Categorie: "A9"

Gemeenteraad buiten spel bij fietsbrug

Herbert Raat

Herbert Raat

Het ging al in de richting van 10.000 reacties van inwoners op de vier hen voorgehouden ontwerpen voor de fietsbrug over de verbrede A9. Die kunnen zelf kiezen en doen dat kennelijk massaal, stelde wethouder Herbert Raat vast in de vergadering van de gemeenteraad vast. En nee, die raad heeft er zelf niks meer over te zeggen. Wat burgers willen gebeurt.

“U hebt met zoveel te vertellen als uw buurman”, reageerde Raat op vragen van GroenLinks, die naar de rol van de gemeenteraad had gevraagd en wie de ontwerpen eigenlijk betaalt. Raat antwoordde dat Rijkswaterstaat alles rond de fietsbrug financiert, hoewel er wel kosten bijkomen van gemeentelijke ambtenaren die zich ermee bezig houden. Maar die had Raat niet exact berekend. En die ambtenaren zitten er toch. Als zij zich niet met dit project bezighouden dan met een ander.

Inwoners kiezen fietsbrug A9

4-bruggen verkleindEen referendum is het niet, maar Amstelveners kunnen wel zelf kiezen welke fietsbrug zij over de A9 willen hebben, parallel aan de Keizer Karelweg. Zij kunnen kiezen uit vier ontwerpen. Voorafgaand aan de stemronde werden meer ontwerpen ingediend en daarvan zijn er kennelijk voer genomineerd. De eerste beoordeling werd gedaan door wat de gemeente noemt ‘een team van deskundigen’. Dat kreeg naar onder meer veiligheid, techniek, kosten en functionaliteit.

Meepraten over fietsbrug A9

Herbert Raat

Herbert Raat

Hoe de fietsbrug over de verbrede A9, ter hoogte van de Keizer Karelweg, er uit gaat zien bepalen de inwoners van Amstelveen. Die kunnen althans in de eerste helft van november kiezen uit verschillende ontwerpen. Via een speciale website kunnen zij stemmen op hun favoriete versie.

Voorafgaand aan de stemronde beoordeelt een team van deskundigen of de ingediende ontwerpen voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, techniek en functionaliteit. Inwoners kunnen daarna bepalen welk ontwerp er uiteindelijk wordt gebouwd.

Tweede fietsexcursie A9

IN-AM_FULL_HORI_CMYKEr komt een tweede fietsexcursie langs de A9. Die wordt gehouden op vrijdag 11 augustus (14.00 uur). De eerste wordt gehouden op vrijdag 28 juli, maar die zit al vol.

Onder begeleiding van de projectleider kan men ook op 11 augustus langs de punten fietsen waar tijdens of na de verbreding van de rijksweg één en ander gaat veranderen

De tweede fietsexcursie wordt weer georganiseerd rond het informatiecentrum Amstelveen InZicht bove de bibliotheek aan het Stadsplein. Men kan zich er nu al voor aanmelden – tot uiterlijk 7 augustus – door een mail te sturen naar [email protected] onder vermelding van ‘Fietsexcursie A9 11 augustus’. Na een uitleg van 14.00 – 14.30 uur over het project gaat men op 14.30 uur tot 16.00 uur fietsen. Die wordt gevolgd door en afsluiting in het centrum.

Fietsexcursie A9

WERP EEN BLIK OP     AmstelveenInZichtWie dan niet met vakantie kan vrijdag 28 juli meedoen aan een door de gemeente georganiseerde fietsexcursie langs de A9. Onder begeleiding van de projectleider fietst men langs de punten waar tijdens of na de verbreding van de rijksweg één en ander gaat veranderen.

Van 14.00 – 14.30 uur uitleg wordt het project A9 uitgelegd bij het informatiecentrum Amstelveen InZicht aan het Stadsplein (boven de bibliotheek). De fietsexcursie is daarna van 14.30 – 16.00 uur, gevolgd door een centrale afsluiting bij Amstelveen InZicht.

