Categorie: "Overheid"

Bijna twee ton voor herinnering WO2

jodenster-religie_1559_875x1000Om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de gebeurtenissen daarin levend te houden, gaat de gemeente € 190.000 investeren. Er was in de begroting al 48 mille voor gereserveerd. Aan de gemeenteraad wordt nu een krediet van € 142.000 gevraagd.

Dat geld moet uit de algemene reserve komen. Het wordt besteed aan de projecten ‘Nooit meer terug gekomen’ en het vooral op scholen gerichte ‘Herdenken en ontmoeten’. Verder wordt een digitale beeldbank opgezet (waarvoor eerder al € 43.000 beschikbar werd gesteld) en komt er een herdruk en digitalisering van de boeken ‘Jaren van Verduistering’ door Tini Visser en het tien jaar geleden uitgegeven ‘Nieuwer-Amstel en Amstelveen, 1000 jaar historie’, geschreven door M.D.M. van Munster en P. van Schaik. De kosten daarvan bedragen 70 mille.

Van de bijna twee ton werd vorig jaar al 20 mille door B&W uitgegeven aan het project ‘Nooit meer teruggekomen’, waarvan de uitvoering door stichting Amstelveen Oranje wordt geleid. Volgens de gemeente is het bedoeld om het historische besef bij Amstelveners te vergroten en langs die weg ook de onderlinge verbondenheid. Tegengegaan moet worden dat verhalen uit het verleden verloren gaan, vindt burgemeester Mirjam van ’t Veld. Naar haar mening past het allemaal in het concept van ‘Mensen Maken Amstelveen’, bedoeld om iedere inwoner ‘mee te laten doen’ en er voor te helpen zorgen “dat Amstelveen een prettige plek is om te leven en dit in de toekomst ook blijft,” zegt Van ’t Veld.

Gemeente wil minder restvuil hebben

Peter Bot

Peter Bot

Wie onvoldoende meedoet aan het scheiden van afval wordt daarvoor volgend jaar gestraft. Afvoeren van zogenoemd restafval gaat de gemeente moeilijker maken en van afzonderlijk aangeleverd plantaardig afval en (daarvan weer gescheiden) plastic en metalen verpakkingen (blikjes) gemakkelijker. Dat heet ‘omgekeerd inzamelen’. Wie in een eengezinshuis woont, moet in de loop van dit jaar met zijn restafval naar een ondergrondse container lopen, die maximaal driehonderd meter verderop kan staan. Die container is te openen met een pasje. In die laagbouw krijgt men wel minicontainers voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT), papier en PMD (Plastic, metaal en drinkkarton, zoals lege melkpakken).

De maatregelen gaan 3,1 miljoen euro kosten voor onder meer de ondergrondse containers en verzamelcontainers in de woningen voor PMD. Zij zijn gebaseerd op een eerder door de raad aangenomen Grondstoffenplan. Om de duurzaamheid te bevorderen wordt ui andere stromen dan het restafval grondstoffen gehaald. Door recycling zijn die opnieuw bruikbaar, is de redenering.

500ste gratis rijbewijs na alcoholverkeercursus

Vlnr: Brandes, Fokkink en Hofman.

Vlnr: Brandes, Fokkink en Hofman.

Uit handen ven verkeerswethouder Jeroen Brandes (PvdA) kreeg vrijdag (10 februari) de 18-jarige Daan Hofman zijn rijbewijs op het raadhuis. Gratis. Daar was ook oud-raadslid Henk Fokkink van de Ouderencombinatie bij, aan wie Hofman indirect het gratis document dankt.   Hij was de 500ste deelnemer aan de alcoholverkeerscursus, die zijn rijbewijs heeft gehaald. En het was Fokkink die destijds in de raad met succes voorstelde degenen de cursus volgen het rijbewijs te overhandigen zonder kosten.

De gemeente biedt  jongeren deze cursus aan die hun autorijbewijs willen halen. Als zij alcoholverkeerscursus hebben gevolgd, krijgt de deelnemer een certificaat waarmee hij / zij het zojuist behaalde rijbewijs gratis kan aanvragen bij de gemeente. Het certificaat is één jaar na afgifte geldig.

