Categorie: "Column"

Verkiezingen

Johan Th. Bos

Johan Th. Bos

De stoelendans in de coalitie binnen de gemeenteraad lijkt nu heel langzaam te beginnen, hoewel de verkiezingen nog ongeveer driekwart jaar zijn verwijderd. Nou ja, VVD en D66 zullen wel terug keren zolang Pechtold in Den Haag die laatste club blijft leiden. Met een beetje geluk blijft D66 dan lokaal de tweede partij, met acht zetels in de gemeenteraad, of de club groeit – om volstrekt onduidelijke plaatselijke redenen – uit tot de grootste fractie.

Alleen de ronduit gluiperige en schandalige manier waarop de baas in Den Haag in eerste instantie met de ChristenUnie omsprong, kan ook in Amstelveen enig roet in het eten gooien. Dan blijft de VVD dus gewoon de grootste, met D66 en de lokale partij Burgerbelangen als liberale bijwagens.

Die drie lijken alles ook zo te willen houden als het nu is. De collegetoekomst voor de PvdA is het onzekerst. Als die partij – zoals voor nationale partijen gebruikelijk is – de landelijke trend volgt, blijven zelfs de drie zetels in de gemeenteraad niet overeind. Het gevecht speelt zich dus af rond de vierde wethouderszetel, nu bezet door Jeroen Brandes met steun van een ja-knikkende PvdA-fractie.

PvdA en verkiezingen

Esther Veenboer

Esther Veenboer

Terwijl in Amstelveen al jaren een volstrekt overheersend liberaal bestuursbeleid wordt gevoerd, meent de PvdA in de gemeenteraad B&W ‘zonder voorbehoud’ te kunnen complimenteren. Fractieleider Esther Veenboer deed dat woensdag bij de behandeling van de Kadernota. Haar partij maakte dan ook deel uit van de coalitie en leverde een wethouder. De rode veren van weleer zijn zo niet verdwenen dan toch onzichtbaar geworden. De andere partijen met een vertegenwoordiger in het college zijn VVD, D66 en Burgerbelangen Amstelveen (bbA).

En de PvdA voelt zich in dat gezelschap kennelijk helemaal thuis. In het vorige college van B&W zat de PvdA niet. Een in het oog springend verschil met de VVD was dat zij in verkiezingstijd sociale huurwoningen wilde bouwen, zoals nu de SP. De PvdA hoort men daar nu niet meer over en zij sloot zich aan bij het coalitiebeleid omtrent wonen, waarin doorstroming leidend is en sociale woningbouw ongeveer taboe. Hoewel PvdA-raadslid Harry van den Bergh min of meer terug trekt op de oude stellingen en meldde dat doorstroming in de praktijk niet lukt.

Gemeenteraad wil talloze onderzoeken

2_Vragen_aan_burgemeesterMin of meer had fractievoorzitter Noomen van de VVD gelijk, toen hij zei dat heel die Kadernota – met de kaders voor de volgende begroting – wat hem betreft een hamerstuk mocht zijn. Wat hij als min of meer verplicht nummer en zijn collega’s in hun algemene beschouwingen zeiden, overlapte elkaar in overbodigheid. Toch rolden uit de discussie nog een dik pak moties, waarin meestal om wéér een onderzoek werd gevraagd, zoals naar de ‘effecten van het inschakelen van Jeugdhulpverlening bij het primaire onderwijs’’, waarmee de raad unaniem akkoord ging.

Snelle burgemeester

Burg. Mirjam van 't Veld

Burg. Mirjam van ‘t Veld

Van alle burgemeesters die ik meemaakte sinds Dirk Rijnders, bleef Mirjam van ’t Veld het kortst in Amstelveen. Zij was de eerste vrouw in de lokale geschiedenis die het ambt bekleedde en misschien historisch gezien ook wel degene die daaraan het snelst de brui gaf. Maar voor dat laatste zou ik de Vereniging Historisch Amstelveen moeten aanschieten. In elk geval maakte Van ‘t Veld niet eens haar eerste termijn af, terwijl je op grond van haar herhaalde liefdesverklaringen jegens de stad anders zou denken. Wij hebben het hier zo goed samen als Amstelveners en het moet nog beter gaan. Als we nou maar allemaal lief zijn en respect hebben voor elkaar. Zoiets.

Vandaar het door haar gestarte project ‘Mensen Maken Amstelveen’. Bij die mensen hoort zij zelf dus binnenkort niet meer, maar het staat natuurlijk leuk op een CV. Net als dat zij werd genomineerd voor de titel wereldburgemeester, wegens de manier waarop zij met de bevolking omging toen de gemeente de noodopvang van Syrische vluchtelingen tussen Joodse instituten dropte.

Systeem lag er uit

recycle-computers[1]Opnieuw raakte ik overtuigd van de menselijke kwetsbaarheid die het virtuele tijdperk met zich mee heeft gebracht door het uitvallen van de server – welgemeende excuses trouwens – waarmee ook amstelveen.blog.nl in stand wordt gehouden. Ongeveer anderhalve dag lagen wij er uit.

Behalve een compleet nieuwe branche, dankzij de smartphone, heeft digitalisering een dito vorm van nog steeds groeiende en kennelijk zeer lucratieve criminaliteit opgeleverd. Alsmede gevaren dus.

