Categorie: "Openbaar vervoer"

Elektrische bussen onder dak in Amstelveen

BussenOp bedrijventerrein De Loeten in Amstelveen Zuid komt een busremise voor elektrische bussen met bijbehorende laadinfrastructuur en nu nog dieselbussen. Connexxion koos deze locatie omdat ze het openbaar vervoer in deze regio de komende tien jaar organiseert voor haar opdrachtgever Vervoerregio Amsterdam. Amstelveen huisvest straks de helft van de duurzaamste en grootste busvloot van Europa. De andere helft wordt gestald op Schiphol.

Kinderziektes bij start Noord-Zuidlijn

perron-1024x681Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam heeft bevestigd dat de Noord/Zuidlijn, waaraan de toekomstige Amstelveenlijn wordt gekoppeld (bestaande lijn 51) op 22 juli gaat rijden. Tegelijkertijd rijden vervoerders GVB, Connexxion en EBS met ingang van die datum een hierop aangepaste dienstregeling. Na de start van de nieuwe metrolijn zullen nog wel kinderziektes optreden, verwacht de Vervoerregio.

Vanaf 22 juli rijdt het grootste deel van de dag, elke zes minuten een metro over de Noord/Zuidlijn. In de latere avonduren rijdt de Noord/Zuidlijn elke zeven tot acht minuten.

Kinderziektes

Tot 22 juli test GVB de Noord/Zuidlijn nog uitgebreid. In april en mei gebeurt dit met testreizigers. In de praktijk zal moeten blijken hoe de nieuwe metrolijn in samenhang met het bestaande netwerk functioneert. Dit kan niet vooraf getest worden. Bij het in dienst gaan van de Noord/Zuidlijn zullen er naar verwachting, zeker het eerste half jaar, de nodige kinderziektes optreden. Dit kan variëren van het ontbreken van up-to-date reisinformatie tot het tijdelijk uitvallen van een metro of zelfs de gehele lijn.

Museumtram houden of fietspad?

20-43-507-asvNaar aanleiding van de melding op amstelveen.blog.nl dat de fractie van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) de museumtram wil behouden en een onderzoek wenst naar de mogelijkheden voor een nieuwe remise voor de trams, nu Amsterdam op de bestaande woningen wil bouwen, heeft inwoner Robert van Waning de gemeenteraad geschreven.

De bewoner van het Stadshart stelt een referendum voor en stuurde talrijke foto’s daarover naar de raadsleden, vergezeld van het commentaar dat hij eerder gaf op amstelveen.blog.nl. Dat luidt: “Een fietspad is juist een sterk eigentijds alternatief voor die fraaie rechte strook grond tussen Amstelveen en Amsterdam. Er zouden veel meer mensen het hele jaar door gebruik van maken dan nu gebeurt. Er is immers nog steeds geen veilige, rechte en rechtstreekse fietsverbinding tussen deze twee steden. Dat is anno nu best wel een schande.

Honderd elektrische bussen rond Schiphol

bussenHet openbaar vervoer op en rond Schiphol is sinds woensdag een stuk milieuvriendelijker, dankzij 100 elektrische bussen die samen de grootste emissieloze busvloot van Europa vormen. In 2021 zal die uitgroeien tot 258 elektrische bussen. Overigens bestaat er, zoals bekend, in Amstelveen veel verzet tegen de aan de nieuwe concessie gekoppelde dienstregeling.

Dat neemt niet weg dat er volgens Connexxion en Vervoerregio milieuwinst is geboekt. Schiphol en het gebied daaromheen behoren tot de concessie Amstelland-Meerlanden, waartoe de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel (behalve Duivendrecht), Uithoorn en Haarlemmermeer behoren. De concessie, die vorig jaar is gewonnen door Connexxion, loopt tot 11 december 2027 en heeft een waarde van circa € 100 miljoen per jaar (waarvan € 40,5 miljoen subsidie vanuit de Vervoerregio Amsterdam). De Vervoerregio en Schiphol besloten na onderzoek om emissieloze bussen als voorwaarde op te nemen in de aanbesteding. Schiphol realiseerde en financierde de infrastructuur voor de laadpunten op het grondgebied van de luchthaven.

Initiatief SP: Niet partijgebonden werkgroep OV

Patrick Adriaans SP

Patrick Adriaans SP

Naar haar zeggen los van partijpolitiek is de SP initiatiefnemer van een werkgroep ter verbetering van het openbaar vervoer. Dat is het resultaat van een zaterdag gehouden openbare bijeenkomst van de partij in Amsterdam. Daar kwam veel kritiek op de nieuwe dienstregeling van Connexxion. Die leeft overigens in alle partijen.

Er werden tijdens de bijeenkomst aantal klachten verzameld. Onder meer over het wegvallen van het busvervoer in Waardhuizen, over het wegvallen van bushaltes en het verlagen van frequenties, het wegvallen van de bus over de Olympiadelaan en de verschraling bij Groenelaan en bij de Handelsweg.

Waarbij ook aangetekend dat ziekenhuis en raadhuis slecht bereikbaar zijn en vooral ouderen voor hun sociale leven aangewezen zijn op het openbaar vervoer.

De SP organiseerde de bijeenkomst, maar de vraag kwam waarom andere partijen niet ook aanwezig waren.

Bureau onderzoekt verbeteringen OV

regioBureau Goudappel Coffeng onderzoek of in de nieuwe dienstregeling door Connexxion voor Amstelveen wel de juiste keuzes zijn gemaakt. De Adviescommissie Amstelland-Meerlanden (bestaande uit wethouders Verkeer en Vervoer van o.a. Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen) steunt de Vervoerregio in het streven om de uitvoering van het door Connexxion geboren openbaar te verbeteren. De nieuwe dienstregeling werd ondermaats uitgevoerd volgens de Vervoerregio en leidde tot een boete voor Connexxion.

