Categorie: "Wonen"

B&W: studenten in lege kantoren Kronenburg

kronenburgIn het wegens de nabijheid van Schiphol voor bewoning gesloten Kronenburg moet toch woonruimte komen. Maar dan voor studenten, ter uitbreiding van de aangrenzende campus Uilenstede. Daarvoor moeten dan leegstaande kantoren in Kronenburg worden gebruikt. Dat vinden B&W, die er toestemming voor hebben gevraagd aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Het transformeren van kantoren op Kronenburg naar studentenhuisvesting zou neerkomen op tijdelijke bewoning van de appartementen. En dat schijnt dan iets anders te zijn dan dreiging van Schiphol voor permanente bewoning, hoewel het natuurlijk in beide gevallen om mensen gaat.

Leegstand

Kantorenlocatie Kronenburg heeft al langere tijd te maken met grote leegstand en dreigende achteruitgang. Die leegstand een aanhoudend probleem is de verwachting. Daarom is volgens B&W een andere invulling van het gebied nodig. De gemeenteraad heeft eind 2016 ingestemd met het ‘Ontwikkel perspectief wonen in Amstelveen’. Hierin is de transformatie van kantoren op Kronenburg naar studentenhuisvesting opgenomen.

Kansen

Ook voor de regio heeft Kronenburg grote potentie op het gebied van de studentenhuisvesting. Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft internationale ambities en daar sluit studentenhuisvesting en internationaal onderwijs bij aan. Behalve studentencampus Uilenstede, liggen ook de VU en het internationale zakencentrum van de Zuidas dichtbij. Dit biedt unieke kansen om het tekort aan studentenhuisvesting in de regio in te lopen en is van grote waarde voor de VU. Uitbreiding van Uilenstede op Kronenburg biedt kansen voor een veelzijdige en dynamische campus waar (internationale) studenten, bedrijven, ondernemers en onderwijs en onderzoek samen komen, zegt de gemeente. “Zo ontstaat een werkgebied van de toekomst.”

 

 

 

Start woningbouw op plaats KVGO-pand

FullSizeRenderWethouder Peter Bot van Ruimtelijke ordening & Duurzaamheid (bbA) startte maandag (18 september) officieel de bouw van 18 woningen aan de Startbaan. Die worden energie-neutraal, zegt de gemeente. Stonden er ooit kantoren en scholen aan de Startbaan, in rap tempo verandert die in een woongebied. De wethouder verrichtte de starthandeling samen met Dura Vermeer en een nieuwe bewoner. Met een graafmachine werd een koker met goede wensen van de nieuwe bewoners en de krant van 18 september ingegraven.

Villa’s aan de Poel

2140_VGL_nr15_HR‘Wonen aan de Poel’ wordt het plan genoemd. Het bestaat uit miljoenen kostende villa’s, herenhuizen en appartementen die bij verrijzen aan de Handweg, ter hoogte van de Handwegkerk. De verkoop start 30 september.

Aan het water komen de villa’s, die minimaal 1,6 tot rond de tweemiljoen euro gaan kosten en ongeveer 300 vierkante meter groot zijn. Meer naar de Handweg zijn acht herenhuizen geprojecteerd. Kopers van de villa’s hebben de keuze uit drie typen: Boston, Newport en Vermont. Van de herenhuizen, die rond een miljoen euro kosten, worden er twee onder één kap gebouwd, met een oppervlakte van 240 vierkante meter. De tuinen ervan grenzen ook aan de Poeloever en hebben, net als de villa’s, een eigen garage.

B&W: zorg over hoge korte huren

Nora Tang

Nora Tang

B&W maken zich zorgen over de beschikbaarheid van betaalbare woonruimte in Amstelveen. Het college gaat binnenkort nieuwe regels voorstellen aan de gemeenteraad om naar eigen zeggen ‘ongewenste ontwikkelingen’ op de woningmarkt te bestrijden.

Dat antwoorden B&W op vragen van raadslid Tang van de Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA), die alarm had geslagen over de aankoop van woningen door rijke Russen, Chinezen en Indiërs om die vervolgens tegen hoge prijzen te verhuren.

Daardoor wordt woonruimte in Amstelveen zowel nóg beperkter als duurder. De kopers zijn geen expats, maar verhuren de woningen geheel of gedeeltelijk. Dat zorgt voor steeds meer schaarste en woningprijzen rijzen de pan uit in Amstelveen, zei Tang.

Verzet tegen vervanging Jagershuis door woningen

Floortje Gordon

Floortje Gordon

Nu er blijkbaar met het historisch besef van de gemeente iets is veranderd en niet meer nonchalant elk monument tegen de vlakte gaat voordat men het weet, om het door kantoren en woningen te vervangen, kon discussie over het de geplande sloop van het ’t Jagershuis niet uitblijven. Een projectontwikkelaar wil er zeven dure huizen neer zetten, maar de gemeente liet al weten daarvoor dan niet het verdienmodel van dat bedrijf, maar de cultuurhistorische waarde voor het straatbeeld als criterium te hanteren bij het afgeven van een vergunning.

Dat straatbeeld is overigens een door het Rijk beschermd Dorpsgezicht, dus men kan er niet alle kanten mee op. Overigens schrapte het Rijk ’t Jagershuis sec van de monumentenlijst. Of de gemeente het nu op de hare plaatst- deed het met een bunker tenslotte ook wegens geconstateerde historische waarde – is onduidelijk.

