Categorie: "Milieu"

Prof. John Grin over duurzaamheid

John Grin

John Grin

Over hoe slecht of goed het gaat met de aarde spreekt hoogleraar systeeminnovaties aam de UVA John Grin maandag 6 november (20.00 uur) in de Pelgrimskerk aan de Van Boshuizenstraat 560 aan de Van Boshuizenstraat 560 in Buitenveldert, maandag 6 november 2017

Grin heeft het over wat duurzaamheid met onze manier van leven heeft te maken, de denkwijze achter het daarop gerichte beleid en hoe men dat kan helpen uitvoeren. Moeten we anders gaan leven of kan de techniek alles oplossen? Ook dat is een vraag waarop Grin antwoord komt geven.

Hij vertelt ook of het geloof, Bijbelse noties en verhalen behulpzame inzichten kunnen bieden. Wat betekent het om rentmeesters van onze planeet te zijn? Grin biedt volop ruimte om met elkaar in discussie te gaan. Kijk voor meer informatie op www.pelgrimskerk.nu.

Subsidie voor verwijderen asbestdaken

45040-300x199Omdat er in 2024 geen asbestdaken meer mogen zijn in het land, heeft het Rijk een subsidieregeling voor het verwijderen daarvan in het leven geroepen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er volgens het Rijk asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving, wat slecht is voor de gezondheid. Eigenaren van asbestdaken moeten die voor 2024 moeten laten verwijderen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu denkt door de subsidie de verwijdering te stimuleren.

‘Milieuschade bodem door kunstgras’

kunstgras_1Nadat volgens het RIVM (Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu) vorig jaar groen licht had gegeven voor sporten op kunstgras met ingestrooide rubberkorrels, blijken milieuorganisaties nu iets nieuws te hebben bedacht. Zij vonden sportclubs, gemeenten en bandenleveranciers strafbaar, omdat het rubber zware metalen in de bodem zou lekken. Dat meldt wethouder Jeroen Brandes aan de gemeenteraad.

Hij kreeg van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) te horen dat de koepel van milieuorganisaties Recycling Netwerk aangifte van een strafbaar feit bij het OM heeft gedaan, wegens de mogelijke milieurisico’s bij gebruik van rubberkorrels op sportvelden. Onder meer Greenpeace en Milieudefensie zijn bij de VSG aangesloten.

Regionale aanpak klimaat

boots-774533_960_720Gemeente Amstelveen, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en veertien regiogemeenten werken samen aan een klimaatbestendige regio. Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger en warmer en duren ze langer, zeggen de partijen. Ook vallen er volgens hen steeds zwaardere regenbuien.

De gemeenten en Waterschap AGV onderzoeken aan de hand van een stresstest de kwetsbaarheid van de regio als het gaat om wateroverlast en hittestress. Alle gemeenten moeten in 2019 een stresstest hebben gedaan. Dit komt voort uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat afgelopen Prinsjesdag is gepresenteerd.

Half miljoen voor duurzame suggesties

ZonnepaneelOmdat de milieutrend ook in Amstelveen toesloeg en de gemeente in 2040 alleen nog energie uit niet fossiele bronnen wil hebben, is dinsdag 10 oktober, de jaarlijkse dag van de duurzaamheid, het Duurzaamheidsfonds gestart. Er is een half miljoen euro (voor twee jaar) beschikbaar voor het stimuleren van duurzame initiatieven van bewoners en organisaties.

Afvoer huisvuil goedkoper door scheiden

grof huishoudelijk afval bij ondergrondse containersDe kans bestaat dat Amstelveners volgend jaar 4% minder hoeven te betalen voor de afvoer van hun huisvuil. Dat scheelt dan 8 tot 10 euro per jaar op een totaal van ongeveer 200 euro. Die verlaging gaan B&W aan de gemeenteraad voorstellen.

Het college verwacht lagere kosten doordat afval anders wordt ingezameld, wat er in feite op neerkomt dat Amstelveners hun huishoudelijk afval nog beter moeten gaan scheiden en er als gevolg daarvan minder restafval overblijft. De verwerkingskosten gaan daardoor omlaag, denken B&W. En de bestaande ondergrondse containers zijn inmiddels afgeschreven.

