Categorie: "Overheid"

Meepraten over fietsbrug A9

Herbert Raat

Herbert Raat

Hoe de fietsbrug over de verbrede A9, ter hoogte van de Keizer Karelweg, er uit gaat zien bepalen de inwoners van Amstelveen. Die kunnen althans in de eerste helft van november kiezen uit verschillende ontwerpen. Via een speciale website kunnen zij stemmen op hun favoriete versie.

Voorafgaand aan de stemronde beoordeelt een team van deskundigen of de ingediende ontwerpen voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, techniek en functionaliteit. Inwoners kunnen daarna bepalen welk ontwerp er uiteindelijk wordt gebouwd.

Gemeentebegroting: sparen voor toekomst

geld-verdienen1[1]Toekomst gericht is volgens de gemeente de laatste begroting van het nu zittende college van B&W, waarvoor de contouren al in de zogenoemde Kadernota 2018 vast lagen. Volgens de gemeente bevat haar huishoudboekje veel incidentele investeringen en een spaarpot voor morgen, waarin ‘sparen vooraf’ gerealiseerd. In totaal beloopt de begroting ongeveer € 200 miljoen.

Wethouder Herbert Raat van Financiën (VVD) acht een moeilijke tijd achter de rug en de financiën op orde. “Deze begroting biedt een goed perspectief, waarbij de begroting niet is volladen met schulden. We sparen vóór en investeren ín de toekomst. Zo repareren we het dak als de zon schijnt en voorkomen we dat onze kinderen en kleinkinderen het tafelzilver, zoals de sportvelden, noodgedwongen moeten verkopen,” zegt hij.

‘Noodkaart’ Amstelveense primeur

Herbert Raat

Herbert Raat

Met de overhandiging door wethouder Herbert Raat van Zorg (VVD) van de eerste ‘In geval van nood’-kaart aan Trees Ellerbroek aan de Rembrandtweg scoorde Amstelveen een primeur. “Wij hopen dat andere gemeenten ons aan bellen erover”, zei Raat. De ‘noodkaart’ wordt huis aan huis verspreid en het is de bedoeling dat inwoners daarop de gegevens schrijven die bijvoorbeeld ambulance personeel moet weten als het onverhoopt bij iemand thuis komt.

De kaart is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met ambulance, politie, brandweer en verschillende zorginstellingen. “Wij moeten nu vaak in allerlei laadjes en kastjes kijken om te zoeken naar gegevens”, vertelt teammanager ambulancepost Amstelveen Dennis Sampimon. “Eerst beginnen wij wel met de meest noodzakelijke medische handelingen, maar daarna zoeken wij naar informatie over de patiënt, die hij of zij zelf soms niet meer kan geven dus ook niet vertellen waar die liggen.”

Lichtpresentatie om naar info te lokken

LED-scherm verkleindEr is nu lichtgevende kunst gemaakt bij het informatiecentrum Amsteklveen Inzicht boven de bibliotheek aan het Stadsplein. De gemeente liet computerkunstenaar AlexP een lichtpresentatie maken om mensen op het zogenoemde ‘belevingscentrum’n te attenderen. Die hangt boven de ingang van Stadsplein 103, waar ook boekhandel Venstra en de bibliotheek gehuisvest zijn.

Amstekveen InZicht ging in juni open. Amstelveners kunnen er informatie vinden over de nieuwe Amstelveenlijn, de verbreding van de A9 en de plannen voor het Stadshart. Tot nu toe kwamen er volgens de gemeente ‘honderden bezoekers’, maar storm loopt het er kennelijk niet.  “Omdat het gevestigd is op de tweede verdieping, is het vanaf de straat niet zichtbaar”, laat de gemeente weten. De lichtpresentatie moet daar kennelijk verandering in brengen.

