Categorie: "Gedichten"

Twee partijen sonnet

6727_fullimage_voltallige_raad_500_270x150Je kunt het wel anders noemen dan het is

Maar wat burgers zien, blijft de werkelijkheid

Dat politiek vooral door pluche wordt geleid

De nieuweling daarin draagt snel de erfenis

 

Na de verkiezing gaat het altijd weer mis

Tegenstanders maken unaniem beleid

In tegenstelling zien zij slechts narigheid

Geen politieke strijd; samen aan de dis

 

Tien honden vechten nu schijnbaar om het been

Maar zijn uit hetzelfde politieke nest

Ieder wil een groen en duurzaam Amstelveen

 

Men ziet in dat democratische orkest

Als het er op aan komt broederlijk bijeen

Slechts twee partijen: de SP en de rest

 

Johan Th. Bos

 

 

Aantrekkelijk

Ze reisden steeds stad en land af, wereldwijd,bord-Amstelveen[1]

Belaste burgers moesten daarvoor dokken,

Om ver weg bedrijven hierheen te lokken

Te zeggen dat in groen een firma gedijt

 

En dat hier ook het bed zeker is gespreid

Voor het internationale blokken

Van ‘t kind der paren die zijn aangetrokken

Economisch, zeg maar buitenlands beleid

 

Maar zouden die bestuurders tussen glazen

Melden dat personeel hier niet wonen kan

Terwijl zij blijvend in den vreemde azen

 

Op steeds meer en meer bedrijvigheid, waarvan

Alleen doorgaans de allerhoogste bazen

Als expats gehuisvest kunnen worden dan

 

Johan Th. Bos

 

 

 

Poëzie café aan het Stadsplein

PoeziecafechantantHet eerstvolgende Poëzie café wordt donderdag 26 oktober van 19.30 uur tot 21.00 gehouden in uur in Venstra Café aan het Stadsplein. Men kan er een eigen gedicht voordragen of werk van iemand anders dat in het thema staat van Geluk. Geen gedicht dat niet gehoord wil worden, zeggen Bibliotheek en  boekhandel Venstra, die het café samen organiseren.

‘Alleen komen luisteren kan natuurlijk ook.’

Verder

‘Kom verder’ was de titel van een gedichtenwedstrijd die werd gehouden ter gelegenheid van de fusie van drie culturele instellingen (Kunstuitleen, Volksuniversiteit en Muziekschool) tot C Platform, waarvan de naam bekend werd gemaakt door cultuurwethouder Maaike Veeningen. Het winnende gedicht zou door de Stadsdichter worden voorgelezen.

Inzenders van verzen kregen overigens nooit  iets te horen. Onderstaande inzending, een sonnet, kwam van de redacteur van amstelveen.blog.nl. Het werd inmiddels overigens gepubliceerd in het blad ‘Amstel Mare’ van de Vereniging Historisch Amstelveen

Verder

Verder komen vergt kijken naar ’t verleden

Want in het vooruit ligt na de avond nacht

De ochtend heeft de zon met zich gebracht

En duister nadert nu met rasse schreden

 

Deze stad onttroonde historie voor ’t heden

Omdat alleen aan de toekomst werd gedacht

Aan alles wat er van morgen werd verwacht

Dus kwamen monumenten naar beneden

 

De droom van wat zijn zou, sloopte wat er was

Een kaal Stadsplein kreeg aandacht, niet de schatten

Het ontwaken voor bestuurders dat kwam pas

 

Toen iemand wat verwoest is ging bevatten

Neergehaald gist’ren in steen en wat men las

Al liep vernieling via raadsdebatten

 

Johan Th. Bos

 

 

 

 

 

 

 

Nooit weer?

54280_amstelveen_oorlogsmonument_w1024‘Nooit weer’, zei men. Het bleek illusie

Dat weet vandaag toch iedereen

Gepraat over elkaar verbinden

En mensen maken Amstelveen

Blijft pijnlijk toch in woorden steken

Al krijgt een lintje wie méér doet

Vrijwilligers zijn in hun daden

Misschien meer dan van harte goed

 

‘Nooit weer’, klinkt na nog in bezinning

Elk jaar op d’ Amsterdamseweg

Nu samen doen is wat ik daar hoor

Net zoals op naar Nes de weg

Geloof in wereld beter maken

Gun ‘k tegen beter weten in

Maar oorlog valt niet uit te bannen

Op schoolspeelplaats zie ‘k soms ’t begin

 

