Categorie: "Welzijn"

AVA wil beter beleid ouderen en aparte wethouder

AVANet als de Ouderencombinatie (OCA) wil ook de nieuwe lokale partij Actief voor Amstelveen (AVA) een wethouder voor ouderenzorg. Die is er trouwens lange tijd geweest – de laatste was Jacqueline Koops van de ChristenUnie – maar er moet nu een nieuwe komen die dat onderwerp in zijn portefeuille heeft. Dat was bij het nu bestaande college niet het geval.

Diverse aspecten van Ouderenzorg werden nu door B&W over de vier wethouders verdeeld, hoewel politieke partijen er één wilden hebben, die kon worden aangesproken over alle onderdelen van ouderenzorg. De werkwijze die nu wordt gevolgd is volgens AVA zowel voor ouderen als veelal voor raads- en commissieleden verwarrend. “Problemen en vragen werden vaak doorgeschoven van de ene naar de andere Wethouder, oplossingen lieten veelal lang op zich wachten of kwamen helemaal niet”, zegt de nieuwe partij.

Kenniscafé in bieb over leefstijl en ‘houdbaarheid’

25 febr check je houdbaarheid_hanny roskamp_tabbedIn de bibliotheek aan het Stadsplein wordt zondag 25 februari van 11.30 uur af een zogenoemd Kenniscafé gehouden onder de naam ‘Check je houdbaarheid’. Het gaat over een verstandig leefpatroon. Kosten: €5 (leden) en €10 (niet-leden). Overigens kan met telkens voor een maand lid worden á € 3,90.

Een verstandig leefpatroon kan veel ouderdomsklachten voorkomen, zegt de bieb. Maar in het kenniscafé komen daarover de nieuwste (medische) inzichten aan bod. Journalist Hanny Roskamp schreef er een boek over en is zondag te gast bij de bibliotheek.

In het boek ‘Check je houdbaarheid’ behandelen de auteurs Hanny Roskamp en Pim Christiaans 31 onderdelen van de gezondheid, van bloeddruk tot hormonen en van genen tot geheugen. Per onderdeel komen de beste (zelf)testen en de laatste anti-aging adviezen aan bod.

Mamma café startte tweede jaar babygebaren

mamma cafeVrijdag 5 januari is het tweede jaar van het Mama Café Amstelveen gestart met een samenwerking tussen Boekhandel Venstra en Indra de Bree – van der Meer. Bij Day Foodbar op het Stadsplein ging het deze keer over samen boekjes lezen.

Het Mama Café wordt georganiseerd door jonge ouders en is een ontmoetingsplek voor hen ouders en opvoeders. In een informele ontspannen setting wordt informatie uitgewisseld.

Een boekje lezen, plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen, versterkt de band tussen ouder en kind en is bovendien goed voor de taalontwikkeling, werd er verteld. En ook dat een baby vanaf 6 maanden al gebaren kan leren waarmee ze duidelijk kunnen maken wat ze willen, zien en denken. Door middel van gebaren kunnen baby´s al meebabbelen over een boek nog voor ze kunnen praten.

Participevlag feestelijk onthuld

Participe_Amstelland_RGB_WEB“Wij staan voor meedoen, voor participatie”, zei directeur Sjaak van de Linde van Participe Amstelland. Samen met Stadsentertainer Matthijs den Hollander onthulde hij bij De Meent aan Orion de vlag, waarop het logo van de organisatie staat. Eerder fuseerde Vita met Participe in Alphen, nadat zij samen al in de geen rechtspersoonlijkheid genietende lokale welzijnsorganisatie AanZ hadden geparticipeerd.

Vita, voorheen Stichting Welzijn Ouderen, is een naam die niet meer past bij wat zij doet, zei Van de Linde. Samen met Den Hollander plaatste hij de vlag, die voor die tijd plat op een tafel lag, en enkele kinderen hesen een dergelijke vlak in een andere mast. Tegelijk werd de introductie van de nieuwe naam gevierd in de andere wijkcentra, die allemaal door Participe worden geëxploiteerd.

Volgens Van de Linde is de sociale samenhang in de Amstelveense wijken sterk. Zijn organisatie telt, kennelijk om die cohesie te stimuleren en de wijkcentra op de rit te houden, negentig betaalde medewerkers. Die sturen de 90.000 Amstelveners aan, zei Den Hollander.

