Categorie: "Wonen"

Veel VVE’s voor duurzaam maken flatgebouwen

DSC_1404Ruim 175 bestuursleden van zo’n 100 Amstelveense Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) hebben grote belangstelling voor energiebesparende maatregelen voor appartementsgebouwen. En voor de subsidies en leningen die daarvoor beschikbaar zijn.. Dat bleek volgens de gemeente tijdens een bijeenkomst.

De subsidie betreft een haalbaarheidsonderzoek, de lening het nemen van maatregelen. Tijdens de bijeenkomst informeerde het landelijke Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) de aanwezigen over de Nationale Energiebespaarlening. SVn heeft een groot budget voor financiering van verduurzaming door VVE’s van flatgebouwen.

Start bouw 37 woningen aan Appellaan

Bot (rechts) en twee bewoners

Bot (rechts) en twee bewoners

Met het plaatsen van ‘een bericht naar de toekomst’ hebben wethouder Peter Bot (bbA) en twee toekomstige bewoners het startsein gegevens voor de bouw van 37 duurzame eengezinswoningen aan de Appellaan en Notenlaan in Amstelveen. Een voormalig schoolgebouw plus een oude gymnastiekzaal werden daarvoor afgebroken. De 19 koop- en 18 huurwoningen in het middensegment worden in opdracht van Eigen Haard gebouwd door Dura Vermeer.

Doorstroming

Op een na zijn alle nog te bouwen koopwoningen verkocht. “Waar ik echt heel blij van word, is dat we met dit project zorg dragen voor doorstroming op de woningmarkt”, zei Danny Wijnbelt, directeur Ontwikkeling bij Eigen Haard. “Zestien van de negentien koopwoningen zijn gekocht door mensen die een huurwoning achterlaten in Amstelveen. Die kunnen wij weer inzetten voor mensen die op zoek zijn naar een huurwoning.

AVA wil meer woningen voor AV-ers reserveren

Tim Lechner

Tim Lechner

De lokale partij Actief voor Amstelveen (AVA) is het met het woonbeleid van de gemeente niet eens. Er moeten meer woningen naar Amstelveners en minder dan mensen in de regio, vindt zij. Driekwart van de woningen in alle categorieën moet worden gereserveerd voor de eigen inwoners, zegt de partij.

Lijsttrekker Tim Lechner, ooit zelf raadslid voor de VVD en – na daar om een onverkiesbare plaats te zijn gekomen – voorzitter van de Ouderencombinatie (OCA) geworden, waarvan hij zich ook terugtrok (“die is niet te besturen”), zegt dat er een ommekeer in het beleid moet komen, dat hij als VVD-er destijds steunde. Men wonen niet aan de markt overlaten, zegt hij. Daarin ziet hij in Amsterdam het voorbeeld.

Raat: Slecht onderhoud veel sociale huurwoningen

Floortje Gordon

Floortje Gordon

Veel sociale huurwoningen van de corporatie Eigen Haard zijn slecht onderhouden. Dat bleek uit wat wethouder Herbert Raat dinsdagavond in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) zei. Hij antwoordde op vragen van D66-raadslid Floortje Gordon, die klachten had gekregen over achterstallig onderhoud van woningen aan Watercirkel. Onder meer klaagden de bewoners over een slecht functionerende verwarming.

“Wij vinden dat ernstig”, zei Raat. Samen met zijn college Peter Bot had hij recent met de directie van Eigen Haard gesproken. “Veel complexen zijn gewoon niet op orde en daar hoort dat aan Watercirkel ook bij. Het onderhoud is daar ver onder de maat, ook op andere locaties. Amstelveen is gewoon een verdienmodel voor corporaties geworden.”

Volgens Raat is goed onderhoud geen financieel probleem voor corporaties, maar moeten zij er wel een plan voor hebben. “Er moet geïnvesteerd worden in complexen. En anders stuur ik inspecteurs er heen om te zien of die wel voldoen.”

Gemeente: boete voor niet zelf wonen in woning

Herbert Raat

Herbert Raat

De gemeente Amstelveen houdt vast aan de eerder opgelegde boete van 50.000 euro voor het verhuren van een woning in Westwijk Zuidwest. Volgens de eigenaresse is de woning niet gekocht voor de verhuur, maar zij stond niet op dat adres ingeschreven en de woning is na aankoop door verschillende gebruikers bewoond. Ook is na afloop van de zelfbewoningsperiode de woning permanent verhuurd.

Wethouder Handhaving Herbert Raat (VVD): “Vorig jaar ontvingen wij signalen van de Vereniging van Eigenaren. Zij wezen ons op het niet nakomen van de zelfbewoningsplicht en ervoeren overlast. Nieuwe woningen zijn bedoeld voor inwoners die er zelf graag willen wonen. En niet voor een constante aanloop van nieuwe huurders zonder binding met het gebouw of de wijk. Dit onttrekt woningen uit de toch al krappe Amstelveense woningmarkt.”

Afspraak geschonden

Over het zelf bewonen waren destijds afspraken gemaakt het de koopster, die zich er kennelijk niet aan heeft gehouden. Raat geeft toe ook een signaal te willen afgeven voor de komende jaren dat waar een zelfbewoninhsplicht geldt die moet worden nageleefd. “Wij willen tegengaan dat iemand ver van Amstelveen woont en hier wel drie of voer huizen koopt om die te verhuren.”

