Categorie: "Verkeer"

Combinatie VolkerWessel en Hollandia Infra bouwt brug

brug OuderkerkDe nieuwe provinciale brug bij Ouderkerk wordt gebouwd door een combinatie van Hollandia Infra en de Koninklijke VolkerWessel dochters Van Hattum en Blankevoort en KWS. Dat is het resultaat van een door die combinatie gewonnen aanbesteding, uitgeschreven door de Provincie Noord-Holland. De werkzaamheden starten naar verwachting begin van de zomer in 2018.

De huidige brug in Ouderkerk over de Amstel is aan het einde van de technische levensduur. Volgens de bouwers betreft het een uitgebreid en complex werk, waardoor gekozen is voor een integrale aanpak.

Projectmanager Marco van Woerkom van de combinatie: “Naast vervanging van de brug door twee nieuwe basculebruggen, worden ook de kruispunten aangepast en deels verplaatst. Bovendien wordt de N522 (verlengde van de Oranjebaan, red.) heringericht. Vooral op het gebied van risicobeheersing en omgevingsmanagement scoorden we hoog bij de aanbesteding.”

Duinstreek Haarlemmermeer beter bereikbaar

nhDe Duin- en Bollenstreek in de Haarlemmermeer moeten beter bereikbaar worden. Daartoe hebben Gedeputeerde Staten van zowel Noord- al Zuid-Holland besloten. Zij stelden een zogenoemd voorkeursalternatief vast, dat een verbinding van de A4 naar de N208 inhoudt.

Het doel is ook de leefbaarheid in de Haarlemmermeer, Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland te verbeteren. De verbinding van de A4 naar de N208 loopt via de Nieuwe Bennebroekerweg in Hoofddorp en de noordrand van Hillegom, met een randweg bij Lisse en Zwaanshoek. Van 8 januari tot en met 18 februari 2018 kunnen inspraakreacties worden ingediend. Medio 2018 nemen beide provincies een definitief besluit.

Invalide-kaart niet genoeg in betaald parkeren gebied

downloadJe kunt wel een gehandicapten parkeerkaart hebben, maar daarmee mag je in Amstelveen niet overal parkeren. Althans niet in een gebied voor betaald parkeren. Daar is een aparte vergunning voor nodig die € 25 kost. Daarmee mag men dan weliswaar onbeperkt parkeren in heel Amstelveen, maar wie van buiten de gemeente komt – en de Amstelveense gebruiken niet kent – heeft pech als hij denkt aan een invalide parkeerkaart genoeg te hebben.

Eerst krijgen wie geen vergunning heeft en in een betaald parkeren gebied staat met ingang van 1 januari nog wel een waarschuwing. Dus niet meteen een boete. Met die regeling wil de gemeente tegemoet komen aan bestuurders die door de bomen het bos niet meer zien wegens de uiteenlopende regelgeving per gemeente. “Dat kan verwarrend zijn”, geeft wethouder Herbert Raat van Handhaving (VVD) toe. “We kiezen er daarom voor niet direct handhavend op te treden, maar bestuurders eerst een waarschuwing te geven. Zodat men de volgende keer weet dat een aanvullende vergunning noodzakelijk is, of dat ergens anders geparkeerd moet worden.”

Nieuw beleid moet parkeerdruk verminderen

Parkeerschijf[1]In het nieuwe parkeerbeleid wordt betaald parkeren met vergunningen ingevoerd als de gemeten parkeerdruk in een gebied 85% of hoger is. Mits de gemeenteraad daarmee akkoord gaat en bewoners plus ondernemers zijn geconstateerd.

Als de parkeerdruk in een buurt tussen de 80 en 85% is, wordt standaard onderzocht of het aantal parkeerplaatsen voor de bewoners toereikend is. De belanghebbende bewoners en ondernemers worden dan geconsulteerd. De gemeente spreekt over een ‘bespreekgeval’. Ook wordt dan onderzocht of op korte termijn toenemende parkeerdruk is te verwachten, die extra maatregelen noodzakelijk maken. De gemeenteraad moet ook dan goedkeuring geven.

