Categorie: "Bedrijfsleven en economie"

Amstelveen blijft VVD-gemeente

Patrick Adriaans (SP)

Patrick Adriaans (SP)

Het ging over vooral hun belang dienende citymarketing, personeel, voorkeur die de gemeente moet hebben voor lokale aanbesteding, meer betrokkenheid van hen bij gemeentelijk beleid en compensatie bij de werkzaamheden rond de A9 wegens inkomstenderving. Centraal stonden de belangen van ondernemers op de eerste grote politieke debatavond, dinsdag gehouden in de Bibliotheek. De bijeenkomst, geleid door Meindert Schut van BNR,  was dan ook georganiseerd door Ondernemersvereniging Amstelveen (OA).

“Deze avond is bedoeld voor ondernemers”, zei OA-voorzitter Alphons Böggemann aan het begin, waarop de lijsttrekkers zich aan de hand van stellingen uitspraken over wat hún partijen voor het bedrijfsleven doen of denken te gaan doen. De vijf stellingen werden niet met elkaar in verband gebracht en daardoor ontbrak in de reacties antwoord op de vraag wat bevoordelen van ondernemingen betekent voor bijvoorbeeld woningtoewijzing aan en sociaal beleid voor inwoners.

SP en GroenLinks tegen minder standplaatsen

Martin Kortekaas (GroenLinks). Foto: Groen Links.

Martin Kortekaas (GroenLinks). Foto: Groen
Links.

Uit vrees voor verrommeling van de openbare ruimte, wildgroei op allerlei locaties in de stad en concurrentie voor de winkelcentra verminderen B&W het aantal standplaatsen voor ambulante ondernemers, zoals degenen die bloemenkramen runnen. De gemeenteraad ging naar woensdag mee akkoord. Alleen SP en GroenLinks stemden tegen.

Die laatste fractie kwam nog met een amendement om de in elk geval ruimte te houden voor vier standplaatsen in het Stadshart en één bij winkelcentrum Groenhof. Ook de SP zag niets in vermindering van het aantal standplaatsen van 21 naar 15, maar de rest van de gemeenteraad kennelijk wel. Dat uitgerekend de VVD ambulante ondernemers het leven zuur wil maken, begreep men in de kring van de tegenstemmers niet. Hoewel Inza Gast van de VVD een uitzondering maakte voor Tof Bloemen aan de Rembrandtweg, die daar nu een bloeiende toko heeft, maar ja, die staat niet op wielen. En dat lijkt een eis van de gemeente. De ondernemer wil trouwens uitbreiden in de vorm van een kiosk, maar daarvoor bestaat geen regeling. Het is eigenlijk een winkel, zo’n kiosk kon men uit de mond van sommige voorstanders van het nieuwe beleid horen. En dan moet men maar een winkel huren, die duurder is dan een standplaats.

Gast wil dat wethouder Maaike Veeningen van Economische Zaken (D66) met de eigenaar van Tof Bloemen in gesprek gaat om tot een oplossing te komen. Het amendement van GroenLinks kreeg alleen steun van mede-indieners SP en ChristenUnie.

International School ‘beste werkgever’

800px-International_School_of_Amsterdam[1]Keurmerk ‘Beste Werkgever’ is door Effectory uitgereikt aan de International School of Amsterdam (ISA) in de categorie Non Profit. De school is gevestigd aan de Sportlaan. Overigens werden meer organisaties in de sectie Non Profit tot Beste Werkgever uitgeroepen, namelijk: Gemeente Peel en Maas, Deltion College, Provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s, Woonstichting ‘thuis en VPRO.

Er waren ook andere categorieën waarin ‘beste werkgevers’ werden gekozen. In totaal beoordeelden 636.978 medewerkers van bedrijven en instellingen hun werkgever. Per sector zijn de winnaars zich een jaar kan ‘Beste Werkgever 2017-2018’.

Volgens de organisatie kenmerken de winnaars zich door ‘betrokkenheid en bevlogenheid’. Medewerkers gaven de school een 8,3 voor betrokkenheid, die bij organisaties zonder her keurmerk 7 zou bedragen.

