Categorie: "Milieu"

Veel VVE’s voor duurzaam maken flatgebouwen

DSC_1404Ruim 175 bestuursleden van zo’n 100 Amstelveense Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) hebben grote belangstelling voor energiebesparende maatregelen voor appartementsgebouwen. En voor de subsidies en leningen die daarvoor beschikbaar zijn.. Dat bleek volgens de gemeente tijdens een bijeenkomst.

De subsidie betreft een haalbaarheidsonderzoek, de lening het nemen van maatregelen. Tijdens de bijeenkomst informeerde het landelijke Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) de aanwezigen over de Nationale Energiebespaarlening. SVn heeft een groot budget voor financiering van verduurzaming door VVE’s van flatgebouwen.

Online systeem voor bijdragen aan duurzaamheid

Tegel eruit, groen erin. Foto: Merlijn-Michon

Tegel eruit, groen erin. Foto: Merlijn-Michon

Om de stad te helpen hoosbuien en hittegolven te trotseren start de gemeente woensdag 14 maart het online platform Amstelveen Rainproof. Die buien en hitte zijn volgens de lokale overheid het gevolg van klimaatveranderingen.

De site – waarmee de gemeente een beroep doet op inwoners en bedrijven –   biedt ‘informatie en inspiratie en zet bewoners, ambtenaren en ondernemers aan tot actie’, heet het.

Volgens wethouder Peter Bot van duurzaamheid (bbA) vraagt doorzaam maken van de stad nu eenmaal ieders bijdrage.  “Daarom willen we Amstelveners met elkaar verbinden. Bij zowel lopende projecten als nieuwe initiatieven. Het doel is bewustwording om van Amstelveen een stad te maken die klaar is voor het klimaat van de toekomst.”

Gratis compost uit dank voor scheiden afval

Wethouder Bot (links) met medewerkers van gemeente op de werf.

Wethouder Bot (links) met medewerkers van gemeente op de werf.

Het is zaterdag 17 maart weer landelijke compostdag. Van 08.30 uur af delen werkers van de gemeente op de gemeentewerf (Langs de Werf 10 op bedrijventerrein Legmeer) dan gratis zakken compost à 20 liter uit aan Amstelveners. Die moeten dan wel een legitimatie meenemen.

Met het presentje waardeert de gemeente inwoners voor hun inspanning groente-, fruit- en tuinafval (GFT) te scheiden. Het sorteren en scheiden van afval wordt door de gemeente gestimuleerd om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk restafval overblijft, zegt BBA-wethouder Peter Bot van Afvalbeheer.

Nieuwe inzameling afval start op 6 april

Foto: amstelveenweb.com

Foto: amstelveenweb.com

Het zogenoemde ‘Anders Inzamelen’ door de gemeente, bedoeld om vooral het restvuil omlaag te krijgen, begint vrijdag 6 april in een deel van de Westwijk en is naar verwachting in november klaar. Dat schrijft wethouder Peter Bot (bbA) aan de gemeenteraad.

Geleidelijk wordt het systeem in alle wijken ingevoerd. De belangrijkste verandering is dat de gemeente het restafval in heel Amstelveen ondergronds inzamelt. Dat is vooral voor de laagbouw een omschakeling. Bewoners van de hoogbouw brachten hun restafval al naar ondergrondse containers op een tiental hoogbouwcomplexen na, schrijft het college. Die tien krijgen nu ook ondergrondse containers, waartegen men onder meer in het Stadshart protesteert, omdat men naar de opvatting van bewoners te ver moet lopen. ‘In nieuwere delen van Amstelveen plaatsen we al ondergrondse containers’, melden B&W.

Door recycling kans op € 1000 voor goed doel

WecycleAmstelveners die afgedankte elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) inleveren bij hun milieustraat, kunnen daarmee binnenkort een lokaal goed doel ondersteunen. Als Amstelveen tenminste tot de 25 winnende gemeenten behoort. Van Koningsdag af doet de gemeente mee met de Wecycle-inzamelactie, waarmee een lokaal goed doel kans maakt op een sponsorcheque van € 1.000. De gemeente moet vóór 14 april de keuze voor het lokale goede doel doorgeven. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van e-waste in Nederland.

Als de gemeente geen keuze maakt, wordt Amstelveen Oranje aangewezen als het goede doel. In diverse gemeenten doen inwoners suggesties voor het goede doel of vraagt de gemeente inwoners om suggesties.

De inzamelactie loopt van de dag na Koningsdag tot en met 31 augustus. Wie in die periode op de gemeentelijke milieustraat e-waste inlevert, gaat ter plekke met de mobiele telefoon naar de Wecycle-actiesite. Via GPS (Global Positioning System) wordt vastgesteld of de inwoner echt op de milieustraat is en scoort hij een punt. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner, ontvangen een Wecycle-sponsorcheque van 1.000 euro voor het gekozen lokale goede doel. Meer informatie: wecycle.nl/inleveren.

Energietransitie in oude woningen

Alternatieve energiebronnen voor jaren ’30 wijkHet probleem bij de energietransitie – ‘van gas los’, zoals wethouder Peter Boty van Duurzaamheid het noemt – vormen de al decennia lang bestaande woningen. Dat werd duidelijk tijdens het door Amstelveen georganiseerde Eneco-symposium in Rotterdam en vaak herhaald in allerlei gremia. Het komt ook aan de orde bij het volgende zogenoemde EnergieOntbijt op donderdag 8 maart bij stichting WaMi aan Orion 3 – gebouw De Meent. De stichting is de wijkorganisatie voor Waardhuizen en Middenhoven.