Naam Participe Amstelland leidt tot feest in wijkcentra

Participe_Amstelland_RGB_WEBVita Amstelland (voorheen stichting Welzijn Ouderen) en het geen enkele rechtspersoonlijkheid genietende Aanz gaan nu gewoon de naam dragen van de moedermaatschappij Participe in Alphen aan de Rijn. Dat participeerde al samen met Vita in AanZ Amstelveen, maar nam de partner inmiddels over. Onder de naam Participe Amstelveen, die zaterdag 6 februari (14.00 uur) min of meer officieel in gebruik wordt genomen in De Meent aan Orion door het hijsen van de vlag met het logo ervan door Stadsentertainer Matthijs den Hollander.

In de nieuwe organisatievorm doet Participe in feite alles op het gebied van welzijn, net zoals het opgeheven Cardanus, waaruit de gemeente overigens jet jongerenwerk weghaalde. Participe Amstelland is verantwoordelijk voor het welzijnswerk in de wijken plus het beheer van de wijkcentra.

Op 5 januari zijn er ter gelegenheid van de nieuwe naam in Aalsmeer diverse evenementen. Alle inwoners worden uitgenodigd en getrakteerd op chocolademelk en stroopwafels, om te proosten op het nieuwe jaar en de nieuwe naam. Van 13:30 tot 14:00 uur: Boerhavehof – Kudelstaart. Van 14:45 tot 15:15 uur: op de hoek van de Zijdstraat en de Uiterweg- Aalsmeer Centrum. Van 16:00 tot 16:30 uur: Poldermeesterplein – Aalsmeer Oost.

Fonds voor suggesties voor zorg en welzijn

3232_fullimage_gemeentehuis_570x317Wie een goed idee heeft op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning en welzijn kan van 1 januari af geld krijgen van de gemeente voor de uitvoering. De gemeenteraad heeft woensdag besloten een twee jaar durende proef te nemen met een ‘Innovatiefonds Zorg en Welzijn’.

Het doel is de zorg efficiënter te maken en die dichter bij de mensen te blijven. “De meeste mensen hebben op enige manier te maken met zorg en welzijn”, zegt wethouder van jeugdzorg Jeroen Brandes (PvdA). “Vaak loop je uit eigen ervaring tegen dingen aan die beter kunnen. Met dit fonds hopen we inwoners, instellingen en bedrijven te stimuleren om hier ideeën voor te ontwikkelen.”

Volgens wethouder Herbert Raat van zorg (VVD) weten inwoners, bedrijven en instellingen vaak als geen ander wat er anders of beter kan in de zorg. En die krijgen door het nieuwe fonds de ruimte om met nieuwe initiatieven te komen, zegt hij. Het gaat om ouderenzorg, jeugdzorg, armoedebestrijding, gehandicaptenzorg of een andere vorm van hulp. Ook sport, cultuur en onderwijs kan erbij worden betrokken.

Gemeente help nu wel Syrisch gezin (na SP-filmpje)

Marina Casadei

Marina Casadei

“Het kan dus wél”, zegt SP-raadslid Marina Casadei. Haar partij bracht een bericht plus een filmpje op YouTupe naar buiten, samen met de Vrijwilligersraad Minima Amstelveen (VMA), over gebrek aan gemeentelijke hulp aan een gehandicapte Syrische vluchteling en diens gezin. Allerminst het maatwerk, dat B&W zo hoog in het vaandel hebben, vonden SP en VMA.

Terwijl de klachten de ambtenarij bij de gemeente betroffen, vonden B&W dat men met klachten maar naar diezelfde bureaucratie moest en dat het ongepast was aan een individuele casus een filmpje op internet te zetten.

De oudste zoon is ruim een jaar vergeefs bezig geweest om de noodzakelijke hulp te krijgen voor zijn vader die rolstoelafhankelijk is. Op verzoek van het gezin is de schrijnende situatie gefilmd en via YouTube verspreid. “Na een bezoek van vertegenwoordigers van de gemeente zijn er toezeggingen gedaan over verpleging en dagbesteding voor de vader met een beperking. Bovendien is er een aangepaste woning vrij gekomen waar het gezin naartoe kan verhuizen. Het gezin is heel blij met de geboden hulp en de nieuwe woning. De SP is ook blij met het geboden maatwerk”, zegt de partij nu.

Innovatiefonds Zorg en Welzijn op komst

Marina Casadei

Marina Casadei

Omdat de gemeente inwoners, organisaties en bedrijven wil prikkelen tot het indienen van nieuwe plannen op dat gebied komt er een zogenoemd Innovatiefonds Zorg en Welzijn. Het wordt aangewend om samen met mensen die zorg nodig hebben tot oplossingen daarin te komen. De raad is gevraagd € 361.500 voor het fonds beschikbaar te stellen.

