Categorie: "Overheid"

GroenLinks: ‘Gemeente heeft grote ICT-problemen’

Martin Kortekaas. Foto: Groen Links.

Martin Kortekaas. Foto: Groen
Links.

Terwijl de gemeente zegt steeds meer te willen digitaliseren, is het wat ICT betreft blij haar al jarenlang een zooitje. Dat komt zelden naar buiten, want de haar communicatie is nu eenmaal primair op reclame gericht en daarvoor werkt wat faalt natuurlijk niet mee. GroenLinks Amstelveen wil nu meer duidelijkheid over crisis bij gemeentelijke ICT aanpak, nadat kennelijk raadsleden daar in de gebruikelijke achterkamers over zijn geïnformeerd.

Volgens de fractie lieten B&W weten dat er grote problemen zijn bij het programma Digitaal Werken. Dat werd twee jaar geleden gestart om de website Amstelveen.nl en de digitale dienstverlening te optimaliseren. De gemeente is daar kennelijk nog niet in geslaagd en GroenLinks wil dat de gemeenteraad vaker en beter geïnformeerd wordt. Ook in een rapport van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) werd dat in oktober 2016 aanbevolen.

Het vervangen van de website Amstelveen.nl en het digitaliseren van de diensten van de gemeente hebben grote vertraging opgelopen. De nieuwe website komt er niet vóór najaar 2017, dat is minstens een jaar later dan eerder afgesproken, constateert GroenLinks.

Volgens de fractie blijven inwoners en bedrijven in Amstelveen zitten met een gemeentelijke website die steeds meer achterloopt. “Klantonvriendelijk,” noemt fractievoorzitter Martin Kortekaas de site. “Je zoekt je rot en de website biedt geen mogelijkheden voor het optimaliseren van de gedigitaliseerde diensten.”

VVD: scheiden huisvuil moet lonen voor burger

Janneke Leegstra

Janneke Leegstra

Steeds meer scheiden van huisvuil is wel mooi, maar Amstelveners moeten voor de daardoor ontstane lagere kosten bij de lokale overheid wel worden beloond. VVD-raadslid Janneke Leegstra zei dat woensdagavond bij het vaststellen van het Grondstoffenplan 2017-2021 door de gemeenteraad. Wethouder Peter Bot zei de mogelijkheden te onderzoeken voor verlaging van de afvalstoffenheffing, waarop Leegstra aandrong.

Bot wees er wel op dat om de scheiding mogelijk te maken eerst € 3.1 miljoen moet worden geïnvesteerd. “Dat moeten we eerst terug verdienen”, zei hij. Het CDA koos voor een beloning achteraf. Maar de VVD wil boter bij de vis.

De nieuwe inzamelmethode, volgend jaar startend om te voldoen aan de landelijke doelstellingen voor afvalscheiding en restafval, houdt in dat restafval alleen nog naar ondergrondse containers wordt gebracht en niet meer aan huis opgehaald. De beter gescheiden grondstoffen leveren – naast de positieve effecten op het milieu – ook meer geld op. De VVD wil deze opbrengsten direct teruggeven aan de inwoners van Amstelveen en niet pas mogelijk na enkele jaren. De resultaten van het onderzoek van Bot worden meegenomen in de behandeling van de kadernota 2018.

Marnix Philips nieuwe raadsgriffier

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMarnix Philips is door de gemeenteraad benoemd tot zijn griffier. Dat gebeurde op advies van een zogenoemde Werkgevers Commissie uit die raad, bestaande uit de raadsleden Frequin (VVD), Spinhoven (Oudercombinatie) en Hulsman (CDA). Philips is nu nog raadsgriffier in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon, waar hij die functie vijf jaar heeft gehad. Per 1 juni begint hij in Amstelveen.

De vacature van griffier was vacant als gevolg van het vertrek van Pascale Georgopoulou oer 1 januari. De werkgeverscommissie van de raad werd ondersteund door bureau Public Spirit en nam de werving en selectie van een nieuwe griffier op zich. Volgens die selectiecommissie voldoet Marnix Philips omdat hij aan het functieprofiel voldoet.

AV adopteert namen slachtoffers holocaust

Esther Veenboer

Esther Veenboer

In een nog op te richten nationaal Holocaust Namen Monument worden namen van uit Amstelveen in wereldoorlog 2 weggevoerde inwoners geadopteerd. Daartoe besloot de gemeenteraad woensdagavond. Hij nam unaniem een door fractievoorzitter Esther Veenboer van de PvdA ingediende motie aan bij de behandeling van een krediet voor het verhogen van het historisch besef in de stad, onder het motto ‘mensen maken Amstelveen’.

De raad ging ermee akkoord dat voor het project € 142.000 wordt uitgetrokken, nadat er overigens al eerder geld zestig mille aan was uitgegeven. Volgens B&W is de gemeente in het verleden nogal onzorgvuldig met haar geschiedenis omgegaan. Lessen uit de lokale geschiedenis vormen volgens de gemeenteraad een belangrijke basis voor gesprek over een ‘samenleving die niemand buitensluit’. Er zijn of worden vier projecten gestart: ‘Nooit meer terug gekomen’, het scholenproject ‘Herdenken en ontmoeten’, een digitale beeldbank (met historische foto’s van Amstelveen) en het opnieuw uitgeven van enkele historische boeken, waaronder ‘Jaren van verduistering’ van Tiny Visser over de oorlogsjaren.