Tegenslag voor zonnewagen

Jasper Albers

Jasper Albers

Deelname van het door studenten van de TU Delft gemaakte elektrische zonnewagen Nuon Solar aan World Solar Challenge is onzeker geworden. Tot het uit zestien specialisten bestaande team behoort voormalig KKC-leerling Jasper Albers.

Maar de accu komt mogelijk Australië niet in, waar de strijd wordt gestreden, meldt Nuon. Het team werkt nu aan plan B om wat een zware tegenslag wordt genoemd op te lossen. De cruciale handgemaakte accu staat van de wagen staat vast in Singapore. Pogingen de accu naar Australië te krijgen verlopen uiterst moeizaam omdat vliegtuigmaatschappijen door recente ongelukken met batterijen van telefoons huiverig zijn om niet-standaard batterijen in vliegtuigen mee te nemen. Zelfs wanneer deze – zoals in dit geval – niet geladen zijn. De teamleden uit Delft zijn daarom alvast begonnen met het uitrollen van plan B: het ter plekke bouwen van een nieuwe accu.

€1.000 voor Avond4daagse door recycling

 Logo-Wecycle@2xInwoners van Amstelveen hebben een cheque verdiend van € 1.000 voor Stichting Avond4daagse Amstelveen met een Wecycle-inleveractie. Zij hebben op de Amstelveense milieustraat afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) ingeleverd voor recycling. In totaal reikt Wecycle €25.000 uit aan lokale goede doelen in het hele land. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van e-waste in Nederland.

Oud KKC-er klaar voor zonnerace Australië

Jasper Albers

Jasper Albers

Voormalig KKC-leerling Jasper Alberts en de vijftien andere leden van het Nuon Solar Team haar presenteerden dinsdag de nieuwste zonneauto, Nuna9, bij laboratorium Lijm & Cultuur in Delft. De studenten van de TU Delft verdedigen in oktober met Nuna9 de wereldtitel tijdens de World Solar Challenge in Australië.

De wagen heeft een nieuwe vorm, een kleiner zonnepaneel en “a touch of Dutch” op de zijkant. Het ontwerp van Nuna9 is nog niet eerder in de zonneracewereld gezien. De grootste verandering op het gebied van aerodynamica is dat Nuna9 geen overhangende neus meer heeft en een compact racemonster geworden is.

De raceorganisatie van de Bridgestone World Solar Challenge past elke editie de regels aan. Dit jaar mag het zonnepaneel slechts nog maar 4 m2 maximaal zijn in vergelijking met de 6 m2 van de vorige race. Jasper Alberts is de aerodynamicus van het team. Hij vertelt: “Met het ontwerp van Nuna9 hebben we een nieuwe stap gezet in het zonneracen. Door de wijziging in de regels van de World Solar Challenge waren we genoodzaakt om dit jaar met een kleiner zonnepaneel te rijden. Hierdoor moesten we onze auto wel veranderen, waardoor we uiteindelijk op deze unieke vorm zijn gekomen. Omdat we het zonnepaneel nu volledig hebben geïntegreerd in de vorm van de auto is Nuna9 30.3% kleiner dan Nuna8.”

Gemeente gaat regenopvang verbeteren

Tessa van Wijnen

Tessa van Wijnen

Omdat de door die fractie ingediende motie unaniem door de gemeenteraad is geaccepteerd neemt GroenLinks aan dat de gemeente meer aandacht aan zogenoemde klimaatadaptatie gaat geven. Het betekent dat Amstelveen, net als andere gemeenten, aanpassingen tot stand brengt die nodig zijn om beter bestand te zijn tegen grote buien en langere periodes van droogte.

In diverse steden zijn programma’s ontwikkeld om te onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn om de stad beter in te richten op een veranderend klimaat, zegt GroenLinks.

Belangrijk daarbij is dat regenwater gewoon in de grond weg kan zakken, dan ontlast dat het riool en draagt bij aan de grondwatervoorraad.

De motie roept op om bewoners die hiermee bezig zijn beter te ondersteunen, maar ook bewoners van nieuwbouw te betrekken en te kijken wat er in de openbare ruimte mogelijk is.