Niet meer via enquêtes wordt het draagvlak onder de inwoners gemeten en de gemeente wil sneller anticiperen op parkeer-ontwikkelingen. Amstelveen Noord heeft nu bijvoorbeeld te maken met steeds meer betaald parkeren in Amsterdam en sinds 18 december voor het parkeerterrein bij de Bosbaan (met ruim 700 parkeerplaatsen). Daardoor gaan veel parkeerders op zoek naar andere gratis parkeerruimte.

Meten draagvlak parkeren zonder enquêtes

Janneke Leegstra 13x18 HRZoals alle fractie wil ook de VVD de hoge parkeerdruk in grote delen van Amstelveen snel oplossen. De coalitiepartij behoorde tot de meerderheid van de gemeenteraad die het nieuwe verkeersbeleid van wethouder Jeroen Brandes steunt, dat neerkomt op flexibeler omgaan met betaald parkeren (in combinatie met vergunningen voor bewoners).

Vooral in delen van Amstelveen Noord bestaat steeds meer gebrek aan parkeerplaatsen. Bij een raadscommissie klaagden onlangs diverse bewoners daarover namens de wijk Randwijck.

Naar Amsterdam reizende forenzen blijken – zoals al lang bekend was – een belangrijke oorzaak van de parkeerdruk. Die ontvluchten de hoge parkeertarieven in de hoofdstad. Ook gratis in Amstelveen parkerende reizigers naar Schiphol dragen bij aan het probleem.

Het oude beleid, waarbij met verplichte enquêtes onder inwoners werd gewerkt, maakte de nieuwe flexibiliteit niet mogelijk. De opkomstdrempel voor de enquêtes werd niet gehaald of door gedeeltelijke invoering ontstond er in het resterende deel van de wijk een nog hogere parkeerdruk, die vervolgens niet meer kon worden aangepakt.

Christennie wil eind maken aan parkeerellende

Bert de Pijper (CU)

Bert de Pijper (CU)

Er moet nu eindelijk een echte oplossing komen voor het toenemende parkleerprobleem in Amstelveen-Noord. Wat B&W nu bedenken is dweilen met de kraan open. Dat vindt de fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad, die volgende week met een motie erover komt. Daarin wordt B&W een plan gevraagd om reizigers naar Amsterdam uit zuidelijke gebieden eerder voor het openbaar vervoer te kiezen.

“In steeds meer straten in Amstelveen Noord ontstaat parkeeroverlast. Invoering van betaald parkeren in steeds grotere gebieden, zoals in straten rond in en om Randwijck en Uilenstede, lost niets op. Het echte probleem moet worden aangepakt. Dat is dat reizigers van uit het zuidelijke deel van Amstelveen en de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn in Amstelveen Noord hun auto parkeren en dan verder met het OV naar Amsterdam reizen”, zegt fractieleider Bert de Pijper van de ChristenUnie.

VVD en D66: uitstel OV-dienstregeling

Walter Vervenne

Walter Vervenne

Toch wel terecht bij nader inzien, die grote onrust onder Amstelveners over het openbaar vervoer als de nieuwe dienstregeling van Connexxion ingaat. Dat vinden nu VVD en D66 in de gemeenteraad. Zij vragen B&W er bij Connexxion op aan te dringen de regeling niet per 10 december, maar later, bijvoorbeeld op 18 april te laten ingaan.

De fracties hadden het eerder kennelijk niet zo somber ingezien, hoewel ook toen de ontevredenheid van de bewoners en sommige oppositiefracties in de gemeenteraad hen niet kan zijn ontgaan.

Al tijdens de informatiebijeenkomst in mei van Connexxion en Vervoerregio Amsterdam heerste ontevredenheid, zegt VVD-raadslid Walter Vervenne nu.

