Categorie: "N 201"

N201-tunnel verbindt Aalsmeer en Haarlemmermeer

IMG_0657

Drie bestuurders in oldtimer: Remkes, Van Eijk en Weterings op weg naar openingsceremonie.

De zogenaamde Waterwolftunnel in de omgelegde N20,  tussen Haarlemmermeer en Aalsmeer,  is maandag officieel geopend voor het verkeer. Dat deden de beide burgemeesters, Van Eijk en Theo Weterings, samen met commissaris van de Koningin Johan Remkes en Gedeputeerde Elisabeth Post. Zij maakten een tocht met oldtimers door de tunnel. Daarna kon het eerste verkeer er met 80 km per uur doorheen rijden. Van de in totaal bijna 1,5 kilometer lengte, vormt 670 meter een aaneengesloten tunnel. De doorrijhoogte is vier meter. Er zijn twee rijstroken in beide richtingen. Op de Open (zater) Dag kwamen meer dan 4.000 bezoekers af. Daar sprak de Aalsmeerse wethouder Verburg. Volgens hem is de nieuwe N201 heel belangrijk voor de lokale economie, maar ook nationaal en internationaal. “Deze regio is onderdeel van Greenport Aalsmeer, die samen met Schiphol miljarden euro’s bijdraagt aan de Nederlandse economie”, zei hij. “Door de nieuwe N201 ligt businesspark Green Park Aalsmeer op nog maar vijf minuten rijden van Schiphol.”

Gemeente eist woekerbijdragen van bedrijven voor N201

Wethouder John Levie

Wethouder John Levie

Van ondernemers in de plangebieden voor de bedrijventerrein De Loeten en Amstelveen Zuid vraagt de gemeente, als zij bedrijven willen ontwikkelen of uitbreiden, opeens zulke hoge zogenaamde exploitatiebijdragen, dat zij eronder dreigen te bezwijken. “Ze zijn zich rot geschrokken,” vertelde Monique Verweij van projectbureau Buis-Pomona in Aalsmeer dinsdag tegen de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur. Die behandelde een geactualiseerd overzicht van gemeentelijke grondexploitaties voor lopende en nog komende projecten. Volgens de gemeente moeten de uit te trekken kredieten op ruim 71 miljoen worden geraamd en de te verwachten opbrengsten op bijna 100 miljoen. Een royale winst van ruim 25 miljoen dus. De inkomsten uit de zuidelijke bedrijventerreinen zijn nodig voor de gemeentelijke bijdrage aan de omlegging van de N201.

Gemeente en provincie tekenen overeenkomst N201

De provincie Noord-Holland en de gemeente hebben woensdag (3 december) de samenwerkingsovereenkomst over de N201, A9 en het regionaal hoogwaardig openbaar vervoersknooppunt aan de Carmenlaan ondertekend. Nadat Amstelveen in feite enkele jaren aan de zijlijn had gestaan bij de ontwikkeling avn de N201 (geen deel meer uitmaakte van de Stuurgroep) kwamen colleges van gemeente en provincie weer tot elkaar. In september spraken zij af een overeenkomst te zullen ondertekene. Die gaat niet alleen over de omgelegde provinciale weg, maar over de bereikbaarheid en leefbaarheid van stad, nu en in de toekomst. Er zijn ook duidelijke afspraken gemaakt over financiën, verantwoordelijkheden en risico’s voor de N201.

 

 

Raad toch akkoord met overeenkomst N201

De gemeenteraad is toch akkoord gegaan met de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en provincie. Die houdt onder meer in dat Amstelveen weer mag aanschuiven bij het bestuurlijke overleg over de N201. Eerder was er zware politieke kritiek op de inhoud van de overeenkomst, maar die bleek dinsdagavond in de raad bij de coalitie als sneeuw voor de zon verdwenen. Ook Burgerbelangen (BBA), CgristenUnie en Ouderencombinatie (OCA) stemden ermee in. Alleen D66 en GroenLinks bleven tegen.

 

‘Tabak liet zich piepelen’ met overeenkomst N201

Wethouder Joss Tabak heeft forse kritiek te verduren gekregen op de samenwerkingsovereenkomst die zij met de provincie wil sluiten om weer aan te kunnen schuiven bij het regionale bestuurlijke overleg over de N 201. De gemeente moet wel bijna 26 miljoen euro meenemen, waar volgens een politieke meerderheid te weinig provinciale garanties tegenover staan. De oppositie liet dinsdag (23 september) in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur geen spaan heel van het concept dat op tafel lag. “U hebt zich laten piepelen,” verweet fractieleider Mager van GroenLinks de wethouder. Maar ook haar eigen VVD en coalitiepartner PvdA hadden nogal wat vragen. Tabak heeft toegezegd nog voordat de gemeenteraad de overeenkomst behandelt met de provincie te gaan praten om hardere toezeggingen te krijgen.

 

Gemeente mag á raison van 26 miljoen weer meepraten over N201

De gemeente mag, nadat zij onder het vorige college van B&W bestuurlijk buiten spel kwam te staan, weer meepraten over de N201. Maar dan moet wel even met bijna 26 miljoen euro over de brug komen. B&W willen binnenkort een overeenkomst met de provincie tekenen, die overigens meer inhoudt dan alleen de N201. Het gaat over de bereikbaarheid en mobiliteit voor de stad in het algemeen. Door de overeenkomst met de provincie, die onder meer voorziet in een ongelijkvloerse kruising van de N201 bij de Zijdelweg, wordt opok de samenwerking met de andere partijen (gemeenten) die zijn betrokken bij de omlegging van de provinciale weg weer nieuw leven ingeblazen.

 

B en W willen kruising N201 Zijdelweg ongelijkvloers

Zoals het al eerder heeft geventileerd, blijven B en W er bij dat de kruising tussen de omgelegde N201 en de Zijdelweg ongelijkvloers moet worden. Volgens verkeerswethouder Joss Tabak blijkt nu uit onderzoek dat het uit een oogpunt van verkeersveiligheid de enige aanvaardbare oplossing is.

 

Ondernemersclub blij met extra geld N201

Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) is ingenomen met het voorstel van B en W in totaal 23 miljoen euro te investeren in een omgelegde N201 met meer capaciteit dan nu gepland. De organisatie zegt ‘elke maatregel toe te juichen die ertoe leidt dat de bereikbaarheid in deze regio verbetert.' Daar hoort ook een tweemaal tweebaans tracé voor de N201 bij, vindt ze.

 

 

College wil nu 23 miljoen in N201 steken

B en W willen de gemeenteraad ertoe bewegen 23 miljoen euro te investeren in de omlegging van de N201, mits de weg wordt verbreed tot tweemaal twee rijstroken. Het college heeft dat aan gedeputeerde Cornelis Mooij van Noord-Holland gemeld. Tot nu zou Amstelveen 2,6 miljoen euro bijdragen, plus de op 12,2 miljoen euro geraamde opbrengsten van het langs de weg aan te leggen bedrijventerrein.