Categorie: "Milieu"

Eerste ‘energie-ontbijt’ gaat over elektrisch rijden

Peter Bot

Peter Bot

Wie volop de trend van energiegesparing wil volgen, kan op vrijdag 7 april (08.30 – 10.30 uur) naar het eerste zogenoemde EnergieOntbijt van Amstelveen komen. Het is volgens de gemeente dé plek om mensen te ontmoeten die interesse hebben in energiebesparing en duurzaamheid.

Het wordt gehouden in gebouw Energiek aan de Parelvisserslaan 1 (bij metrostation Oranjebaan).

Er volgen nog twee van dergelijke ontbijten dit voorjaar organiseert. Ze worden gerganiseerd door de gemeente, Newnrg (netwerk van energieprofessionals), Stadsdorp Elsrijk en Amstelveen Duurzaam. Elk ontbijt – voor ondernemers en bewoners – krijgt een eigen thema.

Het eerste is gewijd aan duurzaam vervoer. Ook BBA-wethouder Peter Bot (Duurzaamheid) schuift graag aan, om in gesprek te gaan over dit onderwerp.

Veel bezoek bij evenementen duurzaamheid

Peter Bot

Peter Bot

Een duurzame dag, had hij eigenlijk. Toen wethouder Peter Bot zaterdag (25 maart) de happening ‘Slim Verbouwen’ in gebouw Energiek aan de Parelvisserslaan opende, had hij al start van de compostuitgifte bij de gemeentewerf en die van een lokale versie van de nationale ‘opschoondag’ (reiniging van zwerfvuil) achter de rug. Hij heeft ook niet voor niks duurzaamheid in zijn portefeuille.

Bij alle drie de door hem officieel gestarte evenementen kwamen Amstelveners in dichte drommen opdagen, constateerde hij. In gebouw Energiek, volgens directeur Erwin Schols van de regionale Rabobank het duurzaamste pand van Amstelveen, waren talrijke duurzaamheidspartners van de gemeente met stands vertegenwoordigd. Zij hadden in samenwerking met gemeente Rabobank en adviesbureau op duurzaamheidsgebied Bleeve het evenement georganiseerd. Het is de bedoeling rond het gebouw trouwens appartementen te bouwen die meer energie opleveren dan verbruiken. Inspiratie was het doel van de dag en die kon men dus opdoen bij de diverse stands van ondernemers op velerlei gebied, waarmee men in aanraking komt bij het verduurzamen van een woning. Zoals installatiebedrijf P.M. le Cuivre, waar men terecht kan voor energie en warmte halen uit zonlicht, alsmede voor warmte uit lucht, bodem en water. Om maar wat te noemen.

Evenement over meer energie voor minder geld

Peter Bot

Peter Bot

‘Slim Verbouwen’ heet het evenement dat lokale zogenoemde ‘duurzaamheidspartners’, waaronder de gemeente, onder leiding van de regionale Rabobank zaterdag 25 maart (11.oo tot 16.00 uur) houdt in gebouw Energiek aan de Parelvisserslaan 1. Bezoekers krijgen er volgens de gemeente informatie over hoe men op energiegebied bij verbouwingen meer kan bereiken met minder geld. Het evenement is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het verduurzamen van zijn woning.

Inwoners die energie willen besparen en/of verbouwingsplannen hebben, krijgen informatie over duurzame en innovatieve oplossingen van ondernemers uit Amstelveen en omstreken. Installateurs, aannemers en adviseurs adviseren over zonnepanelen, vloerisolatie, warmtepompen en subsidiemogelijkheden.

De Rabobank geeft financieringsadviezen en regionaal energieloket van het bedrijf Bleeve geeft een toelichting over subsidies voor duurzame maatregelen.

Inwoners Amstelland: leefomgeving belangrijkst

Veertig procent van de regio Amstelland-Meerlanden, waartoe Amstelveen behoort, vindt dat een gezonde leefomgeving een van de doelen in 2050 moet zijn. Dat blijkt uit onderzoek door de provincie Noord-Holland. Die vraagt zich af hoe wonen, werken, leven en spelen zich in Noord-Holland ontwikkelt tussen nu en 2050.

De provincie zegt daarover in gesprek te willen met zoveel mogelijk Noord-Hollanders. Onder de naam ‘Jouw Noord-Holland’ krijgt iedereen de kans om mee te denken en te praten. De komende maanden worden in heel Noord-Holland huiskamergesprekken en andere evenementen georganiseerd en vindt er dagelijks discussie plaats op de Facebookpagina Jouw Noord-Holland.

Warme truiendag op het raadhuis

warme truiendag 10 februariDe gemeentelijke ambtenaren moeten ook één dag meedoen aan energiebesparing. Vrijdag (als het raadhuis trouwens ’s middags is gesloten) gaat de verwarming er één graad lager. Of de raadhuismedewerkers die dag hun lievelingstrui maar willen aantrekken.

