Categorie: "Milieu"

Warme truiendag op het raadhuis

warme truiendag 10 februariDe gemeentelijke ambtenaren moeten ook één dag meedoen aan energiebesparing. Vrijdag (als het raadhuis trouwens ’s middags is gesloten) gaat de verwarming er één graad lager. Of de raadhuismedewerkers die dag hun lievelingstrui maar willen aantrekken.

Het is trouwens de elfde keer al dat de gemeente een initiatief van het Klimaatverbond steunt. Volgens BBA-wethouder Peter Bot (Duurzaamheid) wordt door de kachel dat graadje lager te zetten ook CO2-uitstoot te verminderd. “Een kwart van alle energie in Nederland gebruiken we om gebouwen te verwarmen”, zegt hij. Bot roept ‘alle Amstelveners’ op het gemeentelijke voorbeeld te volgen.

Regio maakt plan voor warmte zonder aardgas

zuidas panorama2De Metropoolregio Amsterdam (MRA), waartoe Amstelveen behoort, bereidt zich voor op een aardgasloze toekomst en een regionaal warmtenet. Met een manifest daarover stemden de gemeente en 31 andere publieke en private partijen in. De gemeente Amstelveen ontwikkelt op dit moment een eigen energie transitieplan. Dit plan maakt per wijk inzichtelijk welke infrastructuur voor energie de voorkeur verdient en wat waar moet komen.

Er zijn drie hoofdsmaken: stadsverwarming, biogas en all electric oplossingen. Daarbij worden onder meer de kosten daarvan en de gemeentelijke bijdrage aan de regionale toekomstige onafhankelijkheid van fossiele onafhankelijkheidsambitie worden daar o.a. bij betrokken. De gemeente zegt afspraken met andere partijen te maken. Overigens is op het ogenblik nog geen huiseigenaar juridisch te dwingen over de gaar op andere energie dan aardgas.

Bedrijven tekenen manifest duurzaamheid

groepsfoto_ondertekening manifest duurzaamheidpartners aangepastEr is maandag (12 december), na talloze andere convenanten, weer eens een manifest over (komt ie weer) duurzaamheid getekend. Behalve de gemeente waren er 20 andere bedrijven en organisaties van de partij. Zij vormen samen een netwerk en beloven zich in te zetten voor een ‘toekomstbestendig Amstelveen’.

Uit het manifest blijkt dat zij circulaire economie zien als dé kans voor innovatief ondernemerschap, werkgelegenheid, talentontwikkeling en onderwijs ‘dat in verbinding staat met de samenleving en een gezond en vitaal leefklimaat’. De komende jaren gaan zij volgens de gemeente activiteiten uitvoeren op gebied van circulair werken en wonen, energiebesparing, duurzame energieopwekking en ‘kansen creëren voor ieder talent’.

Project voor strijders tegen restafval

Peter Bot

Peter Bot

Om het afval nog meer te scheiden, start de gemeente een nieuw project, waarvoor deelnemers worden gezocht. Medio januari gaat 100-100-100 te lucht in. Dat houdt in dat 100 huishoudens, gedurende 100 dagen, 100% van hun afval scheiden. Er worden minstens 99 deelnemers gezocht, die zich tussen woensdag 7 december en dinsdag 17 januari kunnen melden via amstelveen.100-100-100.nl.

Iedereen kan meedoen, meldt de gemeente (mits hij of zij natuurlijk een computer heeft en bij internet kan). ‘Van jong tot oud. Van single tot samenwonend. Met of zonder kinderen. Met of zonder huisdieren.’

Enquête Elsrijk wegens klimaatverandering

Peter Bot

Peter Bot

Studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gaan in de wijk Elsrijk huis-aan-huis enquêteren over klimaatadaptie, waarmee gemeenten zich voorbereiden op veranderingen in het klimaat.

De veranderingen kunnen volgens de gangbare theorie zorgen voor heftiger regenval en meer hitte. De wijk Elsrijk is uitgekozen omdat daar de komende jaren twee reconstructies op stapel staan. Bij het opnieuw inrichten van de openbare ruimte wil de gemeente rekening houden met de mogelijke gevolgen van klimaatveranderingen.

Scholieren: ‘Kwaliteit slootwater kan beter’

foto water onderzoek KKC Technasium projectDoor het nemen van diverse maatregelen kan de kwaliteit van het water in Amstelveense sloten worden verbeterd. Dat constateren leerlingen van Technasium 3, onderdeel van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) aan het Keizer Karel College (KKC). Zoals eerder gemeld, onderzochten zij tien weken lang de waterkwaliteit van de Amstelveense sloten onderzocht. Donderdag (24 november) presenteerden zij de resultaten van dat onderzoek aan Gerard Korrel, dagelijks bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, en Cor Groeneveld (hoofd Wijkbeheer gemeente Amstelveen).

