Categorie: "Wonen"

Villa mogelijk op plek ex-synagoge

De villa op funda

De villa op funda

Heeft het oude houten gebouwtje aan de Randwijcklaan 13 nou wel of geen cultuurhistorische waarde voor Amstelveen? Om die vraag te beantwoorden laat de gemeente het onderzoeken door deskundigen. Maar de eigenaar van de grond wil het slopen en er een villa van bijna € 1,5 miljoen laten verrijzen, met een oppervlakte van 253 vierkante meter.

Omwonenden zijn het daar niet zonder meer eens. Zij vinden dat het oude gebouwtje in de wijk en het straatbeeld past en wel degelijk historische waarde heeft. Begin september is voor de bouw van de vrijstaande villa een omgevingsvergunning ingediend.

Hoge WOZ-waarde huizen in A’veen

Herbert Raat

Herbert Raat

Volgens het Centraal Bureau voor de statistiek steeg de gemiddelde WOZ-waarde van Amstelveense woningen, waarop dus de Onroerend Zak Belasting (OZB) is gebaseerd, meer dan vrijwel overal in het land. Namelijk met 13,4 procent. In Noord-Holland was sprake van gemiddeld 8 procent, maar buurgemeente Amsterdam viel met 14% nog hoger uit.

Ouderen wonen niet toekomstbestendig

Coen Staal

Coen Staal

Driekwart van de ouderen vanaf 70 jaar heeft nog geen maatregelen in huis genomen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. In Amstelveen is dat niet anders. Ouderen gaan er pas over nadenken, als ze door hun gezondheid worden gedwongen en komen dus pas in actie als het te laat is. Dat blijkt uit onderzoek* van stichting Zilver Wonen (ZW) onder meer dan 5000 ouderen met een gemiddelde leeftijd van ruim 72 jaar

“Op basis hiervan kunnen we over vijf tot acht jaar enorme problemen verwachten”, zegt voorzitter Coen Staal van de stichting. “ Er is namelijk een groot tekort aan seniorenwoningen, ongeveer 60.000, en het merendeel van de senioren woont in een niet-aangepaste woning.”

Gemeente wil organisatie tegen woonfraude

Herbert Raat

Herbert Raat

Burgemeester en wethouders willen een gemeentelijke projectorganisatie om alle handhavingsactiviteiten op het gebied van woonfraude in onder te brengen, teneinde de aanpak en de ambtelijke samenwerking te optimaliseren. Dat schrijft verantwoordelijk wethouder Herbert Raat aan de gemeenteraad.

Vorig jaar kwamen 700 meldingen over woonfraude bij de gemeente binnen en dit jaar tot en met augustus al 400, waarvan er nog 200 in behandeling zijn. Wethouder Herbert Raat verwacht dat het aantal dit jaar nog stijgt. Volgens hem is de strijd gericht tegen misstanden, zodat woningen terecht komen bij degenen die er recht op hebben.

‘Energie ontbijt’ over oude huizen Randwijck

Energieontbijt 7 juli 2017Op vrijdagochtend 3 november (08.30 uur) is er weer een zogenoemd energieontbijt. Het wordt georganiseerd door Duurzaam Amstelveen, Villa Randwijck en New NRG en vindt plaats in het gebouw van wijkonderneming Villa Randwijck aan het Catharina van Clevepark 10.

Tot 11 uur kan men er ideeën en tips uitwisselen over verduurzaming van een jaren ’30 woning.

Kavelverkoop voor huizen Middenwaard

afbeeldingpersberichtDe verkoop van te aardgasvrij te bouwen woningen in Middenwaard start op donderdag 9 november. In de Winekitchen at Sea aan de Ouderkerkerlaan 3 (voormalige Bajes) worden dan de eerste 14 kavels aan de man gebracht, waarop particulieren zelf een woning kunnen bouwen. Voor deze kavelmarkt is zijn kopers welkom tussen 17.15 uur en 20.00 uur. In het eerste kwartaal van 2018 brengt de gemeente nog 5 à 6 kavels in de verkoop.

