Categorie: "Column"

Lokale politiek is simpel

RaadzaalTerwijl met moeite wordt getracht een nieuw kabinet in elkaar te timmeren, gebaseerd op compromissen van compromissen – zodat er niets overblijft van wat de kiezer naar de stembus lokte (die toch pas bij volgende verkiezingen weer wat mag zeggen via een rood potlood) – is eigenlijk de lokale politiek simpel. Amstelveen blijft gewoon een liberale gemeente en men kan zich afvragen wat in hemelsnaam het verschil is tussen de regerende partijen. Van landelijke verschillen binnen hier de coalitie vormende partijen VVD, D66 en het lokale Burgerbelangen (BBA) is totaal niets te merken. Lijsttrekker Peter Bot (nu wethouder) van BBA liet al tijdens de plaatselijke verkiezingen weten zich eigenlijk uitstekend te kunnen vinden in de programma’s van VVD en D66. Ofwel: Een openlijke sollicitatie naar de functie van voorganger BBA-wethouder John Levie. Dat lukte probleemloos.

De pijnlijke afgang van Nieuw Vredeveld

Nieuw Vredeveld. Foto: Amstelveenweb.com

Nieuw Vredeveld. Foto: Amstelveenweb.com

Helaas had ik gelijk. Voor de bewoners van Nieuw Vredeveld, ooit eigendom van de Hervormde Diaconie, had ik beter ongelijk kunnen hebben. Ik herinner mij nog hoe een vorige directeur zich intensief met de bewoners bemoeide en trots was op zijn huis en vooral de keuken daarin. Karel nodigde mij uit er te komen eten. De soep was er voortreffelijk, zei hij.

De man had gelijk. Het was niet gemakkelijk er een kamer te bemachtigen, want Nieuw Vredeveld stond bekend als het allerbeste zorgcentrum van Amstelveen. Toen het onderdeel van Brentano werd, zag ik de bui al hangen, publiceerde dat, terwijl bijna iedereen de schouders over mijn twijfel ophaalde. Maar het kon volgens mij alleen maar slechter gaan door die schaalvergroting. Dat gebeurde zoals ik verwachtte en nu is het diepe dal bereikt waar wethouder Herbert Raat van Zorg (VVD) in moest springen, omdat het klachten bij hem regende van familieleden die hun geliefden in tragische troep aantroffen. Formeel is de gemeente niet verantwoordelijk voor het tehuis, maar kwetsbare burgers vormen natuurlijk een ander verhaal. Dat Nieuw Vredeveld naar Brentano ging, was het begin van de ramp.

Politici weten niet beter…

Jesse Klaver (l) en Joost Taverne. Foto: GroenLinks.

Jesse Klaver (l) en Joost Taverne. Foto: GroenLinks.

Hoewel er talrijke landelijke partijen in de gemeenteraad zitten, merk je daar eigenlijk niks van de verkiezingsstrijdstrijd voor de Tweede Kamer. Nou ja, over twee jaar zijn er weer raadsverkiezingen, maar daar stel ik me ook weinig van voor. Alle fracties komen weer met ongeveer dezelfde kreten, al zijn er een paar uitschieters, zoals de SP, die dwars ligt ten aanzien van het door de VVD gedomineerde beleid in Amstelveen.

Een probleem voor die landelijke partijen in de gemeenteraad is natuurlijk dat Den Haag in feite Amstelveen dirigeert. Als Pechtold het daarginds goed blijft doen, scoort ook D66 aan de Poel wel. Dat heeft totaal niets met lokale prestaties te maken, maar met slaafs volgen door kiezers van de nationale trends. In dat opzicht zou je kunnen zeggen dat alleen de lokale partij Burgerbelangen (BBA) het van kiezers moet hebben die zich enigszins door de plaatselijke politiek laten leiden. Wat in feite ook weer onzin is, want al tijdens de verkiezingen voor de gemeenteraad liet BBA-lijsttrekker Peter Bot zich ontvallen dat het programma van zijn club eigenlijk uitstekend paste bij dat van de VVD en D66. Waarmee in feite de coalitie al was beklonken, hoewel men zich kan afvragen waarom die lokale partij dan nog nodig is.

Wegwezen

Johan Th. Bos

Johan Th. Bos

Nee ik heb niet geschreven over zeg maar het Amsterdamse deel van het ziekenhuis in Amstelveen. Stom misschien, want het was natuurlijk wel in de meeste media gepresenteerd nieuws. In de hoofdstad is te weinig ziekenhuisruimte om te bevallen en daarom komt men hier naar de Laan van de Helende Meesters om dat te doen.

