Categorie: "Welzijn"

Vrijwilligers in wijken gezocht voor ouderen

Vrijwilligerscentrale‘Amstelveenvoorelkaar’, een naam waaronder de Vrijwilligerscentrale Amstelland zich in Amstelveen presenteert, zoekt weer een aantal vrijwilligers om in de wijken hand en spandiensten te verlenen aan ouderen of mensen met een beperking.

In Randwijck iemand voor ‘praatcontact’ met een demente vrouw van 91, die graag ergens koffie gaat drinken en ‘regelzaken’ graag samen doen, omdat zij beperkt mobiel is. Mevrouw heeft de Ziekte van Alzheimer (1445).

In Elsrijk worden vrijwilligers gezocht voor vrouwen van respectievelijk 87 en 88 jaar. De eerste wil graag wekelijks met een vrijwilliger (M/V) boodschappen doen met de auto, in haar eigen tempo; zij is hartpatiënt en kan niet snel lopen. (1667). Ook in Elsrijk zoekt de organisatie een vrijwilligster die met een vrouw van 88 een wandelingetje maakt, een kopje koffie drinkt en af en toe een spelletje wil doen. Op dinsdag, donderdag of vrijdag. (1720)

Weer training in assertiviteit

vitawelzijnenadvies1[1]Welzijnsorganisatie Vita Amstelland start op donderdag 19 oktober (18.30 uur) weer met een training Assertiviteit. Op donderdag 12 oktober is er een kennismakingsbijeenkomst van 18.30 tot 20.30 uur in het steunpunt aan de Dr. Willem Dreesweg 2. Daar worden ook de trainingen gegeven.

Die zijn bedoeld voor zich in sociale situaties onzeker voelende mannen en vrouwen, die er moeite mee hebben voor zichzelf op te komen. Deze situaties kunnen zowel privé als op het werk voordoen. Met de training, die uit negen avonden tot en met 14 december bestaat, kan men eigenwaarde en zelfvertrouwen (terug) krijgen, zegt Vita. Men leert volgens de organisatie een aantal technieken te gebruiken en krijgt korte, heldere, theoretische handvatten aangereikt.

Open dag De Mozaïek

03-mozaiek-wonen-beperking-gebouw-wpcf_231x153Woonvoorziening de Mozaïek aan de Laan van de Helende Meesters 404 houdt een open middag op vrijdag 17 maart van 13.00 uur tot 15.00 uur. Dat gebeurt wegens de landelijke week van zorg en welzijn. Het restaurant van De Mozaïek is dan open en er wordt koffie, thee en soep geserveerd.

Woonvoorziening de Mozaïek is een woonvoorziening voor mensen met een Lichamelijke beperking of een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Tijdens de middag zullen er bewoners aanwezig zijn voor een gesprek of een rondleiding. De middag is bedoeld voor de buurt en belangstellenden. Mensen die bijvoorbeeld vrijwilligerswerk willen doen zijn ook van harte welkom, laat De Mozaïek weten. Het centrum is onderdeel van de organisatie Ons Tweede Thuis.

 

 

Bewonersmeeting over onderlinge hulp in B’kerk

Noorddamcentrum

Noorddamcentrum

‘Hoe helpen wij elkaar?’ Dat is het thema van de bewonersavond in Bovenkerk, die woensdag 15 februari (20:00 uur) wordt gehouden in het Noorddamcentrum aan de Noorddammerweg 1. Er is weer veel te vertellen over de plannen van de ‘Parel aan de Poel’, zoals Bovenkerk zich tegenwoordig noemt, laat de organisatie weten.

Op de bewonersavond wordt ook de activiteitenagenda voor dit jaar doorgenomen.

Verder wordt het zogenoemde Amstelveenloket gepresenteerd, waar men terecht kan voor zeg maar maatschappelijke ondersteuning en talloze zorg-gerelateerde zaken.

Belevenistafels in Zonnehuis

Wethouder Brandes (zittend rechts), omringd door bewoners.

Wethouder Brandes (zittend rechts), omringd door bewoners.

Wethouder Brandes van Welzijn (PvdA) was dinsdag (7 februari) aanwezig bij de officiële ingebruikname van de zogenaamde Belevenistafels in het Zonnehuis Groenelaan.

Samen met een aantal bewoners van het Zonnehuis nam hij de verplaatsbare, rolstoelvriendelijke tafels in gebruik. Belevenistafels bieden ontspanning en stimuleren het geheugen.

“Zoals een van de bewoners al zei, als je eenmaal met deze interactieve tafels aan de slag gaat, is het moeilijk er weer mee te stoppen”, zei Brandes.

