Verkiezingskoorts

Aan de lawine van voorstellen van de politieke partijen is te merken dat de verkiezingen voor de gemeenteraad naderen. Waar zij in de laatste vier jaar blijkbaar niet aan dachten, wordt nu als belofte of wens gelanceerd, in de hoop dat kiezers zich die creatieve ideeën op 21 maart in het stemhokje herinneren.

Het regent ook suggesties van partijen om over te praten  in de raadscommissie Burgers & Samenleving. Een openbare bestuursvergadering als onderdeel van de respectieve campagnes dus. GroenLinks en D66 willen op de agenda hebben dat de gemeente jongeren van 14 tot 18 jaar politiek bewust moet gaan maken, de ChristenUnie wil het in dezelfde vergadering hebben over de internationale school Amity (die al open had moeten zijn, maar omdat de papieren niet in orde waren dat niet kon), waarvoor de gemeente een slordige 1,5 miljoen wil neer tellen, en de SP wenst het uitgebrachte zwartboek over de bejegening door de gemeentelijke sociale dienst van statushouders en minima te bespreken in de commissievergadering.

Kennelijk denkt de SP toch niet in het college te komen, want aan de vooravond van de verkiezingen met dergelijk vuurwerk – waarin het bestaande college zich natuurlijk  ‘niet herkent’ – te komen, is politieke zelfmoord. De socialisten krijgen van verreweg de meerderheid in de politieke arena de wind van voren, want iedereen wil natuurlijk in de volgende coalitie zitten, dus een gezamenlijk ‘zich niet herkennen’ in het zwartboek ligt voor de hand. Met ketsten als dat van een ‘partij politiek’ zwartboek der SP sprake is en van elk verder onderzoek de conclusie zal zijn dat de gemeente zich niet herkent in de genoemde misstanden.

Wethouder

Zelfs van GroenLinks verwacht ik eigenlijk niet veel. De gedoodverfde wethouder van die partij, de in Amsterdam wonende directeur van de Vrijwilligerscentrale Frans Huissen – tot in januari een van de twee presentatoren van de lokale talkshow BV Amstelveen – lijkt zich al warm te lopen voor een functie in het college. Daar lijkt de strijd tussen de PvdA (die er nu wethouder Jeroen Brandes in heeft), GroenLinks en het CDA te gaan. Die laatste partij heeft trouwens de ondernemer van het jaar, directeur Pier Rienks van Venstra, als wethouderskandidaat genoemd. Hij is nu lijsttrekker.

Linkse veren

Voordeel voor het nu aan de macht zijnde college is natuurlijk dat de PvdA daarin volledig meegaand is. Misschien maakt ook GroenLinks die draai (daar zal achter de schermen al met Huissen over zijn gesproken), wat het afschudden van veel linkse veren meebrengt. Want hoe je het ook bekijkt: dit blijft natuurlijk  een liberale gemeente. Mogelijk komt het CDA terug in de coalitie, maar de uit een voormalig college stammende Herbert Raat heeft bij die club nog een oude rekening open staan, omdat CDA-wethouder Groot destijds voor een crisis in B&W zorgde, toen hij – uitermate slecht gecommuniceerd – bleek mee te zijn gegaan in de afbraak van de Schilderswijk, ten behoeve van het winkelcentrum Stadshart, eigendom van Unibail-Rodamco.

Raat nam in het nieuwe college tussen alle zware portefeuilles voor zijn rekening, dus ook die van het Stadshart, en het kostte hem moeite de zaak weer met Unibail-Rodamco recht te breien, wat nu schijnt te zijn gelukt, zonder sloop van de Schilderswijk.

Pijpen

In het bestaande college-coalitie zitten naast de PvdA ook de VVD, D66 en de lokale partij Burgerbelagen. Wie tussen die verkiezingsprogramma’s van die drie enig verschil wil zien, is knap. Die blijven dus wel en alle wethouders hebben laten weten dóór te willen. Ook de PvdA wil wel alles bij het oude laten. De vraag is misschien nog of de VVD de grootste blijft of wordt ingehaald door D66. Dan zou, naar landelijk voorbeeld, GroenLinks misschien alsnog in beeld komen. Hoewel D66-wethouder Maaike Veeningen natuurlijk behoorlijk naar de pijpen van Herbert Raat danst…

 

 

 

Lees ook:Soep
Lees ook:Raat: ‘Groen Links is vooral overal tegen’
Lees ook:VVD vormt coalitie met BBA, CDA, ChristenUnie en OCA
Lees ook:PvdA wil bredere coalitie, maar zegt niet welke
Lees ook:Gevoel en vertrouwen

24 reacties op “Verkiezingskoorts

 1. Frank

  Maw de andere eventuele coalitiepartijen laten zich volkomen tegen elkaar uit spelen door Raat. Dit heeft weer als gevolg dat ze niets van zichzelf terug zien in het toekomstige beleid, behalve een etalage-wethouder . Zie D’66 de afgelopen vier jaar, geen enkel verschil met de VVD.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Kees

  Uit de bovenstaande colomn valt dus af te leiden dat Raat alle politieke partijen in zijn zak heeft op de SP na, maar daar zegt de schrijver van dat die politiek zelfmoord heeft gepleegd. Ik vraag mij af of datzelfde ook niet geldt voor al die andere politieke partijen. In de praktijk is er namelijk geen verschil meer tussen hen en de VVD. Enkel D’66 zou nog wel eens verschil kunnen maken, maar dan moeten ze niet aankomen met een figuur als Maaike van Veeningen, die volledig wordt weggespeeld door Raat. Zij is ronduit zwak.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Gerben

  Spannend wordt het met al die partijen.

