Categorie: "Ingezonden brieven"

Openbaar vervoer nu funest voor ouderen

Sander Kneppers. Foto: amstelveenweb.com

Sander Kneppers. Foto: amstelveenweb.com

Het openbaar vervoer is Amstelveen laat door de nieuwe dienstregeling van Connexxion veel te wensen over. Dat vindt A.W.G. Kneppers, die in een open brief reageert op de gemeentelijke advertentie waarin wethouder Jeroen Brandes triomfantelijk meldt dat met het OV een eerste stap in de goede richting is gezet, doordat hij enkele wijzigingen in de regeling voor elkaar kreeg. Kneppers schrijft:

‘In het Amstelveens Nieuwsblad van 3 januari 2018 plaatste u als wethouder Vervoer, een bericht waarin u stelt dat de eerste stap richting fijnmaziger OV is gezet. Maar dat verbeteringen noodzakelijk zijn. Uit ons vorig schrijven en de vele reacties op de nieuwe OV, begrijpen wij uw conclusie niet, want de dienstregeling die Connexxion hanteert is niet fijnmazig. De dienstregeling zorgt voor een kortere reistijd, maar het vervallen van veel halten weegt niet op tegen deze tijdswinst.’

‘Het OV hoort een dienstverlening te zijn. De concessie lijkt vooral op budgettaire gronden genomen te zijn en het eigenbelang van Connexxion. Eén van uw verbeteringen is R-Netlijn 357 via een andere route, dan via de Jane Addamslaan te laten rijden. Wij begrijpen niet wat de verbetering naar een fijnmaziger OV zou bijdragen. Bus 357 komt uit Aalsmeer halte Nieuw Oosteinde en rijdt over de Jane Adamslaan naar halte Westwijkplein.’

Hema-hulp: Ontwikkeling of verdienmodel?

Wil Roode

Wil Roode

Wil Roode van Vrijwilligersraad Minima Amstelveen (VMA) is het niet eens met wat de gemeente namens wethouder Maaike Veeningen naar buiten bracht over de banen die de HEMA in het kader van integratie in het arbeidsproces statushouders aanbiedt. Zij vindt dat de gemeente niet helemaal het juiste verhaal vertelt. en wederhoor van statushouders in het gemeentelijke persbericht niet voorkwam. Zij schrijft het volgende:

Wethouder Maaike Veeningen geeft een verkeerde voorstelling van zaken in het artikel waarin zij zegt dat de Hema statushouders helpt. Met een mooie foto en een blije statushouder staat er mooi stukje in de krant. Het lijken allemaal gelukkige mensen op de foto. Wat er zich in werkelijkheid afspeelt zal de HEMA zelf en de wethouder niet vertellen.

Drie euro

Wederhoor van statushouders heb ik niet gelezen in dit stukje. En al helemaal niet van de ontslagen statushouder, de mevrouw die na anderhalf jaar contract geen vast contract is geboden.  Zij kreeg een briefje dat de Hema haar nog maar 16 uur wilde laten werken, in plaats van de 24 uur die zij er al een jaar werkte.   Zij mocht ook meermalen per week, na haar werk als vakkenvuller, doorlopen naar de afdeling brood en banket, om daar de Nederlandse taal te leren. Gratis wel te verstaan. Dit noemt de gemeente een taalstage.

‘Geen openbaar vervoer in Waardhuizen’

236-Connexxion-logo[1]Bewoner Jan Demming van Waardhuizen, hoofdredacteur van het wijkblad Gondelkoerier voor Middenhoven en Waardhuizen, vindt dat de regionale Vervoersraad, waarin ook vijf Amstelveense raadslieden zitten, wat openbaar vervoer betreft zijn wijk lelijk in de steek liet in de nieuwe dienstregeling van Connnexxion.

(Door Jan Demming)

De vijf raadsleden, die Amstelveen vertegenwoordigen in de Regioraad, hebben zich lelijk te grazen laten nemen. Gevolg hiervan is dat de inwoners van Waardhuizen vanaf 10 december a.s. verstoken zullen zijn van openbaar vervoer door hun wijk en naar Gondel of Punter moeten wandelen. Wat is namelijk het geval?

Negatieve sfeer bij OCA

Carla van Geel, lid van en aanwezig op de ledenvergadering op 11 oktober van de lokale politieke partij Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA) is het evident niet eens met de gang van zaken daar. Ze schrijft het volgende.

