Categorie: "Overheid"

Politiek in A’dam volgt AV tegen Airbnb

airbnbTegen de overlast door verhuur van woningen via Airbnb heeft ook Amsterdam zich met regelgeving gewapend, maar kennelijk niet zo goed als Amstelveen. Daar omarmde de gemeenteraad een voorstel van wethouder Herbert Raat (VVD) een maximale termijn van dertig dagen in te voeren. Men kan dan bijvoorbeeld gedurende zijn vakantie een woning verhuren. Maar het moet geen verdienmodel worden, zei Raat.

Tumult in raad Rotterdam over Eneco-verkoop

Adriaan Visser

Adriaan Visser

De Rotterdamse gemeenteraad is, anders dan die in Amstelveen, voor verkoop van Eneco-aandelen. Die zijn nu nog in handen van in totaal 53 gemeenten, maar de Rotterdamse wethouder Visser (D66), heeft als voorzitter van de aandeelhouderscommissie voorgesteld de aandelen naar de commerciële markt te brengen. De Maasstad is de grootste aandeelhouder. In de raadsvergadering keerde overigens de oppositie zich tegen de coalitie, omdat twee rapporten door B&W niet aan haar bleken te zijn verstrekt. Een ervan was kritisch over de verkoop.

Dat muisje krijgt een staartje, want daarover wordt een nieuwe vergadering belegd. Volgens NRC draaide de vergadering van donderdag uit op een kwelling voor wethouder Adriaan Visser van Economie. Er waren diverse langdurige schorsingen, want de tegenstanders waren woedend over het gebrek aan informatie. Via de pers was duidelijk geworden dar er een rapport van de Boston Consulting Group (BCG) uit 2014 was.

‘Klimaatstruiken’ zaterdag gratis

Duurzaamheidswethouders Bot (links) en Kluis in de klimaatplantenkas

Duurzaamheidswethouders Bot (links) en Kluis in de klimaatplantenkas

Zaterdag 14 oktober van 10 -12 uur reiken duurzaamheids-wethouders Jop Kluis (Aalsmeer) en Peter Bot (Amstelveen) aan de eerste 400 gegadigden bij DUO Plant Amstelveen aan de Legmeerdijk 274 een gratis klimaatstruik uit. Zij steunen hiermee het burgerinitiatief MyEarth van de bij de gemeente werkende Ton van Oostwaard. Voor elke gratis struik plaatsen de wethouders er tien in hun gemeenten.

MyEarth heeft als doel om de aarde toekomstbestendig te maken door aanplant van speciaal gekweekte struiken met positieve eigenschappen voor ons klimaat. Te beginnen in Aalsmeer en Amstelveen. De gratis struiken zijn de ‘Wollige Sneeuwbal’ (huidige hoogte 200 cm) en groenblijvende ‘Kamperfoelie’ (hoogte 120 cm). Daarnaast heeft MyEarth nog drie andere struiken ontwikkeld. Al deze struiken helpen het klimaat, bijvoorbeeld bij het terugdringen van CO2. Door deze periodiek te ‘oogsten’ leveren ze ook biobrandstof.

 Eigen grondgebied

Peter Bot en Jop Kluis: “Wij brengen dit burgerinitiatief graag breed onder de aandacht. We zeggen toe om op eigen grondgebied ieder 2.000 van deze klimaatstruiken te planten. Dus tien struiken voor elke geschonken struik. Dat doen we wat later in het plantseizoen op een geschikte plek in de openbare ruimte. We sporen met deze actie andere bestuurders in de metropoolregio Amsterdam aan om door gezamenlijke inspanning uiteindelijk 25.000 hectare van de openbare ruimte met deze struiken te beplanten. Dit is 1% van het oppervlak van de metropoolregio; 100 vierkante meter per inwoner. Dit energielandschap levert recreatiekansen op en een mogelijke jaarlijkse oogst van 300.000 ton biomassa. Die biomassa kan vervolgens worden omgezet in biogas of elektriciteit.”

Na deze 400 geschonken struiken kan diezelfde dag een struik met ‘klimaat-adaptieve’ eigenschappen worden gekocht voor slechts € 4,99 per stuk.

DUO Plant is het best te bereiken via De Loetenweg.

 

Symposium over Eneco in februari

logo_enecoenergie1Het aangekondigde symposium over Eneco, een initiatief van de gemeente, wordt gehouden in februari. Dat is dus net voor de verkiezingen voor de gemeenteraad. Het symposium wordt gehouden in Rotterdam. Die stad lijkt, zoals bekend, voorstander te zijn van verkoop van de aandelen in het energiebedrijf. Wethouder Herbert Raat is fel tegen. De Centrale Ondernemingsraad van Eneco, CNV en FNV hebben al toegezegd mee te doen aan het symposium.

In totaal hebben 53 gemeenten aandelen, maar de meerderheid daarvan was in handen van Rotterdam (grootste aandeelhouder), Den Haag en Dordrecht. Maar in Den Haag heeft de gemeenteraad zich inmiddels tegen verkoop gekeerd (eerder waren B&W voor).

