Categorie: "Wonen"

‘Nieuw flatgebouw Stadshart wordt monster’

nieuwbouw stadshartHet nieuwe gebouw beneemt omwonenden zonlicht en zij vrezen voor nog grotere waterschade in de kruipruimte van hun woningen. Ook bleef de uitnodiging mee te praten over het te bouwen appartementencomplex beperkt tot bewoners van een minimaal aantal bewoners. Het zijn maar enkele van de bezwaren die Dick Labohm en diens echtgenote, wonende aan de Groen van Prinstererlaan, hebben tegen wat zij een ‘bakbeest’ noemen.

B&W zijn blijkbaar voorstanders van de 290 appartementen in een 32 meter hoog gebouw aan de rand van het Stadshart. Het college heeft een startnotitie voor de bouw in concept klaar, die binnenkort naar de gemeenteraad gaat, nadat ‘belanghebbenden’ zich erover uitspreken. Belanghebbenden vormen volgens de gemeente kennelijk een uiterst beperkt gezelschap, want Labohm werd niet in kennis gesteld. Maar hij en zijn vrouw zullen wel tijdens de inloopavonden op Groen van Prinstererlaan 114, aanstaande woensdag (11 april) van 19.00 uur tot 21.00 uur hun bezwaren kenbaar maken en ook andere omwonenden waarschuwen. De inloopavond wordt gehouden in het kantoorgebouw dat voor de nieuwe woningen wordt gesloopt.

Kringloopwinkel wijkt voor villa’s

Boemerang. Foto: amstelveenweb.nl

Boemerang. Foto: amstelveenweb.nl

Omvangrijke kringloopwinkel De Boemerang en de daarnaast gelegen snackbar (grenzend aan café De Maanen) Carels Cafetaria aan Maalderij moeten wijken voor Stadsvilla’s en herenhuizen. De gemeente spreekt over een ‘braakliggend terrein tussen Bovenkerkerweg, Noordammerlaan en Maalderij’. In totaal komen er 50 á 60 huizen. Een ontwerp van de zogenoemde startnotitie voor de herontwikkeling van tussen 4 april en 1 mei worden bekeken in het raadhuis of online via www.amstelveen.nl/Maalderij. Woensdagavond 18 april is er een inloopavond op het raadhuis (19.00 tot 21.00 uur).

De te slopen snackbar en de Boemerang verhuizen naar een nieuwe plek aan Ziederij. Het tegenover de snackbar aan de Noorddammerlaan gelegen tankstation stopt na aanleg van de woningen met de verkoop van LPG, waardoor woningbouw mogelijk is. De bouw begint naar verwachting medio volgend jaar.

Bouw appartementen in Stadshart

nieuwbouw stadshartEigenaar Forum Capital van het leegstaande kantoorpand aan de Groen van Prinstererlaan 114 wil dat slopen en er appartementengebouw laten herrijzen.

De gemeente maakte voor realisatie een startnotitie. Op woensdag 11 april van 19.00 uur tot 21.00 uur is er in het kantoorpand in inloopavond. Daar zijn medewerkers van de gemeente en Forum Capital beschikbaar voor informatie en beantwoording van vragen.

Volgens het plan komen er op negen verdiepingen met een totale hoogte van 32 meter ( en daaronder een parkeergarage van twee lagen) 290 appartementen. Het idee is om het als een carré te bouwen rondom een gezamenlijke binnentuin. Het complex krijgt meerdere ingangen. De entree van de parkeergarage komt aan de Burgemeester Haspelslaan. De groene zone langs de singel blijft behouden.

Plan inzien

Voordat het college van burgemeester & wethouders de startnotitie aan de gemeenteraad voorlegt, kunnen omwonenden en andere belanghebbenden hierop reageren. De ontwerp startnotitie is van 29 maart tot en met 25 april in te zien bij balie Bouwen in het raadhuis of online via www.amstelveen.nl/gvp114. Reageren binnen deze periode kan per brief naar Gemeente Amstelveen, college van burgemeesters & wethouders, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen of per e-mail naar [email protected] onder vermelding van Groen van Prinstererlaan 114.