(Door Carla van Geel)

Even voorstellen mijn naam is Carla van Geel-van der Schatte Olivier, Ik ben 81 jaar en werk nog steeds in de zorg ( MDCA). Ik ben gestationeerd in Mijdrecht op een poli prikpost. Verder ben ik lid van de bewonerscommissie Punter waarvan Cor Spinhoven voorzitter is.

Voor de eerste keer was ik aanwezig als lid van de OCA op de Algemene leden vergadering.

Met stomheid geslagen

W.A, Bomgaars zegt met stomheid te zijn geslagen over de plotselinge komst van een internationale school aan de Amsterdamse weg, kennelijk zonder dat er tot nu toe met gemeenteraad en omwonenden over is gepraat.

(Door W.A. Bomgaars)

Met stomheid geslagen, lees ik in Het Parool (22/06 om 12.30 uur) dat Amstelveen er een tweede internationale school bij krijgt en hierin, samen met Amsterdam € 2,5 miljoen gaat investeren.

Ook dat onze burgermoeder er trots op is dat wij de vooraanstaande internationale school (Amity = Indiase keten) naar Amstelveen hebben kunnen halen.

En waar komt deze school (ruim 500 leerlingen binnen 5 jaar) ? Toe maar … in het voormalig hoofdkantoor van Van Leer aan de Amsterdamseweg.… in één van de mooiste parken van Amstelveen ”De Braak”. Waarom in dit park en waarom dan ook niet meteen wat hoogbouw eromheen ?

Vanwaar mijn verwarring:

Waarom lees ik deze beslissing in Het Parool en wist ik helemaal niet dat er iets speelde in de lokale media, terwijl ik m.i. redelijk goed ben geïnformeerd over wat er zich in Amstelveen en de Gemeenteraad afspeelt.

Waarom heeft Amstelveen in de afgelopen jaren vele miljoenen geïnvesteerd in nieuwe schoolgebouwen voor onze eigen Amstelveense en Nederlandstalige leerlingen terwijl deze optie voorhanden bleek en nimmer schijnt te zijn overwogen.

Is deze locatie wel geschikt met al dat extra verkeer voor het onvermijdelijke halen en brengen ? (openbaar vervoer ontbreekt hier volledig)

En … waar moeten die leerlingen c.q. hun ouders wonen ? Nog meer expats en tijdelijk verhuurd vastgoed in onze Gemeente c.q. in mijn wijk waarin ik mij af en toe al in New Delhi waan ?

Valt er nog iets te redden ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Computers kinderen: minimaregel of commercie?

Wil Roode

Wil Roode

(Door Wil Groeneweg-Roode) 

Op de website van de gemeente Amstelveen is onder de computerregeling schoolgaande kinderen opgenomen: “Heeft u een laag besteedbaar inkomen en kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar of een kind van zes of zeven jaar met een door de school geconstateerde leerachterstand? Dan kunt u in aanmerking komen voor deze regeling.” De gemeente verstaat onder een laag besteedbaar inkomen een bijstandsuitkering of een laag inkomen.

De gemeente geeft hiervoor als motivatie: “Kinderen moeten mee kunnen doen. Meedoen vergroot hun kansen in de samenleving. Een computer thuis is tegenwoordig onmisbaar voor kinderen. Ze hebben hem nodig voor hun huiswerk, het maken van werkstukken en om informatie op te zoeken.” De VMA is het helemaal eens met deze motivatie. Namelijk, door kinderen van ouders met een laag besteedbaar inkomen de mogelijkheden te geven mee te doen met kinderen van ouders met een hoger inkomen, krijgen deze kinderen de kans om hun situatie later te verbeteren.

Brandes: PvdA verloor landelijk meer dan lokaal

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

Hoewel de PvdA bij de landelijke verkiezingen dramatisch verloor, kwam de klap in Amstelveen minder hard aan, constateert wethouder Jeroen Brandes van die partij. Hij wijst er op dat meer kiezers dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 de partij steunden. Overigens was het opkomstpercentage toen ook veel lager. Maar: “Landelijk is echt anders dan lokaal”, zegt Brandes, Hij schrijft dat men een ‘realistische en positieve’ kijk op de ontwikkelingen moet houden.

