Categorie: "Onderwijs"

College heeft geen moeite met niet honoreren schoolkeuze van leerlingen

Dat er voor sommige Amstelveense jongeren geen plaats is op de school van hun keuze (en die van hun ouders) voor voortgezet onderwijs, vinden B en W blijkbaar geen probleem. Als ze maar wel op een Amstelveense school terecht kunnen. Die opvatting blijkt uit antwoorden van het college op vragen van de VVD-fractie in de gemeenteraad.

Peuterspeelzalen (weer) aan regels gebonden

Hoewel het nieuwe college de hoeveelheid regelgeving drastisch zegt te willen verminderen, heeft het al weer een nieuwe verordening aan de gemeenteraad voorgesteld. Voor peuterspeelzalen. De vorige gemeenteraad besloot vorig jaar daar juist van af te zien.

Onderzoek naar behoefte naschoolse opvang

Omdat basisscholen waarschijnlijk van 1 januari af ook vóór en na schooltijd verantwoordelijk zijn voor opvang van leerlingen, zijn van die scholen in Amstelveen zich daarop aan het voorbereiden. Van 10 april af wordt onder al hun leerlingen een vragenlijst verspreid.

Kinderdagverblijf in uitbreiding Westwijk

Kindercentrum De Stoel heeft toestemming gekregen een kinderdagverblijf te bouwen in de uitbreiding Westwijk Zuid-oost. De Stoel zou eerst een kinderverblijf in Kronenburg, op het voormalige A3-tracé, bouwen. Dat ging niet door, onder meer als gevolg van de recessie, waardoor de ook tot het project behorende appartementen niet werden verkocht. Het plan in Kronenburg lag lang stil.

Directeur Panta Rhei stapt op

Directeur Ingrid Janssen van Panta Rhei stapt over naar de scholengemeenschap Bijlmer, waaraan zij leiding gaat geven. Tot de zomervakantie neemt het managementteam bij PR haar taken over. Het bestuur heeft de ouders beloofd dat er daarna een nieuwe directeur is. Onder Janssen steeg het aantal leerlingen bij Panta Rhei gestaag.

Elsenhove blijft bestaan

Ondanks € 170.000 aan bezuinigingen op natuur- en milieu educatie (NME) blijft speelboerderij Elsenhove bestaan. Eerder dreigde die te moeten verdwijnen. De boerderij wordt verbouwd om te voldoen aan wettelijke eisen. B en W hebben daartoe een voorstel aan de raad voorgelegd. Er komt een volwaardig, door de raad gewenst, NME expertisecentrum op Elsenhove. Dat bleek niet mogelijk in combinatie met zware bezuinigingen. Om die toch te bereiken wordt het NME-aanbod afgeslankt.

Raad akkoord met verzelfstandiging openbaar basisonderwijs

De gemeenteraad is woensdagavond (21 december) akkoord gegaan met de lang voorbereide verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs. Dat krijgt nu een vergelijkbare structuur als het bijzonder onderwijs en zal worden ondergebracht in een stichting, waarvan de begroting overigens wel door de raad moet worden goedgekeurd. Door als gemeente op afstand van het onderwijs te gaan staan, vermijdt zij in het vervolg het probleem van de ´twee petten.´ Nu bestuurt zij zowel het lokale onderwijs in het algemeen (en heeft zij daar toezicht op) als scholen. Burgerbelangen stemde tegen de verzelfstandiging. De fractie zag in de nieuwe constructie een vorm van ´technocratische vervreemding´ bij de overheid van de burgerij.