Intercom voor veiliger Uilenstede

vbuOp Uilenstede is gestart met de uitvoering van de “pilot afsluiting torens”, een beveiligingsproject.  Er wordt een intercomsysteem geïnstalleerd en een nieuwe pui geplaatst in één van de torens waar internationale studenten wonen (hoogbouw 2). Nadat deze toren voorzien is van een intercomsysteem zal studentenhuisvester DUWO evalueren op welke wijze volgend jaar de andere torens worden afgesloten om het veiligheidsgevoel te vergroten.

Jongeren nemen vaker eigen huizen

Nw-logo-de-HypothekerAl een aantal kwartalen op rij is sprake van een opvallende stijging bij de groep jongvolwassen starters op de huizenmarkt. Uit de Hypotheek Index van De Hypotheker blijkt dat het aandeel jonge starters tot 25 jaar in het tweede kwartaal van 2017 met 85% steeg in vergelijking met die periode vorig jaar. Hoewel starters het steeds lastiger krijgen om in te stromen op de woningmarkt, groeit deze groep opvallend genoeg aanzienlijk. De opmars van deze jonge starters is mede te danken aan de financiële hulp die zij krijgen van ouders, bijvoorbeeld in de vorm van een schenking, of doordat zij spaargeld inbrengen in de hypotheek.

In de provincies Limburg, Gelderland en Overijssel stijgen de huizenprijzen minder snel ten opzichte van de Randstad, waardoor woningen beter betaalbaar zijn voor de jonge starter. Het gemiddelde hypotheekbedrag van de jonge starter ligt rond de 155.000 euro. Van deze groep sluit 90 procent een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af, zodat zij kunnen profiteren van de voordelen die NHG biedt. Daarbij krijgen veel jonge starters financiële hulp van ouders bij het kopen van een eerste woning.

Coalitie wil snel beleid voor Airbnb

Vlnr: Gast, Feenstra en Gordon.

Vlnr: Gast, Feenstra en Gordon.

Hoewel naar mag worden aangenomen allang zogenaamd coalitieoverleg over de kwestie plaatsvond en VVD-wethouder Herbert Raat er al zijn ongenoegen over uitsprak, willen raadsleden van VVD en D66 wel eens weten hoe het nu gaat met die uitbreiding van Airbnb in Amstelveen. En beleidsregels voor die vorm van verhuur van woningen.

De wethouder meldde al eerder aan de raad dat de eigenaar van 50 woningen ze voor die verhuur beschikbaar heeft gesteld. Raadsleden Floor Gordon (D66), Paul Feenstra en Inza Gast (beiden VVD) bezochten dinsdag samen met ambtenaren een aantal lokale Airbnb locaties. Volgens schatting van de gemeente worden inmiddels honderden woningen via dat systeem te huur aangeboden. Het is in feite een particuliere dienstverlening die hotels en bed and breakfast vervangt.

Klachten

Er komen steeds vaker klachten over en de raadsleden wilden nu kennelijk de omvang en aard ervan eens bekijken. Dat verhuur via Airbnb in Amstelveen op grond van het bestemmingsplan niet is toegestaan, blijkt bij veel bewoners onbekend, constateerde het drietal. Het wil daarom duidelijker communiceren wat níet en wat wél is toegestaan.

In Amsterdam worden dergelijke vormen van verhuur onder voorwaarden toegestaan: maximaal 60 dagen per jaar, met een meldplicht en niet meer dan 4 personen per wooneenheid. Daar wordt ook toeristenbelasting geheven. Amstelveen moet volgens de raadsleden nu ook snel met een eigen beleid komen. Omdat het natuurlijk al in de achterkamer van de coalitie is besproken, leggen B&W dat naar verwachting op korte termijn aan de raad voor en wordt er ambtelijk al aan gewerkt.

 

 

 

 

De Heemraad maakt flats in kantoorpand

20170503 Artist Impression Next Building1Het Amstelveeense bouw- en aannemingsbedrijf De Heemraad bv gaat op het bedrijventerrein Legmeer een kantoorpand transformeren naar een complex met 147 appartementen. Wethouder Peter Bot van Ruimtelijke Ordening (BBA) gaf dinsdag (2 mei) het startsein voor de verbouwing van Bouwerij 12-24, het pand waarin ooit de Kamer van Koop[handel was gevestigd. Hij onthulde het ontwerp, gemaakt door de Amstelveense architect Arjan Hoogeveen. Bot maakte ook de naam van het complex bekend: Next Building.

Nu scherp onderzoek woonfraude in Groenelaan

image001__1_Nadat eerder naar woonfraude in Keizer Karelpark werd gezocht, is nu Groenelaan aan de beurt. In het kader van de actie ‘Schijnwerper in de Wijk’ vergelijkt de gemeente verschillende bestanden om misstanden op te sporen als onderhuur, illegale kamerverhuur of over-bewoning. Teams van de gemeente trekken ook de wijk in.

Volgens wethouder Herbert Raat van Handhaving (VVD) komen door woonfraude op te sporen goedkope huurwoningen terecht bij inwoners die daar recht op hebben. “Daarnaast kunnen we de veiligheid voor bewoners en omwonenden beter waarborgen. We komen wel eens woningen tegen waarbij provisorische kamertjes worden gemaakt met houten platen. Levensgevaarlijk als er brand uitbreekt”, zegt hij. Hij vindt het van belang dat inwoners ook vermoedens van woonfraude bij de gemeente melden. Vorig jaar kwamen er ruim 700 meldingen bij de gemeente binnen.