Terwijl de wereld in de brand staat

Klinkt vrederoepen om ons heen

Nou ja, ’t is slechts verbale oorlog

Die men uitvecht in Amstelveen

Maar alom wordt het branden erger

Dat zal zo blijven, naar ik vrees

Het ligt aan mensen op de aarde

Hun slechtheid kent geen afvalrace

 

Johan Th. Bos

 

Der Bogen populisme (sonnet)

Links en rechts klinkt toch vandaag royaal het woordkunstwerkderbogenmoetstadspleinverlevendigen_1amstelveen

Als wapen in de politieke kringen

Maar geldt dat ook voor creatieve dingen

Of is het stroming die bij parlement slechts hoort?

 

De populisten zijn toch een enge soort

Hoor ik steeds in de linkse kerk bedingen

Ik zal de klaagzang geenszins mede zingen

Die mij vooral koud laat en dus ook niet stoort

 

Populisme is meehuilen in het bos

Maar zou men ’t in beeldende kunst wel weten?

Krankzinnig werk maakte heel vaak lofzang los

 

Uit angst slaakt men bewonderende kreten

Bij creaties, onbegrepen en chaos

Populisme heeft De Boog op ’t geweten

 

Johan Th. Bos

 

 

Poppen dementie

alzheimer OAOmdat iedereen er zich mee bezighoudt

Kun je nu Alzheimer volksziekte noemen

Een wrakke vrouw in een jurk met herfstbloemen

Weet niet meer of en met wie zij is getrouwd

 

Op instituten wordt misschien royaal vertrouwd

Er komen er steeds meer om in te zoomen

Voor advies, die zich op kennis beroemen

Maar communicatie stokt toch, welbeschouwd

 

Op de bühne van het Poppen Theater

Wordt over dementie drama nu gespeeld

Wie wijs was werd op den duur rare prater

 

En langzaam van wie haar liefheeft schaduwbeeld

Door het spel denkt ieder misschien aan later

De kwaal treft velen nu en wordt niet geheeld

 

Johan Th. Bos

 

 

 

 

Democratie (2)

Winston Churchill wist het in zijn dagen al  dagvandedemocratie-logogroot1-300x235

-Al hield hij zich voor notoire democraat-

Dat een ideaal aards systeem niet bestaat

Er zolang de mens regeert niet komen zal

 

Steeds vaker komt hier een regime ten val

Dat dan een burgeroorlog toch achter laat

Ver weg van heel de democratische staat

Vol krijgsgekletter en militair geschal

 

Menig staatsman heeft anderen nagezegd:

Betere orde valt niet te bedenken

Democratie is dan toch het minste slecht

 

Al wordt dan ook niet heel het volk op wenken

Bediend, het minste slecht is nog altijd slecht

Maar beter zoeken wordt naar afgrond zwenken

 

Johan Th. Bos

 

 

Serious Kerst

Het lukte niet marketing via ruggen

Serious Request in Breda

Serious Request in Breda

Van arme zieke kindertjes te spelen

Goed doel, maar toch het Stadsplein meer te strelen

Naast Breda hoort Amstelveen toch tot muggen

 

Om langs een omweg toch nog in te pluggen

Bij Serious Request, er in te delen

Begon men plaatselijk aan te bevelen

Niet muzikaal afstand te overbruggen

 

Naar ‘t zuiden, daar is massa op de been

Vraag voor een fractie van wat nationaal

Zou kunnen toch een plaat aan in Amstelveen

 

Is het steun of concurrentie om lokaal

Serious Kerst vierentwintig uur aaneen

Eenzaam achter glas te zijn op kleine schaal?

 

Johan Th. Bos

 

 

Satansband (sonnet)

Natuurlijk klonk luid de politieke lach16-12-24 Xmas Metalnight (002)

Over anderen die er wel gevaren zien

En dan ook nog op kerstavond bovendien

Dat legt geenszins licht maar duister aan de dag

 

De ChristenUnie die dat kennelijk zag

Voor haar past zo’n band in ‘t duistere stramien

Waarin satan voor de wereld heeft voorzien

En op de jeugd dus demonische aanslag

 

Voor de band niet meer dan een concert gewoon

Wurggreep van horror is naar eigen spreken

Alleen entertainment met een ondertoon

 

Van angstzweet en een metal horror teken

Wie het niet normaal vindt, is een allochtoon

In deze tijd, hoort niet in discotheken

 

Johan Th. Bos