Categorie: "Ingezonden brieven"

Met stomheid geslagen

W.A, Bomgaars zegt met stomheid te zijn geslagen over de plotselinge komst van een internationale school aan de Amsterdamse weg, kennelijk zonder dat er tot nu toe met gemeenteraad en omwonenden over is gepraat.

(Door W.A. Bomgaars)

Met stomheid geslagen, lees ik in Het Parool (22/06 om 12.30 uur) dat Amstelveen er een tweede internationale school bij krijgt en hierin, samen met Amsterdam € 2,5 miljoen gaat investeren.

Ook dat onze burgermoeder er trots op is dat wij de vooraanstaande internationale school (Amity = Indiase keten) naar Amstelveen hebben kunnen halen.

En waar komt deze school (ruim 500 leerlingen binnen 5 jaar) ? Toe maar … in het voormalig hoofdkantoor van Van Leer aan de Amsterdamseweg.… in één van de mooiste parken van Amstelveen ”De Braak”. Waarom in dit park en waarom dan ook niet meteen wat hoogbouw eromheen ?

Vanwaar mijn verwarring:

Waarom lees ik deze beslissing in Het Parool en wist ik helemaal niet dat er iets speelde in de lokale media, terwijl ik m.i. redelijk goed ben geïnformeerd over wat er zich in Amstelveen en de Gemeenteraad afspeelt.

Waarom heeft Amstelveen in de afgelopen jaren vele miljoenen geïnvesteerd in nieuwe schoolgebouwen voor onze eigen Amstelveense en Nederlandstalige leerlingen terwijl deze optie voorhanden bleek en nimmer schijnt te zijn overwogen.

Is deze locatie wel geschikt met al dat extra verkeer voor het onvermijdelijke halen en brengen ? (openbaar vervoer ontbreekt hier volledig)

En … waar moeten die leerlingen c.q. hun ouders wonen ? Nog meer expats en tijdelijk verhuurd vastgoed in onze Gemeente c.q. in mijn wijk waarin ik mij af en toe al in New Delhi waan ?

Valt er nog iets te redden ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Computers kinderen: minimaregel of commercie?

Wil Roode

Wil Roode

(Door Wil Groeneweg-Roode) 

Op de website van de gemeente Amstelveen is onder de computerregeling schoolgaande kinderen opgenomen: “Heeft u een laag besteedbaar inkomen en kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar of een kind van zes of zeven jaar met een door de school geconstateerde leerachterstand? Dan kunt u in aanmerking komen voor deze regeling.” De gemeente verstaat onder een laag besteedbaar inkomen een bijstandsuitkering of een laag inkomen.

De gemeente geeft hiervoor als motivatie: “Kinderen moeten mee kunnen doen. Meedoen vergroot hun kansen in de samenleving. Een computer thuis is tegenwoordig onmisbaar voor kinderen. Ze hebben hem nodig voor hun huiswerk, het maken van werkstukken en om informatie op te zoeken.” De VMA is het helemaal eens met deze motivatie. Namelijk, door kinderen van ouders met een laag besteedbaar inkomen de mogelijkheden te geven mee te doen met kinderen van ouders met een hoger inkomen, krijgen deze kinderen de kans om hun situatie later te verbeteren.

Brandes: PvdA verloor landelijk meer dan lokaal

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

Hoewel de PvdA bij de landelijke verkiezingen dramatisch verloor, kwam de klap in Amstelveen minder hard aan, constateert wethouder Jeroen Brandes van die partij. Hij wijst er op dat meer kiezers dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 de partij steunden. Overigens was het opkomstpercentage toen ook veel lager. Maar: “Landelijk is echt anders dan lokaal”, zegt Brandes, Hij schrijft dat men een ‘realistische en positieve’ kijk op de ontwikkelingen moet houden.

Na felicitaties aan het adres van winnaars D66 en GroenLinks, constateert Brandes dat de VVD de grootste partij blijft, ondanks verlies. Over zijn eigen partij zegt hij: “Ja, we hebben landelijk verloren t.o.v. van 4 jaar geleden. En flink ook. Een pijnlijke nederlaag. Landelijk bonden we nog maar 5,7% van de kiezers aan onze partij.” Maar in Amstelveen lag dat percentage hoger namelijk 6,9. Brandes: “Appels en peren vergelijken, gaat niet, maar enige nuance is wel op zijn plek. We kunnen elkaar ook helemaal de put in praten. De PvdA in Amstelveen heeft een realistische en positieve kijk op zaken!”

