Categorie: "A9"

VVD-er wil betere communicatie over A9

Arjan Gerritsen

Arjan Gerritsen

Wat er nou precies gebeurt bij de aanleg van de A9 en de Amstelveenlijn, waarvoor de voorbereidende werkzaamheden al aan de gang zijn, weten inwoners nauwelijks, vindt de VVD. Het werk aan de A9 moet in 2020 beginnen.

“Het is voorlopig voor velen ook nog een black-box”, zegt VVD-kandidaat voor de gemeenteraad Arjan Gerritsen. Vooral omwonenden van de A9 hebben geen idee van wat ze kunnen verwachten, vindt hij. Gerritsen gaat daarover vragen stellen in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) aan partijgenoot en wethouder Herbert Raat, die verantwoordelijk is voor de A9.

“Het duurt nog een paar jaar voordat de werkzaamheden starten, maar de zorgen van omwonenden zijn er nu al. Nu de aanbesteding van het project is gestart, lijkt mij dat het perfecte moment om als gemeente actief omwonenden te informeren”, zegt hij.

Hij vindt het communicatiecentrum Inzicht over de grote projecten voor Amstelveen trouwens lovenswaardig, maar de concrete zorgen van omwonenden zijn daarbij volgens hem nog onderbelicht gebleven. Zegt: “Het gaat vaak om hele praktische zaken als: gaat er bouwverkeer door mijn straat rijden? Wordt eventuele schade aan mijn woning vergoed? Dit is omgevingsmanagement in het klein, maar ontzettend belangrijk.” Gerritsen is zelf omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat.

Drieduizend bezoekers bij Infocentrum A9, Stadshart en AV-lijn

AmstelveeninZicht-98 (2)Drieduizend mensen hebben in het eerste half jaar het zogenoemde ´belevingscentrum´ Amstelveen InZicht aan het Stadsplein bezocht. Het ging in juni open. Men kan er zich informeren over de grote projecten van de gemeente, mits men natuurlijk als het open is niet werkt, zoals verbreding van de A9, Amstelveenlijn en Stadshart. Het centrum is drie middagen per week open en daarnaast twee keer per maand op zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur (eerste en derde zaterdag).

Wekelijks is het open op woensdag, donderdag en vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur (op koopavond donderdag iets langer: tot 19.00 uur). Het centrum is gevestigd boven de Bibliotheek aan het Stadsplein 103.

Volgens de wethouders Jeroen Brandes van de Amstelveenlijn (PvdA) en Herbert Raat van Stadshart en A9 (VVD) tonen de bezoekersaantallen aan dat met het informatiecentrum weet te vinden. Er gaat heel wat gebeuren in de stad de komende jaren, zeggen zij. “Af en toe zal er best wat misgaan of duurt het langer dan verwacht. De les van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam is dat je actief vertelt wat er aan de hand is. Ook als het een keer tegenvalt.”

Ruim driekwart stemmers koos ‘bomenbrug’ A9

4-bruggen-verkleind-500x301De brug met bomen, in de stemronde aangeduid als “Brug B”, is als absolute winnaar uit de bus gekomen bij de verkiezing door burgers uit vier ontwerpen voor de overkapping van de verbrede A9 bij het oude KPMG pand.

Dit ontwerp kreeg 77% van de bijna 12.000 stemmen, meldt de gemeente. De overige ontwerpen kregen elk zo’n 7% van de stemmen. De architecten van het winnende ontwerp, Paul de Ruiter architects en CULD, krijgen opdracht het schetsontwerp uit te werken.

“Amstelveen heeft overduidelijk gekozen”, zegt A9-wethouder Herbert Raat. “We zijn overweldigd door het succes. Dit laat zien dat inwoners graag mee willen beslissen over hoe hun stad eruit komt te zien. Het ontwerp past goed bij het groene karakter van de stad. Wat mij betreft is de volgende stap inwoners ook na laten denken over een naam voor de brug. We zullen de komende periode kijken hoe we dit precies vorm gaan geven.”

Klachten over hinder in Oude Dorp

Foto: amstelveenweb.com

Foto: amstelveenweb.com

Voor sommige ondernemers en bewoners kwam het allemaal als donderslag bij heldere hemel, zodat zowel bij Waternet als de gemeente tal van klachten binnen kwamen. Voorbereidende werkzaamheden in Oude Dorp en Amsterdamseweg voor de aanleg van waterleiding onder de verbrede A9 zorgden voor onbereikbaarheid van het Oude Dorp en het stuk van de Amsterdamseweg tot aan parkeerplaats Bolwerk.

Er is wel huis-aan-huis een brief over verspreid, maar kennelijk hebben niet alle ondernemers die gehad, melden de wethouders Herbert raat (A9) en Jeroen Brandes (Verkeer) nu aan de gemeenteraad. De situatie blijft tot 22 december rommelig.

