Categorie: "Milieu"

KLM en TU Delft vliegen samen met biobrandstof

1920_klmtudelftondertekeningDe TU Delft laat de komende twee jaar haar medewerkers vliegen met biobrandstof. Dinsdag tekende de universiteit voor deelname aan het Corporate BioFuel Programma van KLM, de enige Europese luchtvaartmaatschappij die intercontinentale vluchten deels met duurzame biobrandstof uitvoert.

De KLM wil met het Corporate BioFuel Programma de markt voor duurzame biobrandstoffen stimuleren, met als uiteindelijk doel de CO2- uitstoot terug te dringen.

Pieter Elbers, CEO KLM: “Ik ben blij met de TU Delft als nieuwe partner van ons Corporate BioFuel Programma. Ik hoop dat ook andere Nederlandse bedrijven het voorbeeld van de universiteit en onze huidige partners van het Corporate BioFuel Programma volgen en zich aansluiten. Het is van essentieel belang om met verschillende partners, denk hierbij ook aan vliegtuigbouwers, luchtverkeersleidingen en luchthavens samen te werken om zo daadwerkelijk resultaten te bereiken en de luchtvaart duurzamer te maken.”

Balkenende ‘duurzaam’ weer even thuis in AV

OA-log-jpeg-klein“Het voelt een beetje als thuis komen”, zei Jan Peter Balkende dinsdag (16 mei). “Ik heb in Amstelveen een ongelooflijk fijne tijd gehad.” Hij sprak in het openbare deel van de jaarvergadering van de Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) over duurzaam ondernemen, een redelijk afgekloven onderwerp, maar door de studentikoze humor des sprekers toch weer het aanhoren waard. Balkenende is, zei OA-voorzitter Alphons Böggemann, waarschijnlijk het beroemdste raadslid dat Amstelveen ooit heeft gehad. Na zestien jaar raadslidmaatschap voor het CDA en een periode volksvertegenwoordiger voor zijn partij in de Tweede Kamer schopte hij het tot premier. Raadsleden en wethouders lieten het overigens, op een enkele CDA-partijgenoot na, en masse afweten.

Balkenende stond in Amstelveen aan de wieg van talrijke projecten, zoals de totstandkoming van het Stadshart en werd – althans volgens Böggemann – de schutspatroon van snackbars en banketbakkers wegens de ‘kroketten motie’ die hij met succes in Amstelveen indiende en die landelijke bekendheid ging genieten. Wat hem tot de uitspraak bracht dat hij allerlei verdiensten voor de stad en land heeft gehad, maar het enige wat hem wordt nagedragen de kroketten-motie is…

Wethouder opent wormenhotel voor compost

eerste wormen in het wormenhotelstart wormenhotel 15 mei (3)Er is nu ook een hotel voor wormen in Amstelveen. Wethouder Peter Bot (bbA) opende het maandagavond 15 mei het eerste exemplaar ervan in de gemeente, aan Suze Groeneweglaan, hoek Jeanne d’Arclaan. Een proef om de wormen voor compost te laten zorgen. Als die slaagt komen er nog twee.

Het is de bedoeling dat bewoners van twee appartementencomplexen aan Suze Groeneweglaan hun groente- en fruitafval naar dit ‘hotel’ brengen, waarna de wormen er compost van maken. De gemeente wil het inzamelen van groente- en fruitafval bij hoogbouw weer nieuw leven inblazen. Daarnaast bevordert het project volgens haar de sociale cohesie in de buurt.

BBA-wethouder Peter Bot van duurzaamheid en afvalbeheer is vindt scheiden van groente- en fruitafval bij de hoogbouw een uitdaging. Die passie deelt hij naar zijn zeggen met veel andere gemeenten.

 

De gemeenteraad van Amstelveen stelde geld ter beschikking om afvalscheiding bij hoogbouw te verbeteren en de pilot moet daartoe bewoners stimuleren. Het plan van Bot is bij andere flatgebouwen pilots te starten met het inzamelen van gf-afval in bovengrondse containers. “Dit afval vergisten we om er biogas en compost van te maken”, zegt hij. Bij het wormenhotel is de gemeente afhankelijk van omwonenden die willen meedoen. Bot: “Het is een relatief dure methode. Na de zomer gaan we de pilots evalueren.”

