Categorie: "De Burgemeester"

Clowns

Soms koester ik een lichte vorm van argwaan jegens burgemeesters. Zij solliciteren naar die post in een gemeente echt niet uitsluitend omdat zij er zo verliefd op werden. Sterker nog: Vaak zijn zij er vóór die sollicitatie nog nooit geweest. Eenmaal aangenomen, c.q. benoemd (want de gekozen burgemeester is vrijwel alleen in Nederland taboe), doen zij doorgaans of het stadsdorp waar zij terecht kwamen uniek is. De burgers en ondernemers zijn eindeloos, evenals de geschiedenis, de natuur prachtig, het verenigingsleven prima enzovoort. Geen superlatief te overdreven om in alle toonaarden te laten weten hoe bijzonder de gemeente wel is waarin zo’n eerste burger terecht komt. Samen vormen wij deze geweldige stad, pleegt zo iemand in toespraken te zeggen.

Totdat een grotere en dus meer lucratieve standplaats lonkt. Slaagt de sollicitatie ook daar dan is er op heel de wereld geen betere plek dan de nieuwe omgeving. Mensen maken Amstelveen wordt Mensen maken Utrecht, bijvoorbeeld. Met evenveel verve voor het voetlicht gebracht.

Burgemeester: ‘Denken aan mijn toekomst leidt af’

“Je kunt alles worden wat je wil”, bond burgemeester Mirjam van ’t Veld leerlingen van Panta Rhei op het hart. In de gastles die zij daar donderdag gaf, had zij zelf eerst haar loopbaan geschetst, die van mavo en mbo, via de verpleegkunde, een universitaire studie en lokale politiek in Amersfoort en Maarssen naar haar tegenwoordige ambt liep.

De les begon met een digitale quiz, waaraan de leerlingen in de klas via hun smartphones of computers in het klaslokaal konden deelnemen door vragen over het bestuur en de politiek van de gemeente te beantwoorden. Veel deelnemers bleken overigens van buiten de gemeente te komen, onder meer uit Amsterdam en Ouder-Amstel.

Met het beantwoorden van vragen over de aantal partijen in de gemeenteraad (9), scholen voor voortgezet onderwijs in Amstelveen (4) en inwoners (minder dan 90.000) werd klasgenote Romaysa winnaar van de wedstrijd.

Mirjam van ‘t Veld geen ‘wereld burgemeester’

Bart Somers

De daarvoor wel genomineerde burgemeester Mirjam van ’t Veld werd toch geen World Mayer. Die tweejaarlijkse prijs ging naar de burgemeester van het Belgische Mechelen, Bart Somers. Van ’t Veld eindigde op de zesde plaats. In de top 10 kwam de door haar bewonderde burgemeester van Oost-Aleppo, Hagi Hassan, die onlangs Amstelveen bezocht, niet voor.

De prijs wordt uitgereikt door de City Mayors Foundation in Londen. Deze keer was hij gewijd aan het werk van burgemeesters op het gebied van vluchtelingen. Van ’t Veld kwam op de short list wegens haar aanpak van de huisvesting van vluchtelingen in een noodopvang in Amstelveen, die vrij vreedzaam verliep, ook al bevond die zich midden in een gebied vol Joodse instellingen.

Somers werd maandag tot wereld burgemeester uitgeroepen, omdat hij sinds zijn aantreden er voor zorgde dat in zijn stad Noord-Afrikaanse migranten zich zien als volwaardige burgers.

Burgemeester gaat ‘luisteruur’ houden

Burgemeester Mirjam van ‘t Veld

Burgemeester Mirjam van ’t Veld start in februari met een maandelijks zogenoemd ‘luisteruur’ op haar kamer in het raadhuis Laan Nieuwer Amstel 1. Men kan dan met haar komen praten en daar suggesties aandragen bijvoorbeeld. Het is de bedoeling dat men zich daarvoor uiterlijk twee weken van tevoren aanmeldt (niet eerder dan vier weken trouwens).