“In 2014 steunden 2857 kiezers onze partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Wij kozen ondanks een nederlaag voor het deelnemen in het college. Onze partij is een bestuurspartij, die verantwoordelijkheid draagt en in Amstelveen duidelijk laat zien een volwaardige collegepartij te zijn. In 2015 gaven 3367 kiezers tijdens de provinciale staten verkiezingen het vertrouwen in ons.”

Stabiel

“Het huidige college van B&W in Amstelveen bleek stevig financieel solide, dat ruimte hield voor investeringen in mensen, wijkcentra, onderwijs en degelijke keuzes op woningbouwgebied maakte. Uiteraard zouden wij als PvdA als wij het alleen voor het zeggen hadden hier nóg uitgesprokener keuzes in maken. Lokale lasten blijven laag en konden zelfs verminderd worden en zorggarantie staat en blijft hoog in het vaandel staan. Met de komende infrastructurele transformatie van de stad en de ontwikkelingen binnen de stad, is het ook noodzakelijk dat deze stabiliteit blijft.”

“PvdA kiezers zagen ook hoe hun partij vertegenwoordigd is. Tijdens de verkiezingen van afgelopen week bleken 3438 kiezers het vertrouwen te blijven geven.”

Appels en peren….

Brandes: “Sinds 2012 neemt het aantal PvdA stemmers dus bij elke verkiezing toe ( in absolute aantallen ). Daar gaat het om. Ons potentiele achterban groeit. Opkomstpercentages zijn verschillend, de deelnemende partijen zijn verschillend. Hoe je e.e.a. ook uitrekent het blijven 3 stevige zetels en er zit meer in.

Landelijk is echt anders dan lokaal. Het is appels met peren vergelijken!

De komende jaren zal de PvdA in Amstelveen blijven werken aan ontwikkelingen op het gebied van werk, wonen en zorg. Blijven werken aan wijkgericht werken. Blijven inzetten voor mensen die enige vorm van ondersteuning nodig hebben. Blijven meedoen! Samen voor Amstelveen.

In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan zullen we onze kiezers in Amstelveen er opnieuw van overtuigen dat de PvdA in Amstelveen er staat. Zoals Lodewijk Asscher aangaf. We zijn er nog niet, maar we zijn onderweg! Tot slot zal ik namens de partij, en samen met mijn fractie blijven uitstralen dat we trots zijn op onze club, en dat we dapper deze storm doorstaan. De afdeling Amstelveen heeft er ongelofelijk veel zin in.”

 

 

 

Sint verdreven door Kerstbomen

Geert Janssen

Geert Janssen

Terwijl het nog Sinterklaas moest worden, stonden er bij de Bijenkorf al kerstbomen bij de ingang. Voormalig raadslid mr. G.A. Janssen (CDA) neemt de klacht van zijn 6-jarige dochter over. Hij heeft een open brief aan de Bijenkorf gestuurd, omdat de kerstbomen er zelfs al stonden tijdens de intocht van de Sint op het Stadsplein.

(Door Geert Janssen)

Mijn dochter van 6 jaar merkte het op 12 november jl. tijdens de intocht van Sinterklaas in Amstelveen: bij de entree van uw Bijenkorf stonden twee grote kerstbomen. Zij vroeg volkomen terecht en begrijpelijk aan mij: “Papa, het is toch eerst Sinterklaas en dan pas Kerst ?”. Mooier had zij mijn ergernis en irritatie hierover niet kunnen verwoorden.

In versneld tempo dreigen namelijk diverse eeuwenoude tradities in ons land te worden afgezwakt en uitgehold en op den duur misschien zelfs wel helemaal te verdwijnen als we daar ons nu niet zwaar voor gaan inspannen om ze in stand te houden. Tradities kennen vaak een religieuze oorsprong, zeker Kerst, en uit wetenschappelijk onderzoek is bewezen dat tradities voor volkeren en culturen van groot belang zijn. Ze bevorderen het saamhorigheidsgevoel, het historisch besef en de onderlinge cohesie en worden van generatie op generatie doorgegeven. Daarnaast is het Sinterklaasfeest een uniek kinderfeest in de wereld waar velen plezier aan beleven.

