Categorie: "Openbaar vervoer"

D66 bezorgd over (bus) verbinding met CS

Aslanjan (links) en Van der Waal

Aslanjan (links) en Van der Waal

Nadat tal van inwoners en actiegroepen zich er al druk over hebben gemaakt, lijkt hun kwartje omtrent de verbinding met het Centraal Station in Amsterdam nu ook bij coalitiepartij D66 in de gemeenteraad te zijn gevallen. Zij zegt in schriftelijke aan B&W zich ‘zorgen’ te maken over het over het verdwijnen van de directe busverbindingen met Amsterdam CS. Sneltram 51, omgezet in de nieuwe Amstelveenlijn, rijdt er tot ergernis van veel passagiers sowieso niet meer heen.

Maar uit de plannen blijkt dat ook de buslijnen 170, 172 en 174 per 22 juli 2018 voornamelijk op OV-knooppunt Station Zuid zullen gaan stoppen, beseft D66. ‘Slechts een fractie van het bestaande streekvervoer rijdt dan nog door naar het busstation Elandsgracht. Na de eerder aangekondigde aanpassingen door het GVB van metrolijn 51 en tramlijn 5 (die straks ook niet meer rechtstreeks naar CS rijden) is dit de derde directe verbinding met het Centraal Station die wordt opgeheven.’ D66 wil dat B&W zich hard maken voor het behoud van de directe busverbindingen.

AV-lijn blijft kwetsbaar

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

De kwetsbaarheid op de Amstelveenlijn is niet helemaal weg te nemen. Na een gesprek met het GVB over de recente lawine van storingen zegt wethouder Jeroen Brandes van Verkeer en Vervoer dat in een brief aan de gemeenteraad.

Ook kunnen (ver)storingen bijvoorbeeld het gevolg zijn van een aanrijding met overig verkeer op een gelijkvloerse kruising. Daar is nu eenmaal niets aan te doen.

In de avond van 28 december 2016 was er sprake van een computerstoring waardoor lijn 51 niet kon rijden. Een wisselstoring op de Parnassusweg op 2 januari ’s ochtends vroeg leidde tot een ingekorte exploitatie van tramlijn 5. ’s Middags 2 januari trof een storing in het metrosysteem het gehele metronet in Amsterdam, inclusief de Amstelveenlijn. De hele exploitatie op het Amsterdamse metronet, inclusief lijn 51 van/naar Amstelveen Westwijk, heeft vervolgens uren stilgelegen. Hierdoor kwamen voertuigen van lijn 51 op de Amstelveenlijn stil te staan waardoor tramlijn 5 in Amstelveen ook niet meer kon rijden.

Connexxion houdt busvervoer in regio

pic_connexxion_zuidtangent[1]Ook de komende tien jaar blijft Connexxion in Amstelveen en omstreken het busvervoer verzorgen.  Stadsregio Amsterdam heeft in het gebied Amstelland-Meerlanden weer de OV-concessie voor Amstelland-Meerlanden aan dat bedrijf gegund. Die gaat 10 december 2017 in.

Er ging aan aanbesteding aan vooraf, waaraan vier bedrijven deelnamen. Met het bod van Connexxion zal de kwaliteit van het OV verder verbeteren, denkt de Stadsregio. Portefeuillehouder Openbaar Vervoer, Pieter Litjens, heeft vandaag de overeenkomst. De looptijd eindigt op 12 december 2027, met de mogelijkheid van verlenging met maximaal vijf jaar. Het is één van de grootste aanbestede concessies van Nederland. Connexxion had volgens Litjens van de aanbieders het beste bod, dat tot een forse kwaliteitsverbetering van het OV in Amstelland-Meerlanden leidt.

Vervoerplannen voor na intro Noord-Zuidlijn

infographic-bustrammetroHet dagelijks bestuur van Stadsregio Amsterdam heeft de vervoerplannen voor GVB voor Amsterdam, Connexxion voor de Zaanstreek en EBS voor Waterland vastgesteld. Samen met het nog vast te stellen vervoerplan van Connexxion voor de nieuwe concessie Amstelland-Meerlanden vormen zij de basis van het nieuwe openbaar vervoer lijnennet in de Stadsregio Amsterdam, start op 22 juli 2018, als de Noord/Zuidlijn gaat rijden.

