Categorie: "Schiphol"

Reisorganisaties en luchtvaart: Schiphol moet groeien

SchipholOrganisaties van luchtvaart, reisbranche en logistiek vinden dat Schiphol moet doorgroeien en hebben in een brief aan het kabinet het op slot zetten van de luchthaven prematuur en onzorgvuldig genoemd. Daarom willen zij met spoed overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Een slot heeft volgens hen negatieve consequenties voor bereikbaarheid, vestigingsklimaat (in Nederland en deze regio) en werkgelegenheid. Onder meer KLM, Vereniging van Nederlandse verkeersvliegers, Transport en Logistiek Nederland en reisorganisatie TUI behoren tot de onderkennaars van de brief.

CDA in zes gemeenten wil groei Schiphol stoppen

Ferry van Groeningen

Ferry van Groeningen

De groei van Schiphol moet niet nog meer de leefbaarheid in de omgeving daarvan onder druk zetten. Dat vindt het CDA, waarvan een delegatie uit zes gemeenten rond de luchthaven woensdag in Den Haag een zogenoemd ‘position paper’ overhandigde aan partijgenoot Mustafa Amhaouch in de Tweede Kamer. In de delegatie zat namens Amstelveen raadslid Ferry van Groeningen en bestuurslid Bert Rouwenhorst.

In het stuk staat dat de groei niet ongebreideld moet doorgaan. Het CDA zegt duidelijk te willen maken dat het niet om cijfers moet gaan maar om mensen die hinder ondervinden van de luchtvaart.

Het kan volgens het CDA niet zo zijn dat door groei van Schiphol de leefbaarheid in de wijde omgeving van de luchthaven nog meer onder druk komt te staan.

De delegatie kwam zes verschillende gemeenten rondom Schiphol – Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Haarlemmermeer, Kaag en Braassem en Nieuwkoop – om de regering op andere ideeën te brengen.

Onderhoud aan Polderbaan

SchipholOp Schiphol wordt van zondagavond 25 maart tot en met zondag 15 april onderhoud verricht aan de Polderbaan. In deze periode wordt de Polderbaan buiten gebruik gesteld. In drie weken worden verschillende soorten werkzaamheden uitgevoerd.

Werkzaamheden

Tijdens dit onderhoud repareren we asfalt en verlichting, werken we markeringen bij, doen we bouwkundige renovaties van twee baanstations en brengen we nieuw asfalt aan over de gehele baanbreedte en een lengte van 500 meter. Ook worden reparaties uitgevoerd aan het asfalt van de rijbaan die naar de Polderbaan loopt en een naast het baanstation gelegen veld wordt voorzien van drainage en opnieuw geprofileerd voor een goede afwatering.

VVD voor verhuizing vlieglawaai naar Lelystad

IMG_6697De VVD vindt dat Lelystad Airport vliegbewegingen van Schiphol moet overnemen. Maandag ontving de fractie in de gemeenteraad, uiteraard weer zonder aanwezigheid van de media, directeur Hanne Buis van luchthaven Lelystad, die in Amstelveen woont en voorheen bij Schiphol werkte.

Volgens haar is het onafwendbaar dat door de groei van Schiphol in de laatste jaren vluchten naar de luchthaven in Flevoland gaan.  Het economische belang van Schiphol staat voor haar en de VVD Amstelveen niet ter discussie. Maar tegelijk zijn zij het er mee eens dat de groei van Schiphol niet onbeperkt door kan gaan.

 

Vandaar dus volgens hen Lelystad ter aanvulling. Buis sprak volgens de lokale VVD ook over de kritiek van omwonenden van Lelystad. Er zijn wat haar betreft goede berekeningen van de geluid(over)last nodig en uitgekiende vliegbewegingen voor acceptatie en succes van Lelystad Airport.

Kamerlid helpt in strijd GroenLinks tegen Schiphol

Martin Kortekaas. Foto: Katja Mali fotografie.

Martin Kortekaas. Foto: Katja Mali fotografie.

De woordvoerder over Schiphol van GroenLinks in de Tweede Kamer, Suzanne Kröger, komt zaterdag 3 februari naar de wijk Randwijck. Samen met de fractie van de partij in der gemeenteraar en vrijwilligers zal zij met bewoners spreken over de luchthaven en andere zaken die Amstelvenes bezig houden.

GroenLinks wil dat de overlast door Schiphol beperkt wordt. En zij waarschuwt dat door de keuzes die Schiphol wil maken die overlast alleen maar dreigt toe te nemen.

Kröger heeft vorige week in Den Haag gevraagd bij het verlenen van landingsrechten voorrang te geven aan schonere en stillere vliegtuigen. Dat voorstel kan volgens voorzitter Martin Kortekaas van de raadsfractie, als het wordt aangenomen, ook in Amstelveen helpen de overlast van Schiphol te beperken.

GroenLinks Amstelveen heeft een gezonde leefomgeving in Amstelveen hoog op haar prioriteitenlijst staan en draagt dat natuurlijk in de verkiezingstijd extra uit. Het verkeer op de A9 en de 500.000 vluchten per jaar op Schiphol dragen volgens de partij in belangrijke mate bij aan de geluidsoverlast en de slechte luchtkwaliteit.