“Er zitten heel veel leuke spellen op en ook veel muziek uit vroegere tijden. Heel mooi om te zien hoe de bewoners er van genieten.”

Brandes als Kerst-wethouder in o.a. De Meent

koor avEr was vrijdag wel een enkel aan de christelijke traditie ontsproten lied, zoals ‘Stille Nacht’, maar het kerstverhaal was toch van een Bijbelse naar een hedendaagse maatschappelijke versie vertaald. Een verhaal over zeven lichten, die op weg gingen naar een kerstviering en dat werd voorgelezen door zes mensen, onder wie wethouder Jeroen Brandes, die zei dat het door hem vertegenwoordigde licht onder meer in een centrum voor vluchtelingen was geweest. Dat licht had – volgens de tekst – zowel de angst van kinderen, vrouwen en mannen had gezien als de inzet van vrijwilligers voor de vluchtelingen.

Interim Van der Linde nu directeur Vita

Sjaak van der Linde

Sjaak van der Linde

Sjaak van der Linde wordt per 1 november 2016 benoemd tot directeur van Vita Amstelland, onderdeel van Participe in Alphen aan de Rijn. Van der Linde is al sinds maart 2016 werkzaam als interim directeur bij het Amstelveense filiaal van de Alphense welzijnsorganisatie. De complete Raad van Toezicht van Vita als zelfstandige organisatie trad begin dit jaar af.

Van der Linde was sinds 2002 zelfstandig interim manager en organisatie adviseur. Hij wertkte voor zowel profit als non-profit organisaties. Eerder werkte hij bij KPMG. Participe zegt Vita (ooit Stichting Welzijn Ouderen) van binnenuit te willen vernieuwen.

Groepen dementie Vita Amstelland scoren 8,8

Vita-welzijn-en-advies[1]Vita Amstelland heeft vier Ontmoetingsgroepen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in Amstelveen en Uithoorn die via een enquête zijn gewaardeerd met een 8,8.  Vanaf 2015 heeft er landelijk een grote financiële en organisatorische transitie plaats gevonden, namelijk van de AWBZ naar de WMO. Ook is in die tijd de werkwijze gekanteld van aanbod gericht naar eigen kracht gericht. Voor Vita tijd voor onderzoek via enquête naar tevredenheid en effecten. Deze enquête gaf een opmerkelijk hoge score.

Er is door deelname aan de Ontmoetingsgroepen sprake van positieve sociale effecten (contacten met andere deelnemers), mentale effecten (stemmingsverbetering en minder depressiviteit), fysieke effecten (in beweging blijven en eetlust) en activering (geheugentraining en zinvolle dagbesteding). Aan de mantelzorgers is gevraagd of zij zich minder belast voelen sinds zij en hun naasten gebruik maken van de Ontmoetingsgroep: 95 % antwoordt hierop ‘ja’ of ‘eigenlijk wel’.

Zorggeld naar spaarpot: fout of goed?

Marina Casadei

Marina Casadei

Dat ten aanzien van de gemeentelijke begroting een miljoenen overschot blijkt op het zogenoemde sociale domein, dat vervolgens naar de algemene reserve is gegaan, zit vooral de linkste fracties in de gemeenteraad, maar ook de ChristenUnie, toch niet lekker. Die voelen meer voor oormerken van dat geld voor de toegenomen zorgtaken van de gemeente, nu het Rijk die aan haar heeft gedelegeerd. Maar daar staat tegenover, zei fractieleider Veenboer van de PvdA, dat aan oormerken ook een plafond zit.

De redenering komt er op neer dat uit de algemene reserve geld voor allerlei doeleinden kan worden gehaald, terwijl dat moeilijker wordt als het voor een bepaald doel is bestemd. In datzelfde verband vond raadslid Fréquin (VVD) in de vergadering van de raadscommissie Burgers en Samenleving dinsdag ook de uitlating van Henk Stoffels (ChristenUnie), die sprak over zorggeld dat naar ‘de grote hoop’ ging nogal denigrerend. Van dat geld worden allerlei voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn betaald, zei hij.

Buurthulpdienst wordt website voor hulp

image001Er komt een nieuwe website voor vragers naar een aanbieders van vrijwillige hulp. Die gaat zaterdag 19 september officieel de lucht in. De Buurthupdienst verdwijnt en gaat dan naar de naam van site AmstelveenvoorElkaar heten. De website: www.AmstelveenvoorElkaar.nl brengt volgens de tot de Vrijwilligerscentrale behorende Buurthulpdienst vragers en aanbieders van hulp op een veilige en betrouwbare manier met elkaar in contact.