Categorie: "A9"

Klaar voor protest A9 in raadhuis

tunnel protestActievoerende bewoners van de Meander en Elsrijk zijn dinsdag met spandoek present bij de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN), die dan de plannen voor de verbreding van rijksweg A9 bespreekt. Bij de commissie zal door hen worden ingesproken.

In de wijken worden ook flyers uitgedeeld met de bezwaren van de bewoners tegen de plannen. Onder meer zien zij niet zitten wat er gaat gebeuren tijdens de werkzaamheden aan de verbreding – onder meer wordt het Meanderpark goeddeels gesloopt en komt het na vijf jaar pas gedeeltelijk terug – en vreest met voor luchtvervuiling door de A9. De weg had volgens de actievoerders door een tunnel moeten lopen in Amstelveen.

 

 

 

Talloze maatregelen om AV bereikbaar te houden

Verkeersafwikkeling nieuwe situatie

Verkeersafwikkeling nieuwe situatie

“Het blijft lastig, je moet het niet mooier maken dan het is”, zegt wethouder Herbert Raat (VVD), die onder meer de A9 in zijn portefeuille heeft. Hij en zijn collega Jeroen Brandes van verkeer (PvdA) weten dat de talloze projecten Amstelveen de komende jaren goeddeels in een bouwput verandert. Onder meer de verbreding van de A9, de aanleg van de Amstelveenlijn, de renovatie van het Stadshart en de bouw van een nieuwe brug bij Ouderkerk.

Leeg KPMG gebouw te koop

151202-impressie-gebouw-De-Bovenlanden-300x169De ombouw van het al zeven jaar leegstaande voormalige KPMG-kantoor aan de Burgemeester Rijnderslaan tot appartementen complexen gaat niet zonder slag of stoot. De gemeente mag dan met graagte de bestemming ‘wonen’ aan de locatie hebben gegeven, de oorspronkelijke architect van het pand is het met de op til zijnde totale verandering van vooral de voorgevel niet eens. Bovendien lijkt eigenaar CRI in Duitsland het gebouw te willen verkopen.

De juridische strijd loopt al langer. De voorzieningenrechter gaf bureau Alberts & Van Huut, dat tekende voor het oorspronkelijke ‘organische’ ontwerp, geen gelijk. Maandag stonden dat bureau en de Duitse vastgoedmagnaat CRI tegenover elkaar bij de Gerechtshof in Amsterdam. De uitslag is nog niet bekend.

Geen extra overkappingen A9

Overkapping Oude Dorp

Overkapping Oude Dorp

De extra overkappingen over de verbrede A9, die de Meanderbewoners voorstellen, komen er wat wethouder Herbert Raat en Rijkswaterstaat betreft niet. Maar er zijn nog wel allerlei aanpassingen aan de in het – gewijzigde – ontwerp tracébesluit (OTB) vastgelegde plannen. Dat bleek tijdens een bijeenkomst met fractievoorzitters uit de gemeenteraad.

Tegen de plannen zijn al eerder bezwaren van organisaties en inwoners gerezen, die Rijkswaterstaat zegt mee te hebben genomen bij het opstellen van een binnenkort te presenteren definitief tracébesluit, dat naar verwachting in maart door de minister van infrastructuur en milieu wordt getekend. Maar daarna kunnen bezwaarmakers nog naar de Raad van State stappen, die zich naar schatting een jaar later uitspreekt. Volgend jaar start overigens de aanbestedingsfase, waarin nog wel aanpassingen mogelijk zijn. In 2019 wordt de zaak aan een aannemer gegund.

GroenLinks wil onderzoek ándere A9

Martin Kortekaas. Foto: Groen Links.

Martin Kortekaas. Foto: Groen
Links.

GroenLinks in de gemeenteraad wil dat B&W onderzoeken of het met de verbreding van de A9 toch niet anders kan. Daarover komt de fractie woensdag met een motie. Uit informatie van Rijkswaterstaat en gemeente zelf blijkt volgens haar dat de plannen voor verbreding nog kunnen worden bijgesteld.

Zij wijst er op dat ook bewoners van de Meander en de actiegroep ‘A9 Tunnelvisie’ al langer op verbetering van de nu op tafel liggende plannen aandringen en raadsleden alternatieven hebben gepresenteerd.

De bewoners willen eigenlijk het liefst de tunnel, die door de gemeente werd afgeketst om zij daarvoor een bijdrage van € 100 miljoen moest ophoesten. Zij koos voor een alternatief met gedeeltelijke overkapping en geluidsschermen á € 40 miljoen.

GroenLinks zegt geen groot voorstander te zijn van verbreding van de Rijksweg en nog meer asfalt, maar wil wel dat onderzocht wordt hoe de aanpassing van de A9 voor Amstelveen zo gunstig mogelijk uitpakt.

De partij ziet ten minste drie concrete kansen op verbetering voor Amstelveen, die volgens haar het onderzoeken waard zijn.

Verbreding van de fietsbrug bij het Bovenlandenpad (bij het oude KPMG-gebouw) tot een derde overkapping, al eerder ter sprake geweest, is er een van.

