Categorie: "A9"

Minder geluid A9 thuis te bekijken

NL-A9.svg[1]Welk geluid – en de afname daarvan –  in een bepaald huis is te verwachten door allerlei maatregelen rond de verbrede A9 is nu gewoon thuis te bekijken. Dat kan via rws.tik-app.nl/a9-badhoevedorp-holendrecht.  Tijdens de informatiebijeenkomsten over het Tracébesluit 2017 (voor de verbreding en verdieping van de A9) konden inwoners en andere geïnteresseerden al via een speciale geluidinformatiekaart die afname van geluid bekijken. De kaart toont aan dat een groot deel van de omwonenden een geluidsafname van meer dan 5 dB kan verwachten. De informatie is dus ook online vanuit huis te bekijken.

Wethouder A9 Herbert Raat (VVD): “Om ervoor te zorgen dat omwonenden er wat betreft geluid niet op achteruit gaan investeert de gemeente 40 miljoen euro in bovenwettelijke maatregelen en het rijk nog eens 120 miljoen. Hiermee wordt de rijksweg verdiept aangelegd, komen er twee overkappingen bij het Oude Dorp en het Stadshart en kunnen we bij de Bovenlanden een betere verbinding realiseren voor fietsers en voetgangers. Amstelveners die rond de A9 wonen kunnen tot op huisniveau ervaren wat de afname van geluid zal zijn. Het is mooi om te zien dat iedereen erop vooruit gaat.”

Annakerk lokaal sociaal en cultureel centrum

Vlnr: Kees Abrahamse (RWS), Herbert Raat, Jan Albert van der Veen (Naeckte Brouwers), Dimphy Ott de Vries (Heem Locaties), Jurgen Klein (RWS), Erwin van der Laan (Heem Locaties), Michel Lagrand (Naeckte Brouwers) en Jelle Westra (Gemeente).

Vlnr: Kees Abrahamse (RWS), Herbert Raat, Jan Albert van der Veen (Naeckte Brouwers), Dimphy Ott de Vries (Heem Locaties), Jurgen Klein (RWS), Erwin van der Laan (Heem Locaties), Michel Lagrand (Naeckte Brouwers) en Jelle Westra (Gemeente).

Het kerkgenootschap uit Amsterdam is er uit en de Annakerk aan de Amsterdamseweg kan nu weer voor Amstelveense maatschappelijke en culturele doeleinden worden gebruikt. Wethouder Herbert Raat heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij dat wil. Het is nu zover, bleek deze week. Kennelijk in het geheim hebben diverse maatschappelijke instellingen en ondernemers daarover met de gemeente overeenstemming bereikt.

Onder de noemer ‘Anna’ gaat zij de kerk, die overigens eigendom is van Rijkswaterstaat (RWS), in gebruik nemen. RWS kocht de kerk, omdat in verband met de verbreding van de A9 de pastorie moet worden gesloopt. Maar de kerk kan behouden blijven en wordt mogelijk t.z.t. door de gemeente overgenomen. In elk geval gaat volgens de bestaande planning in september het intern volledig ontluisterde gebouw, waarin het voormalige orgel volledig is gesloopt, weer open voor publiek. Tot die tijd vinder er volgens de gemeente al diverse evenementen plaats.

‘Belevingscentrum’ over A9, Stadshart en AV-lijn

BibliotheekEr komt een zogenoemd ‘belevingscentrum’ over de grote projecten die Amstelveen de komende jaren tot een bouwput maken. Samen met Rijkswaterstaat en de Vervoerregio Amsterdam (voorheen de Stadsregio met een bredere taak) zet de gemeente het informatiecentrum op, waar inwoners en bedrijven terecht kunnen voor informatie over de Amstelveenlijn (ombouw van lijn 51), de verbreding van de A9 en het Stadshart. Daar kan volgens de gemeente ook ‘het Amstelveen van de nabije toekomst’ worden beleefd.

Het is de bedoeling dat belevingscentrum ‘Amstelveen InZicht’ in juni op de bovenste (nu leeg staande) etage van de bibliotheek aan het Stadsplein komt. Daar was voorheen de Kunstuitleen gevestigd.

Om al het werk aan weg, tram en Stadshart, dat goeddeels tegelijk plaats vindt, in goede banen te leiden hebben de verantwoordelijke organisaties intensief contact met elkaar, zegt de gemeente. “Ze houden elkaar op de hoogte van hun projecten en stemmen de werkzaamheden zo goed mogelijk af.” De naam ‘Amstelveen InZicht’ is volgens haar gekozen omdat de partijen de projecten daar inzichtelijk maken en de realisatie ervan nu in zicht komt.

