Categorie: "Verkeer"

Regio campagne tegen hard rijden

30 moeder en dochter op fietsEr is een anti-snelheidscampagne in de Vervoerregio Amsterdam (vroeger met een breder takenpakket als Stadsregio) gestart. Het is vooral in de lente, als kinderen vaak buiten spelen, belangrijk rustig te rijden, zegt de regio. Er zijn posters geplaatst en samen met scholen, politie, Team Alert en Veilig Verkeer Nederland (VVN) vraagt de gemeente extra aandacht voor verkeersveiligheid.

In woonwijken zijn bewoners vaak zelf de hardrijders, zegt de regio. ‘Meestal rijden mensen onbewust harder dan de toegestane snelheid wanneer ze de weg goed kennen.’ Brede wegen en argumenten als ‘er gebeurt toch nooit iets’ verleiden daartoe.

‘Wanneer we allemaal beter opletten in de bebouwde kom wordt het veiliger voor iedereen’, zegt de gemeente. De campagne is vooral gericht op kinderen en senioren. Zij zijn de kwetsbaarste groepen in het verkeer, constateert de regio.

Volgens haar weten veel mensen niet dat zelfs een aanrijding met 30 kilometer per uur voor één op de tien voetgangers al dodelijk is. Bij 50 kilometer per uur overleeft de helft van de voetgangers de klap niet. ‘Houd u daarom aan de limiet wanneer u op een 30 of 50 kilometerweg rijdt. Simpelweg rustig rijden doet wonderen voor uw remweg’, adviseert zij.

Verkeer bij scholen gecontroleerd

school[1]Er schijnt nu wat te gaan gebeuren aan de gevaarlijke verkeerschaos bij scholen, vooral in het spitsuur. Na de voorjaarsvakantie gaan gemeente en politie daar een week lang controleren. Misschien niet handig dat zij dat nu al hebben aangekondigd, zodat notoire overtreders bij het brengen van kinderen naar scholen daar rekening mee kunnen houden.

Het gemeentelijke team Handhaving Openbare Ruimte doet de controles samen met de betreffende wijkagent. Onder meer op Orion is het nu ’s morgens een complete chaos. Dat komt door dubbel, bij stopverboden of gewoon op het trottoir parkeren en stil staan op de rijweg. En ook parketer buiten de daarvoor aangegeven vakken op een woonerf. Ook komt het voor dat men gewoon tegen de rijrichting in rijdt, dus een inrijverbod negeert.

Bestemmingsplan tegen Schipholparkeren

Langparkeren op ASchiphol

Langparkeren op ASchiphol

Door een nieuw bestemmingsplan, waarover de gemeenteraad op 22 maart beslist, wordt ‘Schiphol parkeren’ in Amstelveen juridisch onmogelijk. Het is een zogenoemd ‘paraplu’ bestemmingsplan, waarmee de al bestaande Nota Parkeernormen een juridische basis krijgt.

Voor parkeren voor vliegtuigpassagiers worden voornamelijk terreinen in het Landelijk Gebied van Amstelveen gebruikt, vooral in de Legmeerpolder, bij de N201. Dat is kennelijk goedkoper dan gebruik maken van de op de luchthaven aanwezige parkeerfaciliteiten. “In de nu geldende bestemmingsplannen is het mogelijk binnen een bedrijfsbestemming parkeerterreinen te exploiteren, Schipholparkeren is daar een voorbeeld van”, schrijven B&W. Zij willen daar kennelijk een einde aan maken door bij de bestemmingen het parkeren voor Schiphol uit te sluiten.

Kinderburgemeester bekijkt verkeer bij school

IMG_2466Samen net wethouder Jeroen Brandes van verkeer (PvdA) bracht kinderburgemeester Melle Vos vorige week een bezoek aan de Piet Hein School. Na een gesprek met directeur Michel Houttuin over de verkeersveiligheid rond de school werd ter plekke de situatie rond de oversteekplaats bij de Amsterdamseweg bekeken.

Talloze maatregelen om AV bereikbaar te houden

Verkeersafwikkeling nieuwe situatie

Verkeersafwikkeling nieuwe situatie

“Het blijft lastig, je moet het niet mooier maken dan het is”, zegt wethouder Herbert Raat (VVD), die onder meer de A9 in zijn portefeuille heeft. Hij en zijn collega Jeroen Brandes van verkeer (PvdA) weten dat de talloze projecten Amstelveen de komende jaren goeddeels in een bouwput verandert. Onder meer de verbreding van de A9, de aanleg van de Amstelveenlijn, de renovatie van het Stadshart en de bouw van een nieuwe brug bij Ouderkerk.