Hypotheker: lang rentevast heeft risico’s

Nw-logo-de-HypothekerHuizenkopers in Amstelveen kiezen steeds vaker voor een langere rentevaste periode. Landelijke cijfers uit de Hypotheek Index wijzen uit dat in het afgelopen kwartaal de voorkeur voor een rentevaste periode van 30 jaar bijna is verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden. Eén op de vijf huizenkopers kiest voor een rentevaste periode van 30 jaar. Ook in Amstelveen wint een langere rentevaste periode snel aan populariteit. Daar kleven risico’s aan, zegt De Hypotheker

Lang niet altijd wordt bijvoorbeeld de rentevaste periode volgemaakt, met als risico dat men jarenlang een te hoge rente betaalt. Naar schatting wordt slechts vijf procent van de hypotheken meeverhuisd naar een nieuwe woning.

D66 wil voorkeur leraren op woningmarkt

Anne-Mieke van der Vet

Anne-Mieke van der Vet

Over wat heel Amstelveen al weet, dat er te weinig betaalbare woningen zijn in de gemeente, heeft D66 in de gemeenteraad nu schriftelijke vragen aan B&W gesteld. De fractie vreest met name dat daardoor het lerarentekort in Amstelveen de komende jaren oploopt. Zij pleit voor de bouw, overigens net als andere partijen, zoals het CDA, voor meer ‘middeldure’ huurwoningen (€ 710 tot € 1000).

De partij zegt van diverse scholen signalen te hebben ontvangen dat de krappe Amstelveense woningmarkt hinder oplevert bij het vervullen van vacatures. Van haar eigen wethouder van onderwijs, Maaike Veeningen, wil zij weten hoe groot het lerarentekort is en of daar het gebrek aan betaalbare woningen een rol in speelt.

Gemeente pakt overlast Airbnb aan

airbnbDe gemeente wil de overlast door tijdelijke verhuur van woonruimte via Airbnb gaan aanpakken. Verhuurders krijgen een meldplicht en de maximale verhuurduur is 30 dagen, hebben B&W besloten. In de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur komt de zaak op 28 november aan de orde en op 13 december in de gemeenteraad.

Woningdelen wordt in een door de gemeenteraad aan te wijzen deel van de gemeente, onder voorwaarden, toegestaan.

B&W: studenten in lege kantoren Kronenburg

kronenburgIn het wegens de nabijheid van Schiphol voor bewoning gesloten Kronenburg moet toch woonruimte komen. Maar dan voor studenten, ter uitbreiding van de aangrenzende campus Uilenstede. Daarvoor moeten dan leegstaande kantoren in Kronenburg worden gebruikt. Dat vinden B&W, die er toestemming voor hebben gevraagd aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Het transformeren van kantoren op Kronenburg naar studentenhuisvesting zou neerkomen op tijdelijke bewoning van de appartementen. En dat schijnt dan iets anders te zijn dan dreiging van Schiphol voor permanente bewoning, hoewel het natuurlijk in beide gevallen om mensen gaat.

Leegstand

Kantorenlocatie Kronenburg heeft al langere tijd te maken met grote leegstand en dreigende achteruitgang. Die leegstand een aanhoudend probleem is de verwachting. Daarom is volgens B&W een andere invulling van het gebied nodig. De gemeenteraad heeft eind 2016 ingestemd met het ‘Ontwikkel perspectief wonen in Amstelveen’. Hierin is de transformatie van kantoren op Kronenburg naar studentenhuisvesting opgenomen.

Kansen

Ook voor de regio heeft Kronenburg grote potentie op het gebied van de studentenhuisvesting. Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft internationale ambities en daar sluit studentenhuisvesting en internationaal onderwijs bij aan. Behalve studentencampus Uilenstede, liggen ook de VU en het internationale zakencentrum van de Zuidas dichtbij. Dit biedt unieke kansen om het tekort aan studentenhuisvesting in de regio in te lopen en is van grote waarde voor de VU. Uitbreiding van Uilenstede op Kronenburg biedt kansen voor een veelzijdige en dynamische campus waar (internationale) studenten, bedrijven, ondernemers en onderwijs en onderzoek samen komen, zegt de gemeente. “Zo ontstaat een werkgebied van de toekomst.”