Categorie: "De Burgemeester"

Ex-burgemeester Van ‘t Veld koop riante villa

Foto: Funda

Foto: Funda

De voormalige burgemeester Mirjam van ’t Veld heeft haar woning aan de Herman de Manlaan 37 in Westwijk verruild voor een volledig vrijstaande villa aan de Maarsbergseweg in Leersum. Het nieuwe onderkomen heeft een grote tuin plus een bijgebouw en kost – exclusief de gebruikelijke kosten koper – € 1,1 miljoen. De woonoppervlakte is 196 vierkante meter, maar er is een terrein bij van bijna zesduizend vierkante meter.

Het riante en stijlvolle huis ligt centraal in de uitgestrekte bossen van de Utrechtse Heuvelrug, bij heide en de vennen van het “Leersumse Veld”. De villa werd in 2007 gebouwd.

Burgemeester opent Repair Café Patrimonium

Bas Eenhoorn. Foto: amstelveenweb.com

Bas Eenhoorn. Foto: amstelveenweb.com

Niet om iets te laten repareren aan de ambtenarij in het raadhuis komt burgemeester Bas Eenhoorn, maar op de opening te verrichten in Pluspunt. Daar start op dinsdag 6 maart namelijk een zogenoemd Repair Café voor de wijk Patrimonium. Eenhoorn is er om 14.00 uur bij.

In het vervolg wordt het in wijkcentrum Pluspunt elke eerste dinsdag van de maand gehouden, van 14.00 tot 17.00 uur. De organisatoren stellen het bezoek op prijs bij de opening, laten zij weten. Adres: Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen.

Eén repair-café is een bijeenkomst op buurtniveau waar men zijn kapotte spullen samen met een vrijwilliger kunt repareren. Om gewoon wegsmijten te voorkomen. Want een kapot koffiezetapparaat, een defecte strijkbout, lamp of kleding met een gat er in hoeft niet weg, maar kan in veel gevallen best worden gemaakt. Althans door iemand die er verstand van heeft.

 

Ontbijten met de burgemeester

2017-11-10-PHOTO-00000151“Zwaar hè.” Dat zei burgemeester Bas Eenhoorn tijdens het zogenoemde schoolontbijt in een van de klasjes van de school voor bijzonder onderwijs (SBO) De Schakel aan Assering. Hij had op verzoek van een van de leerlingen aan haar zijn keten afgestaan. Laten volgden er nog enkele leerlingen die wel eens wilden weten hoe zo’n keten nou aanvoelt.

Eenhoorn: ‘Gekozen burgemeester komt’

Bas Eenhoorn

Bas Eenhoorn

De door inwoners gekozen burgemeester komt er in Nederland. Dat is de mening waar (waarnemend) burgemeester Bas Eenhoorn. Hij zei dat in de talkshow BV Amstelveen, maandag in P60.

Overigens zal het voor zo’n gekozene wel moeilijk zijn boven de partijen te blijven staan en niet eigen politieke – en tijdens de verkiezingscampagne geuite – ambities te volgen. Daar moeten de kiezers wel rekening mee houden. Maar Eenhoorn vond het ‘verstandig’ mensen in een stad zelf hun burgemeester te laten kiezen.

Zelf staat hij naar zijn zeggen boven de politieke partijen en heeft hij het vak door de decennia heen professioneel in de vingers gekregen. Overigens is zijn persoonlijke politieke voorkeur wel duidelijk, want hij was jarenlang voorzitter van de VVD, een stokje dat hij laten aan oud-burgemeester va Amstelveen Jan van Zanen overgaf.

Jan van Zanen heeft prostaatkanker

Jan van Zanen

Jan van Zanen

Bij oud-burgemeester van Amstelveen Jan van Zanen (56) is prostaatkanker geconstateerd. Hij heeft zijn werk in Utrecht, waar hij nu burgemeester is, tijdelijk neergelegd. In januari hoopt hij het te kunnen hervatten. Volgens hemzelf zijn de vooruitzichten goed.

Van Zanen was uiterst geliefd in Amstelveen. Hij werd, net als ooit wijlen de legendarische burgemeester Dirk Rijnders, tot ereburger van de stad benoemd. In Utrecht, de stad waar hij naar terugkeerde, was hij 12 jaar raadslid en zeven jaar wethouder geweest, voordat hij van 2005 tot 2013 eerste burger van Amstelveen werd.

Scheidende burgemeester ‘verder naar boven’

Burgemeester Mirjam van 't Veld

Burgemeester Mirjam van ‘t Veld

Ovationeel applaus viel Mirjam van ’t Veld donderdagavond ten deel aan het einde van de bijzondere vergadering van de gemeenteraad, waarin zij officieel afscheid nam als burgemeester van Amstelveen. Ook in de receptie die daarna volgde, gebruikten sprekers uitsluitend superlatieven om aan te geven wat zij in drie jaar burgemeesterschap voor de stad en haar inwoners heeft betekend.

