Categorie: "Overheid"

Koninklijk lintje voor scheidend raadslid Vervenne

OLYMPUS DIGITAL CAMERABij zijn afscheid van de gemeenteraad, waar hij zestien jaar lang deel uitmaakte van de VVD-fractie, kreeg Walter Vervenne een koninklijke onderscheiding. Hem werden de versierselen opgespeld, behorend bij zijn benoeming tot lid in de orde van Oranje Nassau, door burgemeester Bas Eenhoorn.

In totaal namen 19 raadsleden afscheid, die werden toegesproken door de burgemeester, waarbij hij stilstond bij de verdiensten van ieder raadslid en hij hen bedankte voor hun inzet. Enkele raadsleden namen ook het woord voor een terugblik op hun raadslidmaatschap, een bedankje en aandachtspunten voor de nieuwe raad.

Seks chatcontact Brandes al enkele jaren oud

Herbert Raat

Herbert Raat

Het seksueel getinte ‘laakbare chatcontact’ van wethouder Jeroen Brandes met een zestienjarig meisje is al van een paar jaar geleden. Dat blijkt uit een website van lijsttrekker Herbert Raat van de VVD, nu demissionair wethouder. Dat zij nu pas aangifte deed kwam doordat zij de foto van Brandes op een flyer en poster van de PvdA zag. Van die partij was hij namelijk lijsttrekker.

Of de jonge vrouw ook door de me too campagne van velen is gestimuleerd, is onbekend. Raat zegt bij de burgemeester te zijn geroepen wegens een integriteitskwestie met een wethouder. “Dat was het begin van een bizarre en vooral verdrietige week”, zegt Raat op zijn blog.

Gemeente verliest zaak graf Zorgvliet

Zorgvlied 2De gemeente moet € 9200 betalen aan de eigenaar van twee  graven op Zorgvlied en werd ook veroordeeld tot het betalen van de proceskosten á € 1750. Dat is minder dat de 90 mille die de eiser had gevraagd. Beide familiegraven. eigendom van de Noord-Hollandse familie De Lange, zijn geruimd en in één van de twee is schrijver Harry Mulish ter aarde besteld.

Het ruimen en de heruitgave van dat graf, waartegen de eiser had geprotesteerd, was volgens de Amsterdamse rechtbank terecht. Zorgvlied heeft daarin rechtmatig gehandeld, vond de rechter. Maar dat lag anders met het andere graf. De gemeente had het helemaal niet mogen ruimen. Het overschrijvingsverzoek van de familie is volgens de rechtbank niet naar behoren afgerond en verdient geen schoonheidsprijs. Het eisende familielid van de nu geruimde overledene veronderstelde het grafrecht te hebben overgenomen, zodat de ruiming voor hem als donderslag bij helde hemel kwam. Zorgvlied zegt het verzoek buiten de voorgeschreven termijn van drie jaar na het overlijden van de laatste rechthebbende te hebben ontvangen.

BbA wil onderzoek verspreiding Nieuwsblad

Ruud Oord

Ruud Oord

Het Amstelveens Nieuwsblad, waarin onder meer de gemeentelijke mededelingen via een advertentie staan, moet eindelijk beter worden bezorgd. De lokale partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat de gemeente een diepgaand onderzoek instelt naar de wekelijkse verspreiding. Veel Amstelveners ontvangen de krant nooit.

Het Nieuwsblad is in Amstelveen volgens de partij een van de belangrijkste informatiekanalen naar de burger. Maar de gemeentelijke wekelijkse informatie bereikt een groot deel van de bewoners nooit, constateert BbA. Daarover wil de partij in een raadscommissie vragen stellen.

Klachten over de verspreiding van het huis-aan-huisblad Amstelveens Nieuwsblad zijn er al jaren, zowel in de gemeenteraad als bij de uitgever. Dat was voor bbA een reden om in de verkiezingstijd eens na te gaan waar het Nieuwsblad wel en niet werd bezorgd. Het blad bleek in hele wijken nooit of op zijn best onregelmatig te komen. BbA heeft een lijst van die wijken en straten aangelegd. Ruud Oord, lid van de bbA-fractie, noemt de slechte bezorging structureel en wil weten of er sprake is van grove nalatigheid of van opzet.

Wethouder Brandes stapt opeens op

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

Per direct heeft vrijdag (23 maart) wethouder Jeroen Brandes (PvdA) zich terug getrokken uit het college van B&W. Volgens een uiterst korte verklaring van de gemeente lagen ‘zwaarwegende persoonlijke redenen’ daaraan ten grondslag. De lijsttrekker van de PvdA keert ook niet terug in de gemeenteraad.

Brandes was voor een toelichting op zijn besluit vrijdagavond niet bereikbaar. Ook wethouder Herbert Raat, lijstrekker van de VVD, onder wiens leiding de onderhandelingen over de nieuwe coalitie plaatsvinden, wil over de kwestie niets kwijt. Media zullen het met de korte verklaring van de gemeente moeten doen, zegt hij. “Ik kan er niets over zeggen.”

Volgens hem is de PvdA wel betrokken bij de besprekingen over de nieuwe coalitie. Tot die er is, nemen de drie overige wethouders de taken van Brandes over. De gemeente wil geen mededelingen doen over het vertrek van de bestuurder en de persoonlijke redenen die daarvan de oorzaak vormden.