    /   Beantwoorden  / 
 4. App

  Een leugen blijft een leugen, ook als je hem als waarheid presenteert. Er is nooit sprake geweest van afbraak van de gehele Schildersbuurt, zoals hier nu weer wordt beweerd.

  Door toedoen van Raat krijgt Amstelveen niet het optimale stadscentrum dat er had moeten en kunnen komen.

    /   Beantwoorden  / 
  1. 😂

   En jij niet de de winstmaximalisatie die je dacht te halen uit je eigen appartement, maling hebbend aan de huiseigenaren van de Schilldersbuurt.

     /   Beantwoorden  / 
   1. App

    De waarde van ons huis gaat als een dobber op en neer, maar daar merken wij niets van, want het is niet te koop.

      /   Beantwoorden  / 
 5. Cor de Bree

  ‘Bovendien vind jij kritiek op Raat sowieso ongepast.’ Dat schreef u in een andere reactie. Uit al uw reacties blijkt uw ziekelijke haat jegens Raat. Waar heb ik gezegd dat elke kritiek op Raat ‘ongepast’is? Wie zich eens niet kritisch uit, vindt in uw ogen elke kritiek ongepast. Je moet echt van de ratten besnuffeld zijn om tot zo’n redenering te komen. Maar goed als je iemands bloed wel kunt drinken en hij de schuld is van alles wat er gemeentelijk mis gaat, kom je al gauw tot zulke doldrieste conclusies.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Ilse

   Volgens de DSM 5 heet dit obsessief gedrag. Daar hebben ze vast wel een therapie voor.

     /   Beantwoorden  / 
 6. App

  Stadshart, A9, handhaving, monumenten, zorg en financiën behoren tot de portefeuille van wethouder Raat (VVD). Op ieder van die gebieden gaan er dingen fout tot erg fout.

  Burgers moeten daarop kritiek kunnen uiten zonder persoonlijk te worden aangevallen.

  Als mijn kritiek ongefundeerd is, kan je die tegenspreken en vertellen wat Raat juist heel goed heeft gedaan. Ook mbt de sloop van de ‘witte school’ kon je dat natuurlijk niet. Daarom ga je maar weer een potje schelden.

    /   Beantwoorden  / 
 7. Olaf Oomes

  In bovenstaand artikel wordt op een uiterst subtiele- edoch verwerpelijke wijze gepoogd de feiten rond het Stadshart te vervalsen teneinde wethouder Raat vrij te pleiten terwijl hij juist degene is die destijds bijna voor een crisis in B&W zorgde. Dit was niet de toenmalige wethouder Groot, een man die juist visie toonde richting de verdere ontwikkeling van het Stadshart.
  De uitkomst van deze visie, concreet uitgewerkt samen met Unibail-Rodamco, werd gedragen door het voltallige college waar ook wethouder Raat onderdeel van uitmaakte. Pas toen een aantal bewoners van de Schilderswijk gingen steigeren deed wethouder Raat voorkomen alsof dit alles wethouder Groot was te verwijten. Als het college haar rug had recht gehouden en pal achter haar eigen goedgekeurde plannen was blijven staan dan had het Stadshart er thans vele malen florissanter bij gelegen.

  Dat het Hr. Raat moeite kostte de zaak weer met Unibail-Rodamco recht te breien heeft hier denk ik alles mee van doen immers hij was de directe aanjager voor het afblazen van de ambitieuze renovatie- en uitbreidingsplannen.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Groot zorgde voor onjuiste communicatie, waardoor vrijwel alle bewoners (en anderen) te hoop liepen tegen B&W. De mensen hadden plotseling een brief gekregen waarin stond dat hun huis op de nominatie stond te worden gesloopt. Die foute communicatie zorgde voor alle ophef. Dat de vastgoedeigenaar een andere visie heeft (als bedrijf) dan de bevolking is niet zo vreemd. De breuk met die laatste kwam dat B&W leken zich zonder enig gesprek met de bewoners daarbij te hebben aangesloten. In bomvolle zalen moest oud-burgemeester Jan van Zanen proberen de protestacties te sussen, terwijl Unibail-Rodamco dreigde Amstelveen te zullen verlaten als in de Schilderswijk niet kon worden gesloopt. Als de gemeente al een uitgewerkt plan had, was dat wel in achterkamers – zeker niet in de gemeenteraad – bekokstoofd. Ik dacht dat het een aanpak is, waarop de VVD naar men zegt patent heeft….

