Categorie: "Column"

Overbodig

(Door Johan Th. Bos)

Het kan dus altijd nog erger. Na vier decennia de lokale politiek te hebben gevolgd, denk je alles wat die aan ontluistering kan bieden wel te hebben meegemaakt. Nee dus. De nieuwe collegecoalitie zorgde voor een historisch dieptepunt. Een aanfluiting voor alles wat ook in de verte nog maar iets met democratie heeft te maken. De als coalitieleider fungerende fractievoorzitter van de VVD, Hans Bulsing, maakt er geen geheim van de voorkeur aan geheimzinnigheid te geven. Zijn schaamteloze pleidooien voor gekonkel in achterkamertjes blijkt een virus dat ook PvdA en iets minder het CDA heeft aangetast.

Capaciteiten

(Johan Th. Bos)

Dat het nieuwe college vijf in plaats van vier wethouders telt, zoals het vorige, is volgens VVD-fractieleider en smid van de nieuwe coalitie (met CDA en PvdA) Hans Bulsing noodzakelijk in verband met de toenemende werkdruk. Er moet zo vreselijk veel gebeuren, betoogde hij bij de presentatie van het collegeprogramma en de wethouders kandidaten, dat zo’n uitbreiding van de ploeg (en de bijbehorende financiële lasten) absoluut verantwoord is.

Nieuwe coalitie, oude leugen

(Johan Th. Bos)

Van een overmaat aan creativiteit kan de nieuwe coalitie die Amstelveen moet gaan besturen niet worden beschuldigd. VVD, PvdA en CDA gebruikten de smoes die ik had voorspeld om uitbreiding van het college met een extra wethouder te verdedigen. Mijn voorzegging berustte niet op profetische gaven of helderziendheid, maar gewoon op historisch inzicht. Op decennia ervaring met de onwaarachtigheid van politiek.

Liberale soap

De VVD is dus helemaal terug in het lokale bestuur.De schijnvertoning, een soap die weer vier jaar gaat duren, is begonnen. Zoals viel te verwachten, was ook de tweede openbare ronde van de politieke beraadslagingen in no time afgelopen. Drie kwartier. Logisch. Publiek debat, hoewel eerder aangekondigd, was niet aan de orde.

Gekonkel

“Wij willen van onze kant de normale openheid betrachten,” zei lijsttrekker Hans Bulsing van de VVD in de eerste ronde van de openbare collegeonderhandelingen. In liberale kring hebben de begrippen ‘normaal’ en ‘openbaar’ blijkbaar een merkwaardige inhoud. De burgers die naar het raadhuis waren gekomen, kwamen voor een theaterstukje. Het nieuwe college van VVD, PvdA en CDA was tijdens het weekend al in het geheim in elkaar getimmerd.

Fietsbeleid

Nou, nou. Wat is de gemeente begaan met onze gezondheid. In een lijvige nota leggen legt zij nog eens uit hoed goed het wel voor ons allemaal is te fietsen, in plaats van eeuwig en altijd de auto te gebruiken. Méér op de pedalen moeten we de komende jaren. Want dat is goed voor de kwaliteit van de leefomgeving. Minder uitlaatgassen, meer lichaamsbeweging. De groene bovenmeesters hebben het allemaal mooi voor de kindertjes bedacht.

Liberale doorstroming

(Johan Th. Bos)

Als het aan de VVD ligt, zijn alleen bedrijven en rijken welkom in Amstelveen. De schaarse nog beschikbare grond mag in haar visie niet efficiënt worden gebruikt voor goedkope, maar uitsluitend voor dure woningen. Op daarbij passende ruime kavels en omgeven door veel groen. Geen kostbare percelenen voor die asockiale flats flats, maar louter voor villa’s dus. En voor een forse golfbaan. Ook nieuwe ondernemingen, die hier met bedrijfspanden ruimtelijk beslag willen leggen, blijven hartelijk welkom. Het vestigingsklimaat moet voor bedrijven ‘nog aantrekkelijker’ worden. Amstelveense jongeren met (nog) weinig bezit, die zich als starters op de woningmarkt aandienen, dienen op te rotten naar Almere of elders. Want ‘Amstelveen, verdient beter,’ zoals de titel van het VVD-verkiezingsprogramma aangeeft.

Goedkoop

Dat met de rekenkunde op het gemeentehuis het nodige mis is, weet iedere burger. Dat hoort zowel bij politiek als ambtenarij. Als politici beseften dat tijd geld is, zouden de raadsvergaderingen in een uurtje zijn gepiept, maar raadsleden scheppen er een sinister behagen in de publieke en elkaar te treiteren door elkaar eindeloos te herhalen en volslagen overbodig uit te wijden over minuscule details, die niemand interesseert. Maar een raadslid zit er dan ook uitsluitend

Waterschandaal

Nou, nou, wat zijn B en W toch ontzettend begaan met de burgers. Wethouder Tiemessen van Sociale Zaken (!) praat met het hoofdstedelijke waterleidingbedrijf om te proberen de tientallen van het net afgesloten gezinnen te helpen. En dat terwijl hij helemaal geen partij is, laat de gemeente nadrukkelijk weten. De lokale bestuurders dragen blijkbaar geen enkele verantwoordelijkheid voor de inwoners aan wier primaire levensbehoeften niet wordt voldaan. Eigen schuld, dikke bult. Maar in een vlaag van oeverloos altruïsme gedraagt de wethouder zich alsnog buitensporig sociaal. Al is dat dan pas nadat Amstelveen landelijk voor schut stond wegens de asociale afsluiting door incasseerder Eneco.