Categorie: "Verkeer"

Gemeente verbeterde verkeer, maar veel ellende komt nog

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

Veel verkeersprojecten die B&W zich hadden voorgenomen voor deze zittingsperiode zijn uitgevoerd, maar de komende jaren wordt Amstelveen door werkzaamheden aan grote projecten als de verbreding van de A9, de nieuwe Amstelveenlijn en het Stadshart toch een bouwput.

Dat blijkt ui de voortgangsnotie die het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

In 2016 en 2017 is meer dan 4 kilometer aan fietspaden geasfalteerd of voorzien van beton, schrijven B&W. Het gaat om de fietspaden langs de Bovenkerkerweg, de Sportlaan, de Groen van Prinstererlaan/Oranjebaan en diverse fietspaden in Westwijk. Het fietsen is daardoor volgens het college comfortabeler en veiliger.

Verder wijst de gemeente er op dat een nieuwe rotonde is aangelegd op het kruispunt Van Heuven Goedhartlaan-Groen van Prinstererlaan, waar fietsers en voetgangers nu met voorrang kunnen oversteken en niet meer hoeven te wachten.

Op een aantal wegen zijn fietsstroken aangebracht of verbreed, zegt zij. “Fietsen is gezond, goed voor het milieu en zorgt voor minder files”.

Afrit Oranjebaan twee dagen dicht

afbeeldingDe op- en afrit Oranjebaan – Beneluxbaan is donderdag 15 en vrijdag 16 februari dagen afgesloten voor verkeer. Dat is het gevolg van het ombouwen van de Amstelveenlijn (tram 51). Om daarbij de kruispunten Kronenburg en Zonnestein ongelijkvloers te kunnen maken gaat de Gasunie de gasleiding verleggen die ligt tussen de Rembrandtweg en Onderuit.

Dit gebeurt met behulp van een gestuurde boring. Tot eind april worden hiervoor werkzaamheden verricht op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. Op dagen dat er geboord en ingetrokken wordt kan het eventueel uitlopen tot deze activiteiten gereed zijn. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het inrichten van de werk- en opslagterreinen, het lassen van de stalen buizen, de daadwerkelijke boring, het intrekken van de gasleiding en het opruimen van de werk- en opslagterreinen.

Dertig miljoen voor regionale fietsroutes

MRAEén samenhangend en hoogwaardig fietsroutenetwerk, waarop fietsers vlot tussen de stedelijke kernen en vanuit het stedelijke gebied de natuur in kunnen fietsen. Mét aandacht voor beleving, bewegwijzering, herkenbaarheid en veiligheid. Dat is de ambitie van de bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waartoe Amstelveen behoort, die daarvoor tot 2020 al vast dertig miljoen reserveren. Zij willen naar hun zeggen daarmee bijdragen aan een goed bereikbare, duurzame en gezonde regio.

Maar zij willen verder gaan en het complete netwerk in 2025 klaar hebben. De Vervoerregio Amsterdam, provincies Noord-Holland en Flevoland, gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam en Rijkswaterstaat hebben een intentieverklaring getekend om dit fietsnetwerk volledig te gaan realiseren. Met het programma ‘Metropolitane Fietsroutes’ tonen de partijen in de MRA de gezamenlijke ambitie om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van stedelijke gebieden en het tussenliggende vrije landschap te verbeteren.

VVD wil ander gebruik carpoolplaats A9

Carpool 1De VVD wil wel eens weten of de carpoolplek bij het ziekenhuis aan de Burgemeester Boersweg, die doorgaans vol staat, ook wordt gebruikt waarvoor die is bedoeld. De fractie gaat daarover dinsdag vragen stellen aan wethouder Jeroen Brandes in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN).

