Categorie: "Openbaar vervoer"

Fijnmazigheid OV beter geworden als ‘eerste stap’

Brandes

De fijnmazigheid van het openbaar vervoer (OV) was een probleem, dat na diverse gesprekken van wethouder Jeroen Brandes (PvdA) met de Vervoerregio en Connexxion ten dele lijkt opgelost. “Maar we zijn er nog niet helemaal:, zegt hij. In de gesprekken met de grootmachten legde hij uit dat het OV in de stad met ingang vsn de nieuwste dienstregeling van Connexxion voor Amstelveen onacceptabel was.

De Vervoerregio liet donderdag in een brief weten op korte termijn vier verbeterpunten in te voeren. Daarnaast onderzoekt ze samen met Connexxion en de gemeente of het mogelijk is verdere verbeteringen te realiseren. Brandes was het met de honderden klachten van burgers en de kritiek van zijn VVD-collega Raat wel eens. Overigens klagen burgers veelal als zij de ellende in de praktijk zien.

“Als de eerste schop de grond in gaat komen er ook klachten over de ombouw van de Amstelveenlijn”, voorspelde hij. “Op papier kan het er allemaal goed uit zien, maar de klapper komt als het concrete praktijk wordt.”

Per 18 maart rijdt buslijn 199 weer via Bovenkerk (Legmeerdijk-Salamander-Noorddammerweg) waarbij de op deze route gelegen haltes weer aangedaan worden. De gemeente realiseert in Westwijk een één-richtingsbushalte aan de oostzijde van de Sacharovlaan. Uiterlijk 1 april gaan er twee extra bussen lijn 174 rijden van Middenhoven via Groenelaan naar Busstation Amstelveen (tussen 05:00 en 06:00) zodat de vroege verbinding met Schiphol (via Busstation Amstelveen) weer hersteld is. Na lang aandringen is het ook gelukt om R-Net buslijn 357 weer te laten stoppen bij halte Weldam. En tenslotte komt er een halte voor AML Flex bij ‘de Zwarte Kat’.

VVD: altijd tegen slecht OV bezwaar gemaakt

Walter Vervenne

Raadslid Walter Vervenne van de VVD heeft er kennelijk tabak van steeds (mede) de schuld te krijgen van de verslechtering van het openbaar vervoer in Amstelveen door de nieuwe dienstregeling van Connexxion. Volgens hem hebben de vijf leden van de gemeenteraad die Amstelveen vertegenwoordigen in de Vervoerregioraad van meet af aan met de vuist op tafel geslagen.

Behalve Vervenne zitten Jitze Bakker (Burgerbelangen), Tessa van Wijnen (GroenLinks), Harry van den Bergh (PvdA) en Edwin van der Waal (D66) in  de Amstelveense club binnen de Vervoerregioraad. Maar het vijftal vormt daar een minimale minderheid. In totaal zitten er 57 leden in, komende uit Amsterdam en vijftien andere gemeenten, waaronder Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen als (subregio) Amstelland en Meerlanden. Intussen begrijpt Vervenne wel de klachtenregen van de burgers.

“In de folder van Connexxion staat: je komt er sneller, vaker en duurzamer. Nou was dat maar waar”, zegt hij. “De VVD ontving tientallen mailberichten waarin duidelijk wordt aangegeven welke misstanden nu optreden als het gaat om haltebereikbaarheid en de gereden routes. Wij zijn het inmiddels zat en ook hels en diep bedroefd.”

Drieduizend bezoekers bij Infocentrum A9, Stadshart en AV-lijn

Drieduizend mensen hebben in het eerste half jaar het zogenoemde ´belevingscentrum´ Amstelveen InZicht aan het Stadsplein bezocht. Het ging in juni open. Men kan er zich informeren over de grote projecten van de gemeente, mits men natuurlijk als het open is niet werkt, zoals verbreding van de A9, Amstelveenlijn en Stadshart. Het centrum is drie middagen per week open en daarnaast twee keer per maand op zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur (eerste en derde zaterdag).

Wekelijks is het open op woensdag, donderdag en vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur (op koopavond donderdag iets langer: tot 19.00 uur). Het centrum is gevestigd boven de Bibliotheek aan het Stadsplein 103.

