Categorie: "KInderopvang"

Modderdag en info bij KinderRijk

modderdagDonderdag 29 juni (10.00 uur) houdt het bedrijf voor dagopvang van kinderen KinderRijk een zogenoemde Modderdag. Wie wil kan in een van de dagverblijven of bij gastouders dan komen kijken, terwijl hun kinderen er lustig op los kliederen. Dat laatste gebeurt dan met emmertjes, schepjes, water en zand.

Bij KinderRijk spelen de kinderen geregeld buiten. Dat is volgens de organisatie een onderdeel van het opgroeien. Ook tijdens de Modderdag kan men dat zien.

Meer informatie: www.kinderrijk.nl/modderdag

Burgemeester las sprookje over prinses voor

005Burgemeester Fred de Graaf kwam dinsdag bij KinderRijk aan de Aalberselaan voorlezen uit het sprookje over Prinses Arabella. Hij deed dat samen met Hannah en Isa. De kinderen van het kinderdagverblijf waren op precies dezelfde datum – 28 januari – vorig jaar nogal teleurgesteld. Toen werd bekend dat de koningin toch niet naar Amstelveen zou komen, waarop zij zich al hadden voorbereid. Nu doen zij dat voor de komst van koning Willem-Alexander op de eerste Koningsdag. Zij kunnen bijna niet wachten tot het zover is.

De Pijper versus Boomgaars over lesbische pleegouders

Bert de Pijper

Bert de Pijper

Volgens de kersverse fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad, Axel Boomgaars, heeft Bert de Pijper van de ChristenUnie het mede door hem aangenomen raadsbesluit over bestrijding van (lokale) discriminatie niet goed begrepen. Het voorstel daartoe kwam van GroenLinks en de raad ging er unaniem mee akkoord. Al maakte De Pijper daarbij wel een uitzondering voor de zogenoemde weigerambtenaar, die moeite heeft met het sluiten van homohuwelijken. Dat weigeren kan de ChristenUnie wel billijken. Maar Boomgaars vindt ook dat een Turks kind van Islamitische ouders wel degelijk bij een lesbisch pleegouderpaar kan worden geplaatst. Dat lijkt De Pijper niet met hem eens. Hij loet zich er via twitter over uit. Nou, als hij opvoeding van kinderen door homo’s en lesbiennes niet normaal vindt, begrijpt hij de boodschap niet van het raadsbesluit, waarmee hij zelf instemde, constateerde Boomgaars op zijn vlog (video weblog). In reactie daarop laat De Pijper in een aan Boomgaars gerichte Open Brief weten die mening absoluut niet te delen.

Kinderopvangers zien geen brood in sommige speelzalen

De drie commerciële aanbieders van kinderopvang nemen niet alle peuterspeelzalen over. Alleen die waar zij brood in zien. Dat blijkt uit een notitie van B&W over de stand van zaken rond de overname. ‘Het overnemen van alle twaalf peuterspeelzalen van Cardanus achten de aanbieders bedrijfseconomisch en organisatorisch niet haalbaar,’ meldt het college daarin. Cardanus exploiteerde twaalf van de veertien door de gemeente gesubsidieerde speelzalen. Daarvan zijn er zes overgenomen door KinderRijk, twee door De Stoel, één door Kids Palace en één door Stichting Opvang Anders (Vrije School). KinderRijk heeft er van de zes overigens twee samengevoegd. Naar overnamemogelijkheden van in totaal vier speelzalen is nog onderzoek gaande. De gemeente koopt plaatsen in voor kinderen van ouders die geen kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst ontvangen. Een bezwaar van Ouderraad, GroenLinks en andere ouders was dat kinderopvangaanbieders alleen vijf aaneengesloten uren per kind wilden verkopen, terwijl bij peuterspeelzalen kindgerichte programma’s van drie uren worden afgewerkt. Die programma’s kunnen na de integratie in de kinderdagverblijven worden gehandhaafd, zeggen B&W. Er blijven dan alleen twee wel betaalde maar over het algemeen niet gebruikte uren over.

