Categorie: "De Burgemeester"

Van ‘t Veld genomineerd voor World Mayor Prize

Burg. Mirjam van ‘t Veld

Burgemeester Mirjam van ’t Veld blijkt al in het voorjaar te zijn genomineerd voor de World Mayor Prize. Die wordt tweejaarlijks uitgereikt een burgemeester, waar ook ter wereld, die een grote bijdrage levert aan zijn (of haar) lokale samenleving. Zij staat op een zogenoemde ‘long list’ en of zij verder komt, wordt onder meer bepaald door degenen die stemmen op haar via internet.

Tot nu kwamen die digitale steun van, behalve haar naar Utrecht vertrokken voorganger Jan van Zanen en het eigen college van B&W, onder meer van de griffier van de gemeenteraad en enkele bekende Amstelveners, zoals bestuurslid Dirk Landsaat van RTVAmstelveen (voormalig directeur van het Sportbedrijf), Joop Siemers (ooit VVD raadslid) en ex-directeur van het CIDI Ronny Naftaniël. Dit jaar staat bij de verkiezing van de prijswinnaar de migratie centraal. En Van ’t Veld wordt beschouwd als iemand die zich uitzonderlijk inspande om vluchtelingen onderdak te bieden in Amstelveen, midden in een gebied vol Joodse instellingen.

Tegen VNG Magazine, het blad van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, zei ze dat de nominatie, overigens afkomstig van de organisatie zelf, haar nogal heeft verrast. “Ik zit in een eerste selectie van een stuk of twaalf kandidaten en heb geen idee hoe dat is gebeurd. De andere burgemeesters zijn later genomineerd door onder meer inwoners en dat proces loopt nog tot eind september”, zei ze. “Ik ben compleet verrast en vind het heel eervol, zeker gezien het gezelschap waarin ik verkeer.”

Jaarlijkse veteranendag op 11 juni

Het jaarlijkse eerbetoon aan de Nederlandse veteranen vindt plaats op zaterdag 11 juni. De dag begint om 11.30 uur met een openbare bijeenkomst bij het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel. Aansluitend is er in het Raadhuis een informele ontvangst en maaltijd voor alle in Amstelveen wonende veteranen.

Burgemeester Mirjam van ’t Veld spreekt de veteranen toe. “Ik vind het belangrijk dat wij ons respect en waardering laten blijken voor de inzet van de veteranen voor vrede, veiligheid en vrijheid in alle uithoeken van de wereld”, zegt ze. “Ik ben blij dat er steeds meer aandacht is voor onze veteranen. Zij hebben immers met hart en ziel gestreden voor ons land. Gelukkig komt er ook steeds meer aandacht voor het thuisfront van de veteranen.”

Japanse onderscheiding Van Zanen uitgereikt

Foto: amstelveenweb.com

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht, voorheen van Amstelveen, ontving vrijdag (27 mei) de eerder al aangekondigde Japanse onderscheiding als erkenning voor zijn bijdrage aan het versterken van de economische banden en het bevorderen van wederzijds begrip tussen Japan en Nederland. De versierselen, behorend zijn benoeming in de Orde van de Rijzende Zon, Gouden Stralen met Cravatte, werden namens de Keizer van Japan uitgereikt door de Japanse ambassadeur Hiroshi Inomata.

De Orde van de Rijzende Zon (旭日 章 Kyokujitsu-Sho) werd in 1875 door keizer Meiji opgericht. De Orde was de eerste nationale decoratie, die door de Japanse regering werd uitgereikt. De stralen van het zonlicht symboliseren de rijzende zon (Japan is het ‘Land van de Rijzende Zon’).

Jan van Zanen krijgt Japanse onferscheiding

Burgemeester Jan van Zanen

Voormalig burgemeester Jan van Zanen van Amstelveen, tegenwoordig burgemeester van Utrecht, is een van de drie Nederlanders die een Japanse Keizerlijke onderscheidingen hebben gekregen. Dat heeft de regering van Japan bekend gemaakt. De onderscheidingen worden jaarlijks aan het begin van de lente uitgereikt.

