Categorie: "Overheid"

Raat: ‘Meerderheid wil Zwarte Piet bij intocht’

Raat bij intocht 2015. Foto: amstelveenweb.com

Raat bij intocht 2015. Foto: amstelveenweb.com

Zwarte Piet heeft ook roet in het eten van de Sinterklaas-intocht in Amstelveen gegooid. Het comité dat het evenement jaarlijks organiseerde doet dat dit jaar niet meer. Of de gemeente het nu overneemt, is onduidelijk. Amstelveen verdient zo’n intocht natuurlijk wel, vooral de kinderen, meldt wethouder Herbert Raat op zijn blog. De discussie over Zwarte Piet en het sinterklaasfeest fungeert als bliksemafleider voor een dieper liggend probleem in Nederland: dat omtrent immigratie en integratie, zegt hij, terugdenkend aan zijn opvoeding met Sinterklaas, die hij deelt met veel Nederlanders.

“Toen de discussie over Zwarte Piet een paar geleden begon vond ik het flauwekul. Hoe kun je het in je hoofd krijgen dat zwarte piet racistisch zou zijn? Alsof we als Nederlanders doelbewust mensen met een donkere huiskleur willen beledigen”, zegt hij. Inmiddels ziet hij kennelijk ook een andere kant. “Waarom houden we zo vast aan Zwarte Piet? Hij is toch niet meer dan een lollige fictieve figuur voor een kinderfeest. Een soort Prins Carnaval, maar dan anders. Het lijkt erop dat het sinterklaasfeest symbool is geworden voor een tijd in Nederland toen we nog ‘onder elkaar’ waren met gedeelde normen en waarden. Een onbezorgde tijd met Johan Cruijff op het wereldkampioenschap voetballen.”

Dieper

Toen waren er nog geen witte en zwarte scholen en had men van vrouwen in nikab nooit gehoord, constateert Raat. “De echte zorgen van veel Nederlanders gaan over immigratie. Over het verlies van onze westerse waarden. We zijn nu met 17 miljoen mensen in dit land. Sommige mensen hebben het gevoel een minderheid te worden in hun eigen land, stad of zelfs buurt. In straten in Amsterdam-West is het niet meer aan te raden om met een keppeltje rond te lopen. De documentaire ‘De Kanarie in de Kolenmijn’ van Hanneke Groenteman over de Jodenhaat sprak boekdelen.”

 Tolerantie

Wat Raat betreft kan men beter energie steken in verdedigen van de open westerse samenleving dan in het geleuter over Zwarte Piet. In die samenleving moet volgens hem tolerantie worden verdedigd tegenover gewetensdwang. “Geen ruimte geven aan stromingen die tornen aan de scheiding van staat en kerk. Of aan hen die de gelijke rechten van man en vrouw willen opheffen”, zegt hij. Raat ziet dan ook niets in de suggestie van de Amsterdamse politietop die overweegt een hoofddoekje toe te staan als onderdeel van het politie-uniform. Het lokale sinterklaascomité, dat wil stoppen met het organiseren van de intocht, is volgens hem al lange tijd met de burgemeester in overleg over de invulling van het feest. “Sommige mensen hebben moeite met Zwarte Piet, veel meer Amstelveners hebben dat niet. De vraag was: Hoe ga je om met mensen die moeite hebben met de figuur van Zwarte Piet. Ons voorstel was pragmatisch: Als negentig procent Zwarte Piet fantastisch vindt en tien procent niet: doe voor die laatste procent dan een paar clownspieten. Zo houden we rekening met iedereen in Amstelveen. Helaas is het niet zo gelopen.”

Raat: “Amstelveen verdient een intocht met veel Zwarte Pieten, clownspieten en ouderwetse Nederlandse gezelligheid. Daar doen we onze kinderen het meeste plezier mee. En voor de mensen die helemaal geen zwarte pieten willen, die kunnen naar de intocht in Amsterdam.”

