Categorie: "Wonen"

Stijgende huizenprijzen raken doorstromer

hypothekerDoor de sterk stijgende huizenprijzen zijn ook huizenkopers in Amstelveen gedwongen een steeds hogere hypotheek af te sluiten. Het gemiddeld hypotheekbedrag nam al een aantal kwartalen achter elkaar toe, blijkt uit onderzoek van de Hypotheker.

Daardoor dreigt vooral de woningmarkt in de Randstad op slot te gaan voor minder vermogende huizenkopers, zoals starters. Voor doorstromers ligt de gemiddelde huizenprijs in heel Nederland nu al boven de nieuwe grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) die met ingang van dit jaar van kracht werd. Doordat huizenkopers in (middel)grote steden uitwijken naar omliggende regio’s worden de woningprijzen daar ook opgedreven.

Recordhoogte

De stijgende huizenprijzen stuwen het gemiddelde hypotheekbedrag omhoog. Amsterdam spant de kroon met gemiddeld 331.331 euro, gevolgd door Utrecht en Den Haag. Bij starters is het landelijk gemiddeld hypotheekbedrag 205.089 euro: een stijging van 6,5 procent in vergelijking met een jaar geleden. Bij doorstromers is sprake van een stijging van 6,3 procent: het gemiddeld hypotheekbedrag is nu 277.016 euro.

Bestemmingsplan wijziging voor Zonnestein

zonnesteinHoewel sommigen ook daartegen weer bezwaren hebben, gaan eindelijk de bestemmingsplannen voor de negen nieuwe woningen aan Zonnestein in procedure. Het gaat om Zonnestein 64 en 66. Tegen de oorspronkelijke plannen ontstond bij omwonenden een storm van protest, waarna de gemeente in feite tegen hen zei: Vertellen jullie dan maar hoe het moet. Op maandag 15 januari houden gemeente en projectontwikkelaar over de plannen een inloopavond in het raadhuis van 19.30 tot 21 uur.

Projectontwikkelaar BPD ging met de omwonenden praten, zonder dat de gemeenteraad al kaders voor de bebouwing had vastgesteld. Pas over de wijziging van het bestemmingsplan, die van 11 januari af zes weken ter inzage ligt, neemt de raad een besluit.

Over de plannen wordt al jaren gediscussieerd. “In 2015 heeft de gemeente een bijzondere aanbesteding uitgeschreven voor de ontwikkeling van Zonnestein 64 en 66”, zegt wethouder Peter Bot van Ruimtelijke Ordening (bbA).

Kans op woningen en nieuwe scholen aan Landtong

verkenning Landtong augustus 2016Gaan de oude scholen aan Landtong tegen de vlakte en komen er nieuwe, plus woningen die € 850 huur per maand kosten? De gemeente onderzoekt of herontwikkeling van dat kan in het gebied tussen Groenhof en Bovenkerkerpolder. De Olmenhof, waarin nu onder meer de Voedselbank is gevestigd, hoort niet bij het plangebied. De gemeente voert de herontwikkeling uit op eigen grond. Er zal trouwens op zijn vroegst over twee jaar gebouwd kunnen worden.

De scholenbouw moet wel compact om alles in het plan te krijgen. Wethouder Peter Bot van Ruimtelijke Ordening (BBA) heeft vorig jaar samen met andere wethouders vorig jaar al het gebied bekeken. Hij constateert dat de schoolgebouwen en gymzalen er nodig vervangen moet worden. “Dat biedt kansen om het gebied opnieuw in te richten en beter te ontsluiten”, zegt hij. Bot ziet daarin ook een impuls voor de wijk Groenelaan en denkt dar de sociale cohesie er beter door wordt. “Wij denken aan woningen en de bestaande speelvoorzieningen worden behouden. De indeling verandert wel. Wat mij betreft bouwen we energiezuinige en duurzame woningen in het betaalbare middeldure segment in een parkachtige omgeving.”

