Categorie: "Onderwijs"

Open Dag Volksuniversiteit

VolksuniversiteitOp zaterdag 1 april van 14:00 tot 16:30 uur staan de deuren van Volksuniversiteit Amstelland wijd open.

Er wordt dan een zogenaamde ‘open dag’ gehuiden.

Men kan er langs komen voor informatie over het cursusaanbod, voor een intake Engels of Nederlands, voor vragen aan de coördinator van de creatieve sectie of gewoon voor het proeven van de sfeer.

Training in zich profileren via social media

04.04Je zelf beter op de kaart zetten via sociale media. Daar gaat het over tijdens een zogenoemd Social Media Bootcamp – in gewoon Nederlands een training – op dinsdag 4 april van 19.00 uur tot 22.30 uur (inloop18.30 uur) in de bibliotheek aan het Stadsplein. Deelname kost €22,50 en voor bibliotheekpashouders is dit €15. Een plek reserveren kan via www.debibliotheekamstelland.nl.

Het gaan om ‘exposure’ voor bijvoorbeeld banenzoekers, (startende) ondernemers en opdrachtzoekers, met behulp van social media. Huub van Dommelen leidt de workshop daarover. Deelnemerts gaan aan de slag met eigen smartphone, laptop of tablet en leert hoe zij sociale media – zoals Facebook, LinkedIn en Twitter – voor zich kan laten werken om die droombaan of nieuwe klant te vinden.

De focus ligt op het gebruik van sociale media in de dagelijkse praktijk, in relatie tot marketing en PR. De training is gericht op de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

Start Boomfeestdag bij school De Zwaluw

Melle Vos (links) en weth. Bot (rechts)

Melle Vos (links) en weth. Bot (rechts)

Samen met wethouder Peter Bot van Groenbeheer (BBA) en kinderburgemeester Melle Vos plantten kinderen van basisschool De Zwaluw in Nes aan de Amstel woensdag een rode haagbeuk en verschillende soorten struiken langs de Ringvaart. Daarmee startte de lokale versie van de Nationale Boomfeestdag, die dit jaar voor de zestigste keer wordt gehouden.

Jaarlijks planten kinderen die dag gemiddeld 200.000 bomen. Amstelveen doet elk jaar mee. “Stichting Boomfeestdag heeft B en W gevraagd de intentie uit te spreken zoveel mogelijk kinderen tijdens hun basisschooltijd een eigen boom te laten planten”, zegt Bot. Volgens hem is het de intentie van het college dat kinderen vóór hun 12e jaar gezamenlijk zoveel mogelijk natuur- en plantervaringen opdoen.

Traktatie leraren op dag van leerplicht

Wethouders Maaike Veeningen (Onderwijs) en Jeroen Brandes (Jeugd) zijn in gesprek met leerlingen van de trajectvoorziening op het Keizer Karel College.

Wethouders Maaike Veeningen (Onderwijs) en Jeroen Brandes (Jeugd) zijn in gesprek met leerlingen van de trajectvoorziening op het Keizer Karel College.

Op de landelijke Dag van de Leerplicht (17 maart) brachten de wethouders Maaike Veeningen van Onderwijs en Jeroen Brandes van Jeugd namens de gemeente en stiekem voor de media samen een traktatie naar het Keizer Karel College. De gemeente trakteerde overigens alle leerkrachten. Tijdens die speciale dag wil de (lokale) overheid naar eigen zeggen ‘meer bewustzijn creëren bij leerlingen en ze stimuleren door te zetten in hun schoolcarrière’. Het gaat er uiteindelijk om schooluitval terug te dringen.

De wethouders werden op het KKC ontvangen door rector Elisabeth Pels-Rijckenen spraken volgens een persbericht met leerlingen die gebruik maken van de zogenoemde trajectvoorziening. Die biedt extra ondersteuning buiten de klassituatie aan leerlingen die op dat moment een zetje in de rug nodig hebben. De extra ondersteuning draagt volgens de gemeente bij aan het voorkomen van schooluitval. De leerlingen vertelden over hun (thuis)situatie en op welke manier de trajectvoorziening hun helpt op school te blijven functioneren, zegt de gemeente.

Boomplantdag start in Nes a.d. Amstel

Peter Bot

Peter Bot

Wethouder Peter Bot (BBA) van Wijkbeheer en Natuur- en Milieu Educatie en kinderburgemeester Melle Vos geven 22 maart om 9.00 uur het startsein voor de activiteiten de lokale versie van de nationale boomplantdag.

Na het zingen van het zelfgemaakte lied de kinderen van openbare basisschool De Zwaluw in Nes aan de Amstel samen met hem en haar bomen en de stuiken planten.

Het de 60ste editie van deze speciale dag. Dit jaar is het thema ‘bomen verbinden’. De gemeentelijke plantlocatie is dit jaar in Nes a/d Amstel aan de Pastoor van Zantenlaan bij de Ringvaart. Hier wordt een rode Haagbeuk geplant met daarnaast Liguster en bosplantsoen.

