Categorie: "De Burgemeester"

Ontbijten met de burgemeester

2017-11-10-PHOTO-00000151“Zwaar hè.” Dat zei burgemeester Bas Eenhoorn tijdens het zogenoemde schoolontbijt in een van de klasjes van de school voor bijzonder onderwijs (SBO) De Schakel aan Assering. Hij had op verzoek van een van de leerlingen aan haar zijn keten afgestaan. Laten volgden er nog enkele leerlingen die wel eens wilden weten hoe zo’n keten nou aanvoelt.

Eenhoorn: ‘Gekozen burgemeester komt’

Bas Eenhoorn

Bas Eenhoorn

De door inwoners gekozen burgemeester komt er in Nederland. Dat is de mening waar (waarnemend) burgemeester Bas Eenhoorn. Hij zei dat in de talkshow BV Amstelveen, maandag in P60.

Overigens zal het voor zo’n gekozene wel moeilijk zijn boven de partijen te blijven staan en niet eigen politieke – en tijdens de verkiezingscampagne geuite – ambities te volgen. Daar moeten de kiezers wel rekening mee houden. Maar Eenhoorn vond het ‘verstandig’ mensen in een stad zelf hun burgemeester te laten kiezen.

Zelf staat hij naar zijn zeggen boven de politieke partijen en heeft hij het vak door de decennia heen professioneel in de vingers gekregen. Overigens is zijn persoonlijke politieke voorkeur wel duidelijk, want hij was jarenlang voorzitter van de VVD, een stokje dat hij laten aan oud-burgemeester va Amstelveen Jan van Zanen overgaf.

Jan van Zanen heeft prostaatkanker

Jan van Zanen

Jan van Zanen

Bij oud-burgemeester van Amstelveen Jan van Zanen (56) is prostaatkanker geconstateerd. Hij heeft zijn werk in Utrecht, waar hij nu burgemeester is, tijdelijk neergelegd. In januari hoopt hij het te kunnen hervatten. Volgens hemzelf zijn de vooruitzichten goed.

Van Zanen was uiterst geliefd in Amstelveen. Hij werd, net als ooit wijlen de legendarische burgemeester Dirk Rijnders, tot ereburger van de stad benoemd. In Utrecht, de stad waar hij naar terugkeerde, was hij 12 jaar raadslid en zeven jaar wethouder geweest, voordat hij van 2005 tot 2013 eerste burger van Amstelveen werd.

Scheidende burgemeester ‘verder naar boven’

Burgemeester Mirjam van 't Veld

Burgemeester Mirjam van ‘t Veld

Ovationeel applaus viel Mirjam van ’t Veld donderdagavond ten deel aan het einde van de bijzondere vergadering van de gemeenteraad, waarin zij officieel afscheid nam als burgemeester van Amstelveen. Ook in de receptie die daarna volgde, gebruikten sprekers uitsluitend superlatieven om aan te geven wat zij in drie jaar burgemeesterschap voor de stad en haar inwoners heeft betekend.

Daarbij werd vooral haar menselijke hartverbondenheid met de ingezetenen geroemd en haar pogingen hen, komend uit verschillende culturen, met elkaar te verbinden. Tal van sprekers tijdens de raadsvergadering en de daarna gehouden receptie brachten vooral hun bewondering tot uiting voor de wijze waarop zij de plechtige ceremonie leidde na de ramp met de uit de lucht geschoten MA17, waarbij zes Amstelveners omkwamen, en de warme contacten die zij met nabestaanden bleef onderhouden. Ook de manier waarop zij omging met vluchtelingen voor noodopvang in een gebied van talrijke Joodse instellingen (en die internationaal opviel) werd geprezen. Een engel heeft als burgemeester de stad verlaten, kon men constateren op basis van de aanhoudende loftuitingen.

Bas Eenhoorn waarnemend burgemeester

Bas Eenhoorn

Bas Eenhoorn

De waarnemend burgemeester van Amstelveen, na het vertrek van Mirjam van ’t Veld, wordt drs. Bas Eenhoorn (71). Maandagavond vond in Haarlem overleg tussen de fractievoorzitters uit de gemeenteraad en de Noord/Hollandse commissaris van de Koning, Johan Remkes, plaats. Daar is dat besluit uitgekomen. Remkes heeft hem benoemd.

Eenhoorn (VVD) neemt de functie waar tot er een definitieve opvolger van Mirjam van ’t Veld is benoemd. De waarnemer is benoemd omdat de opvolging naar wordt verwacht langer dan drie maanden gaat duren. Eenhoorn zal waarnemend burgemeester blijven tot na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De nieuwe gemeenteraad zal daarna een profielschets voor een nieuwe burgemeester vaststellen.

Raat: Burgemeester moet hier wonen

Herbert Raat

Herbert Raat

Natuurlijk moet een burgemeester in de gemeente wonen waarvan hij of zij dat is. Wethouder Herbert Raat liet daarover desgevraagd in het radioprogramma Standpunt.nl van KRO-NCRV geen enkel misverstand bestaan. Hij vindt dat ook wethouders en ambtenaren, zeker de hogere, daar moeten zijn gehuisvest. Ze moeten de vezels van de stad kennen, vindt hij.

Iemand die de stelling verdedigde dat de wettelijke verplichting voor een burgemeester in zijn standplaats te wonen eigenlijk achterhaald is, raadslid Bert Luyendijk van Krimpen aan de IJssel, kreeg maar ruim 22 % van de stemmen. De meerderheid was het kennelijk met Raat eens.