Koninklijke onderscheiding voor Linda Roos

on_ridderOmdat zij er bijna 25 jaar lid van is geweest, kreeg Linda Roos van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) woensdag bij haar afscheid van de gemeenteraad een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Mirjam van ’t Veld reikte haar de versierselen uit die horen bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Begin jaren ’90 sprong Linda Roos in de bres voor het karakteristieke gebouw van de Kweekschool van het Leger des Heils aan de Amsterdamseweg. De gemeente had het idee opgevat het pand te slopen en te vervangen door een appartementengebouw. In diezelfde periode waren er plannen om de spoorbaan, waar nu de historische tram over rijdt, te vervangen door een busbaan. Daarvoor moest ook een stuk van het park De Braak worden opgeofferd. Haar medestanders deelden een gevoel van niet gehoord worden door en zich niet vertegenwoordigd voelen in de lokale politiek en het lokale bestuur.

Raat wil lobby-symposium over Eneco

Herbert Raat

Herbert Raat

Wethouder Herbert Raat, die er steun kreeg van onder meer Friese gemeenten, zorgde vrijdag tijdens der vergadering van aandeelhouders voor opschudding. Hij deelde mee in Rotterdam een symposium te willen organiseren met vakbonden en milieuorganisaties voor gemeenteraden om te vertellen wat er in feite wordt verkocht als gemeenten hun aandelen verkopen.

Dat is tegen het zere been van wethouder Adriaan Visser (D66) van die Maasstad. Visser is voorzitter van een aandeelhouderscommissie, die adviseert te verkopen. Van de 53 gemeenten denken ook Den Haag en Dordrecht er zo over. Samen met Rotterdam vormen zij een meerderheid. Vooral PvdA- en GroenLinksfracties in de raden zijn tegen verkoop en krijgen dus steun van de VVD-wethouder uit Amstelveen, die samen met zijn college Peter Bot van Duurzaamheid (Burgerbelangen) een lobbycampagne is begonnen.

Hoge salarissen bij top Eneco

logo_enecoenergie1Terwijl de gemeente zijn aandeel van 1,5% in Eneco wil houden, terwijl de eigenaren van een meerderheid die willen verkopen, is er deining ontstaan over het gebruikelijke graaien aan de top van het bedrijf. Dat meldt De Telegraaf. Het bedrijf is gesplitst in een twee afzonderlijke ondernemingen, waarvan er een voor (groene) stroom zorgt en de andere (Stedin) voor het transport als zogenoemd netwerkbedrijf.

Inkomsten waterschap gestegen

720x480Waterschap Amstel, Gooi en Vecht haalde vorig jaar 99 miljoen euro binnen. Het waterschap regelt onder meer hert afvalwater en de rioolwaterzuivering in Amstelveen. Ook heeft de gemeente te maken het Hoogheemraadschap van Rijnland, dat onder meer waterkeringen onderhoudt en moet gaan zorgen voor de zwemkwaliteit in de Poel. De omzet daarvan was 107 miljoen euro.

Lokale politiek wil Eneco-aandeel houden

Kees Noomen

Kees Noomen

Op de Ouderencombinatie (OCA) na was eigenlijk heel politiek het wel met B&W eens: De aandelen in energiemaatschappij Eneco moet de gemeente houden. De kwestie is actueel geworden doordat drie andere gemeenten, samen een meerderheid hebbend, hun aandelen willen verkopen. In totaal zijn 53 gemeenten eigenaar.

Amstelveen heeft 1,5% van de aandelen. Wat is dan de invloed, zei Spinhoven van OCA. Maar wethouder Raat vond dat een lobby naar andere gemeenten mogelijk is, zodat ook andere aandeelhouders niet willen verkopen.

Nieuw tijdperk voor ICT gemeente

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

Maandag (18 september) begint het eigenlijk. Dan worden de woordvoerders over dat onderwerp van de diverse fracties in de gemeenteraad uitvoering bijgepraat over de digitale transitie bij de gemeente. In het vierde kwartaal komt er een nieuwe gemeentelijke website voor alle inwoners en wordt daarop onder meer de zoekmachine eindelijk beter.

Volgens wethouder Jeroen Brandes, verantwoordelijk voor ICT, gaat er nu een testperiode in wat de nieuwe digitalisering betreft. Raadsleden, ondernemers en anderen gaan hun behoeften op het digitale systeem loslaten.