Categorie: "Wijknieuws"

Weer buurttafel in Paaskerk

buurttafel 3 (web)Er wordt weer een zogenoemde Buurttafel in de Paaskerk aan de Augustinuspark 1 gehouden. Dat wijketentje vindt plaats op donderdag 12 april om 18.00 uur. Men kan er met elkaar aan tafel gaan en praten. Iedereen is welkom.

Kijk voor meer informatie op www.paaskerk-amstelveen.nl. Inloop vanaf 17.45 uur, de maaltijd begint rond 18.00 uur.

Kosten € 7 voor een maaltijd (ook vegetarisch) met een dessert en iets te drinken.

Men kan zich opgeven vóór maandag 9 april 20.00 uur bij Jacqueline Meij 06-48 75 00 78, [email protected].

 

 

 

 

Start Paasactie in Nieuw Vredeveld

Eenhoorn (rechts) met Sara en Levi startten de pakketten actie.

Eenhoorn (rechts) met Sara en Levi startten de pakketten actie. Foto: Llian Aarts

Alsof ze een polonaise dansten, vormden de in het restaurant binnen komende kinderen een treintje, met de handen op elkaars schouders. Samen met twee van hen, Sara en Levi, liep burgemeester Bas Eenhoorn naar een tafeltje om aan een van de bewoners van Nieuw Vredeveld, mevrouw Strating, een pakketje te overhandigen, een Paaspakket dus.

Daarmee startte hij de Paasactie van stichting Riki in Amstelveen. Die werd in 1998 opgericht om projecten op het gebied van welbevinden van kwetsbare groepen te bedenken, organiseren financieren. In Amstelveen gebeurt dat overigens in samenwerking met de lokale Zonnebloemafdeling.

De kinderen waren leerlingen van de brede school Rembrandt. Zij gingen trouwens ook met de burgemeester mee om elders in het gebouw aan ouderen te overhandigen. Zoals in de huiskamer ‘Rembrandt’. Daar pakte Eenhoorn ook zo’n pakket voor iemand uit, mede om te zien wat er nou eigenlijk in zat. “Maak er iets moois van. Pasen is het begin van het nieuwe voorjaar”, zei Eenhoorn tegen kinderen en ouderen.

Bernard van Rossum kwartet in Villa Randwijck

villaDe in Spanje opgegroeide Bernard Van Rossum speelt met het naar hem genoemde jazzkwartet vrijdag 6 april (20.oo uur) in Villa Randwijck aan het Catharina van Clevepark (voormalige Michiel de Ruyterschool).

Van Rossum leerde op jonge leeftijd de traditie van flamenco waarderen. wat terug te horen is in zijn composities. Op zijn eerste album Jaleo Holandés (2014) laat hij horen dat hij thuis is in jazz én flamenco zonder één van de genres te laten overheersen.

Het kwartet bestaat verder uit pianist Xavi Torres (winnaar Keep An Eye International Jazz Awards en Sena Dutch Jazz Competition 2016), Marco Zenini (beste contrabassist tijdens B-Jazz International Contest 2015) en drummer Joan Terol Amigó.

Villa Musica, zoals Villa Randwijck de concerten noemt, wordt in samenwerking met stichting Tpodium elke eerste vrijdag van de maand gehouden.

https://www.youtube.com/watch?v=SX2vEZQGkXY

 

 

 

Eenhoorn opende Repair Café Pluspunt

Repair_Café_-_2015“Weggooien? Mooi niet!’, stond er op de banier die burgemeester Bas Eenhoorn dinsdag onthulde voor de deur van het Pluspunt aan de Smeenklaan. Hij deed dat samen met wijkcoach Betty van der Schaaf en opende daarmee het vijfde zogenoemde Repair Café in Amstelveen.

Elke eerste dinsdag van de maand kan men er terecht met kapotte spullen, zoals naaimachines, stofzuigers, kleding et cetera. “Eigenlijk had ik hier met mijn stofjas moeten komen, want daar is een knoop af en ik ben niet zo handig op dat gebied”, zei de burgemeester.