Zij deden op basis van hun onderzoek voorstellen ter verbetering, zoals het maken van natuurvriendelijke oevers, bomen verder van de sloot af plaatsen, zodat er geen bladafval in het water kan komen, bladeren opruimen in plaats van wegblazen en oprichten van een zuiveringsfabriek voor de overstort bij hevige regenval. Verder denken ze dat er meer zuurstof in het water kan komen door het planten van zuurstofwaterplanten en een fontein die zorgt voor meer beweging van het water.

Milieuprijs voor basisschool De Cirkel

'Milieuhelden' in raadzaal. Derde rechts op achterste rij wethouder Bot

‘Milieuhelden’ in raadzaal. Derde rechts op achterste rij wethouder Bot

De inzending van groep 7 van basisschool De Cirkel is op de eerste plaats geëindigd van de jaarlijkse Milieubende-wedstrijd. De plannen van deze klas zijn volgens de jury ‘helemaal van deze tijd en goed doordacht’. Wethouder Peter Bot (Natuur- en Milieueducatie) reikte de prijs vrijdag 11 november uit in de raadszaal van het raadhuis.

De plannen van De Cirkel omvatten het idee drones met een soort zuigsysteem in te zetten om zwerfafval op te sporen en op te ruimen. De leerlingen maakten ook een toneelstuk om kleuters zelf voor te lichten over het belang van een schone stad zonder zwerfafval. De eerste prijs is een ludieke actie en bestaat uit het maken van een flashmob samen met een professional.

Actie voor promotie glasbak

glas-in-het-bakkie (1)Met de actie ‘Glas in ’t Bakkie’ wil de verpakkingsindustrie hergebruik van glas stimuleren. De gemeente sluit daarbij aan. Overal in het land vertelt een promotieteam in Albert Heijn-supermarkten over het gemak en het belang van glas scheiden. Woensdag 16 en vrijdag 25 november komt het naar Amstelveen.

Op woensdag 16 november gaat het naar de AH-winkels aan het Westwijkplein, de Brink, Groenhof, Amsterdamseweg en het Westelijk Halfrond. Vrijdag 25 november is het aan de Bourgondischelaan. Naast uitleg over het belang van het scheiden van glas deelt het campagneteam tassen uit om glas in mee te nemen naar de glasbak.

GroenLinks tegen ‘afval-pasjes’

Tessa van Wijnen

Tessa van Wijnen

GroenLinks Amstelveen is niet blij met het plan van B&W pasjes in te gaan voeren voor de ondergrondse afvalcontainers. Onderdeel van de nieuwe afvalstoffenvisie van de gemeente, die woensdag door de raad wordt besproken, is dat Amstelveners restafval zelf naar ondergrondse containers gaan brengen. Alleen met een pasje kunnen zij die dan gebruiken, om te voorkomen dat bedrijfsafval in de containers komt.

Maar volgens GroenLinks vormen pasjes, waarmee men alleen naar de dichtst bij zijnde container kan, een drempel. “Er zijn allerlei situaties waardoor mensen van wisselende containers gebruik willen maken of een pasje niet bij de hand hebben”, zegt GroenLinks-raadslid Tessa van Wijnen.

Volgens haar wordt het door de gemeente geconstateerde probleem – plaatsen van groot afval bij containers – met pasjes niet opgelost. “In een paar wijken komt mogelijk bedrijfsafval in de containers, maar dat mag geen reden zijn alle Amstelveners met een pasje op te zadelen”, zegt ze.

AV Korfbalclub in finale Nuon energiestrijd

energieleverancier-nuonKorfbal Vereniging Amstelveen en Hockeyclub VVV zijn doorgedrongen tot de finale van de Nuon Club Competitie. In totaal zijn vijftig sportverenigingen genomineerd. De jury ontving talloze creatieve ideeën vanuit het hele land, de meeste uit Noord-Holland. KVA werd genomineerd wegens een ludiek idee om energie te besparen door te trainen in het donker, met glow in the dark strepen op de shirts, lijnen en korven.

Van de vijftig genomineerden van deze landelijke energiebespaarwedstrijd winnen uiteindelijk negen amateur sportclubs een cheque van 10.000 euro. Dat bedrag mogen de sportverenigingen investeren in energiebesparing en duurzame energie. Om te winnen, moeten KVA en VVV nu zelf campagne voeren om zoveel mogelijk publieksstemmen binnen te slepen.