Categorie: "Milieu"

Leerlingen Palet-Zuid reinigen omgeving

Leerlingen van basisschool Palet-Zuid hebben gaan zwerfafval rond hun school opruimen. Daartoe tekenden schooldirecteur Annemarie Timmer en wethouder Peter Bot (bbA) van Afvalbeheer en Natuur- en Milieu-educatie dinsdag 14 november een convenant in de gymzaal.

Fonds voor ‘groene bouwleges’

Harmen van der Steenhoven

Wie duurzaam (ver) bouwt, hoeft minder leges te betalen. Op initiatief van coalitie partijen D66 en VVD ging de gemeenteraad daarmee woensdag akkoord. Er komt een fonds van 300.000 euro beschikbaar voor gedeeltelijke of gehele kwijtschelding van de verschuldigde leges.

Daarop kunnen inwoners halverwege 2018 aanspraak maken.

Voorbeelden van duurzame bouwplannen, waarvoor men voor de ‘groene leges’ in aanmerking komt, zijn initiatieven die leiden tot energieopwekking of (extra) isolatie.

CDA wil Eneco-dividend in fonds duurzaamheid

Gerard Hulsman

Het CDA Amstelveen wil dat de jaarlijkse dividenden van energiebedrijf Eneco, die aan de gemeente worden uitbetaald, in een fonds komen om Amstelveen sneller duurzamer te maken. Het gaat volgens het CDA om een jaarlijks bedrag van ongeveer 625.000 euro.

CDA-raadslid Gerard Hulsman wil woensdag aan de gemeenteraad voorstellen een zogenaamd Eneco Duurzaam Dividend Fonds op te zetten.

Een maand geleden besloot de voltallige raad de gemeentelijke Eneco-aandelen niet te verkopen. In totaal zijn nu 53 gemeenten de aandeelhouders van de energiereus, maar onder meer Rotterdam (met 32% van de aandelen) wil verkopen aan een marktpartij en desnoods naar de beurs gaan. Daar voelt Amstelveen, tot nu toe in de minderheid, niets voor.

D66 en BBA: Energielabel A gemeente

Nieuw is het geenszins, want in de gemeenteraad werd al eerder door veel fracties gehamerd op het energie-aambeeld. In gemeentelijke gebouwen moet qua energie het goede voorbeeld worden gegeven, vindt de politiek. Met de verkiezingen in aantocht komen coalitiepartijen D66 en BBA (Burgerbelangen) nu met een motie om ‘op termijn’ heel het gemeentelijke vastgoed van energielabel A te voorzien.

In 2040 moet heet de regio klimaatneutraal zijn, is het plan. Ook Amstelveen dus. Beperking van energie moet vooral uit de bebouwde omgeving komen, die goed is voor 40% van het verbruik. Het plan is al dat er volgend jaar scenario’s worden uitgewerkt om snel te bekijken hoe snel het gemeentelijk vastgoed meer energiezuinig of op termijn energieneutraal kan worden. Minimaal moet het energielabel A halen, voegen D66 en BBA daar dus nu aan toe.

Prof. John Grin over duurzaamheid

John Grin

Over hoe slecht of goed het gaat met de aarde spreekt hoogleraar systeeminnovaties aam de UVA John Grin maandag 6 november (20.00 uur) in de Pelgrimskerk aan de Van Boshuizenstraat 560 aan de Van Boshuizenstraat 560 in Buitenveldert, maandag 6 november 2017

Grin heeft het over wat duurzaamheid met onze manier van leven heeft te maken, de denkwijze achter het daarop gerichte beleid en hoe men dat kan helpen uitvoeren. Moeten we anders gaan leven of kan de techniek alles oplossen? Ook dat is een vraag waarop Grin antwoord komt geven.

Hij vertelt ook of het geloof, Bijbelse noties en verhalen behulpzame inzichten kunnen bieden. Wat betekent het om rentmeesters van onze planeet te zijn? Grin biedt volop ruimte om met elkaar in discussie te gaan. Kijk voor meer informatie op www.pelgrimskerk.nu.

Subsidie voor verwijderen asbestdaken

Omdat er in 2024 geen asbestdaken meer mogen zijn in het land, heeft het Rijk een subsidieregeling voor het verwijderen daarvan in het leven geroepen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er volgens het Rijk asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving, wat slecht is voor de gezondheid. Eigenaren van asbestdaken moeten die voor 2024 moeten laten verwijderen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu denkt door de subsidie de verwijdering te stimuleren.

‘Milieuschade bodem door kunstgras’

Nadat volgens het RIVM (Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu) vorig jaar groen licht had gegeven voor sporten op kunstgras met ingestrooide rubberkorrels, blijken milieuorganisaties nu iets nieuws te hebben bedacht. Zij vonden sportclubs, gemeenten en bandenleveranciers strafbaar, omdat het rubber zware metalen in de bodem zou lekken. Dat meldt wethouder Jeroen Brandes aan de gemeenteraad.

Hij kreeg van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) te horen dat de koepel van milieuorganisaties Recycling Netwerk aangifte van een strafbaar feit bij het OM heeft gedaan, wegens de mogelijke milieurisico’s bij gebruik van rubberkorrels op sportvelden. Onder meer Greenpeace en Milieudefensie zijn bij de VSG aangesloten.

Regionale aanpak klimaat

Gemeente Amstelveen, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en veertien regiogemeenten werken samen aan een klimaatbestendige regio. Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger en warmer en duren ze langer, zeggen de partijen. Ook vallen er volgens hen steeds zwaardere regenbuien.

De gemeenten en Waterschap AGV onderzoeken aan de hand van een stresstest de kwetsbaarheid van de regio als het gaat om wateroverlast en hittestress. Alle gemeenten moeten in 2019 een stresstest hebben gedaan. Dit komt voort uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat afgelopen Prinsjesdag is gepresenteerd.

Half miljoen voor duurzame suggesties

Omdat de milieutrend ook in Amstelveen toesloeg en de gemeente in 2040 alleen nog energie uit niet fossiele bronnen wil hebben, is dinsdag 10 oktober, de jaarlijkse dag van de duurzaamheid, het Duurzaamheidsfonds gestart. Er is een half miljoen euro (voor twee jaar) beschikbaar voor het stimuleren van duurzame initiatieven van bewoners en organisaties.

Afvoer huisvuil goedkoper door scheiden

De kans bestaat dat Amstelveners volgend jaar 4% minder hoeven te betalen voor de afvoer van hun huisvuil. Dat scheelt dan 8 tot 10 euro per jaar op een totaal van ongeveer 200 euro. Die verlaging gaan B&W aan de gemeenteraad voorstellen.

Het college verwacht lagere kosten doordat afval anders wordt ingezameld, wat er in feite op neerkomt dat Amstelveners hun huishoudelijk afval nog beter moeten gaan scheiden en er als gevolg daarvan minder restafval overblijft. De verwerkingskosten gaan daardoor omlaag, denken B&W. En de bestaande ondergrondse containers zijn inmiddels afgeschreven.