Er zijn voor de wijk Patrimonium zes mensen die willen helpen repareren. In ‘t Pluspunt zetelen zij in een kamer, waar op de diverse tafels staat wat men er kan aanbieden ter reparatie. Zo is er bijvoorbeeld een voor elektrische apparaten, voor rollators, kleding enzovoort. Voor het herstellen van kleding is een goede naaimachine beschikbaar gesteld, vertelde Van der Schaaf.

Alleman ingrijpend verbouwd voor twee ton

Brandes (rechts) en Van der Linde tonen de plannen.

Brandes (met foto voor zicht) en Van der Linde tonen de plannen.

“Het wordt niet een likje verf”, zei wethouder Jeroen Brandes van Welzijn (PvdA), toen hij woensdag de plannen voor verbouwing van wijkcentrum Alleman presenteerde. De gemeente en welzijnsorganisatie Participe, die de wijkcentra exploiteert, trekken daarvoor samen twee ton uit. Nog voor de zomer start de restauratie van het wijkcentrum voor Bankras, die volgens directeur Sjaak van der Linde van Participe Amstelland bij de start van het nieuwe seizoen klaar zal zijn.

De nu nog afgesloten bar en de daaraan grenzende twee ruimten samen te voegen, ontstaat een grote zaal. Verder wordt de uitstraling van het centrum vrolijker en komt meer licht naar binnen. De plannen voor de verbouwing zijn in overleg met een door wijkbewoners gevormde werkgroep tot stand gekomen. Bij de presentatie waren trouwens veel mensen uit de wijk aanwezig. Een van hen vroeg waarom de ook geplande bouw van een gloednieuw centrum niet meteen plaatsvindt en eerst twee ton in verbouwing wordt gestoken. Dat lijkt verkwisting van geld. Het leek een logische vraag, maar Brandes zette uiteen dat nieuwbouw nog wel eens tot 2022 op zich kan laten wachten, omdat het centrum dan in nieuwe woningbouw aan de overzijde van Den Bloeyenden Wijngaerdt komt, eventueel met het nu naast Alleman gelegen Medisch Centrum Bankras.

Geestelijk verzorger VU-ziekenhuis bij buurttafel

buurttafel 3 (web)Er is donderdag 15 maart (18.00 uur)  weer buurttafel in de Paaskerk aan het Augustinuspark 1.

Speciale gast is daar ds. Benita Spronk. Zij vertelt over haar werkzaamheden als geestelijk verzorger in het VU Medisch Centrum. Zin om mee te eten? Kijk voor meer informatie op www.paaskerk-amstelveen.nl.

Inloop vanaf 17.45 uur. Kosten € 7 voor een (vegetarische) maaltijd met een dessert en iets te drinken.

Men kan zich opgeven vóór  12 maart bij Jacqueline Meij 06-48 75 00 78, [email protected]. Informatie  bij Janet Parlevliet tel: 06 – 17437908

 

Campagne tegen puinhoop afval scheiden Uitenstede

afval uilenstedeStudenten mogen dan wel mooie verhalen hebben over de klimaatverandering, het milieu, duurzaamheid en circulaire economie, in Uilenstede blijkt qua scheiden van afval veelal nog een puinhoop. De gemeente start begin april met een campagne om de bewoners van die studentenwijk bewust te maken van het goed sorteren van huisvuil.

Met die campagne hoopt de gemeente het scheiden te bevorderen en het bijplaatsen van afval bij containers tegen te gaan. De campus krijgt o.a. ondergrondse Plastic, Metaal / Blik en Drankkarton (PMD) containers en een ondergrondse textielcontainer.

De gemeente houdt de campagne in overleg met organisaties die betrokken zijn bij de campus. Verhuurder DUWO, Vereniging Bewoners Uilenstede, Greenoffice van de VU en Kringloopwinkel De Boemerang hebben kennis gemaakt, speerpunten opgesteld en gaan samenwerken om het belang van goede afvalinzameling ook bij studenten op de kaart te zetten.