Eenhoorn kwaad over betaalde miljoenen brandweer

Bas Eenhoorn. Foto: amstelveenweb.com

Bas Eenhoorn. Foto: amstelveenweb.com

Omdat hij ook voorzitter is van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft burgemeester Bas Eenhoorn van Amstelveen vol verbijstering gereageerd op wat hij geldsmijterij noemt. In Het Parool sprak hij zijn verontwaardiging uit over het feit dat aan vervroegd gepensioneerde personeelsleden van de brandweer in Amsterdam (waaronder ook Amstelveen valt), blijkens een rapport van forensisch onderzoeksbureau Integis, vier miljoen euro onterecht is uitgekeerd.

“Dit had nooit mogen gebeuren. We zien het als de uitwassen van een gesloten familiecultuur. Als die er niet was geweest, was dit veel eerder aan het licht gekomen,” citeert Het Parool de burgemeester. Door allerlei juridische zekeringen is het geld overigens niet meer terug te halen. Het rapport is ook aan de andere 24 Veiligheidsregio’s in het land beschikbaar gesteld, om te zien of het ook daar is misgegaan.

PvdA wil rente sociale lening omlaag

pvda 1Terwijl rente op spaargelden is te verwaarlozen, betalen mensen die op een sociale lening zijn aangewezen ook in Amstelveen tussen de 5,3 en 12 procent over de hoofdsom. Veel te veel, vindt de Partij van de Arbeid, die zich zorgen maakt. Wie in deze gemeente zo’n lening moet sluiten, komt terecht bij de Kredietbank Nederland, waar die percentages gelden. Fractievoorzitter Esther Veenboer wil van B&W weten hoe het precies zit.

De schuldenaars kunnen bij een gewone bank niet aankloppen, omdat zij te zwaar in de financiële problemen zitten. Maar daar maken juist de instanties die pretenderen ‘sociaal’ geldt te verstrekken juist misbruik van, bleek uit een programma van de consumentenrubriek Kassa.

23 miljoen van NH in fietspaden

FietspadenDe provincie Noord-Holland investeert 23 miljoen euro om de belangrijkste knelpunten in het Noord-Hollandse fietsnetwerk op te lossen. Komende twee jaar starten 14 projecten die het meest bijdragen aan de fietsveiligheid. Dit zijn bijvoorbeeld fietspaden vlak bij scholen, bij bus – of treinstations of bij gevaarlijke kruispunten.

Het doel van de investering is het zorgen voor veilige fietsroutes en een aantrekkelijk fietsnetwerk in Noord-Holland. Van 2018 tot 2020 gaat de provincie aan de slag met 14 projecten die het meest bijdragen aan de fietsveiligheid. Zo wordt het kruispunt bij de drukke N242 tussen Heerhugowaard en Waarland veiliger gemaakt voor overstekende fietsers. Ook maakt de provincie het station Heemstede-Aerdenhout beter bereikbaar voor fietsers vanuit Haarlem. Uiteindelijk helpen deze investeringen met het veiliger maken van het regionale fietsnetwerk in Noord-Holland. Hiervoor stelt de provincie 16 miljoen euro beschikbaar.

Oud-raadslid (bbA) door gemeente ‘gescheiden’

Nico van Boxtel. Foto: amstelveenweb.com

Nico van Boxtel. Foto: amstelveenweb.com

Voormalig fractievoorzitter Nico van Boxtel van Burgerbelangen Amstelveen in de gemeenteraad is na maandenlang procedures de dupe geworden van rigide toegepaste bureaucratie. In feite komt het er op neer dat de gemeente hem dwingt te scheiden van zijn vrouw, omdat van hemzelf het adres in Amstelveen niet ambtelijk wordt erkend.

Van de € 5100 kosten wegens inschakeling van een advocaat, kreeg het echtpaar van de gemeente inmiddels € 1000 terug, omdat die niet anders kon dan zijn vrouw in het gelijk stellen. Maar de gedupeerde Van Boxtel zelf blijft met een schadepost van € 4100 zitten.

Gezondheid

“Afgezien van de verslechtering van de gezondheid van mijn vrouw door maandenlange ‘achtervolging’ door de Burgerlijke stand van Amstelveen”, schreef hij aan wethouder Herbert Raat. Kennelijk reikt de arm van Burgerbelangen niet zo ver dat zij de belangen van haar eigen partijgenoten kan dienen. Raat reageerde overigens gelaten op de mededeling van het voormalige raadslid de publiciteit te zoeken.

Ruim 14 mille uit textielcontainer voor AV-fonds

Overhandiging cheque aan het Amstelveenfonds 8 maart 2018-1Er werd vorig jaar bijna 290.000 kilo textiel in daarvoor bestemde containers van Sympany gegooid. Een kwart van de financiële opbrengst kan de gemeente aan een goed doel schenken. Dit jaar krijgt stichting Amstelveenfonds € 14.264,78 uit handen van wethouder Peter Bot. Het fonds besteedt dat geld aan lokale initiatieven. Sympany zegt ook zelf goede doelen, nationaal en internationaal, te steunen. In de containers wordt overigens ook steeds meer niet textiele rotzooi gesmeten.

Het Amstelveenfonds is er voor kleinschalige die bijdragen aan een prettig leefklimaat en een duurzame samenleving in Amstelveen. Zoals het project Taalvijver dat kinderen met een taalachterstand helpt de Nederlandse taal beter machtig te worden. Het fonds draagt ook bij aan de Boodschappen Plus Bus en subsidieerde de Amstel Korendag. Sympany geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een mogelijkheid op werk in een van de vijf sorteervestigingen die het bedrijf heeft in Nederland.