Categorie: "Milieu"

Door recycling kans op € 1000 voor goed doel

WecycleAmstelveners die afgedankte elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) inleveren bij hun milieustraat, kunnen daarmee binnenkort een lokaal goed doel ondersteunen. Als Amstelveen tenminste tot de 25 winnende gemeenten behoort. Van Koningsdag af doet de gemeente mee met de Wecycle-inzamelactie, waarmee een lokaal goed doel kans maakt op een sponsorcheque van € 1.000. De gemeente moet vóór 14 april de keuze voor het lokale goede doel doorgeven. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van e-waste in Nederland.

Als de gemeente geen keuze maakt, wordt Amstelveen Oranje aangewezen als het goede doel. In diverse gemeenten doen inwoners suggesties voor het goede doel of vraagt de gemeente inwoners om suggesties.

De inzamelactie loopt van de dag na Koningsdag tot en met 31 augustus. Wie in die periode op de gemeentelijke milieustraat e-waste inlevert, gaat ter plekke met de mobiele telefoon naar de Wecycle-actiesite. Via GPS (Global Positioning System) wordt vastgesteld of de inwoner echt op de milieustraat is en scoort hij een punt. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner, ontvangen een Wecycle-sponsorcheque van 1.000 euro voor het gekozen lokale goede doel. Meer informatie: wecycle.nl/inleveren.

Energietransitie in oude woningen

Alternatieve energiebronnen voor jaren ’30 wijkHet probleem bij de energietransitie – ‘van gas los’, zoals wethouder Peter Boty van Duurzaamheid het noemt – vormen de al decennia lang bestaande woningen. Dat werd duidelijk tijdens het door Amstelveen georganiseerde Eneco-symposium in Rotterdam en vaak herhaald in allerlei gremia. Het komt ook aan de orde bij het volgende zogenoemde EnergieOntbijt op donderdag 8 maart bij stichting WaMi aan Orion 3 – gebouw De Meent. De stichting is de wijkorganisatie voor Waardhuizen en Middenhoven.

Tijdens dit ontbijt delen wijkbewoners initiatieven om woningen te verduurzamen vanuit een huur of Vereniging van Eigenaren (VVE). Wie daarvoor ideeën heeft of zich wil aanmelden kan een mail sturen naar de ontbijtorganisator via [email protected]

Bij het vorige (zesde) ontbijt, op 31 januari, verzamelden zich meer dan 50 Amstelveners in de Stadsdorpskamer in Elsrijk. Thema was ook daar – net als men kan aannemen bij het volgende – het belangrijkste probleem. In de Meent komt ter sprake: ‘Energie opwekken in een jaren ’30 wijk’. Vorige keer waren alternatieve energie opwekken met kleine windmolens en dakpannen waren onderwerp van gesprek.

Alleen aardgasvrije nieuwbouw woningen

Wongingen bouwen zonder gasaansluitingSamen met 22 andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) tekende Amstelveen donderdag een overeenkomst, waarin zij de intentie uitspraken alle nieuwbouwwoningen na 1 februari op te leveren zonder aardgasaansluiting. Dit vooruitlopend op nieuwe wetgeving die de aansluitplicht op gas schrapt. Namens Amstelveen tekende wethouder Peter Bot van duurzaamheid (bbA).

De intentieovereenkomst beperkt zich niet alleen tot nieuwbouwplannen waarover nog moet worden besloten. In de overeenkomst staat ook dat eerder vastgestelde plannen alsnog worden beoordeeld op de haalbaarheid van een aardgasvrije oplevering. Bot vertelde erover zowel op het door de gemeente georganiseerde symposium in Rotterdam als in de raadsvergadering Algemeen Bestuur en Middelen.

Voorstanders verkoop Eneco: Geen argument

Heleen Hooij

Heleen Hooij

Een argument voor de verkoop van de aandelen Eneco had wethouder Heleen Hooij van Heemstede eigenlijk niet, zei ze tijdens het symposium ‘Aandeel in Duurzaamheid’ te Rotterdam. Zij vertegenwoordigde daar als vicevoorzitter de Aandeelhouderscommissie (ahc), bij verhindering van de voorzitter daarvan, de Rotterdamse D66-wethouder Adriaan Visser. De laatste en zijn commissie hebben steeds voor verkoop van de aandelen in de energiemaatschappij gepleit, die nu in handen zijn van 53 gemeenten. Amstelveen is daartegen en organiseerde het symposium.

