Onderzoek steun mantelzorgers dementerenden

Omdat de gemeente zegt mantelzorgers van dementerenden te willen ondersteunen, start zij binnenkort een scan – volgens de methodiek ‘Sociale Benadering dementie’ – naar de behoeften van beiden en het bestaande aanbod qua ondersteuning. Dat onderzoek moet haar inzicht bieden in de ervaringen die mantelzorgers hebben met het ondersteuningsbeleid.

Ook geeft het input voor een gesprek met diverse Amstelveense zorg- en welzijnspartijen over hoe de dementieondersteuning in de stad verder is te verbeteren.

Volgens wethouder Welzijn Jeroen Brandes (PvdA) gaan Amstelveners liever niet naar het verpleeghuis en blijven zij, zoals ook de overheid wil, zo lang mogelijk thuis wonen. De gemeente wil hen zo veel als mogelijk ondersteunen in deze wens. “Maar de mentale en fysieke gezondheid van mantelzorgers bepaalt vaak hoe lang dat kan”, zegt Brandes. “Daarbij is de beleving van mantelzorgers heel belangrijk. Vandaar het onderzoek hoe mantelzorgers de aankomende jaren nog beter zijn te ondersteunen. Die scan is een eerste hulpmiddel.”

De afgelopen jaren heeft de gemeente naar haar zeggen samen met maatschappelijke partners geïnvesteerd in een samenhangend

Jeroen Brandes

aanbod van ondersteuningsvoorzieningen voor mantelzorgers en mensen met dementie. ‘De nadruk lag daarin op veiligheid, informatieverschaffing en het bieden van logeermogelijkheden of zorg thuis’, zegt zij.

Recent onderzoek toont aan dat mantelzorgers het langer volhouden als ze vanaf het moment van de diagnose de juiste aandacht (en begeleiding) krijgen. Deze benodigde ondersteuning verschilt en gaat vaak veel verder dan wat het casemanagement dementie tegenwoordig kan bieden. Er zou dus meer ondersteuning moeten komen die inspeelt op de sociale aspecten die dementie met zich meebrengt.

Scan uitvoering

De scan wordt uitgevoerd door Anne-Mei The, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Universiteit van Amsterdam. Anne-Mei The heeft ondersteuning volgens de methodiek van de ‘Sociale Benadering Dementie’ ontwikkeld, die ingaat op de beleving van dementerenden en hun mantelzorgers. Ze is auteur van het boek ‘Dagelijks leven met dementie’, en initiatiefneemster van de door de Tweede Kamer gesteunde sociale experimenten. Hierin wordt toekomstbestendige ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers ontwikkeld. De scan moet uitwijzen hoe Amstelveen en haar partners tot nog effectievere ondersteuning voor deze groep kunnen komen.

 

Lees ook:Alzheimer café in de Luwte
Lees ook:Weer mantelzorgcafé
Lees ook:Gemeente spoort jonge mantelzorgers op
Lees ook:Groepen dementie Vita Amstelland scoren 8,8
Lees ook:Bijeenkomst mantelzorg jongeren met dementie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.