Categorie: "Wonen"

Info over energiebesparing oude huizen

Gideon Goudsmit

Gideon Goudsmit

‘Als je zelfs een grachtenpand kunt verduurzamen, waarom dan geen jaren-dertghuis in Amstelveen?’ Dat vroeg de werkgroep Duurzaam Elsrijk zich af. De houdt donderdag 9 maart (20.00 uur) speciaal voor eigenaren van een oud huis in Amstelveen (zeg maar uit de jaren 20, 30 of 50) een adviesbijeenkomst over energieneutraal maken van dergelijk vastgoed. Energie-expert Gideon Goudsmit komt er alles over vertellen. De bijeenkomst wordt gehouden in de Stadsdorpskamer, Heemraadschapslaan 100.

Wubbo Ockels, inspiratiebron voor deze vraag, gaf met zijn groene grachten plan in Amsterdam het duurzame voorbeeld. In Amstelveen zijn juist de jaren-twintig, -dertig en -vijftigbuurten en natuurlijk het Oude Dorp beeldbepalend voor de stad. Die woningen energieneutraal maken is een grote uitdaging, zegt de werkgroep. ‘Bewoners zijn vaak gehecht aan de bijzondere bouwstijl van dit type huizen, met erkertjes, glas-in-lood- en kruiskozijnramen. Maar hoe isoleer je deze raampartijen op een authentieke en ook betaalbare manier? Of hoe wek je stroom op zonder de unieke uitstraling van je woning aan te tasten?’

Gemeente heeft achterstand huisvesten asielzoekers

Herbert Raat

Herbert Raat

Net als veel andere gemeenten is Amstelveen er vorig jaar niet in geslaagd te voldoen aan de verplichting alle 221 statushouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) te huisvesten. Er was begin dit jaar al een achterstand van 89 personen en naar verwachting loopt die in 2017 verder op.  Dat schrijft wethouder Herbert Raat van Wonen (VVD) aan de gemeenteraad. Hij wil onder meer, in overleg met het Rijk, statushouders in de leeg gekomen noodopvang voor vluchtelingen in Kronenburg gebruiken voor statushouders.

Verder wil hij mogelijkheden onderzoeken om Amstelveense huishoudens, inclusief statushouders, woningen te laten delen met elkaar. “Door deze aanvulling op ons huisvestingsbeleid, kunnen meerdere vergunninghouders gezamenlijk in één woning gehuisvest worden”, schrijft de wethouder.

Het gaat wat de asielzoekers betreft voornamelijk om alleenstaanden. Juist daarom ziet Raat kennelijk in woning delen een mogelijkheid, waarmee trouwens ook andere Amstelveense woningzoekenden geholpen kunnen worden. Voor de asielzoekers zijn sociale huurwoningen van de corporaties, voornamelijk Eigen Haard, nodig. Daarop blijkt de gemeente bij hen wel aandringen, maar er komen er kennelijk te weinig beschikbaar.

Wethouder Bot regisseert overleg rond NTC

Peter Bot

Peter Bot

Wethouder Peter Bot gaat zich, overeenkomstig de wil van de gemeenteraad, actief bemoeien met het overleg tussen eigenaar en bouwer Netjes enerzijds en omwonenden anderzijds. Die toezegging deed hij woensdagavond aan de gemeenteraad, die de plannen voor de vestiging van een Nationaal Tennis Centrum (NTC) en kantoor van de tennisbond op sportpark De Kegel aan de Bovenkerkerweg besprak.

Met de SP tegen keurde de raad een zogenoemde startnotitie goed, waarin het hoe en waar van het project staat beschreven. Er worden 80 woningen gebouwd in de zogenoemde middeldure huursector. Daarin liggen de huurprijzen tussen de 710 en 1000 euro per maand. Die zijn nodig om de totale herinrichting van het bestaande sportpark De Kegel mogelijk te maken. Daarvan maakt ook uitbreiding van het Grand Hotel Amstelveen deel uit. Alvorens een wijziging van het bestemmingsplan goed te keuren, wil de gemeenteraad dat de wethouder de regie op  zich neemt bij het overleg tussen de projectontwikkelaar en de omwonenden.

Dure en middeldure woningen in Bankras

Patrick Adriaans SP

Patrick Adriaans SP

Met de SP-fractie tegen ging de gemeenteraad woensdag akkoord met een zogenoemde startnotitie Carmenlaan voor de bouw van 170 middeldure woningen aan de gelijknamige straat en Traviatalaan (op de locatie van de bestaande Renaultgarage en het daarachter liggende kantoorgebouw) in de Operabuurt (Bankras).

