Categorie: "Randnieuws"

Nieuwsbrief zonder nieuws van raad

De gemeenteraad heeft een eigen nieuwsbrief waar vrijwel geen nieuws in staat. Zoals een bericht over de thema-avond over zorg die de leden beleefden. Te verwachten valt dat het klachten gaat regenen over de uitvoering van allerlei zorgtaken die het Rijk bij de gemeente over de schutting heeft gegooid.

Met die klachten kan men theoretisch als kiezer natuurlijk naar een raadslid stappen, hoewel dat buiten verkiezingstijd weinig zin heeft. Het ‘verslag’ van de – evenals die over ICT uiteraard in het geheim gehouden – bijeenkomst bevat weinig meer dan de mededeling dat de raadsleden met allerlei vragen werden geconfronteerd, aan de hand van praktijksituaties. “Aan het einde van de bijeenkomst kon worden gesteld dat de reactie afhankelijk is van de situatie die zich voordoet”, is het ‘nieuws’ uit de nieuwsbrief. En dat ieder raadslid een eigen afweging moet maken.

Toen koninklijk nog mocht in Oude Dorp

Het is dus wel eens anders gegaan. Met koninklijk bezoek, bedoel ik. Maar ja, toen was er nog geen Stadshart, waarheen nu koning Willem-Alexander met koningin Máximá over een paar honderd meter Rembrandtweg mocht lopen op zijn allereerste Koningsdag. In het bijzijn van andere familieleden.

Hij kwam dus niet op de Amsterdamseweg en in Patrimonium, sinds jaar en dag het hart van het Oranjevertier op Koninginnedag. Zijn grootmoeder en overgrootmoeder kwamen daar nog wel. Twee keer koninklijk bezoek in één jaar zelfs. Nadat prinses Juliana in januari 1933 de kweekschool van het Leger des Heils aan de Amsterdamseweg had geopend, bezocht haar moeder (koningin Wilhelmina) met man en dochter het pand opnieuw in september.

‘Gefeliciteerd majesteit’

Kinderen van basisschool Palet Noord aan de Dr. Schaepmanlaan feliciteerden donderdag op een bijzondere manier de Koningin met haar 75e verjaardag.

Ondanks regen en wind toonden zij buiten hun felicitatie. Dat door de wind niet alle borden door de kinderen in de lucht konden worden gehouden, deerde hen blijkbaar niet zo.

Het mocht de pret, zogezegd, niet drukken.

Hierbij nog éénmaal de felicitatie van de kinderen: “Koningin, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Hoera!”

 

Ook keurmerk voor Elsenhove

Het barst inmiddels natuurlijk van de keurmerken, want de verstrekkers daarvan vormen nu een aparte winstgevende sector, dus ook voor kinderboerderijen is er één. Kassa voor het bedrijf dat de certificering regelt en mooi voor Elsenhove, dat vorige week dat label voor kinderboerderijen kreeg. Het moet als garantie voor sociaal, diervriendelijk en (duur) duurzaam beleid in de bedrijfsvoering gelden. Volgens de gemeente toont de speelboerderij ermee aan dat ze voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen en ‘een veilige en verantwoorde plek voor bezoekers, dieren, medewerkers en vrijwilligers’is. Het gaat om wettelijke eisen dus. Vroeger moest met gewoon aan de wet voldoen, maar sinds er een winstgevende sector keurmerken bestaat, is zo’n label het bewijs dat men dat inderdaad doet.

Lachen zonder aanleiding in het bos

Er wordt geen mop verteld en er gebeurt ook niets grappigs, maar het is de bedoeling dat iedereen er zondag (28 augustus) hartelijk zonder enige reden komt lachen. De Lachclub M.A.T.S (Make A Thousand Smiles) houdt dan namelijk een lachsessie in het Bloesempark in het Amsterdamse Bos. Volgens de club is dat een vorm van therapie en lachen gezond, omdat er endorfine door wordt aangemaakt door de hersenen. Een dat schijnt weer een gunstige invloed op lichaam en geest te hebben. Dus wie om dit bericht moet lachen, vaart er wel bij. Aan de club is ook een heuse ‘lachcoach’ verbonden. Die weet het allemaal nog preciezer uit te leggen. “Eén minuut lachen heeft hetzelfde effect als tien minuten sporten’, zegt coach Angela Dijkstra. Maar voor niets gaat de zon op. Voor wie tussen 10.30 en 12.00 uur mee wil lachen moet vijf euro betalen. Ook als men om dat prijskaartje allesbehalve kan lachen. De deelnemers doen speelse oefeningen om de lach op gang te brengen, laat de coach nog weten.

Wethouder Koops bevallen van zoon

Jacqueline Koops

Wethouder Jaqueline Koops van onder meer welzijn (ChristenUnie) en haar man Stephan hebben een zoon. Jesse Dominic werd nog net voor het einde van 2010 geboren: op Oudejaarsdag omstreeks kwart over zes ’s avonds. Burgemeester Jan van Zanen vertelde het aan het begin van zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Het kind woog bij de geboorte 7,5 pond. Moeder en zoon Jesse maken het goed.

Gemeente ziet 17 jaar Dirk Rijnders over ´t hoofd

Dat ik dat lijstje niet goed heb bekeken. Kan me wel voor mijn kop slaan. Want dan was mij natuurlijk ook opgevallen dat Dirk Rijnders in het overzicht van de burgemeesters ontbreekt die sinds 1842 in Amstelveen aan het bewind zijn geweest. Goed van het Amstelveens Nieuwsblad, dat het beter keek dan ik naar het dikke boekwerk ‘ Amstelveen in Cijfers’, de laatste papieren editie van de jaarlijkse statistische gemeentelijke uitgave. Een enorme blunder natuurlijk van de gemeente, die bij mij de vraag doet rijzen wat er eigenlijk wél goed gaat op het raadhuis. Nee, dan heb ik maar niet meer over die vijftien miljoen in het IJslandse afvalputje. Kniesoor die daar over blijft zeuren.

Samenscholen in Amstelveen verboden

Evenals Rotterdam, dat daardoor in het nieuws kwam, kent ook Amstelveen een algeheel samenscholingsverbod. Tijdens een onlangs gehouden ledenvergadering van de PvdA vestigde iemand er de aandacht maar eens op dat het gewoon in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat. ‘Het is verboden op de weg deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden.' Wie zich dus in een groep op straat bevindt, is strafbaar. Zeker als die groep ook nog eens ‘uitdagend gedrag' vertoont. In dat licht zou de politie dus met de APV in de hand in één keer het complete hangjongerenprobleem in Westwijk en Middenhoven met een harde aanpak kunnen oplossen.

 

Groot met regionale handelsmissie naar China

Wethouder Jan-Willem Groot van Economische Zaken en de onvermijdelijke Christa de Kemp, gemeentelijk EZ-ambtenaar, maken deel uit van de zoveelste handelsmissie uit Groot Amsterdam. Voor de tweede keer naar China, om daar bedrijven naar deze regio te lokken. Het uitje wordt geleid door Amsterdams burgemeester Job Cohen.

Amstelveen spreekt woordje mee in Japan…

Alle doelen zijn bereikt. Ruimschoots zelfs. Althans volgens de delegatie die namens Amstelveen naar Japan reisde. In het reisverslag van wethouder Groot en ambtenaar Christa de Kemp (beiden doende met economische zaken): ‘Het relatie evenement wat een groot succes en heeft waardevolle contacten opgeleverd.’