“Burgemeester zijn is een ambt, geen baantje. Je bent dag en nacht verantwoordelijk voor een gemeente. Je kunt niet zelf in Aerdenhout wonen en in een toespraak tegen de inwoners het hebben over ‘wij Amstelveners’. Dat is ongeloofwaardig,” zei hij.

Hij vindt het ook terecht dat de gemeentesecretaris een Amstelvener is, die men in de winkels ziet en weet wat er leeft. Wat hem betreft wordt primair op kwaliteit van ambtenaren gelet, maar als iemand uit de stad zelf komt, is dat wel een pré. Dat geldt vooral voor beleidsambtenaren.

Raad overrompeld door vertrek Van ‘t Veld

Kees Noomen (VVD), voorzitter vertrouwenscommissie

Kees Noomen (VVD), voorzitter vertrouwenscommissie

Overrompeld voelt de gemeenteraad zich door het plotselinge vertrek van de burgemeester, die per 1 oktober de baas van ziekenhuis Gelderse Vallei wordt. Fractievoorzitter Kees Noomen van de VVD sprak van een anticlimax. Hij zei dat bij de behandeling woensdag van de zogenoemde Kadernota (die de kaders voor de komende begroting bevat).

“Zeker als ex-voorzitter van de vertrouwenscommissie (die de sollicitaties beoordeelt van de kandidaten voor het ambt, red.) trek ik het me bijzonder aan, omdat je je afvraagt: wat hebben we fout gedaan? We hebben bewust het risico genomen door een ambitieuze burgemeester te nemen en dan weet je dat je die op een bepaald moment gaat verliezen, het is tenslotte net als met goede voetballers. Maar dat de nieuwe club zo snel kwam, hebben we niet zien aankomen en valt toch een beetje rauw op ons dak.

Burgemeester Van ‘t Veld vertrekt weer

Mirjam_van_t_Veld_Echt_Mooij_fotografie.2-7197Na hier drie jaar burgemeester te zijn geweest, gaat Mirjam van ’t Veld (47) weer uit Amstelveen vertrekken. Dus halverwege haar eerste termijn van zes jaar. Per 1 oktober wordt zij voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede (met ook vestigingen in Barneveld, Veenendaal en Wageningen).

Daarmee komt de verwachting van amstelveen.blog.nl, gedaan bij haar aantreden in Amstelveen, uit dat zij hier vermoedelijk een ‘tussenpaus’ zou zijn, op weg naar een trede verder in haar carrière. In de nieuwe functie ontvangt zij een salaris van minimaal € 160.000, melden bronnen uit de top van het ziekenhuis.  Dat ligt boven de ruim 120 mille (inclusief eindejaarstoelage) in Amstelveen, exclusief vaste onkostenvergoeding en compensatie voor ziektekostenverzekering.

Bij haar komst naar Amstelveen ontstond enige deining omdat zijn ongeveer gelijktijdig lid van de Raad van Toezicht van het aan De Telegraaf gelieerde WNL werd, vooral toen ze meldde daarmee de journalistiek in de stad een dienst te willen bewijzen.

Clowns

3232_fullimage_gemeentehuis_570x317Soms koester ik een lichte vorm van argwaan jegens burgemeesters. Zij solliciteren naar die post in een gemeente echt niet uitsluitend omdat zij er zo verliefd op werden. Sterker nog: Vaak zijn zij er vóór die sollicitatie nog nooit geweest. Eenmaal aangenomen, c.q. benoemd (want de gekozen burgemeester is vrijwel alleen in Nederland taboe), doen zij doorgaans of het stadsdorp waar zij terecht kwamen uniek is. De burgers en ondernemers zijn eindeloos, evenals de geschiedenis, de natuur prachtig, het verenigingsleven prima enzovoort. Geen superlatief te overdreven om in alle toonaarden te laten weten hoe bijzonder de gemeente wel is waarin zo’n eerste burger terecht komt. Samen vormen wij deze geweldige stad, pleegt zo iemand in toespraken te zeggen.

Totdat een grotere en dus meer lucratieve standplaats lonkt. Slaagt de sollicitatie ook daar dan is er op heel de wereld geen betere plek dan de nieuwe omgeving. Mensen maken Amstelveen wordt Mensen maken Utrecht, bijvoorbeeld. Met evenveel verve voor het voetlicht gebracht.

Burgemeester: ‘Denken aan mijn toekomst leidt af’

IMG_6159 Panta Rhei“Je kunt alles worden wat je wil”, bond burgemeester Mirjam van ’t Veld leerlingen van Panta Rhei op het hart. In de gastles die zij daar donderdag gaf, had zij zelf eerst haar loopbaan geschetst, die van mavo en mbo, via de verpleegkunde, een universitaire studie en lokale politiek in Amersfoort en Maarssen naar haar tegenwoordige ambt liep.

De les begon met een digitale quiz, waaraan de leerlingen in de klas via hun smartphones of computers in het klaslokaal konden deelnemen door vragen over het bestuur en de politiek van de gemeente te beantwoorden. Veel deelnemers bleken overigens van buiten de gemeente te komen, onder meer uit Amsterdam en Ouder-Amstel.

Met het beantwoorden van vragen over de aantal partijen in de gemeenteraad (9), scholen voor voortgezet onderwijs in Amstelveen (4) en inwoners (minder dan 90.000) werd klasgenote Romaysa winnaar van de wedstrijd.