Daar waren ongeveer 120 deelnemers, onder wie wethouders en raadsleden van gemeenten met aandelen. Het ging daar niet om wel of niet verkopen sec, maar om de duurzame koers die Eneco wil volgen en die tegenstanders op de commerciële markt niet zien voortgezet. Shell lijkt nu een van de gegadigden, maar die gaat volgens hoogleraar transitiekunde prof. Jan Rotmans echt niet helpen met energietransitie (van gas naar niet-fossiele energie). “De grote spelers zijn totaal niet geïnteresseerd daarin.” Met Eneco hebben de gemeenten een groene parel in handen, zei hij. Maar die is niet zichtbaar genoeg in de lokale energietransitie.

Gemeente wil statiegeld blikjes tegen zwerfvuil

Tessa van Wijnen

Tessa van Wijnen

“Wij staan er hetzelfde in als u”, zei wethouder Peter Bot van Duurzaamheid (Burgerbelangen) dinsdag in de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur tegen GroenLinks-raadslid Tessa van Wijnen. Zij had haar ergernis over zwerfvuil geuit. Een deel van wat nu ontstaat, zou kunnen worden opgevangen door statiegeld op blikjes en kleine flesjes.

Daar is de gemeente een voorstander van, zei Bot. Hij bevestigde op een vraag van Tessa van Wijnen dat de gemeente zich aansluit bij de alliantie voor statiegeld Recycling Netwerk Benelux. Dat is een samenwerkingsverband van Belgische en Nederlandse organisaties die overheden aansporen volgens jaar meer verpakkingen dan tot nu toe onder een statiegeldregime te laten vallen om het zwerfvuil terug te dringen.

Jaarlijks belanden in Nederland naar schatting 50 tot 100 miljoen plastic flesjes en 100 tot 160 miljoen blikjes op straat of in de vuilnisbak. Met een statiegeldsysteem zou deze hoeveelheid volgens onderzoek van CE Delft met 70 tot 90 procent kunnen verminderen.

Petitie: ‘Luchtvaart nu spelbreker in klimaatdoel’

schiphol hinderDe Werkgroep Toekomst Luchtvaart heeft dinsdag een petitie ‘Luchtvaart in de Klimaatwet’ aan de Tweede Kamer overhandigd. Volgens voorzitter Hans Buurma van de werkgroep mag Schiphol niet meer groeien. Hij zegt dat het nationale klimaatproject van minister Wiebes, dat van iedereen vraagt uitstoot van broeikasgassen in de komende twaalf jaar te halveren ten opzichte van die in 1990, niet in overeenstemming is met die groei.

“Aangezien internationale scheep- en luchtvaart nog niet onder die verplichting vallen, is er een groot risico dat die spelbrekers worden. Ondanks internationale en aanvullende reductiemaatregelen, want die schieten te kort. Het bunkeren van kerosine moet in de klimaatwet opgenomen worden om het luchtvervoer te laten aansluiten bij de nationale broeikasgasreductie”, zegt hij.

Buurma wijst er op dat volgens voorstanders van luchtvaartgroei sterk is verbonden met de economie. Reisorganisaties leveren vliegreizen, er is toeristenindustrie en voor ondernemingen.

Zesde EnergieOntbijt in Elsrijk

Tweede energieontbijt

Tweede energieontbijt

Er komt weer een door de gemeente via de organisatie Duurzaam Amstelveen georganiseerd zogenoemd EnergieOntbijt aan. Het wordt gehouden op woensdagochtend 31 januari is het zesde.

Thema dze keer: energie opwekken en opslaan in Elsrijk. Vanaf 8.30 uur zijn bewoners en ondernemers uit Elsrijk en andere geïnteresseerde Amstelveners welkom in de Stadsdorpskamer aan de Heemraadschapslaan 100. Samen met adviseurs gaan zij het gesprek aan en wisselen tips uit hoe zij het verduurzamen van hun woning kunnen realiseren. Het ontbijt duurt tot 11.30 uur.

“Dit EnergieOntbijt gaat over energie opwekken en opslaan in een jaren ‘30 wijk”, zegt de laaiend anthousiast over de energie-ontbijten zijnde BBA-wethouder Peter Bot (Duurzaamheid). De vraag is of huizen met beschermd dorpsgezicht ook geschikt daarvoor zijn en of op een dak van een huurwoning ook energie kan worden opgeslagen. Energie opwekken is ook onderdeel van het projectplan Duurzaam Elsrijk, één van de winnaars van het ‘Beste idee van Amstelveen’.”