In haar nieuwjaarstoespraak kondigde zij het al aan. Van ’t Veld nodigde toen Amstelveners uit dromen en suggesties te sturen voor een Amstelveen waarin iedereen meetelt. Dat kon al via twitter met de hashtag #mensenmakenamstelveen of via de mail: [email protected] Maar in februari komt daar dus het nieuwe luisteruur bij.

Burgemeester Mirjam van ’t Veld: “Veel inwoners weten me al te vinden op momenten dat ik in een wijk ben of bij een bezoek aan een instelling of bedrijf. Of komen al bij mij langs op het raadhuis. Voor anderen is het wellicht een drempel om mij te spreken. Ik nodig iedereen dan ook uit om mooie ideeën met mij te delen tijdens het luisteruur.”

Burgemeester roept op tot ‘micro-vertrouwen’

Burgemeester Mirjam van ‘t Veld

‘Micro-vertrouwen’ noemde burgemeester Mirjam van ’t Veld het. Daartoe riep zij op in haar nieuwjaarstoespraak, tijdens de maandag gehouden jaarlijkse gemeentelijke receptie, die door honderden Amstelveners werd bezocht. In een wereld die aan alle kanten in brand staat, zoeken plaatsgenoten het wat haar betreft in de lokale gemeenschap dicht bij elkaar. “Wat fijn dat u hier naar het huis van de gemeente bent gekomen, ook uw huis, waar u welkom bent”, zei ze. De burgemeester wil binnenkort beginnen met een zogenoemd ‘luister-uur’, waar burgers met hun ideeën terecht kunnen.

Het afgelopen jaar bracht de wereld veel onrust, aanslagen, geweld, natuurrampen, honger, kindersterfte, ziekten, faillissementen, burenruzies en boosheid, memoreerde Van ’t Veld. “Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ben er helemaal klaar mee. Met de ellende, de negativiteit, het somberen en het wantrouwen. Ik ben het zat. Nee, ik kijk niet weg van de ellende in de wereld. Maar ik staar mij er niet blind op. De toekomst hebben we, vind ik, ook zelf in de hand. Hoe groter je iets maakt, hoe ongrijpbaarder het is. Hoe groter, hoe meer het drukt op je schouders. Het maakt je klein. Maar hoe kleiner je iets maakt, hoe meer het in je hand past. Ik geloof persoonlijk erg in het kleine gebaar, in het kleine maar waardevolle verschil.”

Dat kleine zoekt zij vooral in de lokale gemeenschap, waar men kan beginnen met aardig tegen elkaar te zijn en iedereen over verschillen heen – in geaardheid, seksuele voorkeur, cultuur, religie en politiek – elkaar accepteert en samen wil werken. ”Denk daarbij aan gewoon een praatje maken. Niet in alle haast aan elkaar voorbijlopen. De buschauffeur, de kassajuffrouw, de postbode, de toevallige voorbijganger, gewoon oprecht vriendelijk zijn. Even goedendag zeggen, de deur openhouden, de tijd nemen, iets oprapen dat is gevallen, glimlachen. Elkaar zien en erkennen. En wat zo mooi is: wij kunnen het allemaal.”

Kinderburgemeester bij oudste inwoner

Vlnr burgemeester Van ’t Veld, mevrouw Van Houten en Melle Vos. Achter de bank vlnr de toegewijde vriendinnen mevrouw Hoogeveen en mevrouw Covarrubias.

Pers was dringend verzocht weg te blijven, maar kinderburgemeester Melle Vos mocht er wel komen. Samen er de ‘echte’ burgemeester Mirjam van ’t Veld bezocht zij dinsdag de oudste inwoonster van Amstelveen, Tine van Houten. Die is op 20 november 106 geworden en woont nog zelfstandig in een flat aan de Flevolaan. Daar ging  Van ’t Veld vorig jaar ook heen.

Volgens mevrouw Van Houten is het geheim van haar hoge leeftijd dat zij altijd drie maal per dag eet. Ook leest zij nog veel, wel met een loep. Zij heeft een veelbewogen leven achter de rug en verbleef onder andere in een Jappenkamp tijdens de oorlog.

