Categorie: "Wonen"

Jongeren nemen vaker eigen huizen

Nw-logo-de-HypothekerAl een aantal kwartalen op rij is sprake van een opvallende stijging bij de groep jongvolwassen starters op de huizenmarkt. Uit de Hypotheek Index van De Hypotheker blijkt dat het aandeel jonge starters tot 25 jaar in het tweede kwartaal van 2017 met 85% steeg in vergelijking met die periode vorig jaar. Hoewel starters het steeds lastiger krijgen om in te stromen op de woningmarkt, groeit deze groep opvallend genoeg aanzienlijk. De opmars van deze jonge starters is mede te danken aan de financiële hulp die zij krijgen van ouders, bijvoorbeeld in de vorm van een schenking, of doordat zij spaargeld inbrengen in de hypotheek.

In de provincies Limburg, Gelderland en Overijssel stijgen de huizenprijzen minder snel ten opzichte van de Randstad, waardoor woningen beter betaalbaar zijn voor de jonge starter. Het gemiddelde hypotheekbedrag van de jonge starter ligt rond de 155.000 euro. Van deze groep sluit 90 procent een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af, zodat zij kunnen profiteren van de voordelen die NHG biedt. Daarbij krijgen veel jonge starters financiële hulp van ouders bij het kopen van een eerste woning.

Coalitie wil snel beleid voor Airbnb

Vlnr: Gast, Feenstra en Gordon.

Vlnr: Gast, Feenstra en Gordon.

Hoewel naar mag worden aangenomen allang zogenaamd coalitieoverleg over de kwestie plaatsvond en VVD-wethouder Herbert Raat er al zijn ongenoegen over uitsprak, willen raadsleden van VVD en D66 wel eens weten hoe het nu gaat met die uitbreiding van Airbnb in Amstelveen. En beleidsregels voor die vorm van verhuur van woningen.

De wethouder meldde al eerder aan de raad dat de eigenaar van 50 woningen ze voor die verhuur beschikbaar heeft gesteld. Raadsleden Floor Gordon (D66), Paul Feenstra en Inza Gast (beiden VVD) bezochten dinsdag samen met ambtenaren een aantal lokale Airbnb locaties. Volgens schatting van de gemeente worden inmiddels honderden woningen via dat systeem te huur aangeboden. Het is in feite een particuliere dienstverlening die hotels en bed and breakfast vervangt.

Klachten

Er komen steeds vaker klachten over en de raadsleden wilden nu kennelijk de omvang en aard ervan eens bekijken. Dat verhuur via Airbnb in Amstelveen op grond van het bestemmingsplan niet is toegestaan, blijkt bij veel bewoners onbekend, constateerde het drietal. Het wil daarom duidelijker communiceren wat níet en wat wél is toegestaan.

In Amsterdam worden dergelijke vormen van verhuur onder voorwaarden toegestaan: maximaal 60 dagen per jaar, met een meldplicht en niet meer dan 4 personen per wooneenheid. Daar wordt ook toeristenbelasting geheven. Amstelveen moet volgens de raadsleden nu ook snel met een eigen beleid komen. Omdat het natuurlijk al in de achterkamer van de coalitie is besproken, leggen B&W dat naar verwachting op korte termijn aan de raad voor en wordt er ambtelijk al aan gewerkt.

 

 

 

 

De Heemraad maakt flats in kantoorpand

20170503 Artist Impression Next Building1Het Amstelveeense bouw- en aannemingsbedrijf De Heemraad bv gaat op het bedrijventerrein Legmeer een kantoorpand transformeren naar een complex met 147 appartementen. Wethouder Peter Bot van Ruimtelijke Ordening (BBA) gaf dinsdag (2 mei) het startsein voor de verbouwing van Bouwerij 12-24, het pand waarin ooit de Kamer van Koop[handel was gevestigd. Hij onthulde het ontwerp, gemaakt door de Amstelveense architect Arjan Hoogeveen. Bot maakte ook de naam van het complex bekend: Next Building.