Na felicitaties aan het adres van winnaars D66 en GroenLinks, constateert Brandes dat de VVD de grootste partij blijft, ondanks verlies. Over zijn eigen partij zegt hij: “Ja, we hebben landelijk verloren t.o.v. van 4 jaar geleden. En flink ook. Een pijnlijke nederlaag. Landelijk bonden we nog maar 5,7% van de kiezers aan onze partij.” Maar in Amstelveen lag dat percentage hoger namelijk 6,9. Brandes: “Appels en peren vergelijken, gaat niet, maar enige nuance is wel op zijn plek. We kunnen elkaar ook helemaal de put in praten. De PvdA in Amstelveen heeft een realistische en positieve kijk op zaken!”

“In 2014 steunden 2857 kiezers onze partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Wij kozen ondanks een nederlaag voor het deelnemen in het college. Onze partij is een bestuurspartij, die verantwoordelijkheid draagt en in Amstelveen duidelijk laat zien een volwaardige collegepartij te zijn. In 2015 gaven 3367 kiezers tijdens de provinciale staten verkiezingen het vertrouwen in ons.”

Stabiel

“Het huidige college van B&W in Amstelveen bleek stevig financieel solide, dat ruimte hield voor investeringen in mensen, wijkcentra, onderwijs en degelijke keuzes op woningbouwgebied maakte. Uiteraard zouden wij als PvdA als wij het alleen voor het zeggen hadden hier nóg uitgesprokener keuzes in maken. Lokale lasten blijven laag en konden zelfs verminderd worden en zorggarantie staat en blijft hoog in het vaandel staan. Met de komende infrastructurele transformatie van de stad en de ontwikkelingen binnen de stad, is het ook noodzakelijk dat deze stabiliteit blijft.”

“PvdA kiezers zagen ook hoe hun partij vertegenwoordigd is. Tijdens de verkiezingen van afgelopen week bleken 3438 kiezers het vertrouwen te blijven geven.”

Appels en peren….

Brandes: “Sinds 2012 neemt het aantal PvdA stemmers dus bij elke verkiezing toe ( in absolute aantallen ). Daar gaat het om. Ons potentiele achterban groeit. Opkomstpercentages zijn verschillend, de deelnemende partijen zijn verschillend. Hoe je e.e.a. ook uitrekent het blijven 3 stevige zetels en er zit meer in.

Landelijk is echt anders dan lokaal. Het is appels met peren vergelijken!

De komende jaren zal de PvdA in Amstelveen blijven werken aan ontwikkelingen op het gebied van werk, wonen en zorg. Blijven werken aan wijkgericht werken. Blijven inzetten voor mensen die enige vorm van ondersteuning nodig hebben. Blijven meedoen! Samen voor Amstelveen.

In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan zullen we onze kiezers in Amstelveen er opnieuw van overtuigen dat de PvdA in Amstelveen er staat. Zoals Lodewijk Asscher aangaf. We zijn er nog niet, maar we zijn onderweg! Tot slot zal ik namens de partij, en samen met mijn fractie blijven uitstralen dat we trots zijn op onze club, en dat we dapper deze storm doorstaan. De afdeling Amstelveen heeft er ongelofelijk veel zin in.”

 

 

 

Sint verdreven door Kerstbomen

Geert Janssen

Geert Janssen

Terwijl het nog Sinterklaas moest worden, stonden er bij de Bijenkorf al kerstbomen bij de ingang. Voormalig raadslid mr. G.A. Janssen (CDA) neemt de klacht van zijn 6-jarige dochter over. Hij heeft een open brief aan de Bijenkorf gestuurd, omdat de kerstbomen er zelfs al stonden tijdens de intocht van de Sint op het Stadsplein.

(Door Geert Janssen)

Mijn dochter van 6 jaar merkte het op 12 november jl. tijdens de intocht van Sinterklaas in Amstelveen: bij de entree van uw Bijenkorf stonden twee grote kerstbomen. Zij vroeg volkomen terecht en begrijpelijk aan mij: “Papa, het is toch eerst Sinterklaas en dan pas Kerst ?”. Mooier had zij mijn ergernis en irritatie hierover niet kunnen verwoorden.

In versneld tempo dreigen namelijk diverse eeuwenoude tradities in ons land te worden afgezwakt en uitgehold en op den duur misschien zelfs wel helemaal te verdwijnen als we daar ons nu niet zwaar voor gaan inspannen om ze in stand te houden. Tradities kennen vaak een religieuze oorsprong, zeker Kerst, en uit wetenschappelijk onderzoek is bewezen dat tradities voor volkeren en culturen van groot belang zijn. Ze bevorderen het saamhorigheidsgevoel, het historisch besef en de onderlinge cohesie en worden van generatie op generatie doorgegeven. Daarnaast is het Sinterklaasfeest een uniek kinderfeest in de wereld waar velen plezier aan beleven.

