Categorie: "Bovenkerkerpolder"

GroenLinks: Golfbaan krijgt teveel niet duurzame ruimte

Tessa van Wijnen

De motie van GroenLinks, inhoudend dat veranderingen aan de golfbaan in de Bovenkerkerpolder alleen ‘duurzaam’ mogen worden toegestaan, heeft het in de raad niet gehaald. Het vastgesteld bestemmingsplan voor het golfcentrum biedt nu teveel ruimte voor aantasting van de natuur in het poldergebied, vindt de fractie. Belasting voor de natuur en de leefomgeving kunnen er door toenemen, vreest GroenLinks-raadslid Tessa van Wijnen.  Volgens haar heeft GroenLinks steeds veel moeite gehad met het aanleggen van een golfbaan in het landelijk gebied, hoewel juist een wethouder van haar partij die binnenhaalde. Dat laatste is een pijnlijke zenuw in het dossier, waar de fractie het liever niet meer over heeft. “Het openbare, natuurlijke en groene karakter van het gebied is kostbaar en wordt erg gewaardeerd. Het gebied is belangrijk voor zowel flora als fauna. Nu de golfbaan moet dat niet tot aantasting van het gebied leiden”, zegt Van Wijnen.

Golfbaan nu ook vastgelegd in bestemmingsplan

Tessa van Wijnen

De golfbaan in de Bovenkerkerpolder is eindelijk een feit. De gemeenteraad stemde in met het bestemmingsplan ervoor. GroenLinks kwam nog wel met een motie om te voorkomen dat de lichtmasten te hoog worden, maar die kreeg alleen de steun van SP en ChristenUnie. De SP stemde vervolgens ook tegen het bestemmingsplan. GL-raadslid Van Wijnen constateerde dat volgens het bestemmingsplan de lichtmasten twaalf meter hoog kunnen worden. Weliswaar gebeurt dat volgens een belichtingsplan niet, maar de ruimte ervoor blijft bestaan. Vandaar de motie. Volgens wethouder Levie is en een flexibel bestemmingsplan gemaakt, om niet telkens met procedures te maken te krijgen, en is voor wijzigingen altijd vergunning van de gemeente nodig. “Maar de wethouder heeft zich daarbij te houden aan wat het bestemmingsplan mogelijk maakt”, reageerde Van Wijnen. Zij bleek een roepende in de politieke woestijn.

GroenLinks wil opheldering over rol Hooijmaijers in A´veen

Sander Mager

Wordt de gemeente niet op een of andere manier de dupe van – of juist bevoordeeld – door het strafbare handelen van de voormalige Noord-Hollandse gedeputeerde Ton Hooijmaijers, eventueel via stromannen (of –vrouwen)? Dat wil voorzitter Sander Mager van de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad graag weten van B&W. Hij heeft er schriftelijke vragen over gesteld, na eerst telefonisch om opheldering te hebben gevraagd.  Hooijmaijers werd vorige week gedagvaard op verdenking van diverse strafbare feiten, waaronder aannemen van steekpenningen en valsheid in geschrifte. Toen hij gedeputeerde was zou hij onder meer geld van bouwbedrijf ’t Ganzenveld BV in Bergen hebben gekregen, mogelijk via een stroman, om bebouwing in de Bovenkerkerpolder mogelijk te maken. B&W hebben de gemeenteraad – via het besloten raadsweb – meteen laten weten dat nu en in het verleden het standpunt en de acties van het gemeentebestuur altijd gericht waren op het open en groen houden van de polder.

Hooijmaijers verdacht van steekpenningen bouw B’kerkerpolder

Ton Hooijmaijers

De voormalige Noord-Hollandse gedeputeerde Ton Hooijmaijers wordt ervan beschuldigd geld te hebben aangenomen van projectontwikkelaars die woningbouw in de Bovenkerkerpolder willen. Ook zou hij vijf jaar geleden steekpenningen van Fortis hebben gekregen, in ruil waarvoor die de huisbankier van de provincie moest worden. Als dat lukte, zou hij nog meer geld krijgen. In totaal zou aan hem 350 duizend euro zijn betaald. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft hem gedagvaard. Overigens hadden talrijke projectontwikkelaars jaren geleden al forse grondposities in de polder, maar de gemeenteraad heeft tot nu toe bebouwing daarvan steeds tegen gehouden. GroenLinks-fractievoorzitter Sander Mager zei in een tv-reportage in Nieuwsuur donderdagavond ‘geschokt’ te zijn door de beschuldigingen. Samen met zijn vrouw en een Amsterdamse makelaar moet Hoijmaijers (VVD) komende week voor de rechter verschijnen op verdenking van aannemen van steekpenningen, witwassen van geld en valsheid in geschrifte. Hooijmaijers zelf zijn achtstrafbare feiten ten laste gelegd. Russen 2005 en 2009 heeft hij volgens het OM zich royaal laten betalen door projectontwikkelaars en bouwers, waaronder Ballast Nedam. Een wordvoerder van dat bedrijf zei overigens van niets te weten.