Commercie

Door deze tradities af te zwakken, van de Sint was in uw winkel in Amstelveen nauwelijks nog iets terug te vinden, en in casu Sint en Kerst in uw etalages met elkaar te vermengen vanwege louter commerciele doeleinden en zogenaamde ‘politieke correctheid’ (zie onder meer de Pietendiscussie in dit land) vind ik dat u onze eigen cultuur en twee van de voor ons land belangrijkste tradities verwaarloost en uitholt. Als we zo doorgaan dan is er over pakweg 10 jaar niets meer van deze tradities over. Nog een voorbeeld hiervan is dat ik gisteren, 3 december, weer met mijn dochter in het Stadshart van Amstelveen was en daar een stadsplein volledig in kerstsfeer en een fietsende kerstman aantrof, terwijl verderop een Pietenband muziek maakte en het dus nog 5 december moest worden. Een hogeschoolvoorbeeld van oppervlakkige commerciele jolijt en vervlakking van beide tradities !!

Bezwaar

Gelet op het bovenstaande is het dan ook de hoogste tijd dat tegen deze steeds verdergaande vercommercialisering en vervlakking van bovengenoemde tradities bezwaar wordt aangetekend. Bij deze doe ik dat dan ook en ik hoop dat velen dat met mij zullen doen in de hoop dat u en ook enkele andere grootwarenhuizen hun beleid ten aanzien van het Sinterklaasfeest en Kerst grondig gaan herzien. Het is wat dit onderwerp aangaat mijns inziens 2 voor 12 in Nederland !

Ik zie graag uw reactie tegemoet. Met vriendelijke groet,

Mr. G.A. Janssen

 

Amstelveenpas

Wil Roode

Wil Roode

( Door Wil Roode)

Na onze inzending over de Amstelveenpas 2.0 waarin werd geschetst dat deze Amstelveenpas eerder het karakter van een commerciële kortingskaart heeft, is deze door iemand in een minimumsituatie getest.

Voor een verjaardagsfeestje werd met acht kinderen naar Chimpie Champ gegaan, een overdekte speeljungle voor actieve kinderen van 1 tot en met 12 jaar. Volgens de website van de Amstelveenpas (www.amstelveenpas.nl) per 11 november 2016 ontvangen houders van de Aalsmeerpas of de Amstelveenpas op vertoon van de pas 15% korting op het totale transactiebedrag. Echter, een ervaring van een Amstelveenpas leert dat zij geen korting kreeg op het totale transactiebedrag, maar alleen over de entreeprijs voor Amstelveenpashouders.

Per 17 november 2016 staat op de bovengenoemde website: “houders van de Aalsmeerpas of de Amstelveenpas ontvangen op vertoon van de pas 15% korting op de entreeprijs”. Dit is met 8 kinderen, waarvan 1 in het bezit van de Amstelveenpas een groot verschil ten opzichte van de tekst op www.amstelveenpas.nl per 11 november 2016. De gemeente Amstelveen heeft laten weten niets te kunnen doen. Zo is een kinderverjaardag voor de betreffende Amstelveenpashouder uitgelopen op een financiële tegenvaller. Wij betreuren het dat de gemeente Amstelveen en Chimpie Champ tijdens de wedstrijd de regels veranderen in het nadeel van mensen in een minimumsituatie.

‘Belofte hulp houden niet waar te maken’

leia-hulp-in-de-huishouding-den-haag[1]Hulp bij het huishouden Hilda Warners van Amstelring ziet weinig heil in het nieuwe beleid van de gemeente op het gebied van haar werk in Amstelveen. Zij meent dat de belofte van wethouder Herbert Raat dat iedereen zijn eigen hulp kan behouden, ook al zijn er nu vier werkgevers, niet is waar te maken. Bij de raadscommissie Burgers en Samenleving vertelde zei woensdagav0nd het volgende.

“De Wethouder heeft begin dit jaar met de presentatie van de WMO hier in de Raadzaal gezegd zich verantwoordelijk te voelen voor het welzijn van de bewoners van Amstelveen. Dat is een mooie gedachte als hij die ook na komt. Nu moet ik vaststellen dat de Wethouder dus ook verantwoordelijk is voor wat er nu speelt in Amstelveen en Aalsmeer.”