Gemeente: ‘Beter scheiden is noodzaak’

Peter Bot

Peter Bot

De hoeveelheid zogenoemd restafval is, dankzij het gescheiden weggooien van huisvuil, vorig jaar per Amstelvener gedaald. Dat meldt de gemeente. ‘Hoewel in 2016 de bevolking met circa 1.500 inwoners toenam (tot 88.609, red.) is de hoeveelheid restafval ten opzichte van 2015 gedaald met 400.000 kilo naar ruim 17.800 ton’, zegt zij. Het komt neet op een vermindering van 2%. Maar het moet nog beter vindt de gemeente.

Per inwoner werd vorig jaar 201 kilo weggegooid als restafval, tegen 209 kilo in 2015. Het is de bedoeling van de gemeente dat het restafval in 2021 is gehalveerd, zodat en nog 100 kilo overblijft.

De burger moet namelijk meer zelf afval gaan scheiden in plastic en drinkkarton (PMD), GFT (groente-, fruit- en tuinafval), glas, papier en resterend vuil. Aan plastic verpakkingsmateriaal en drinkkarton werd 785.000 kilo afgevoerd, negen kilo per persoon en in totaal 211.000 kilo meer dan in 2015. Dat ging dus met bijna een derde omhoog. Het ingezamelde glas en papier is ongeveer gelijk gebleven.

Geen instantie ziet ‘zaak’ in protest tegen bunker

bunker20 aangepastVan alle instanties waar de vereniging ‘Sloop de Bunker’ bezwaar maakte tegen het besluit van B&W de bunker aan de Wolfert van Borsselenweg tot gemeentelijk monument te verklaren, kreeg zij tot nu toe een afwijzing. De gemeente reserveerde € 150.000 om de bunker op te knappen.

De vereniging, gesticht door omwonenden ervan, vindt dat het door Duitsers tijdens de tweede wereldoorlog gebouwde object geen monument mag worden, omdat het herinnert aan het boosaardige naziregime. Ook verdenkt zij wethouder Herbert Raat van vriendjespolitiek, omdat fotograaf Anco Stoffels de bunker wilde kopen en toen pas het idee van opknappen en verhuur werd geboren. De gemeente wil het nu verhuren en er bijvoorbeeld een expositieruimte van maken met foto’s uit de bezettingstijd.

Eerder al protesteerde het AFVN (Verbond van Antifascisten) tegen het gemeentelijke besluit en diende mr. H. Loonstein namens Federatief Joods Nederland (waarvan hij voorzitter is) een aanklacht in bij het OM tegen Raat, wegens het naziverleden van de bunker. Het OM zag geen zaak in het bunkerverhaal en doet dat ook nu niet met de aanklacht die de vereniging ‘Sloop de Bunker’ tegen hem aanspon.

Afscheid van Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Ir. Marijn Schenk

Ir. Marijn Schenk

Ambtelijke mogen Amstelveen en Aalsmeer dan zijn gefuseerd, dat wil niet zeggen dat zij ook bestuurlijk één lijn trekken. De voor beide gemeenten functionerende commissie Ruimtelijke Kwaliteit – zeg maar de opvolger van de welstandscommissie – is opgeheven. Woensdag namen beide gemeenten daarvan officieel afscheid.

Amstelveen heeft nu een stadsbouwmeester benoemd, in de persoon van ir. Marijn Schenk, en Aalsmeer laat de ruimtelijke aspecten van bijvoorbeeld bouwwerken in het vervolg (weer) beoordelen door een provinciale organisatie, die tegenwoordig ‘Mooi Noord-Holland heet. “Wij gaan terug naar hoe het was”, zei de Aalsmeerse wethouder Gertjan van der Hoeven. Hij zei het welzijnsbeleid in het bloemendorp belangrijk te vinden, ook nu Amstelveen op dat gebied een andere koers gaat varen.

Hij bood – hoe kan het anders voor een vertegenwoordiger van Aalsmeer – de scheidende commissieleden ieder een boeket bloemen aan. Wethouder Herbert Raat van Amstelveen voegde daar een door met typische Amstelveense produkten (zoals bier van de Naekte Brouwers en wijn uit de Amsteltuin) bij. “Wij gaan het nu anders doen, maar dat laat onverlet dat wij veel waardering hebben voor de grote inzet van de commissie,” zei hij.

B&W: ‘Communicatie Groenhof zaak van eigenaar’

Peter Bot

Peter Bot

Het gaat bij winkelcentrum Groenhof om een te kleine uitbreiding voor een gemeentelijke startnotitie en de bewoners moeten maar met eigenaar Segesta gaan praten als zij bezwaren hebben. Of de gemeenteraad nu alleen maar even wil instemmen het onttrekken van een voor Lidl benodigd stuk grond, dat daarna door de eigenaar wordt verkocht.