 

 

Van ‘t Veld bij onthulling akte: ‘Stad meer dan steen’

Ketwich Verschuur (links), burgemeester (midden) en Stadsdichter Den Hollander

Ketwich Verschuur (links), burgemeester (midden) en Stadsdichter Den Hollander

“Al 618 jaar maken mensen Amstelveen”, zei burgemeester Mirjam van ’t Veld, voorafgaande aan de onthulling van de ‘geboorteakte’ van Amstelveen in Museum Jan van der Togt aan de Dorpsstraat. Zij sprak tijdens de bijeenkomst in het raadhuis en combineerde haar eigen thema ‘mensen maken Amstelveen’ met de akte. De mensen hebben de eeuwen door het tot stad uitgegroeide dorp gemaakt, zei ze. “Van de veenwerker in de 15e eeuw tot de eigenaar van een landhuis 300 jaar geleden, tot de verpleegster in ons ziekenhuis anno nu.”

Bij de onthulling speelde uiteraard de lokale entertainer Matthijs den Hollander een rol, die als Stadsdichter onder meer een poëtisch werkstuk voordroeg. En natuurlijk was directeur Heleen van Ketwich Verschuur van het museum van de partij. De perkamenten akte is daar tot 28 mei te zien in een vitrine. Het is de akte op grond waarvan Koen van Oosterwijk op 25 mei 1399 werd benoemd tot allereerste ambachtsheer van ambachtsheerlijkheid ‘Amstelreveen’. Hij kreeg die benoeming van graaf Aelbrecht.

Afvalproject 100-100-100 wordt afgesloten

35361_fullimage_Afvalvrij 270Het duurzame project Amstelveen 100-100-100 wordt zaterdag afgesloten op Speelboerderij Elsenhove. Deelnemers er aan hebben geprobeerd de hoeveelheid restafval sterk te verminderen.

Zaterdag presenteert de gemeente van 13:00 tot 14:00 uur de resultaten. Wie wil kan er bij zijn en vragen stellen aan de deelnemers. Van 13:00 tot 16:00 uur is er een zogenoemde Afvalvrij Markt. Bij de kraam van kringloopwinkel De Boemerang kan men spullen inleveren, althans als die worden aanvaard.

Verder kunnen kinderen leren hoe ze op een eenvoudige manier van gebruikte spullen weer nieuwe kunnen maken. IVN Amstelveen toont duurzame activiteiten en men kan zien hoe in een wormenhotel wormen van groente- en fruitafval compost maken.

B&W bezoeken ‘digireus’ Atos

college vergadertHet nog niet zo lang geleden door burgemeester Mirjam van ’t Veld geopende bedrijf Atos, in het voormalige KPMG gebouw, deze keer. Daar vergaderde dinsdag het college van B & W. Het doet dat tegenwoordig geregeld buiten de deur.

Naar eigen zeggen omdat het college het belangrijk vindt goede contacten te onderhouden met het bedrijfsleven. Atos is toonaangevend in digitale transformatie en Europees leider in Big Data, Cybersecurity, High Performance Computing en Digital Workplace. Atos bedient verschillende marktsectoren zoals Defensie, Financiële dienstverlening, Gezondheidszorg, Manufacturing, Media en Nutsvoorzieningen, Publieke Sector, Retail, Telecom en Transport

 

Het bedrijf is volgens de gemeente voorloper in digitale ontwikkelingen, die razendsnel gaan en waardoor ook gemeenten krijgen te maken met deze veranderingen. De gemeente wil hierop inspelen, maar de ICT is ernstig vertraagd en er moest externe expertise worden ingehuurd in de hoop zo de zaak op orde te krijgen.

Maar een persbericht zegt dat de gemeente tegemoet wil komen aan de wensen van de inwoners op het gebied van dienstverlening. “Daarnaast heeft het college de wens te onderzoeken of Amstelveen kan transformeren naar een ‘smart city’. Een stad die een hoge kwaliteit van leven weet te garanderen door samenwerking tussen gemeenten, bedrijven, inwoners en kennisinstellingen op het gebied van slimme digitale technologie, traditionele infrastructuur, architectuur, menselijk kapitaal en sociaal kapitaal. Hierbij is informatie cruciaal”, zegt de gemeente na het bezoek aan Atos. Dat bedrijf heeft veel expertise in huis die de gemeente kennelijk mist. “Tijdens het bedrijfsbezoek aan Atos heeft het college diverse vraagstukken verkend die deze transformatie (blijkbaar naar ‘smart city’, red.) met zich meebrengt.”