Met Connexxion werd wel afgesproken dat bus 199 ook ’s avonds na 20.00 uur naar Schiphol zou blijven rijden en de halte aan de Graaf Florislaan bleef gehandhaafd, maar dat kon de deining niet stillen.

Klachten over hinder in Oude Dorp

Foto: amstelveenweb.com

Foto: amstelveenweb.com

Voor sommige ondernemers en bewoners kwam het allemaal als donderslag bij heldere hemel, zodat zowel bij Waternet als de gemeente tal van klachten binnen kwamen. Voorbereidende werkzaamheden in Oude Dorp en Amsterdamseweg voor de aanleg van waterleiding onder de verbrede A9 zorgden voor onbereikbaarheid van het Oude Dorp en het stuk van de Amsterdamseweg tot aan parkeerplaats Bolwerk.

Er is wel huis-aan-huis een brief over verspreid, maar kennelijk hebben niet alle ondernemers die gehad, melden de wethouders Herbert raat (A9) en Jeroen Brandes (Verkeer) nu aan de gemeenteraad. De situatie blijft tot 22 december rommelig.

Er is onrust in de buurt ontstaan, schrijver de wethouders, die persoonlijk in de buurt hun licht hebben opgestoken. Zoals eerder gemeld is aan hinder door de aanleg van de verbrede A9 niet te ontkomen, maar de gemeente moet wel de betrokkenen goed informeren, beseffen de wethouders. Er zijn inmiddels aanvullende maatregelen genomen en Brandes gaat met de ondernemers in de buurt praten over oplossingen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen

 

Telefonisch bezoek aanmelden voor parkeren

GemeentehuisWie in een wijk woont met betaald parkeren en vergunningen kan van 27 november af bezoekers telefonisch aan- en afmelden via 020 7711538. Dat gebeurt dan via Interactive Voice Respons (IVR). Tot voor kort waren die meldingen alleen mogelijk via internet of de parkeerautomaat.

Dankzij IVR hoeven bewoners zonder internet niet meer naar een parkeerautomaat te lopen om bezoekers aan te melden. Men kan dat nu dus telefonisch doen. Door 020-7711538 te bellen, het bezoekerspasnummer in te vullen en de bijbehorende pincode. Na identificatie wordt gecontroleerd of er al een andere parkeeractie actief is. Als dat zo is, wordt gevraagd of men deze wil stoppen. Als er nog geen parkeeractie actief is, gaat het menu verder en kan men het kenteken inspreken.

Brandes wil beter busvervoer in Amstelveen

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

Na een lawine van protesten van reizigers gaat de gemeente nu bij Connexxion aandringen op verbetering van de nieuwe dienstregeling, die 10 december ingaat. Zij ziet wel winstpunten daarin, maar ook dingen die voor verbetering vatbaar zijn. Volgens verkeerswethouder Jeroen Brandes (PvdA) ontbreekt in de nieuwe regeling de fijnmazigheid.

Connexxion en Vervoerregio zijn hiervan eerder al op de hoogte gesteld. Binnenkort zitten de drie partijen om tafel om te bekijken of tegemoet gekomen kan worden aan de wensen van de gemeente.

Achteruit

“Een wijk als Waardhuizen gaat er op achteruit”, constateert Brandes, evenals wijkbewoners. “Omdat de nieuwe lijn 174 slechts een deel van Amstelveen bedient én voor herstel van de directe verbinding tussen Schiphol en Amstelveen Zuid ziet de gemeente lijn 199 van Westwijk naar het busstation graag terugkomen. Die gaat in de nieuwe dienstregeling alleen van Schiphol naar Westwijk.  Ook de bereikbaarheid van het raadhuis, Kronenburg en de Amsterdamseweg – met Oude Karselaan, Prins Bernhardlaan en Julianapark – is onderwerp van gesprek. Daar komt overdag maar één keer per uur een bus. En ’s avonds rijdt er niets”.