Categorie: "Wonen"

De Heemraad maakt flats in kantoorpand

20170503 Artist Impression Next Building1Het Amstelveeense bouw- en aannemingsbedrijf De Heemraad bv gaat op het bedrijventerrein Legmeer een kantoorpand transformeren naar een complex met 147 appartementen. Wethouder Peter Bot van Ruimtelijke Ordening (BBA) gaf dinsdag (2 mei) het startsein voor de verbouwing van Bouwerij 12-24, het pand waarin ooit de Kamer van Koop[handel was gevestigd. Hij onthulde het ontwerp, gemaakt door de Amstelveense architect Arjan Hoogeveen. Bot maakte ook de naam van het complex bekend: Next Building.

Nu scherp onderzoek woonfraude in Groenelaan

image001__1_Nadat eerder naar woonfraude in Keizer Karelpark werd gezocht, is nu Groenelaan aan de beurt. In het kader van de actie ‘Schijnwerper in de Wijk’ vergelijkt de gemeente verschillende bestanden om misstanden op te sporen als onderhuur, illegale kamerverhuur of over-bewoning. Teams van de gemeente trekken ook de wijk in.

Volgens wethouder Herbert Raat van Handhaving (VVD) komen door woonfraude op te sporen goedkope huurwoningen terecht bij inwoners die daar recht op hebben. “Daarnaast kunnen we de veiligheid voor bewoners en omwonenden beter waarborgen. We komen wel eens woningen tegen waarbij provisorische kamertjes worden gemaakt met houten platen. Levensgevaarlijk als er brand uitbreekt”, zegt hij. Hij vindt het van belang dat inwoners ook vermoedens van woonfraude bij de gemeente melden. Vorig jaar kwamen er ruim 700 meldingen bij de gemeente binnen.

Bij hypotheek wint 30 jaar vast aan pupulariteit

hypothekerNet als elders in het land, wint ook in Amstelveen Hypotheek met een rentevaste periode van 30 jaar aan populariteit. Huizenkopers kiezen kennelijk massaal voor een langere rentevaste periode dan vijf of tien jaar, omdat de rente nu laag is. Dat meldt de plaatselijke vestiging van De Hypotheker, op basis van de Hypotheek Index.

Zowel starters als doorstromers volgen die trend. De voorkeur voor een rentevaste periode is bij starters met 38 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden en bij doorstromers zelfs met 45 procent. Ook in Amstelveen zijn huizenkopers zich steeds meer bewust van de voordelen van een langere rentevaste periode. Hiermee is de woningeigenaar namelijk verzekerd van stabiele hypotheeklasten gedurende de gehele looptijd van de hypotheek.

Eindelijk woningen op A3-tracé

Gebiedsontwikkeling Middenwaard

Gebiedsontwikkeling Middenwaard

Eindelijk komt er woningbouw op de plaats van het ooit voor de aanleg van een A3 in Bankras-Kostverloren aan gelegde dijklichaam. Daar wordt al decennia lang over gepraat, maar het kwam er nooit van. De locatie wordt nu bij de Middenwaard betrokken. Daardoor kunnen er 40 eengezinswoningen extra komen.

Eerder is met het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Amstelveen Zuid-Oost 2015′ woningbouw bepaald voor de gebieden aan de oost- en westkant van het grondlichaam, dat dus weer voor bebouwing werd ontzien. De A3 is er nooit gekomen. B&W willen nu de bestemming ‘Verkeer’ van het voormalige tracé wijzigen in ‘Wonen’. Een ontwerpplan ligt in het raadhuis ter inzage van 14 april tot en met 25 mei, maar is ook digitaal te raadplegen via www.amstelveen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Kantoor in Kronenburg gekocht voor student-woningen

Xior studentenhuisvesting in Leuven

Xior studentenhuisvesting in Leuven

Een Belgisch bedrijf blijkt een kantorencomplex in Kronenburg te hebben gekocht om er studenten te huisvesten. Xior Student Housing NV in Antwerpen zegt dat het pand, na de ombouw, een investeringswaarde van 30 miljoen heeft. Er komen ongeveer 300 appartementen voor studenten.

