Categorie: "Welzijn"

Gemeente help nu wel Syrisch gezin (na SP-filmpje)

Marina Casadei

Marina Casadei

“Het kan dus wél”, zegt SP-raadslid Marina Casadei. Haar partij bracht een bericht plus een filmpje op YouTupe naar buiten, samen met de Vrijwilligersraad Minima Amstelveen (VMA), over gebrek aan gemeentelijke hulp aan een gehandicapte Syrische vluchteling en diens gezin. Allerminst het maatwerk, dat B&W zo hoog in het vaandel hebben, vonden SP en VMA.

Terwijl de klachten de ambtenarij bij de gemeente betroffen, vonden B&W dat men met klachten maar naar diezelfde bureaucratie moest en dat het ongepast was aan een individuele casus een filmpje op internet te zetten.

De oudste zoon is ruim een jaar vergeefs bezig geweest om de noodzakelijke hulp te krijgen voor zijn vader die rolstoelafhankelijk is. Op verzoek van het gezin is de schrijnende situatie gefilmd en via YouTube verspreid. “Na een bezoek van vertegenwoordigers van de gemeente zijn er toezeggingen gedaan over verpleging en dagbesteding voor de vader met een beperking. Bovendien is er een aangepaste woning vrij gekomen waar het gezin naartoe kan verhuizen. Het gezin is heel blij met de geboden hulp en de nieuwe woning. De SP is ook blij met het geboden maatwerk”, zegt de partij nu.

Innovatiefonds Zorg en Welzijn op komst

Marina Casadei

Marina Casadei

Omdat de gemeente inwoners, organisaties en bedrijven wil prikkelen tot het indienen van nieuwe plannen op dat gebied komt er een zogenoemd Innovatiefonds Zorg en Welzijn. Het wordt aangewend om samen met mensen die zorg nodig hebben tot oplossingen daarin te komen. De raad is gevraagd € 361.500 voor het fonds beschikbaar te stellen.

De raad had trouwens in een motie om een dergelijk fonds gevraagd. De SP stemde toen tegen en was ook woensdagavond in de raadscommissie Burgers en Samenleving niet optimaal enthousiast. Aan de transitie van de zorg valt veel te verbeteren, was Marina Casadei van die partij wel met andere fracties eens. “Maar wat doen B&W zelf aan innovatie?” vroeg ze. Daarmee doelde zij op betaalde banen binnen de gemeentelijke organisatie voor bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen. Maar dat is volgens wethouder Herbert Raat van zorg (VVD) toch een wat ander terrein dan het zijne.

Samenwerking Sportbedrijf en welzijnsclub Vita

20171122 Ondertekening SOK Vita Amstelland en Sportbedrijf Amstelveen 1Sjaak van der Linde van Vita Amstelland en Peter Verdaasdonk van Sportbedrijf Amstelveen tekenden woensdag, tijdens een happening waarvoor de lokale media kennelijk niet waren uitgenodigd, de samenwerkingsovereenkomst ‘Amstelveen Gezond in Beweging’. De samenwerking wordt aangegaan voor een jaar.

Volgens de overeenkomst zijn er overeenkomsten tussen Vita, onderdeel van het in Alphen aan de Rijn gevestigde Participe, en het Sportbedrijf. Zij zouden dezelfde kijk hebben op de behoeften van het sociaal domein om mensen te laten meedoen in de gemeenschap. En die visie sluit volgens de partijen weer geheel aan bij het beleid van de gemeente Amstelveen. Aan de uitvoering daarvan willen de twee organisaties naar hun zeggen meewerken.

De samenwerking is een voortzetting van met elkaar bedachte en deels al ontwikkelde projecten, zoals Bewegen op Recept, als variant op het in Amstelveen al gangbaar zijnde Welzijn op Recept.

Beweegcoach en -bus

De Beweegcoaches in Keizer Karel Park en Bankras/Kostverloren hebben al diverse projecten als een buurt picknick gekoppeld 20171122 Ondertekening SOK Vita Amstelland en Sportbedrijf Amstelveen 2aan de BuitenSpeelBus, een Beweegcarrousel en een Buurtbootcamp opgezet. In november startte de 11 Parkentocht, om regelmatig met de Beweegbus de wijk in te gaan. Die wordt ook bij andere activiteiten van Vita ingezet.

Vita cursus

Vooral bij minder voor de hand liggende projecten als de Vita cursus ‘Omgaan met geld’ wordt volgens de partijen het succes van de samenwerking duidelijk. De cursisten krijgen beweegopdrachten van de beweegcoaches. “Voor veel mensen is de cursus een eyeopener, die meer toevoegt aan het begrijpen van de problematiek, dan theorie alleen”, zegt Vita. Eind november start de cursus ‘Assertiviteit’.

Vrouwendag

Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag op 8 maart wordt in samenwerking met wijkcoaches een voetbaltoernooi voor meiden op het Stadsplein georganiseerd.

Het Sportbedrijf en Vita zullen samen meer projecten gaan uitrollen die het belang en de samenhang van bewegen en welzijn duidelijk maken.

 

Vrijwilligers in wijken gezocht voor ouderen

Vrijwilligerscentrale‘Amstelveenvoorelkaar’, een naam waaronder de Vrijwilligerscentrale Amstelland zich in Amstelveen presenteert, zoekt weer een aantal vrijwilligers om in de wijken hand en spandiensten te verlenen aan ouderen of mensen met een beperking.

In Randwijck iemand voor ‘praatcontact’ met een demente vrouw van 91, die graag ergens koffie gaat drinken en ‘regelzaken’ graag samen doen, omdat zij beperkt mobiel is. Mevrouw heeft de Ziekte van Alzheimer (1445).