Koopwoningen bij Klaasje Zevenster aan Oranjebaan

2017-maisonnette-klaasjeAan de Oranjebaan worden de appartementen in twee van de daar voor verpleeghuis Klaasje Zevenster te bouwen vijf woontorens verkocht. Het complex bevatte altijd verzorgingshuis Brentano en aanleunwoningen voor ouderen. Onlangs werd van de nieuwbouw een toren door de burgemeester geopend, die onder meer een buurtrestaurant en kapsalon, alsmede kamers voor bewoners omvat.

Er komen 57 appartementen voor de verkoop, die worden ontwikkeld door ontwikkelcombinatie Klaasje Zevenster, waarin BPD Onwikkeling en bouwbedrijf De Nijs participeren. De verkopende partij zegt dat de fietsafstand naar het Stadshart vijf minuten is, waarbij overigens de vraag is hoeveel ouderen er nog fietsen. In elk geval ligt de locatie dichtbij winkelcentrum Bankrashof. Volgens de verkopers wordt de buurt ook ‘autoluw’, hoewel er de komende jaren talloze flats bij worden gebouwd, zoals de woontoren van 70 meter hoog bij Bakrashof en de woonbebouwing aan de Carmenlaan.

Woontoren Brentano geopend

2017-brentano-klaasje-eenhoorn-speech-15-december

(FOTO’S: amstelveenweb.com)

Door samen met directeur Lies Zuidema de toegang naar het restaurant ‘Bij Klaasje’ te, openen, via de onthulling van een boord waarop die naam stond, opende burgemeester Bas Eenhoorn vrijdag een woontoren van Brentano’s vestiging Klaasje Zevenster.

In feite was het bord toen al drie keer onthuld voordat hij de kans kreeg het dunnetjes over te doen, want het stuntelig opgehangen doek ervoor gleed er telkens af. Wat Eenhoorn de opmerking ontlokte: “Je hoeft eigenlijk niks te doen als burgemeester, want het gaat allemaal vanzelf.”

Minder appartementen in KPMG-gebouw

30995_fullimage_schets_De_Bovenlanden_270Er is wel vergunning afgegeven voor de ombouw van het leegstaande voormalige kantoorpand van KPMG aan de Burgemeester Rijnderslaan tot woningen, maar die moet nu worden aangepast, omdat er iets is veranderd. Er kwam een andere eigenaar en die denkt onder meer aan minder appartementen: 307 in plaats van 319, waarvan nu 138 voorde verkoop en 169 voor verhuur.

De nieuwe eigenaar is een ontwikkelingsmaatschappij waarin M.J. de Nijs, Prowinko en De Jong Groep participeren. M.J. de Nijs en UBA gaan voor de verbouwing zorgen, waarmee naar schatting drie jaar is gemoeid. Op 13 december is de gewijzigde vergunning afgegeven, waarmee de ontwikkelaar beter uit de voeten kan. Het nu ontworpen pand sluit beter aan mij de wensen van afnemers en toekomstige bewoners, denkt de eigenaar.

Airbnb mag – proef met woningdelen in heel AV

Floortje Gordon

Floortje Gordon

Het tijdelijk verhuren van een woning – geheel of gedeeltelijk – via Airbnb mag in de toekomst wel, maar hooguit dertig dagen per jaar. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten. Tot nu toe mag het op basis van bestemmingsplannen eigenlijk nergens, maar het gebeurt aan de lopende band en veroorzaakt veel overlast. “Sommige buurten zijn één groot hotel”, constateerde wethouder Herbert Raat.

Overigens vroeg raadslid Floor Gordon (D66) zich af welke burger nu een bestemmingsplan leest, voordat hij gaat verhuren. Er moet dus volgend jaar een nieuw plan komen dat als koepel over alle bestaande bestemmingsplannen geldt om Airbnb bescheiden toe te laten, zonder dat – zoals Raat het noemt – dat een verdienmodel wordt.

In het voorstel van B&W wordt ook het zogenoemde woningdelen en het verhuren van kamers aan bijvoorbeeld studenten min of meer geregeld. Maar daarin bracht D66 via moties en een amendement wel een paar veranderingen in aan. Overigens zal er nog heel wat water door de Amstel stromen voordat de zaak in kannen en kruiken is, want er is veel – onder meer – juridische voorbereiding nog.