Van Zanen krijgt de Gouden Stralen met Cravatte, in de Orde van de Rijzende Zon. Het is volgens de Japanse regering een erkenning van zijn uitzonderlijke bijdrage aan de bevordering van de onderlinge verstandhouding en de culturele en economische relaties tussen Nederland en Japan.

De andere twee Nederlanders die worden onderscheiden voor hun bijdrage aan het bevorderen van Nederlands-Japanse betrekkingen zijn Corrie van der Meer-Fischer en Radboud Molijn.

Gemeente zoekt ‘kinderburgemeester’

Burgemeester Mirjam van ‘t Veld

Zoals burgemeester Mirjam van ’t Veld begin dit haar al aankondigde, wil zij in het ‘Jaar van de Jongeren’ een kinderburgemeester aanstellen. Daar is de gemeente dus naar op zoek, via de scholen, om de betrokkenheid van jongeren bij de democratie te vergroten. De kinderburgemeester is niet ouder dan 12 jaar en vindt het leuk om zich in te zetten voor Amstelveen.

“Jongeren zijn onze toekomst”, praat de Van ’t Veld een bekend cliché na. “Ze zitten vaak boordevol goede ideeën. Het lijkt me ontzettend leuk samen met een kinderburgemeester nieuwe dingen te ontwikkelen om jongeren meer en beter te betrekken bij onze lokale democratie. Ik kijk er naar uit.”

In een mailing aan alle scholen wordt deze week gevraagd mee te helpen met de zoektocht. Het is de bedoeling dat kinderen in een opstel / brief uitleggen waarom zij een goede kinderburgemeester zijn en welke ideeën zij hebben. De beste briefschrijvers worden samen met hun ouders op een woensdagmiddag uitgenodigd op het gemeentehuis om kennis te maken met de jury en hun voorstel toe te lichten. De jury bestaat uit de burgemeester, de wethouder jeugd Jeroen Brandes, twee raadsleden en iemand die – volgens de gemeente – ‘veel van jeugd weet’.

Burgemeester naar Spanje wegens operatie vader

Burgemeester Mirjam van ‘t Veld

Omdat haar vader daar plotseling met ernstige hartklachten is opgenomen in een ziekenhuis, is burgemeester Mirjam van ’t Veld samen met haar man dinsdagavond afgereisd naar Zuid-Spanje.

Zij wil haar vader, die gisteren werd geopereerd, en moeder bijstaan en helpen waar dat mogelijk is.

De burgemeester hoopt volgende week dinsdag terug te zijn en leidt dan woensdag waarschijnlijk de gemeenteraad. In die vergadering neemt oud-wethouder en tegenwoordig fractievoorzitter van het CDA Jan-Willem Groot afscheid van de raad.

 

 

 

Burgemeester weer op wijkbezoek

Samen met wijkagent Fred van der Werff bezocht burgemeester Mirjam van ’t Veld dinsdag (19 februari) de wijken Bankras en Ouderkerk (Amstelzijde). Zij deed dat trouwens ook vorig jaar, toen de wijkplatforms het programma bepaalden. Dit jaar doen de wijkagenten dat. De burgemeester wil dit jaar alle wijken van de stad bezoeken.

De wijkagent liet dinsdag verschillende dingen zien, die gepaard gaan met (verkeers)veiligheid, overlast en andere in het oog springende zaken. Het belangrijkste aandachtspunt was de overlast van de zogeheten ‘weesfietsen’.Dat zijn fietsen die van niemand zijn en al lange tijd ergens geparkeerd staan.

Burgemeester start actie Kerkbalans met klokgelui

Net als overal in Nederland klonken zaterdag (16 januari) rond het middaguur in Amstelveen de kerkklokken. In de Kruiskerk werden zij geluid door burgemeester Van ’t Veld. Met het klokgelui werd de actie Kerkbalans van gestart.

