Categorie: "Overheid"

Op vijf locaties start ‘opschoondag’ tegen zwerfvuil

Peter Bot

Peter Bot

Behalve in de Operabuurt gaan zaterdag (25 maart), tijdens de landelijke Opschoondag, ook elders in Amstelveen wijkbewoners aan de slag om zwerfvuil op te ruimen. Wethouder Peter Bot start de plaatselijke versie van de opschoondag ’s morgens bij de Buurtkamer Keizer Karelpark aan de Lindenlaan 75 (MOC).

Na de opening wordt van 10 tot 12 uur zwerfvuil opgeruimd. Volgens de gemeente zijn er in elk geval vijf positieve effecten aan verbonden:

1. Huizen zijn meer waard

2. Mensen zijn vriendelijker naar elkaar

3. Mensen voelen zich veiliger

4. Kinderen spelen graag buiten

5. Minder vervuiling betekent minder vernieling, graffiti en criminaliteit.

Gratis compost voor inwoners

compostZaterdag 25 maart kunnen Amstelveners tijdens de landelijke compostdag weer van 8.30 uur af gratis vier zakken compost ophalen bij de gemeentewerf, Langs de Werf 10 op het industrieterrein Legmeer. De gemeente zegt haar inwoners op die manier te willen bedanken voor hun inspanning Groente, Fruit- en Tuinafval (GFT) te scheiden.

Daarbij horen volgens BBA-wethouder Peter Bot van Afvalbeheer) ook etensresten. GFT is grondstof voor groen gas en compost, zegt hij. “Soms vragen mensen zich af: ‘Waarom zou ik mijn GFT scheiden van het restafval, het wordt toch weer op één hoop gegooid en verbrand?’. Maar dat is niet zo. Wij halen GFT gescheiden op en brengen het gescheiden naar een gespecialiseerd bedrijf dat het verder verwerkt.”

Twitter van gemeente gehackt

Ook het twitteraccount van de gemeente (@gem amstelveen) werd slachtoffer van hacking. De volgers kregen, net als die van tal van andere instanties, een nepbericht in het Turks. Met onder meer de hashtag #Nazihollanda.

De tweet is ook verschenen via de accounts van Amnesty International, War Child, Donald Duck en Europees Parlement. De slecht beveiligde twitter app was gemakkelijk te misbruiken, zeggen deskundigen. De gemeente kon weinig anders doen dan de gewraakte tweet snel verwijderen.

 

 

‘Belevingscentrum’ over A9, Stadshart en AV-lijn

BibliotheekEr komt een zogenoemd ‘belevingscentrum’ over de grote projecten die Amstelveen de komende jaren tot een bouwput maken. Samen met Rijkswaterstaat en de Vervoerregio Amsterdam (voorheen de Stadsregio met een bredere taak) zet de gemeente het informatiecentrum op, waar inwoners en bedrijven terecht kunnen voor informatie over de Amstelveenlijn (ombouw van lijn 51), de verbreding van de A9 en het Stadshart. Daar kan volgens de gemeente ook ‘het Amstelveen van de nabije toekomst’ worden beleefd.

Het is de bedoeling dat belevingscentrum ‘Amstelveen InZicht’ in juni op de bovenste (nu leeg staande) etage van de bibliotheek aan het Stadsplein komt. Daar was voorheen de Kunstuitleen gevestigd.

Om al het werk aan weg, tram en Stadshart, dat goeddeels tegelijk plaats vindt, in goede banen te leiden hebben de verantwoordelijke organisaties intensief contact met elkaar, zegt de gemeente. “Ze houden elkaar op de hoogte van hun projecten en stemmen de werkzaamheden zo goed mogelijk af.” De naam ‘Amstelveen InZicht’ is volgens haar gekozen omdat de partijen de projecten daar inzichtelijk maken en de realisatie ervan nu in zicht komt.