Maar ja, daarmee blijkt onverdraaglijk leed samen te hangen. Het nieuwe leven komt dan op aarde in Amstelveen in plaats van in Amsterdam. Dat staat op het geboortebewijs en in het paspoort. Tragisch natuurlijk. Ik heb zelf twee kinderen van wie er één in Amsterdam en één in Amstelveen werd geboren. Zelf heb ik het niet gemerkt, maar nu ik het laatste nieuws heb gelezen, denk ik inderdaad dat die laatste een enorm leed met zich mee draagt. Ze sprak er nooit over, maar ik denk dat er inderdaad sprake is van verdringing. In Amstelveen worden geboren, lijkt mij zo ongeveer het ergste wat een mens kan overkomen. Kan tot de gruwelijkste psychische klachten leiden.

Vandaar dat men een hoekje Amstelveen als Amsterdam bestempelt. Een soort Amsterdamse ambassade in wat zich nog steeds ‘stad in het groen’ blijft noemen.

Fout

SP logo‘O, o, o, dat loopt fout.” Dacht ik nog. De SP wil dat de gemeente naar omwonenden van Groenhof luistert, die naar hun zeggen overlast gaan ondervinden van uitbreiding van dat winkelcentrum met Lidl. Maar dat zij uitgerekend de SP bereid vinden naar hen te luisteren, is foute boel voor hen. Misschien komt er wel een motie van de SP, die per definitie door de coalitie (meerderheid in de gemeenteraad) wordt verworpen. Het gaat er in de politiek niet om wát je zegt, maar wie dat doet.

Diezelfde SP werd door de gehele raad weggehoond toen zij jaren geleden een subsidie voor de Voedselbank vroeg in een motie. Was absoluut niet nodig in keurig Amstelveen. Een half jaar later vroeg de VVD exact hetzelfde, ook per motie,  en zij kreeg alle handen op elkaar. Iets dergelijks gebeurde ook met keiharde cijfers van de SP, toen het daaraan ten grondslag liggende onderzoek uitwees dat de verplaatsing van een bushalte louter een geste aan KPMG leek. Heel dat onderzoek was ‘politiek’ zei de raad, waarin men kennelijk apolitiek moet handelen, zodat het de vraag is waarom zoveel verschillende fracties nodig zijn. Politiek is in de raad blijkbaar taboe…

Sexy transparantie

Johan Th. Bos

Johan Th. Bos

Transparantie is als seks, denk ik soms. Je kunt er dagenlang over praten, complete congressen erover houden, maar het gaat gewoon om het doen. Iets dergelijks las ik over liefde. De gemeente houdt het bij het eerste. Bij eindeloos praten over transparantie, maar het blijft theorie. Die heeft niets met de praktijk uitstaande. Het is een geliefkoosd praatonderwerp voor lokale politici, maar blijft wat openbaarheid betreft zonder enig gevolg. Het is een politiek correct modewoord.

Verwijzen naar sterk toegenomen technologie is daarbij camouflage. Er kwamen wel websites en sociale media, maar die dienen wat de gemeente betreft alleen voor haar reclame, behoudens mogelijk enkele wettelijke verplichtingen – zoals afgeven van paspoorten – die het vooral voor de ambtenarij gemakkelijker maken. Misschien in dat geval ook voor burgers, maar daar gaat het zelden om.

Schiphol

SchipholMet een weemoedige glimlach neem ik kennis van 1001 acties om het einde van geconstateerde overlast door Schiphol in te binden. Ik kan me nog herinneren dat ik als jonge verslaggever betrokken was bij de organisatie van een meeting in een bomvol Casimir Lyceum, destijds de aula voor de gemeentelijke culturele happenings, want de schouwburg was er nog lang niet.

Die protestbijeenkomst in het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw, was georganiseerd en werd uitgezonden door de VARA-radio. Later deed de NCRV het nog eens dunnetjes over. Sindsdien zag en hoorde ik talloze uitzendingen over de last die Schiphol veroorzaakte. Er kwamen steeds andere actievoerders met hun clubjes, die konden rekenen op radio- en televisie-uitzendingen. Maar de luchthaven bleef gewoon uitbreiden, want in Den Haag denkt men nu eenmaal anders over de groei van de mainport dan in Amstelveen.