Volgens de wethouders Jeroen Brandes van de Amstelveenlijn (PvdA) en Herbert Raat van Stadshart en A9 (VVD) tonen de bezoekersaantallen aan dat met het informatiecentrum weet te vinden. Er gaat heel wat gebeuren in de stad de komende jaren, zeggen zij. “Af en toe zal er best wat misgaan of duurt het langer dan verwacht. De les van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam is dat je actief vertelt wat er aan de hand is. Ook als het een keer tegenvalt.”

Openbaar vervoer nu funest voor ouderen

Sander Kneppers. Foto: amstelveenweb.com

Het openbaar vervoer is Amstelveen laat door de nieuwe dienstregeling van Connexxion veel te wensen over. Dat vindt A.W.G. Kneppers, die in een open brief reageert op de gemeentelijke advertentie waarin wethouder Jeroen Brandes triomfantelijk meldt dat met het OV een eerste stap in de goede richting is gezet, doordat hij enkele wijzigingen in de regeling voor elkaar kreeg. Kneppers schrijft:

‘In het Amstelveens Nieuwsblad van 3 januari 2018 plaatste u als wethouder Vervoer, een bericht waarin u stelt dat de eerste stap richting fijnmaziger OV is gezet. Maar dat verbeteringen noodzakelijk zijn. Uit ons vorig schrijven en de vele reacties op de nieuwe OV, begrijpen wij uw conclusie niet, want de dienstregeling die Connexxion hanteert is niet fijnmazig. De dienstregeling zorgt voor een kortere reistijd, maar het vervallen van veel halten weegt niet op tegen deze tijdswinst.’

‘Het OV hoort een dienstverlening te zijn. De concessie lijkt vooral op budgettaire gronden genomen te zijn en het eigenbelang van Connexxion. Eén van uw verbeteringen is R-Netlijn 357 via een andere route, dan via de Jane Addamslaan te laten rijden. Wij begrijpen niet wat de verbetering naar een fijnmaziger OV zou bijdragen. Bus 357 komt uit Aalsmeer halte Nieuw Oosteinde en rijdt over de Jane Adamslaan naar halte Westwijkplein.’

Bus 199 rijdt in april weer door Bovenkerk

Jeroen Brandes

Het eerste kwartaal van 2018 moet Bovenkerk het wat openbaar vervoer bet5eft vergeten, maar van april af komt bus 199 er terug. Dat is een van de resultaten van het gesprek dat wethouder Jeroen Brandes van Verkeer (PvdA) maandag met Connexxion en Vervoerregio Amsterdam voerde. En verder spraken de partijen af te ‘onderzoeken’ hoe de goeddeels teloor gegane fijnmazigheid van het openbaar vervoer in de wijken is de herstellen.

Maar lang niet voor alle wensen van inwoners zijn Connexxion en Vervoerregio gevoelig. Zij weigeren bijvoorbeeld meer haltes in Westwijk te creëren. Dat past volgens hen niet in het R-Net concept. De Vervoerregio wil nu eenmaal de mobiliteitsdruk in de regio verminderen, dus moet men in de Amstelveense wijken maar meer lopen. Bussen moeten concurreren met auto’s dus snelheid is belangrijk, luidt de redenering. Waarbij onduidelijk blijft of anders voor het OV kiezende burgers nu niet naar de auto grijpen.

Wethouder Brandes luidt noodklok openbaar vervoer

Jeroen Brandes bij Mantelzorgers. Foto: amstelveenweb.com

Het openbaar vervoer moet beter worden in Amstelveen. Dat is de boodschap in een brandbrief van wethouder Jeroen Brandes van Verkeer (PvdA) aan de regionale Vervoersregio en Connexxion. Hij is overigens met beide instanties nog steeds in gesprek en ziet, naast alle nadelen van de nieuwe dienstregeling van Connexxion, ook verbeteringen in de nieuwe concessie voor tien jaar, die het bedrijf na een aanbesteding kreeg.