Start beeldbank lokale digitale historie

Vlnr.:  voorzitter Annemieke M. Brouwer ,   VHA, Stefan Tóth van Stichting Amstelveenweb, burgemeester Mirjam van 't Veld, Dick Huijer medewerker van het gemeentearchief, weth. Herbert Raat (VVD) en betrokkenen van de beeldbank rond de foto van het voormalige raadhuis van de gemeente Nieuwer-Amstel

Vlnr.: voorzitter Annemieke M. Brouwer , VHA, Stefan Tóth van Stichting Amstelveenweb, burgemeester Mirjam van ‘t Veld, Dick Huijer medewerker van het gemeentearchief, weth. Herbert Raat (VVD) en betrokkenen van de beeldbank rond de foto van het voormalige raadhuis van de gemeente Nieuwer-Amstel

Een feest van herkenning was het voor velen, maandag in Museum Jan van der Togt. Daar opende de langzamerhand van een longaandoening overeind kruipende burgemeester Mirjam van ’t Veld de zogenoemde beeldbank. Het is een digitale verzameling van oude foto’s die de geschiedenis van Amstelveen (voorheen de gemeente Nieuwer-Amstel) illustreren. Een openbare beeldbank, bereikbaar via beeldbank.amstelveen.nl

De burgemeester zette overigens een pluim op de hoed van wethouder Herbert Raat, die zich de laatste jaren heeft ontpopt als beschermer en promotor van historisch lokaal besef. Volgens hem is men in de gemeente over het algemeen slordig met zijn geschiedenis omgegaan. Behalve hem dankte de burgemeester ook Stefan Toth en zijn vrouw José van amstelveenweb.com die zich met digitalisering van veel foto’s in het Amstelveense archief hebben bezig gehouden. En natuurlijk is, behalve veel vrijwilligers, ook de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) bij het project betrokken.

Wethouder Brandes werkt in de wijken

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

Hij begon, steunend op het programma van het college van B&W, het in de wijken ánders te doen. Het beleid moest wijkgericht zijn, maar wat eigenlijk kwam de uitvoering ervan – althans voor zover de meeste bewoners er iets van merken – op hem neer. Vele centra zijn of worden gerestaureerd en hij is er zelf geregeld te zien. “Het is nu stukken beter dan toen ik begon”, zegt wethouder Jeroen Brandes van Wijkbeheer en Jeugd (PvdA).

Hij constateert dat de wijkcentra doorgaans bomvol zitten. Daar speelt zich kennelijk een belangrijk deel van de leven in de buurten af. De accommodaties werden in sneltreinvaart opgeknapt. Volgende maand, bijvoorbeeld, wordt De Bolder in Groenelaan na een ingrijpende verbouwing heropend. Voor Villa Randwijck wordt de oude Michiel de Ruyterschool drastisch verbouwd.

Als het aan hem ligt gaan het Pluspunt en Alleman tegen de grond en worden die herbouwd, in samenhang met woningbouw om tot een efficiënte investering te komen.

In veel wijken zijn de centra al sterk verbeterd.  “En als je ziet wat er allemaal in de Buurtkamer in Keizer Karelpark gebeurt, is dat vrij uniek. Daar komen honderden mensen.”

‘Amstelveen onzorgvuldig met historie’

Pier Rienks

Pier Rienks

Dat Amstelveen het historisch besef van de inwoners gaat stimuleren, vindt de gemeenteraad prima, maar de fracties willen wel verschillende accenten daarbij. En ook de gevraagde € 142.000 kan beter worden onderbouwd, vinden sommige raadsleden. Dat bleek donderdagavond in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABN). Volgens wethouder Herbert Raat is de historie van Amstelveen een goeddeels vergeten hoofdstuk, dat door burgemeester Mirjam van ’t Veld is opgepakt, die daarvoor een pluim verdient. “Wij zijn in het verleden nogal onzorgvuldig omgesprongen met onze eigen historie.”

Er zijn verschillende projecten om met historisch besef ook de verbondenheid van de inwoners met Amstelveen en tussen hen onderling te vergroten. Die kosten overigens bij elkaar 190 mille, waarvan al 48 mille is gereserveerd. Allemaal onder het motto ‘Mensen Maken Amstelveen’. Een van de projecten is ‘Nooit meer teruggekomen’, over gedeporteerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast is er een scholenproject ‘Herdenken en ontmoeten’ en de ontwikkeling van een digitale beeldbank, alsmede het opnieuw uitgeven en digitaliseren van enkele historische boeken, zoals ‘Jaren van Verduistering’ van Tiny Visser.