Er is onrust in de buurt ontstaan, schrijver de wethouders, die persoonlijk in de buurt hun licht hebben opgestoken. Zoals eerder gemeld is aan hinder door de aanleg van de verbrede A9 niet te ontkomen, maar de gemeente moet wel de betrokkenen goed informeren, beseffen de wethouders. Er zijn inmiddels aanvullende maatregelen genomen en Brandes gaat met de ondernemers in de buurt praten over oplossingen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen

 

Ideeën van omwonenden voor A9-overkapping

Overkappingen

Overkappingen

Een groene plek om elkaar te ontmoeten, een schaatsbaan, een creatieve verlichting, een kunstobject. Het waren maar enkele van de suggesties waarmee omwonenden kwamen voor de nog de realiseren derde verkapping van de A9. Die komt bij de Meander, op de plek waar nu een tunneltje onder de weg door naar de Burgemeester Rijnderslaan loopt.

Zo’n 30 omwonenden droegen donderdag op de voor hen georganiseerde meeting ideeën aan en bogen zich over de tekeningen van diverse mogelijkheden. Volgens wethouder Herbert Raat is de overkapping tot stand gekomen door de inzet van omwonenden en hij zegt te vinden dat de ook een stem moeten hebben bij de uitvoering ervan. “Alle ideeën worden meegenomen, waarna deskundigen kijken wat er gerealiseerd kan worden,” zegt hij.

Gemeenteraad buiten spel bij fietsbrug

Herbert Raat

Herbert Raat

Het ging al in de richting van 10.000 reacties van inwoners op de vier hen voorgehouden ontwerpen voor de fietsbrug over de verbrede A9. Die kunnen zelf kiezen en doen dat kennelijk massaal, stelde wethouder Herbert Raat vast in de vergadering van de gemeenteraad vast. En nee, die raad heeft er zelf niks meer over te zeggen. Wat burgers willen gebeurt.

“U hebt met zoveel te vertellen als uw buurman”, reageerde Raat op vragen van GroenLinks, die naar de rol van de gemeenteraad had gevraagd en wie de ontwerpen eigenlijk betaalt. Raat antwoordde dat Rijkswaterstaat alles rond de fietsbrug financiert, hoewel er wel kosten bijkomen van gemeentelijke ambtenaren die zich ermee bezig houden. Maar die had Raat niet exact berekend. En die ambtenaren zitten er toch. Als zij zich niet met dit project bezighouden dan met een ander.

Inwoners kiezen fietsbrug A9

4-bruggen verkleindEen referendum is het niet, maar Amstelveners kunnen wel zelf kiezen welke fietsbrug zij over de A9 willen hebben, parallel aan de Keizer Karelweg. Zij kunnen kiezen uit vier ontwerpen. Voorafgaand aan de stemronde werden meer ontwerpen ingediend en daarvan zijn er kennelijk voer genomineerd. De eerste beoordeling werd gedaan door wat de gemeente noemt ‘een team van deskundigen’. Dat kreeg naar onder meer veiligheid, techniek, kosten en functionaliteit.

Meepraten over fietsbrug A9

Herbert Raat

Herbert Raat

Hoe de fietsbrug over de verbrede A9, ter hoogte van de Keizer Karelweg, er uit gaat zien bepalen de inwoners van Amstelveen. Die kunnen althans in de eerste helft van november kiezen uit verschillende ontwerpen. Via een speciale website kunnen zij stemmen op hun favoriete versie.

Voorafgaand aan de stemronde beoordeelt een team van deskundigen of de ingediende ontwerpen voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, techniek en functionaliteit. Inwoners kunnen daarna bepalen welk ontwerp er uiteindelijk wordt gebouwd.

Tweede fietsexcursie A9

IN-AM_FULL_HORI_CMYKEr komt een tweede fietsexcursie langs de A9. Die wordt gehouden op vrijdag 11 augustus (14.00 uur). De eerste wordt gehouden op vrijdag 28 juli, maar die zit al vol.

Onder begeleiding van de projectleider kan men ook op 11 augustus langs de punten fietsen waar tijdens of na de verbreding van de rijksweg één en ander gaat veranderen

De tweede fietsexcursie wordt weer georganiseerd rond het informatiecentrum Amstelveen InZicht bove de bibliotheek aan het Stadsplein. Men kan zich er nu al voor aanmelden – tot uiterlijk 7 augustus – door een mail te sturen naar [email protected] onder vermelding van ‘Fietsexcursie A9 11 augustus’. Na een uitleg van 14.00 – 14.30 uur over het project gaat men op 14.30 uur tot 16.00 uur fietsen. Die wordt gevolgd door en afsluiting in het centrum.

Fietsexcursie A9

WERP EEN BLIK OP     AmstelveenInZichtWie dan niet met vakantie kan vrijdag 28 juli meedoen aan een door de gemeente georganiseerde fietsexcursie langs de A9. Onder begeleiding van de projectleider fietst men langs de punten waar tijdens of na de verbreding van de rijksweg één en ander gaat veranderen.

Van 14.00 – 14.30 uur uitleg wordt het project A9 uitgelegd bij het informatiecentrum Amstelveen InZicht aan het Stadsplein (boven de bibliotheek). De fietsexcursie is daarna van 14.30 – 16.00 uur, gevolgd door een centrale afsluiting bij Amstelveen InZicht.

Aanmelden kan tot en met 24 juli via: [email protected].

Amstelveen InZicht is het ‘Belevingscentrum’ van de gemeente, Rijkswaterstaat, Vervoerregio Amsterdam en Metro en Tram. Voor meer informatie zie www.amstelveeninzicht.nl.