Categorie: "Verkeer"

Hekje open, hekje dicht bij Lidl

Eerst moest het dicht, nu weer open, dat parkeerterrein van Lidl aan de Amsterdamseweg. “Dat was een wat lastig gesprek met het bedrijf,” zei wethouder Regouin dinsdag (24 januari) tegen de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur. Fractievoorzitter Sander Mager van GroenLinks had erover geklaagd dat het terrein ’s avonds wordt afgesloten. Gevolg: te weinig ruimte voor auto’s van de horecabezoekers.

Sportlaan afgesloten

Een deel van de Sportlaan is tussen 16 januari en eind april volledig afgesloten voor het verkeer, wegens werkzaamheden. Het riool wordt vervangen. De fiets- en voetpaden blijven wel in gebruik. Er komt een gescheiden rioolsysteem, met meer capaciteit. Hemelwater wordt in de toekomst afgevoerd via een ander systeem dan het rioolwater.

Gemeenteraad tegen kilometerheffing A9

De gemeenteraad voelt er niets voor dat in de Amsterdamse regio eerder een kilometerheffing wordt ingevoerd dan in de rest van het land. Hij verwierp woensdag (21 december) een motie van GroenLinks, PvdA en D66, waarin erop werd aangedrongen te streven naar voorrang bij de invoering op de door Amstelveen lopende A9. VVD, CDA en Burgerbelangen (BBA) zien daar niets in. “Wij vinden het onjuist betaald in de file te staan,” zei CDA-fractievoorzitter Ben Jonker.Volgens hem en andere tegenstanders lost rekening rijden niet wezenlijk de verkeersproblemen in de regio op, maar worden de files hooguit iets korter.

Gemeente wil ‘witte fietsen’ bij busstation

De gemeente overweegt ‘witte fietsen’ te introduceren. Dat blijkt uit een lijvige conceptnota over het fietsbeleid in de komende jaren. Er zouden zogenaamde ‘OV-fietsen’ moeten komen bij het busstation in het Stadshart, als ‘natransport’ voor per openbaar vervoer reizende forensen.

Reconstructie parkeerterrein Overburg

Het parkeerterrein bij tennispark Overburg wordt in januari 2006 opnieuw ingericht en daardoor maximaal te benutten. In maart wordt het geasfalteerd en komen er lijnen voor de indeling (na mogelijke vorstperiode). Dan komt er ook een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers op de Amsterdamseweg. Daarmee wil de gemeente de weg veiliger maken, voordat er een nieuw pand wordt gebouwd voor de medewerkers van gemeentelijke buitendiensten.

OV-chipkaart getest op actiedag

Verkeerswethouder Regouin heeft zaterdag (10 december) op de Amstelveense OV-actiedag (openbaar vervoer) als eerste de OV-chipkaart uitgeprobeerd in het Stadshart. Hij deed dat in een van de twee demonstratiebussen die aanwezig waren om aan het publiek uiteen te zetten hoe in de toekomst voor openbaar vervoer moet worden betaald: een bus van de Zuidtangent en een gewone streekbus, speciaal ingericht als tentoonstellingsruimte.

CDA tegen kilometerheffing

Het CDA is tegen snelle invoering van beprijzing van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht. B en W en de meerderheid van de gemeenteraad zijn daarvan juist voorstander. Die willen desnoods een pilot ingevoerd krijgen om de door Amstelveen lopende provinciale weg te ontlasten. Volgens CDA-fractievoorzitter Ben Jonker lost kilometerheffing niet echt iets op en betaalt de automobilist gewoon om in de file te staan. Hij zei dat dinsdagavond (6 december) in de raadscommissie Wonen, Ruimte en Verkeer. Die behandelde de maandag door Regouin gepresenteerde visie van het gemeentebestuur op de A9 en de problematiek rond bereikbaarheid en leefbaarheid van Amstelveen.

College wil N201 als brede rijksweg

Een van Badhoevedorp tot Holendrecht door een tunnel lopende A9, waar maximaal 80 kilometer mag worden gereden, beter openbaar vervoer in het zuidelijke deel van de Amsterdamse regio en opwaardering van de om te leggen provinciale N201 tot rijksweg tussen de A4 en de A2. Met die suggesties komen B en W van Amstelveen in hun visie op de A9, waarmee zij een bijdrage willen leveren aan het oplossen van het leefbaarheids- en bereikbaarheidsprobleem van de stad. Dinsdagavond (6 december) spreekt de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur zich erover uit, de gemeenteraad op 21 december.

B en W houden vast aan aquaduct voor N 201

Er moet een aquaduct onder de Amstel komen voor de om te leggen N 201. Dat is de mening die wethouder Paul Regouin namens B en W bij de provinciale commissie Wegen, Verkeer en Vervoer heeft bepleit. Het college was altijd voorstander van een aquaduct, maar Gedeputeerde Staten (GS) willen nu om financiële redenen voor een vaste brug kiezen. Volgens B en W doet een aquaduct het meest recht aan het buitengebied van de Bovenkerkerpolder, waarin de passage komt. Het college voert zowel de leefbaarheid als het milieu als argumenten aan. Een brug levert volgens het gemeentebestuur meer geluidsoverlast op voor omwonenden en recreanten. En bovendien landschapsvervuiling. B en W gaan de raad voorstellen als gemeente vast 1,1 miljoen vrij te maken voor het leveren van een bijdrage een aquaduct.

Verlengde Beneluxbaan gaat open

De voltooing van de Beneluxbaan wordt donderdag gevierd met een programma waarin onder meer kinderen voor het laatst op het nu nog voor verkeer afgesloten deel van de nieuwe weg mogen spelen (tussen Hammarskjöldsingel en Noorddammerweg). Zij kunnen skaten, steppen, radiografisch bestuurbare wagens laten rijden, fietsen enzovoort, van 15.15 uur af. Voordat de weg werd aangelegd was het tracé ook een speelgebied voor de kinderen. Na kwart voor vijf wordt de nieuwe voetgangers- en fietstunnel van Westwijk geopend door de wethouders Tiemessen en Regouin. Voor genodigden en buurtbewoners is er van 16.00 uur af een programma op het viaduct over de Noorddammerweg. Als de provincie klaar is met het Schinkeldijkje (naar verwachting 24 oktober) gaat de verlengde Beneluxbaan open voor verkeer.