Minister tekent voor nieuwe aanpak A9

raat schultzHet gewijzigde Tracébesluit voor de verbrede A9 is dinsdag ondertekend door minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, in het bijzijn va wethouder Herbert Raat. Daarmee kwam definitief een einde aan de tunnelplannen voor de weg, die een bijdrage van de gemeente van € 100 miljoen eisten. Op initiatief van Amstelveen werd een eerder gesloten contract open gebroken en gekozen voor een goedkopere oplossing, met een verdiepte aanleg, overkappingen en geluidschermen.

Dat scheelt de gemeente zestig miljoen euro. Raat herinnerde zich toch wel een beetje zenuwachtig te hebben gevoeld toen hij, samen met voormalig burgemeester Jan van Zanen, bij de minister op bezoek ging om te proberen onder eerdere contractuele afspraken uit te komen. “Ik dank de minister dan die daarvoor open stond”, zei hij in Museum Jan van der Togt, waar de ondertekening van het gewijzigde Tracébesluiit plaatsvond. Ook tegen de verandering agerende Meanderbewoners waren er heen gekomen om met een spandoek aan te geven dat zij niets in de nu gevonden veranderingen zien. Zij willen een Maximale overkapping (niet de drie stukken die er nu komen) tegen slechte lucht en lawaai. Eigenlijk hadden zij liever een tunnel gezien.

Raat schamperde, de vier actievoerders ziende, dat kennelijk de gehele Amstelveense bevolking op vier na instemt met de plannen, wat hem later op een reprimande van voorzitter Roy van Buren van de bewonersvereniging Meander kwam te staan. Van Buren zei pas op het allerlaatste moment van de ondertekening te hebben gehoord en zo snel niet alle bezwaarden kon oproepen.

‘Overkapping A9 Oude Dorp brengt AV-ers bij elkaar’

suggestie A9De overkapping in het Oude Dorp van de verbrede A9 brengt Amstelveners bij elkaar. Dat melden B&W in een voorstel aan de gemeenteraad akkoord te gaan met de betreffende gebiedsvisie. Hoewel Rijkswaterstaat wel gaat betalen voor herplanting van bomen en ander groen, moet er wel extra krediet op tafel komen voor de uitvoering van de gemeentelijke plannen. Die kan overigens pas na het gereed komen van de verbreding in 2024 plaats vinden. Bij de kadernota 2018 (waarin de contouren voor de volgende begroting duidelijk worden) laat het college weten hoeveel krediet er nodig is.

De plannen omvatten, zoals eerder gemeld, een parkachtig openbaar karakter van het gebied, met een glooiend groentapijt, bomen, sport en spel, zitelementen, terrassen en ruimte voor kleinschalige evenementen. De horeca neemt er toe als het aan B&W ligt.

Park en horeca rond overkapping Oude Dorp A9

34547_fullimage_Perspectief_overkapping_Oude_Dorp_vanuit_noordelijke_richting_270Als de A9 is verbreed, komt er een park bij de overkapping in het Oude Dorp. Het geheel krijgt een openbare functie met onder meer horeca. Dat staat in een zogenoemde Gebiedsvisie, die B&W, naar hun zeggen na overleg met de omwonenden, hebben vastgesteld en gaan voorstellen aan de gemeenteraad. Op dinsdag 7 maart komt het voorstel in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN).

Volgens wethouder Herbert Raat (VVD), die de A9 in zijn portefeuille heeft biedt de overkapping veel kansen. “Er ontstaat een nieuwe openbare ruimte waar fiets- en wandelpaden, park, horeca en cultuur samen kunnen komen”, zegt hij. “Om alle ruimte voor ontwikkelingen open te houden stoten we geen gemeentelijk bezit af in het gebied”.

A9-bouwput lastig voor ondernemers

Darshan van Egmond

Darshan van Egmond

Hoe gemeente en Rijkswaterstaat ook hun best doen, zei kunnen niet verhelpen dat Amstelveen komende jaren verandert in een bouwbout. Dat bleek donderdag tijdens een zogenoemd Breiders Café, georganiseerd door Ondernemersvereniging Amstelveen (OA). “Dat het niet gemakkelijker wordt”, concludeerde directeur Darshan van Egmond van die organisatie aan het einde van alle discussies.