Masterplan voor ‘Parel aan de Poel’ Bovenkerk

DSC_1274-2“Het staat er nog niet, maar we zijn optimistisch”, zei voorzitter Rob den Helder van de stichting Bovenkerk vrijdag. Daarna tekenden hij en de wethouders Jeroen Brandes van (wijk) welzijn (PvdA) en Peter Bot van Ruimtelijke Ordening (bbA), samen met de Ad Verkleij van de Rooms Katholieke parochie een intentieverklaring over de plannen om van Bovenkerk ‘De Parel aan de Poel’ te maken.

De Rooms Katholieke Parochie Amstelland is eigenaar van de St. Urbanuskerk, die net als het Noorddamcentrum een dominerende rol in Bovenkerk speelt. In de intentieverklaring spreken de partijen uit de komende maanden te onderzoeken of de plannen voor uitbreiding van de Urbanuskerk met een parochiecentrum, renovatie en herbestemming van de nu bestaande pastorie en de renovatie of nieuwbouw van het Noorddamcentrum zijn samen te smelten tot één plan.

Wil Zuiver (Bovenkerk) overleden

 

-Urbanuskerk_Bovenkerk_1[1]Na een kort ziekbed is Wil Zuiver op 86-jarige leeftijd dinsdag (20 februari) overleden. Hij wordt dinsdag (27 februari) bij de St. Urbanuskerk in Bovenkerk begraven. Vooraf is er een uitvaartceremonie in die door hem zo geliefde kerk.

Behalve als de kapper in Bovenkerk, werd hij zowel voor als na het sluiten van die salon bekend als iemand die zich op vele wijzen voor de gemeenschap van die ‘Parel aan de Poel’ inzette. Hij was onder meer bestuurslid van voetbalclub Roda ’23 en ook twintig jaar lang penningmeester van de regionale afdeling van de Katholieke Ouderenbond (KBO). Van het hoofdbestuur van die bond kreeg hij in 2017, ter gelegenheid van het 60-jarige bestaan van de afdeling Aalsmeer-Bovenkerk, een eremedaille. Hij was de spil ook geweest van de jubileumcommissie.

Maar Zuiver maakte van talloze besturen in Bovenkerk deel uit. Hij was ook de drijvende kracht, samen met wijlen Piet Heemskerk (die wethouder is geweest), achter de Stichting Verenigingsgebouw Bovenkerk, die het Noorddamcentrum liet bouwen en het beheerde, eigenlijk het centrum van de gemeenschap.

Voorafgaande aan de ondertekening van de intentieverklaring voor de plannen voor de ‘Parel aan de Poel’ door gemeente, kerkbestuur en stichting Bovenkerk en bewonersplatform werd vrijdag onder meer met een ogenblik stilte herdacht. Dat gebeurde in het Noorddamcentrum.

Actie voor dak bij regen boven Openluchtheater

Foto: Openluchttheater / amstelveenweb.com

Foto: Openluchttheater / amstelveenweb.com

Om te helpen een overkapping voor het Openluchttheater, tegen de regen, te financieren, bestemt Rotaryclub Amstelveen Nieuwer-Amstel (RANA) de opbrengst van haar jaarlijkse ‘Paareitjesactie’ daaraan. Zaterdag 17 maart (14.00 tot 16.00 uur) worden zakjes met paaseitjes (200 gram) verkocht in de blokhut van het Openluchttheater Elsrijk aan de Ruwiellaan 20, achter de Kruiskerk aan de Van der Veerelaan. Ze zijn gemaakt door Martinez en kosten € 5.

Het weer in gebruik nemen van het Openluchttheater was destijds een initiatief van Stadsdorp Elsrijk. Het wordt volgens die organisatie en RANA steeds meer een serieus theater. Voor het komende seizoen, dat start op zondag 27 mei, zijn twaalf uitvoeringen gepland. Maar bij elke voorstelling blijft de vraag of die kan doorgaan. De weersomstandigheden spelen namelijk in het theater een grote rol. Als de buienradar op dat punt weinig goeds voorspelt, moet men uitwijken naar een binnenruimte. Vandaar de actie van Elsrijk ‘Geef Openluchttheater Elsrijk een dak’.