Categorie: "Zorg"

Omgaan met mensen met alcoholprobleem

logo-Brijder[1]Brijder verzorgt op donderdagavond 9 en 16 maart (19.30 uur) in het gebouw van de organisatie in Haarlem gratis informatieavonden voor wie te maken hebben men teveel alcohol drinkende mensen. Gert gaat dus om partners, kinderen, familieleden en vrienden van degenen die dat probleem hebben.

Tijdens deze avonden komen vragen aan bod als: Welke gevolgen kan het overmatig alcoholgebruik hebben voor het lichaam, het denken en het gedrag?

Wat zijn de gevolgen voor de omgeving van de drinker? Hoe kunt u met een drinker omgaan? Welke grenzen kunt u stellen? Hoe voorkomt u dat uzelf of andere gezinsleden te veel in het gedrang komen? Welke hulpverlening is er voor probleemdrinkers/verslaafden en mensen in hun directe omgeving?

Keurmerk kwaliteit en veiligheid ziekenhuis verlengd

NIAZ logoZiekenhuis Amstelland heeft weer verlening van keurmerk gekregen. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) besloot dat het de komende vier jaar weer de NIAZ Qmentum accreditatiestatus mag voeren. Die moet garanderen dat het ziekenhuis is gericht op kwaliteit en veiligheid voor patiënten en medewerkers.

“Wij zijn er vreselijk trots op dat onze organisatie geslaagd is voor deze pittige kwaliteit- en veiligheidstoets van het NIAZ. De accreditatiestatus is een belangrijk ‘keurmerk’ en geeft het vertrouwen aan patiënten, verzekeraars en samenwerkingspartners dat ons ziekenhuis een goed en veilig georganiseerde instelling is”, zegt Ad Huijsmans, voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij ziet er ook een aanmoediging in om verder aan de ontwikkeling van kwaliteit te blijven werken. “Op dat punt hebben we van het NIAZ goede aanbevelingen gekregen”.

Nieuwe bestuursvoorzitter ziekenhuis

Esther AgterdenbosDe Raad van Toezicht van Ziekenhuis Amstelland heeft drs. E. Agterdenbos-van de Ree  tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis benoemd. Zij neemt per 1 juni de functie over die drs. H.F.A.M. Huijsmans, ad interim  waarnam sinds 1 maart vorig jaar. Die nam de directie na het vertrek van de vorige over, nadat een vertrouwensbreuk met de medisch specialisten was ontstaan.

Nadat eerder directielid Hans Broertjes al was vertrokken, volgde bestuursvoorzitter Jacques Moors.  Drs. Agterdenbos  werd vorig jaar bestuurder van  Klimmendaal Revalidatiespecialisten in Arnhem. De Raad van Toezicht van Stichting Klimmendaal betreurt haar vertrek, maar wenst haar veel succes in haar nieuwe functie.

Esther Agterdenbos (1972) wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het ziekenhuis. Zij heeft in diverse managementfuncties gewerkt bij zorgverzekeraar Agis en in het Rijnstate Ziekenhuis. Als bestuurder van revalidatiecentrum Viareva in Apeldoorn (vanaf 2013) heeft zij de fusie met revalidatiecentrum RMC Groot Klimmendaal in Arnhem begeleid.

Informatieavond over hart- en vaatziekten

Ziekenhuis-Amstelland[1]Dinsdag 21 februari (19.30 uur) is er in Ziekenhuis Amstelland een informatieavond over hart- en vaatziekten en de cardiologische zorg daarvoor. De avond is voor iedereen toegankelijk.

Cardioloog Ersen Cölkesen geeft uitleg over de werking van het hart en over het ontstaan van veel voorkomende hartaandoeningen. Cölkesen deed onderzoek naar preventie van hart- en vaatziekten. Hij zal tijdens de avond hier dan ook uitgebreid bij stil staan.

Spotje KNFG-speurneuzen tegen darmkanker

Speurneuzen centraal in nieuwste tv-commercial van KNGF GeleidehondenKNGF Geleidehonden, gevestigd aan de Amsteldijk-Noord, lanceert vandaag een tv-commercial over honden die worden opgeleid om darmkanker op te speuren.

Deze medische detectiehonden kunnen in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan de vroege diagnose van darmkanker. “Want we zijn er niet alleen voor mensen die niet kunnen zien, maar ook voor mensen aan wie nog niets te zien is”, zegt de organisatie.

Die is vooral bekend van de blindengeleidehonden voor visueel beperkte mensen. Maar de laatste jaren bleek in diverse campagnes dat de stichting ook honden opleidt voor mensen met een andere beperking of stoornis, zoals de buddyhond voor veteranen met een posttraumatische stressstoornis. In de nieuwste commercial staat een heel ander type hond in de schijnwerpers: de medische detectiehond.

Ouderenpsycholoog in Alzheimer Café (Luwte)

alzheimer OAIn woonzorgcentrum De Luwte van Zonnehuisgroep Amstelland aan het Wimbledonpark 361 wordt weer een zogenoemd Alzheimer Café gehouden. Dat gebeurt op donderdag 23 februari (19.30-21.00 uur). Simone Klooster, ouderenpsycholoog, zal spreken over de gedrags¬veran-deringen bij dementie en hoe men daar mee om kan gaan. Gespreksleider is Cornelie Swart.