Verhuurbedrijf campers verlaat A’veen

camperhuren-afbCamperverhuur Amsterdam is verhuisd van Amstelveen naar Aalsmeer en heet in het vervolg Camperhuren.nl. Zaterdag 17 en zondag 18 februari zijn er open dagen van 10.00 tot 16.00 uur in het nieuwe bedrijfspand aan de Turfstekerstraat 26 te Aalsmeer (op bedrijventerrein Hornmeer).

Het bedrijf bestaat sinds 2008 en werd opgericht door Ernst Rauwenhoff. Zijn uit de hand gelopen hobby kreeg een vaste plek in een loods aan de Legmeerdijk 222 in Amstelveen. Na de start met drie luxe en comfortabele campers, werd de vraag naar campers groter. Na bijna tien jaar is Camperverhuur Amsterdam uit de loods op de Legmeerdijk gegroeid. Het heeft in het komende seizoen dertig campers in de verhuur.

Op de website www.camperhuren.nl staan alle mogelijkheden en typen campers uitgebreid beschreven. Naast de verhuur wordt er ook een markt bediend voor de verkoop van en bemiddeling in luxe campers.

B&W te gast bij LG Electronics

Foto persbericht bezoek LGB & W hebben deze week vergaderd bij LG Electronics, een bedrijf dat airconditioning apparatuur en andere elektronica voor consumenten levert. Voor dergelijke technische bedrijven heeft Amstelveen volgens de gemeente een goed vestigingsklimaat en zij zegt goede contacten met het bedrijfsleven te willen onderhouden.

LG bedient biedt behalve airconditioning, ook apparaten voor Home Entertainment, mobiele telefonie, huishoudelijke producten en displays en beveiliging. In Amstelveen is de marketing en sales afdeling gevestigd. In de showroom heeft LG al haar nieuwe producten staan.

Bloemenman ziet gemeentelijk uitsterfbeleid

Maaike Veeningen

Maaike Veeningen

‘Een uitsterfbeleid”, noemde (vragenderwijs) eigenaar Henk Anröchte van de bloeiende Bloemenkiosk ‘Tof Bloemen’ aan de Rembrandtweg. Het nieuwe standplaatsenbeleid stond in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen ter discussie en daarin zou die kiosk eigenlijk niet meet geduld worden, omdat er nu eenmaal geen wielen zijn te bekennen.

Het aantal standplaatsen gaan terug van 21 naar 15 en de daarop nering doende ambulante handelaren moeten wel over een (door wielen) verplaatsbare kan beschikken. Die heeft Anröchte niet en hij wil de nu bloeiende stal vervangen door een andere semi-permante kiosk. Maar ja, daarin voorziet de op tafel liggende beleidsnota niet.

Eigenlijk wist wethouder Maaike Veeningen van Economische Zaken (D66) ook niet goed wat zij ermee aan moest en er kwamen heel wat vragen van commissieleden op haar af. In haar eigen fractie stelde raadslid Aslanjan vast dat er voor ondernemers de nodige ruimte moet zijn, zeker voor een met zes medewerkers succesvolle bloemenhandelaar – die de al 55 jaar bestaande zaak van zijn vader overnam – als Anröchte. Veeningen dacht er in een persoonlijk gesprek met de ondernemer wel uit te komen, maar gaf tegelijk aan geen beloften te kunnen doen.

Keurmerk voor AM Match

Uitreiking PSO certificaat 29-01-2018AM match toont met het behalen van PSO-keurmerk Trede 3|30+ aan dé regionale expert te zijn op het gebied van inclusief ondernemen. AM match, voormalig regionaal werkvoorzieningsschap en tegenwoordig re-integratie bedrijf voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, kreeg maandag het PSO-certificaat.