Dat de SP tegenstemde is niet verwonderlijk, omdat die partij altijd vond dat de destijds afgebroken goedkope sociale huurwoningen aan de Carmenlaan daar – zoals was beloofd –  terug moesten komen, zodat ook de bewoners als zij wilden dat konden doen. De gemeente kocht de grond van corporatie Eigen Haard om er een openbaar vervoer knooppunt te bouwen, maar dat bleek later niet nodig. “Het is van de zotte dat het terrein daar zo lang braak lag”, zei SP-raadslid Patrick Adriaans, die in een motie pleitte voor minimaal 10% sociale huurwoningen in het gebied. Daarbij zou dan de voorkeur uitgaan naar senioren woningen. Dat voorstel kreeg de steun van Ouderencombinatie (OCA), ChristenUnie en GroenLinks, maar die partijen stemden – toen de motie werd verworpen – toch maar voor de plannen van B&W. Terwijl OCA er eerst zelfs 25% sociale huurwoningen wilde laten bouwen. Nora Tang ban OCA zei zelfs dat haar betoog ‘vloeken in de kerk’ zou zijn ten aanzien van het geldende gemeentelijke beleid.

Gemeente dreigt met dwangsom ‘onveilig’ huis

Herbert Raat

Herbert Raat

Omdat de bouwwerkzaamheden nu stil liggen moet de eigenaar van een woning aan de Kalfjeslaan onder gemeentelijke dreiging met een dwangsom een bouwkeet verwijderen. Dat schrijft wethouder Herbert Raat aan de gemeenteraad, na door raadslid Linda Roos (Burgerbelangen) op de volgens haar onveilige situatie ter plaatse te zijn gewezen. Overigens zorgde een geschiedenis met bezwaren door omwonenden en een rechterlijke uitspraak voor een geschiedenis vol vertragingen in de ooit geplande bouw.

Het gaat om een twee-onder-een-kapwoning, die nu al geruime tijd leeg staat en waarvan onder meer dakpannen waaien. Er is wel een verbouwing gepland, maar tegen de vergunning daarvoor maakten omwonenden in juni 2015 bezwaar, dat door de gemeente ongegrond werd verklaard, maar dat sprak later – in beroep – de rechter tegen.

Er is nu sprake van een onveilig wordende situatie, mede doordat de afrastering rondom het perceel niet voldoende effectief blijkt en de woning vrij toegankelijk is, zegt Raat. De aan de voorzijde geplaatste bouwkeet is besmeurd met graffiti.

Ouderkerkerlaan: geen bouw op KKC-sportveld

foto15Er moet absoluut geen woningbouw op het sportveld van het Keizer Karel College (KKC) komen. Bewoners van de Ouderkerkerlaan verzetten zich met dat geluid tegen bewoners van de Meander, die in aangepaste voorstellen over de A9 dat voorstellen. De wethouders Brandes en Raat hebben de bezwaarmakers uitgenodigd voor een gesprek.

Meer dan 20 bewoners van de Ouderkerkerlaan (westzijde van de Keizer Karelweg) hielden vorige week een spoedbijeenkomst om hun protest tegen bebouwing van het KKC-sportveld te uiten. De belangenvereniging van Meanderbewoners ziet in die bebouwing een eventuele mogelijkheid om verdere overkapping van de A9 te bekostigen. Overigens ziet de gemeente daar tot nu toe niets in. “Maar wij vinden dit zo een belangrijk onderwerp dat wij ons standpunt in een brief aan de gemeenteraad en de wethouders Brandes en Raat kenbaar hebben gemaakt”, zegt voorzitter René Kleine van de bewonersgroep Ouderkerkerlaan. “Wij zitten niet te wachten op een nieuwe woonwijk in zo goed als onze achtertuin. Het bouwen van woningen daar zou een ernstige aantasting zijn van ons woongenot. Deze verdichting zou ook het groene karakter van Amstelveen, zoals dat in onze buurt gelukkig bestaat, ernstig aantasten.”

Boete van 50 mille voor niet bewonen koopflat

Omdat hij er zelf eigenlijk nooit heeft gewoond, kreeg de eigenaar van een (nieuwe) koopwoning in Amstelveen een gemeentelijke boete van 5o mille voor de kiezen. Hij moet binnen 14 dagen betalen. De eigenaar woont zelf in Aalsmeer, maar is in Amstelveen niet ingeschreven.