 

Veel VVE’s voor duurzaam maken flatgebouwen

DSC_1404Ruim 175 bestuursleden van zo’n 100 Amstelveense Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) hebben grote belangstelling voor energiebesparende maatregelen voor appartementsgebouwen. En voor de subsidies en leningen die daarvoor beschikbaar zijn.. Dat bleek volgens de gemeente tijdens een bijeenkomst.

De subsidie betreft een haalbaarheidsonderzoek, de lening het nemen van maatregelen. Tijdens de bijeenkomst informeerde het landelijke Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) de aanwezigen over de Nationale Energiebespaarlening. SVn heeft een groot budget voor financiering van verduurzaming door VVE’s van flatgebouwen.

Start bouw 37 woningen aan Appellaan

Bot (rechts) en twee bewoners

Bot (rechts) en twee bewoners

Met het plaatsen van ‘een bericht naar de toekomst’ hebben wethouder Peter Bot (bbA) en twee toekomstige bewoners het startsein gegevens voor de bouw van 37 duurzame eengezinswoningen aan de Appellaan en Notenlaan in Amstelveen. Een voormalig schoolgebouw plus een oude gymnastiekzaal werden daarvoor afgebroken. De 19 koop- en 18 huurwoningen in het middensegment worden in opdracht van Eigen Haard gebouwd door Dura Vermeer.

Doorstroming

Op een na zijn alle nog te bouwen koopwoningen verkocht. “Waar ik echt heel blij van word, is dat we met dit project zorg dragen voor doorstroming op de woningmarkt”, zei Danny Wijnbelt, directeur Ontwikkeling bij Eigen Haard. “Zestien van de negentien koopwoningen zijn gekocht door mensen die een huurwoning achterlaten in Amstelveen. Die kunnen wij weer inzetten voor mensen die op zoek zijn naar een huurwoning.

AVA wil meer woningen voor AV-ers reserveren

Tim Lechner

Tim Lechner

De lokale partij Actief voor Amstelveen (AVA) is het met het woonbeleid van de gemeente niet eens. Er moeten meer woningen naar Amstelveners en minder dan mensen in de regio, vindt zij. Driekwart van de woningen in alle categorieën moet worden gereserveerd voor de eigen inwoners, zegt de partij.

Lijsttrekker Tim Lechner, ooit zelf raadslid voor de VVD en – na daar om een onverkiesbare plaats te zijn gekomen – voorzitter van de Ouderencombinatie (OCA) geworden, waarvan hij zich ook terugtrok (“die is niet te besturen”), zegt dat er een ommekeer in het beleid moet komen, dat hij als VVD-er destijds steunde. Men wonen niet aan de markt overlaten, zegt hij. Daarin ziet hij in Amsterdam het voorbeeld.

Raat: Slecht onderhoud veel sociale huurwoningen

Floortje Gordon

Floortje Gordon

Veel sociale huurwoningen van de corporatie Eigen Haard zijn slecht onderhouden. Dat bleek uit wat wethouder Herbert Raat dinsdagavond in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) zei. Hij antwoordde op vragen van D66-raadslid Floortje Gordon, die klachten had gekregen over achterstallig onderhoud van woningen aan Watercirkel. Onder meer klaagden de bewoners over een slecht functionerende verwarming.

“Wij vinden dat ernstig”, zei Raat. Samen met zijn college Peter Bot had hij recent met de directie van Eigen Haard gesproken. “Veel complexen zijn gewoon niet op orde en daar hoort dat aan Watercirkel ook bij. Het onderhoud is daar ver onder de maat, ook op andere locaties. Amstelveen is gewoon een verdienmodel voor corporaties geworden.”

Volgens Raat is goed onderhoud geen financieel probleem voor corporaties, maar moeten zij er wel een plan voor hebben. “Er moet geïnvesteerd worden in complexen. En anders stuur ik inspecteurs er heen om te zien of die wel voldoen.”