Aantrekkelijk is volgens Xior dat het aan Uilenstede grenst, ‘de grootste studentencampus van Nederland’, en dichtbij de Vrije Universiteit ligt.

Wat de prijzen van de prijzen van de woningen worden, is nog niet duidelijk, maar studentenhuisvester HiCondo in Amsterdam (bij de Arena) biedt ze aan voor iets boven de € 500 per maand. Volgens HiCondo zijn het voor studenten luxe appartementen tegen betaalbare prijzen. Bovendien kan huurtoeslag worden bedongen, zegt het bedrijf.

Geen extra sociale woningen voor statushouders

Joep van Erp

Joep van Erp

Er worden geen extra sociale huurwoningen gebouwd in Amstelveen om de stroom van asielzoekers met een verblijfsvergunning te huisvesten. Wethouder Herbert Raat (VVD) van Wonen heeft dat woensdagavond geantwoord op vragen van SP-fractievoorzitter Joep van Erp over de inspanningen van B&W om de achterstand in (wettelijk verplichte) toewijzing van woningen aan statushouders weg te werken. In Amstelveen wonen volgens de wethouder 4 á 5 duizend mensen ‘scheef’ in sociale huurwoningen.

Overigens kunnen tal van gemeenten, waaronder Amsterdam, de grote stroom van asielzoekers die zij verplicht zijn te huisvesten niet aan. Raat vertelde onder meer dat de gemeente Nieuwveen Amstelveen heeft benaderd om twaalf semi permanente woningen over te nemen. Hij heeft daar wel oren naar, om er statushouders in te stoppen.

‘Hotelverhuur’ woningen plaag voor inwoners

Ferry van Groeningen (CDA)

Ferry van Groeningen (CDA)

Als een plaag heeft vakantieverhuur van particuliere woningen zich nu over Amstelveen uitgestort. Veel buren van vooral via AirBnb verhuurde woningen ondervinden daarvan overlast en wethouder Herbert Raat is druk doende met onderzoek voor handhaving en nieuw beleid daarop los te laten om het euvel te beteugelen. Dat bleek dezer dagen uit een uitgebreid artikel over hem in NRC handelsblad. Maar in de gemeenteraad zag men kennelijk de bui al begin 2015 hangen.

De fracties van VVD, D66 en CDA stelden toen vragen aan B&W. Er waren toen ongeveer honderd huizen in Amstelveen die voor dergelijk vakantieverhuur via diverse website-organisaties werden verhuurd, antwoordde het college. De vragenstellers wilden weten of er ook illegaal verhuurde sociale woningen bij waren. Maar dat kwam, meldden B&W in Amstelveen niet of nauwelijks voor. Er kleven, zeiden zij, wel nadelen aan verhuur van particuliere woningen, maar ook voordelen. Zoals vernieuwing van de hotelbranche (er komen steeds meer appartementenhotels, zei het college).

En: “Gezien het internationale karakter van Amstelveen en de ligging nabij Amsterdam, verwachten we de behoefte aan mogelijkheden voor tijdelijk verblijf (door toeristen en internationale kenniswerkers) gaat toenemen. Ondernemende inwoners en bedrijven in Amstelveen zullen hier in toenemende mate op gaan inspelen. Wij zien dit als een wenselijke ontwikkeling, omdat hierdoor het meer keuze in overnachtingsmogelijkheden ontstaat. wordt. Deze ontwikkeling kan bovendien een impuls geven aan de ontwikkeling van de hotelmarkt in Amstelveen.”

GroenLinks wil zicht op stijging huren vrije sector

Tessa van Wijnen

Tessa van Wijnen

De huren voor woningen in de vrije sector gaan alom in het land snel omhoog. Is dat ook zo in Amstelveen? Dat vraagt GroenLinks in de gemeenteraad schriftelijk aan B&W. De fractie van die partij wil ook onderzocht hebben hoeveel betaalbare koopwoningen worden omgezet in dure huurwoningen.

