Categorie: "Openbare orde"

Subsidie slot tegen diefstal blijft tot 2018

downloadDoor subsidie wil de gemeente het aanbrengen van goed hang- en sluitwerk tegen woninginbraken stimuleren. De subsidieregeling voor Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) hang- en sluitwerk is verlengd tot 2018.

Dat heeft volgens de gemeente te maken met het succes van de regeling ‘Voorkoming woninginbraken’ in 2016.

Zij is volgens burgemeester Mirjam van ’t Veld één van de maatregelen die helpen in de strijd tegen woninginbraken. ‘Die helpen allemaal zeker mee, want het afgelopen jaar is het aantal inbraken met ruim 30% gedaald”, zegt zij. “Maar het betekent niet dat we achterover moeten gaan leunen. We blijven investeren, want iedere inbraak is er één te veel.”

GroenLinks: mosquito schendt grondrechten

Ben Jonker...hoezo onrecht?...

Ben Jonker...hoezo onrecht?...

Niet het college maar exclusief de burgemeester moet uitmaken wanneer en waar de mosquito wordt ingezet tegen overlast veroorzakende jongeren. VVD en PvdA pleitten daarvoor in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen. PvdA-raadslid Houwink ten Cate en andere commissieleden zeiden blij te zijn dat er nu een wettelijk kader is gevonden voor het gebruik van het een irritante hoge – alleen dor jongeren te horen –  toon voorbrengende apparaatje. De inzet ervan is nu geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De PvdA had eerder het ontbreken van een juridische basis ervoor geconstateerd en staat overigs huiverig tegenover het geluidskanonnetje. “Maar er komt nu een einde aan het onrechtmatig gebruik ervan,” zei Houwink ten Cate. Maar GroenLinks is daar niet van overtuigd. De mosquito is nog steeds in strijd met diverse grondrechten, constateerde GL-commissielid Cohen.

Gemeentelijke conferentie veiligheidsgevoel

De gemeente houdt volgend voorjaar een brede conferentie over de bestrijding van het gevoel van onveiligheid bij veel burgers. De gemeenteraad heeft daartoe unaniem besloten, door een motie van Theo Houwink ten Cate (PvdA) aan te nemen, ingediend met steun van CDA, VVD, GroenLinks en D66. In februari komen B en W met een concept programma voor de bijeenkomst.

 

Gebouw GAK toch niet opgeblazen

De torens van het voormalige GAK gebouw worden toch niet opgeblazen, zoals eerder de bedoeling was. Er wordt voor de sloop dus geen springlading gebruikt, maar een conventionele methode. Maarsen Bouw en Ontwikkeling is daarmee begonnen. In juni was een ‘springplan’ voor de sloop met explosieven bij de gemeente ingediend, maar die had nog steeds geen besluit genomen. 

Eerste rampaal geplaatst in Stadshart

Burgemeester Jan van Zanen plaatst donderdag (30 maart) bij Foto Herder aan de Rembrandtweg de eerste rampaal in het Stadshart. Zulke palen moeten voorkomen dat winkels slachtoffer worden van ramkraken, waarbij auto’s de winkelpanden binnenrijden.