Dat is ongeveer wat B&W aan de gemeenteraad schrijven, nadat in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) vorige week onenigheid was uitgebroken over dat ontheffingsvoorstel. De commissieleden begrepen, de door bezwaar insprekende bewoners, niet allemaal waarom de raad alleen moest instemmen met het onttrekken van de grond, die vervolgens door B&W kon worden verkocht, en niet goed wisten war daarop dan wel zou gebeuren ten nadele van die omwonenden.

In de schriftelijke toelichting zeggen B&W nu dat het allemaal op wetgeving en de zogenoemde ‘kruimelgevallenregeling’ steunt. In de volgende vergadering van de raadscommissie geven ambtenaren aanstaande dinsdag een technische uiteenzetting. Maar de gemeenteraad heeft, anders dan B&W, eigenlijk niks te zeggen over de verbouwing, op basis van wetgeving, staat er in de brief.

Hondencontrole in Nes aan de Amstel

IMG_7472De Amstelveense controleurs van de hondenbelasting waren donderdag op pad in Nes aan de Amstel. Wethouder Herbert Raat van Vergunningen en Handhaving (VVD, rechts op de foto) ging maar weer eens mee. 

De huis aan huis controle wordt sinds 2015 uitgevoerd door mensen in de bijstand. Zo kunnen ze werkervaring opdoen, is de redenering van de gemeente.

De controleurs kunnen zich legitimeren. Een legitimatiebewijs is door de gemeente Amstelveen verstrekt. Inmiddels is ruim een derde van de Amstelveense huizen gecontroleerd. Dagelijks worden honden aangetroffen die nog niet gemeld waren bij de gemeente.

“Wederom een succes”, gniffelt Raat. “Het is natuurlijk ook fantastisch te zien dat de deelnemers aan het project enthousiast zijn.”

“Assad is crimineel” zegt burg. Aleppo in AV

HNLjI9r6Hoewel een kerkleider in Damascus tegenover amstelveen.blog.nl net had verklaard dat het in elk geval voor christenen onder Assad in Syrië rustig was, noemde burgemeester Hagi Hassan van Aleppo-Oost die leider van de regering daar donderdag een crimineel. Hij was in Amstelveen op uitnodiging van burgemeester Mirjam van ’t Veld, omdat beiden zijn genomineerd voor de World Mayor Prize 2016.

Donderdagavond werd Hassan door B&W plus enkele raadsleden ontvangen met een etentje in molenrestaurant ‘De Nieuwe Dikkert’. Sinds de zogenoemde Arabische lente, ooit begonnen in Tunesië, ontaardde in een felle winter in het Midden-Oosten, strijden talloze moslim partijen tegen elkaar in Syrië. De burgemeester van Aleppo-Oost kan al geruime tijd zijn eigen gebied niet in, maar verblijft in het noordelijke deel van en de randen rondom de stad. In Syrië is volgens hem de revolutie, gericht op meer democratie, begonnen met bloemen en door Assad beantwoord met bommen. Hij wil dat dat de naar zijn mening criminele regeringsleider voor oorlogsmisdaden terecht staat bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, omdat hij de dood van honderdduizenden mensen op zijn geweten heeft. Ruim 600.000 burgers in Syrië kwamen om en twaalf miljoenen ontheemden, onder meer gevlucht naar Turkije, Libanon en Egypte, vertelde hij nog maar eens. Het land heeft nu vier jaar van bombardementen achter de rug.

Bert Winthorst, interim, nu gemeentesecretaris

Bert-Winthorst-nieuw-825x510Hij voerde al ruim een half jaar die functie ad interim uit, maar Bert Winthorst (52) is nu definitief door B&W benoemd tot gemeentesecretaris. Vorig jaar volgde hij Alexander Meijer op, die het stokje van de gepensioneerde Rein Schurink had overgenomen. Omdat er te weinig ‘chemie’, tussen hem en B&W bestond was Meijer binnen een jaar al weer vertrokken.

Winthorst werkt sinds 2011 bij de gemeente als directeur.

Hij blijft dat nu ook als hoofd van de ambtelijke organisatie voor Amstelveen en Aalsmeer.