SP overweegt motie van afkeuring door Groenhof

Patrick Adriaans

Patrick Adriaans

B&W hullen zich kennelijk in zwijgzaamheid over het feit dat een hoorzitting over bezwaarschriften tegen de verbouwing van Groenhof wordt gehouden als de gemeenteraad daarover al heeft beslist. De SP-fractie stelde daarover schriftelijke vragen en wilde die hoorzitting vervroegen. Nu dat niet is gebeurd overweegt zij een motie van afkeuring voor in elk geval wethouder Jeroen Brandes.

Morgen, woensdag 22 maart, besluit de gemeenteraad erover en van de gemeente is nog niets vernomen, vertelt SP-raadslid Patrick Adriaans.

Donderdag mogen de bezwaar makende omwonenden met de (ambtelijke) Commissie voor de Bezwaarschriften gaan praten, min of meer als mosterd na de maaltijd.

Lente-offensief gemeente tegen vandalisme

Verlichting Michiel de Ruyterschool

Verlichting Michiel de Ruyterschool

Handhavers van de gemeente gaan, met de lente in zicht, vaker en intensiever controleren op vandalisme aan gemeentelijke gebouwen. Veertig procent van de totale schadekosten door vandalisme wordt in het voorjaar veroorzaakt. Lente is wat dat betreft dus koploper in vergelijking met de andere seizoen.

Behalve een stevige kostenpost is vandalisme ook een bron van overlast voor de buurt, constateert wethouder Handhaving Herbert Raat (VVD). “We hebben er vorig jaar voor gekozen verschillende afdelingen intensiever samen te laten werken, zoals de afdelingen Vastgoed, Handhaving maar ook Jeugd en Samenleving. Nu is beter te voorspellen waar vandalisme meer dan gemiddeld plaatsvindt, maar ook op welke locaties. Zo zorgen we dat Amstelveen niet verloedert.”

Op vijf locaties start ‘opschoondag’ tegen zwerfvuil

Peter Bot

Peter Bot

Behalve in de Operabuurt gaan zaterdag (25 maart), tijdens de landelijke Opschoondag, ook elders in Amstelveen wijkbewoners aan de slag om zwerfvuil op te ruimen. Wethouder Peter Bot start de plaatselijke versie van de opschoondag ’s morgens bij de Buurtkamer Keizer Karelpark aan de Lindenlaan 75 (MOC).

Na de opening wordt van 10 tot 12 uur zwerfvuil opgeruimd. Volgens de gemeente zijn er in elk geval vijf positieve effecten aan verbonden:

1. Huizen zijn meer waard

2. Mensen zijn vriendelijker naar elkaar

3. Mensen voelen zich veiliger

4. Kinderen spelen graag buiten

5. Minder vervuiling betekent minder vernieling, graffiti en criminaliteit.

Gratis compost voor inwoners

compostZaterdag 25 maart kunnen Amstelveners tijdens de landelijke compostdag weer van 8.30 uur af gratis vier zakken compost ophalen bij de gemeentewerf, Langs de Werf 10 op het industrieterrein Legmeer. De gemeente zegt haar inwoners op die manier te willen bedanken voor hun inspanning Groente, Fruit- en Tuinafval (GFT) te scheiden.

Daarbij horen volgens BBA-wethouder Peter Bot van Afvalbeheer) ook etensresten. GFT is grondstof voor groen gas en compost, zegt hij. “Soms vragen mensen zich af: ‘Waarom zou ik mijn GFT scheiden van het restafval, het wordt toch weer op één hoop gegooid en verbrand?’. Maar dat is niet zo. Wij halen GFT gescheiden op en brengen het gescheiden naar een gespecialiseerd bedrijf dat het verder verwerkt.”

Twitter van gemeente gehackt

Ook het twitteraccount van de gemeente (@gem amstelveen) werd slachtoffer van hacking. De volgers kregen, net als die van tal van andere instanties, een nepbericht in het Turks. Met onder meer de hashtag #Nazihollanda.

De tweet is ook verschenen via de accounts van Amnesty International, War Child, Donald Duck en Europees Parlement. De slecht beveiligde twitter app was gemakkelijk te misbruiken, zeggen deskundigen. De gemeente kon weinig anders doen dan de gewraakte tweet snel verwijderen.

 

 

‘Belevingscentrum’ over A9, Stadshart en AV-lijn

BibliotheekEr komt een zogenoemd ‘belevingscentrum’ over de grote projecten die Amstelveen de komende jaren tot een bouwput maken. Samen met Rijkswaterstaat en de Vervoerregio Amsterdam (voorheen de Stadsregio met een bredere taak) zet de gemeente het informatiecentrum op, waar inwoners en bedrijven terecht kunnen voor informatie over de Amstelveenlijn (ombouw van lijn 51), de verbreding van de A9 en het Stadshart. Daar kan volgens de gemeente ook ‘het Amstelveen van de nabije toekomst’ worden beleefd.

Het is de bedoeling dat belevingscentrum ‘Amstelveen InZicht’ in juni op de bovenste (nu leeg staande) etage van de bibliotheek aan het Stadsplein komt. Daar was voorheen de Kunstuitleen gevestigd.

Om al het werk aan weg, tram en Stadshart, dat goeddeels tegelijk plaats vindt, in goede banen te leiden hebben de verantwoordelijke organisaties intensief contact met elkaar, zegt de gemeente. “Ze houden elkaar op de hoogte van hun projecten en stemmen de werkzaamheden zo goed mogelijk af.” De naam ‘Amstelveen InZicht’ is volgens haar gekozen omdat de partijen de projecten daar inzichtelijk maken en de realisatie ervan nu in zicht komt.