Categorie: "Wonen"

AVA: ‘B&W denken dat woningloze burger gek is’

B&W denken zeker dat de inwoners van Amstelveen gek zijn, zegt de nieuwe lokale partij Actief voor Amstelveen (AVA). Zij doelt er op dat alle coalitiepartijen vlak voor de verkiezingen over elkaar buitelen om de vertellen dat Amstelveners nauwelijks kans op een woning hebben. Alsof die dat zelf niet weten en het iets nieuws is.

Terwijl de VVD al twaalf, Burgerbelangen acht en D66 vier jaar in het college zit. En volgens AVA is er de laatste vier jaar weinig of niets met het probleem gebeurd.

‘Duidelijk is dat het woningbouwbeleid van het huidige college en ook de gemeenteraad niet heeft gewerkt’, vindt AVA. Zij verwijt de gemeente dat bij nieuwbouw altijd nadruk werd gelegd op doorstroming en bouwen van dure en middeldure woningen, wat starters op de woningmarkt geen dak boven het hoofd opleverde.

ChristenUnie: Bouwen voor iedereen

Net als veel andere partijen maakt ook de ChristenUnie zich druk over de (niet) betaalbaarheid van en het tekort aan goedkope woningen in Amstelveen. “Ook de komende jaren zullen wij ons inzetten voor Amstelveense woningzoekenden en voor hen die soms meer dan 10 jaar op een wachtlijst staan”, belooft lijsttrekker en nu factievoorzitter Bert de Pijper. Hij vindt dat de wachtlijsten korter moeten worden.

Volgens hem moeten er meer starterswoningen worden gebouwd en ontvluchtten veel jongeren de laatste jaren weer Amstelveen omdat ze hier geen woning kunnen krijgen. “Onacceptabel”, vindt De Pijper. Hij denkt dat er niet voornamelijk voor middeninkomens moet worden gebouwd, maar voor iedereen. Dat is een ander geluid dan van bijvoorbeeld D66 en het CDA, die juist aan vooral middeldure huurwoningen denken.

D66: middeldure huur niet te betalen

Floor Gordon

Dan maar geen parkeergarage eronder. Dat nieuwe inzicht over de bouw van nieuwe woningen komt van D66, die net als andere partijen pleit voor middeldure daken boven het hoofd. Betaalbaar voor huishoudens met een gemiddeld inkomen, zogezegd. Maar betaalbaar blijkt in Amstelveen nu eenmaal vaak onbetaalbaar. Daarom stelt D66, nu deel uitmakend van een coalitie die nog steeds op de totaal mislukte doorstroming gokt, maatregelen voor die daarin enige verandering zouden kunnen brengen.

Terwijl D66-wethouder Maaike Veeningen door de wereld reist om meer bedrijven naar Amstelveen te halen, wat – bij succes – toenemende druk op de woningmarkt geeft, wil haar eigen fractie kennelijk de prijzen van wat middelduur wonen heet omlaag hebben. Want middelduur blijkt voor de groepen die men op het oog heeft (zoals leraren en verpleegsters) gewoon duur. In een uitgebreid opiniestuk geeft D66-raadslid Floortje Gordon (woordvoeder wonen en ruimtelijke ordening) dat toe.

Die legt daarin uit dat de zogenoemde middengroep in deze gemeente eigenlijk niet aan de bak komt, omdat de huur te duur is en men voor koopwoningen geen hypotheek krijgt. Het aantal koopwoningen ligt hier trouwens lager (46%)  dan het landelijk (60%).

Raat weigert sommatie rectificatie ‘witte school’

Directeur Bartijn Dekker van Bouwheere Aannemersbedrijf BV heeft wethouder Herbert Raat gesommeerd diens uitlatingen in het tv-programma ‘Opgelicht’ (avro-tros) royaal te rectificeren. Raat is dat niet van plan, blijkt uit een brief aan Dekker. In de uitzending zei hij dat zonder vergunning slopen van het dak van de ‘witte school’, een gemeentelijk monument aan de Savornin Lohmanlaan, een ‘vreselijke situatie’ is ontstaan. Dekker beschuldigt de wethouder van ‘belediging, laster en smaad’.