Het geld dat de jaarlijkse actie moet gaan opbrengen is hard nodig om kerkgemeenschappen actief te laten zijn, melden de organisatoren. Volgens hen is niet altijd duidelijk wat de kerk doet in de Nederlandse samenleving.

Bekende Nederlanders zoals Piet Hein Donner, Annemarie Jorritsma, Addy van den Krommenacker, Henk Kroes en Sabine Uitslag gaven daarom het startsein van de actie door in ‘hun’ plaats de kerkklok te luiden. ‘Daarmee onderschrijven zij de maatschappelijke betekenis van de kerk.’ Tot het einde van de maand zijn duizenden vrijwilligers actief om onder de bijna 6 miljoen ingeschreven leden geld in te zamelen voor de plaatselijke gemeente of parochie.

Burgemeester luidt kerkklokken voor actie

Burgemeester Mirjam van ‘t Veld van Amstelveen luidt zaterdag 16 januari om 12.00 uur de klokken van de Kruiskerk (PKN) in haar gemeente. Zo luidt zij letterlijk de jaarlijkse actie ‘Kerkbalans’ in, gericht op extra inkomsten van kerken. Men haalt dat een financiële bijdrage op bij leden. Dankzij Kerkbalans kunnen kerkgemeenschappen functioneren en hun maatschappelijke functie blijven vervullen, zeggen de organisatoren.

De actie Kerkbalans, waarmee verschillende kerkgenootschappen dus een bijdrage vragen aan hun leden, wordt dit jaar letterlijk ingeluid. Op zaterdag 16 januari worden in dertien steden om 12.00 uur in alle provincies de klokken geluid. Bekende Nederlanders en / of plaatsgenoten trekken in de deelnemende stad aan het klokkentouw, om het maatschappelijke belang van kerken te onderstrepen en op te roepen daaraan bij te dragen. De actie Kerkbalans wordt gehouden van 17 tot 31 januari 2016.

Nieuwjaarstoespraak burgemeester

Burgemeester Mirjam van ‘t Veld sprak in het gemeentehuis maandagavond 4 januari, tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie, de volgende rede uit:

“Afgelopen jaar heb ik voor het eerst alle seizoenen van Amstelveen mee mogen maken. En mensen wat een rijkdom kennen we in Amstelveen. Of het nu gaat om kunst en cultuur, sport en welzijn, onderwijs, zorg, groen, ondernemen, horeca en detailhandel. Amstelveen kent een hoge kwaliteit. En deze hoge kwaliteit proberen we als gemeentebestuur overeind te houden. Maar waar zouden we zijn zonder al onze verenigingen, besturen en stichtingen die zich hier zo geweldig voor inzetten. En wat te denken van al die activiteiten van onze vele vrijwilligersbesturen en serviceclubs. Menig goed doel heeft een bijdrage gekregen. Alleen al rondom de feestdagen heb ik verbaasd gestaan over de grote aandacht die er was voor mensen in nood. Trots ben ik óók op de vele inwoners en instellingen die zich bij ons hebben aangemeld om te helpen bij de dagbesteding van de vluchtelingen die wij in de komende periode gaan opvangen. Het is ongelofelijk hoeveel steun we krijgen aangeboden.”

“Velen van u zijn hier vanavond aanwezig en ik wil dan ook een diepe buiging voor u allen maken. Daarnaast springt onze stad er ook uit door z’n veelzijdigheid aan inwoners. Amstelveners die hier geboren en getogen zijn, maar ook Amstelveners elders uit het land en zelfs uit de hele wereld. Inmiddels kennen we hier bijna 140 nationaliteiten. Met andere woorden: Amstelveen haalt de wereld naar binnen. Maar brengt deze óók weer naar buiten. Zo blijven de vele expats die hier wonen veelal een paar jaar en gaan dan weer terug. Vol met verhalen over Amstelveen. Verhalen die ik ook weer terug hoor, bijvoorbeeld tijdens werkbezoeken aan Japan en India. Alleen al deze expats zijn onze ambassadeurs voor het leven.”