Arjan Gerritsen van de VVD wil telcijfers en inzicht in doelen van de gebruikers. Een carpoolstrook is bedoeld voor mensen die erheen rijden en daar een afspraak hebben met een andere automobilist, om met hem als passagier de weg te vervolgen. “Nevengebruik is op zich niet erg zo lang er geen vervelende situaties ontstaan, maar het is goed om dit inzichtelijk te maken”, zegt Gerritsen, die kansen ziet om de carpoolplaats in functionaliteit en capaciteit te vergroten.

De carpoolplaats heeft in totaal 96 plaatsen voor auto’s en ligt bij de A9, zowel aan de rad van de stad als dicht bij belangrijke voorzieningen, constateert hij. Volgens de VVD moet er een onderzoek komen naar uitbreiding in functionaliteit en capaciteit van de carpoolplaats.

Wethouders delen fietslampjes uit

Fiets (2)Om fietsers te wijzen op het belang van goede verlichting deelde Amstelveense wethouder Jeroen Brandes (PvdA) maandagavond (22 januari) fietslampjes uit. Hij deed dat samen met zijn collega Robbert-Jan van Duijn (CDA) uit Aalsmeer en de politie.

Op de grens van Amstelveen en Aalsmeer, bij de rotonde op de Legmeerdijk, kregen fietsers zonder verlichting die avond geen bekeuring maar gratis fietslampjes. Een dergelijke  actie voerde Brandes ook vorig jaar. ” Zien en gezien worden is voor fietsers van groot belang”, zegt Brandes.  “Zeker in deze donkere periode. Met deze actie sluiten we aan bij de campagne ‘Ik val op’ van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en proberen we fietsers samen met de politie alert te maken op het belang van goede fietsverlichting”.

Tips 

Tijdens de actie bleek dat fietsers niet altijd weten dat er aan fietsverlichting ook regels zijn verbonden. Zo moeten de lampjes bij voorkeur aan de fiets zitten en goed naar voor en achter schijnen. De lampjes mogen niet knipperen, moeten goed zichtbaar zijn en er mag niets voor of overheen hangen. Wit of geel licht voor en rood licht achter.

Combinatie VolkerWessel en Hollandia Infra bouwt brug

brug OuderkerkDe nieuwe provinciale brug bij Ouderkerk wordt gebouwd door een combinatie van Hollandia Infra en de Koninklijke VolkerWessel dochters Van Hattum en Blankevoort en KWS. Dat is het resultaat van een door die combinatie gewonnen aanbesteding, uitgeschreven door de Provincie Noord-Holland. De werkzaamheden starten naar verwachting begin van de zomer in 2018.

De huidige brug in Ouderkerk over de Amstel is aan het einde van de technische levensduur. Volgens de bouwers betreft het een uitgebreid en complex werk, waardoor gekozen is voor een integrale aanpak.

Projectmanager Marco van Woerkom van de combinatie: “Naast vervanging van de brug door twee nieuwe basculebruggen, worden ook de kruispunten aangepast en deels verplaatst. Bovendien wordt de N522 (verlengde van de Oranjebaan, red.) heringericht. Vooral op het gebied van risicobeheersing en omgevingsmanagement scoorden we hoog bij de aanbesteding.”

Duinstreek Haarlemmermeer beter bereikbaar

nhDe Duin- en Bollenstreek in de Haarlemmermeer moeten beter bereikbaar worden. Daartoe hebben Gedeputeerde Staten van zowel Noord- al Zuid-Holland besloten. Zij stelden een zogenoemd voorkeursalternatief vast, dat een verbinding van de A4 naar de N208 inhoudt.

Het doel is ook de leefbaarheid in de Haarlemmermeer, Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland te verbeteren. De verbinding van de A4 naar de N208 loopt via de Nieuwe Bennebroekerweg in Hoofddorp en de noordrand van Hillegom, met een randweg bij Lisse en Zwaanshoek. Van 8 januari tot en met 18 februari 2018 kunnen inspraakreacties worden ingediend. Medio 2018 nemen beide provincies een definitief besluit.