Ouderen vinden moeizaam geschikte woning

zilver wonenVeel ouderen (44%) hebben zich nog niet georiënteerd op het vinden van een ander huis waar ze comfortabel langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Van hen die zich daar al wel (enigszins) in verdiepten, zegt ruim 4 op de 5 (81,3%) dat er weinig geschikte woningen voor ouderen in hun gemeente voorhanden zijn. Hierdoor verwachten ze te zijner tijd (enorm) moeilijk een geschikte woning te zullen vinden. Ook houden ze de gemeenten (69,9%) en/of woningcorporaties (55,6%) verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dit type woningen. Zo blijkt uit grootschalig onderzoek* van de stichting Zilver Wonen onder ruim 3.800 personen in de leeftijd van 60 tot 80 jaar. Er zijn 3888 mensen tussen de 60 en 80 jaar ondervraagd.

Al steken gemeenten en woningcorporaties er met kop een schouders bovenuit, men acht ook andere instellingen of bedrijven verantwoordelijk. 1 op de 5 ouderen (20,1%) vindt dat de overheid de beschikbaarheid van passende woningen zou moeten faciliteren of stimuleren. 1 op de 10 (11,6%) ziet het meer als een taak van de provincie en 15% is van mening dat er een rol is weggelegd voor private bouwondernemingen en/of projectontwikkelaars.

AVA: Betaalbare woning primair voor Amstelvener

TimAmstelveen blijft in de regio te netjes en laat teveel van haar eigen woningmarkt afsnoepen. Dat zei  Actief voor Amstelveen (AVA) tijdens het donderdag gehouden politieke debat in Uilenstede. Daar waren jongeren van de diverse kandidatenlijsten voor uitgenodigsd. Het ging over de woningbouw.

Alle partijen zijn het er wet over eens dat er te weinig ‘betaalbare’ woningen in Amstelveen staan. Afgezien van het feit dat de meeste er aan jarenlang iets aan hadden kunnen doen, vindt Lechner nar men met een gestrekt been de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in moet.

“Je kunt nog zulke mooie plannen maken, maar dat als Amstelveen in de Metropoolregio Amsterdam niet méér gaat staan voor de belangen van haar burgers gebeurt er niets”, vindt lijsttrekker Tim Lechner. Volgens hem moet het groeiende Amstelveen maar eens een grotere broek aantrekken.

AVA: ‘B&W denken dat woningloze burger gek is’

AVAB&W denken zeker dat de inwoners van Amstelveen gek zijn, zegt de nieuwe lokale partij Actief voor Amstelveen (AVA). Zij doelt er op dat alle coalitiepartijen vlak voor de verkiezingen over elkaar buitelen om de vertellen dat Amstelveners nauwelijks kans op een woning hebben. Alsof die dat zelf niet weten en het iets nieuws is.

Terwijl de VVD al twaalf, Burgerbelangen acht en D66 vier jaar in het college zit. En volgens AVA is er de laatste vier jaar weinig of niets met het probleem gebeurd.

‘Duidelijk is dat het woningbouwbeleid van het huidige college en ook de gemeenteraad niet heeft gewerkt’, vindt AVA. Zij verwijt de gemeente dat bij nieuwbouw altijd nadruk werd gelegd op doorstroming en bouwen van dure en middeldure woningen, wat starters op de woningmarkt geen dak boven het hoofd opleverde.

ChristenUnie: Bouwen voor iedereen

christenunie_logo1Net als veel andere partijen maakt ook de ChristenUnie zich druk over de (niet) betaalbaarheid van en het tekort aan goedkope woningen in Amstelveen. “Ook de komende jaren zullen wij ons inzetten voor Amstelveense woningzoekenden en voor hen die soms meer dan 10 jaar op een wachtlijst staan”, belooft lijsttrekker en nu factievoorzitter Bert de Pijper. Hij vindt dat de wachtlijsten korter moeten worden.

Volgens hem moeten er meer starterswoningen worden gebouwd en ontvluchtten veel jongeren de laatste jaren weer Amstelveen omdat ze hier geen woning kunnen krijgen. “Onacceptabel”, vindt De Pijper. Hij denkt dat er niet voornamelijk voor middeninkomens moet worden gebouwd, maar voor iedereen. Dat is een ander geluid dan van bijvoorbeeld D66 en het CDA, die juist aan vooral middeldure huurwoningen denken.

D66: middeldure huur niet te betalen

Floor Gordon

Floor Gordon

Dan maar geen parkeergarage eronder. Dat nieuwe inzicht over de bouw van nieuwe woningen komt van D66, die net als andere partijen pleit voor middeldure daken boven het hoofd. Betaalbaar voor huishoudens met een gemiddeld inkomen, zogezegd. Maar betaalbaar blijkt in Amstelveen nu eenmaal vaak onbetaalbaar. Daarom stelt D66, nu deel uitmakend van een coalitie die nog steeds op de totaal mislukte doorstroming gokt, maatregelen voor die daarin enige verandering zouden kunnen brengen.

Terwijl D66-wethouder Maaike Veeningen door de wereld reist om meer bedrijven naar Amstelveen te halen, wat – bij succes – toenemende druk op de woningmarkt geeft, wil haar eigen fractie kennelijk de prijzen van wat middelduur wonen heet omlaag hebben. Want middelduur blijkt voor de groepen die men op het oog heeft (zoals leraren en verpleegsters) gewoon duur. In een uitgebreid opiniestuk geeft D66-raadslid Floortje Gordon (woordvoeder wonen en ruimtelijke ordening) dat toe.

Die legt daarin uit dat de zogenoemde middengroep in deze gemeente eigenlijk niet aan de bak komt, omdat de huur te duur is en men voor koopwoningen geen hypotheek krijgt. Het aantal koopwoningen ligt hier trouwens lager (46%)  dan het landelijk (60%).