Categorie: "Verkeer"

B en W willen mobiliteitsbelasting op bouwwerken

Er dreigt een soort lokale mobiliteitsheffing voor bedrijven en instellingen te komen. B en W hebben de raad voorgesteld te onderzoeken of er een ‘gemeentelijk mobiliteitsfonds’ kan worden gesticht. Dat zou moeten worden gevoed door bij het ontwikkelen van vastgoed een financiële bijdrage voor de infrastructuur van de gemeente te eisen. Het plan maakt deel uit van de aangepaste visie op de A9 en de daaraan gekoppelde opwaardering van de N 201 tot rijksweg.

Tijdelijk extra rijstrook A9

De A9 krijgt tijdelijk vier rijstroken, in plaats van de huidige drie. Dat heeft te maken met werkzaamheden aan de A4 / A10-zuid. Rijkswaterstaat zorgt voor omleidingen via A9, A2, A5 en A10-oost. Er wordt extra verkeersaanbod op de A9 verwacht. De onderhoudswerkzaamheden (het asfalt wordt vervangen) duren van 21 juli tot 28 augustus. Daarna gaat op de A9 het aantal rijstroken terug naar drie.

B en W: rijksonderzoek A9 ondermaats

Een door Grontmij in opdracht van Rijkswaterstaat verricht onderzoek naar de effecten van verkeerstoename op het Amstelveense deel van de A9 vertoont volgens B en W een veel te rooskleurig beeld. Wethouder Pols gaat de kritiek op het zogenoemde ‘mini’ milieueffectrapport (MER) toelichten op een door Rijkswaterstaat georganiseerde informatieavond, op 14 juni in het raadhuis. Ook gaat het college zijn door onder de aandacht brengen van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en de Tweede Kamer.

College wil geld Zuiderzeelijn voor tunnel A9

B en W gaat het ministerie van Verkeer en Waterstaat laten weten het Amstelveense gedeelte van de A9 ondergronds te willen hebben. Daarvoor moet maar uit de voor de Zuiderzeelijn gereserveerde 2,7 miljard euro worden geput, vindt het college. De verkeersproblematiek op de A9 moet volgens B en W de hoogste prioriteit krijgen. Het college gaat dat melden bij het inspraakpunt Structuurvisie Zuiderzeelijn.

Verzet tegen verbinding A9 en A6

De geplande verbindingsweg tussen de A6 en de A9 moet er niet komen. Dat vinden tal van bewonersorganisaties langs het tracé, dat overigens nog niet vastligt. Ook in Amstelveen wordt geprotesteerd. Er zijn kaarten verspreid, die kunnen worden ondertekend en ingestuurd. Onder meer diverse wijkplatforms en de belangenvereniging van de Meanderbewoners zijn tegen de wegverbinding en tegen eventuele verbreding van de A9.

Gemeente roep exploitant parkeergarages ter verantwoording voor incidenten

De gemeente gaat de exploitant van parkeergarages in het Stadshart, Q-park, ter verantwoording roepen voor twee incidenten van vorige week. Dinsdagmiddag (4 april) konden een paar honderd auto’s drie uur lang de garage aan het Handelsplein niet uit, omdat de deur door stroomstoring niet helemaal open ging. Door de brandweer aangeboden hulp werd door Q-park afgewezen, omdat daar een prijskaartje aan hing. Tijdens de koopavond (6 april) ontstond een wachttijd van een uur in de garage van het Vervoerscentrum, omdat daar een slagboom – wegens misverstanden van Schouwburgbezoekers over het gebruik van hun uitrijkaart – niet open ging. Volgens het Amstelveens Weekblad hield tenslotte iemand langdurig de boom met de hand open, waardoor een lange file naar buiten kon. De politiek heef hartgrondig geklaagd over de situatie, die zij als antireclame voor het Stadshart beschouwt.

Regouin schrapt onder druk gewraakte passage over rekening rijden

Onder druk van VVD, Burgerbelangen (BBA) en CDA dringt het college niet aan op onderzoek naar de mogelijkheden voor rekening rijden op het door Amstelveen lopende deel van de A9. Een al klaar liggende brief aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt gewijzigd. Met de passage daarover haalde het college zich de woede van de meerderheid van de gemeenteraad op de hals, omdat die juist een voor de zogenaamde 0 Plus-variant voor de infrastructuur tussen Almere en Schiphol pleitend amendement (van de linkse fracties) had verworpen.

Akte bekwaamheid voor verkeersbrigadiers

Acht verkeersbrigadiers ontvingen uit handen van wethouder Paul Regouin hun acte van bekwaamheid. Zij hadden daarvoor op het politiebureau Noord aan de Gerard Doulaan, samen met nog 15 andere cursisten, één avond een cursus gevolgd. De ouders of verzorgers van leerlingen van Het Palet en de Roelof Venemaschool leerden een inschatting te maken van de snelheid van voertuigen, wat remafstanden van de voertuigen zijn en hoe de afstand van een voertuig tot het zebrapad valt te taxeren. Aan het einde van de avond volgde een examen.

PvdA wil prijsvraag over A9-tunnel

De gemeente moet een prijsvraag uitschrijven voor de inrichting van een toekomstig tunneldag boven de A9. Dat is de mening van de PvdA, die voorstander is van het verzinken van die weg in een tunnel. Het is te lezen in een pamflet van de partij, waarvan raadslid Remco Pols dinsdag (21 februari) het eerste exemplaar overhandigde aan Amstelvener Robert C. van Wanning, die al in 1998 pleitte voor de ondertunneling.

Rijkswaterstaat consultatie over A9 ‘regelrechte aanfluiting’ – GroenLinks wil luisterzitting

“Een regelrechte aanfluiting,” noemt Hans Koot, kandidaat-gemeenteraadslid voor GroenLinks de donderdag (16 februari) in het raadhuis gehouden consultatieavond van Rijkswaterstaat over de plannen voor de A9. Blijkbaar hadden de organisatoren niet op veel deelnemers gerekend, maar er kwamen er ruim tweehonderd. Logisch, vindt Koot, want er is veel onrust ontstaan. De geplande verbreding van de A9 betekent de sloop van een deel van het toch al goeddeels verwoeste oude Dorp. GL wil dat er een door de gemeente (beter) georganiseerde, luisterzitting over de A9 komt.