Categorie: "Column"

Dwars

bbA[1]Paar dingen zijn toch gek in deze vooravond van de verkiezingen. Ach, misschien ook niet. De partijen maken stuk voor stuk reclame om kiezers te trekken, hoewel de verschillen in standpunten met een lantarentje zijn te zoeken, en media krijgen een stroom van zogenoemde persberichten, die in feite bijna gewoon advertenties zijn.

Zo heeft de lokale partij Burgerbelangen (bbA) als verkiezingsgereedschap de zogenoemde ‘dwarszitter’ in de aanbieding, een klapstoeltje om tegenover iemand op een bankje te gaan zitten om eindelijk eens te horen wat de burger – wiens belangen men aan de naam van de partij te horen men dient – eigenlijk wil. In een uitgebreid persbericht kreeg ik wel te horen waar inwoners mee zitten en de vragen die zij stelden, maar bbA was wel zo handig geen gegeven antwoord te ventileren. Kan ook niet, denk ik dan, want die club wil natuurlijk primair in het college van B&W blijven. En ja, dan kan het wel eens anders gaan dan veel burgers willen. Dwarszitten moet geen dwars liggen worden in de politieke arena.

Armoede

Neem nou bewoners in Westwijk die met bbA – naar haar zeggen – hadden gesproken over daar heersende (stille) armoede. Kwetsbare inwoners dus, maar ja het zit er dik in dat D66-wethouder Maaike Veeningen, collega van bbA-er Peter Bot en verantwoordelijk voor minimabeleid, zich totaal ‘niet herkent’ in de verhalen. De SP kwam vorige week via een demonstratie en een zwartboek met een ander relaas, maar die zit niet in de coalitie en waarschijnlijk ook niet in de volgende.

Kijk, als je op het pluche wilt blijven zitten moet je wel met burgers in verkiezingstijd praten, maar niet duidelijk zeggen wat je met hun problemen wilt. Doen of je luistert naar de vragen, maar geen antwoorden geven op het gevaar af dat je zeker in de oppositie terecht komt. Mijn moeder had het vroeger over luisteren, zien en zwijgen. Maar toen wist ik niet dat het een advies was voor Amstelveense politici. Wie in deze stad in de coalitie wil komen, moet zich nu eenmaal liberaal opstellen. Meepraten met D66 en VVD dus. Vandaar natuurlijk dat vrijwel geen partij bij die demonstratie was, waar de verhalen waren te beluisteren, waarvan men altijd nog kan zeggen zich er niet in te herkennen, Maar eerlijk is eerlijk, het is gemakkelijker ze niet eens te horen. “Wir haben ersnicht gewusst”, kan men dan blijven zeggen…

 

Politiek ABC

3232_fullimage_gemeentehuis_570x317Eigenlijk wilde ik een politiek en ambtelijk alfabet samenstellen. Een ABC voor de gemeente zogezegd. Met bijvoorbeeld de A van Amendement (een van tevoren doorgesproken wijziging van een voorstel van B&W, die – indien van de coalitie komend – wordt goedgekeurd) of de B van Burgemeester (veelgevraagd feestvarken). En de C van ‘constructief overleg’ (scheldpartij achter gesloten deuren, die niets heeft opgeleverd). Maar ja, ik had ook de C van communicatie kunnen kiezen (bedrijvigheid van een slecht reclamebureau voor B&W en constante bron van mislukking).

D = Duaal stelsel: Sprookje dat de gemeenteraad het bestuur (B&W) controleert; een in de praktijk niet bestaande theorie dus. E = Eenparigheid. Heerst – behalve voor de show in de aanloop naar de verkiezingen – in de gemeenteraad.

Vindmachine

recycle-computers[1]De nieuwe website van de gemeente ziet er mooi uit, maar wie iets anders wil vinden dan over paspoorten en andere op de voorpagina aangegeven zaken, kan lang tevergeefs zoeken. Daardoor blijft de gemeentelijke website voor de gemiddelde burger volgens mij een lachertje om niet te huilen. Ook al zijn er ter verbetering miljoenen uitgegeven.