De woningmarkt werd voorheen door Stadsregio Amsterdam geregeld onderzocht, maar die mag zich nu alleen nog met Openbaar Vervoer. Alle andere taken gaan naar de veel grotere Metropoolregio Amsterdam (MRA), een soort netwerkorganisatie, waar de democratische invloed van de volksvertegenwoordigers der diverse gemeenten volgens PvdA-raadslid Harry van den Bergh ver te zoeken is. Die MRA onderzoekt kennelijk nog niet de woningmarkt en GroenLinks vraagt zich af of Amstelveen dat zélf doet en pleit er anders voor dat wel te gaan doen.

Geen ‘blokkendoos’ in Oude Dorp

Herbert Raat

Herbert Raat

Er mag om het Oude Dorp bij de verbreding van de A9 wat op te waarderen best wat worden gebouwd in het Oude Dorp, maar de gemeenteraad wil wel zicht houden op wat er komt. Een vierkant complex met flats, zoals in de met de overkapping van de vernieuwde rijksweg gepaard gaan de gebiedsvisie is aangegeven, ziet hij niet zitten. Wethouder Herbert Raat trouwens ook niet, zei hij dinsdag tegen de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN).

Hij was het wel met raadsleden eens dat zorgvuldigheid bij de te kiezen bouwstijl is geboden. “In de jaren zeventig is het in het Oude Dorp mis gegaan:, realiseerde hij zich. Het dorp werd destijds dramatisch goeddeels gesloopt en er kwamen lelijke appartementencomplexen.

Hij herinnerde er aan dat de grond rond bijvoorbeeld de Annakerk van de gemeente is, zodat die grotendeels kan uitmaken wat er wel en niet komt. Dat was ook naar de smaak van inspreker Stefan de Groot, die namens de bewoners van onder meer de Parklaan optrad en in de voorlopige schetsen een blok had gezien tussen achter het atelierpand aan de Amsterdamse weg. De commissie was het met hem eens dat er gebouwd moet worden in de stijl die verder in het gebied de toon aangeeft.

Start bouw woontoren in Keizer Karel Park

Vlnr:  directeur Van der Bijl van Altera Vastgoed, directeur De Nijs van M.J. de Nijs & Zonen en Wethouder Bot .

Vlnr: directeur Van der Bijl van Altera Vastgoed, directeur De Nijs van M.J. de Nijs & Zonen en Wethouder Bot .

Met het slaan van een eerste paal startte wethouder Peter Bot van Ruimtelijke Ordening (Burgerbelangen) donderdag (2 maart) de bouw van woontoren ‘De Keizer’ op de hoek van de Startbaan en de Van der Hooplaan. Er komen 103 huurappartementen in het (middel) dure segment met volgens de opdrachtgever royale balkons. In de vrije sector worden luxe driekamer flats gebouwd met een woonoppervlakte van 74 tot 100 vierkante meter. 

Die opdrachtgever is Altera Vastgoed N.V. Het project wordt ontwikkeld door M.J. de Nijs Project III B.V. in Warmenhuizen. Van beide bedrijven waren er donderdag vertegenwoordigers met wie Bot samen de eerste paal sloeg. Het ontwerp komt van architectenbureau Rijnboutt.

Op de plaats van de woningbouw stond eerder een leeg kantoorpand. Volgens Bot is het beleid van de gemeente er op gericht dergelijke kantoorcomplexen aan de markt te onttrekken om er woningen van te maken.

De huurappartementen voor middeninkomens sluiten aan bij de overige woningbouwontwikkeling in Keizer Karelpark en passen bij de uitgangspunten van de gemeentelijke Woonagenda, zei hij. “Ze bieden bijvoorbeeld kansen aan ouderen die gelijkvloers willen wonen met een groot terras, zonder het onderhoud aan een tuin. Dichtbij het centrum, bij sportieve voorzieningen en goed bereikbaar.” Het project wordt in portefeuille ondergebracht bij de institutionele belegger Altera Vastgoed.