Daarin was ook verkeerswethouder Jeroen Brandes aan het woord gekomen, die opnieuw meldde dat er veel wegen in Amstelveen worden aan en omgelegd tijdens de werkzaamheden voor de verbreding van de A9. Maar of alle ondernemingen in bijvoorbeeld het Stadshart even goed bereikbaar blijven bleef voor sommigen toch de vraag. En nee, een exacte doorrekening over eventuele plaatselijke economische schade, onder meer voor ondernemers, door de bouwput, kon Brandes ook niet op tafel leggen, bleek uit zijn antwoord aan iemand die daarnaar vroeg. Het zou ook een vrij ingewikkelde berekening zijn, waarin mogelijke economische groei moet worden meegenomen.

Circa 75 mensen op info-avond A9

DSC_1793 (2)Ongeveer 75 bezoekers kwamen dinsdag naar een informatiebijeenkomst op het raadhuis over de maatregelen van de gemeente, Rijkswaterstaat, Vervoerregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland om het verkeer af te wikkelen tijdens werkzaamheden voor de verbreding van de A9. Dien beginnen in 2019.

Volgens de wethouders Herbert Raat van de A9 (VVD) en Jeroen Brandes van verkeer (PvdA) staat er de komende jaren veel te gebeuren in Amstelveen.  “Samen met onze partners doen we er alles aan om de hinder zo veel mogelijk te beperken”, zeggen ze. Het volgens hen goed dat inwoners zich obver de aanpassingen laten informeren.  ”Zo zijn zij goed voorbereid en komen ze niet voor verrassingen te staan.”

Ouderkerkerlaan: geen bouw op KKC-sportveld

foto15Er moet absoluut geen woningbouw op het sportveld van het Keizer Karel College (KKC) komen. Bewoners van de Ouderkerkerlaan verzetten zich met dat geluid tegen bewoners van de Meander, die in aangepaste voorstellen over de A9 dat voorstellen. De wethouders Brandes en Raat hebben de bezwaarmakers uitgenodigd voor een gesprek.

Meer dan 20 bewoners van de Ouderkerkerlaan (westzijde van de Keizer Karelweg) hielden vorige week een spoedbijeenkomst om hun protest tegen bebouwing van het KKC-sportveld te uiten. De belangenvereniging van Meanderbewoners ziet in die bebouwing een eventuele mogelijkheid om verdere overkapping van de A9 te bekostigen. Overigens ziet de gemeente daar tot nu toe niets in. “Maar wij vinden dit zo een belangrijk onderwerp dat wij ons standpunt in een brief aan de gemeenteraad en de wethouders Brandes en Raat kenbaar hebben gemaakt”, zegt voorzitter René Kleine van de bewonersgroep Ouderkerkerlaan. “Wij zitten niet te wachten op een nieuwe woonwijk in zo goed als onze achtertuin. Het bouwen van woningen daar zou een ernstige aantasting zijn van ons woongenot. Deze verdichting zou ook het groene karakter van Amstelveen, zoals dat in onze buurt gelukkig bestaat, ernstig aantasten.”

Meander desnoods naar Raad van State over A9

NL-A9.svg[1]De tegen (gevolgen van) de verbreding van de A9 agerende bewoners van Meander en Elsrijk zijn blij dat GroenLinks de kwestie opnieuw heeft geagendeerd en aan B&W onderzoek over meer overkapping gevraagd. Voorzitter Roy van Buren van de bewonersvereniging Meander zei dat dinsdag tegen de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur. Als aan de bezwaren van de actievoerende omwonenden, die strijden voor een ‘maximale overkapping’ van de weg (en het liefst de ooit geplande tunnel hadden gewild), niet tegemoet wordt gekomen, stappen die naar de Raad van State.

Zij doen dat pas nadat in maart de minister over het nieuwe tracé heeft beslist. De actievoerders vragen onderzoek naar een maximale overkapping om geluid en fijnstof tegen te gaan. Verder vinden zij de nu geplande extra afslag van de snelweg in het woongebied van de Meander, langs het nu bestaande busstation, volstrekt onnodig. “Een extra afslag voorkomt juist dat het stadshart een aantrekkelijk winkelgebied wordt”, zei Van Buren. “Juist méér voetgangersgebied, winkels en horeca trekken meer winkelend publiek. Alleen zonder extra autoverkeer gaat dat lukken. Het Stadshart is al prima ontsloten.