Categorie: "Schiphol"

Gemeente onthutst over extra gebruik Buitenveldertbaan

Burgemeester en wethouders zeggen zich overvallen te voelen door Schiphol, dat sinds donderdag (24 september) de Kaagbaan niet meer overdag gebruikt voor startend vliegverkeer. Daardoor wordt de Buitenveldertbaan zwaarder belast. Daarvan hebben vooral inwoners van Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn last. En dat is onvaanvaardbaar, vinden B&W. Wethouder Pols heeft Hans Alders, voorzitter van het ‘Alders Tafel’ genoemde overleg van alle bij de luchthaven betrokken partijen, opgeroepen snel tot een andere oplossing tge komen. Schiphol Group de beslissing over de banen ook pas donderdag aan de CROS en de Alderstafel per brief bekend.

Regio wil profiteren van boetes luchtvaart

Zonder inbreng van de regio is ontwikkeling van Schiphol niet mogelijk. Dat zeggen de colleges van B&W van Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer in een gezamenlijke reactie op de zoveelste luchtvaartnota van het kabinet. Die heet deze keer ‘Een concurrerende en duurzame luchtvaart voor een sterke economie.’ Zij refereren aan de afspraken die gemaakt zijn via de zogenaamde  Alderstafel, een platform waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd en waarin Amstelveens wethouder Pols namens de regiogemeenten zitting heeft. De drie colleges vrezen dat sommige van die afspraken niet doorgaan wegens de economische situatie.

Informatieavond over hinderbeperking Schiphol

Het vliegverkeer boven Amstelveen. Dat is het onderwerp van een door de gemeente georganiseerde inloopavond op maandag 22 juni (17.30 tot 20.00 uur) in het raadhuis. Inwoners kunnen zich daar laten informeren over de aan de zogenoemde Alderstafel afgesproken maatregelen en de uitvoering daarvan. Zij kunnen er vragen stellen aan zowel gemeente als vertegenwoordoigers van de luchtvaartsector. Het Aldersadvies beoogde beoerking van hinder en verbetering van leefkwaliteit in gebieden waar hinderbeperking gewoon niet mogelijk is. Er werd een plafond van 510.000 vluchten voor Schiphol vastgesteld.

Schiphol geeft bonussen om meer vliegtuigen binnen te halen

Om meer vliegtuigen te lokken deelt Schiphol nu bonussen uit aan luchtvaartmaatschappijen. Die kunnen oplopen tot 4500 euro per vlucht, heeft directeur Jos Nijhuis gemeld in een interview met het Algemeen Dagblad (AD). Er worden miljoenen voor deze vorm van promotie van de luchthaven uitgetrokken. De premies zijn vorige maand verdrievoudigd. Diverse maatschappijen, waaronder Easyjet,  zijn minder gebruik van Schiphol gaan maken, omdat ze het daar te duur vinden. En reizigers haakte af wegens de vliegtaks, die overigens in juli weer verdwijnt. Overigens wil Schiphol volgens Nijhuis niet de grootste en goedkoopste luchthaven van Europa zijn, maar wel graag de beste. Hij denkt daarbij aan klantvriendelijkheid, bagage afhandeling en gemak bij transfers.

Gemeente wil ‘Schiphol subsidie’ voor Uilenstede

Om de leefomgeving op Uilenstede te verbeteren wil de gemeente subsidie hebben van de Stichting Bevordering Kwaliteit Schipholregio. Zij bereidt een aanvraag voor. Het gaat ook om de ‘ruimtelijke kwaliteit’ en de veiligheid. De stichting is een vrucht van de zogenoemde Alderstafel, een overlegforum van verschillende bij Schiphol betrokken overheden en organisaties, inclusief de luchthaven zelf. Daar wordt overleg gevoerd over de toekomst van Schiphol. Gemeente. Corporatie DUWO en VU zijn op het ogenblik druk doende met de herontwikkeling van Uilenstede tot een heuse studentencampus. En daarin past best de subsidie om die ook zo leefbaar te maken. De campus betaalt tenslotte ook een prijs voor de nabijheid van Schiphol, lijkt de redenering daarachter.

Gemeente verwacht beperking hinder bij groei Schiphol

De tot nu toe door Schiphol veroorzaakte beperking van bebouwing op en langs de (overkapte) A9 wordt opgegeven. Onderzocht wordt of dat ook kan gelden voor woningbouw in de Noorder Legmeerpolder. De opknapbeurt van Uilenstede wat de buitenruimte betreft aanzienlijk forser, dankzij subsidie uit een door Rijk, provincie en Schiphol te vormen fonds, waarin 60 miljoen euro zal worden gestort. Dat zijn enkele voordelen voor Amstelveen, die voortvloeien uit wat aan de zogenaamde Alderstafel (genoemd naar voorzitter Hans Alders) is overeengekomen door overheden, bewoners en luchtvaartbranche.