Duurzaam ‘energie-ontbijt’

Peter Bot

Peter Bot

Op woensdag 10 mei organiseert NEWNRG in samenwerking met Duurzaam Elsrijk en de gemeente een tweede EnergieOntbijt. Deze keer in de Stadsdorpkamer van Elsrijk aan de Heemraadschapslaan 100 in Amstelveen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om van 9 tot 11 uur ideeën en initiatieven uit te wisselen op gebied van energiebesparing en opwekking en te bekijken waar initiatiefnemers en gemeente elkaar hierbij kunnen ondersteunen.

Wethouder Peter Bot (Duurzaamheid): “Het EnergieOntbijt is een heel laagdrempelige manier om u te laten informeren over mogelijkheden om duurzaamer te leven. In twee uur tijd wisselen we ideeën met elkaar uit op gebied van een bepaald thema. Met een broodje in de hand luistert u naar ervaringsdeskundigen en specialisten en kunt u ideeën inbrengen en vragen stellen. Met als gezamenlijk doel Amstelveen duurzamer te maken. Tijdens dit tweede EnergieOntbijt gaan we in gesprek over wat er gaande is in Amstelveen op gebied van energie besparen en energie opwekken. Uiteenlopende duurzaamheidspartners waaronder Gideon Goudsmit, Eigen Haard en Eneco krijgen een podium waarin zij kort vertellen wat zij doen, wat zij Amstelveen te bieden hebben en of zij nog hulp kunnen gebruiken. Ook presenteert het Energieloket zich en krijgt u informatie over ‘het beste idee voor Amstelveen’, een wedstrijd voor initiatieven van Amstelveners in het kader van de campagne ‘Mensen maken Amstelveen’, waarin ook ideeën op gebied van duurzaamheid welkom zijn.”

Wie ook ‘energiek’ wil ontbijten, kan zich opgeven [email protected] Men kan vanaf 08.30 uur inlopen.

 

 

 

 

Eerste ‘energie-ontbijt’ gaat over elektrisch rijden

Peter Bot

Peter Bot

Wie volop de trend van energiegesparing wil volgen, kan op vrijdag 7 april (08.30 – 10.30 uur) naar het eerste zogenoemde EnergieOntbijt van Amstelveen komen. Het is volgens de gemeente dé plek om mensen te ontmoeten die interesse hebben in energiebesparing en duurzaamheid.

Het wordt gehouden in gebouw Energiek aan de Parelvisserslaan 1 (bij metrostation Oranjebaan).

Er volgen nog twee van dergelijke ontbijten dit voorjaar organiseert. Ze worden gerganiseerd door de gemeente, Newnrg (netwerk van energieprofessionals), Stadsdorp Elsrijk en Amstelveen Duurzaam. Elk ontbijt – voor ondernemers en bewoners – krijgt een eigen thema.

Het eerste is gewijd aan duurzaam vervoer. Ook BBA-wethouder Peter Bot (Duurzaamheid) schuift graag aan, om in gesprek te gaan over dit onderwerp.

Veel bezoek bij evenementen duurzaamheid

Peter Bot

Peter Bot

Een duurzame dag, had hij eigenlijk. Toen wethouder Peter Bot zaterdag (25 maart) de happening ‘Slim Verbouwen’ in gebouw Energiek aan de Parelvisserslaan opende, had hij al start van de compostuitgifte bij de gemeentewerf en die van een lokale versie van de nationale ‘opschoondag’ (reiniging van zwerfvuil) achter de rug. Hij heeft ook niet voor niks duurzaamheid in zijn portefeuille.

Bij alle drie de door hem officieel gestarte evenementen kwamen Amstelveners in dichte drommen opdagen, constateerde hij. In gebouw Energiek, volgens directeur Erwin Schols van de regionale Rabobank het duurzaamste pand van Amstelveen, waren talrijke duurzaamheidspartners van de gemeente met stands vertegenwoordigd. Zij hadden in samenwerking met gemeente Rabobank en adviesbureau op duurzaamheidsgebied Bleeve het evenement georganiseerd. Het is de bedoeling rond het gebouw trouwens appartementen te bouwen die meer energie opleveren dan verbruiken. Inspiratie was het doel van de dag en die kon men dus opdoen bij de diverse stands van ondernemers op velerlei gebied, waarmee men in aanraking komt bij het verduurzamen van een woning. Zoals installatiebedrijf P.M. le Cuivre, waar men terecht kan voor energie en warmte halen uit zonlicht, alsmede voor warmte uit lucht, bodem en water. Om maar wat te noemen.