     /   Beantwoorden  / 
  2. App

   Alleen huizen aan de Lastmanweg hadden plaats moeten maken voor een stadsparkje als buffer tussen het uitgebreide winkelcentrum en de woonhuizen in de Schildersbuurt. Voor de huurders zouden aantrekkelijke vervangende woningen worden gebouwd die met name voor oudere bewoners veel voordelen zouden hebben.

   De routering van de aanvoer door leveranciers zou ingrijpend verbeterd worden. Nu wurmen enorme vrachtwagens zich door veel te nauwe woonstraten.

   Bij de bouw en inrichting van het winkelcentrum zijn destijds grote fouten gemaakt. Die worden nu helaas niet hersteld. Een gemiste kans, dus. En dan heb ik het nog niet over de A9..

     /   Beantwoorden  / 
  3. 😂

   Je kunt ook ook zeggen dat Raat bijtijds de bakens heeft verzet en zijn coalitiegenoot i.d.als een baksteen heeft laten vallen, maar dat is nu eenmaal politiek.
   @hr. Bos. Die commotie zou toch wel zijn ontstaan als je hoort dat je eigen huis moet worden afgebroken met gesprek of zonder gesprek. Maw dat argument van foute communicatie slaat nergens op.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Olaf Oomes

    Gelet uw eerste opmerking lijkt u er van uit te gaan dat politiek ten principale onfatsoenlijk dient te zijn.
    Ik ben het hier niet mee eens echter dat vereist (blijkbaar ook in Amstelveen) een ander slag politici.
    Welnu 21 maart hebben we weer een kans om fatsoenlijke politici in de gemeenteraad te kiezen.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Cor de Bree

     Fatsoenlijk = links, bedoelt u?

       /   Beantwoorden  / 
   2. App

    ‘Zoals de wind waait, waait mijn rokje’ is het devies van de Rattenvanger van Amstelveen.

      /   Beantwoorden  / 
 8. Rotary-vriendje

  Vooropgesteld, ik heb niets tegen de persoon Frans Huissen. Maar volgens mij zit de beste man niet eens in de raad (hoeft ook niet, daar gaat het niet om), noch coalitievoorspellingen die mogelijk zijn daar er nog geen verkiezingsuitslag is, maar wél constant over een kandidaat-wethouderschap oreren. Waar haalt de partij c.q. kandidaat de arrogantie vandaan ? Voelt hij zich te goed voor het raadslidmaatschap ?

    /   Beantwoorden  / 
 9. App

  Cor je maakt het allemaal erg spannend maar je zit er met jouw framing volkomen naast.

  Als ik Herbert Raat ziekelijk zou haten en zijn bloed wel zou kunnen drinken, dan zou ik mij niet beperken tot feitelijke en inhoudelijke kritiek op zijn wanbeleid, zijn nalatigheid en zijn foute beslissingen. Als ik daarbij ongelijk heb, kan je mij gewoon inhoudelijk tegenspreken. Dat doe je echter niet. Dat zegt genoeg.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Cor de Bree

   Er is geen tegenspreken aan. Niets van wat hij doet, is in jouw ogen goed, want hij deugt niet als wethouder, zeg je. Heb jij je al gemeld als kandidaat om het van hem over te nemen?

     /   Beantwoorden  / 
   1. Olaf Oomes

    Ah de woordvoerder van Hr. Raat spreekt zich uit onder eigen naam dit keer.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Cor de Bree

     Woordvoerder? Zo, u weet meer dan ik. Kunt u ook zeggen waar de rekening dan heen moet, dus van Raat?

       /   Beantwoorden  / 
  2. App

   Cor, vertel gewoon wat Raat volgens jou dan wél goed heeft gedaan inzake de ‘witte school’, Stadshart, A9, bunker, Poelbad, thuiszorg, handhaving, etc. Misschien kan je daarmee zijn critici beter overtuigen dan met jouw gescheld.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Cor de Bree

    Vrijwel alle zaken die u noemt zijn door vrijwel de gehele gemeenteraad besloten. Maar ja, daar zitten volgens u ook allemaal gekken in. Aan het Stadshart, bijvoorbeeld, ligt een visie ten grondslag, waar ook UR (die eerst weg wilde, maar degene die dat zei is vervangen) mee instemde. Witte school was géén vergunning voor gegeven etc. U bent nu eenmaal tegen de wijze waarop B&W plus gemeenteraad al die projecten hebben aangepakt. En daarom zijn ze dus niet goed.

      /   Beantwoorden  / 
 10. App

  Aha, de gemeenteraad beslist alles en daarom staat Herbert Raat (VVD) op de meeste foto’s in de Amstelveense media.

  Ik heb nooit beweerd dat in de raad alleen maar gekken zitten, maar wel dat zij zich te gemakkelijk door Raat laten inpakken. Te weinig checks and balances.

  Raat claimde dat hij bij de witte school ‘onmiddellijk’ had ingegrepen, maar toen was het gebouw al gedeeltelijk gesloopt. Dit is slechts één voorbeeld van het verschil tussen Raats praatjes en de werkelijkheid.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.