Categorie: "Geestelijk Leven"

CAMA-zendelingen bedreigd terug uit Mali

WaaijDe onder meer door de Amstelveense Cama Gemeente uitgezonden zendelingen Arjan de Waaij en diens echtgenote zijn hals over kop om veiligheidsredenen uit Mali naar Nederland teruggekeerd. Dat was hen door de CAMA-leiding in de VS opgedragen. CAMA (Christian and Missionary Alliance) is zowel een denominatie als zendingsgenootschap.

De reden van terugkeer naar hun respectieve thuislanden van het in Mali actieve team was een film van Al Qaida, waarin de zes gegijzelde westerlingen worden getoond (en ook aan het woord komen) die door deze terreurorganisatie vast worden vastgehouden.

In die film (van 11 minuten) wordt ook specifiek aandacht gegeven aan de CAMA en wat die in Mali doet. Met daarbij een dreigende boodschap om de zendelingen te doden. “Daarbij is beeldmateriaal gebruikt waar het werk van ons collega-team in een stad zuidelijk van ons te zien is, inclusief het guesthouse waar we regelmatig verblijven”, meldt het paar aan de achterban. De Amerikanen moesten terug naar Amerika en de Nederlanders naar Nederland. “Uiteindelijk hebben we een week de tijd gekregen om uit Mali weg te gaan”, melden De Waaij’s.

Ds. Pieterse leest Genesis bij foto’s Hoogendijk

Ds. Werner Pieterse

Ds. Werner Pieterse

Dominee Werner Pieterse van de Paaskerk en kunstfotografe Micky Hoogendijk zorgen samen voor een programma in Museum Jan van der Togt aan de Dorpsstraat 50 op zondagmiddag 2 juli (14.00 uur). Pieterse, die ook maandelijks een column verzorgt bij de talkshow BV Amstelveen, leest in het museum voor uit Genesis.

Dat gebeurt overigens na een rondleiding door Hoogendijk langs haar foto’s die nog tot 9 juli in het museum hangen. Die expositie heet ‘Through the eyes of Others’.  Na het voorlezen interviewt Yvonne Zonderop, als journalist werkend voor Volkskrant en Groene Amsterdammer, beiden.

“In dagen dat de kerk kleiner wordt, zoek ik graag naar nieuwe vormen voor deze oude bronnen”, zegt de sinds 2014 aan de Paaskerk verbonden Werner Pieterse op de site van de kerk. “Met scholen, in kleine groepen op onverwachte plekken, in gesprekken binnen en buiten de muren van de kerk. Voor mij ligt de toekomst van de gemeente – zonder te weten hoe die eruit zal zien – in de confrontatie tussen oud en nieuw, ‘gelovig’ en ‘ongelovig’, ‘van de kerk’ en ‘van de wereld’ en traditie en nieuw begin.”

 

 

 

 

 

Zilveren jubileumconcert Cum Laude

Het in 1992 opgerichte Amstelveense  christelijk gemengd koor Cum Laude bestaat 25 jaar. Daarom geeft het op 23 september een jubileumconcert in de Pauluskerk. Dan wordt het oratorium ‘Jozef’ uitgevoerd. 

Het concert begint om 20.00 uur. De componist van dit prachtige stuk muziek is Marco den Toom die ook als organist aanwezig zal zijn. Verdere muzikale medewerking wordt verleend door diverse muzikanten en solisten.

 

Pauluskerk

Pauluskerk

Theologenkoor in de Kruiskerk

FS111206_01Op zondag 11 juni, zondag Trinitatis, om 17.00 uur zingt Het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van musicus-theoloog Hanna Rijken een Choral Evensong in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a.

Een Choral Evensong is een vesper in de Anglicaanse traditie, die gehouden wordt op de grens van dag en avond, een goed moment voor inkeer en contemplatie. Gezongen worden een anthem, chants, Magnificat en Nunc dimittis voor deze tijd na Pinksteren.

Ook klinken enkele fraaie hymnen uit oude en moderne tijden. Liturg is ds. Sytze de Vries, die ook een korte overweging zal houden.

Kinderen maken Bijbelverhaal in Kruiskerk

kruiskerk-voorkantOp zaterdagmiddag 10 juni gaat er van 15.00 tot 17.00 uur iets bijzonders gebeuren in de Kruiskerk aan de Van der Veerelaan 30A. Kinderen van 3 tot en me 12 jaar maken het dan Grootste Bijbelverhaal van Amstelveen.

Dit jaar versieren zij met z’n allen een supergroot kleed voor de grote tafel in de kerk. Op het tafelkleed kunnen de kinderen verschillende Bijbelverhalen over eten en drinken schilderen. Zij krijgen daarbij hulp van de professionele illustrator Maaike Slingerland. De middag wordt afgesloten met gezellige hapjes en drankjes.

