Categorie: "Geestelijk Leven"

Kinderen sieren ramen Kruiskerk met Bijbelverhaal

kruiskerk-voorkantIn sommige kerken ziet men prachtig versierde ramen, maar in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30A, zijn ze nog helemaal leeg. En er zijn er bijna 1000. Kinderen van 4 tot en met 12 kunnen daar zaterdag 14 april tussen 15.00 en 17.00 uur verandering in brengen.

Op de onderste ramen wordt het eerste verhaal uit de Bijbel gemaakt, over de schepping van de aarde. De kinderen wordt wel geadviseerd oude kleren aan te trekken.

De middag duurt tot ongeveer 17.00 uur. (Groot)ouders zijn ook hartelijk welkom. Graag uiterlijk donderdag 12 april aanmelden bij Mirjam Buitenwerf, dominee van de Kruiskerk, 06 2033 9808 of [email protected]. Kijk voor meer informatie op www.kruiskerk-amstelveen.nl.

 

Koffieconcert in Kruiskerk Amstelveen

Bob van der Ent

Bob van der Ent

Zondag 8 april (12.00 uur) is er, de laatste keer voor de zomer, een koffieconcert in de Kruiskerk aan de Van der Veerelaan. Onder de noemer Bach Solo worden voor de derde keer dit seizoen een beroemd werk voor vioolsolo en een groot orgelwerk van Johann Sebastian Bach uitgevoerd. Iedereen is welkom vanaf 11.30 uur. De entree is vrij, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Kijk voor meer informatie op www.kruiskerk-amstelveen.nl.

In de serie Bach Solo worden in elk concert enkele van de grote en virtuoze solowerken van Johann Sebastian Bach uitgevoerd door vooraanstaande en gerenommeerde musici. Solisten in dit concert zijn een van de beste Nederlandse violisten, de Amstelvener Bob van der Ent, en de zeer veelzijdige musicus Henk Trommel, cantor-organist in de Kruiskerk.

Bob van der Ent speelt Bachs Eerste Partita voor vioolsolo in g-klein, BWV 1001, en Henk Trommel speelt een van de virtuoze orgelcomposities op het monumentale Flentroporgel in de Kruiskerk, Toccata, Adagio en Fuga in C-groot, BWV 564.

Samen spelen ze, ook van Bach, de Sonate voor Viool en Klavecimbel in b-klein, BWV 1014. Het laatste werk wordt niet op klavecimbel maar op een kistorgel gespeeld.

 

Interkerkelijke gebedsdiensten van start

Immanuelkerk

Immanuelkerk

In de Immanuëlkerk, De Ruyschlaan 147, wordt donderdag (29 maart) een korte interkerkelijke gebedsdienst gehouden. Het is de eerste van diensten die elke laatste donderdag van de maand zullen plaats vinden, telkens van 20.00 tot 20.30 uur.

Opvallend is dat niet alle kerken in Amstelveen er aan meedoen en het initiatief beperkt blijft tot evangelische groeperingen en de rechterflank van de protestantse kerken. De Immanuëlkerk is Nederlands Gereformeerd (eind zestiger jaren voortgekomen uit de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk). Uit de Protestantse Kerk (PKN) doet alleen de tot het Gereformeerde Bond behorende Pauluskerk gemeente mee. Verder sluit zich de Stadshartkerk aan. Alle andere kerken en geloofsgemeenschappen – zoals de Paaskerk, de Kruiskerk en de Rooms Katholieke Kerk – doen niet mee.

Kruiswoorden en Paaswake in Paaskerk

5 Kruiswoorden 31 maart 2018-2In de Paaskerk, Augustinuspark 1, hangen tot en met Stille Zaterdag, zaterdag 31 maart, vijftien statiën. Die zaterdag is er en een viering om 19.30 uur. Om 22.30 uur begint een zogenoemde Paaswake tot Paasmorgen, zondag 1 april (07.00 uur). Wie wil kan die bijwonen en luisteren.

