Categorie: "Geestelijk Leven"

Palmpaasstokken maken in Paas- en Kruiskerk

Pasen020-2017Aan de vooravond van palmpasen kunnen kinderen weer in twee kerken komen knutselen. Zaterdag 8 april worden er van 16.00 uur af palmpaasstokken gemaakt in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a, en van 16.30 uur af in de Paaskerk, Augustinuspark 1.

Alle kinderen en hun ouders of begeleiders zijn van harte welkom. Met elkaar worden de palmpaasstokken, stokken in de vorm van een kruis, versierd met paaseitjes, snoepjes, rozijntjes, buxustakjes, gekleurd papier en een broodhaantje. Elke versiering vertelt een stukje van het verhaal op weg naar Pasen. Tijdens het knutselen krijgen de kinderen uitleg. En na afloop zijn er pannenkoeken voor wie wil. Opgeven vóór woensdag 5 april. Kijk voor meer informatie op www.kruiskerk-amstelveen.nl en www.paaskerk-amstelveen.nl.

Twee kinderen met een palmpaasstok, dat is het beeld van de campagne Pasen020.nl. Palmpaasstokken maken, passiemuziek luisteren, paasvieringen zoeken: alle activiteiten en vieringen rond Pasen in diverse buurten zijn te zien op de website Pasen020.nl.

Pasen020.nl is een campagne van de Protestantse Kerk Amsterdam, de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam en de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. De website Pasen020.nl is vanaf maandag 27 maart online met een overzicht van activiteiten en kerkdiensten in de paastijd.

 

 

Vesper Felix Mendelssohn in Kruiskerk

Henk Trommel

Henk Trommel

Op zondag 26 maart wordt in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a, ‘s middags van 17.00 tot 18.00 uur een muzikale vesper gehouden. Uitgevoerd worden twee motetten van Felix Mendelssohn. Iedereen is welkom vanaf 16.30 uur. Om 16.40 uur is er voor geïnteresseerden een korte uitleg over muzikale bijzonderheden van deze muziek. De toegang is gratis. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op www.kruiskerk-amstelveen.nl.

Het eerste werk is Jesu meine Freude, een motet van Felix Mendelssohn uit 1828 gecomponeerd op een koraal van Johann Franck uit de zeventiende eeuw. Het tweede motet, Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, is een a capella werk gecomponeerd aan het eind van zijn leven in 1847. Het is gebaseerd op een Bijbelse tekst, de lofzang van Simeon die deze zingt als hij de pasgeboren Jezus ziet.

Open avond vrijmetselarij

logo_vrijmetselarijIn het gebouw van de Loge van de Vrijmetselarij aan de Amsterdamseweg 168 wordt woensdag 15 maart (20.00 uur) weer een open avond gehouden. Daar zijn zowel vrouwen als mannen welkom, meldt zij. Het is loge 1001 ‘Amsterdam’.

‘Wordt vrijmetselarij vooral gekoppeld aan mannen, al meer dan honderd jaar bestaat ook in Amsterdam de Gemengde Vrijmetselarij’, laat de loge weten. Geïnteresseerden krijgen tijdens de bijeenkomst uitleg word over de specifieke manier van ‘werken’ van de organisatie. Het pand van samenkomst wordt dan ook Werkplaats genoemd.

Onder het genot van een kopje koffie of thee bieden leden van deze Loge de bezoekers een “kijkje in de keuken”, of liever gezegd in de Werkplaats. Het is een poging van de Vrijmetselarij duidelijk te maken dat er van de zogenaamde ‘geheimzinnigheid’, waarmee het genootschap vaak in verband wordt gebracht, weinig overblijft.

‘Kliederkerk’ in Westwijk

De zogenoemde Kliederkerk aan de Augusta de Wittlaan 2 is deze keer gewijd aan het verhaal van Jozef. Het feest wordt gehouden op zondag 19 maart, van 16.00 tot 18.15 uur.

De bezoekertjes en volwassenen gaan met elkaar kliederen, decor maken, kleding verzamelen en toneel oefeningen doen om het verhaal van Jozef te ontdekken en na te spelen. Opgeven kan voor 17 maart bij jeugdwerker Nienke van der Heiden, [email protected], 06 – 37 22 76 76 of kijk op www.facebook.com/KliederkerkAmstelveen.

Paasconcert Pauluskerk

Pauluskerk

Pauluskerk

In de Pauluskerk aan de Wolfert van Borsselenweg 116 geeft  het christelijk gemengd koor Cum Laude op 8 april (20.00 uur) een Passie- en Paasconcert. Het koor wordt geleid door  Wim van Dijkhuizen.  De avond staat in het teken van het lijden en opstanding van Jezus Christus.

Een groot gedeelte van de koormuziek bestaat uit liederen uit het oratorium “Cruxifiction” van de Engelse componist John Stainer. Prachtige muziek met als gast de bariton Ronald Willemsen. De begeleiding is in handen van Theo Griekspoor, die afwisselend de piano en het orgel bespeelt.

Er zal ook samenzang van bekende liederen voor de Passie en de Pasen zijn. De toegang is geheel vrij.

