Categorie: "A9"

Stadsdialoog A9 is begonnen

De gemeente heeft inwoners, instellingen en bedrijven opgeroepen hun mening te geven over de overkapping van de A9 en wat daarmee allemaal samenhangt. Het gaat om een herontwikkeling van het gebied langs die weg. Het Rijk gaat de A9 overkappen, zodat de weg door een tunnel komt te lopen over een lengte van twee kilimeter. Dat biedt nieuwe kansen. Over hoe die het beste kunnen worden benut, wil het gemeentebestuur met de stad in gesprek. Met vragen als: Wat heeft Amstelveen nodig om het openbaar vervoer te verbeteren? Wat voor soort woningen moeten er gebouwd worden? En voor wie? Wat betekent de gebiedsontwikkeling A9 voor de identiteit van Amstelveen? Wie over zulke dingen een mening heeft, kan zich aanmelden voor de stadsdialoog, voorlopig een discussie online. www.amstelveenaaneen.nl

Moeizame start raadscommissie A9

De nieuwe speciale raadscommissie voor de aanleg van de A9-tunnel en de ontwikkeling van het aanpalende gebied ging woensdag (23 april) moeizaam van start. Er werd besloten dat zij minstens zes maal per jaar vergadert. Dat is vaker dan B&W hadden bedacht. En er komen geen aparte ‘themagroepen' over allerlei onderwerpen. Ook dat was voorgesteld, maar de commissie wil geen versnippering en langs elkaar heen werken. Alle thema's worden door haar zelf besproken. De eerste vergadering was slecht voorbereid, constateerde de VVD en zij werd daarin gesteund door andere fracties.

Gemeente wil ‘stadsdialoog’ over A9-tunnel

B en W willen een ‘stadsdialoog' organiseren om inwoners, instellingen en bedrijven te betrekken bij de overkapping van de A9 en de (her) ontwikkeling van het gebied daaromheen. Doordat de weg, die nu de stad nog in tweeën deelt, door een tunnel gaat lopen, ontstaat één Amstelveen. Dat schept volgens het college nieuwe kansen. Begin mei maakt het, na overleg met de gloednieuwe raadscommissie A9, bekend hoe aan de dialoog kan worden deelgenomen. Eerst kan dat enkele weken via een digitaal forum op de homepage van de gemeente. De uitkomsten daarvan gaan dienen als uitgangspunt voor een inhoudelijke discussie in zogenaamde focusgroepen, waarin vertegenwoordigers van inwoners, bedrijven en instellingen zitten.

 

Groot: ‘A9-tunnel kan in 2015 klaar zijn’

De overkapping van de A9 kan in 2015 klaar zijn. Dat heeft wethouder Groot van Economische Zaken gezegd tijdens een lunchbijeenkomst van Ondernemersvereniging Amstelveen (OA). De gemeente wil voor november volgend jaar een aantal scenario's klaar hebben voor herontwikkeling van het gebied. Deskundigen moeten die verder invullen. B&W hopen dat na 2009 het project bovenaan de prioriteitenlijst van Rijkswaterstaat komt. In 2011 zou dan met de uitvoering kunnen worden begonnen. In eerdere prognoses werd ervan uigegaan dat de tunnel op z''n vroegst in 2018 klaar zou kunnen zijn.

Raadsleden onbereikbaar per email

Leden van de gemeenteraad zijn onbereikbaar op hun gemeentelijke emailadres. Dat ontdekte Ilja Scholten, voormalig bestuurslid en programmamaker van Amstelveen Lokaal. Een testje door Amstelveen.blog.nl leidde tot hetzelfde resultaat. Via de op de site van de gemeente aangegeven emailadressen van raadsleden is alleen de VVD-er Alberts te bereiken. Inmiddels heeft ook PvdA-fractievoorzitter Gerben Drost geconstateerd dat de adressen van de raadsleden naar een 'onbereikbare pagina' leiden. Dat is pikant, omdat Amstelveen dezer dagen luidruchtig de zogenoemde balie online in gebruik nam om de communicatie met de burgers sterk te verbeteren. Gewoon contact tussen kiezers en gekozen raadsleden lukt blijkbaar nog niet.

VVD wil minimale inspraak van burgers bij plannen A9

Er komt een aparte raadscommissie voor de gebiedsontwikkeling langs de te overkappen A9. Om dat mogelijk re maken wordt de Verordening op de Raadscommissies aangepast. Dat heeft de gemeenteraad woensdag (6 februari) besloten. Hij nam een door alle fracties ondertekend amendement aan. In maart worden de leden van het nieuwe orgaan, inclusief een voorzitter en vice-voorzitter, benoemd. De commissie krijgt een werkbudget van 50 mille.
De VVD wil de inspraak door burgers bij de ontwikkeling van het A9-gebied tot een minimum beperken. Voor de planontwikkeling stelde de raad een werkbudget van 1,8 miljoen euro beschikbaar.

Beide lokale weekbladen nu van Telegraaf

Het Amstelveens Weekblad en Amstelveens Nieuwsblad zijn nu eigendom van hetzelfde bedrijf. De huis-aan-huisblade divisie van Telegraaf Media Groep (TMG), Holland Combinatie, heeft namelijk alle activa en passiva van Argo Press overgenomen en werd honderd procent aandeelhouder van dat bedrijf. Argo Press is uitgever van onder meer Amstelveens Weekblad en Amsterdams Stadsblad. Holland Combinatie geeft onder meer de Echo en het Amstelveens Nieuwsblad uit. Door de overname verwerft TMG zich ook de weekbladen Diemer Courant, Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant en De Ronde Vener. In totaal laat Agro Press wekelijks een half miljoen kranten verschijnen.

Gemeente wil beroemde stedenbouwkundige voor A9 project

De gemeente wil een stedenbouwkundige ‘van naam en faam' aanstellen voor het grootschalige project van de overkapping van de A9 en de ontwikkeling van het gebied langs die weg. Wethouder Pols heeft dat dinsdag (22 januari) aan de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur meegedeeld. Tijdens die commissievergadering bleek ook dat de politiek de komende jaren voortdurend de vinger aan de pols houden. Het is waarschijnlijk het grootste bouwproject in de Amstelveense geschiedenis, waarmee heel veel geld is gemoeid. Om er honderd miljoen aan over te houden, als financiële aan het rijk af te dragen bijdrage aan de overkapping, zou een veelvoud daarvan moeten worden geïncasseerd. In ambtelijke wandelgangen wordt een bedrag van minstens een miljard genoemd.