De statiën zijn gemaakt door Gerard de Bruyne. Gert Jan Slump schreef Kruiswoorden bij deze kruisweg, Nico Ph. Hovius zette de tekst op muziek. Beeld, tekst en muziek vervlechten zich tijdens de viering op zaterdagavond 31 maart. De koren Alegría, Anthem en de Cantorij voeren het stuk gezamenlijk uit.

Aansluitend de Paasnacht: een nacht van waken en wachten, tot de zon opkomt. Wie waakt in deze nacht gaat letterlijk door het donker naar het licht.

Het is een oude traditie om de eerste paasdag op deze manier te verwelkomen. Er wordt gewaakt vanaf Stille Zaterdag, zaterdag 31 maart, 22.30 uur tot Paasmorgen, zondag 1 april, 7.00 uur.

Kijk voor meer informatie op www.paaskerk-amstelveen.nl.

Open avond bij vrijmetselaarsloge A’damseweg

logo_le-droit-humain_ogVeel Amstelveners zullen voor het eerst zien en horen wat er achter de deur gebeurt van Amsterdamseweg 168. De Vrijmetselarij houdt daar voor mannen én vrouwen op woensdag 11 april (20.00 uur) op open avond in de loge.

De Werkplaats, zeggen vrijmetselaars. Zij willen af van de naar hun mening ouderwetse verhalen over geheimzinnige genootschappen, die alleen bestaan uit mannen. Dat imago heeft de Vrijmetselarij wel, maar het klopt niet en dat wil de Gemengde Vrijmetselarij graag laten zien. Vandaar de open avond van Loge nr. 1001 “Amsterdam”, waar geïnteresseerden uitleg kunnen krijgen over wat de vrijmetselarij in de huidige tijd inhoudt.

Om 19.30 uur gaat de zaal open en onder het genot van een kopje koffie of thee geven leden van de Loge antwoord op vragen. Van de geheimzinnigheid rond de vrijmetselarij blijft dan weinig over, denken zij. En men kan zien waar volgens hen de vrijmetselarij echt voor staat: werken aan jezelf en bijdragen aan een betere wereld.

The Crucifixion in Kruiskerk

henk trommel-1Op Goede Vrijdag, vrijdag 30 maart, is er ’s avonds om 20.00 uur een uitvoering van het oratorium The Crucifixion in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a. Dirigent is Henk Trommel. De kerk is open vanaf 19.30 uur. De entree is vrij, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Kijk voor meer informatie op www.kruiskerk-amstelveen.nl.

Wereldwijd gedenken christelijke kerken op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, de gewelddadige dood van Jezus Christus circa 2000 jaar geleden. In de loop der eeuwen is dit verhaal talloze malen op muziek gezet. Het bekendst in Nederland zijn de grote passie-oratoria van Johann Sebastian Bach, de Matthäus Passion en de Johannes Passion. The Crucifixion past in deze traditie. Het is een romantische versie van het lijdensverhaal, dat in 1887 door de Engelse componist John Stainer is gecomponeerd.

 Solisten

In dit oratorium zijn recitatieven en aria’s die door twee solisten worden gezongen, de bas Matthijs Mesdag en de tenor Arco Mandemaker. Een groot koor zingt de prachtige koordelen en een aantal Engelse hymnen.

Byzantijnse Passie en Pasen in Urbanuskerk

20180402 Concert - A3 - HBM - AmstelveenOp Tweede Paasdag 2 april (19.30 uur) treden in de St. Urbanuskerk te Bovenkerk het Hoorns Byzantijns Mannenkoor en het projectkoor En Chantant uit Brielle op. Muziek als door het voortgebracht is  ion die kerk niet vaak – zo niet nooit – te horen geweest. De twee koren zingen er Oosters-orthodoxe gezangen in alle gradaties,  zowel de ingetogen liederen uit de Lijdenstijd als de feestelijke uitbundige liturgische gezangen van Pasen.