Geloof en (of in?) politiek…

PelgrimskerkGeloven doet men in de kerk, wordt – volgens veel christenen overigens ten onrechte – gezegd. Maar het gaat dat wel om geloof in God. Of men, al dan niet op christelijke basis, ook in politiek kan geloven is de vraag die maandag 27 februari (20.00 uur) aan de orde komt in een debat in de Pelgrimskerk aan de Van Boshuizenstraat 560 (ingang Backershagen 12) te Buitenveldert.

Theoloog Ruard Ganzevoort, Eerste Kamerlid voor Groen Links, en waarnemend directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA Arjen Siegmann komen er over praten. Onder leiding van Julia van Rijn debatteren zij met elkaar en de zaal.

Pauluskoor met Matthäus Passion in Urbanuskerk

Pauluskoor AmstelveenIn de gerenoveerde Urbanuskerk aan de Noorddammerlaan in Bovenkerk voert het Pauluskoor Amstelveen vrijdag 31 maart (19.30 uur) de Matthäus Passion van J. S. Bach uit.

‘Vreugde, droefheid, verwondering, verbazing, nostalgie en verrukking, dat is wat muziek laat voelen. Emoties die belangrijk zijn voor de rest van je leven’ zegt neurowetenschapper prof. Scherder. Dat geldt zeker voor een onsterfelijk werk als de Matthäus Passion.

De ‘Matthäus’ wordt mooier van herkenning. Hoe vaker men de ‘Matthäus’ hoort en zingt, hoe meer het stuk voor iemand gaat leven. Vandaar dat het Pauluskoor altijd doorgaat met het uitvoeren ervan. Het stuk is dus ‘super-duurzaam’. Het begeleidingsorkest Philharmonia van het koor bestaat uit jonge en ervaren musici. Cor Brandenburg zorgt voor de orgelbegeleiding. Tot de solisten behoort onder meer de sopraan Aliya Akhmadeeva, die in november nog in de uitvoering van de Carmina Burana door het koor schitterde.

Bachcantate in Kruiskerk

Peter Ouwerkerk

Peter Ouwerkerk

 

Voor de koraalcantate ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ heeft Bach een van de meest geliefde en troostrijke gezangen uit de Protestantse traditie als uitgangslied genomen. Dezelfde melodie gebruikt hij ook in een aantal andere cantates, orgelvoorspelen en -bewerkingen. In deze cantate geeft de melodie de structuur aan alle (zeven) delen. De hobo’s, de violen en het continuo vergezellen met eigen motieven, parallel en aanvullend aan de liedmelodie. De boodschap die de cantate brengt: aanvaard wat je overkomt in het vertrouwen dat God voor je zorgt.

De cantate is voor het eerst in 1724 uitgevoerd in Leipzig. In de Kruiskerk zorgt de Vesperscantorij voor de uitvoering samen met de vocale solisten Nienke Oostenrijk (sopraan), Karolina Hartman (alt) en Erik Janse (tenor). Een barokorkest met hobo’s, strijkers en continuo neemt de instrumentale partijen uit de cantate voor zijn rekening. De muzikale leiding heeft Henk Trommel, terwijl Peter Ouwerkerk het kistorgel en orgel bespeelt. Liturg is de bekende musicus-theoloog dr. Hanna Rijken.

 

Quatuor pour la fin du Temps in Kruiskerk

concert kruiskerkZondag 5 februari vindt om 12.00 uur in de Kruiskerk aan de Van der Veerelaan 30a een bijzonder koffieconcert plaats. Uitgevoerd wordt een van de aangrijpendste composities uit de twintigste eeuw, Quatuor pour la fin du Temps (Kwartet over het einde van de Tijd) van Olivier Messiaen. De toegang is vrij met na afloop een deurcollecte. Vanaf 11.30 uur is ieder welkom en staan koffie, thee en limonade klaar.

De Fransman Olivier Messiaen (1908 – 1992) componeerde deze indrukwekkende en ontroerende muziek in de winter van 1940-41 toen hij als krijgsgevangene vast werd gehouden in een kamp in Polen. Onder de gevangenen waren ook een cellist, violist en klarinettist. Messiaen speelde de pianopartij. In januari 1941 werd het stuk in ijzige kou en met gebrekkige instrumenten in een van de barakken uitgevoerd voor medegevangenen en kampwachten. Het maakte op de aanwezigen een verpletterende indruk en sindsdien hoort het tot de canon van de twintigste-eeuwse West-Europese muziek.

Bach-cantate in de Kruiskerk

bert-linguae atque cordisIn de Kruiskerk aan de Van der Veerelaan 30a wordt zondag 22 januari (17.00 uur) de cantate ‘Alles nur nach Gottes Willen’ (BWV 72) van Johann Sebastian Bach uitgevoerd. Dat gebeurt tijdens een zogenoemde muzikale versper.

Iedereen is welkom vanaf 16.30 uur. Om 16.40 uur wordt voor geïnteresseerden een korte toelichting gegeven op enkele muzikale aspecten van de cantate. De toegang is vrij, na afloop is er een deurcollecte om de onkosten te bestrijden.

De cantate Alles nur nach Gottes Willen is door Bach speciaal gecomponeerd voor de derde zondag na het feest van Driekoningen. De grondgedachte van de cantate is: als je God toelaat in je leven, kun je erop vertrouwen dat je alles wat er op je pad komt aankunt. De muziek beeldt kernwoorden als ‘navolgen’, ‘alles’ en ‘rustig vertrouwen’ uit.