Categorie: "Wonen"

Geen extra sociale woningen voor statushouders

Joep van Erp

Joep van Erp

Er worden geen extra sociale huurwoningen gebouwd in Amstelveen om de stroom van asielzoekers met een verblijfsvergunning te huisvesten. Wethouder Herbert Raat (VVD) van Wonen heeft dat woensdagavond geantwoord op vragen van SP-fractievoorzitter Joep van Erp over de inspanningen van B&W om de achterstand in (wettelijk verplichte) toewijzing van woningen aan statushouders weg te werken. In Amstelveen wonen volgens de wethouder 4 á 5 duizend mensen ‘scheef’ in sociale huurwoningen.

Overigens kunnen tal van gemeenten, waaronder Amsterdam, de grote stroom van asielzoekers die zij verplicht zijn te huisvesten niet aan. Raat vertelde onder meer dat de gemeente Nieuwveen Amstelveen heeft benaderd om twaalf semi permanente woningen over te nemen. Hij heeft daar wel oren naar, om er statushouders in te stoppen.

‘Hotelverhuur’ woningen plaag voor inwoners

Ferry van Groeningen (CDA)

Ferry van Groeningen (CDA)

Als een plaag heeft vakantieverhuur van particuliere woningen zich nu over Amstelveen uitgestort. Veel buren van vooral via AirBnb verhuurde woningen ondervinden daarvan overlast en wethouder Herbert Raat is druk doende met onderzoek voor handhaving en nieuw beleid daarop los te laten om het euvel te beteugelen. Dat bleek dezer dagen uit een uitgebreid artikel over hem in NRC handelsblad. Maar in de gemeenteraad zag men kennelijk de bui al begin 2015 hangen.

De fracties van VVD, D66 en CDA stelden toen vragen aan B&W. Er waren toen ongeveer honderd huizen in Amstelveen die voor dergelijk vakantieverhuur via diverse website-organisaties werden verhuurd, antwoordde het college. De vragenstellers wilden weten of er ook illegaal verhuurde sociale woningen bij waren. Maar dat kwam, meldden B&W in Amstelveen niet of nauwelijks voor. Er kleven, zeiden zij, wel nadelen aan verhuur van particuliere woningen, maar ook voordelen. Zoals vernieuwing van de hotelbranche (er komen steeds meer appartementenhotels, zei het college).

En: “Gezien het internationale karakter van Amstelveen en de ligging nabij Amsterdam, verwachten we de behoefte aan mogelijkheden voor tijdelijk verblijf (door toeristen en internationale kenniswerkers) gaat toenemen. Ondernemende inwoners en bedrijven in Amstelveen zullen hier in toenemende mate op gaan inspelen. Wij zien dit als een wenselijke ontwikkeling, omdat hierdoor het meer keuze in overnachtingsmogelijkheden ontstaat. wordt. Deze ontwikkeling kan bovendien een impuls geven aan de ontwikkeling van de hotelmarkt in Amstelveen.”

GroenLinks wil zicht op stijging huren vrije sector

Tessa van Wijnen

Tessa van Wijnen

De huren voor woningen in de vrije sector gaan alom in het land snel omhoog. Is dat ook zo in Amstelveen? Dat vraagt GroenLinks in de gemeenteraad schriftelijk aan B&W. De fractie van die partij wil ook onderzocht hebben hoeveel betaalbare koopwoningen worden omgezet in dure huurwoningen.

De woningmarkt werd voorheen door Stadsregio Amsterdam geregeld onderzocht, maar die mag zich nu alleen nog met Openbaar Vervoer. Alle andere taken gaan naar de veel grotere Metropoolregio Amsterdam (MRA), een soort netwerkorganisatie, waar de democratische invloed van de volksvertegenwoordigers der diverse gemeenten volgens PvdA-raadslid Harry van den Bergh ver te zoeken is. Die MRA onderzoekt kennelijk nog niet de woningmarkt en GroenLinks vraagt zich af of Amstelveen dat zélf doet en pleit er anders voor dat wel te gaan doen.

Geen ‘blokkendoos’ in Oude Dorp

Herbert Raat

Herbert Raat

Er mag om het Oude Dorp bij de verbreding van de A9 wat op te waarderen best wat worden gebouwd in het Oude Dorp, maar de gemeenteraad wil wel zicht houden op wat er komt. Een vierkant complex met flats, zoals in de met de overkapping van de vernieuwde rijksweg gepaard gaan de gebiedsvisie is aangegeven, ziet hij niet zitten. Wethouder Herbert Raat trouwens ook niet, zei hij dinsdag tegen de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN).

Hij was het wel met raadsleden eens dat zorgvuldigheid bij de te kiezen bouwstijl is geboden. “In de jaren zeventig is het in het Oude Dorp mis gegaan:, realiseerde hij zich. Het dorp werd destijds dramatisch goeddeels gesloopt en er kwamen lelijke appartementencomplexen.

