Categorie: "Column"

Van den Bergh als PvdA-probleem

Harry van den Bergh

Harry van den Bergh

Hij was naar een onverkiesbare plek op de kandidatenlijst gedirigeerd en trok kennelijk daaruit conclusies. PvdA-raadslid Harry van den Bergh keert niet terug in de gemeenteraad, na de verkiezingen.

Hij verdedigde volgens sommigen nog het oude sociaal democratische standpunt. Niets mis mee, zou je zeggen, maar de PvdA wil nu wel in de liberale coalitie blijven. En dan is een stoorzender als Van den Bergh een probleem als het op meepraten en klakkeloos aansluiten bij de andere drie partijen daarin aankomt.

In het door de coalitie gepropageerde programma van B&W staat bijvoorbeeld dat het woonbeleid gebaseerd met zijn op doorstroming. Ja, dan kun je natuurlijk niet een fractiegenoot hebben die luid en duidelijk roept dat die doorstroming volledig is mislukt, zoals in de oppositie ook wordt gehoord. Eigenlijk keerde Van der Bergh een beetje terug naar het standpunt een vorig standpunt van de PvdA dat er ook voor sociale woningbouw ruimte moest zijn. Daarmee kwam zij in conflict in conflict met de VVD en daardoor buiten de lokale regering te staan. Dat gebeurt ons geen tweede keer, moet men in het sociaal democratische kamp hebben gedacht. Dus zei men daar ja op alles wat de VVD graag wilde, zodat een compleet liberaal college ontstond.

Journalistiek, gemeenteraad en verkiezingen

Johan 2Wie denkt dat het goed gaat met de lokale journalistiek? Niemand in de zaal vol voorlichters van de overheid, journalisten en een enkel raadslid stak de vinger op. En dan waren we om erover te praten in de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad nog in Den Haag, waarop ik – bij alle armoede in de lokale nieuwsvoorziening – toch een klein beetje jaloers werd. Drie media zijn daar dominant en laten zich als het even kan de kaas niet van het brood eten, melde een ingewijde.

Maar de functie van de pers als luis in de pels en onmisbaar onderdeel van de democratie in een rechtstaat staat toch ook in de grote steden onder druk, vooral door slinkende redacties wegens gebrek aan inkomsten. Als men in een grote stad als Den Haag al klaagt, kun je nagaan hoe het in kleinere gemeenten, zoals Amstelveen, is gesteld.

Bloemen krokodil

Johan Th. Bos

Johan Th. Bos

Nu weet ik weer waarom ik nooit de politiek in ging. Je moet er een onlogische denktrant voor bezitten, die ik nu eenmaal niet heb. Volgens mij is dat ook de oorzaak van de enorme kloof tussen kiezers en gekozenen. Neem nou die bloemenstal aan de Van den Hooplaan, die niet een paar maanden naar de overkant mag om plaats te maken voor een van vergunning voorziene oliebollenkraam. Mag niet wegens rigide regelgeving.

Ooit zei wethouder Herbert Raat (VVD), die handhaving in zijn portefeuille heeft, niet in een stad te willen wonen waar op elke slak zout wordt gelegd. Het ging toen om het Stadsplein. Maar kennelijk zegt wethouder Maaike Veeningen van Economische Zaken (D66) hem dat niet na.

Geheime politiek

GemeentehuisTerwijl tegenwoordig om de haverklap in de gemeenteraad het woord transparantie valt, kent volgens mij geen lokale politicus de betekenis ervan. Nog meer dan de landelijke politieke arena blijft de plaatselijke als het er op aankomt gesloten. Nationale partijen stellen hun congressen open voor de media, zodat men die bijvoorbeeld op tv kan volgen. Dat nu is bij de plaatselijke afdelingen ervan kennelijk onvoorstelbaar. Lokale ledenvergaderingen van die partijen zijn gespeend van elke vorm van openheid.

Wonen

Johan 2Toch vreemd. Terwijl alle andere partijen in de gemeenteraad een mening hebben over de woningmarkt, wil de VVD er nog niets over kwijt. In het blad Amstelveenz meldt voorzitter Claudio Mancinelli dat geen bijdrage kan worden geleverd aan de rubriek ‘De politiek over’, waarin dat hoofdstuk de woningmarkt als eerste aan bod kwam, omdat de VVD nog druk doende is met een partijprogramma. De vraag is dus of de grootste fractie in de gemeenteraad voor de lokale verkiezingen met iets totaal nieuws komt.