Raat liet vorig jaar onmiddellijk de bouw stil leggen. De particuliere basisschool van Florencius BV, eigenaar van het pand, wilde er een verdieping op laten zetten. Bouwheere vroeg wel een vergunning aan, maar die kon niet in behandeling worden genomen, omdat er informatie ontbrak. De gemeente vroeg daarom, maar er kwam nooit antwoord, waarna Bouwheere zonder vergunning toch aan het slopen ging. Inmiddels heeft Florencius – niet wetend van de monumentale status van het gebouw en het niet aanwezig zijn van een vergunning – gebroken met het bedrijf en excuses aan B&W aangeboden. Volgens Raat voelde de directie van dat bedrijf zich ‘belazerd’ door de bouwer.

EnergieOntbijt in de Meent

Impressie van het zesde EnergieOntbijt, Foto: Eric Snoeijs.

Donderdagochtend 8 maart wordt het zevende EnergieOntbijt gehouden. Thema:  Verduurzamen van woningen uit de jaren ’70 en ’80 in de wijk Waardhuizen-Middenhoven. Van 8.30 uur af zijn bewoners en ondernemers uit die wijk en andere geïnteresseerde Amstelveners welkom bij (wijk) stichting WaMi in de grote zaal van Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3 in Amstelveen.

Volgens BBA-wethouder Peter Bot van Duurzaamheid zijn woningen in die wijk meestal goed geïsoleerd. “Daardoor is het een uitdaging verder te kijken naar mogelijkheden van het verduurzamen van deze woningen, zegt hij.”

René Valk, bestuurder Stichting Ontmoeting Waardhuizen-Middenhoven: “Wegens de goede isolatie is energie opwekken met zonnepanelen mogelijk interessant voor de wijkbewoners. Veel tuinen liggen ook op het Zuiden. Informatie over gevelpanelen die energie opwekken kan daarom nuttig voor hen zijn.”

Bijeenkomst VVE’s over verduurzamen flats

Foto: amstelveenweb.com

Waar die precies wordt gehouden, weet de gemeente nog niet, maar de besturen van Verengingen van Eigenaren worden door de gemeente uitgenodigd voor een bijeenkomst op 8 maart (16.00 tot 18.00 uur) over het verduurzamen van flats.

De gemeente wil namelijk in 2040 onafhankelijk zijn van fossiele energiebronnen. Of de eigenaren van appartementen daar maar aan meewerken. Vorig jaar heeft de gemeente het Duurzaamheidsfonds Amstelveen opgericht om initiatieven die bijdragen aan het verminderen van fossiele energie en opwekken van duurzame energie te bevorderen. Ook VvE’s kunnen gebruik maken van dat fonds. Zij kunnen bijvoorbeeld een subsidie krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek naar energiebesparende maatregelen of, onder voorwaarden, een lening voor uitvoering daarvan.

 Fonds

Volgens de gemeente denken veel VvE’s al na over maatregelen om gebouwen te verduurzamen, zoals gevelisolatie, HR++ glas of zonnepanelen, maar weten zij niet welke maatregelen te kiezen en hoe die te financieren. Tijdens de informatiebijeenkomst krijgen de VvE’s uitleg over het Duurzaamheidsfonds, de Nationale Energiebespaarlening voor VvE’s, informatie over landelijke subsidies en bij voldoende belangstelling: de mogelijkheden voor aansluiting op stadswarmte (voor VvE’s ten noorden van de A9) en informatie over zonnepanelen of led-verlichting.

SP en GroenLinks tegen bouw villa’s aan Poeloever

Tessa van Wijnen

GroenLinks en SP stemden woensdag tegen een bestemmingsplan dat de bouw van nieuwe villa’s en andere woningen mogelijk maakt aan de Oostelijke Poeloever (bij de Handwegkerk), waarvan overigens drie raadsleden of oud-raadsleden er één kopen. Tessa van Wijnen van GroenLinks vroeg zich af of er geen sprake was van belangenverstrengeling en zou graag zien als nu nog zittende raadsleden er een huis willen kopen die niet mee stemden over het voorstel aan de raad.