Hij herinnerde er aan dat de grond rond bijvoorbeeld de Annakerk van de gemeente is, zodat die grotendeels kan uitmaken wat er wel en niet komt. Dat was ook naar de smaak van inspreker Stefan de Groot, die namens de bewoners van onder meer de Parklaan optrad en in de voorlopige schetsen een blok had gezien tussen achter het atelierpand aan de Amsterdamse weg. De commissie was het met hem eens dat er gebouwd moet worden in de stijl die verder in het gebied de toon aangeeft.

Start bouw woontoren in Keizer Karel Park

Vlnr:  directeur Van der Bijl van Altera Vastgoed, directeur De Nijs van M.J. de Nijs & Zonen en Wethouder Bot .

Vlnr: directeur Van der Bijl van Altera Vastgoed, directeur De Nijs van M.J. de Nijs & Zonen en Wethouder Bot .

Met het slaan van een eerste paal startte wethouder Peter Bot van Ruimtelijke Ordening (Burgerbelangen) donderdag (2 maart) de bouw van woontoren ‘De Keizer’ op de hoek van de Startbaan en de Van der Hooplaan. Er komen 103 huurappartementen in het (middel) dure segment met volgens de opdrachtgever royale balkons. In de vrije sector worden luxe driekamer flats gebouwd met een woonoppervlakte van 74 tot 100 vierkante meter. 

Die opdrachtgever is Altera Vastgoed N.V. Het project wordt ontwikkeld door M.J. de Nijs Project III B.V. in Warmenhuizen. Van beide bedrijven waren er donderdag vertegenwoordigers met wie Bot samen de eerste paal sloeg. Het ontwerp komt van architectenbureau Rijnboutt.

Op de plaats van de woningbouw stond eerder een leeg kantoorpand. Volgens Bot is het beleid van de gemeente er op gericht dergelijke kantoorcomplexen aan de markt te onttrekken om er woningen van te maken.

De huurappartementen voor middeninkomens sluiten aan bij de overige woningbouwontwikkeling in Keizer Karelpark en passen bij de uitgangspunten van de gemeentelijke Woonagenda, zei hij. “Ze bieden bijvoorbeeld kansen aan ouderen die gelijkvloers willen wonen met een groot terras, zonder het onderhoud aan een tuin. Dichtbij het centrum, bij sportieve voorzieningen en goed bereikbaar.” Het project wordt in portefeuille ondergebracht bij de institutionele belegger Altera Vastgoed.

Toren voor parkeren en wonen in Stadshart

34644_fullimage_HandelswegDe parkeergarage achter het V&D-pand in het Stadshart wordt gesloopt en opnieuw gebouwd. Daarbovenop komen dan 55 koopflats van uiteenlopende grootte. B&W zijn dinsdag akkoord gegaan met een startnotitie voor de plannen van ASR Vastgoed Vermogensbeheer, eigenaar van het V&D-gebouw, waarin (na een volledige verbouwing) warenhuis Hudson’s Bay komt. Omwonenden kunnen tussen 9 maart en 5 april bezwaar maken tegen de bouw van de appartementen en de nieuwe garage.

Er moet volgens de startnotitie wel onderzoek naar mogelijke geluidshinder in de woningen komen. De bedoeling is er een woongebouw op de garage komt van zes bouwlagen. In totaal wordt de nieuwbouw vijftig meter hoog. De meeste woningen hebben een oppervlakte van 90 tot 100 vierkante meter. Het gebouw loopt trapsgewijs af van het hoogste punt aan de kant van het Handelsplein naar het laagste punt aan de Meander. Tussen het woongebouw en de openbare parkeergarage wordt een eigen parkeerdek voor de appartementen gerealiseerd.

Info over energiebesparing oude huizen

Gideon Goudsmit

Gideon Goudsmit

‘Als je zelfs een grachtenpand kunt verduurzamen, waarom dan geen jaren-dertghuis in Amstelveen?’ Dat vroeg de werkgroep Duurzaam Elsrijk zich af. De houdt donderdag 9 maart (20.00 uur) speciaal voor eigenaren van een oud huis in Amstelveen (zeg maar uit de jaren 20, 30 of 50) een adviesbijeenkomst over energieneutraal maken van dergelijk vastgoed. Energie-expert Gideon Goudsmit komt er alles over vertellen. De bijeenkomst wordt gehouden in de Stadsdorpskamer, Heemraadschapslaan 100.

