Categorie: "Groen"

Varen, hommels bekijken en schilderen in Bos

Bij-op-bloem_1180x664Er is veel te doen in het Amsterdamse Bos, begin augustus. Op zondagmiddag 6 augustus om 12.00, 13.30 of 15.00 uur kunnen kinderen van 4 tot en met 10 jaar (en hun ouders) ontdekken wat bijen en hommels in het Bos doen. En ze ook even goed bekijken.

Start is bij de Boswinkel en de duur is een uur. Kosten € 5,00 per kind en € 2,50 per ouder. Aanmelden en informatie: 020-5456100.

Raad wil stadspark in Amstelveen zuid

2017-gordon-leegstra-roos-broerseparkAmstelveen.blog.nl mag dan kennelijk op een zwarte lijst staan bij de lokale coalitiepartijen (VVD, bbA, D66 en PvdA),  andere media kregen van haar wel het nieuws dat er volgens die koepel een stadspark moet komen in het zuiden van de gemeente. Via een motie stelden de partijen dat woensdagavond voor.

B&W werd gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken voor een park bij de nieuw te bouwen wijk De Scheg of in de Noorderlegmeerpolder.

“Hiermee willen zij de groene hoofdstructuur in Amstelveen versterken en voorzien in de behoefte aan groene recreatie van het toegenomen aantal inwoners ten zuiden van de A9”, meldt amstelveenweb.com. Ook de lokale krant kwam met het nieuws al voordat de gemeenteraad voor de behandeling van de Kadernota, waarbij de ook door GroenLinks en ChristenUnie gesteunde motie werd ingediend, in vergadering bijeen kwam.

Omstreden procedure ‘groene leges’

Frank Berkhout

Frank Berkhout

Als een procedurele overval zag de meerderheid van de gemeenteraad het. D66 toverde bij de behandeling van de Kadernota (concept begroting) op het laatste moment een motie uit de hoed, met steun van de VVD, inhoudende dat drie ton wordt gereserveerd voor een fonds waaruit bouwleges geheel of gedeeltelijk worden betaald als het om een duurzaam bouwwerk gaat.

Andere fracties vonden vooral dat zoiets op deze manier niet kan. Er moet een initiatiefvoorstel voor worden gemaakt. “Het is een 1-2tje tussen twee coalitiepartijen”, klaagde GroenLinks-fractievoorzitter Martin Kortekaas.

Kriebeldiertjesparadijs

NatuuriseenFeest.web25Een Kriebeldiertjesparadijs, wordt het genoemd. Woensdagmiddag 2 augustus kunnen kinderen van zes tot en met 10 jaar om 13.00 uur of 14.30 uur in het Amsterdamse Bos van takken, klei en andere bosdingen een klein kriebeldierenhuis maken voor in hun tuin.

Zo helpen zij de kleine dieren met een huisje. Ouders / begeleiders mogen natuurlijk meekomen..

Start is bij de Boswinkel en de duur is een uur. Kosten € 5,00 per kind. Aanmelden en informatie: 020-5456100.www.amsterdamsebos.nl.

Heet water tegen onkruid

juli 2017 vullen wagen met zwembadwaterEindeloos doordrammen van GroenLinks over het giftige Round-Up tegen onkruid en aansporen tot gebruik van heet water daarvoor lijkt nu toch effect te hebben. De gemeente gebruikt nu overtollig verwarmd zwembadwater van De Meerkamp om onkruid te bestrijden op de stoepen. Dat is een milieuvriendelijke en duurzame manier van onkruidbestrijding, roepen B&W. Dat wist GroenLinks allang, maar het hete water was destijds niet efficiënt en betekende een grotere aanslag op het budget dan doorgaan met gif.

Met GroenLinks bomen kijken in Westwijk

groenlinks01[1]Op zaterdagochtend 1 juli  is er op initiatief van GroenLinks een rondleiding onder leiding van Paul Tensen langs het groen in Westwijk.

Paul Tensen is vakbekwaam hovenier en heeft 30 jaar bij de gemeentelijke Plantsoenendienst gewerkt. Hij heeft onder andere geholpen tijdens de Boomfeestdag in 2005 om samen met de leerlingen van de Karel Eijkmanschool een paardenkastanje zonder vruchten te planten. Hij is al 40 jaar lid van de Bomenstichting en sinds 1973 IVN-natuurgids.

Avondwandeling in Amsterdamse Bos

avondwandelingEen avondwandeling met de boswachter in het Amsterdamse Bos kan worden gemaakt op vrijdagavond 7 juli om 20.30 uur. Hoe is het buiten in het Bos met de dieren als het langzaam donker wordt?

De boswachter vertelt onderweg allerlei wetenswaardigheden. De wandeling is geschikt voor het hele gezin. Aanmelden 020-5456100. Kosten: € 5 per persoon.

Groengebied mogelijk weg uit Wester-Amstel

Peter Bot

Peter Bot

De kans bestaat dat Groengebied Amstelland het kantoor op buitenplaats Wester-Amstel aan de Amsteldijk-Noord opheft en uitwijkt naar een goedkopere locatie. Dat deelde wethouder Peter Bot donderdag mee aan de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN). De verhuizing is een van de mogelijkheden om kosten te besparen. De organisatie – waarin de gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen en Amsterdam participeren – kampt met een structureel beheertekort van acht ton. Dat bleek uit de jaarrekening 2016.

Om een deel van het tekort op te vangen wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de Amstelveense jaarlijkse bijdrage met € 62.800 te verhogen tot volgend jaar € 500.203 (inclusief 0,65% inflatiecorrectie). Intussen wordt ook aan meer eigen inkomsten, onder meer via grote evenementen in het 4000 hectare grote gebied, te realiseren. Wat de gemeenten bijdragen is gebaseerd op inwonertal, maar D66 pleitte er – vermoedelijk tevergeefs – voor het grondoppervlak van de gemeenten in het gebied daarvoor aan te wenden.

Aandacht voor natuur en milieu op provinciegrond

logoDe provincie Noord-Holland geeft bij de verpachting van haar eigen gronden voorkeur aan boeren die aantoonbaar bijdragen aan waterkwaliteit, duurzame landbouw en biodiversiteit. Om weidevogels de ruimte te geven mag bijvoorbeeld pas na 15 juni gemaaid worden en voor de insecten moeten bloemrijke kruiden gezaaid worden rondom de akkers.

De provincie heeft in Noord-Holland ongeveer 1700 ha agrarische grond in eigendom. Deze grond is nodig voor het verbreden van wegen, natuurontwikkeling of de verbetering van de landbouwstructuur. Totdat de gronden daarvoor gebruikt kunnen worden, wordt de grond tijdelijk verpacht aan agrarische bedrijven.

Kijken naar de Bosheks

NatuuriseenFeest.web3Kijken naar de Bosheks. Dat kunnen kinderen van 4 tot 8 jaar zondagmiddag 25 juni doen om 12.00, 13.30 of 15.00 uur in het Amsterdamse Bos. Zij kunnen bijvoorbeeld zien of het een lieve of boze heks is, En wat ze eigenlijk in het bos doet.

Ouders / begeleiders mogen met de kinderen meekomen. Start is bij de Boswinkel en de duur is een uur. Kosten € 5,00 per kind en € 2,50 per ouder. Aanmelden en informatie: 020-5456100. www.amsterdamsebos.nl.

De Boswinkel, Bosbaanweg 5, is open van dinsdag t/m zondag: 10.00 – 17.00 uur.