Den Haag (tegen Eneco-verkoop) steunt Raat

logo_enecoenergie1De gemeenteraad van Den Haag heeft in feite Amstelveen gelijk gegeven en ook tegen verkoop van aandelen in energiemaatschappij Eneco gestemd. Daarmee verliezen Rotterdam en Dordrecht een derde grote aandeelhouder die bekend maakte voor de verkoop te zijn. Wethouder Herbert Raat in Amstelveen is altijd tegenstander geweest en kreeg de gemeenteraad daarin mee.

Overigens blijkt de meerderheid van de 53 gemeenten die een aandeel in Eneco hebben volgens onderzoek van het Algemeen Dagblad (AD) nog steeds voor het verkopen van de aandelen. De meeste zijn kleine aandeelhouders. Amstelveen heeft 1,5% in handen, maar zorgde voor veel deining in de gelederen.

Gemeente AV bedroefd over dood Van der Laan

36490_fullimage_Laan_Eberhard_van_derDe gemeente Amstelveen zegt met droefheid kennis te hebben genomen van het overlijden van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan (62). “Met zijn overlijden verliest Amsterdam een bevlogen en gedreven burgemeester”, staat op de gemeentelijke website. Van der Laan overleed donderdagavond.

De gemeente Amstelveen zegt mee te leven “met zijn familie en met alle Amsterdammers die in Eberhard van der Laan een betrokken en geliefde burgervader verliezen die altijd het beste voorhad met zijn stad en de mensen in zijn stad”.

Afvoer huisvuil goedkoper door scheiden

grof huishoudelijk afval bij ondergrondse containersDe kans bestaat dat Amstelveners volgend jaar 4% minder hoeven te betalen voor de afvoer van hun huisvuil. Dat scheelt dan 8 tot 10 euro per jaar op een totaal van ongeveer 200 euro. Die verlaging gaan B&W aan de gemeenteraad voorstellen.

Het college verwacht lagere kosten doordat afval anders wordt ingezameld, wat er in feite op neerkomt dat Amstelveners hun huishoudelijk afval nog beter moeten gaan scheiden en er als gevolg daarvan minder restafval overblijft. De verwerkingskosten gaan daardoor omlaag, denken B&W. En de bestaande ondergrondse containers zijn inmiddels afgeschreven.

Meepraten over fietsbrug A9

Herbert Raat

Herbert Raat

Hoe de fietsbrug over de verbrede A9, ter hoogte van de Keizer Karelweg, er uit gaat zien bepalen de inwoners van Amstelveen. Die kunnen althans in de eerste helft van november kiezen uit verschillende ontwerpen. Via een speciale website kunnen zij stemmen op hun favoriete versie.

Voorafgaand aan de stemronde beoordeelt een team van deskundigen of de ingediende ontwerpen voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, techniek en functionaliteit. Inwoners kunnen daarna bepalen welk ontwerp er uiteindelijk wordt gebouwd.

Gemeentebegroting: sparen voor toekomst

geld-verdienen1[1]Toekomst gericht is volgens de gemeente de laatste begroting van het nu zittende college van B&W, waarvoor de contouren al in de zogenoemde Kadernota 2018 vast lagen. Volgens de gemeente bevat haar huishoudboekje veel incidentele investeringen en een spaarpot voor morgen, waarin ‘sparen vooraf’ gerealiseerd. In totaal beloopt de begroting ongeveer € 200 miljoen.

Wethouder Herbert Raat van Financiën (VVD) acht een moeilijke tijd achter de rug en de financiën op orde. “Deze begroting biedt een goed perspectief, waarbij de begroting niet is volladen met schulden. We sparen vóór en investeren ín de toekomst. Zo repareren we het dak als de zon schijnt en voorkomen we dat onze kinderen en kleinkinderen het tafelzilver, zoals de sportvelden, noodgedwongen moeten verkopen,” zegt hij.

‘Noodkaart’ Amstelveense primeur

Herbert Raat

Herbert Raat

Met de overhandiging door wethouder Herbert Raat van Zorg (VVD) van de eerste ‘In geval van nood’-kaart aan Trees Ellerbroek aan de Rembrandtweg scoorde Amstelveen een primeur. “Wij hopen dat andere gemeenten ons aan bellen erover”, zei Raat. De ‘noodkaart’ wordt huis aan huis verspreid en het is de bedoeling dat inwoners daarop de gegevens schrijven die bijvoorbeeld ambulance personeel moet weten als het onverhoopt bij iemand thuis komt.

De kaart is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met ambulance, politie, brandweer en verschillende zorginstellingen. “Wij moeten nu vaak in allerlei laadjes en kastjes kijken om te zoeken naar gegevens”, vertelt teammanager ambulancepost Amstelveen Dennis Sampimon. “Eerst beginnen wij wel met de meest noodzakelijke medische handelingen, maar daarna zoeken wij naar informatie over de patiënt, die hij of zij zelf soms niet meer kan geven dus ook niet vertellen waar die liggen.”