De kinderen die meedoen kunnen natuurlijk hun (groot)ouders meenemen. Aanmelden uiterlijk vrijdag 9 juni bij dominee Mirjam Buitenwerf, 06 – 2033 9808 of [email protected]

 

 

Mooi koffieconcert in Paaskerk (sonnet)

Halleluja klonk toen uit vele kelenjubleumfoto 2013

In de Paaskerk natuurlijk wel meer gehoord

Maar wie zich in zang zo vaak aan valsheid stoort

Liet in dit concert beide oren stelen

 

Wat Paulus zei klonk aangenaam voor velen

En uit Elias klonk naar des Heren woord

Oproep aan Israël, een sopraan zei ’t voort

Terwijl Menno de vleugel mocht bespelen

 

Toch iets anders dan gewone samenzang

Die feest’lijke geestelijke vocalen

Verblijdend en klankrijk soms al eeuwenlang

 

Daar kan toch muzikaal het niet bij halen

Wat wij in kerkdiensten zingen, ben ik bang

COV is middel tegen verschralen

 

Johan Th. Bos

 

Koffieconcert in Paaskerk

jubleumfoto 2013In de Paaskerk aan het Augustinuspark 1 geeft de Christelijke Oratorium Vereniging Amstelveen (COV Amstelveen) zondag 21 mei (12.00 uur) een koffieconcert. Er worden delen uitgevoerd van het Oratorium Paulus van F. Mendelssohn.

Verder staan Cantique de Jean Racine van G. Fauré en Psalm 150 van César Franck op het programma. Behalve het koor zijn ook de sopraan Elma van den Dool en begeleidende pianist Menno Dekker te horen. Het geheel wordt geleid door dirigent Corné Mooibroek. Ook treedt de pianist Youp Schyns op.

‘Manteldienst’ in de Kruiskerk

kruiskerk-voorkantEen ‘Manteldienst’ heet het. In de Kruiskerk aan de Van der Veerelaan wordt zondag 21 mei, 11.00 uur, een viering gehouden voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen die door hun slechte gezondheid niet zo gemakkelijk een gewone dienst kunnen bijwonen.

“Zo vriendelijk en veilig als het licht, zo als een mantel om mij heen geslagen” is de tekst die het thema weergeeft. Om 11.45 is de manteldienst al weer afgelopen. Voorgangers zijn ds. Sieb Lanser en Ria Keijzer. Er is voor iedereen gelegenheid om in deze viering een persoonlijke zegen te ontvangen.

De kerk is open vanaf 10.30 uur. Na de dienst is er voor iedereen koffie of thee, en voor hen die speciaal voor deze viering komen is er om 12.15 uur een eenvoudige lunch en gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, waarvoor telefonische opgave mogelijk is (020- 64 138 26). Kijk voor meer informatie op www.kruiskerk-amstelveen.nl.

 

 

Weer cantate van J.S. Bach in Kruiskerk

VespercantorijKruiskerk_(web)Er komt weer een muzikale vesper in de Kruiskerk aan de Van der Veerelaan 30a. Zondag 14 mei om 17.00 uur wordt de cantate ‘Ich glaube lieber Herr, hilf meinem Unglauben‘ (BWV 109) van Johann Sebastian Bach uitgevoerd. De vesper duurt een uur. Welkom met koffie en thee vanaf 16.30 uur, een korte muzikale toelichting wordt gegeven om 16.40 uur. Geen entree, wel is er na afloop een collecte. Kijk voor meer informatie op www.kruiskerk-amstelveen.nl.

De kernwoorden van de cantate zijn: twijfel en ongeloof, tegenover zekerheid en vertrouwen. De eerste begrippen worden muzikaal verbeeld met onrustige, jachtige en vragende muziek. Beide laatste woorden worden muzikaal uitgedrukt in stralende en dansende muziek door een alt, twee hobo’s en het continuo.

Oecumenische dienst voor dodenherdenking

IndiëherdenkingKransen2013Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken Amstelveen- Buitenveldert voorafgaand aan de dodenherdenking bij het monument in het Broersepark op woensdag 4 mei om 18.30 uur een oecumenische bijeenkomst in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Graaf Aelbrechtlaan 140.

Een half uur van gedenken met gesproken woorden, enkele liederen en een gebed. Burgemeester Mevr. M.M. van ’t Veld verzorgt de lezing uit het boek dat ons tot bron is. We staan stil bij het geschenk van de vrijheid. Voorgangers zijn Pastor Jan Adolfs en Ds. Gert Jan de Bruin. Aansluitend aan het oecumenisch avondgebed is er een gang naar het monument bij het Broersepark voor een bijeenkomst in de open lucht met kransleggingen, twee minuten stilte en het volkslied. Kijk voor meer informatie op www.kerkenamstelveen.nl.