Bezwaren liefst onder gemeentelijke pet

3232_fullimage_gemeentehuis_570x317Tegen wat de gemeente voor haar burgers besluit of dreigt te besluiten, kan wel bezwaar worden gemaakt, maar wie dat doet, neemt deel aan een loterij met voornamelijk nieten. De kans dat een bezwaarschrift tot het door indieners gewenste resultaat leidt, is minimaal. Er komt wel een Commissie Bezwaarschiften aan te pas, maar haar onafhankelijkheid wordt in elk geval optisch geschaad door de voor haar bestaande constructie.

Die commissie bestaat uit ambtenaren die in feite hun bazen adviseren. Men moet als ambtenaar wel een rechte rug hebben om het besluit van de bazen terug te willen draaien, dat bovendien vermoedelijk door raadgeving van collega’s tot stand kwam. Van de 341 vorig jaar ingediende bezwaarschriften, werd minder dan zeven procent (23) gegrond verklaard. Het stempel ongegrond kwam op 123 bezwaren en 108 werden ingetrokken. Van veertig bezwaarschriften oordeelde de commissie dat die niet ontvankelijk waren.

Hulp bij belastingaangifte in de Bieb

Digitale vaardigheden en belastingMensen die hulp nodig hebben bij de digitale belastingaangifte of online toeslagen aanvragen, kunnen vanaf maart 2017 terecht in de Bibliotheek Amstelland, vestigingen Aalsmeer en Amstelveen Stadsplein. Voor mensen die thuis geen computer hebben en zelf aangifte willen doen, biedt de bibliotheek gratis computer- en internetgebruik. Ook is er de mogelijkheid om de belastingaangifte te printen. Deze faciliteiten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor wie geen lid is van de Bibliotheek.

Er is een speciale, afgeschermde, computer beschikbaar om zelfstandig aan de slag te gaan. Bibliotheekmedewerkers kunnen algemene hulp verlenen bij problemen, bijvoorbeeld als de computer niet goed werkt. Niet bij belastingspecifieke vragen. Om gebruik te kunnen maken van deze werkplek melden bezoekers zich aan de balie van de bibliotheek. Hier ontvangen zij tegen inlevering van een borg (bijvoorbeeld biebkaart/ovchipkaart) een speciale belastingdienstpas. Hiermee kunnen zij inloggen op de speciaal ingerichte werkplek waarvan men, in principe, een uur gratis gebruik van kan maken. Mocht de aangifte langer duren dan ondersteunt de Belastingdienst tussentijdse opslag. Er wordt dan niets op de werkplek zelf opgeslagen en de sessie kan op een later tijdstip vervolgd worden.

Bijna twee ton voor herinnering WO2

jodenster-religie_1559_875x1000Om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de gebeurtenissen daarin levend te houden, gaat de gemeente € 190.000 investeren. Er was in de begroting al 48 mille voor gereserveerd. Aan de gemeenteraad wordt nu een krediet van € 142.000 gevraagd.

Dat geld moet uit de algemene reserve komen. Het wordt besteed aan de projecten ‘Nooit meer terug gekomen’ en het vooral op scholen gerichte ‘Herdenken en ontmoeten’. Verder wordt een digitale beeldbank opgezet (waarvoor eerder al € 43.000 beschikbar werd gesteld) en komt er een herdruk en digitalisering van de boeken ‘Jaren van Verduistering’ door Tini Visser en het tien jaar geleden uitgegeven ‘Nieuwer-Amstel en Amstelveen, 1000 jaar historie’, geschreven door M.D.M. van Munster en P. van Schaik. De kosten daarvan bedragen 70 mille.

Van de bijna twee ton werd vorig jaar al 20 mille door B&W uitgegeven aan het project ‘Nooit meer teruggekomen’, waarvan de uitvoering door stichting Amstelveen Oranje wordt geleid. Volgens de gemeente is het bedoeld om het historische besef bij Amstelveners te vergroten en langs die weg ook de onderlinge verbondenheid. Tegengegaan moet worden dat verhalen uit het verleden verloren gaan, vindt burgemeester Mirjam van ’t Veld. Naar haar mening past het allemaal in het concept van ‘Mensen Maken Amstelveen’, bedoeld om iedere inwoner ‘mee te laten doen’ en er voor te helpen zorgen “dat Amstelveen een prettige plek is om te leven en dit in de toekomst ook blijft,” zegt Van ’t Veld.