Categorie: "Randnieuws"

Rijdende rechter komt naar Amstelveen

Mr. John Reid, Foto: KRO-NRRV

Mr. John Reid, Foto: KRO-NCRV

Voor het populaire tv-programma De Rijdende Rechter (KRO-NCRV), dat doorgaans over schuttingen en kadastrale afscheidingen gaat, worden maandag (31 juli) opnamen in Amstelveen gemaakt. Wie in dit geval de kemphanen zijn, is onduidelijk, maar het gaat om ruzie over parkeren. De hoorzitting (16.00 tot 17.00 uur) wordt gehouden in Bowling Centrum De Kegel aan de Bovenkerkerweg.

Regio Amstelland heeft weinig met landschap

Logo-provincie-Noord-HollandIn de regio Amstelland-Meerlanden, waartoe Amstelveen behoort, hebben inwoners minder met behoud van landschap en monumenten dan in de rest van de provincie Noord-Holland. Zij scoren tien procent lager dan het provinciaal gemiddelde.

Zij voelen bovendien, samen met inwoners van Amsterdam, het meest voor

Inwoners van Amstelland-Meerlanden staan het meest open voor experimenten met woningbouw op hindergevoelige plekken: 39% vindt dit belangrijk, tegenover 33% van alle Noord-Hollanders. Inwoners van de regio lijken zich ook het minste zorgen te maken over wateroverlast en kustbescherming, vergeleken met alle Noord-Hollanders hechten zij 6-10% minder belang aan deze provinciale uitdagingen.opwekking duurzame energie, ook als dat ten koste gaat van het landschap.

In ogen kijken en politiek

becausewecarry-logo2Hoe een land of stad besturen soms tegenover door mensen en misschien maatschappij gewenste medemenselijkheid staat, bleek tijdens de jongste talkshow BV Amstelveen, maandag in Grand Café Oude Dorp. Daar zei een net van een vluchtelingenkamp op Lesbos teruggekeerde vrouw dat ze daar diep was geraakt door de ellende waarin de vluchtelingen zich bevinden. “Ik heb in de ogen gekeken”, zei ze.

Zij maakte net als zes andere vrouwen deel uit van Team 84, onderdeel van de stichting Because We Care, namens welke zij bananen en ontbijten uitdeelden. Maar ja de dames gingen weer terug naar comfortabel Nederland en lieten toch de vluchtelingen in het kamp achter. Nu ja, ze hadden 25 mille gebracht, die werden besteed aan speciale maaltijden in de nacht, wegens Ramadan. Want de meeste vluchtelingen zijn nu eenmaal islamitisch, de religie waarin stromingen elkaar het licht in de ogen niet gunnen en christenen en joden onthoofden.

’25 mei (vrije dag op?) verjaardag Amstelveen

Raat (links) en Huissen

Raat (links) en Huissen

De verjaardag van Amstelveen is op 25 mei en dat moet dan maar een vrije dag worden, althans voor Amstelveners. Dat stelde directeur Heleen van Ketwich Verschuur van het Jan van der Togt Museum voor tijdens de tweede editie van BV Amstelveen, de lokale talkshow in grandcafé ‘t Oude Dorp. Zij heeft een akte opgedoken, getekend op 25 mei 1399, waarin het grondgebied van Amstelveen aan Coen van Oosterwijk wordt overgedragen voor 3100 gulden. Ketwich Verschuur wil het uit het Amsterdamse archief komende stuk in een vitrine in het museum tentoon stellen. Zij vindt het museum in het Oude Dorp gelegen museum een nog te weinig bekende parel. “Er zit zoveel potentie in”, zei ze.

Volgens haar begon met de akte uit 1399 Amstelveen, hetgeen trouwens in contrast staat met de titel van een in het begin van de zestiger jaren verschenen wetenschappelijk studie, vastgelegd in het boek ‘Acht eeuwen Amstelveen’.

De talkshow heeft als thema ‘Mensen maken Amstelveen’, maar werd opnieuw voornamelijk bezocht door raadsleden, directies van instellingen, ambtenaren en andere min of meer bekende Amstelveners. Er konden wel vrouwen aan de bak komen, maar dan wel ‘powervrouwen’ graag. Zoals burgemeester Mirjam van ’t Veld, die voor de tweede keer wegens ziekte was verhinderd en werd vervangen door wethouder en locoburgemeester Herbert Raat (VVD). Hij sprak overigens uitgebreid over de in zin eigen portefeuille zittende overkapping van de verbrede A9 in het Oude Dorp, waar een parkachtige omgeving bij wordt geschapen en die twee delen van het gebied verbindt.