De raad had trouwens in een motie om een dergelijk fonds gevraagd. De SP stemde toen tegen en was ook woensdagavond in de raadscommissie Burgers en Samenleving niet optimaal enthousiast. Aan de transitie van de zorg valt veel te verbeteren, was Marina Casadei van die partij wel met andere fracties eens. “Maar wat doen B&W zelf aan innovatie?” vroeg ze. Daarmee doelde zij op betaalde banen binnen de gemeentelijke organisatie voor bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen. Maar dat is volgens wethouder Herbert Raat van zorg (VVD) toch een wat ander terrein dan het zijne.

Samenwerking Sportbedrijf en welzijnsclub Vita

20171122 Ondertekening SOK Vita Amstelland en Sportbedrijf Amstelveen 1Sjaak van der Linde van Vita Amstelland en Peter Verdaasdonk van Sportbedrijf Amstelveen tekenden woensdag, tijdens een happening waarvoor de lokale media kennelijk niet waren uitgenodigd, de samenwerkingsovereenkomst ‘Amstelveen Gezond in Beweging’. De samenwerking wordt aangegaan voor een jaar.

Volgens de overeenkomst zijn er overeenkomsten tussen Vita, onderdeel van het in Alphen aan de Rijn gevestigde Participe, en het Sportbedrijf. Zij zouden dezelfde kijk hebben op de behoeften van het sociaal domein om mensen te laten meedoen in de gemeenschap. En die visie sluit volgens de partijen weer geheel aan bij het beleid van de gemeente Amstelveen. Aan de uitvoering daarvan willen de twee organisaties naar hun zeggen meewerken.

De samenwerking is een voortzetting van met elkaar bedachte en deels al ontwikkelde projecten, zoals Bewegen op Recept, als variant op het in Amstelveen al gangbaar zijnde Welzijn op Recept.

Beweegcoach en -bus

De Beweegcoaches in Keizer Karel Park en Bankras/Kostverloren hebben al diverse projecten als een buurt picknick gekoppeld 20171122 Ondertekening SOK Vita Amstelland en Sportbedrijf Amstelveen 2aan de BuitenSpeelBus, een Beweegcarrousel en een Buurtbootcamp opgezet. In november startte de 11 Parkentocht, om regelmatig met de Beweegbus de wijk in te gaan. Die wordt ook bij andere activiteiten van Vita ingezet.

Vita cursus

Vooral bij minder voor de hand liggende projecten als de Vita cursus ‘Omgaan met geld’ wordt volgens de partijen het succes van de samenwerking duidelijk. De cursisten krijgen beweegopdrachten van de beweegcoaches. “Voor veel mensen is de cursus een eyeopener, die meer toevoegt aan het begrijpen van de problematiek, dan theorie alleen”, zegt Vita. Eind november start de cursus ‘Assertiviteit’.

Vrouwendag

Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag op 8 maart wordt in samenwerking met wijkcoaches een voetbaltoernooi voor meiden op het Stadsplein georganiseerd.

Het Sportbedrijf en Vita zullen samen meer projecten gaan uitrollen die het belang en de samenhang van bewegen en welzijn duidelijk maken.

 

Vrijwilligers in wijken gezocht voor ouderen

Vrijwilligerscentrale‘Amstelveenvoorelkaar’, een naam waaronder de Vrijwilligerscentrale Amstelland zich in Amstelveen presenteert, zoekt weer een aantal vrijwilligers om in de wijken hand en spandiensten te verlenen aan ouderen of mensen met een beperking.

In Randwijck iemand voor ‘praatcontact’ met een demente vrouw van 91, die graag ergens koffie gaat drinken en ‘regelzaken’ graag samen doen, omdat zij beperkt mobiel is. Mevrouw heeft de Ziekte van Alzheimer (1445).

In Elsrijk worden vrijwilligers gezocht voor vrouwen van respectievelijk 87 en 88 jaar. De eerste wil graag wekelijks met een vrijwilliger (M/V) boodschappen doen met de auto, in haar eigen tempo; zij is hartpatiënt en kan niet snel lopen. (1667). Ook in Elsrijk zoekt de organisatie een vrijwilligster die met een vrouw van 88 een wandelingetje maakt, een kopje koffie drinkt en af en toe een spelletje wil doen. Op dinsdag, donderdag of vrijdag. (1720)