OBS de Zwaluw gaat met de kinderen van de groepen 5,6 en 7 de boom en de struiken planten. Op school zijn de kinderen al aan het werk met een leskist met het thema bomen maar ook maken de kinderen onder professionele begeleiding een poplied dat speciaal over het belang van bomen gaat. Dit lied wordt gezongen tijdens de feestelijke start van de Amstelveense Boomfeestdag.

 

 

 

Amstelveense student Jasper racet mee in zonneauto

nuon teamDinsdag (21 maart) is het Nuon Solar Team gestart met de bouw van zijn nieuwste zonneauto: Nuna9. Bij het team hoort ook de Amstelveense Jasper Alberts. In het Zwolse Polymer Science Park bouwen de studenten van de TU Delft de komende maanden aan de zonneraceauto. Daarmee hopen Jasper en zijn teamgenoten in oktober opnieuw de wereldtitel in de wacht te slepen. Om dat voor elkaar te krijgen schakelt het team opvallende hulptroepen in.

Het Nuon Solar Team bestaat uit zestien leden. Daarnaast krijgt het team veel hulp van partners en oud-teamleden. Dat komt goed uit, want de concurrentie is de afgelopen jaren veel sterker geworden. Dit jaar roept het team dan ook héél Nederland op om te helpen de concurrentie voor te blijven, en de titel weer naar Nederland te brengen.

Burgemeester: ‘Denken aan mijn toekomst leidt af’

IMG_6159 Panta Rhei“Je kunt alles worden wat je wil”, bond burgemeester Mirjam van ’t Veld leerlingen van Panta Rhei op het hart. In de gastles die zij daar donderdag gaf, had zij zelf eerst haar loopbaan geschetst, die van mavo en mbo, via de verpleegkunde, een universitaire studie en lokale politiek in Amersfoort en Maarssen naar haar tegenwoordige ambt liep.

De les begon met een digitale quiz, waaraan de leerlingen in de klas via hun smartphones of computers in het klaslokaal konden deelnemen door vragen over het bestuur en de politiek van de gemeente te beantwoorden. Veel deelnemers bleken overigens van buiten de gemeente te komen, onder meer uit Amsterdam en Ouder-Amstel.

Met het beantwoorden van vragen over de aantal partijen in de gemeenteraad (9), scholen voor voortgezet onderwijs in Amstelveen (4) en inwoners (minder dan 90.000) werd klasgenote Romaysa winnaar van de wedstrijd.

D66 met taartjes naar school ‘Omnibus’

Tawros Aslanjan (D66)

Tawros Aslanjan (D66)

Als VVD-wethouder Herbert Raat van Financiën (voorheen van onderwijs) geen gelegenheid voorbij laat gaan om te zeggen dat de gemeente veel geld voor onderwijs reserveert, zit hij daarmee natuurlijk aan het adagium van D66. Landelijk en ook plaatselijk laat die partij zich er voorstaan zo ongeveer de reddende engel van het schoolwezen en de kwaliteitsverbetering daarvan te zijn.

Dat de plannen voor bijvoorbeeld betere huisvesting van scholen lokaal al klaar lagen en de lokale politiek van links tot rechts het ermee eens was, neemt natuurlijk niet weg dat D66 zo ongeveer verplicht is op hetzelfde aambeeld te blijven hameren. De club leverde deze reis ook de wethouder voor onderwijs in de persoon van Maaike Veeningen. Vandaar dat de plaatselijke afdeling taartjes ging uitdelen bij de Brede School ‘Omnibus’ voor de recente prestaties op het gebied van kwaliteitsverbetering die door de onderwijsinspectie zijn geconstateerd.

Raadslid Tawros Aslanjan en bestuurslid Tijmen van der Knaap kwamen met feestelijke D66-cupcakes langs om de school in het zonnetje te zetten.

 

De directe aanleiding voor het bezoek van D66 vormde de recent afgegeven betere beoordeling van de onderwijsinspectie voor BS Omnibus. De school kreeg de beoordeling ‘goed’ op Actieve Betrokkenheid, Taakgerichtheid en Pedagogisch Klimaat. En voor alle andere onderdelen voldoende. Volgens de Democraten is om ‘goed’ en ‘voldoende’ te scoren veel en extra inzet door het personeel voor nodig geweest in het afgelopen jaar.

Ouders

D66: ‘De basisschool heeft een unieke plek in het Amstelveense scholenlandschap door vol in te zetten op de positieve aspecten van multiculturele diversiteit. De zeventien personeelsleden van de basisschool nodigen leerlingen uit om overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen bespreekbaar te maken. Daarmee worden leerlingen aangemoedigd hun eigen identiteit te vormen, maar daarbij ook respect te hebben voor de ander. Ook worden ouders actief bij deze aanpak betrokken.”