Gemeente help nu wel Syrisch gezin (na SP-filmpje)

Marina Casadei

Marina Casadei

“Het kan dus wél”, zegt SP-raadslid Marina Casadei. Haar partij bracht een bericht plus een filmpje op YouTupe naar buiten, samen met de Vrijwilligersraad Minima Amstelveen (VMA), over gebrek aan gemeentelijke hulp aan een gehandicapte Syrische vluchteling en diens gezin. Allerminst het maatwerk, dat B&W zo hoog in het vaandel hebben, vonden SP en VMA.

Terwijl de klachten de ambtenarij bij de gemeente betroffen, vonden B&W dat men met klachten maar naar diezelfde bureaucratie moest en dat het ongepast was aan een individuele casus een filmpje op internet te zetten.

De oudste zoon is ruim een jaar vergeefs bezig geweest om de noodzakelijke hulp te krijgen voor zijn vader die rolstoelafhankelijk is. Op verzoek van het gezin is de schrijnende situatie gefilmd en via YouTube verspreid. “Na een bezoek van vertegenwoordigers van de gemeente zijn er toezeggingen gedaan over verpleging en dagbesteding voor de vader met een beperking. Bovendien is er een aangepaste woning vrij gekomen waar het gezin naartoe kan verhuizen. Het gezin is heel blij met de geboden hulp en de nieuwe woning. De SP is ook blij met het geboden maatwerk”, zegt de partij nu.

VVD: ‘D66 te kritisch over Aibnb’

Paul Feenstra

Paul Feenstra

De verschillen in het lokale liberale kamp bestaan niet of zijn uiterst klein, maar ja met de verkiezingen voor de deur, moet je toch doen of die wel degelijk bestaan. Daarom liet D66 zich iets kritischer uit over Airbnb verhuur dan de VVD, hoewel beide partijen het eigenlijk met het betreffende voorstel van VVD-wethouder Herbert Raat eens zijn.

Je mag je huis of deel daarvan hooguit 30 dagen per jaar verhuren aan vakantiegangers en moet aantonen dat je er zélf in woont, maar bijvoorbeeld ook even met vakantie bent. Dar is de helft van het aantal dagen dat Amsterdam hanteerde, maar die stad wil nu het Amstelveense voorbeeld daarin volgen. Maar hoe gaat de gemeente dat allemaal controleren, vroeg D66 zich af. Die fractie kwam dus met een persbericht naar buiten, waarin nogal kritisch over de uitvoering van de plannen werd gedaan. Die kritiek gaat kennelijk de VVD een beetje te ver. “Daarbij overweegt D66 hierover een motie in te dienen”, zegt VVD-raadslid Paul Feenstra.

Kennelijk zal zijn fractie die eventuele motie niet steunen, war in de voornamelijk liberale coalitie een aardverschuiving zou zijn, hoewel men gewoon het bestaande college van B&W wil houden, dus de politieke soep zal wel niet zo heet worden gedronken als electoraal gegeten.

Druk op lokale woningmarkt blijft stijgen

Handwegkerk

Handwegkerk

De druk op de woningmarkt in Amstelveen neemt onverminderd toe, constateert wijkkrant Gondelkoerier in Waardhuizen / Middelhoven. “Op te koop aangeboden huizen wordt veelal (ver) boven de vraagprijs geboden.” War dat betreft voer Amsterdam de lijst aan, maar staat Amstelveen landelijk op de vijfde plaats.

Volgens de banken raakte de woningmarkt door de lage rente en het herstelde vertrouwen in de economie oververhit. De realiteit is dat Amstelveen tegen de vraag niet op kan bouwen. Er waren bijvoorbeeld 140 geïnteresseerden in een

En voor de 35 woningen die aan de Oostelijke Poeloever worden gebouwd zijn er duizend geïnteresseerden, van wie er 400 tenslotte inschreven voor kavels en appartementen bij de Handwegkerk.

De gemeente laat vooral bouwen in de (middel) dure koop- en huursector en vindt dat er in de sociale sector woningen voldoende zijn, die helaas goeddeels worden bezet door scheefwoners (mensen die voor zo’n woning teveel verdienen).