Categorie: "Bedrijfsleven en economie"

OA houdt ‘café’ over bereikbaarheid

grand cafeDe Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) regelt een meeting over de bereikbaarheid van stad en regio. In het Grand Café ‘Oude Dorp’aan de Dorpsstraat 104 wordt donderdag 16 februari (16.30 uur) een zogenoemd ‘Breikers café’ gehouden. Binnen de Metropool Amsterdam staat met al twee weken per jaar in de file en komenden jaren wordt dat alleen maar erger, redeneert de OA. In samenwerking met de organisatie Breiders, een werkgeversnetwerk in de Metropool, houdt zij een meeting waar ondernemers erover kunnen praten en met suggesties komen.breiders

Want ook Amstelveen staat er niet zo gunstig voor. Door de verbreding van de A9 en de aanleg van een nieuwe Amstelveenlijn, in het verlengde van de Noord-Zuidlijn, betekenen ook voor de Amstelveense ondernemer een probleem. Werkgevers krijgen de zorg voor bereikbaarheid voor medewerkers en klanten, liefst op een duurzame en innovatieve manier, weet OA.

Voorzitter OA: ‘Stadshart moet beter worden’

 

OA-Nieuwjaarsreceptie

OA-Nieuwjaarsreceptie

Mooi hoor, dat burgemeester en wethouders van overal in verre oorden bedrijven naar Amstekveen willen lokken, maar zij moeten het Nederlandse MKB niet vergeten. ‘Ons nationale MKB zorgt voor 70 % van alle banen in ons land. Heb de politieke moed om daar zwaar op in te zetten”, zei voorzitter Alphons Böggemann van Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) donderdag in zijn nieuwjaarstoespraak.

Om van Amstelveen een kansenstad te maken is die politieke moed nodig. En – refererend aan zijn toespraak van vorig jaar – zei Böggemann dat ambtenaren ‘mogelijkmakers’ moet zijn (kennelijk in plaats van notoire tegenwerkers, met de wet in de hand). Hij pleitte voor verbetering van de kwaliteit van het Stadshart. Ook daarvoor is volgens hem politieke durf van College van B&W en gemeenteraad nodig. “De concurrentie van winkelcentra in Amsterdam en in de regio neemt snel toe”, constateerde hij. “Verbetering van kwaliteit en omvang zijn hard nodig. Er zal een forse kwaliteitsslag moeten worden gemaakt. Achteroverzitten en langer wachten betekent een verdere achteruitgang, die Amstelveen zich niet kan permitteren. Bij die boost aan het Stadshart kunnen individuele belangen van burgers in het gedrang komen, maar het grote belang van een gezond en levensvatbaar Stadshart overstijgt het individuele belang, zéker als het individu zijn discomfort of zijn financiële belang voldoende gecompenseerd krijgt.”

HP-personeel haalt 75 mille op voor War Child

HPE en WarChildMedewerkers van Hewlett Packard Enterprise (HPE) hebben met een grootschalige campagne €74.750,- opgehaald voor War Child. Dit is de eerste keer dat een bedrijf via een medewerkersinitiatief zoveel geld ophaalt voor die organisatie. Afgelopen jaar hebben medewerkers van het IT-bedrijf zich enthousiast ingezet voor de oorlogskinderen. Met het geld kunnen zo’n 1.000 oorlogskinderen worden geholpen dankzij het project ‘Save Spaces’ dat gevluchte oorlogskinderen, met name uit Syrië, een veilige plek biedt.

HPE-medewerkers dienden eigen ideeën in, dit resulteerde in creatieve en verrassende projecten door henzelf georganiseerd. Zo werd er een online veiling, een hardloopchallenge en een benefietconcert georganiseerd.

Wiskundeteam wint jaar gratis kantoor op Uilenstede

OA-log-jpeg-kleinVoor het tweede jaar is er een Golden Unit verkiezing gehouden waarna dTP Wiskunde, een team van wiskunde studenten, dat wiskundebegeleiding aanbiedt, als winnaar uit de bus is gekomen. Het team wint een jaar lang gratis kantoorruimte op Uilenstede en wordt gedurende dat jaar ook inhoudelijk ondersteund door de betrokken partners en ondernemers die aangesloten zijn bij de Ondernemersvereniging Amstelveen (OA).

Op 6 januari 2017 levert Converling, de eerste winnaar van de Golden unit, haar sleutels van de kantoorruimte in en zal een andere start-up de kans krijgen om de onderneming naar een hoger plan te trekken op Campus Uilenstede.