Connexxion levert een verbeterplan op basis waarvan een tweede boete kan worden voorkomen, schrijft wethouder Jeroen Brandes aan de gemeenteraad. Op grond van de meest voorkomende klachten wordt onderzoek door Bureau Goudappel Coffeng gedaan naar verbeteringen in de nieuwe buslijnvoering.

Vervoerregio: hoge score klantvriendelijkheid OV

4387f0fd-fa0f-4885-a50e-41dc39679227Terwijl in Amstelveen steen en been wordt geklaagd over de verslechtering van het openbaar vervoer, waarvoor ziekenhuis en raadhuis er bijvoorbeeld niet of nauwelijks mee zijn te bereiken, zegt de concessie vertrekkende Vervoerregio hoge scores klanttevredenheid te hebben gescoord. De regio Amstelland-Meerlanden haalde vorig jaar – net als in 2016 – het cijfer 7,6. In Waterland werd vorig jaar met een 8 de hoogste waardering behaald (in 2016 was dat 7,7).

De concessie Waterland was in 2017 de beste vastelandsconcessie van Nederland. Ook de concessie Zaanstreek werd door de reizigers met een 7,9 goed gewaardeerd, meldt de Vervoerregio. De OV-Klantenbarometer 2017, die aan de cijfers ten grondslag ligt, is gebaseerd op een omvangrijk en onafhankelijk onderzoek naar klanttevredenheid door CROW-KpVV (Kennisplatform Verkeer en Vervoer), zegt de Vervoerregio.

Bewoners kiezen naam tramlijn Uithoorn-Amsterdam Zuid

Brandes (Links) en Polak

Brandes (Links) en Polak

De wethouders Marvin Polak (Uithoorn), Jeroen Brandes (Amstelveen) gaven dinsdag het startschot voor de verkiezing van de naam voor de tramlijn tussen Uithoorn en Amsterdam Zuid

Pieter Litjens (Vervoerregio) was helaas door omstandigheden verhinderd. De wethouders van de gemeenten onthulden een bord met daarop de vijf mogelijke namen voor de eerste regionale tramlijn in de vervoerregio Amsterdam.

De Amstelveenlijn (de huidige lijn 51) wordt omgebouwd tot een hoogwaardige tramverbinding tussen Amstelveen Westwijk en Amsterdam Zuid. Als de ombouw in 2020 klaar is, wordt de trambaan doorgetrokken naar het centrum van Uithoorn, de Uithoornlijn. Gezamenlijk ontstaat zo de eerste regionale tramlijn in onze regio.

SP wil ook na verkiezingen actie voor OV

Patrick Adriaans

Patrick Adriaans

In één opzicht heeft de SP in de gemeenteraad de andere partijen verenigd: In gezamenlijke afwijzing van haar acties. Maar daarmee gaat de partij in Amstelveen ook na de verkiezingen door, meldt zij. Zaterdag 24 maart (14.00 uur), drie dagen na de verkiezingen, wil zij in de Meent, Orion 3, mensen bij elkaar brengen om de demonsteren tegen verslechteringen in het openbaar vervoer (OV). ‘Wij luisteren ook ná de verkiezingen naar de mensen en komen samen met hen in actie, in dit geval voor een beter OV.’

Vorige week ging zij al de straat op om aandacht te vragen voor het lokale openbaar vervoer. Daarin openbaarden zich de laatste tijd dramatische verslechteringen, vindt de plaatselijke politiek van links tot rechts, omdat haltes verdwenen en ook buslijnen werden opgeheven.

AvA kritisch op openbaar vervoersbeleid Brandes

Tim Lechner

Tim Lechner

Hoewel wethouder Jeroen Brandes van Verkeer heeft gezegd zich door de klachten van burgers over de nieuwe dienstregeling van Connexxion zegt zich gesteund te voeren in gesprekken mat die vervoersmaatschappij en concessieverlener Vervoersregio, meent de nieuwe lokale partij Actief voor Amstelveen (AvA) dat die hen in zijn hart maar lastig vond.

Kritisch commentaar van lijsttrekker Tim Lechner: “Je moet als wethouder OV wel echt een dikke huid hebben. Laat je onderzoeken hoe de inwoners van Amstelveen denken over het schrappen en omleggen van bushaltes en metro(sneltram) haltes. Heb je dat door de ambtenaren helemaal goed laten onderzoeken. Neem je samen met de raad er een besluit over. Denk je: ‘nu zal het wel goed zijn’, gaan diezelfde inwoners lopen klagen, als zij de ellende in de praktijk zien. Nee de bewoners hadden beter moeten opletten. Je kan toch als wethouder niet weten dat ze achteraf gaan lopen klagen. Maar let op: “Als de eerste schop de grond in gaat komen er ook klachten over de ombouw van de Amstelveenlijn”, voorspelde hij. “Op papier kan het er allemaal goed uit zien, maar de klapper komt als het concrete praktijk wordt.” Het is altijd het zelfde liedje: eerst niet opletten en dan achteraf gaan lopen klagen. Ze weten toch dat wij als overheid moeite hebben met mensen informeren. Hadden wij soms een brief bij de betrokken bewoners in de bus moeten laten bezorgen? Jullie weten toch dat we uit het Randwijk parkeeronderzoek niks geleerd hebben. Let nou! … toch eens op. Ik zeg het niet meer hoor. Altijd wat met die inwoners. Lastig volk.”