Het is trouwens de elfde keer al dat de gemeente een initiatief van het Klimaatverbond steunt. Volgens BBA-wethouder Peter Bot (Duurzaamheid) wordt door de kachel dat graadje lager te zetten ook CO2-uitstoot te verminderd. “Een kwart van alle energie in Nederland gebruiken we om gebouwen te verwarmen”, zegt hij. Bot roept ‘alle Amstelveners’ op het gemeentelijke voorbeeld te volgen.

Regio maakt plan voor warmte zonder aardgas

zuidas panorama2De Metropoolregio Amsterdam (MRA), waartoe Amstelveen behoort, bereidt zich voor op een aardgasloze toekomst en een regionaal warmtenet. Met een manifest daarover stemden de gemeente en 31 andere publieke en private partijen in. De gemeente Amstelveen ontwikkelt op dit moment een eigen energie transitieplan. Dit plan maakt per wijk inzichtelijk welke infrastructuur voor energie de voorkeur verdient en wat waar moet komen.

Er zijn drie hoofdsmaken: stadsverwarming, biogas en all electric oplossingen. Daarbij worden onder meer de kosten daarvan en de gemeentelijke bijdrage aan de regionale toekomstige onafhankelijkheid van fossiele onafhankelijkheidsambitie worden daar o.a. bij betrokken. De gemeente zegt afspraken met andere partijen te maken. Overigens is op het ogenblik nog geen huiseigenaar juridisch te dwingen over de gaar op andere energie dan aardgas.

Bedrijven tekenen manifest duurzaamheid

groepsfoto_ondertekening manifest duurzaamheidpartners aangepastEr is maandag (12 december), na talloze andere convenanten, weer eens een manifest over (komt ie weer) duurzaamheid getekend. Behalve de gemeente waren er 20 andere bedrijven en organisaties van de partij. Zij vormen samen een netwerk en beloven zich in te zetten voor een ‘toekomstbestendig Amstelveen’.

Uit het manifest blijkt dat zij circulaire economie zien als dé kans voor innovatief ondernemerschap, werkgelegenheid, talentontwikkeling en onderwijs ‘dat in verbinding staat met de samenleving en een gezond en vitaal leefklimaat’. De komende jaren gaan zij volgens de gemeente activiteiten uitvoeren op gebied van circulair werken en wonen, energiebesparing, duurzame energieopwekking en ‘kansen creëren voor ieder talent’.

Project voor strijders tegen restafval

Peter Bot

Peter Bot

Om het afval nog meer te scheiden, start de gemeente een nieuw project, waarvoor deelnemers worden gezocht. Medio januari gaat 100-100-100 te lucht in. Dat houdt in dat 100 huishoudens, gedurende 100 dagen, 100% van hun afval scheiden. Er worden minstens 99 deelnemers gezocht, die zich tussen woensdag 7 december en dinsdag 17 januari kunnen melden via amstelveen.100-100-100.nl.

Iedereen kan meedoen, meldt de gemeente (mits hij of zij natuurlijk een computer heeft en bij internet kan). ‘Van jong tot oud. Van single tot samenwonend. Met of zonder kinderen. Met of zonder huisdieren.’

Enquête Elsrijk wegens klimaatverandering

Peter Bot

Peter Bot

Studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gaan in de wijk Elsrijk huis-aan-huis enquêteren over klimaatadaptie, waarmee gemeenten zich voorbereiden op veranderingen in het klimaat.

De veranderingen kunnen volgens de gangbare theorie zorgen voor heftiger regenval en meer hitte. De wijk Elsrijk is uitgekozen omdat daar de komende jaren twee reconstructies op stapel staan. Bij het opnieuw inrichten van de openbare ruimte wil de gemeente rekening houden met de mogelijke gevolgen van klimaatveranderingen.

Scholieren: ‘Kwaliteit slootwater kan beter’

foto water onderzoek KKC Technasium projectDoor het nemen van diverse maatregelen kan de kwaliteit van het water in Amstelveense sloten worden verbeterd. Dat constateren leerlingen van Technasium 3, onderdeel van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) aan het Keizer Karel College (KKC). Zoals eerder gemeld, onderzochten zij tien weken lang de waterkwaliteit van de Amstelveense sloten onderzocht. Donderdag (24 november) presenteerden zij de resultaten van dat onderzoek aan Gerard Korrel, dagelijks bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, en Cor Groeneveld (hoofd Wijkbeheer gemeente Amstelveen).

Zij deden op basis van hun onderzoek voorstellen ter verbetering, zoals het maken van natuurvriendelijke oevers, bomen verder van de sloot af plaatsen, zodat er geen bladafval in het water kan komen, bladeren opruimen in plaats van wegblazen en oprichten van een zuiveringsfabriek voor de overstort bij hevige regenval. Verder denken ze dat er meer zuurstof in het water kan komen door het planten van zuurstofwaterplanten en een fontein die zorgt voor meer beweging van het water.