Eigenaar golfcentrum wil nu ontsluiting via Amsteldijk

Ger Loogman

Eigenaar Ger Loogman van het golfcentrum in de Bovenkerkerpolder ziet af van ontsluiting ervan via het voormalige A3-tracé. Hij kiest voor een toegangsweg vanaf de Amsteldijk. Dat is in strijd met de wensen van de provincie, die door de gemeente zijn gevolgd, maar komt tegemoet aan die van een actiegroep in de wijk. Tijdens een dinsdag gehouden bijeenkomst van wijkplatform Groenelaan, meldde het bestuur dat Loogman het conflict zat is. Tegen ontsluiting via de wijk en het A3-tracé wordt stevig actie gevoerd. Secretaris Van den Heuvel, die ook bij de protesterende bewoners hoort, vertelde dat die een juridische procedure willen starten. “Het betekent dat Loogman dan nog vijf of zes jaar kan wachten, voordat er duidelijkheid komt en daar heeft hij geen zin in,” zei hij. Volgens het platformbestuur zal het verkeer door de wijk en langs alle daar gevestigde zorgcentra fors toenemen bij ontsluiting via het A3 tracé.

Weg naar golfbaan blijft over A3-tracé

Alle protesten ten spijt wordt het golfcentrum Amsteldijk in de Bovenkerkerpolder ontsloten via het voormalige A3 tracé. B & W stemmen in met de aanleg van een ontsluitingsweg. Het college volgt daarmee het advies van de rijksadviseur om de golfbaan zodanig vorm te geven dat het groene en landschappelijke karakter van de Amstelscheg wordt gerespecteerd. In november bezocht gedeputeerde Tjeerd Talsma de golfbaan en sprak hij met omwonenden langs In de Wolken en bewoners van het buitengebied, die bezwaar maakten tegen de weg. Een andere mogelijkheid zou ontsluiting via de Amsteldijk zijn, maar dat vonden provincie en gemeente verkeerstechnisch te gevaarlijk.

Documentairemaker: ‘laten zien hoe mooi Amstelland is.’

“Wij wilden vooral laten zien hoe mooi dat gebied is,”  zegt Tijs Tinbergen. Hij maakte samen met Jan Musch de documentaire over de verstedelijking van het groene gebied in de driehoek tussen Amsterdam, Amstelveen en Uithoorn. Die wordt maandag (5 maart) om 22.45 uitgezonden op Nederland 2. De uitzending is voor een deel gebaseerd op een door Stichting Beschermers Amstelland (www.beschermersamstelland.nl)  eerder gemaakte film, die vorig jaar in de schouwburg in première ging. In de documentaire komen onder meer Henk van Schaik en Kees Lambalk voor. De eerste is een telg uit een agrarisch geslacht, dat al sinds1767 inde Bovenkerkerpolder boert, en baas van een klein boerenbedrijf. Kees Lambalk, ook in de polder gevestigd heeft een groter veebedrijf en zowel koeien als robots.

Tv-documentaire op basis van film Beschermers Amstelland

De NCRV zendt maandag 5 maart (22.55 uur) op Nederland 2 de documentaire ‘Boeren Burgers Buitenlui’ over de natuur in onder meer de Bovenkerkerpolder uit.  De documentaire is een bewerking van de film ‘Op de bres voor Amstelland’, geproduceerd op initiatief van stichting Beschermers Amstelland door Musch & Tinbergen. De film ging in juni in de Amstelveense schouwburg in première. De tv-uitzending wordt op 20 maart om 13.20 uur herhaald. Stichting Beschermers Amstelland zet zich in voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk vitaal agrarisch natuurgebied, waarin met respect voor landschap, natuur en cultuur kan worden geboerd en gerecreëerd. Zij streed onder meer – tevergeefs – tegen de komst van een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder.  Voor meer informatie zie www.beschermersamstelland.nl

Beschermers Amstelland bestaat vijf jaar en komt met lustrumboek

De Stichting Beschermers Amstelland, die zich onder meer – zonder resultaat – hevig verzette tegen de golfbaan in de Bovenkerkerpolder – bestaat vijf jaar. In die periode groeide haar aanhang naar 1200 donateuirs. Ter gelegenheid van haar eerste lustrum verscheen een boekje, waarin de enerverende geschiedenis is beschreven. Volgens voorzitter Kees van Tilburg een verhaal van successen en teleurstellingen. Hij geeft toe dat de stichting lang niet alles wat zij wilde voor elkaar kreeg, maar blijft erbij dat toch wel veel is bereikt. Tot het juridische einde vocht de stichting tegen de golfbaan, die zij een aantasting vindt van de Bovenkerkerpolder. Vooral op die polder lijkt haar aandacht gericht. Zij wil die open, groen en rustig houden, alsmede optimaal toegankelijk voor de burger. De beschermers zien de polder, maar zij spreken over heel Amstelland, als een vitaal agrarisch gebied, waarin boeren voor het landschap en weidevogels van essentieel belang zijn.

Ontsluiting golfcentrum blijft via A3-tracé

Gedeputeerde Tjeerd Talsme

Ondanks bezwaren een actiecomité uit Groenelaan er tegen, wil de provincie dat het golfcentrum in de Bovenkerkerpolder wordt ontsloten via het voormalige A3 tracé en niet via de Amsteldijk. Daarmee sluiten Gedeputeerde Staten (GS) zich aan bij een eerder door B&W ingenomen standpunt. Gedeputeerde Talsma van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft de laatste maanden gesproken met wethouder Levie, golfbaaneigenaar Loogman, actiecomité Stop de Weg (tegen het A3-tracé) en de dorpsraad van Nes (tegen ontsluiting via Amsteldijk). Na al die gesprekken blijven GS er bij dat ontsluiting via de Amsteldijk ongewenst is. Het provinciebestuur vindt de Amsteldijk nu al te druk en te zwaar belast. ‘De situatie is mede wegens het hoogteverschil en het aanwezige fietspad niet overzichtelijk en zal bij intensiever verkeer ten behoeve van de golfbaan leiden tot toename van de verkeersonveiligheid,’ schrijft het aan B&W.