Kenmerkend van dementie zijn de geheugenstoornissen die steeds erger worden. Maar ook het gedrag en zelfs het karakter van een patiënt kunnen tijdens de ziekte veranderen. Ongeveer 85 procent van de mensen met dementie krijgt te maken met stemmingsproblemen zoals depressie, angst, lusteloosheid en prikkelbaarheid.

Ook kunnen mensen met dementie impulsief en ontremd gedrag vertonen. Het is in elk geval goed te bedenken dat de patiënt het niet kan helpen, het veranderende gedrag hoort bij de ziekte. Maar de vraag hoe een mantelzorger daarmee om kan gaan. Ingrijpen, bijsturen, of het laten gebeuren? En hoe verwerkt men het als de partner een ander mens geworden is? Die en andere vragen kan men stellen aan Klooster.

Transferafdeling tussen zieken- en zonnehuis

Opening transferafdeling ZonnehuisZiekenhuis Amstelland en Zonnehuisgroep Amstelland hebben samen een Transfer Afdeling in het Zonnehuis ingericht. Daar kunnen dag en nacht, zeven dagen per week, patiënten van het ziekenhuis, die van de Spoedeisende Hulp (SEH) komen, worden opgenomen. Het gaat dan vooral om ouderen, die eigenlijk geen ziekenhuiszorg nodig hebben, maar ook niet meteen naar huis kunnen.

Steeds meer ouderen komen naar de Spoedeisende Hulp. Vaak is er vervolgens geen medische reden om de patiënt op te nemen, maar die kan eigenlijk ook niet naar huis. Bijvoorbeeld de 90 jarige alleenstaande vrouw, die na een val een gebroken pols heeft en verward is geworden. Op de nieuwe Transfer Afdeling in het Zonnehuis kunnen zulke mensen nu terecht. Het gaat vooral om patiënten met een Eerstelijns Verblijfsindicatie. De afdeling wordt ook geschikt gemaakt voor mensen met verwardheid of dementie.

Meeting voor jonge dementerenden

alzheimer OADinsdag 11 april (17.00 tot 19.00 uur) houdt Alzheimer Nederland in wijkcentrum Westend aan het Westwijkplein voor het eerst een lotgenotenbijeenkomst voor jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Dementie is een ziekte die vaak in verband wordt gebracht met ouderdom. Wat veel mensen niet weten is dat ook dertigers en veertigers eraan kunnen lijden. Minstens 5% van alle mensen met een vorm van dementie is jonger dan 65 jaar. Voor deze groep mensen is op dit moment in de regio Amsterdam, Amstelland en Meerlanden weinig geregeld. Vandaar de lotgenotenbijeenkomst.

Voorstelling over dementie in Poppentheater

Beeldmateriaal Dag MamaDe muziektheatervoorstelling ‘Dag Mama’ is 15 februari (19.00 uur) te zien in het Amstelveens Poppentheater aan de Wolfert van Borsselenweg 85a. De voorstelling, met aansluitend een lezing en workshop, is gericht op het leren omgaan met dementie.

De makers van de voorstelling zijn (gepromoveerde) ouderenpsychologen, artiesten en voormalige mantelzorgers. Wethouder Herbert Raat van Zorg (VVD) vindt de voorstelling is een goed initiatief. Hij zegt blij te zijn dat de raadsleden Ellermeijer (VVD) en Van der Vet (D66) B&W erop hebben gewezen. “Iedereen is welkom, zowel inwoners als zorgprofessionals. Ik hoop dat de zaal straks vol zit.”

De voorstelling gaat over een vrouw, die zichzelf aan het verliezen is. Met de brandende vraag voor dochter hoe daarmee om te gaan. Het stuk speelt zich af in de nieuwe leefomgeving van moeder: haar kamertje in het verpleeghuis. Hier moeten de werelden van moeder, dochter en zorgprofessional samenkomen. Dit blijkt niet eenvoudig. De voorstelling geniet inmiddels veel landelijke bekendheid en heeft veel lovende recensies in ontvangst mogen nemen. Meer informatie is te vinden op www.oudwordenmetzorg.nl.

Noodkreet Brandes naar Den Haag over Jeugdzorg

Jeroen Brandes bij Mantelzorgers. Foto: amstelveenweb.com

Jeroen Brandes. Foto: amstelveenweb.com

De zorg aan jongeren van 18 jaar, als zij die nodig hebben, moet beter worden geregeld. Wethouder Jeroen Brandes heeft daarover een brief aan staatssecretaris drs. M.J. van Rijn geschreven. Daarmee volgt hij een motie van D66, ie unaniem door de gemeenteraad is aangenomen.

Rond 18-jarigen werken Jeugdwet, Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet en WMO onduidelijk langs elkaar heen. Vóórdat men 18 is vallen zorgbehoevenden nog onder de Jeugdwet, daarna niet meer. Maar ouders en de cliënten in kwestie weten dat vaak niet. Bovendien komt de 18-jarige in een doolhof van wetgeving terecht.

“Als het gaat om jongeren die na hun 18e verjaardag onder de WMO vallen, kan onze gemeente de zorg nog eenvoudig continueren, vooropgesteld dat we weten om wie het gaat en dat betrokkene hulp wil accepteren.”, schrijft Brandes aan de staatssecretaris.