Gezellig ontbijt met burgemeester

“Gezellig dat jullie er zijn, want eerlijk gezegd zit ik ’s morgens vaak alleen te eten”, zei burgemeester Mirjam van ’t Veld. Op haar kamer in het raadhuis gebruikte zij dinsdag een ontbijt samen met twintig kinderen uit groep 7 van Brede School Omnibus. De leerlingen vuurden tal van vragen op haar af en zij beloofde op de school een keer te komen voorlezen.

Gezamenlijk namen zij deel aan de lokale editie van het landelijke Nationaal Schoolontbijt, waaraan in totaal 520,.000 kinderen op 2720 basisscholen deelnemen. Burgemeester Mirjam van ’t Veld onderstreepte met het ontbijt op haar kamer, net als 254 collega’s in het hele land, het belang van een gezond ontbijt. Aan de ontbijttafel maakten de kinderen en de burgemeester uitgebreid kennis met elkaar en wisselden ze van gedachten.

Burg. vindt gang van zaken noodopvang triest

Mirjam van ‘t Veld. Foto: amstelveenweb.com

Burgemeester Mirjam van ’t Veld is diep teleurgesteld over de snelle verwijdering van vluchtelingen uit de noodopvang in Kronenburg. Zij is door de manier waarop zij de vluchtelingenstroom en huisvesting daarvan tussen Joodse instellingen voorbereidde, gedomineerd voor de wereldwijde burgemeestersprijs (World Mayor Price).

Maar de capaciteit van de noodopvang werd nooit ten volle benut en was binnen de kortste tijd al weer helemaal leeg. Het COA (Centrum Opvang Asielzoekers) dirigeerde versneld vluchtelingen naar azc’s (asielzoekerscentra), omdat er minder kwamen dan was voorzien.

Van ‘t Veld verlegen met nominatie wereldburgemeester

Burgemeester Mirjam van ‘t Veld

Burgemeester Mirjam van ’t Veld voelt zich eigenlijk een beetje verlegen, nu zij op de short list voor de World Mayor Prize 2016 is gezet. In totaal staan daar wereldwijd vijftien burgemeesters op, onder wie die van Aleppo in Syrië.

In een verklaring zegt ze:” Je zult maar burgemeester zijn van een verwoeste stad, symbool van ondraaglijk leed en een uitzichtloze toekomst. Hoe kan ik Amstelveen met Aleppo vergelijken? Hoe kan ik mijn bijdrage vergelijken met die van burgemeesters in gebieden met oorlog, pijn en ellende? Het is onmogelijk. Daarom zijn al die burgemeesters, die onder dergelijke vreselijke omstandigheden een lichtpuntje voor hun inwoners zijn, wat mij betreft de werkelijke World Mayors.”

Burgemeester: ‘Niet blij met proces noodopvang’

Burgemeester Mirjam van ‘t Veld

Burgemeester Mirjam van ‘t Veld heeft het volgende aan de vrijwilligers geschreven die zich met de vluchtelingen in Kronenburg bezig hielden: “Op woensdag 29 september heb ik samen met wethouder Jeroen Brandes een bestuurlijk overleg gehad met het COA. Dit overleg vond op ons verzoek plaats om een aantal zaken nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.”

“In de eerste plaats hebben wij ons ongenoegen uitgesproken over het feit dat wij in de zomerperiode zijn geconfronteerd met de uitstroom van de vluchtelingen naar andere locaties in het land. Zeker omdat wij voor de zomervakantie nog met het COA hadden gesproken over de invulling van de locatie, omdat deze op dat moment nog niet vol was. Vervolgens werden wij in de zomerperiode plotseling geconfronteerd met de mededeling dat van de ene op de andere dag de vluchtelingen uit de opvang zouden vertrekken naar andere locaties in het land en daarmee de opvang leeg zou komen te staan. U zult begrijpen dat wij daar niet blij mee waren.”