Mensen maken AV, mits uit vaste kringetje

foto-Stadsdichter-en-Joop-Siemens-300x168‘Mensen maken Amstelveen’ heet de lokale talkshow uit café ’t Oude Dorp aan de Dorpsstraat, die op maandag 27 februari (17.00 uur) voor de tweede keer plaatsvindt. Die talkshow heeft de ondernemingsachtige naam BV Amstelveen. Mensen mogen dat volgens de initiatiefnemers Amstelveen maken, maar kennelijk alleen mensen die tot het kleine kringetje min of meer bekende Amstelveners, c.q. in deze stad wonende BN’ers behoren.

Nou ja, vreemd is dat niet, vertelde mij vrijdag iemand uit ondernemersland. Hij had wel eens gehoord dat in feite 200 mensen uitmaken wat er in Nederland gebeurt, dus in Amstelveen zal het hooguit om enkele tientallen gaan. Presentatoren van de talkshow zijn Stadsdichter en performer Matthijs den Hollander en directeur Frank Huissen van de Vrijwilligerscentrale. En de twee hoofdgasten zijn de burgemeester, Mirjam van ’t Veld, en directeur Heleen van Ketwich Verschuur van het Jan van der Togt Museum. Verder komt ds. Werner Pieterse weer met een column. Ook is er een nieuwe rubriek ‘hidden secrets of Amstelveen’, wat mogelijk doet vermoeden dat een van de vele achterkamers der politieke elite open gaat, maar vermoedelijk een minder heet gegeten dan opgediende soep zal blijken.

Wat is citymarketing voor Amstelveen?

Martin Kortekaas. Foto: Groen Links.

Martin Kortekaas. Foto: Groen
Links.

De gemeente denkt van een kwart topt een half miljoen nodig te hebben om zichzelf als aantrekkelijke stad beter op de kaart te zetten. Dat heet ‘citymarketing’, waarvoor met name VVD en D66 razend enthousiast zijn. Maar wat krijgen we daar nou precies voor, wilde raadslid Kortekaas van GroenLinks in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) wel weten.

Begin volgend jaar komen B&W met een plan ervoor. Maar wat doen we als het gewoon allemaal mislukt, vroeg Kortekaas zich af.

In andere steden heeft het streven naar en uitgeven voor reclame voor die gemeenten eigenlijk meer gekost dat opgeleverd. Dat het in Amstelveen zover niet komt is kennelijk de wens van Kortekaas. Liever nu stoppen, als het ergens op slaan, dan aan het einde van de rit vast stellen dat het allemaal is mislukt, zei hij. In de gemeenteraad delen andere fracties wel die mening, maar die kunnen tegen de juichende coalitie natuurlijk niet op.

Raat stuit op interne bureaucratie

Herbert Raat

Herbert Raat

De ene ambtenaar is de andere niet, schreef ik onlangs. Er zijn er nog altijd die regeltjes boven die geest ervan stellen. Zelfs wethouder Herbert Raat gruwt er kennelijk van. Hij toonde woensdagavond een kant een klare brief aan de raadscommissie Burgers en Samenleving, waarin het antwoord stond op een door de gemeenteraad aangenomen motie. Het ging om de motie ‘meten is weten’ die er bij B&W op aandring meer inzichtelijk te maken wat er in het sociale domein precies gebeurt.

Raat had de brief met het antwoord al naar de gemeenteraad willen sturen. De commissie had om het antwoord gevraagd. Maar interne bureaucratie sprak daarover een taboe uit. Die bepaalde dat Raat niet namens het college van B&W de brief mocht versturen, maar dat B&W dat moesten doen. Zodat dezelfde brief nu tot de raad komt, maar dan ondertekend door de burgemeester. Gaat langer duren dus, maar snelheid en realisme is nu eenmaal niet ambtelijk.

De wethouders waren het allemaal wel met de inhoud eens. “En de burgemeester kennen wij goed,” grapte Raat. Hij had zich kennelijk verslikt in de ambtelijke bureaucratie ten raadhuize.