Ja, ook dit is een digitaal medium. Het betekent afhankelijkheid van computers ook die van elektriciteit om maar wat te noemen. OK, de destijds zeer gevreesde millenniumwissel kwamen wij zonder kleerscheuren door, maar allerlei voorzorgsmaatregelen en mankracht tijdens die beruchte Oudejaarsnacht (ik zie nog de toenmalige gemeentesecretaris en een team in het raadhuis) hadden wel sloten geld gekost.

Geheime democratie

2012-Johan-bos-beterVoorafgaande aan de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) was er donderdagavond weer een besloten meeting voor raadsleden over toerisme. Het seizoen loopt een beetje ten einde dus er zijn op dit moment nog weinig van de geheime bijeenkomsten. De gemeente doet alsof de beslissingen in het beperkte openbare deel van de politieke arena vallen, maar dat is onzin.

Om te beginnen is er het coalitie-overleg, waar de partijen die de basis vormen voor het college van B&W de rijen sluiten. Maar ook andere fracties in de gemeenteraad opereren voornamelijk stiekem. Er zijn meer meetings waar burgers en pers zorgvuldig worden geweerd dan publieke. Die vormen hooguit het topje van de ijsberg. Een paar keer trachtte ik zo’n niet openbare meeting binnen te lopen, maar de toegang werd mij geweigerd. Burgers mogen wel kijken naar het optreden voor de bühne van de elite, die zich volstrekt onverklaarbaar volksvertegenwoordiging noemt, maar natuurlijk niet achter de deuren kijken waar de echte informatie met haar wordt gedeeld.

Druk

Merkwaardig is intussen dat de raadsgriffie veel van die geheime bijeenkomsten en zogenaamde ‘werkbezoeken’ aankondigt, zij het zonder tijdstip van aanvang en locatie. Natuurlijk heeft geen kiezer daar wat aan, maar die melding dient waarschijnlijk alleen om te laten zien hoe druk die gemeenteraad het wel heeft.

Cyber

GemeentehuisEen complete nieuwe branche kwam er bij sinds de smartphone werd geïntroduceerd en bedrijven het volk wijs maakten dat het daar absoluut niet buiten kan. Zodat vrijwel iedereen er nu één heeft en daarmee extra jaarlijkse kosten maakt, want de hoge investeringen van al die providers moeten er wel uit, om even van hun winsten niet te spreken.

Misschien bestaat die nieuwe bedrijfstak nu 10 of 15 jaar. Iedereen kan er nu verbaal of en in te lezen berichtgeving de grootst mogelijke en totaal irrelevante onzin uitgooien. Dat moet van de providers vooral zo blijven. Ik zag commercials waarin werd gezegd dat men zich voor een paar tientjes per maand al ‘suf’ kan lullen. En er zijn massa´s consumenten die dat graag doen en zich dus tegen betaling bij de sekte der gekken aansluiten.

Kneuterig

GemeentehuisVia hun digitale achterkamer raadsweb kregen leden van de gemeenteraad excuses aangeboden van B&W voor het persbericht over de extra overkapping van de A9. Samen met verdieping van de rijksweg in het Oude Dorp kost die de gemeente € 9 miljoen. En ja, het persbericht was er uitgegaan zonder eerst de raadsleden te informeren. Sorry dus.

Volstrekte onzin, die de verslechterde openheid van de gemeente – tegenwoordig transparantie geheten – opnieuw aantoont. Dat is een begrip om vooral over te praten, mits het maar niets met de realiteit krijgt uit te staan. Dat nu even raadsleden niet in het diepste geheim werden geïnformeerd voordat er een persbericht uitging, had volgens mij gewoon een pragmatische reden. Hield verband met het redactioneel sluiten van de lokale weekkrant. Blijkbaar zijn andere media gelijktijdig (maar zeker is dat niet) op de hoogte gesteld.

Clowns

3232_fullimage_gemeentehuis_570x317Soms koester ik een lichte vorm van argwaan jegens burgemeesters. Zij solliciteren naar die post in een gemeente echt niet uitsluitend omdat zij er zo verliefd op werden. Sterker nog: Vaak zijn zij er vóór die sollicitatie nog nooit geweest. Eenmaal aangenomen, c.q. benoemd (want de gekozen burgemeester is vrijwel alleen in Nederland taboe), doen zij doorgaans of het stadsdorp waar zij terecht kwamen uniek is. De burgers en ondernemers zijn eindeloos, evenals de geschiedenis, de natuur prachtig, het verenigingsleven prima enzovoort. Geen superlatief te overdreven om in alle toonaarden te laten weten hoe bijzonder de gemeente wel is waarin zo’n eerste burger terecht komt. Samen vormen wij deze geweldige stad, pleegt zo iemand in toespraken te zeggen.

Totdat een grotere en dus meer lucratieve standplaats lonkt. Slaagt de sollicitatie ook daar dan is er op heel de wereld geen betere plek dan de nieuwe omgeving. Mensen maken Amstelveen wordt Mensen maken Utrecht, bijvoorbeeld. Met evenveel verve voor het voetlicht gebracht.

Amity en bloemenstal

bloem2[1]Als een donderslag bij heldere hemel kwam het nieuws. De internationale school Amity uit India komt er aan en vestigt zich in het voormalige hoofdkantoor van vaten-gigant Van Leer aan de Amsterdamseweg.Media kregen het deze week te horen, maar misschien zijn raadsleden – in het geheim natuurlijk – via hun gebruikelijke achterkamers eerder op de hoogte gesteld.

De burgemeester liet al weten er trots op te zijn die school in Amstelveen te mogen verwelkomen, dus alles zal wel razendsnel in kannen en kruiken worden gegoten. In elk geval voor september.