Voor meeste speelzalen al nieuwe exploitant gevonden

 

Jacqueline Koops

Op drie na zijn alle peuterspeelzalen nu overgenomen door commerciële organisaties voor kinderdagverblijven. Wethouder Koops van Welzijn (ChristenUnie) heeft daarvoor overeenkomsten getekend met De Stoel en KidsPalace. Nog voor het einde van het jaar is daar plek voor peuters en leidsters van de tot nu toe door de gemeente gesubsidieerde speelzalen van voornamelijk Cardanus. Voor drie peuterspeelzalen wordt nog naar een overnemende partij gezocht. Dat zijn Wolkewietje, Dikkertje Dap en Blokkendoos. Voor aanbesteding daarvan bleek ik de markt geen interesse te bestaan. Volgens Koops weten leidsters en ouders van peuters uit de andere speelzalen voor 1 januari waar zij aan toe zijn. De gemeente zegt zich in te spannen om ook voor de drie overblijvende speelzalen snel een kinderopvangorganisatie te vinden. Tot er een oplossing is gevonden blijven de peuters bij hun huidige peuterspeelzaal.

Koops wil peuterspeelzalen sneller bij dagverblijven inlijven

Jacqueline Koops

De samenvoeging van peuterspeelzalen en commerciële kinderopvang moet sneller gebeuren dan eerder was gepland. Dat vinden B&W. De gemeenteraad besloot in november dat het zogenoemde harmonisatieproces zou uiterlijk eind volgend jaar moet zijn afgerond. De peuterspeelzalen worden geëxploiteerd door Cardanus, de kinderopvang is in handen van andere aanbieders in de markt, zoals KinderRijk. Door de integratie raakt de welzijnsstichting de speelzalen kwijt. De gemeente is in gesprek met de aanbieders KinderRijk en De Stoel om de overname nog dit jaar rond te krijgen. Beide bedrijven werken al samen met scholen, in het kader van het zogenaamde brede school concept, en met een aantal peuterspeelzalen. B&W willen nog deze maand met zowel met Kinderrijk als De Stoel een intentieovereenkomst voor de overname van peuterspeelzalen sluiten.

Gemeente extra alert op kinderdagverblijven na zedenzaak

David de Jong

Sinds de geruchtmakende zedenzaak bij een kinderdagverblijf in Amsterdam, is het gemeentebestuur van Amstelveen extra alert op de lokale kinderopvang. Dat blijkt althans uit de antwoorden van B&W op door Burgerbelangen gestelde schriftelijke vragen. Raadslid David de Jong van die fractie constateerde dat dezelfde GGD die in Amsterdam belast is met het toezicht ook op de Amstelveense kindervang toeziet. Hij wilde wel eens weten hoe die dat doet, nu het in de hoofdstad blijkt te zijn misgegaan. Volgens B&W reageert de gemeente hier snel op signalen van de GGD, die inmiddels flexibeler inspecties kan inzetten. Daarover heeft de gemeente afspraken met de GGD gemaakt, zegt het college. Dit jaar wordt een ‘risicogestuurd toezichtmodel’ in Amstelveen geïmplementeerd. ‘De gemeente is in januari gestart met het verder versterken van de regierol en vaker dan voorheen hierover af te stemmen met de GGD,’ aldus het college.

Eerste peuterspeelzaal overgenomen

‘Aan Moeders Rok’ is de eerste peuterspeelzaal die wordt overgenomen door een organisatie voor kinderopvang, in dit geval de Stichting Opvang Anders. Dat gebeurt officieel zaterdag (15 januari). De speelzaal wordt onderdeel van de nieuwe halve dagopvang heet Tomte aan de Lindendaan 317, vernoemd naar een kabouter uit een boek van Astrid Lindgren. Woensdag (12 januari) is er open huis. Door verbouwing van het pand van de Vrije School Parcival kon de daarin ook gevestigde buitenschoolse opvang Madelief van Opvang Anders uitbreiden en de peuterspeelzaalfunctie overnemen. Peuters van twee tot vier jaar kunnen er één keer per week van 08.00 tot 13.00 uur terecht. De nieuw gestarte halve dag opvang is voorlopig woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend over.