Wubbo Ockels, inspiratiebron voor deze vraag, gaf met zijn groene grachten plan in Amsterdam het duurzame voorbeeld. In Amstelveen zijn juist de jaren-twintig, -dertig en -vijftigbuurten en natuurlijk het Oude Dorp beeldbepalend voor de stad. Die woningen energieneutraal maken is een grote uitdaging, zegt de werkgroep. ‘Bewoners zijn vaak gehecht aan de bijzondere bouwstijl van dit type huizen, met erkertjes, glas-in-lood- en kruiskozijnramen. Maar hoe isoleer je deze raampartijen op een authentieke en ook betaalbare manier? Of hoe wek je stroom op zonder de unieke uitstraling van je woning aan te tasten?’

Gemeente heeft achterstand huisvesten asielzoekers

Herbert Raat

Herbert Raat

Net als veel andere gemeenten is Amstelveen er vorig jaar niet in geslaagd te voldoen aan de verplichting alle 221 statushouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) te huisvesten. Er was begin dit jaar al een achterstand van 89 personen en naar verwachting loopt die in 2017 verder op.  Dat schrijft wethouder Herbert Raat van Wonen (VVD) aan de gemeenteraad. Hij wil onder meer, in overleg met het Rijk, statushouders in de leeg gekomen noodopvang voor vluchtelingen in Kronenburg gebruiken voor statushouders.

Verder wil hij mogelijkheden onderzoeken om Amstelveense huishoudens, inclusief statushouders, woningen te laten delen met elkaar. “Door deze aanvulling op ons huisvestingsbeleid, kunnen meerdere vergunninghouders gezamenlijk in één woning gehuisvest worden”, schrijft de wethouder.

Het gaat wat de asielzoekers betreft voornamelijk om alleenstaanden. Juist daarom ziet Raat kennelijk in woning delen een mogelijkheid, waarmee trouwens ook andere Amstelveense woningzoekenden geholpen kunnen worden. Voor de asielzoekers zijn sociale huurwoningen van de corporaties, voornamelijk Eigen Haard, nodig. Daarop blijkt de gemeente bij hen wel aandringen, maar er komen er kennelijk te weinig beschikbaar.

Wethouder Bot regisseert overleg rond NTC

Peter Bot

Peter Bot

Wethouder Peter Bot gaat zich, overeenkomstig de wil van de gemeenteraad, actief bemoeien met het overleg tussen eigenaar en bouwer Netjes enerzijds en omwonenden anderzijds. Die toezegging deed hij woensdagavond aan de gemeenteraad, die de plannen voor de vestiging van een Nationaal Tennis Centrum (NTC) en kantoor van de tennisbond op sportpark De Kegel aan de Bovenkerkerweg besprak.

Met de SP tegen keurde de raad een zogenoemde startnotitie goed, waarin het hoe en waar van het project staat beschreven. Er worden 80 woningen gebouwd in de zogenoemde middeldure huursector. Daarin liggen de huurprijzen tussen de 710 en 1000 euro per maand. Die zijn nodig om de totale herinrichting van het bestaande sportpark De Kegel mogelijk te maken. Daarvan maakt ook uitbreiding van het Grand Hotel Amstelveen deel uit. Alvorens een wijziging van het bestemmingsplan goed te keuren, wil de gemeenteraad dat de wethouder de regie op  zich neemt bij het overleg tussen de projectontwikkelaar en de omwonenden.

Dure en middeldure woningen in Bankras

Patrick Adriaans SP

Patrick Adriaans SP

Met de SP-fractie tegen ging de gemeenteraad woensdag akkoord met een zogenoemde startnotitie Carmenlaan voor de bouw van 170 middeldure woningen aan de gelijknamige straat en Traviatalaan (op de locatie van de bestaande Renaultgarage en het daarachter liggende kantoorgebouw) in de Operabuurt (Bankras).

Dat de SP tegenstemde is niet verwonderlijk, omdat die partij altijd vond dat de destijds afgebroken goedkope sociale huurwoningen aan de Carmenlaan daar – zoals was beloofd –  terug moesten komen, zodat ook de bewoners als zij wilden dat konden doen. De gemeente kocht de grond van corporatie Eigen Haard om er een openbaar vervoer knooppunt te bouwen, maar dat bleek later niet nodig. “Het is van de zotte dat het terrein daar zo lang braak lag”, zei SP-raadslid Patrick Adriaans, die in een motie pleitte voor minimaal 10% sociale huurwoningen in het gebied. Daarbij zou dan de voorkeur uitgaan naar senioren woningen. Dat voorstel kreeg de steun van Ouderencombinatie (OCA), ChristenUnie en GroenLinks, maar die partijen stemden – toen de motie werd verworpen – toch maar voor de plannen van B&W. Terwijl OCA er eerst zelfs 25% sociale huurwoningen wilde laten bouwen. Nora Tang ban OCA zei zelfs dat haar betoog ‘vloeken in de kerk’ zou zijn ten aanzien van het geldende gemeentelijke beleid.