Workshops op raadhuis voor baanzoekers

Maaike Veeningen. Foto: amstelveenweb.com

Maaike Veeningen. Foto: amstelveenweb.com

Stichting DeBroekriem gaat in samenwerking met de gemeente Amstelveen werkzoekenden in Amstelveen ondersteunen. Zij dat door workshops te houden voor mensen die een nieuwe baan zoeken. Woensdag (3 mei) starten de activiteiten met een bijeenkomst op het Werkplein AA in het raadhuis. Wethouder Maaike Veeningen van Werk en Inkomen is er bij.

Het is de bedoeling dat in de workshops de deelnemers hun sollicitatievaardigheden verbeteren, collega baanzoekers ontmoeten en hun netwerk vergroten.

DeBroekriem is een landelijk activiteitenplatform voor en door werkzoekenden. Volgens oprichter Pieter Vermeer van DeBroekriem worden tegenwoordig de meeste banen via via gevonden, zodat het belangrijk is zijn netwerk te vergroten. Daar wordt naar zijn mening tijdens de workshops aan gewerkt. “We zien daardoor ook veel werkzoekenden uit ons netwerk uitstromen naar een baan,” zegt hij.

Duurzaam ‘energie-ontbijt’

Peter Bot

Peter Bot

Op woensdag 10 mei organiseert NEWNRG in samenwerking met Duurzaam Elsrijk en de gemeente een tweede EnergieOntbijt. Deze keer in de Stadsdorpkamer van Elsrijk aan de Heemraadschapslaan 100 in Amstelveen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om van 9 tot 11 uur ideeën en initiatieven uit te wisselen op gebied van energiebesparing en opwekking en te bekijken waar initiatiefnemers en gemeente elkaar hierbij kunnen ondersteunen.

Wethouder Peter Bot (Duurzaamheid): “Het EnergieOntbijt is een heel laagdrempelige manier om u te laten informeren over mogelijkheden om duurzaamer te leven. In twee uur tijd wisselen we ideeën met elkaar uit op gebied van een bepaald thema. Met een broodje in de hand luistert u naar ervaringsdeskundigen en specialisten en kunt u ideeën inbrengen en vragen stellen. Met als gezamenlijk doel Amstelveen duurzamer te maken. Tijdens dit tweede EnergieOntbijt gaan we in gesprek over wat er gaande is in Amstelveen op gebied van energie besparen en energie opwekken. Uiteenlopende duurzaamheidspartners waaronder Gideon Goudsmit, Eigen Haard en Eneco krijgen een podium waarin zij kort vertellen wat zij doen, wat zij Amstelveen te bieden hebben en of zij nog hulp kunnen gebruiken. Ook presenteert het Energieloket zich en krijgt u informatie over ‘het beste idee voor Amstelveen’, een wedstrijd voor initiatieven van Amstelveners in het kader van de campagne ‘Mensen maken Amstelveen’, waarin ook ideeën op gebied van duurzaamheid welkom zijn.”

Wie ook ‘energiek’ wil ontbijten, kan zich opgeven [email protected] Men kan vanaf 08.30 uur inlopen.

 

 

 

 

De budgettaire chaos in de wijken…

3232_fullimage_gemeentehuis_570x317Kan er niet één budget per wijk komen waarover de bewoners dan zelf beslissen? Eigenlijk was dat het doel van een door de gemeenteraad aangenomen motie. In een brief laten B&W nu weten hoe zij daaraan gevolg geven. In de wijken werken door de gemeente bedachte instanties dermate langs elkaar heen, dat bewoners zelf besloten er maar één stichting van te maken. Men kon namelijk van de op het raadhuis bedachte bomen het bos niet meer zien.

Dat betekent, vatten B&W nu de motie samen, veelal dubbel werk of inefficiënt gebruik van publieke middelen. Volgens het college programma moet wijkgericht maatwerk worden geleverd, maar in de praktijk leent zich niet alles ervoor, heeft datzelfde college nu bedacht. Dat blijkt althans uit een brief van B&W aan de gemeenteraad.