Petitie: ‘Luchtvaart nu spelbreker in klimaatdoel’

schiphol hinderDe Werkgroep Toekomst Luchtvaart heeft dinsdag een petitie ‘Luchtvaart in de Klimaatwet’ aan de Tweede Kamer overhandigd. Volgens voorzitter Hans Buurma van de werkgroep mag Schiphol niet meer groeien. Hij zegt dat het nationale klimaatproject van minister Wiebes, dat van iedereen vraagt uitstoot van broeikasgassen in de komende twaalf jaar te halveren ten opzichte van die in 1990, niet in overeenstemming is met die groei.

“Aangezien internationale scheep- en luchtvaart nog niet onder die verplichting vallen, is er een groot risico dat die spelbrekers worden. Ondanks internationale en aanvullende reductiemaatregelen, want die schieten te kort. Het bunkeren van kerosine moet in de klimaatwet opgenomen worden om het luchtvervoer te laten aansluiten bij de nationale broeikasgasreductie”, zegt hij.

Buurma wijst er op dat volgens voorstanders van luchtvaartgroei sterk is verbonden met de economie. Reisorganisaties leveren vliegreizen, er is toeristenindustrie en voor ondernemingen.

SLS verdeelt € 20 miljoen voor leefbaarheid Schiphol

sls-logo-nieuwDe stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) heeft € 20 miljoen te verdelen tot 2020 om de kwaliteit van de woon- werk- en leefomgeving in de omgeving van de luchthaven te bevorderen. Naar Amstelveen gaat daar niets van. Het geld komt terecht bij de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude. De vertegenwoordigers van de bewoners hebben de nieuwjaarsbijeenkomst van de stichting geboycot, omdat zij menen – tegen alle afspraken in – totaal geen invloed te hebben op de projecten waar het geld heen gaat.

De stichting zegt een bijdrage te leveren aan omgevingsprojecten die de leefbaarheid in een bepaald gebied verbeteren. Het gaat dan om zowel grote (ruimtelijke) projecten als kleine initiatieven / activiteiten. De stichting wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland, Royal Schiphol Group en het ministerie van I&W. Volgens het cluster bewoners-vertegenwoordigers in de Ondernemingsraad Luchthaven Schiphol (OLS) maken provincie en Schiphol de dienst uit en komen bewoners er niet of nauwelijks aan te pas.

Bewoners boycotten stichting leefbaarheid schiphol

omgevingsraadDe bewonersvertegenwoordiging in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) is demonstratief niet aanwezig op de bijeenkomst van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS), door de boycottende partij spottend een ‘feestje’ genoemd. Dat wordt donderdag (18 januari, 14.30 uur) gehouden in de Thamerkerk te Uithoorn. Het is kennelijk een nieuwjaarsmeeting.

De wegblijvers willen hun ongenoegen uiten over het volgens hen ondoorzichtige toewijzen van de gelden, die bedoeld zijn voor de verbetering van de leefomgeving ‘als pleister op de wonde van de hinder die Schiphol de leefomgeving aandoet’.

De afvaardiging van de bewoners in SLS zegt herhaaldelijk in gesprekken met het bestuur te hebben aangegeven – tegen alle afspraken in – niet betrokken zijn bij SLS projecten. De bewonersvertegenwoordiging in de ORS zegt nu niet langer meer te accepteren dat die projecten ‘in een ondoorzichtig proces’ geschiedt, waarin eigenlijk alleen Provincie Noord-Holland en Schiphol participeren.

Vorig jaar meer reizigers op alle luchthavens

1920_infographic2017nl-2In 2017 reisden 68,4 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol. Dat is een stijging van 7,7% ten opzichte van 2016. In totaal zijn er afgelopen jaar 496.747 vliegbewegingen gemaakt op Schiphol, een toename van 3,7% ten opzichte van een jaar eerder.

Het vrachtvolume nam toe met 5,4% naar 1,75 miljoen ton vracht. Schiphol bood het afgelopen jaar 326 bestemmingen aan, dat zijn er vier meer dan in 2016.

Ook op Eindhoven Airport nam het aantal passagiers toe. Met 19,4% naar 5,7 miljoen reizigers. Van Rotterdam The Hague Airport maakten vorig jaar 1,7 miljoen passagiers gebruik, een stijging van 5,3%. Dit zijn de voorlopige verkeer- en vervoerscijfers van Royal Schiphol Group. De definitieve volgen bij publicatie van de jaarcijfers op 16 februari 2018.

 

KLM vervoer passagiers blijft groeien

klm 2De vervoerscijfers van KLM Passage over de maand september laten, in lijn met de rest van het jaar, een flinke groei zien. Het aantal passagiers steeg in september met 6,4% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. vrachtvervoer blijft daarentegen dalen.

Bij een groei van de capaciteit van 2,1%, steeg de bezettingsgraad met 1,4%-punt naar 90,1%. Op Europa was de groei het grootst, zowel in capaciteit (5,8%), in passagiers (8,3%) als in de bezettingsgraad, die met 2,5%-punt steeg. Bij Transavia stegen de capaciteit, het aantal passagiers en de bezettingsgraad eveneens.