Maar het ontbreekt in de nieuwe dienstregeling aan fijnmazigheid in Amstelveen zegt hij in de brief. Er is dan weliswaar onder druk van de gemeente een halte bij de Graaf Florislaan behouden en het ’s avonds en in het weekend blijft buslijn 199 rijden, maar die laatste gaat verder dan Westwijk. “Dat is niet genoeg”, zegt Brandes, die constateert dat de bus niet eer door Bovenkerk rijdt. En ook de bewoners van Westwijk, Middenhoven, Waardhuizen en Groenelaan (inclusief Ziekenhuis Amstelland) komen er slecht vanaf. Haltes verdwijnen of worden niet gerealiseerd, waardoor inwoners in sommige gevallen grote afstanden moeten afleggen om überhaupt bij het openbaar vervoer te komen, klaagt de wethouder.

Ook Vervoersregioraad akkoord met Uithoornlijn

Nadat eerder de gemeenteraden van Uithoorn en Amstelveen een positief advies gaven, is ook de Regioraad akkoord met de Uithoornlijn, zeg maar het verlengde van de Amstelveenlijn. De aanbesteding start begin volgend jaar.

De vernieuwde Amstelveenlijn wordt doorgetrokken naar het dorpscentrum van Uithoorn, over het tracé van de oude Spoordijk. Tramhaltes zijn voorzien bij Aan de Zoom, busstation Uithoorn en Dorpscentrum (halte Uithoorn centrum).

Over openbaar vervoer in A’veen beslist Amsterdam

Edwin Van der Waal (d66)

Er moet betere communicatie tussen de lokale overheid en de burgers. Dat komt in een brief te staan die, op voorstel van voorzitter W.A. Bomgaars, door het wijkplatform Waardhuizen-Middenwaard naar B&W wordt gestuurd. De participatie van burgers is ondermaats, vindt de bewoners. Dat bleek tijdens een wijkvergadering vorige week in De Meent, waar het openbaar vervoer een heet hangijzer was.

Volgens raadslid Edwin van der Waal (D66) hebben de vijf Amstelveense afgevaardigden in de regioraad, onder wie hijzelf, zich ingespannen voor behoud van buslijnen in de wijk (en de stad), maar ging de Vervoersregio toch akkoord met het uitkleden van het Amstelveense openbaar vervoer. Het resultaat van de vergeefse pogingen, waar wethouder Brandes zich alsnog tegen verzet, was de dienstregeling van Connexxion die op 10 december inging.

Eindelijk gratis OV met Connexxion voor ouderen

Maaike Veeningen

Eindelijk gaat een wens van de Ouderencombinatie Amstelveen (OCA) in vervulling. De fractie heeft er tien jaar voor gepleit, maar kreeg nu de hele gemeenteraad mee voor gratis openbaar vervoer voor 65 Plussers met een laag inkomen.

Die kunnen op kosten van de gemeente nu gratis met de bussen van Connexxion mee. Op doordeweekse dagen geldt dat in de daluren en verder in de weekenden. Wie dus buiten de daluren in het ziekenhuis of bij een (tand) arts moet zijn, heeft pech, tenzij hij of zij de afspraak bij de regeling kan aanpassen.

Volgens de wethouders Jeroen Brandes (PvdA) en Maaike Veeningen (D66) is het belangrijk dat iedereen, ook oudere minima, gebruik kan maken van het OV.

Connexxion: 270 nieuwe bussen

Terwijl men er in Amstelveen tegen te hoop loopt wegens de daar geconstateerde verslechtering van het openbaar vervoer, bejubelt Connexxion de nieuwe dienstregeling, die zondag 10 december ingaat. Opnieuw heeft Connexxion de nieuwe concessie voor het busvervoer in Amstelland Meerlanden gekregen op basis van een aanbesteding voor busvervoer.

Connexxion laat per december 170 nieuwe bussen instromen. In april volgen er nog 100 elektrische bussen. De nieuwe bussen zijn voorzien van wifi, oplaadpunten voor mobiele apparaten en leeslampjes.

R-net

Met de start van de nieuwe dienstregeling verandert er veel, zegt de vervoerder. “De buslijnen worden voor een groot deel opgewaardeerd naar R-net. Dat betekent een hogere frequentie (overdag rijden deze bussen 8x per uur) en een hogere snelheid, waardoor je eerder op je bestemming bent. Dit gaat wel ten koste van enkele haltes.”

Er komen goeddeels gelede (harmonica) bussen van 18 en 21 meter. Die laatste gaan rijden op het traject van R-net 300 en R-net 397.