Tijdens dit ontbijt delen wijkbewoners initiatieven om woningen te verduurzamen vanuit een huur of Vereniging van Eigenaren (VVE). Wie daarvoor ideeën heeft of zich wil aanmelden kan een mail sturen naar de ontbijtorganisator via [email protected].

Bij het vorige (zesde) ontbijt, op 31 januari, verzamelden zich meer dan 50 Amstelveners in de Stadsdorpskamer in Elsrijk. Thema was ook daar – net als men kan aannemen bij het volgende – het belangrijkste probleem. In de Meent komt ter sprake: ‘Energie opwekken in een jaren ’30 wijk’. Vorige keer waren alternatieve energie opwekken met kleine windmolens en dakpannen waren onderwerp van gesprek.

Alleen aardgasvrije nieuwbouw woningen

Wongingen bouwen zonder gasaansluitingSamen met 22 andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) tekende Amstelveen donderdag een overeenkomst, waarin zij de intentie uitspraken alle nieuwbouwwoningen na 1 februari op te leveren zonder aardgasaansluiting. Dit vooruitlopend op nieuwe wetgeving die de aansluitplicht op gas schrapt. Namens Amstelveen tekende wethouder Peter Bot van duurzaamheid (bbA).

De intentieovereenkomst beperkt zich niet alleen tot nieuwbouwplannen waarover nog moet worden besloten. In de overeenkomst staat ook dat eerder vastgestelde plannen alsnog worden beoordeeld op de haalbaarheid van een aardgasvrije oplevering. Bot vertelde erover zowel op het door de gemeente georganiseerde symposium in Rotterdam als in de raadsvergadering Algemeen Bestuur en Middelen.

Voorstanders verkoop Eneco: Geen argument

Heleen Hooij

Heleen Hooij

Een argument voor de verkoop van de aandelen Eneco had wethouder Heleen Hooij van Heemstede eigenlijk niet, zei ze tijdens het symposium ‘Aandeel in Duurzaamheid’ te Rotterdam. Zij vertegenwoordigde daar als vicevoorzitter de Aandeelhouderscommissie (ahc), bij verhindering van de voorzitter daarvan, de Rotterdamse D66-wethouder Adriaan Visser. De laatste en zijn commissie hebben steeds voor verkoop van de aandelen in de energiemaatschappij gepleit, die nu in handen zijn van 53 gemeenten. Amstelveen is daartegen en organiseerde het symposium.

Daar waren ongeveer 120 deelnemers, onder wie wethouders en raadsleden van gemeenten met aandelen. Het ging daar niet om wel of niet verkopen sec, maar om de duurzame koers die Eneco wil volgen en die tegenstanders op de commerciële markt niet zien voortgezet. Shell lijkt nu een van de gegadigden, maar die gaat volgens hoogleraar transitiekunde prof. Jan Rotmans echt niet helpen met energietransitie (van gas naar niet-fossiele energie). “De grote spelers zijn totaal niet geïnteresseerd daarin.” Met Eneco hebben de gemeenten een groene parel in handen, zei hij. Maar die is niet zichtbaar genoeg in de lokale energietransitie.

Gemeente wil statiegeld blikjes tegen zwerfvuil

Tessa van Wijnen

Tessa van Wijnen

“Wij staan er hetzelfde in als u”, zei wethouder Peter Bot van Duurzaamheid (Burgerbelangen) dinsdag in de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur tegen GroenLinks-raadslid Tessa van Wijnen. Zij had haar ergernis over zwerfvuil geuit. Een deel van wat nu ontstaat, zou kunnen worden opgevangen door statiegeld op blikjes en kleine flesjes.

Daar is de gemeente een voorstander van, zei Bot. Hij bevestigde op een vraag van Tessa van Wijnen dat de gemeente zich aansluit bij de alliantie voor statiegeld Recycling Netwerk Benelux. Dat is een samenwerkingsverband van Belgische en Nederlandse organisaties die overheden aansporen volgens jaar meer verpakkingen dan tot nu toe onder een statiegeldregime te laten vallen om het zwerfvuil terug te dringen.

Jaarlijks belanden in Nederland naar schatting 50 tot 100 miljoen plastic flesjes en 100 tot 160 miljoen blikjes op straat of in de vuilnisbak. Met een statiegeldsysteem zou deze hoeveelheid volgens onderzoek van CE Delft met 70 tot 90 procent kunnen verminderen.

Petitie: ‘Luchtvaart nu spelbreker in klimaatdoel’

schiphol hinderDe Werkgroep Toekomst Luchtvaart heeft dinsdag een petitie ‘Luchtvaart in de Klimaatwet’ aan de Tweede Kamer overhandigd. Volgens voorzitter Hans Buurma van de werkgroep mag Schiphol niet meer groeien. Hij zegt dat het nationale klimaatproject van minister Wiebes, dat van iedereen vraagt uitstoot van broeikasgassen in de komende twaalf jaar te halveren ten opzichte van die in 1990, niet in overeenstemming is met die groei.

“Aangezien internationale scheep- en luchtvaart nog niet onder die verplichting vallen, is er een groot risico dat die spelbrekers worden. Ondanks internationale en aanvullende reductiemaatregelen, want die schieten te kort. Het bunkeren van kerosine moet in de klimaatwet opgenomen worden om het luchtvervoer te laten aansluiten bij de nationale broeikasgasreductie”, zegt hij.

Buurma wijst er op dat volgens voorstanders van luchtvaartgroei sterk is verbonden met de economie. Reisorganisaties leveren vliegreizen, er is toeristenindustrie en voor ondernemingen.