In Elsrijk worden vrijwilligers gezocht voor vrouwen van respectievelijk 87 en 88 jaar. De eerste wil graag wekelijks met een vrijwilliger (M/V) boodschappen doen met de auto, in haar eigen tempo; zij is hartpatiënt en kan niet snel lopen. (1667). Ook in Elsrijk zoekt de organisatie een vrijwilligster die met een vrouw van 88 een wandelingetje maakt, een kopje koffie drinkt en af en toe een spelletje wil doen. Op dinsdag, donderdag of vrijdag. (1720)

Weer training in assertiviteit

vitawelzijnenadvies1[1]Welzijnsorganisatie Vita Amstelland start op donderdag 19 oktober (18.30 uur) weer met een training Assertiviteit. Op donderdag 12 oktober is er een kennismakingsbijeenkomst van 18.30 tot 20.30 uur in het steunpunt aan de Dr. Willem Dreesweg 2. Daar worden ook de trainingen gegeven.

Die zijn bedoeld voor zich in sociale situaties onzeker voelende mannen en vrouwen, die er moeite mee hebben voor zichzelf op te komen. Deze situaties kunnen zowel privé als op het werk voordoen. Met de training, die uit negen avonden tot en met 14 december bestaat, kan men eigenwaarde en zelfvertrouwen (terug) krijgen, zegt Vita. Men leert volgens de organisatie een aantal technieken te gebruiken en krijgt korte, heldere, theoretische handvatten aangereikt.

Open dag De Mozaïek

03-mozaiek-wonen-beperking-gebouw-wpcf_231x153Woonvoorziening de Mozaïek aan de Laan van de Helende Meesters 404 houdt een open middag op vrijdag 17 maart van 13.00 uur tot 15.00 uur. Dat gebeurt wegens de landelijke week van zorg en welzijn. Het restaurant van De Mozaïek is dan open en er wordt koffie, thee en soep geserveerd.

Woonvoorziening de Mozaïek is een woonvoorziening voor mensen met een Lichamelijke beperking of een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Tijdens de middag zullen er bewoners aanwezig zijn voor een gesprek of een rondleiding. De middag is bedoeld voor de buurt en belangstellenden. Mensen die bijvoorbeeld vrijwilligerswerk willen doen zijn ook van harte welkom, laat De Mozaïek weten. Het centrum is onderdeel van de organisatie Ons Tweede Thuis.

 

 

Bewonersmeeting over onderlinge hulp in B’kerk

Noorddamcentrum

Noorddamcentrum

‘Hoe helpen wij elkaar?’ Dat is het thema van de bewonersavond in Bovenkerk, die woensdag 15 februari (20:00 uur) wordt gehouden in het Noorddamcentrum aan de Noorddammerweg 1. Er is weer veel te vertellen over de plannen van de ‘Parel aan de Poel’, zoals Bovenkerk zich tegenwoordig noemt, laat de organisatie weten.

Op de bewonersavond wordt ook de activiteitenagenda voor dit jaar doorgenomen.

Verder wordt het zogenoemde Amstelveenloket gepresenteerd, waar men terecht kan voor zeg maar maatschappelijke ondersteuning en talloze zorg-gerelateerde zaken.

Belevenistafels in Zonnehuis

Wethouder Brandes (zittend rechts), omringd door bewoners.

Wethouder Brandes (zittend rechts), omringd door bewoners.

Wethouder Brandes van Welzijn (PvdA) was dinsdag (7 februari) aanwezig bij de officiële ingebruikname van de zogenaamde Belevenistafels in het Zonnehuis Groenelaan.

Samen met een aantal bewoners van het Zonnehuis nam hij de verplaatsbare, rolstoelvriendelijke tafels in gebruik. Belevenistafels bieden ontspanning en stimuleren het geheugen.

“Zoals een van de bewoners al zei, als je eenmaal met deze interactieve tafels aan de slag gaat, is het moeilijk er weer mee te stoppen”, zei Brandes.

“Er zitten heel veel leuke spellen op en ook veel muziek uit vroegere tijden. Heel mooi om te zien hoe de bewoners er van genieten.”

Brandes als Kerst-wethouder in o.a. De Meent

koor avEr was vrijdag wel een enkel aan de christelijke traditie ontsproten lied, zoals ‘Stille Nacht’, maar het kerstverhaal was toch van een Bijbelse naar een hedendaagse maatschappelijke versie vertaald. Een verhaal over zeven lichten, die op weg gingen naar een kerstviering en dat werd voorgelezen door zes mensen, onder wie wethouder Jeroen Brandes, die zei dat het door hem vertegenwoordigde licht onder meer in een centrum voor vluchtelingen was geweest. Dat licht had – volgens de tekst – zowel de angst van kinderen, vrouwen en mannen had gezien als de inzet van vrijwilligers voor de vluchtelingen.

Interim Van der Linde nu directeur Vita

Sjaak van der Linde

Sjaak van der Linde

Sjaak van der Linde wordt per 1 november 2016 benoemd tot directeur van Vita Amstelland, onderdeel van Participe in Alphen aan de Rijn. Van der Linde is al sinds maart 2016 werkzaam als interim directeur bij het Amstelveense filiaal van de Alphense welzijnsorganisatie. De complete Raad van Toezicht van Vita als zelfstandige organisatie trad begin dit jaar af.

Van der Linde was sinds 2002 zelfstandig interim manager en organisatie adviseur. Hij wertkte voor zowel profit als non-profit organisaties. Eerder werkte hij bij KPMG. Participe zegt Vita (ooit Stichting Welzijn Ouderen) van binnenuit te willen vernieuwen.