Categorie: "Gezondheid"

Lezing over band tussen broers en zusters

Kirsten Buist

Kirsten Buist

Op dinsdag 27 maart (19.30-21.00 uur) komt ontwikkelingspsychologe dr. Kirsten Buist naar de Bibliotheek aan het Stadsplein. Zij spreekt over de bijzondere band tussen broertjes en zusjes.

In de bieb deelt zij daarover haar wetenschappelijke kennis in begrijpelijke taal met de bezoekers. Een hechte relatie heeft positieve gevolgen die de rest van het leven merkbaar zal zijn en als ouder heeft men invloed op de band die de kinderen met elkaar ontwikkelen.

Voor veel ouders is de overgang van één naar twee kinderen een behoorlijke uitdaging. Wat kun je verwachten, waar moet je op letten en wat kun je zelf doen om vanaf het vroegste begin een goede relatie tussen je kinderen te stimuleren? Na het verhaal van dr. Kirsten Buist weet men meer over de relatie tussen de personen die de mens het meest lief zijn.

Gezinsrelaties

Dr. Kisten Buist is gepromoveerd op onderzoek naar gezinsrelaties en probleemgedrag, bovendien moeder van een zoon en een dochter. Samen met orthopedagoog dr. Sheila van Berkel schreef zij het boek: Broertjes & zusjes, zo stimuleer je een warme band tussen je kinderen (2017). De lezing kost € 8, voor leden de helft.

 

Mama Café bestaat een jaar

Het Mama Café in Amstelveen sluit vrijdag 1 december (10.00 uur) het eerste jaar van zijn bestaan af met Daan Kroone, eigenaar van Day Foodbar aan het Stadsplein. Daar wordt het café trouwens elke maand gehouden. Kroone spreekt over eten met kinderen.

Het Mama Café is een landelijk begrip en sinds dit jaar ook in Amstelveen. Day Foodbar gaat er een uur eerder voor open op de eerste vrijdag van de maand. De zaak kreeg overigens van TripAdvisor het Certificaat van Uitmuntendheid 2016.

Alle ouders en medeopvoeders worden uitgenodigd langs te komen om in een informele ontspannen setting informatie met elkaar uit te wisselen.

Samenwerking Sportbedrijf en welzijnsclub Vita

20171122 Ondertekening SOK Vita Amstelland en Sportbedrijf Amstelveen 1Sjaak van der Linde van Vita Amstelland en Peter Verdaasdonk van Sportbedrijf Amstelveen tekenden woensdag, tijdens een happening waarvoor de lokale media kennelijk niet waren uitgenodigd, de samenwerkingsovereenkomst ‘Amstelveen Gezond in Beweging’. De samenwerking wordt aangegaan voor een jaar.

Volgens de overeenkomst zijn er overeenkomsten tussen Vita, onderdeel van het in Alphen aan de Rijn gevestigde Participe, en het Sportbedrijf. Zij zouden dezelfde kijk hebben op de behoeften van het sociaal domein om mensen te laten meedoen in de gemeenschap. En die visie sluit volgens de partijen weer geheel aan bij het beleid van de gemeente Amstelveen. Aan de uitvoering daarvan willen de twee organisaties naar hun zeggen meewerken.

De samenwerking is een voortzetting van met elkaar bedachte en deels al ontwikkelde projecten, zoals Bewegen op Recept, als variant op het in Amstelveen al gangbaar zijnde Welzijn op Recept.

Beweegcoach en -bus

De Beweegcoaches in Keizer Karel Park en Bankras/Kostverloren hebben al diverse projecten als een buurt picknick gekoppeld 20171122 Ondertekening SOK Vita Amstelland en Sportbedrijf Amstelveen 2aan de BuitenSpeelBus, een Beweegcarrousel en een Buurtbootcamp opgezet. In november startte de 11 Parkentocht, om regelmatig met de Beweegbus de wijk in te gaan. Die wordt ook bij andere activiteiten van Vita ingezet.

Vita cursus

Vooral bij minder voor de hand liggende projecten als de Vita cursus ‘Omgaan met geld’ wordt volgens de partijen het succes van de samenwerking duidelijk. De cursisten krijgen beweegopdrachten van de beweegcoaches. “Voor veel mensen is de cursus een eyeopener, die meer toevoegt aan het begrijpen van de problematiek, dan theorie alleen”, zegt Vita. Eind november start de cursus ‘Assertiviteit’.

Vrouwendag

Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag op 8 maart wordt in samenwerking met wijkcoaches een voetbaltoernooi voor meiden op het Stadsplein georganiseerd.

Het Sportbedrijf en Vita zullen samen meer projecten gaan uitrollen die het belang en de samenhang van bewegen en welzijn duidelijk maken.

 

Lezing over kans op betere hersenen

9200000070040575Wetenschapsjournalist Niki Korteweg komt in de bibliotheek aan het Stadsplein woensdag 22 november (19:30 tot 21:00 uur ) praten over verbetering van de hersenen. Zij schreef het boek ‘Een beter brein’, waarin zij vertelt hoe hersenen werken. En dat past weer in de maand van de ‘Hippe Hersens’.

Korteweg gaat in op de vraag hoe men geheugen en concentratie op orde krijgt en of het mogelijk is een brein beter te laten worden dan ooit. In haar boek zoekt zij naar futuristische manieren om haar hersenen te verbeteren en moet zij bepalen hoe ver ze daarmee durft te gaan. Daarbij wil ze antwoord op de vragen wat hersenwetenschap voor ons kan doen en welke gevolgen deze technologie heeft voor onze toekomst.