De zoekmachine doet zijn naam eer aan. Kennelijk hebben nijvere ambtenaren gedacht dat het bij spoorzoeken moest blijven. Waarschijnlijk hebben zij daartoe opdracht gekregen. Misschien was het bestuurlijk handiger geweest te spreken over een ‘vindmachine’, hoe zeer de bureaucratie er ook op tegen is dat jan en alleman maar achter de loketten kan kijken.

Vrijwillig

VrijwilligerscentraleHij heeft zich een leven lang letterlijk kapot gewerkt en toen zijn bedrijf in de hoofdstad, vooral wegens zijn ziekte, teloor ging klopte hij bij de gemeente aan. Zijn al jaren zieke vrouw, inmiddels ook nog geopereerd wegens allerlei defecten, ging mee. Ze kregen bijstand, maar ook de dringende vraag of zij geen vrijwilligerswerk wil doen.

Kon ze niet dus. Inmiddels is het stel gevraagd of de krom lopende man daarvoor dan eens langs willen komen. Het blijkt op uitvoering van de Participatiewet te zijn, die voor een nogal onzinnige praktijk onder mooie namen als ‘sociale cohesie’ en ‘zelfredzaamheid’ zorgde. Tot verplicht vrijwilligerswerk ook, een contradictio in terminis die ieder gewoon mens wel maar de bureaucratie niet opvalt.

Lachen of huilen?

RaadzaalVolgens de democratische mythe vormt de gemeenteraad, zeg maar de lokale vertegenwoordiging van de inwoners, het hoogste gezag. Dat is een theorie die in de praktijk niet of nauwelijks bestaat, omdat in feite ambtenaren de dienst uit maken. Die zeggen tegen Burgemeester en Wethouders wat wel en niet kan, hoe het altijd ging en eigenlijk moet blijven. Een enkele wethouder heeft daar lak aan maar stuit met een eventuele wens tot verandering op bureaucratische weerstand.

Ambtenaren hebben bijvoorbeeld een broertje dood aan openbaarheid en handelen al jarenlang in die geest. In feite is die openbaarheid sinds de digitalisering en het zogenoemde duale stelsel alleen maar uitgekleed. Dat duale stelsel, theoretisch inhoudend dat de gemeenteraad het bestuur van de stad controleer, bestaat gewoon niet.

Citymarketing

inputZover reikt blijkbaar de geheimzinnigheid in Amstelveen dat zelfs projecten die men nu lijkt te willen integreren in citymarketing uiterst moeilijk zijn te vinden. Bij Boekhandel Venstra, de onderneming van het jaar,  aan het Stadsplein vragen geregeld mensen naar de heemparken, die Rijksmonumenten schijnen te zijn. Misschien ook wel elders.

Een halve eeuw geleden stelde een Amstelveense reclamemaker al eens voor bewegwijzering in deze stad aan te brengen. Hij diende er zelfs een soort ontwerp voor in, maar kreeg niet of nauwelijks antwoord. Goed, destijds leek de gemeente maar één doel te hebben: Groot worden door steeds meer flats te bouwen en alle historische objecten daarvoor te slopen. Een vernielzucht, waaraan ook het Oude Dorp moest geloven dat ten dele met steenvloeken werd opgezadeld.

Maar tegenwoordig hoor ik om de haverklap het woord citymarketing vallen, onder meer uit de mond van VVD-raadslid Inza Gast, die streven daarnaar tot hobby en missie heeft verheven. Niet voor niets werd aan haar door wethouder Maaike Veeningen maandag in Paardenburg een aantal exemplaren van de zogenoemde Citymap ‘Experience Amstelveen’ overhandigd. Dat gebeurde bij de ondertekening van een samenwerkingscontract met ‘I am amsterdam’ om toeristen uit de hoofdstad ook naar Amstelveen te lokken. Want daar is veel te beleven, wordt ons in het Engels en Nederlands toegeroepen.