In 2015 is in samenwerking met DUWO, studentenhuisvester en eigenaar van Campus Uilenstede, Lingotto (projectontwikkelaar, o.a. gespecialiseerd in herontwikkeling) gestart met een plan om van Uilenstede een hoogwaardige ´open campus´ te maken met internationale uitstraling en allure. Inmiddels zijn alle verbouwingen achter de rug en is deze doelstelling behaald.

Netwerkborrel Aalsmeer stopt

_P7E8813Het netwerk voor ondernemers en sollicitanten in Aalsmeer stopt. Initiatiefneemster Ingrid Claasen stopt met @BorrelAalsmeer. Op 12 januari wordt de vijftigste en laatste gehouden.

Claasen kreeg het te druk, nu zij mede-eigenaar is geworden van Managementburo Quadra Group. Sinds dit jaar is zij betrokken bij de Start Up Frinjoo en via dit platform is het volgens haar mogelij ‘veilig’ te daten. Sinds 2012 organiseerde zij 49 edities van de netwerkbijeenkomst @BorrelAalsmeer en volgens haar bezochten 6.500 relaties die bijeenkomsten. “Menig artiest, entertainer, fotograaf , kunstenaar en ondernemer kregen een podium”, zegt ze. Ze gaat er per 14 januari ook een andere toko runnen, de Paraat Online, een naar haar zeggen ‘spiritueel’ platform, waaraan allerlei telefonische hulplijnen zijn gekoppeld. Kortom: Claasen blijft netwerken, maar vooral commercieel.

Raad heeft groen licht voor BIZ

Joep van Erp

Joep van Erp

De gemeenteraad stemde woensdagavond in met verordeningen voor bedrijven investeringszones (BIZ) in enkele gebieden. Een SP-motie om te onderzoeken of, als die publiekrechtelijke regelingen er komen, een kwijtschelding van de verplichte heffing voor kleine ondernemers mogelijk is, kreeg alleen de steun van mede-indiener ChristenUnie.

Als er voldoende draagvlak bestaat komt er een BIZ voor de winkelstrips Amsterdamseweg en Van der Hooplaan, Kostverlorenhof en Oude Dorp. Dat gevraagde draagvlak is volgens Bert de Pijper van de ChristenUnie aan de magere kant. Als de helft van de ondernemers in een gebied gaat stemmen, waarvan de 67% voorstander is, moet iedereen – ook tegenstanders – mee gaan betalen aan de door de BIZ vastgestelde contributie. Dat geld wordt (tegen een provisie van 2,5%) door de gemeente geïncasseerd en doorgesluisd naar de BIZ.

Veeningen blij met ‘sociaal’ vertaalbureau

Vlnr: Nader Karout (tolk Arabisch), Raymond de Groot  (Concorde), Maaike Veeningen, Brigitte de Jong, Alexandra van Hellenberg Hubar (beiden Concorde) en Timo Rijsterborg (Werkgeversservicepunt Amstelveen e.o.).

Vlnr: Nader Karout (tolk Arabisch), Raymond de Groot (Concorde), Maaike Veeningen, Brigitte de Jong, Alexandra van Hellenberg Hubar (beiden Concorde) en Timo Rijsterborg (Werkgeversservicepunt Amstelveen e.o.).

Het Amstelveens Vertaal Bureau aan de Ouderkerkerlaan 50 neemt mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’, zoals dat heet, in dienst. Daartoe behoren kennelijk ook vluchtelingen. Wethouder Maaike Veeningen van zowel Werk en Inkomen als Economische Zaken (D66) wilde dat maandag (12 december) wel eens van dichtbij bekijken.

Zij wilde zien hoe het tot de Concorde Group behorende bureau maatschappelijk ondernemen invult. De in-house tolkenafdeling is recent geprofessionaliseerd en uitgebreid met hoogopgeleide tolken. Doel: meer instellingen, bedrijven en organisaties – zoals het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) – van dienst te kunnen zijn. Een groot deel van de tolken van Concorde is zelf vluchteling geweest, wat hen – zeggen gemeente en bureau – uitermate geschikt maakt voor hun rol als tolk. ‘Zij spreken niet alleen dezelfde taal als de doelgroep, maar hebben bovendien een gedeelde culturele achtergrond en ervaringen met betrekking tot de asielprocedure. Dit komt de tolkdiensten zeer ten goede. Dat zij hiermee de mogelijkheid krijgen uit de bijstand te komen, maakt dit een goed voorbeeld van een win-winsituatie’, meldt de gemeente.