Evenement over meer energie voor minder geld

Peter Bot

Peter Bot

‘Slim Verbouwen’ heet het evenement dat lokale zogenoemde ‘duurzaamheidspartners’, waaronder de gemeente, onder leiding van de regionale Rabobank zaterdag 25 maart (11.oo tot 16.00 uur) houdt in gebouw Energiek aan de Parelvisserslaan 1. Bezoekers krijgen er volgens de gemeente informatie over hoe men op energiegebied bij verbouwingen meer kan bereiken met minder geld. Het evenement is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het verduurzamen van zijn woning.

Inwoners die energie willen besparen en/of verbouwingsplannen hebben, krijgen informatie over duurzame en innovatieve oplossingen van ondernemers uit Amstelveen en omstreken. Installateurs, aannemers en adviseurs adviseren over zonnepanelen, vloerisolatie, warmtepompen en subsidiemogelijkheden.

De Rabobank geeft financieringsadviezen en regionaal energieloket van het bedrijf Bleeve geeft een toelichting over subsidies voor duurzame maatregelen.

Inwoners Amstelland: leefomgeving belangrijkst

Veertig procent van de regio Amstelland-Meerlanden, waartoe Amstelveen behoort, vindt dat een gezonde leefomgeving een van de doelen in 2050 moet zijn. Dat blijkt uit onderzoek door de provincie Noord-Holland. Die vraagt zich af hoe wonen, werken, leven en spelen zich in Noord-Holland ontwikkelt tussen nu en 2050.

De provincie zegt daarover in gesprek te willen met zoveel mogelijk Noord-Hollanders. Onder de naam ‘Jouw Noord-Holland’ krijgt iedereen de kans om mee te denken en te praten. De komende maanden worden in heel Noord-Holland huiskamergesprekken en andere evenementen georganiseerd en vindt er dagelijks discussie plaats op de Facebookpagina Jouw Noord-Holland.

Warme truiendag op het raadhuis

warme truiendag 10 februariDe gemeentelijke ambtenaren moeten ook één dag meedoen aan energiebesparing. Vrijdag (als het raadhuis trouwens ’s middags is gesloten) gaat de verwarming er één graad lager. Of de raadhuismedewerkers die dag hun lievelingstrui maar willen aantrekken.

Het is trouwens de elfde keer al dat de gemeente een initiatief van het Klimaatverbond steunt. Volgens BBA-wethouder Peter Bot (Duurzaamheid) wordt door de kachel dat graadje lager te zetten ook CO2-uitstoot te verminderd. “Een kwart van alle energie in Nederland gebruiken we om gebouwen te verwarmen”, zegt hij. Bot roept ‘alle Amstelveners’ op het gemeentelijke voorbeeld te volgen.

Regio maakt plan voor warmte zonder aardgas

zuidas panorama2De Metropoolregio Amsterdam (MRA), waartoe Amstelveen behoort, bereidt zich voor op een aardgasloze toekomst en een regionaal warmtenet. Met een manifest daarover stemden de gemeente en 31 andere publieke en private partijen in. De gemeente Amstelveen ontwikkelt op dit moment een eigen energie transitieplan. Dit plan maakt per wijk inzichtelijk welke infrastructuur voor energie de voorkeur verdient en wat waar moet komen.

Er zijn drie hoofdsmaken: stadsverwarming, biogas en all electric oplossingen. Daarbij worden onder meer de kosten daarvan en de gemeentelijke bijdrage aan de regionale toekomstige onafhankelijkheid van fossiele onafhankelijkheidsambitie worden daar o.a. bij betrokken. De gemeente zegt afspraken met andere partijen te maken. Overigens is op het ogenblik nog geen huiseigenaar juridisch te dwingen over de gaar op andere energie dan aardgas.