Waarmee vrijwel is aangetoond dat in feite ambtenaren de stad besturen en uitmaken hoe het allemaal moet gaan. Gemeenteraad en B&W zijn nu eenmaal een gegeven, maar die moeten natuurlijk niet de ambtenaren voorbij gaan lopen. Vinden kennelijk die regelaanbidders.

Kerken gesloopt en gesloten in Amstelveen

Heilige Geestkerk

Heilige Geestkerk

Nu dus de Heilige Geestkerk aan de Lindenlaan. De zoveelste die wordt gesloopt, waarna er waarschijnlijk flats komen. Op 15 mei was er de afscheidsmis. In de loop van de laatste decennia zijn sommige kerken zowel gebouwd als gesloopt. Dat laatste is vooral het gevolg van de kerkelijke leegloop. Aan bouw en verdwijnen van de Heilige Geestkerk (de parochie is samengevoegd met die van de Urbanus in Bovenkerk) wijdde Amstel Mare, het blad van de Historische Vereniging Amstelveen – de organisatie die een verbeter strijd levert tegen de sloopdrift die decennia lang deze stad beheerste – vrijwel een heel nummer.

Kerken die de wat oudere Amstelvener kon zien bouwen en verdwijnen, zijn – naast die die rooms katholieke aan de Lindenlaan – onder meer de Carmelkerk (plus een klooster) op de hoek van de Rembrandtweg en de Groen van Prinstererlaan en de gereformeerde Adventkerk aan de Lindenlaan. Ook de al oudere kweekschool van het Leger des Heils verdween. Maar daarnaast zijn aan de lopende band kerken gesloten om vervolgens een seculiere bestemming te krijgen. Zo verging het de oudste kerk in Amstelveen, de Dorpskerk, waar nu een tandarts in is gevestigd, de Handwegkerk en de Annakerk.

Drie jaar wachten op trapleuning…

Herbert Raat (rechts) bij de mevrouw Wendel en buren

Herbert Raat (rechts) bij de mevrouw Wendel en buren

Drie jaar was zij er mee bezig om een trapleuning in een flatcomplex aan de Eleanor Rooseveltlaan. Telefoontjes naar gemeente en woningcorporatie Eigen Haard hielpen niets. “Ik zou terug worden gebeld, maar dat gebeurde dan weer niet. Dan pakte ik boos zelf maar weer de telefoon, maar ik werd van kastje naar de muur gestuurd”, vertelt mevrouw Wendel. “Totdat mijn buurman wethouder Herbert Raat op de tv zag verkondigen dat iedereen maar naar hem moest komen om dingen opgelost te krijgen.”

Dat deed ze dus. En met succes. Binnen enkele weken werd de gevraagde leuning aangebracht. Raat belde terug en kwam langs, ik liet hem de brief zien en kort daarna belde Eigen Haard dat de leuning er zou komen. Wat sinds juni 2013 niet lukte, kon nu opeens wel. Raat was heel kordaat, vind ik. Hij luistert tenminste naar je, geeft antwoorden waar je wat aan hebt en begrijpt wat je bedoelt.”

Nieuw offensief tegen lichtloze fietsers

312607_160442217383037_1097831407_nTegen het einde van het jaar slaan overheden en andere partijen de handel altijd ineen om – voornamelijk teverhgeefs – fietsers er toe te bewegen adequate verlichting te voeren. Want ja, het wordt vroeger donker. Alsof, zij het later, dat gedurende de rest van het jaar niet gebeurt.

In deze regio organiseren gemeente Amstelveen, Stadsregio Amsterdam, Politie Amsterdam-Amstelland en de Fietsersbond de campagne ‘Ik val op’. Omdat, roept een persbericht, er nog steeds relatief veel slachtoffers onder fietsers vallen die in het donker op pad zijn. Vooral jongeren lopen risico bij een ongeval betrokken te raken, melden de campagnevoerders. Omdat ze gemiddeld twee keer zoveel fietsen als de gemiddelde Nederlander, zijn jongere fietsers van 12 tot 15 jaar vaker betrokken bij een ongeval.

Nou én, lijken ze te zeggen. Complete fietsverlichting zie ik eerlijk gezegd zelden. Zonder enige lamp rijden, is de gewoonte van de meesten. Kunnen ze mij wel uit de auto willen hijsen, maar ik constateer wel dat ik met een onverlichte personenauto in no-time wordt gepakt. Een college van mij kreeg de politie al achter zich aan omdat hij met stads- in plaats van dimlichten reed.