Bijdrage

Onduidelijk is overigens hoeveel mensen het bureau uit de bijstand heeft gekrikt. Wethouder Maaike Veeningen lijkt enthousiast over het vertaalbureau en volgens haar onderneemt Concorde maatschappelijk verantwoord. Volgens haar bewijst de in-house tolk Nader Karout (Arabisch) dat ook mensen die nog maar kort in Nederland wonen een “fantastische” bijdrage aan de Nederlandse maatschappij kunnen leveren. “In Amstelveen zijn meer bedrijven maatschappelijk betrokken en ik zou ze willen vragen ook deze optie te overwegen. Veel mensen die in de bijstand zitten of een vluchtelingverleden hebben, zijn erg gemotiveerd om aan de maatschappij bij te dragen. Maar dan moeten ze wel de kans krijgen,” zegt Veeningen.

 Perspectief

CEO Alexandra van Hellenberg Hubar van Concorde Group vertelt dat internationale communicatie in de dienstverlening van het bedrijf centraal staat en tolken daarbij helpen. “Wij bieden een gedegen inwerktraject en organiseren verschillende cursussen en lezingen voor nieuwe medewerkers. Werknemers die voorheen een uitkering hadden verwerven hiermee bovendien het perspectief om als zelfstandige door te stromen, mochten zij dat willen.”

Sociaal ondernemen

Ondernemers die maatschappelijk betrokken zijn bij hun gemeente en bereid zijn medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven, kunnen kosteloos bij het Werkgeversservicepunt Amstel-Venen terecht. Voor begeleiden en bemiddelen van werkzoekenden in Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en De Ronde Venen. “We dopen dat zoveel mogelijk vanuit de visie van de ondernemer,”, zegt Regionaal Accountmanager Timo Rijsterborgh. “We verzorgen de werving en selectie naar de wensen en eisen van de onderneming, adviseren over de mogelijke financiële compensaties en begeleiden of ontzorgen de ondernemers tijdens het gehele traject.” Voor meer informatie of vacature aanmelden:Timo Rijsterborgh via 06- 52074103 of www.wspgrootamsterdam.nl.

 

Bedrijven tekenen manifest duurzaamheid

groepsfoto_ondertekening manifest duurzaamheidpartners aangepastEr is maandag (12 december), na talloze andere convenanten, weer eens een manifest over (komt ie weer) duurzaamheid getekend. Behalve de gemeente waren er 20 andere bedrijven en organisaties van de partij. Zij vormen samen een netwerk en beloven zich in te zetten voor een ‘toekomstbestendig Amstelveen’.

Uit het manifest blijkt dat zij circulaire economie zien als dé kans voor innovatief ondernemerschap, werkgelegenheid, talentontwikkeling en onderwijs ‘dat in verbinding staat met de samenleving en een gezond en vitaal leefklimaat’. De komende jaren gaan zij volgens de gemeente activiteiten uitvoeren op gebied van circulair werken en wonen, energiebesparing, duurzame energieopwekking en ‘kansen creëren voor ieder talent’.

OA ontstemd over bedrijventerrein Legmeer

Foto Legmeer (1)De toekomst van bedrijventerrein Legmeer is toch al wankel en nu blijkt ook nog eens vervangend busvervoer, tijdens werk aan de nieuwe Amstelveenlijn, langs de drukke route Langs de Werf te lopen. Ondernemers zijn daarover verontwaardigd en Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) steunt hen daarin. De gemeente gaat de zaak opnieuw bekijken. Binnenkort organiseert de OA met haar een schouw op het terrein.

Het schijnt maar niet de lukken Legmeer op te knappen en te moderniseren. Sinds 2010 zijn er verschillende pogingen tot revitalisering gedaan, met provinciale subsidies, maar dat leverde niks op. Ook de gemeente laat het nogal afweten en het contact tussen haar eb de ondernemers op Legmeer is niet optimaal. “De ondernemers voelden zich vaak niet gehoord, doordat zij onvoldoende werden betrokken in het proces dat voorafging aan de besluitvorming en doordat de communicatie over procedures niet goed verliep”, zegt de OA.

SP wil Kwijtscheldingsregeling voor BIZ

Joep van Erp

Joep van Erp

De SP vindt dat er kwijtschelding mogelijk moet zijn voor de nieuwe heffing die de gemeente in vijf zogenoemde Bedrijven Investerings Zones (BIZ) gaat komen. Die publiekrechtelijke regeling is het gevolg van een VVD voorstel, waarmee de complete coalitie sowieso instemt en daarmee een meerderheid in de gemeenteraad.

De zones komen er alleen als in een bepaald gebied de meerderheid van de helft plus 1 van de deelnemers aan een stemming er voor is. Tegenstanders moeten dan meedoen. De BIZ stelt zelf de contributie vast, maar de gemeente int die (tegen 2,5% incassokosten). De jaarlijkse heffingen variëren tussen de € 300 en € 1800, maar de SP wijst er op dat sommige kleine ondernemers het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden en die heffing niet kunnen ophoesten.