Op de westerse  Tweede Paasdag start de Grote Heilige Week in het (Byzantijnse) Oosten. De twee koren nemen de bezoeker mee in de rijke tradities van de Slavisch Byzantijnse zangcultuur. Het repertoire bestaat uit vespergezangen, liederen van de Grote en Heilige Week (Goede Week) en het triomfantelijke feest van de Opstanding: Pasen.

De gezangen zijn divers van karakter: een afspiegeling van de rijkdom, die de vooral Russische liturgische zangcultuur kent: van Middeleeuws unisono, via monastieke traditie tot ongekende 21-eeuwse klanken van Roman Hurko en Maximilian Steinberg naast aandacht voor grote Russische componisten als Rachmaninov en Tschaikovskyj. Alle gezangen zingen de koren in het Kerk-Slavisch.

Ds. Werner Pieterse leest Paasverhaal bij Venstra

Ds. Werner Pieterse

Ds. Werner Pieterse

Dominee Werner Pieterse leest op woensdag 28 maart vanaf 19.30 uur het Paasverhaal in Boekhandel Venstra, Stadsplein 102A. Nog net voor de Passion in de Bijlmer miljoenen kijkers trekt,  in de week van de Matthäus Passion het verhaal dus waar het allemaal mee begon. Men zoekt naar betekenis van het oude verhaal voor nu, melden de organisatoren. Aanmelden in de winkel of via [email protected] onder vermelding van ‘Pasen bij Venstra’.

Werner Pieterse is theoloog, schrijver en predikant van de Paaskerk aan het Augustinuspark. Hij schreef onder andere ‘Wat blijft – God na de kaalslag’, waarin hij een hedendaagse context creëert voor de christelijke belijdenis.

Kerk verwijst met film naar The Passion op tv

Pasen020(web)Pasen020.nl van de PKN-kerk verwijst met een filmpje naar ‘The Passion’ in Amsterdam Zuidoost. Centraal in het filmpje staat de vraag wat Pasen voor de kijkers betekent.

‘Pasen is voor mij dat er elke keer een nieuw begin is, dat je altijd mee kunt doen met het verhaal van God met mensen’, antwoordt dominee Jantine Heuvelink, van de Amsterdamse Oranjekerk in de Pijp.

Anderen verwoorden het met ‘dat Jezus weer levend wordt’. Pasen is opnieuw beginnen. Met het campagnebeeld van Pasen020.nl willen de organiserende kerken aansluiten bij het televisiespektakel The Passion, dit jaar uitgezonden vanuit Amsterdam Zuidoost op donderdag 29 maart. Het witte kruis is door kinderen en volwassenen met stoepkrijt getekend bij metrostation Kraaiennest in de Bijlmer. Maar het verhaal van Pasen houdt niet op bij het kruis. Daarom hebben zij er ook bloemen en andere kleurige elementen aan toegevoegd. Dit is te zien in het filmpje op Pasen020.nl.

De Matthäus Passion in Cinema Amstelveen

De-Matth-us-Passion-van-Reinbert-de-Leeuw_ps_1_jpg_sd-lowZondag 25 maart, 15.30 uur, is de Matthäus Passion van Reinbert de Leeuw eenmalig te zien in Cinema Amstelveen.

In vervolg op de succesvolle documentaire De Matthäus Missie van Reinbert de Leeuw (kristallen film) van Cherry Duyns, is nu de integrale uitvoering van de Matthäus Passion te zien.

De aangrijpende uitvoering wordt in De Nieuwe Kerk gedirigeerd door Reinbert de Leeuw en geregisseerd door Cherry Duyns.

Met solisten Joanne Lunn (sopraan), Delphine Galou (alt), Christopher Watson (tenor), Tomáš Král (bas), Andreas Wolf (Christus), Benedikt Kristjánsson (evangelist), Holland Baroque, het Nederlands Kamerkoor en het Roder Jongenskoor. Concertmeester is Judith Steenbrink. Kijk op www.cinemaamstelveen.nl voor alle tijden en data.

Verder draait Darkest Hour, I, Tonya, The Post en Film Stars Don’t die in Liverpool te zien.