Nu scherp onderzoek woonfraude in Groenelaan

image001__1_Nadat eerder naar woonfraude in Keizer Karelpark werd gezocht, is nu Groenelaan aan de beurt. In het kader van de actie ‘Schijnwerper in de Wijk’ vergelijkt de gemeente verschillende bestanden om misstanden op te sporen als onderhuur, illegale kamerverhuur of over-bewoning. Teams van de gemeente trekken ook de wijk in.

Volgens wethouder Herbert Raat van Handhaving (VVD) komen door woonfraude op te sporen goedkope huurwoningen terecht bij inwoners die daar recht op hebben. “Daarnaast kunnen we de veiligheid voor bewoners en omwonenden beter waarborgen. We komen wel eens woningen tegen waarbij provisorische kamertjes worden gemaakt met houten platen. Levensgevaarlijk als er brand uitbreekt”, zegt hij. Hij vindt het van belang dat inwoners ook vermoedens van woonfraude bij de gemeente melden. Vorig jaar kwamen er ruim 700 meldingen bij de gemeente binnen.

Bij hypotheek wint 30 jaar vast aan pupulariteit

hypothekerNet als elders in het land, wint ook in Amstelveen Hypotheek met een rentevaste periode van 30 jaar aan populariteit. Huizenkopers kiezen kennelijk massaal voor een langere rentevaste periode dan vijf of tien jaar, omdat de rente nu laag is. Dat meldt de plaatselijke vestiging van De Hypotheker, op basis van de Hypotheek Index.

Zowel starters als doorstromers volgen die trend. De voorkeur voor een rentevaste periode is bij starters met 38 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden en bij doorstromers zelfs met 45 procent. Ook in Amstelveen zijn huizenkopers zich steeds meer bewust van de voordelen van een langere rentevaste periode. Hiermee is de woningeigenaar namelijk verzekerd van stabiele hypotheeklasten gedurende de gehele looptijd van de hypotheek.

Eindelijk woningen op A3-tracé

Gebiedsontwikkeling Middenwaard

Gebiedsontwikkeling Middenwaard

Eindelijk komt er woningbouw op de plaats van het ooit voor de aanleg van een A3 in Bankras-Kostverloren aan gelegde dijklichaam. Daar wordt al decennia lang over gepraat, maar het kwam er nooit van. De locatie wordt nu bij de Middenwaard betrokken. Daardoor kunnen er 40 eengezinswoningen extra komen.

Eerder is met het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Amstelveen Zuid-Oost 2015′ woningbouw bepaald voor de gebieden aan de oost- en westkant van het grondlichaam, dat dus weer voor bebouwing werd ontzien. De A3 is er nooit gekomen. B&W willen nu de bestemming ‘Verkeer’ van het voormalige tracé wijzigen in ‘Wonen’. Een ontwerpplan ligt in het raadhuis ter inzage van 14 april tot en met 25 mei, maar is ook digitaal te raadplegen via www.amstelveen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Kantoor in Kronenburg gekocht voor student-woningen

Xior studentenhuisvesting in Leuven

Xior studentenhuisvesting in Leuven

Een Belgisch bedrijf blijkt een kantorencomplex in Kronenburg te hebben gekocht om er studenten te huisvesten. Xior Student Housing NV in Antwerpen zegt dat het pand, na de ombouw, een investeringswaarde van 30 miljoen heeft. Er komen ongeveer 300 appartementen voor studenten.

Aantrekkelijk is volgens Xior dat het aan Uilenstede grenst, ‘de grootste studentencampus van Nederland’, en dichtbij de Vrije Universiteit ligt.

Wat de prijzen van de prijzen van de woningen worden, is nog niet duidelijk, maar studentenhuisvester HiCondo in Amsterdam (bij de Arena) biedt ze aan voor iets boven de € 500 per maand. Volgens HiCondo zijn het voor studenten luxe appartementen tegen betaalbare prijzen. Bovendien kan huurtoeslag worden bedongen, zegt het bedrijf.