D66 Amstelveen zegt trots te zijn op de inzet van de docenten van BS Omnibus voor het verbeteren van het leerklimaat en de onderwijskwaliteit. “Ik weet persoonlijk hoe het is op een school te zitten met kinderen uit verschillende achtergronden”, zegt Tawros Aslanjan. “Dat is niet altijd even makkelijk voor de docenten. BS Omnibus bewijst dat betere onderwijsprestaties dan gewoon mogelijk zijn. Lokaal en landelijk zou meer geld vrijgemaakt moeten worden om deze geweldige ploeg van docenten te helpen de kwaliteit nog verder te verbeteren’.

Men kan dus voorstellen van D66 tegemoet zien om meer geld te sturen naar bijvoorbeeld Omnibus.

 

AC-leerlingen winnen wedstrijd met werkstuk

Uitreiking_PWS-prijs_2016-2017Drie vwo-leerlingen van het Amstelveen College hebben met het jaarlijkse profielwerkstukkenproject van de Atlantische Commissie gewonnen. Aya Bergkamp, Sabine Brander en Laura Gerritse deden daar mee met hun profielwerkstuk over ‘De Koerdische droom’. Tijdens een studiedag op 7 maart in Utrecht over het landelijke verkiezingsjaar 2017 en het migratievraagstuk kregen de leerlingen te horen dat hun werkstuk met het predicaat ‘excellent’ de beste was van de 19 inzendingen.

De Atlantische Commissie is een forum voor debat over trans-Atlantische veiligheidsvraagstukken. Binnen het profielwerkstukkenproject voor ambitieuze havo- en vwo-eindexamenleerlingen moesten de deelnemende groepjes een onderwerp kiezen binnen het thema Internationale Vrede en Veiligheid. De leerlingen kregen tussentijdse begeleiding vanuit de Commissie en woonden diverse interessante ‘side-events’ bij. Zo maakten ze kennis met het Haagse netwerk.

Complex

In hun werkstuk onderzochten de leerlingen hoe een democratie eruit zou zien in een verenigd Koerdistan. Volgens de jury hebben ze op geslaagde wijze het complexe Koerdische vraagstuk uitgewerkt. Allereerst gaven ze een knap overzicht van de verschillende Koerdische bevolkingen – die verspreid leven over Syrië, Iran, Irak en Turkije – en de mate waarin zij streven naar autonomie. Daarna schetsten ze we wat er komt kijken bij een democratisch verenigd Koerdistan, een situatie die nu niet bestaat. Hiervoor onderzochten ze wat een democratie eigenlijk is, hoe democratisch de Koerden nu zijn en welke vorm van politieke samenwerking mogelijk zou zijn tussen de Koerden. Tenslotte analyseerden zij wat de voor- en nadelen zouden zijn van dit verenigde, democratische Koerdistan.

Kort samengevat luidt de conclusie van het onderzoek dat alle Koerden streven naar meer rechten en autonomie. Sommige Koerden zijn hier al verder in dan andere, want in Irak en Syrië is er al een gedeeltelijk autonome regio en in Turkije en Iran niet. Door de cultuurverschillen, politieke verschillen en de situatie in de omliggende landen is het lastig deze Koerdische droom op korte termijn te verwezenlijken.

 

 

 

Jubilerende muziekschool houdt open dag

Hans Swart dirigeert een bamboefluitgroep

Hans Swart dirigeert een bamboefluitgroep

De Muziek- en Dansschool Amstelveen bestaat op 25 maart 65 jaar. Daarom wordt op 1 april (14.00 tot 16.30 uur) een open dag gehouden, waar men kennis kan maken met wat dat instituut nu allemaal doet. Zoals mensen leren zingen, muziek spelen, dansen en acteren. De school is al jarenlang gehuisvest aan Stadsplein 99.

Tijdens de Open Dag kunnen de bezoekers allerlei instrumenten uitproberen: saxofoon, basgitaar, viool, harp, piano, drums et cetera. Er zijn ook demonstraties en workshops op het gebied van ballet, dans, zang, musical en acteren. Er staan docenten klaar die graag advies geven en helpen om een goede keuze te maken.

Muziek- en Dansschool Amstelveen verzorgt al 65 jaar muziek- en dansonderwijs van hoge kwaliteit, met als belangrijke uitgangspunten: jong beginnen, samen spelen en regelmatig optreden voor publiek. Daarom biedt MDA leerlingen vanaf dag één een podium waar zij alles wat ze leren met anderen kunnen delen tijdens diverse voorstellingen en optredens.

Daarbij is voor wie lessen volgt en nog onder de 21 jaar is, deelname aan ensembles, orkesten, bands en koren gratis.

Muziek- en Dansschool Amstelveen, ooit gesticht en jarenlang geleid door Hans Swart, biedt cursussen voor kinderen, jongeren, volwassenen, docenten en medewerkers in de kinderopvang op het gebied van muziek, dans, musical en toneel.

Van meet af aan groeide de school, die in achtereenvolgens op diverse locaties was gevestigd. Hans Swart bleek een bevlogen eerste docente en directeur, die in Amstelveen het muziekonderwijs vurig heeft gestimuleerd. In de beginjaren maakte zij veel werk van het zogenoemde Orf-instrumentarium, waartoe onder meer fluiten behoren.