Daarbij werd vooral haar menselijke hartverbondenheid met de ingezetenen geroemd en haar pogingen hen, komend uit verschillende culturen, met elkaar te verbinden. Tal van sprekers tijdens de raadsvergadering en de daarna gehouden receptie brachten vooral hun bewondering tot uiting voor de wijze waarop zij de plechtige ceremonie leidde na de ramp met de uit de lucht geschoten MA17, waarbij zes Amstelveners omkwamen, en de warme contacten die zij met nabestaanden bleef onderhouden. Ook de manier waarop zij omging met vluchtelingen voor noodopvang in een gebied van talrijke Joodse instellingen (en die internationaal opviel) werd geprezen. Een engel heeft als burgemeester de stad verlaten, kon men constateren op basis van de aanhoudende loftuitingen.

Bas Eenhoorn waarnemend burgemeester

Bas Eenhoorn

Bas Eenhoorn

De waarnemend burgemeester van Amstelveen, na het vertrek van Mirjam van ’t Veld, wordt drs. Bas Eenhoorn (71). Maandagavond vond in Haarlem overleg tussen de fractievoorzitters uit de gemeenteraad en de Noord/Hollandse commissaris van de Koning, Johan Remkes, plaats. Daar is dat besluit uitgekomen. Remkes heeft hem benoemd.

Eenhoorn (VVD) neemt de functie waar tot er een definitieve opvolger van Mirjam van ’t Veld is benoemd. De waarnemer is benoemd omdat de opvolging naar wordt verwacht langer dan drie maanden gaat duren. Eenhoorn zal waarnemend burgemeester blijven tot na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De nieuwe gemeenteraad zal daarna een profielschets voor een nieuwe burgemeester vaststellen.

Raat: Burgemeester moet hier wonen

Herbert Raat

Herbert Raat

Natuurlijk moet een burgemeester in de gemeente wonen waarvan hij of zij dat is. Wethouder Herbert Raat liet daarover desgevraagd in het radioprogramma Standpunt.nl van KRO-NCRV geen enkel misverstand bestaan. Hij vindt dat ook wethouders en ambtenaren, zeker de hogere, daar moeten zijn gehuisvest. Ze moeten de vezels van de stad kennen, vindt hij.

Iemand die de stelling verdedigde dat de wettelijke verplichting voor een burgemeester in zijn standplaats te wonen eigenlijk achterhaald is, raadslid Bert Luyendijk van Krimpen aan de IJssel, kreeg maar ruim 22 % van de stemmen. De meerderheid was het kennelijk met Raat eens.

“Burgemeester zijn is een ambt, geen baantje. Je bent dag en nacht verantwoordelijk voor een gemeente. Je kunt niet zelf in Aerdenhout wonen en in een toespraak tegen de inwoners het hebben over ‘wij Amstelveners’. Dat is ongeloofwaardig,” zei hij.

Hij vindt het ook terecht dat de gemeentesecretaris een Amstelvener is, die men in de winkels ziet en weet wat er leeft. Wat hem betreft wordt primair op kwaliteit van ambtenaren gelet, maar als iemand uit de stad zelf komt, is dat wel een pré. Dat geldt vooral voor beleidsambtenaren.

Raad overrompeld door vertrek Van ‘t Veld

Kees Noomen (VVD), voorzitter vertrouwenscommissie

Kees Noomen (VVD), voorzitter vertrouwenscommissie

Overrompeld voelt de gemeenteraad zich door het plotselinge vertrek van de burgemeester, die per 1 oktober de baas van ziekenhuis Gelderse Vallei wordt. Fractievoorzitter Kees Noomen van de VVD sprak van een anticlimax. Hij zei dat bij de behandeling woensdag van de zogenoemde Kadernota (die de kaders voor de komende begroting bevat).

“Zeker als ex-voorzitter van de vertrouwenscommissie (die de sollicitaties beoordeelt van de kandidaten voor het ambt, red.) trek ik het me bijzonder aan, omdat je je afvraagt: wat hebben we fout gedaan? We hebben bewust het risico genomen door een ambitieuze burgemeester te nemen en dan weet je dat je die op een bepaald moment gaat verliezen, het is tenslotte net als met goede voetballers. Maar dat de nieuwe club zo snel kwam, hebben we niet zien aankomen en valt toch een beetje rauw op ons dak.

Burgemeester Van ‘t Veld vertrekt weer

Mirjam_van_t_Veld_Echt_Mooij_fotografie.2-7197Na hier drie jaar burgemeester te zijn geweest, gaat Mirjam van ’t Veld (47) weer uit Amstelveen vertrekken. Dus halverwege haar eerste termijn van zes jaar. Per 1 oktober wordt zij voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede (met ook vestigingen in Barneveld, Veenendaal en Wageningen).

Daarmee komt de verwachting van amstelveen.blog.nl, gedaan bij haar aantreden in Amstelveen, uit dat zij hier vermoedelijk een ‘tussenpaus’ zou zijn, op weg naar een trede verder in haar carrière. In de nieuwe functie ontvangt zij een salaris van minimaal € 160.000, melden bronnen uit de top van het ziekenhuis.  Dat ligt boven de ruim 120 mille (inclusief eindejaarstoelage) in Amstelveen, exclusief vaste onkostenvergoeding en compensatie voor ziektekostenverzekering.

Bij haar komst naar Amstelveen ontstond enige deining omdat zijn ongeveer gelijktijdig lid van de Raad van Toezicht van het aan De Telegraaf gelieerde WNL werd, vooral toen ze meldde daarmee de journalistiek in de stad een dienst te willen bewijzen.