Het bedrijf werd al per 1 september gecertificeerd op trede3/30+ van het Keurmerk. Volgens AM Match betekent het dat daarmee wordt aangetoond dat de onderneming zich inzet voor meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

AM match is een samenwerking van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Op basis van de Participatiewet voeren zijn op de arbeidsmarkt werk uit in de regio Amstelland en Meerlanden. “Het doel van AM match is mensen die vallen onder de Participatiewet nieuwe kansen te bieden op betaald werk bij reguliere bedrijven”, zegt de organisatie.

Vorig jaar 5 buitenlandse firma’s in Amstelveen

Het Van Leer-gebouw aan de Amsterdamse weg waarin Amity zich vestigt. Foto: amstelveenweb.com

Het Van Leer-gebouw aan de Amsterdamse weg waarin Amity zich vestigt. Foto: amstelveenweb.com

In 2017 vestigden zich vijf internationale bedrijven in Amstelveen, waardoor de druk op de woningmarkt dus toenam. De meeste bedrijven kwamen uit Azië. Volgens de gemeente zijn de ondernemingen samen goed voor vijftig arbeidsplaatsen. Of die allemaal worden gevuld door Amstelveners is onduidelijk. De regio Amsterdam trok vorig jaar 143 nieuwe bedrijven aan uit het buitenland.

Wethouder Maaike Veeningen (D66) van Economische Zaken zegt dat het belangrijk is te blijven investeren in het vestigingsklimaat voor internationale bedrijven. “De aanwezigheid van innovatieve bedrijven en de grote internationale gemeenschap zijn van groot belang voor de stad”, zegt ze. “Want investeringen door buitenlandse bedrijven zorgen voor extra banen. Amstelveen heeft als stad investeerders echt iets te bieden.” Omdat betaalbare woningen in Amstelveen uiterst schaars zijn, is overigens niet te verwachten dat veel stadgenoten bij de nieuwe bedrijven werken. Dat bewijst ook de dagelijks grote stroom van forensen, die tot extra CO2-uitstoot en parkeerproblemen leidt.

Tweede leven voor fietswrakken

fietswrakHet ging de jongeren die het woensdag deden eigenlijk om werkervaring op te doen. Maar en passant zorgden zij bij het leerbedrijf Gewoon Doen aan de Bouwerij (Bedrijventerrein Legmeer) ook voor een tweede leven van gevonden fietswrakken.

Zij namen er vijftig in ontvangst van de gemeente, die ze anders naar een ijzerhandelaar zou brengen voor de totale sloop. Maar nu worden het weer bruikbare fietsen en vergroten de jongeren hun kansen op de arbeidsmarkt.

Volgens begeleider Daan van Schooten bij Gewoon Doen! is dat leerwerkbedrijf bestemd voor mensen die willen werken en leren in een beschutte omgeving. “Zo hebben we een bakkerij en een houtwerkplaats, maken we bussen schoon met het Cleanteam bij Connexxion en blazen we dankzij een tip van Vluchtelingenwerk onze fietswerkplaats nieuw leven in”, vertelt hij. “We willen van drie fietswrakken een goede tweedehands fiets maken die we kunnen verkopen.”

Festival over MVO bij lustrum Vrijwilligerscentrale

VrijwilligerscentraleMaatschappelijk Betrokken Ondernemen is het onderwerp van het zogenoemde ‘Voorelkaar Festival’ op donderdag 15 februari (16.15 uur) in Nest Amstelveen aan de Laan van Kronenburg 14. Het wordt georganiseerd door de Vrijwilligerscentrale Amstelland, ter ere van haar vijfjarige bestaan.

Volgens de centrale zien steeds meer bedrijven zien het belang van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. ‘Vrijwilligerswerk is voor hen een van de manieren om meer verbinding met de lokale omgeving te realiseren’, zegt ze.

De ervaring leert naar de mening van de centrale dat vrijwilligerswerk op initiatief van de werkgever een positief effect heeft op ‘het gevoel van zingeving, de persoonlijke ontwikkeling en gevoel van tevredenheid van medewerkers’. Daarnaast is in het bedrijfsleven kennis en ervaring beschikbaar, waar vrijwilligersorganisaties volgens de centrale erg mee geholpen zijn.