Het JIP Amstelveen is geboren!

JIP logoWijkcoach Caron Honold maakte een dag na ‘Parijs’ de een persoonlijk verslag van de oprichtingsbijeenkomst van JIP Amstelland, het Joods-Islamitisch Platform.

Ruth, Hafida, Hadassa en Omar zetten de laatste stoelen recht, snijden nog een koosjere cake aan en testen de beamer. Het wachten is op joden en moslims uit Amstelveen: zouden ze komen? Zouden joden en moslims bij elkaar willen komen, een dag na de verschrikkelijke aanslagen in Parijs?

Al vijf maanden was deze bijeenkomst van 15 november voorbereid door het joods-islamitisch platform (JIP). Omar, Hadassa, Hafida en Ruth hebben vele gesprekken gehad over de overeenkomsten tussen joden en moslims en het recht voor iedereen om zichzelf te mogen zijn, ook in Amstelveen. En nu was iedereen uitgenodigd om mee te praten, elkaar te ontmoeten en elkaar te leren kennen.

Hoop

Dat is precies wat er gebeurde. Vijfenveertig mensen waren aanwezig om naar rabbijn Groenewoudt te luisteren, om te horen wat Aise Turk, geestelijk verzorger, vanuit Islamitisch perspectief vertelde en om naar elkaar te luisteren. Gesprekken van hoop.

Thema’s die tot in de diepte werden besproken waren ontmoeting, eerlijkheid naar elkaar, echte interesse in elkaar, kinderen leren omgaan met diversiteit, kinderen een spiritueel houvast bieden.

“De dag na Parijs” spraken Amstelveense moslims en joden zich uit voor meer bijeenkomsten van deze aard. Citaten werden voorgelezen uit de Thora en de Koran, waaruit naar voren komt dat moslims en joden, ook volgens de geschriften, dicht bij elkaar staan.

De eerste bijeenkomst van het JIP was mooi en belangrijk. Suggesties voor volgende bijeenkomsten werden al aangereikt. Zo wil Rabbijn Groenewoudt mensen uit het onderwijsveld betrekken, om in gesprek te gaan over en met jongeren. Een ander idee was om op bezoek te gaan bij elkaar.

Heel Amstelveen

Ik blik terug . Januari 2015 vroeg Omar el Hri van de CEA (Centrum eenheid Amstelveen) of ik hem in contact kon brengen met iemand uit de joodse gemeenschap. Als wijkcoach doe ik dat beroepshalve: vinden, versterken en verbinden. Al snel vond ik Hadassa, toen voorzitter van de sjoel Amstelveen, bereid om met Omar in gesprek te gaan en daarmee startten de, voor mij zeer leerzame, gesprekken tussen Ruth, Omar, Hadassa en Hafida.

Het is belangrijk dat joden en moslims elkaar leren kennen en opzoeken, het was belangrijk dat de bijeenkomst in eerste instantie, een bijeenkomst tussen joden en moslims was.

Toch zie ik vooruitblikkend hoe over een tijd heel Amstelveen erbij betrokken is: joods, moslim en andere geloven. Ik was bij de geboorte van het JIP en zal de groei volgen!

 

 

 

‘Schildersbuurt toch naar de sloop?’

Foto: amstelveenweb.com

Foto: amstelveenweb.com

De bewoners Bouke de Boer en Edwin Ardon van de Schildersbuurt hebben de indruk dat het proces rond de vernieuwing van het Stadshart toch een kant op gaat die schadelijk is voor de wijk. Dat blijkt uit de ingezonden broef die z\ij naar de lokale media stuurden.

‘Een aantal jaren geleden zijn de voorgenomen plannen van Unibail Rodamco (UR) om een deel van de Schildersbuurt in Amstelveen te slopen in het kader van de nieuwe plannen voor het Stadshart te Amstelveen gelukkig geblokkeerd door een heftig protesterende buurtgemeenschap en een kritische gemeenteraad die het college van B en W tot de orde riep. Zowel het college van B en W als UR beloofde beterschap, nadat bleek, dat ze dit plannings- en besluitvormingsproces verkeerd hadden ingeschat en de plannen als onrealistisch werden beschouwd.