Geen extra sociale woningen voor statushouders

Joep van Erp

Joep van Erp

Er worden geen extra sociale huurwoningen gebouwd in Amstelveen om de stroom van asielzoekers met een verblijfsvergunning te huisvesten. Wethouder Herbert Raat (VVD) van Wonen heeft dat woensdagavond geantwoord op vragen van SP-fractievoorzitter Joep van Erp over de inspanningen van B&W om de achterstand in (wettelijk verplichte) toewijzing van woningen aan statushouders weg te werken. In Amstelveen wonen volgens de wethouder 4 á 5 duizend mensen ‘scheef’ in sociale huurwoningen.

Overigens kunnen tal van gemeenten, waaronder Amsterdam, de grote stroom van asielzoekers die zij verplicht zijn te huisvesten niet aan. Raat vertelde onder meer dat de gemeente Nieuwveen Amstelveen heeft benaderd om twaalf semi permanente woningen over te nemen. Hij heeft daar wel oren naar, om er statushouders in te stoppen.

‘Hotelverhuur’ woningen plaag voor inwoners

Ferry van Groeningen (CDA)

Ferry van Groeningen (CDA)

Als een plaag heeft vakantieverhuur van particuliere woningen zich nu over Amstelveen uitgestort. Veel buren van vooral via AirBnb verhuurde woningen ondervinden daarvan overlast en wethouder Herbert Raat is druk doende met onderzoek voor handhaving en nieuw beleid daarop los te laten om het euvel te beteugelen. Dat bleek dezer dagen uit een uitgebreid artikel over hem in NRC handelsblad. Maar in de gemeenteraad zag men kennelijk de bui al begin 2015 hangen.

De fracties van VVD, D66 en CDA stelden toen vragen aan B&W. Er waren toen ongeveer honderd huizen in Amstelveen die voor dergelijk vakantieverhuur via diverse website-organisaties werden verhuurd, antwoordde het college. De vragenstellers wilden weten of er ook illegaal verhuurde sociale woningen bij waren. Maar dat kwam, meldden B&W in Amstelveen niet of nauwelijks voor. Er kleven, zeiden zij, wel nadelen aan verhuur van particuliere woningen, maar ook voordelen. Zoals vernieuwing van de hotelbranche (er komen steeds meer appartementenhotels, zei het college).

En: “Gezien het internationale karakter van Amstelveen en de ligging nabij Amsterdam, verwachten we de behoefte aan mogelijkheden voor tijdelijk verblijf (door toeristen en internationale kenniswerkers) gaat toenemen. Ondernemende inwoners en bedrijven in Amstelveen zullen hier in toenemende mate op gaan inspelen. Wij zien dit als een wenselijke ontwikkeling, omdat hierdoor het meer keuze in overnachtingsmogelijkheden ontstaat. wordt. Deze ontwikkeling kan bovendien een impuls geven aan de ontwikkeling van de hotelmarkt in Amstelveen.”

GroenLinks wil zicht op stijging huren vrije sector

Tessa van Wijnen

Tessa van Wijnen

De huren voor woningen in de vrije sector gaan alom in het land snel omhoog. Is dat ook zo in Amstelveen? Dat vraagt GroenLinks in de gemeenteraad schriftelijk aan B&W. De fractie van die partij wil ook onderzocht hebben hoeveel betaalbare koopwoningen worden omgezet in dure huurwoningen.

De woningmarkt werd voorheen door Stadsregio Amsterdam geregeld onderzocht, maar die mag zich nu alleen nog met Openbaar Vervoer. Alle andere taken gaan naar de veel grotere Metropoolregio Amsterdam (MRA), een soort netwerkorganisatie, waar de democratische invloed van de volksvertegenwoordigers der diverse gemeenten volgens PvdA-raadslid Harry van den Bergh ver te zoeken is. Die MRA onderzoekt kennelijk nog niet de woningmarkt en GroenLinks vraagt zich af of Amstelveen dat zélf doet en pleit er anders voor dat wel te gaan doen.