Alzheimer café over muziek bij dementie

hersenen - brainIn woonzorgcentrum De Luwte van Zonnehuisgroep Amstelland aan Wimbledonpark 361 wordt donderdag 28 september (19.30 uur) weer een Alzheimer Café gehouden. Daarin spreekt Machgiel Bakker van Radio Remember over het belang van muziek bij belang dementie.

Meeting over jonge demente mensen

alzheimer OADe projectgroep ‘jonge mensen met dementie’ organiseert op 19 september (19.30 uur) in ontmoetingscentrum ‘De Meent’ een bijeenkomst voor naasten van jonge mensen met dementie. Het thema van de bijeenkomst is: juridische aspecten bij jong dementie. Gastspreker: notaris Kienhuis van notariskantoor Demenint Kienhuis.

Vaker en eerder dan bij oudere mensen met dementie is het bij jongere mensen na de diagnose van belang dat de familie zich buigt over de juridische en fiscale gevolgen van de ziekte. Wanneer de naaste met dementie niet goed meer in staat is om zijn / haar belangen te behartigen zal de familie de zorg en het financiële beheer moeten overnemen. Die kan worden geconfronteerd met vragen als: Wat gebeurt er als mij iets overkomt? Kan ik mijn huis later verkopen? Moet de langstlevende alles erven? Is mijn partner met dementie verzekerd als hij een ongeluk krijgt?

‘Stress-workshop’ in bibliotheek

D workshop stressSamen met Mantelzorg & Meer en de Ruimtewinner houdt de Bibliotheek Amstelland een tweedaagse workshop over stress. Die vindt plaats op de vrijdagen 15 en 29 september van 10.30 uur tot 12.30 uur in bibliotheek Stadsplein.

De workshop is bedoeld voor volwassenen ‘die op zoek zijn naar meer rust in hun hoofd’, zegt de bieb. Jolanda Meijer, auteur van het boek ‘Een opgeruimd hoofd in 7 stappen’, komt deelnemers leren hun grenzen eerder aan te geven en stress beter te hanteren, zeggen de organisatoren. De workshop kost €32,50 en voor bibliotheekleden €25. Kaartjes online reserveren via www.debibliotheekamstelland.nl of in een van de Amstelland Bibliotheken.

Mama Café over zindelijkheid

Mama CaféAnke Edema, consulente bij Kaartje Katoen, komt vrijdag 1 september (10.00 uur) in het Mama Café antwoord geven over vragen over zindelijkheid bij kinderen. Het bedrijf Kaatje Katoen werkt met consulenten in heel Nederland. Edema is werkzaam in de regio Amsterdam. De onderneming zegt alles te weten over wasbare luiers en zindelijkheid.

Anke Edema zit overigens zelf op het ogenblik midden in het zindelijkheidsproces met haar zoon. Het ene kind is eerder zindelijk dan het andere. Gemiddeld worden zij tegenwoordig tussen het derde en vierde jaar zindelijk. Maar dat kan ook eerder. Daarover komt Edema praten. Onder meer door een tien stappen plan aan te reiken.

‘Omgaan met iemand die te veel alcohol drinkt’

logo-Brijder[1]

Brijder verslavingszorg verzorgt op de dinsdagavonden 2 en 9 mei in Haarlem gratis informatieavonden. Die zijn bestemd voor partners, kinderen, familieleden en vrienden van mensen met een alcoholprobleem. 

Tijdens deze avonden komt vragen aan bod als: Welke gevolgen kan het overmatig alcoholgebruik hebben voor het lichaam, het denken en het gedrag? Wat zijn de gevolgen voor de omgeving van de drinker? Hoe kunt u met een drinker omgaan? Welke grenzen kunt u stellen? Hoe voorkomt u dat uzelf of andere gezinsleden te veel in het gedrang komen? Welke hulpverlening is er voor probleemdrinkers/verslaafden en mensen in hun directe omgeving? Kunt u iemand met een alcoholverslaving helpen?

Meeting in ziekenhuis over fit ouder worden

i285697114347129802._szw270h3500_Over fit ouder worden gaat de door de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst op woensdag 12 april (19.30 uur). De fysiotherapeuten Kees de Zeeuw en Henk van der Weijden vertellen erover.

Preventie in de gezondheidszorg was een belangrijk onderwerp in de verkiezingen van 2017. Wat daar echt van gaat komen blijft de vraag.

De vraag is intussen of mensen – vooral ouderen – moeten wachten tot een regering besluit wat goed voor hen is, redeneert de stichting.

‘Waarom zouden we niet zelf het heft in handen nemen?’ vraagt zij zich af. Vandaar de bijeenkomst rond het gegeven dat het in het belang van de mens is fit ouder te worden, dus minder snel ziek te zijn, en de vraag hoe doe men dat doet. Daarnaast kan men een kijkje nemen in de oefenzalen van Amstelland Fysiotherapie.

De zaal is open vanaf 19.00 uur. De meeting wordt gehouden in de sportzaal Fysiotherapie van Ziekenhuis Amstelland. Belangstellenden kunnen zich opgeven voor deze bijeenkomst op de website van Ziekenhuis Amstelland.