Armoedeval is gewoon bezuiniging

GemeentehuisWil Groeneweg Roode reageert op de melding op de gemeentelijke pagina in de lokale krant dat de gemeente de armoedval voor mensen die uit een uitkering komen en naar een baan gaan, wil verkleinen. Volgens haar is het een doodgewone bezuiniging van de gemeente ten koste van de minima. Zij hoopt dat politieke partijen in de raadscommissie Burgers en Sameleving aanstaande woensdag kritische vragen stellen an veramtwoordelijk wethouder Maaike Veeningen (D66).

 (Door Wil Groeneweg Roode)

‘Mijn hoop is gevestigd op alle politieke partijen met lef, moed en daadkracht om kritische vragen te stellen aan wethouder Veeningen. Want is het niet zo dat alle mensen met kleine baantjes en daardoor onder bijstandsniveau moeten leven aanvullende bijstand ontvangen? En dat dus ook deze doelgroep moet gaan inleveren? Een alleenstaande moeder met twee kinderen die dus al lang werkt moet extreem inleveren. Maar zoals u allemaal weet is er bijvoorbeeld in de thuiszorg geen 40 uur te werken. De reistijd telt immers niet mee tussen de cliënten door. Een burger die uren bij elkaar sprokkelt en die het niet lukt om een minumum inkomen te vergaren krijgt van dit college de kous op de kop. Deze vrouw gaat ongeveer 1100 euro inleveren per jaar. Hoe zo, werken loont?’

‘En hoeveel mensen in de bijstand werken al? Het antwoord is nergens te vinden in de stukken van de wethouder. En waarom wil zij het woonlastenfonds opheffen? Dit terwijl de huren al enorm hoog zijn in Amstelveen en dit een noodzakelijke bijdrage is voor minima.’

‘En waarom de vergoedingen voor kinderen ombuigen naar tegemoetkomingen? Deze regelrechte bezuiniging is onvoorstelbaar omdat het om kinderen gaat. Het is het uitsluiten van kinderen in onze maatschappij met alle gevolgen van dien. Waar moet je het geld vandaan halen als de gemeente alleen nog maar een tegemoetkoming wil geven in plaats van een vergoeding?’

Keihard

‘Keiharde bezuinigingen over de ruggen van de minima. En dit terwijl het college weet dat de meerderheid van mensen in de bijstand of aanvullende bijstand heeft of schulden. Zij vertegenwoordigen het grootste percentage cliënten bij Balans, de afdeling bij de gemeente die mensen moet helpen om in de schuldsanering te komen’

‘Kom er niet mee aan als college dat je de armoedeval wil verkleinen. Het zou het college sieren om inderdaad mensen en gezinnen met een iets hoger inkomen ook in aanmerking te laten komen voor de Amstelveenpas. Dat is echt het verkleinen van de armoedeval! Maar keihard bezuinigingen op minima, zogenaamd om te stimuleren dat werken loont. is een gotspe. Want waar zijn die banen? Die banen die maken dat je een ruim inkomen kan verdienen? Die zijn er niet voor minima. En al helemaal niet voor de oudere burger die van de WW in de bijstand is gekomen en niet verder komt dan krantenwijken lopen. Want die zijn er wel, de kleine baantjes waar deze mensen al lang werkzaam in zijn. En dan heb ik het niet eens over een deel van mensen in de bijstand die er nooit meer uitkomen, niet omdat ze dat niet willen maar omdat ze ziek zijn of gehandicapt. Afhankelijk zijn van bijstand is waar niemand in terecht wil komen. Politieke Partijen in Amstelveen; stel vragen aan deze wethouder.’

 

 

 

Vragen over garantiebanen

LogoAMGroepIn een Open Brief richt de heer Frank Bikker zich tot wethouder Maaike Veeningen, verantwoordelijk voor Werk en Inkomen binnen het college van B&W. Zij is onder meer bestuurslid van de over de jaar op te heffen AM Groep, de regionale sociale werkvoorziening.

  Geachte mevrouw Veeningen,

 Naar aanleiding van de berichten verschenen op de website van de gemeente Amstelveen op 16 december 2014 en de recentere in de plaatselijke pers rondom de voormalige sociale werkplaats heb ik wat vragen.  In het bericht van 16-12-2014 stond dat de regering 125.000 zogenaamde garantiebanen zou verstrekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Van die 125.000 zou de (lokale) overheid er 25.000 voor zijn rekening nemen. De evaluatie zou in 2016 zijn.