Categorie: "Column"

Liberale doorstroming

(Johan Th. Bos)

Als het aan de VVD ligt, zijn alleen bedrijven en rijken welkom in Amstelveen. De schaarse nog beschikbare grond mag in haar visie niet efficiënt worden gebruikt voor goedkope, maar uitsluitend voor dure woningen. Op daarbij passende ruime kavels en omgeven door veel groen. Geen kostbare percelenen voor die asockiale flats flats, maar louter voor villa’s dus. En voor een forse golfbaan. Ook nieuwe ondernemingen, die hier met bedrijfspanden ruimtelijk beslag willen leggen, blijven hartelijk welkom. Het vestigingsklimaat moet voor bedrijven ‘nog aantrekkelijker’ worden. Amstelveense jongeren met (nog) weinig bezit, die zich als starters op de woningmarkt aandienen, dienen op te rotten naar Almere of elders. Want ‘Amstelveen, verdient beter,’ zoals de titel van het VVD-verkiezingsprogramma aangeeft.

Goedkoop

Dat met de rekenkunde op het gemeentehuis het nodige mis is, weet iedere burger. Dat hoort zowel bij politiek als ambtenarij. Als politici beseften dat tijd geld is, zouden de raadsvergaderingen in een uurtje zijn gepiept, maar raadsleden scheppen er een sinister behagen in de publieke en elkaar te treiteren door elkaar eindeloos te herhalen en volslagen overbodig uit te wijden over minuscule details, die niemand interesseert. Maar een raadslid zit er dan ook uitsluitend

Waterschandaal

Nou, nou, wat zijn B en W toch ontzettend begaan met de burgers. Wethouder Tiemessen van Sociale Zaken (!) praat met het hoofdstedelijke waterleidingbedrijf om te proberen de tientallen van het net afgesloten gezinnen te helpen. En dat terwijl hij helemaal geen partij is, laat de gemeente nadrukkelijk weten. De lokale bestuurders dragen blijkbaar geen enkele verantwoordelijkheid voor de inwoners aan wier primaire levensbehoeften niet wordt voldaan. Eigen schuld, dikke bult. Maar in een vlaag van oeverloos altruïsme gedraagt de wethouder zich alsnog buitensporig sociaal. Al is dat dan pas nadat Amstelveen landelijk voor schut stond wegens de asociale afsluiting door incasseerder Eneco.