Woningmarkt op slot voor lage inkomens

Johan 2Laten we er nou eindelijk gewoon duidelijk over zijn: Amstelveen is geen stad voor mensen met een modaal of nog lager inkomen. Die kunnen er gewoon niet meer bij. Tenzij zo iemand een tot statushouder gepromoveerde vluchteling is. De gemeente is wettelijk verplicht voor die groep honderden goedkope woningen beschikbaar te stellen. Dat lukt niet of nauwelijks.

Sociale huurwoningen zijn er hier gewoon te weinig om de ellenlange wachtlijsten weg te werken. Wie als Amstelvener toch een goedkoop huis wil, moet het elders zoeken, bijvoorbeeld in Almere. De Amstelveense voordelige woningmarkt zit op slot. De meerderheid van de gemeenteraad wil hooguit voor de middenklasse bouwen, die inderdaad ook niet aan een huis kan komen.

Verkiezingen veranderen niets

Gemeentehuis-150x129Als de VVD de grootste partij in Amstelveen blijft, ligt in feite de volgende coalitie al vast. En daarmee het college van B&W. Er komt wel een nieuwe burgemeester, via een unieke lachwekkende procedure, die verder nergens ter wereld wordt gevonden. Maar de wethouders blijven gewoon zitten. Dat willen zijn althans.

Gebeurt ook als het Pechtold-effect uit Den Haag nog even plaatselijk doorwerkt, want lokale fracties van landelijke partijen liften qua omvang nu eenmaal mee op de ontwikkelingen in de Tweede Kamer. VVD-wethouder Raat wordt naar men kan verwachten weer lijsttrekker en benoemt de drie nu zittende volgelingen om zich heen. Tenzij zich natuurlijk gigantische politieke veranderingen in deze stad voordoen, maar dat wonder gaan we waarschijnlijk niet beleven.

Lange koopzondag mislukt…

parkeren stadshartEen politieke botsing tussen ethisch oorlog voerende fracties van D66 en de ChristenUnie in de gemeenteraad was een gevolg van het voorstel der democraten een volledige koopzondag in te voeren. Dat de winkels op zondag pas om 12.00 uur open gingen, was volgens de voorstanders van dag en nacht in touw zijn van de ondernemers een armzalige vertoning.

Zo dachten ook de VVD en heel de rest van de coalitie (PvdA en Burgerbelangen) er over. Uit de oppositie kregen zij steun van GroenLinks en Ouderencombinatie.

Genderneutraal

170px-Gay_flag_8.svgDe krankzinnige discussie over genderneutraliteit woedt volgens een woordvoerder nu ook in de gemeentelijke gelederen. Er werd al even herinnerd aan het regenboog-zebrapad in het Stadshart en de regenboogvlag die op onder meer tijdens Euro Pride en de Coming Out Day boven het raadhuis wappert.

Voorheen konden vooral lesbiennes en homo’s uit de kast komen, maar daar zijn inmiddels biseksuelen en transgenders aan toegevoegd.

Driekwart Amstelveens werknemers werkt elders

KPMG gebouwDat zoveel mogelijk nationale en internationale bedrijven naar Amstelveen lokken goed is voor de plaatselijke werkgelegenheid, zoals sommige politici graag volhouden, is maar ten dele waar. Nog niet eens een kwart van de Amstelveense werkenden (22,8%) werkt in de eigen woonplaats. Gemiddeld moet die andere ruim driekwart van de Amstelveense werknemers bijna 15 kilometer reizen om op hun werk te komen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Natuurlijk moet men het allemaal regionaal bekijken, binnen de zogenoemde Metropool Regio Amsterdam (MRA), waarbij tientallen gemeenten zijn aangesloten, zonder trouwens enige democratische legitimiteit. Maar het is dus onzin dat zelfs in haar verdediging voor een McDonalds bij de N201 het raadslid Linda Roos van Burgerbelangen de lokale werkgelegenheid in stelling bracht. Want ja, we kunnen nu wel tegen zijn, maar dan verdwijnt die fast food horecanering naar een andere gemeente, betoogde zij serieus. En dat zou volgens haar een gemiste kans voor de werkgelegenheid zijn.