De Noord/Zuidlijn, de metro-Oostlijn en de Ringlijn vormen straks gezamenlijk de ruggengraat van het regionale openbaar vervoernetwerk en kunnen grote aantallen reizigers in korte tijd vervoeren. De routes van het bus- en tramvervoer worden daar volgens de Stadsregio op aangepast. De oriëntatie van het lijnennet zal minder gericht zijn op alleen Amsterdam Centraal, maar ook op de andere belangrijke OV-knooppunten zoals de stations Amsterdam Amstel, Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Zuid, Amsterdam Bijlmer ArenA en het nieuwe bus- en metrostation Noord.

Gemeente eist recht op koop agroland

tramlijn_51[1]Om te voorkomen dat de grond aan derden wordt verkocht, stellen B&W de gemeenteraad voor het zogenoemde voorkeursrecht op akkerbouwbedrijf Immink Agro BV aan de Bovenkerkerweg 102. Het college deed dat voorlopig al, maar vraagt de gemeenteraad dat besluit te bevestigen. De grond is nodig voor het opstelterrein ten behoeve van de nieuwe Amstelveenlijn (die lijn 51 gaat vervangen).

‘Getint gezin’ zou uit bus zijn gezet

Busstation-amstelveen[1]Of het werkelijk waar is, moet onderzoek door Connexxion nog uitwijzen, maar volgens de lokale omroep RTVA zou donderdagavond een chauffeur van die maatschappij een getint gezin uit de bus hebben gezet. RTVA baseert zich overigens weer op een tweet van een zekere Karin Kimo Shehata, die inmiddels de mededeling weer van Twitter heeft verwijderd, in afwachting van het onderzoek.

Gemeente laat gevaarlijke kruisingen bestaan

download(Door Tilla Stiny)

Ons beroep bij de Raad van State (RvS) tegen de ongelijkvloerse kruising bij de Beneluxbaan – Sportlaan (voor de Amstelveenlijn), is helaas ongegrond verklaard.

Juridisch klopt het bestemmingsplan dus, maar tijdens de zitting is wel heel duidelijk geworden dat wij door de Gemeente zijn voorgelogen. Het verhaal dat de gemeente ons op de mouw speldde was dat een van de belangrijkste ambities bij het vernieuwen van de Amstelveenlijn het vergroten van de veiligheid zou zijn. “We grijpen de vernieuwing aan om de veiligheid langs de hele lijn aan te pakken, met nadrukkelijke aandacht voor de kruispunten”. En toch laat men de echt gevaarlijke kruispunten ongemoeid.

Gemeente wint zaak kruising Sportlaan bij RvS

tramlijn_51[1]Hoewel de Raad van State de bewoners van Theems ongelijk gaf in hun verzet tegen een gelijkvloers kruispunt voor de Amstelveenlijn bij de Sportlaan, blijkt dat de gemeente daarvoor niet veiligheid als argument kan gebruiken. Maar zij mag juridisch gezien wel een bestemmingsplan vaststellen voor die kruising.

Raat weigert ‘lawaai-vergunning’ GVB

Herbert Raat

Herbert Raat

De gemeente heeft geen ontheffing voor nachtelijke geluidhinder wegens werkzaamheden verleend aan Amsterdamse vervoerbedrijf GVB. Wethouder Herbert Raat van handhaving en vergunningen (VVD) weigerde die omdat zij pas een paar dagen van tevoren werd aangevraagd, namelijk op 31 oktober. Het was de bedoeling op zondag 6 november aan het tramspoor tussen de haltes Poortwachter en Brink ’s nachts te gaan werken, wat tot 11 november zou duren.

Er zou van tien uur ’s avonds tot zes uur ’s morgens (lawaaiig) worden gewerkt. Per brief had het GVB de omwonenden wel gewerkt, maar de gemeente was niet eer in staat aankondiging te doen op de Gemeentepagina in het Amstelveens Nieuwsblad.

Gratis reizen in regio voor minima senioren

Nota Tang

Nota Tang

“De aanhouder wint”, zeiden diverse raadsleden van andere fracties. Er komt op voorstel van de Ouderencombinatie (OCA) eindelijk een regeling om mensen van 65 jaar een ouder met een minimum inkomen (110% van de bijstandsnorm) gratis openbaar vervoer met Connexxion te bieden. Maximaal reserveert de gemeente daarvoor van 2018 af jaarlijks € 125.000 euro.

Een jaarabonnement bij Connexxion kost in de daluren € 125. Een motie van OCA-raadslid Nora Tang – ingediend met steun van steun van SP, ChristenUnie en Burgerbelangen – werd door de gehele raad aanvaard. Het CDA vond de grens van 110% intussen wel arbitrair.