Openbaar?

GemeentehuisDigitaal werken in de gemeentelijke organisatie is volgens het bestuur van die toko efficiënter, maar schaadt intussen wezenlijk de openbaarheid. De kreet ‘openbaar’ boven een agendapunt op de besluitenlijst van B&W betekent geenszins dat het ook transparant tot de bevolking zal of mag doordringen.

Openbaarheid is, in tegenstelling tot het verleden, een fenomeen dat hooguit geldt voor de gemeenteraad. Die krijgt via de digitale achterkamer raadsweb nog wel wat doorgespeeld. In openbare vergaderingen en dito stukken schromen B&W niet aan raadsleden te melden dat stukken hen wel via die elektronische beslotenheid zullen bereiken. Het gaat dan om documenten die voorheen gewoon openbaar waren. En geen raadslid protesteert, want hij of zij voelt zich kennelijk toch ver verheven boven de kiezers die zo iemand zegt te vertegenwoordigen en geniet dienovereenkomstig van het geboden privilege.

Randwijcklaan 13

Het historisch besef kwam in Amstelveen enigszins tot ontwaken. Maar het bevindt zich nog in een sluimertoestand, plotseling wakker geschrokken door de wekker van wethouder Herbert Raat, die blijkbaar

Foto: amstelveenweb.com

Foto: amstelveenweb.com

ontdekte dat de stad een geschiedenis heeft. Nadat in het verleden veel historisch erfgoed is gesloopt voordat men er goed en wel erg in had, waardoor bijvoorbeeld het Oude Dorp goeddeels werd verwoest in ruil voor steenvloeken, duiken ook nu nog herhaaldelijk objecten op die tot enige zuinigheid daarmee maken. 

Neem nou de voormalige synagoge en Joodse school aan de Randwijcklaan 13. Pas toen de eigenaar vergunning bij de gemeente vroeg om dat bouwwerkje te slopen en er een villa van rond de 1,5 miljoen neer te zetten, drong het bestaan ervan tot de lokale overheid door. Protest van omwonenden natuurlijk. Als er nou iets als erfgoed te boek zou moeten staan, dan dat wel. Nog méér dan de bunker aan de Wolfert van Borsselenweg, waarover na die van 1940-1945 een nieuwe, zij het lokale, oorlog is uitgebroken.

Vuurwerk

VuurwerkDat consumenten vuurwerk uit Amstelveen verdwijnt, wil de gemeente niet. Maar het afsteken ervan moet ‘feestelijk en veilig’ gebeuren, zegt ze. Zodat het opnieuw gokken wordt op het aantal inwoners dat in het ziekenhuis terecht komt, want de aan vuurwerk gekoppelde term ‘veilig en feestelijk’ is bijna een contradictio in terminis.

“Gemeente, brandweer, politie en andere hulpverleners houden tijdens de jaarwisseling extra toezicht, maar we rekenen ook op uw medewerking en verantwoordelijkheidsgevoel”, roept de lokale overheid Amstelveners toe. Daar zal een deel van de inwoners en hun bezoekers zich niet aan houden, bewijst de jaarlijkse realiteit.

Raadsleden naar gevangenis

Raadzaal_1_372x182[1]Afgezien van het feit dat bij de trip erheen media werden geschuwd, omdat wij nu eenmaal niet in het verleden leven, slaat op het verslag dat hen achteraf wel werd gegund eigenlijk nergens op. Een delegatie van de gemeenteraad is, op initiatief van GroenLinks en VVD, naar de gevangenis (Penitentiaire Inrichting, heet die in mooiere woorden) in Heerhugowaard geweest.

Niet dat er in Amstelveen een gevangenis komt, maar al vier jaar zijn gemeenten verantwoordelijk vrijwillige nazorg aan ex-gedetineerden. Voor de broodnodige re-integratie. In deze stad nooit iets van gemerkt trouwens, ook niet in de gemeenteraad, en daar zal na dat geheime bezoek geen verandering in komen.