Wereldburger

“Civis mundi sum”. Deze Latijnse woorden staan in een modern glas-in-lood raam dat kunstschilder en glazenier Marc Mulders heeft gemaakt voor de Sint Janskerk in Gouda. Die woorden betekenen: “Ik ben een wereldburger”. Zo’n raam én de tekst spreken mij enorm aan. Maar brengt deze óók weer naar buiten. Zo blijven de vele expats die hier wonen veelal een paar jaar en gaan dan weer terug. Vol met verhalen over Amstelveen. Verhalen die ik ook weer terug hoor, bijvoorbeeld tijdens werkbezoeken aan Japan en India. Alleen al deze expats zijn onze ambassadeurs voor het leven.”

Zorgen

“En natuurlijk hoef ik het niet te verhullen: er zijn ook in onze stad inwoners die twijfels en zorgen kennen. Maar door met elkaar de dialoog aan te gaan heb ik er alle vertrouwen in dat de noodopvang van vluchtelingen in Amstelveen z’n weg zal vinden. In dit verband wil ik professor Noëlle Aarts even aanhalen. Zij geeft aan dat gesprekken tussen andersdenkenden noodzakelijk zijn om tot elkaar te komen. “Gesprekken zijn in beginsel een belangrijk mechanisme om verandering en vernieuwing mee in gang te zetten. Omdat mensen er een ander beeld van de wereld door kunnen gaan krijgen”, zegt Aarts. “Daarom is het van groot belang ontmoetingen tussen andersdenkenden te stimuleren”.”

“Dát is iets wat ik ook graag wil doen. Niet alleen de dialoog op gang brengen tussen vluchtelingen en onze inwoners, maar óók tussen andere groepen. Amstelveen kent immers zó’n diversiteit aan bevolkingsgroepen, dat het aangaan van die dialoog daarin een belangrijke rol kan spelen.”

 Geweld

“Waar ik vanavond ook niet omheen wil, is het niets ontziend geweld in de wereld waarmee we helaas ook in het afgelopen jaar werden geconfronteerd. Zo stonden we ook in Amstelveen stil bij de aanslagen in Parijs en daarmee eveneens bij aanslagen elders in de wereld. Door één minuut stilte te houden. Door met elkaar stil te staan bij het leed. Door er voor elkaar te zijn. En door niet te wijken voor geweld. We moeten voorkomen dat agressie de plaats inneemt van inhoud en betekenis. We moeten náást elkaar blijven staan, niet tegenover elkaar. Of, zoals Angela Merkel het recent zo mooi verwoorde: “ We zijn niet naïef, maar laten ons evenmin leiden door angst en pessimisme.”

Projecten

“Er komen grote projecten op ons af. Bijvoorbeeld de overkapping van de A9. En de Amstelveenlijn waarover inmiddels een definitief besluit is genomen in de Regioraad. Het leegstaande, voormalige KPMG gebouw wordt grotendeels omgebouwd tot appartementen. Vanavond rest mij niet de tijd om alle beleidstereinen langs te lopen, maar weet dat u ook in 2016 met een ambitieus gemeentebestuur te maken krijgt. Twee onderwerpen wil ik nog wel even aanhalen. Allereerst veiligheid, dat raakt ons allemaal. Als ik kijk naar de veiligheid in onze stad, kan ik zeggen dat het goed gaat. De cijfers zijn stabiel, maar we kunnen niet achterover leunen. We moeten blijven investeren om de veiligheid op dit niveau te houden. Door extra in te zetten op plekken waar dat nodig is. Door alert te zijn en elkaar te helpen in het behoud van een veilige woon- en leefomgeving. Want gemeente en politie kunnen het nu eenmaal niet alleen.”