Hij heeft sinds de oplevering in 2013 nooit in het appartement aan Westhove in Westwijk Zuidwest gewoond, wat volgens de notariële (koop) acte wel had gemoeten. Hij kocht de flat van Noorder Legmeer CV. Tot 3 augustus vorig jaar stond er niemand in het appartement ingeschreven, bleek uit de gemeentelijke basisadministratie, daarna verschillende anderen dan de eigenaar.

Die had er na oplevering zelf minstens achttien maanden moeten wonen.

 

Klacht over NTC: ‘Netjes krijgt Carte Blanche’

Patrick Adriaans (SP)

Patrick Adriaans (SP)

Tegen onderdelen van het nationaal tenniscentrum (NTC) dat bij De Kegel aan de Bovenkerkerweg komt, lopen omwonenden te hoop. Onder meer moesten dinsdagavond in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) twee geplande nieuwe tennisbanen het ontgelden. Bewoners van de daar liggende zeven villa’s in de Gated Community hadden bezwaren. De privacy gaat goeddeels naar de haaien en de dertig meter die de villa’s ervan af komen te liggen, zijn in strijd met de uitspraak van de Raad van State dat er minstens vijftig meter tussen moet zitten.

Verder vreest men nog meer lichtoverlast, doordat er masten van 15 meter hoogte komen. “Je kunt nu al de krant bij het licht van buitenaf lezen ’s avonds, dat wordt alleen maar erger”, zei een van de insprekers.

Haalbaar

Ook uit andere woningen kwamen er protesten. Onder meer vindt men de woontoren die op de plek van de bowlingbaan (en daarvoor) verrijst niet gepast. Evenals de uitbreiding van het erbij gelegen hotel met 25 á 30 kamers. Een vertegenwoordigster van de firma Netjes, eigenaar van De Kegel, betoogde dat heel het plan voor het NTC ( met ook het hoofdkantoor van de tennisbond) pas door de bouw van woningen financieel haalbaar wordt. Bewoners van de Bovenkerkerweg vrezen ook enorme verkeersdruk, die nu al groot is.

Meldpunt voor zee van klachten over Airbnb

Herbert Raat

Herbert Raat

Een vloedgolf van klachten krijgt de gemeente over via Airbnb verhuurde woningen. Het zijn er op dit moment ongeveer driehonderd, zei wethouder Herbert Raat dinsdag tegen de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) in antwoord op vragen van raadslid Ferry van Groeningen (CDA). Er komt een meldpunt voor burgers die overlast ondervinden door via Airbnb verhuurde woningen.

Volgens Raat kan het wel leuk zijn een woning te verhuren als men zelf in bijvoorbeeld de VS met vakantie is, maar er is sprake van een commercieel model. Later dit jaar komen B&W met een voorstel oom de zaak aan te pakken. Van Groeningen had dat graag tijdig voor het toeristenseizoen gezien en zo mogelijk aansluiting gezocht bij Amsterdamse maatregelen tegen overlast door Airbnb.

In Amstelveen blijken vijftig daarvoor in principe bestemde huizen het eigendom te zijn van iemand die in het Gooi woont, vertelde Raat. Hij wil zorgvuldig een regeling voorbereiden voor Amstelveen, waar ook juridische aspecten aan zitten. “Het wordt langzamerhand een businessmodel en we krijgen gigantisch veel klachten erover”, zei Raat.

Klachten villa-bewoners bij NTC genegeerd

artist impression Sportpark De Kegel en NTCDe klachten van de bewoners van zeven zogenoemde Stadsvilla’s bij tennispark De Kegel, waar het nationaal tenniscentrum (inclusief hoofdkantoor van de tennisbond) komen, zijn door de gemeente terzijde geschoven. De villa’s aan de Bovenkerkerweg, waarbij voor gezamenlijk gebruik een zwembad ligt, is een afgesloten eenheid, een zogenoemde gated community.

B&W geven wel toe dat de privacy iets minder wordt, waarover de bezwaarden hadden geklaagd, maar denken dat het geen onoverkomelijk probleem gaat bomen. Bij het tenniscentrum komen onder meer appartementen. Het is geen stedenbouwkundig dogma dat die bij villa’s niet worden gerealiseerd, zegt de gemeente. “De projectie van appartementengebouwen tegenover de gated community wordt allereerst opgemerkt dat het geen stedenbouwkundig dogma is dat in een woonomgeving waarin grondgebonden woningen voorkomen, er geen hogere woonbebouwing zou kunnen worden gerealiseerd.” De plannen veranderen door de hang naar privacy niet.