Eigenlijk was de motie gericht op het niet langer plaatsen van schotjes tussen al die instanties in de wijk. Maar ‘ontschotting’ leent zich niet altijd dat de gemeente de besteding van de budgetten direct aan bewoners of hun vertegenwoordiging overdraagt, staat in de brief.

Start campagne nieuwe kinderburgemeester

Persbericht zoektocht nieuwe kinderburgemeesterWat nou eigenlijk de invloed op het beleid van zo’n functionaris is, blijft volstrekt onduidelijk, maar er komt weer een nieuwe kinderburgemeester, als opvolger van Melle Vos, die een jaar geleden werd benoemd. Daarvoor kunnen alle Amstelveense kinderen uit groep 6 en 7 zich verkiesbaar stellen.

De aftrap voor de zoektocht vond plaats op basisschool De Cirkel waar naast burgemeester Mirjam van ’t Veld, ook de huidige kinderburgemeester Melle Vos vertelde hoe leuk het is kinderburgemeester te zijn.

Die gaat met de ‘echte’ burgemeester of een wethouder mee naar activiteiten en houdt daar soms een korte toespraak. Hij of zij praat met de collegeleden en andere mensen in de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Bijvoorbeeld over spelen, school of sport, zegt de gemeente. Waar dat ooit tot besluitvorming leidde, is onduidelijk. De kinderburgemeester wordt voor een jaar benoemd.

Gemeenteraad: Visie city-marketing ontbreekt’

Inza Gast

Inza Gast

Nog altijd wil de gemeente Amstelveen op de kaart zetten. Citymarketing heet dat. Maar eigenlijk weet zij ook niet zo goed hoe. Die kritiek kwam donderdag uit de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM). Er lag een notitie op tafel met vijf verschillende varianten, variërend van een omvangrijke aanpak, die zes ton kost, tot een die louter op het aantrekken van toeristen is gericht. Eigenlijk kiezen B&W voor een versie waarbij Amstelveen wordt gepresenteerd als aantrekkelijke vestigingsstad voor bedrijven, versterking van het ondernemerschap plus het aantrekken van toerisme.

Niks nieuws, reageerde Martin Kortekaas van GroenLinks op die notitie. “Dit hadden we twee jaar geleden ook wel kunnen bedenken.” De variant waar nu kennelijk de voorkeur van B&W heen gaat kost € 175.000 per jaar, waarvan het grootste deel al eerder is gereserveerd. Volgens Kortekaas en anderen moet er een duidelijk businessplan komen en anders moet de gemeente stoppen met het zichzelf willens en wetens op de internationale kaart te willen zetten, vinden die.

‘Huiskamer’ in raadhuis en dialoog geopend

0046_20170419_MensenMakenAmstelveen_046-9694“Uw huiskamer”, noemde burgemeester Mirjam van ’t Veld de totaal omgebouwde eerste verdieping van het gemeentehuis, bij de raadszaal. Die werd woensdagavond officieel door haar geopend. Het was ook de aftrap van ‘Mensen Maken Amstelveen’, waarmee de gemeente een beweging op gang wil brengen “waarbij inwoners en partijen met elkaar in gesprek gaan”.

De term ‘huiskamer’ heeft overigens een voornamelijk overdrachtelijke betekenis, want geen inwoner komt zo lastig zijn huiskamer in als die op het raadhuis. Hij moet via een beveiliging, vertellen waar hij voor komt en wordt dan – als zijn afspraak is bevestigd – door iemand opgehaald. Wat dat betreft is het gemakkelijker voor Amstelveners hun huiskamer in de wijkcentra te zoeken dan op het gemeentehuis. Daar is trouwens enorm geïnvesteerd, onder meer in een veertien tinten blauw bevattende nieuwe vloerbedekking, zitjes met comfortabele banken, gemakkelijke stoelen, bijzettafels, een buffet met (bier) tap en wanden vol kunst van (uiteraard bekende) lokale kunstenaars.