Zorg

“Een andere verantwoordelijkheid ligt er op het terrein van de zorg. Sinds vorig jaar zijn wij verantwoordelijk voor de zorg voor veel Amstelveners. Ik zeg daarbij met nadruk ‘wij’, omdat verantwoordelijkheid delen en gebruik maken van elkaars kennis en kunde de enige manier is om ook echt zorg voor elkaar te dragen. Begin 2015 werden regelmatig zorgen uitgesproken over de transitie van zorgtaken van provincie en rijk naar gemeente. Dat begrijp ik wel, verandering maakt vaak onzeker. Maar ik denk dat we als gemeentebestuur samen met onze partners inmiddels goede stappen hebben gezet. Natuurlijk zijn we er nog niet, aandacht voor de verschillende aspecten van zorg moet in 2016 verder worden verstevigd. Maar ik vertrouw erop dat wij in Amstelveen die zorg samen willen en kúnnen dragen.”

“En waar het die veiligheid en zorg betreft past het om vanavond óók even stil te staan bij al die medewerkers van politie, brandweer, ziekenhuis, zorginstellingen – en niet te vergeten – de steeds grotere groep aan mantelzorgers. Allemaal staan zij dag en nacht klaar voor onze samenleving. En dat vaak onder risicovolle, moeilijke of emotioneel heftige omstandigheden. En ik wil hen dan ook een extra hart onder de riem steken: Zónder hen zouden we het in Amstelveen niet redden.”

 Wijken

“Mét elkaar krijgen we veel voor elkaar. Dat zien we ook steeds meer terug in de wijken. Initiatieven van bewoners, waarbij mensen veel voor elkaar doen en elkaar helpen. En waardoor de sociale samenhang nadrukkelijk wordt versterkt zullen we blijven stimuleren en ondersteunen. We blijven open staan voor nieuwe vormen van participatie, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van Zonnestein. Ook de Veldverkenning waar ik vorig jaar mee ben gestart krijgt in 2016 een vervolg. Daarbij zoeken we ook naar nieuwe vormen voor de dialoog, ook online, via social media. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen graag digitaal mee willen praten of mee willen denken met de gemeente. Niet meer uitsluitend via bijeenkomsten.”

“Op social media zijn inmiddels veel mensen actief. Vooral Facebook is een populair kanaal, zo blijkt uit onze recente stadspeiling. Twitter daarentegen kent een steeds lager bereik. Om onze inwoners te bereiken is Facebook daarom een beter kanaal dan Twitter. Ik heb daarom besloten om het roer op social media om te gooien! Vanaf vandaag stop ik met Twitter en kunt u mij vinden op Facebook. Uiteraard blijf ik vooral ook persoonlijk het gesprek met u aan gaan. En wil ik horen en zien wat u zoal bezig houdt. Want als één van de mooiste facetten van het burgemeesterschap ervaar ik het contact met u allen.”

Jongeren

“Ook de Amstelveense jongeren hoop ik nog beter te bereiken. Want dát is bijvoorbeeld óók een nieuw doel voor mij in 2016. Waar ik het afgelopen jaar vooral de aandacht richtte op onze vrijwilligers, wil ik dat dit jaar doen met onze jeugd en jongeren. Zij zijn immers onze toekomst. Wat bindt hen aan Amstelveen? Waar houden zij zich mee bezig? Zo wil ik graag gastlessen geven op scholen en een voorstel voor benoeming van een kinderburgemeester voorbereiden.”

“Voordat we nu overgaan naar de benoeming van de Vrijwilliger van het Jaar 2015, wil ik u bedanken voor uw komst. Ik hoop dat u ook in het nieuwe jaar een grote betrokkenheid, saamhorigheid en verantwoordelijkheid wilt tonen in het belang van onze stad. U mag daarbij rekenen op een energieke uitstraling van uw gemeentebestuur. Met z’n allen – college en gemeenteraad – is er de intentie om ook in dit nieuwe jaar weer veel voor Amstelveen te betekenen.

Ik wens u tenslotte allemaal van harte toe dat u volop mogelijkheden krijgt om een mooie invulling aan het nieuwe jaar te geven. Met inspirerende ontmoetingen en gesprekken, met aansprekende activiteiten en vele nieuwe initiatieven! Op een goed, gelukkig en gezond 2016.”