Bewoners Meander / Elsrijk willen park op A9

suggestue 2 A9Het nu door gemeente bedachte plan, om het rond de verbrede A9 voor de bevolking een beetje dragelijk te houden, deugt voor geen meter. Dat vinden bewoners van Stadshart en Elsrijk, die de gemeenteraad een alternatief hebben aangeboden. De weg moet meer horizontaal (minder verticale geluidsschermen) worden afgeschermd, de afslag bij de Meander kan achterwege blijven en het geheel kan veel groener worden dan nu uit de ontwerpen blijkt.

De actiegroep van bewoners wil dat de gemeenteraad een motie indient, om B&W topt andere gedachten te brengen dan in het nieuwe zogenoemde tracébesluit zijn vervat. Wat de gemeente nu door Rijkswaterstaat wil laten uitvoeren, is een gemiste kans, zei Roy van Buren dinsdagavond tegen de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur. Het alternatief, dat ook aan alle fracties werd gestuurd, is gebaseerd op oplossingen die men in tal van andere landen boven en rond wegen vond.

Piet Heinschool wegens vuile lucht te dicht bij A9

piet_hein__1_De Piet Heinschool voor basisonderwijs in het Oude Dorp  (achter de Annakerk)  ligt te dicht bij de verbrede rijksweg A9, die wordt aangelegd. Dat zei Wil Seiffers van de Ouderencombinatie (OCA) woensdagavond in de raadscommissie Burgers en Samenleving. De norm is dat een school minimaal driehonderd meter van een snelweg ligt, omdat de lucht dichterbij te ongezond zou zijn. Aan die norm voldoet de Piet Heinschool niet.

Maandag info A9 in Oude Dorp

Ap oude dorpMaandag 24 oktober kunnen omwonenden (en andere belangstellende inwoners) tussen 18.30 en 20.30 uur zich op het raadhuis laten informeren over wat de verbreding van de A9 plus de overkapping daarvan voor het Oude Dorp inhoudt.

Het is een zogenoemde inloopbijeenkomst waar gemeente en Rijkswaterstaat dat aan betrokkenen komen uitleggen. De eerste schetsen van de overkapping liggen er. In het Oude Dorp m0eten enkele woningen, inmiddels al dicht getimmerd, verdwijnen voor de verbreding. Ook verdwijnt de pastorie van de Annakerk.

Raat wil regiokerk uit Annakerk

Herbert-Raat. Foto: privé archief H. Raat.

Herbert-Raat. Foto: privé archief H. Raat.

Een kerkgenootschap uit Amsterdam, met overigens een regionale functie, moet op initiatief van wethouder Herbert Raat de Annakerk verlaten. Hij heeft er bij de eigenaar van dat gebouw, Rijkswaterstaat, op aangedrongen de huur op te zeggen en het te gaan verhuren aan een lokale instelling. Dat zal waarschijnlijk een niet religieuze zijn.

Het bestaande huurcontract loopt tot maart 2017 en wordt niet verlengd. Rijkswaterstaat gaat nu op zoek naar een Amstelveense huurder, meldt Raat op zijn eigen website. De Annakerk is een gemeentelijk monument. De kerk werd door het bisdom Haarlem verkocht aan Rijkswaterstaat, in verband met de verbreding van de A9. Het zag er even naar uit dat de omn 1928 gebouwde St. Annakerk moest worden gesloopt, maar later werd duidelijk dat alleen de pastorie dat lot zou treffen.

Gemeente bespaart miljoen rente op A9

Herbert Raat

Herbert Raat

Omdat de rentestand nu zo laag is betaalt de gemeente eerder dan afgesproken een nog openstaand bedrag van € 20 miljoen aan Rijkswaterstaat. Daarmee bespaart zij € 1,1 miljoen. In totaal moest de gemeente ongeveer het dubbele bijdragen aan de overkapping van de verbrede A9. De helft daarvan is al betaald, de rest zou volgen in 2020, maar omdat de kasreserve het toelaat, doen B&W dat nu.

Financieel wethouder Herbert Raat (VVD) maakt graag een vergelijking met het huishoudboekje van gezinnen. “Net zoals die nu kijken naar bijvoorbeeld betere hypotheekvoorwaarden, boordelen wij geregeld onze bezittingen, schulden en financieringspositie. Door nu te betalen, behalen wij financieel voordeel en versterken we onze algemene reserve. Gelukkig ging Rijkswaterstaat daarmee akkoord.”

De gemeente zou tot 2020 jaarlijks aan het Rijk een rentevergoeding betalen over het openstaande bedrag. Die bedroeg in de jaren 2013 tot 2015, respectievelijk 1,4% en tweemaal 1,25%. Eind 2015 was € 20,8 verschuldigd en dat zou tot 2020 oplopen tot € 22,5 miljoen. Door nu te betalen is dat 21,1 miljoen. Er is een voorziening begroot van € 18,6 miljoen, zodat er 2,5 miljoen euro uit de algemene reserve moest worden bijgepast. Dat wordt nu dus minder.