Gemeente: boete voor niet zelf wonen in woning

Herbert Raat

Herbert Raat

De gemeente Amstelveen houdt vast aan de eerder opgelegde boete van 50.000 euro voor het verhuren van een woning in Westwijk Zuidwest. Volgens de eigenaresse is de woning niet gekocht voor de verhuur, maar zij stond niet op dat adres ingeschreven en de woning is na aankoop door verschillende gebruikers bewoond. Ook is na afloop van de zelfbewoningsperiode de woning permanent verhuurd.

Wethouder Handhaving Herbert Raat (VVD): “Vorig jaar ontvingen wij signalen van de Vereniging van Eigenaren. Zij wezen ons op het niet nakomen van de zelfbewoningsplicht en ervoeren overlast. Nieuwe woningen zijn bedoeld voor inwoners die er zelf graag willen wonen. En niet voor een constante aanloop van nieuwe huurders zonder binding met het gebouw of de wijk. Dit onttrekt woningen uit de toch al krappe Amstelveense woningmarkt.”

Afspraak geschonden

Over het zelf bewonen waren destijds afspraken gemaakt het de koopster, die zich er kennelijk niet aan heeft gehouden. Raat geeft toe ook een signaal te willen afgeven voor de komende jaren dat waar een zelfbewoninhsplicht geldt die moet worden nageleefd. “Wij willen tegengaan dat iemand ver van Amstelveen woont en hier wel drie of voer huizen koopt om die te verhuren.”

Ouderen vinden moeizaam geschikte woning

zilver wonenVeel ouderen (44%) hebben zich nog niet georiënteerd op het vinden van een ander huis waar ze comfortabel langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Van hen die zich daar al wel (enigszins) in verdiepten, zegt ruim 4 op de 5 (81,3%) dat er weinig geschikte woningen voor ouderen in hun gemeente voorhanden zijn. Hierdoor verwachten ze te zijner tijd (enorm) moeilijk een geschikte woning te zullen vinden. Ook houden ze de gemeenten (69,9%) en/of woningcorporaties (55,6%) verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dit type woningen. Zo blijkt uit grootschalig onderzoek* van de stichting Zilver Wonen onder ruim 3.800 personen in de leeftijd van 60 tot 80 jaar. Er zijn 3888 mensen tussen de 60 en 80 jaar ondervraagd.

Al steken gemeenten en woningcorporaties er met kop een schouders bovenuit, men acht ook andere instellingen of bedrijven verantwoordelijk. 1 op de 5 ouderen (20,1%) vindt dat de overheid de beschikbaarheid van passende woningen zou moeten faciliteren of stimuleren. 1 op de 10 (11,6%) ziet het meer als een taak van de provincie en 15% is van mening dat er een rol is weggelegd voor private bouwondernemingen en/of projectontwikkelaars.

AVA: Betaalbare woning primair voor Amstelvener

TimAmstelveen blijft in de regio te netjes en laat teveel van haar eigen woningmarkt afsnoepen. Dat zei  Actief voor Amstelveen (AVA) tijdens het donderdag gehouden politieke debat in Uilenstede. Daar waren jongeren van de diverse kandidatenlijsten voor uitgenodigsd. Het ging over de woningbouw.

Alle partijen zijn het er wet over eens dat er te weinig ‘betaalbare’ woningen in Amstelveen staan. Afgezien van het feit dat de meeste er aan jarenlang iets aan hadden kunnen doen, vindt Lechner nar men met een gestrekt been de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in moet.

“Je kunt nog zulke mooie plannen maken, maar dat als Amstelveen in de Metropoolregio Amsterdam niet méér gaat staan voor de belangen van haar burgers gebeurt er niets”, vindt lijsttrekker Tim Lechner. Volgens hem moet het groeiende Amstelveen maar eens een grotere broek aantrekken.