Auto tegen paal op Beneluxbaan

Logo politie AmsterdamOp de Beneluxbaan, tussen Gondel en Van der Hooplaan, is vanmiddag (nieuwjaarsdag) een auto van het merk Peugeot frontaal tegen een lantaarnpaal gereden.

De bestuurder verloor kennelijk de macht over het stuur, hoewel de politie zegt nog niet precies te weten wat de oorzaak was.

Bij de botsing raakte bij gewond, waardoor hij naar het ziekenhuis moest worden gebracht. De politie stelde een onderzoek in. De auto werd weggesleept.

 

Fietspad Rosa Spierlaan geopend

IMG_2404Maandagmiddag 19 december 2016 heeft wethouder verkeer Jeroen Brandes samen met medewerkers van de afdelingen Verkeer en Beheer van de gemeente Amstelveen en van aannemersbedrijf KWS het fietspad langs de Rosa Spierlaan in Westwijk geopend.

In totaal is 1600 meter fietspad voorzien van een betonlaag en is 600 meter geasfalteerd. Met deze aanleg realiseerde de gemeente fietspaden die zowel veilig, als comfortabel zijn. Daarnaast heeft beton het voordeel dat de bomen behouden konden blijven. Op de foto: Brandes als bakfietsberijder.

 

 

GroenLinks: ‘Niet meer asfalt op Bovenkerkerweg’

Tessa van Wijnen

Tessa van Wijnen

Er dreigen op de Bovenkerkerweg geen echte knelpunten voor de verkeersdoorstroming als het nationaal tenniscentrum er komt. Dat zegt de fractie vabn GroenLinks, die woensdag in de gemeenteraad tegen verbreding van de weg stemde.

B&W willen de weg verbreden tussen de Dr. Willem Dreesweg en de Burgemeester Wiegelweg en vroegen geld voor een vervolgstudie daarover. GroenLinks zegt het wel belangrijk te vinden dat verkeer veilig en vlot wordt afgewikkeld, maar onvoldoende onderbouwd dat verbreding de enige oplossing is.

In de toekomst komt daar ook het Nationaal Tennis Centrum. Het zou kunnen dat de doorstroming daardoor verslechtert, weet de fractie. Maar dat wethouder Brandes de weg wil verbreden stuit op bezwaren van GroenLinks tegen meer asfalt. ‘Het onderzoek tot dusver gaat ervan uit dat het verkeer in de toekomst om allerlei redenen sterk toe zal nemen. Scenario’s waarbij autoverkeer minder sterk toeneemt of zelfs afneemt zijn niet meegenomen’, zegt de fractie. Alternatieven voor verbreding zijn volgens haar onvoldoende bekeken.

Raad: onderzoek NTC-verkeer onnodig

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

Alleen van mede-indiener SP kreeg de ChristenUnie in de gemeenteraad woensdagavond steun voor een motie over de toekomstige verkeersstroom op de Bovenkerkerweg, waar het nationaal tenniscentrum (NTC) komt. Bert de Pijper van de CU wilde dat B&W onderzoeken of een ‘groene golf’, tijdige afslag naar het NTC (zodat bezoekers daarvan het verkeer niet verstoppen) en een P&R bij Uithoornlijn en N201 mogelijk zijn.

Het college op basis van een vervolgonderzoek de weg verbreden tot aan de Wiegelweg. Maar, redeneert De Pijper, daar komt het verkeer dan weer op een trechter van één strook per richting. Volgens B&W is ook verkeersdoorstroming nodig tussen N201 en A9. Maar een aantal ingrepen staat al vast, wegens ambtelijke conclusies, terwijl ChristenUnie en SP alternatieven willen onderzoeken. Daar sloot GroenLinks zich bij aan.

ChristenUnie: beteugel extra verkeer NTC

Maria Vlaar

Maria Vlaar

Er moet niet over een langere afstand dan strikt noodzakelijk is op de Bovenkerkerweg een dubbele rijstrook komen. Dat trekt extra verkeer aan. De ChristenUnie komt woensdag in de gemeenteraad met een motie om het door B&W voorgestelde plan, waarin rekening is gehouden met de komst van het Nationaal Tenniscentrun (NTC) bij ‘De Kegel’, aan te passen.

De raad bespreekt woensdag de toekomstige verkeersdoorstroming tussen de omgelegde N201 en de A9. Dat het NTC op het bestaande sportpark ‘De Kegel’ komt, zorgt voor verkeer daarheen. Daar moet men wel veilig kunnen komen, zonder gevaar te lopen doordat de Bovenkerkerweg extra verkeer aantrekt, dat overigens na verloop van tijd – doordat de weg dan weer smaller wordt, alsnog vast loopt.