Invalide-kaart niet genoeg in betaald parkeren gebied

downloadJe kunt wel een gehandicapten parkeerkaart hebben, maar daarmee mag je in Amstelveen niet overal parkeren. Althans niet in een gebied voor betaald parkeren. Daar is een aparte vergunning voor nodig die € 25 kost. Daarmee mag men dan weliswaar onbeperkt parkeren in heel Amstelveen, maar wie van buiten de gemeente komt – en de Amstelveense gebruiken niet kent – heeft pech als hij denkt aan een invalide parkeerkaart genoeg te hebben.

Eerst krijgen wie geen vergunning heeft en in een betaald parkeren gebied staat met ingang van 1 januari nog wel een waarschuwing. Dus niet meteen een boete. Met die regeling wil de gemeente tegemoet komen aan bestuurders die door de bomen het bos niet meer zien wegens de uiteenlopende regelgeving per gemeente. “Dat kan verwarrend zijn”, geeft wethouder Herbert Raat van Handhaving (VVD) toe. “We kiezen er daarom voor niet direct handhavend op te treden, maar bestuurders eerst een waarschuwing te geven. Zodat men de volgende keer weet dat een aanvullende vergunning noodzakelijk is, of dat ergens anders geparkeerd moet worden.”

Nieuw beleid moet parkeerdruk verminderen

Parkeerschijf[1]In het nieuwe parkeerbeleid wordt betaald parkeren met vergunningen ingevoerd als de gemeten parkeerdruk in een gebied 85% of hoger is. Mits de gemeenteraad daarmee akkoord gaat en bewoners plus ondernemers zijn geconstateerd.

Als de parkeerdruk in een buurt tussen de 80 en 85% is, wordt standaard onderzocht of het aantal parkeerplaatsen voor de bewoners toereikend is. De belanghebbende bewoners en ondernemers worden dan geconsulteerd. De gemeente spreekt over een ‘bespreekgeval’. Ook wordt dan onderzocht of op korte termijn toenemende parkeerdruk is te verwachten, die extra maatregelen noodzakelijk maken. De gemeenteraad moet ook dan goedkeuring geven.

Niet meer via enquêtes wordt het draagvlak onder de inwoners gemeten en de gemeente wil sneller anticiperen op parkeer-ontwikkelingen. Amstelveen Noord heeft nu bijvoorbeeld te maken met steeds meer betaald parkeren in Amsterdam en sinds 18 december voor het parkeerterrein bij de Bosbaan (met ruim 700 parkeerplaatsen). Daardoor gaan veel parkeerders op zoek naar andere gratis parkeerruimte.

Meten draagvlak parkeren zonder enquêtes

Janneke Leegstra 13x18 HRZoals alle fractie wil ook de VVD de hoge parkeerdruk in grote delen van Amstelveen snel oplossen. De coalitiepartij behoorde tot de meerderheid van de gemeenteraad die het nieuwe verkeersbeleid van wethouder Jeroen Brandes steunt, dat neerkomt op flexibeler omgaan met betaald parkeren (in combinatie met vergunningen voor bewoners).

Vooral in delen van Amstelveen Noord bestaat steeds meer gebrek aan parkeerplaatsen. Bij een raadscommissie klaagden onlangs diverse bewoners daarover namens de wijk Randwijck.

Naar Amsterdam reizende forenzen blijken – zoals al lang bekend was – een belangrijke oorzaak van de parkeerdruk. Die ontvluchten de hoge parkeertarieven in de hoofdstad. Ook gratis in Amstelveen parkerende reizigers naar Schiphol dragen bij aan het probleem.

Het oude beleid, waarbij met verplichte enquêtes onder inwoners werd gewerkt, maakte de nieuwe flexibiliteit niet mogelijk. De opkomstdrempel voor de enquêtes werd niet gehaald of door gedeeltelijke invoering ontstond er in het resterende deel van de wijk een nog hogere parkeerdruk, die vervolgens niet meer kon worden aangepakt.