Commercie

Door deze tradities af te zwakken, van de Sint was in uw winkel in Amstelveen nauwelijks nog iets terug te vinden, en in casu Sint en Kerst in uw etalages met elkaar te vermengen vanwege louter commerciele doeleinden en zogenaamde ‘politieke correctheid’ (zie onder meer de Pietendiscussie in dit land) vind ik dat u onze eigen cultuur en twee van de voor ons land belangrijkste tradities verwaarloost en uitholt. Als we zo doorgaan dan is er over pakweg 10 jaar niets meer van deze tradities over. Nog een voorbeeld hiervan is dat ik gisteren, 3 december, weer met mijn dochter in het Stadshart van Amstelveen was en daar een stadsplein volledig in kerstsfeer en een fietsende kerstman aantrof, terwijl verderop een Pietenband muziek maakte en het dus nog 5 december moest worden. Een hogeschoolvoorbeeld van oppervlakkige commerciele jolijt en vervlakking van beide tradities !!

Bezwaar

Gelet op het bovenstaande is het dan ook de hoogste tijd dat tegen deze steeds verdergaande vercommercialisering en vervlakking van bovengenoemde tradities bezwaar wordt aangetekend. Bij deze doe ik dat dan ook en ik hoop dat velen dat met mij zullen doen in de hoop dat u en ook enkele andere grootwarenhuizen hun beleid ten aanzien van het Sinterklaasfeest en Kerst grondig gaan herzien. Het is wat dit onderwerp aangaat mijns inziens 2 voor 12 in Nederland !

Ik zie graag uw reactie tegemoet. Met vriendelijke groet,

Mr. G.A. Janssen

 

Amstelveenpas

Wil Roode

Wil Roode

( Door Wil Roode)

Na onze inzending over de Amstelveenpas 2.0 waarin werd geschetst dat deze Amstelveenpas eerder het karakter van een commerciële kortingskaart heeft, is deze door iemand in een minimumsituatie getest.

Voor een verjaardagsfeestje werd met acht kinderen naar Chimpie Champ gegaan, een overdekte speeljungle voor actieve kinderen van 1 tot en met 12 jaar. Volgens de website van de Amstelveenpas (www.amstelveenpas.nl) per 11 november 2016 ontvangen houders van de Aalsmeerpas of de Amstelveenpas op vertoon van de pas 15% korting op het totale transactiebedrag. Echter, een ervaring van een Amstelveenpas leert dat zij geen korting kreeg op het totale transactiebedrag, maar alleen over de entreeprijs voor Amstelveenpashouders.

Per 17 november 2016 staat op de bovengenoemde website: “houders van de Aalsmeerpas of de Amstelveenpas ontvangen op vertoon van de pas 15% korting op de entreeprijs”. Dit is met 8 kinderen, waarvan 1 in het bezit van de Amstelveenpas een groot verschil ten opzichte van de tekst op www.amstelveenpas.nl per 11 november 2016. De gemeente Amstelveen heeft laten weten niets te kunnen doen. Zo is een kinderverjaardag voor de betreffende Amstelveenpashouder uitgelopen op een financiële tegenvaller. Wij betreuren het dat de gemeente Amstelveen en Chimpie Champ tijdens de wedstrijd de regels veranderen in het nadeel van mensen in een minimumsituatie.

‘Belofte hulp houden niet waar te maken’

leia-hulp-in-de-huishouding-den-haag[1]Hulp bij het huishouden Hilda Warners van Amstelring ziet weinig heil in het nieuwe beleid van de gemeente op het gebied van haar werk in Amstelveen. Zij meent dat de belofte van wethouder Herbert Raat dat iedereen zijn eigen hulp kan behouden, ook al zijn er nu vier werkgevers, niet is waar te maken. Bij de raadscommissie Burgers en Samenleving vertelde zei woensdagav0nd het volgende.

“De Wethouder heeft begin dit jaar met de presentatie van de WMO hier in de Raadzaal gezegd zich verantwoordelijk te voelen voor het welzijn van de bewoners van Amstelveen. Dat is een mooie gedachte als hij die ook na komt. Nu moet ik vaststellen dat de Wethouder dus ook verantwoordelijk is voor wat er nu speelt in Amstelveen en Aalsmeer.”