Politieke soep

Johan Th. Bos

Johan Th. Bos

Eigenlijk zijn SP en ChristenUnie binnen de gemeenteraad de enige echte oppositiepartijen. Soms doet ook GroenLinks nog mee, maar daar blijft het een beetje bij. Voormalig GroenLinks-fractievoorzitter Axel Boomgaars, in wie overigens een uitstekend – misschien wel het beste – raadslid vertrok, sprak zelfs eens van een klef gezelschap in dat raadhuis.

Van de wilde Haagse strijd die nu in de verkiezingstijd woedt, is in Amstelveen niet veel te merken. Ook als er voor het plaatselijke bestuur weer gestemd moet worden, haalt de lokale politiek het qua conflictueuze verschillen van inzicht het niet bij wat zich rond de Tweede Kamer afspeelt, waar bijvoorbeeld de PvdA nu verbaal op de VVD schiet en Mark Rutte het ook bij zo ongeveer alle andere partijen moet ontgelden.

In Amstelveen keert in feite alleen de SP zich in niet mis te verstane woorden radicaal tegen veel van het gevoerde beleid en stemt die fractie als enige jaar op jaar tegen de begroting. Men kan het daar mee eens zijn of niet, maar het is in elk geval duidelijk waar die partij voor staat. De SP is het evident met veel van het gevoerde beleid – bijvoorbeeld met de bouw van uitsluitend (middel) dure woningen – niet eens. En ook de verbreding van de A9 had van de SP niet gehoeven. Zoals zoveel door B&W en de meerderheid van de gemeenteraad verdedigde projecten.

Mantelzorg

Foto: amstelveenweb.com

Foto: amstelveenweb.com

Omdat zij geregeld alle bijeenkomsten van mantelzorgers bezoekt, staat zij met foto in kranten, wordt er met haar gepraat en staat zij zo ongeveer model voor die functie. Nu ken ik haar, dus weet dat zij inderdaad een man heeft met gebreken, maar niet van dien aard dat zij er dag en nacht moet wezen. Hij is zeer actief, kan eigenlijk alles zelf, maar komt alleen met haar de deur uit. Zeker met dit weer. Zij rijdt hem dan in de auto waarvoor een invalide-parkeerplaats is geregeld. Soms gaat ze een dag weg, bijvoorbeeld met de mantelzorgers of naar een vriendin.

Hij kan goed voor zichzelf zorgen, koken etc. Dus geen probleem, al laat hij haar graag het werk in huis doen. Dat was vroeger al zo, dus er niet zoveel veranderd op dat punt. Ik schrijf erover omdat zij alle tijd heeft om die bijeenkomsten van mantelzorgers te bezoeken, in tegenstelling tot degenen die écht aan uitputtende mantelzorg doen. Die hebben daar geen tijd voor.

Democratisch ongeluk?

Foto: amstelveenweb.com

Foto: amstelveenweb.com

Je kunt het er niet mee eens zijn, maar in een democratie beslist nu eenmaal de kiezer hoe een gemeenschap wordt bestuurd. Amstelveen is een liberale gemeente, met een voorkeur voor hoge en middeninkomens, alsmede bedrijven, hoewel B&W geneigd zijn dat tegen te spreken.

De grootste fractie in de gemeenteraad wordt gevormd door de VVD, gevolgd door de daarvan qua principes niet te onderscheiden fractie van D66. Samen hebben zij 17 van de 37 zetels. De coalitie die de stad regeert, bestaat verder uit Burgerbelangen (BBA) en PvdA. Wat die laatste er in doet, was qua traditionele opvattingen niet duidelijk, maar ook landelijk hield die ooit uit arbeiders bestaande partij – tot veler verbijstering- een kabinet op de rails, dat voor het eerst sinds jaren de rit uitzat. Bij de lokale partij Burgerbelangen zijn wat veranderingen op til, wordt door insiders  gefluisterd, maar daarvan is nog heel weinig te zien. Tot nu toe heeft zij geen enkele moeite met VVD-standpunten.  Ik heb haar vaak een lokale bijwagen van die landelijke club genoemd. Linda Roos, de belangrijkste oprichtster van de uit actiegroepen voortgekomen partij, maakte er nooit een geheim van landelijk te sympathiseren met ‘rechtse’ groeperingen als Leefbaar Nederland. BBA-wethouder Peter Bot zei trouwens al in verkiezingstijd dat het programma van zijn electorale organisatie vrijwel naadloos aansloot dat bij dat de twee liberale gezelschappen.