School Kindercampus King ontvangt Wecycle-certificaat

Jarige Job vrijwilligers

Jarige Job vrijwilligers

De basisschool Kindercampus King heeft een Wecycle-certificaat met twee sterren ontvangen voor de opbrengst van een inzamelactie. Kinderen en hun ouders konden oude kleine elektrische apparaten op school inleveren voor recycling. Naast een mooie beloning kregen de scholen 1, 2 of 3 sterren op hun certificaat. Hoe meer apparaten ingeleverd, hoe meer sterren. De inzamelactie was onderdeel van een landelijke campagne, waaraan 209 basisscholen hebben deelgenomen verspreid over heel Nederland. De actie werd gecombineerd met lesmateriaal en is georganiseerd door Wecycle, die in ons land de inzameling en recycling organiseert van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

De scholen dragen zo hun steentje bij aan het milieu, want oude apparaten kunnen goed worden gerecycled. De landelijke opbrengst is ook nog eens goed voor een cheque van €10.000 voor Stichting Jarige Job. Met het bedrag kan Stichting Jarige Job kinderen uit minder bedeelde gezinnen een onvergetelijke verjaardag geven. De jarigen ontvangen een Verjaardagsbox met versiering, cadeautjes en traktaties voor op school en thuis.

Raat tegen afzetten commissarissen Eneco

Raat en Bot op weg naar aandeelhoudersvergadering Eneco.

Raat en Bot op weg naar aandeelhoudersvergadering Eneco.

Amstelveen hoort niet bij de 29 van de 53 gemeenten die als aandeelhouders van energiemaatschappij Eneco het vertrouwen in de Raad van Commissarissen (RVC) willen opzeggen. Dat zegt wethouder Herbert Raat (VVD), voorstander van behoud van aandelen door plaatselijke overheden. Met zijn standpunt omtrent dat behoud, ook overgenomen door de gemeenteraad, staat hij lijnrecht tegenover de meerderheid van de gemeenten, aangevoerd door Rotterdam als grootste aandeelhouder.

Raat en wethouder Peter Bot (bbA) van duurzaamheid togen vrijdag naar het Eneco hoofdkantoor in Rotterdam, waar bestuurder Jeroen de Haas en RVC-voorzitter Edo van den Assem van Eneco tekst en uitleg alle aandeelhouders gaven over de ontstane situatie. De 29 vinden dat de RVC teveel aan de leiband van het bestuur (zeg maar de directie) van Eneco loopt, die een tot nu toe gevoerd groen beleid voorstaat en dat wil voortzetten. Maar de aandelen moeten wegens nieuwe wetgeving naar commerciële partners. Privatisering dus waar Rotterdam warm voor loopt. Inmiddels aast Shell op de aandelen, waar Bot zich in het openbaar al eerder tegen heeft uitgesproken.

CDA: Geen woorden maar daden met duurzaamheid

Logo_CDA_3723k[1]De gemeente mag dan mooie ambities ventileren over duurzaamheid, volgens het CDA mag er best een concreet schepje bovenop. De plaatselijke afdeling zegt dat in verband met het congres ‘van gas los’ op 1 februari een Hoofddorp, dat overigens op die datum tegelijk wordt gehouden met het door Amstelveen georganiseerde symposium in Rotterdam om de aandelen van gasleverancier Eneco in handen van gemeenten te houden.

CDA-bestuurslid Bert Rouwenhorst is opsteller van het verkiezingsprogramma van de partij in Amstelveen en initiatiefnemer van het congres in Hoofddorp. Volgens het CDA moet op het gebied van duurzaamheid het in Amstelveen niet bij woorden van B&W blijven, maar zijn daden nodig.

Symboolpolitiek

‘Geen symboolpolitiek, maar acties die er echt toe doen’, zegt de afdeling. Amstelveen mag wat haar betreft best voorloper zijn op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. Daarbij hoeft de stad niet zelf het wiel uit te vinden, zegt get CDA. Zij wijst naar andere gemeenten die zichtbare resultaten boeken. Haar advies: Werk zoveel mogelijk samen met buurgemeenten, bedrijfsleven en organisaties met soortgelijke doelstellingen.