Aanmelden kan tot en met 24 juli via: [email protected]

Amstelveen InZicht is het ‘Belevingscentrum’ van de gemeente, Rijkswaterstaat, Vervoerregio Amsterdam en Metro en Tram. Voor meer informatie zie www.amstelveeninzicht.nl.

 

 

Extra en lagere overkapping A9 kost € 9 miljoen

Herbert Raat

Herbert Raat

Voor een extra overkapping van de verbrede A9 bij het oude KPMG gebouw en die bij het Oude Dorp lager te maken dan eerst was gepland (zodat die beter bij de omgeving) vragen B&W van de gemeenteraad € 9 miljoen. Dat bedrag wordt opgenomen in de Kadernota 2018 (de concept begroting).

Het komt bovenop de € 40 miljoen die de gemeente al investeert in voorzieningen rond de verbreding van de rijksweg. Zij heeft over de twee wensen met Rijkswaterstaat gesproken, maar die betaalt kennelijk niet de negen miljoen. Volgens wethouder Herbert Raat betekenen nieuwe maatregelen een verbreding voor de inwoners. “De derde overkapping, bij het Bovenlandpad, kan bijvoorbeeld een groene aansluiting zijn op het bestaande Meanderpark. Deze aanpassing is mede in gang gezet door de inzet van Roy van Buren van Belangenvereniging Meanderbewoners (BVMB). Die heeft ons geïnspireerd.”

Over de derde overkapping gaat hij overigens nog wel praten met de eigenaar van het voormalige KPMG-gebouw, waarin nu flats komen. Raat wil, omdat er volgens hem sprake is van kwaliteitsverbetering voor hun deur, dat die eigenaar substantieel bijdraagt aan de dekking van de kosten.

Minder geluid A9 thuis te bekijken

NL-A9.svg[1]Welk geluid – en de afname daarvan –  in een bepaald huis is te verwachten door allerlei maatregelen rond de verbrede A9 is nu gewoon thuis te bekijken. Dat kan via rws.tik-app.nl/a9-badhoevedorp-holendrecht.  Tijdens de informatiebijeenkomsten over het Tracébesluit 2017 (voor de verbreding en verdieping van de A9) konden inwoners en andere geïnteresseerden al via een speciale geluidinformatiekaart die afname van geluid bekijken. De kaart toont aan dat een groot deel van de omwonenden een geluidsafname van meer dan 5 dB kan verwachten. De informatie is dus ook online vanuit huis te bekijken.

Wethouder A9 Herbert Raat (VVD): “Om ervoor te zorgen dat omwonenden er wat betreft geluid niet op achteruit gaan investeert de gemeente 40 miljoen euro in bovenwettelijke maatregelen en het rijk nog eens 120 miljoen. Hiermee wordt de rijksweg verdiept aangelegd, komen er twee overkappingen bij het Oude Dorp en het Stadshart en kunnen we bij de Bovenlanden een betere verbinding realiseren voor fietsers en voetgangers. Amstelveners die rond de A9 wonen kunnen tot op huisniveau ervaren wat de afname van geluid zal zijn. Het is mooi om te zien dat iedereen erop vooruit gaat.”

Annakerk lokaal sociaal en cultureel centrum

Vlnr: Kees Abrahamse (RWS), Herbert Raat, Jan Albert van der Veen (Naeckte Brouwers), Dimphy Ott de Vries (Heem Locaties), Jurgen Klein (RWS), Erwin van der Laan (Heem Locaties), Michel Lagrand (Naeckte Brouwers) en Jelle Westra (Gemeente).

Vlnr: Kees Abrahamse (RWS), Herbert Raat, Jan Albert van der Veen (Naeckte Brouwers), Dimphy Ott de Vries (Heem Locaties), Jurgen Klein (RWS), Erwin van der Laan (Heem Locaties), Michel Lagrand (Naeckte Brouwers) en Jelle Westra (Gemeente).

Het kerkgenootschap uit Amsterdam is er uit en de Annakerk aan de Amsterdamseweg kan nu weer voor Amstelveense maatschappelijke en culturele doeleinden worden gebruikt. Wethouder Herbert Raat heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij dat wil. Het is nu zover, bleek deze week. Kennelijk in het geheim hebben diverse maatschappelijke instellingen en ondernemers daarover met de gemeente overeenstemming bereikt.

Onder de noemer ‘Anna’ gaat zij de kerk, die overigens eigendom is van Rijkswaterstaat (RWS), in gebruik nemen. RWS kocht de kerk, omdat in verband met de verbreding van de A9 de pastorie moet worden gesloopt. Maar de kerk kan behouden blijven en wordt mogelijk t.z.t. door de gemeente overgenomen. In elk geval gaat volgens de bestaande planning in september het intern volledig ontluisterde gebouw, waarin het voormalige orgel volledig is gesloopt, weer open voor publiek. Tot die tijd vinder er volgens de gemeente al diverse evenementen plaats.

‘Belevingscentrum’ over A9, Stadshart en AV-lijn

BibliotheekEr komt een zogenoemd ‘belevingscentrum’ over de grote projecten die Amstelveen de komende jaren tot een bouwput maken. Samen met Rijkswaterstaat en de Vervoerregio Amsterdam (voorheen de Stadsregio met een bredere taak) zet de gemeente het informatiecentrum op, waar inwoners en bedrijven terecht kunnen voor informatie over de Amstelveenlijn (ombouw van lijn 51), de verbreding van de A9 en het Stadshart. Daar kan volgens de gemeente ook ‘het Amstelveen van de nabije toekomst’ worden beleefd.

Het is de bedoeling dat belevingscentrum ‘Amstelveen InZicht’ in juni op de bovenste (nu leeg staande) etage van de bibliotheek aan het Stadsplein komt. Daar was voorheen de Kunstuitleen gevestigd.

Om al het werk aan weg, tram en Stadshart, dat goeddeels tegelijk plaats vindt, in goede banen te leiden hebben de verantwoordelijke organisaties intensief contact met elkaar, zegt de gemeente. “Ze houden elkaar op de hoogte van hun projecten en stemmen de werkzaamheden zo goed mogelijk af.” De naam ‘Amstelveen InZicht’ is volgens haar gekozen omdat de partijen de projecten daar inzichtelijk maken en de realisatie ervan nu in zicht komt.

Minister tekent voor nieuwe aanpak A9

raat schultzHet gewijzigde Tracébesluit voor de verbrede A9 is dinsdag ondertekend door minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, in het bijzijn va wethouder Herbert Raat. Daarmee kwam definitief een einde aan de tunnelplannen voor de weg, die een bijdrage van de gemeente van € 100 miljoen eisten. Op initiatief van Amstelveen werd een eerder gesloten contract open gebroken en gekozen voor een goedkopere oplossing, met een verdiepte aanleg, overkappingen en geluidschermen.

Dat scheelt de gemeente zestig miljoen euro. Raat herinnerde zich toch wel een beetje zenuwachtig te hebben gevoeld toen hij, samen met voormalig burgemeester Jan van Zanen, bij de minister op bezoek ging om te proberen onder eerdere contractuele afspraken uit te komen. “Ik dank de minister dan die daarvoor open stond”, zei hij in Museum Jan van der Togt, waar de ondertekening van het gewijzigde Tracébesluiit plaatsvond. Ook tegen de verandering agerende Meanderbewoners waren er heen gekomen om met een spandoek aan te geven dat zij niets in de nu gevonden veranderingen zien. Zij willen een Maximale overkapping (niet de drie stukken die er nu komen) tegen slechte lucht en lawaai. Eigenlijk hadden zij liever een tunnel gezien.

Raat schamperde, de vier actievoerders ziende, dat kennelijk de gehele Amstelveense bevolking op vier na instemt met de plannen, wat hem later op een reprimande van voorzitter Roy van Buren van de bewonersvereniging Meander kwam te staan. Van Buren zei pas op het allerlaatste moment van de ondertekening te hebben gehoord en zo snel niet alle bezwaarden kon oproepen.