Floor Gordon van coalitie partij vond de lange ‘doorlooptijd’ van twaalf jaar, voordat de bouw aan de Poeloever rond is, wel bijzonder. Er zijn allerlei vertragende omstandigheden geweest, gaf zij toe, maar intussen zijn de omstandigheden en inzichten sinds 2006 wel veranderd. Zij kwam met een motie waarin B&W werd gevraagd te onderzoeken wat de juridische mogelijkheden zijn om herontwikkelingen te versnellen en daarmee ook de houdbaarheidstermijn van ruimtelijke plannen te verkorten. “Op een pak melk staat een houdbaarheidsdatum”, zei ze. In de motie, die door de gemeenteraad unaniem werd aangenomen, staat ook dat B&W dit jaar met de resultaten van het onderzoek moeten komen en met een voorstel om de voortgang van eventuele ‘herijking’ van de uitgangspunten van vertragende projecten voor te leggen aan de gemeenteraad. Tot nu toe heeft de gemeenteraad voor vertragingen geen kaders afgesproken.

Enquête GroenLinks over bestemming Griffioen

Lennart Looze. Foto: Katja Mali Fotografie.

Het gebouw waarin nu het cultuurcentrum Griffioen van de Vrije Universiteit is gevestigd, moet na de verhuizing ervan naar Amsterdam, blijven bijdragen aan Uilenstede. Dat moet een bruisend centrum voor studenten worden, vindt GroenLinks.

Van die partij staat de op Uilenstede wonende student politicologie Lennart de Looze op een verkiesbare plaats als kandidaat gemeenteraadslid. Die hoort graag van andere studenten op Uilenstede hun mening en heeft daarom een enquête gelanceerd. Ook andere, niet in Uilenstede wonende Amstelveners kunnen hun mening geven. Daar richt de partij zich vooral op de bezoekers van het cultuurcentrum.

“Wij willen van de inwoners horen wat zij graag met het leegkomende gebouw van de Griffioen op Uilenstede zouden doen,” zegt hij.  De enquête van GroenLinks is te vinden op de website amstelveen.groenlinks.nl en de sociale mediakanalen van de partij. Het invullen duurt maximaal 5 minuten, zegt de partij. GroenLinks zal de uitkomsten ook op haar website publiceren. De Looze: “We zullen de peiling meenemen op het moment dat de plannen voor het theatergebouw op Uilenstede besproken worden in de Amstelveense gemeenteraad. Uiteraard leggen we de uitkomst ook voor aan DUO, de eigenaar van het gebouw.”

Website amstelveen.groenlinks.nl. Facebook: nl-nl.facebook.com/groenlinksamstelveen

 

 

 

Nieuwe woonregeling riekt naar verbieden

Floortje Gordon

“Het gevoel kan ontstaan dat allerlei dingen nu niet meer mogen”, zei Floor Gordon van D66 dinsdagavond in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN). Eigenlijk vertolkte zij daarmee een opvatting die breed in de politiek bestaat over het beleid van de gemeente om Airbnb te beperken (hooguit 30 dagen oer jaar) en ook het delen van woningen aan regels te onderwerpen. Daarvoor moet de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit nemen.

Het gaat er om orde op zaken te stellen en overlast door tijdelijk woningverhuur te voorkomen. Maar het beleid lijkt er op dat allerlei dingen worden verboden die voorheen wel mochten. Maar wat is het gevolg voor al bestaande situaties, vroeg de commissie zich af. Het riekt naar verboden, zei Paul Feenstra van de VVD. Er moet een definitieve regeling komen, maar tot dan toe zitten wij met een gebrekkige, vond Feenstra.

Er wordt beleid ontwikkeld voor het hebben van Bed & Breakfast en het splitsen van woningen. Dat bestaat op dit moment eigenlijk niet. In de toekomst komt er een soort paraplubestemming maar nu is een voorbereidingsbesluit daarvoor nodig. De bestaande situatie wordt als het ware bevroren.

Raat wil voorrang jongeren bij woningtoewijzing

Hoewel zij nog altijd het niet of nauwelijks werkende doorstromingsbeleid op de woningmarkt voorstaan en scheefwoners (mensen die daarvoor teveel verdienen) uit sociale huurwoningen willen krijgen, stelt wethouder Herbert Raat van Wonen (VVD) nu toch voor exclusief voor Amstelveense jongeren vijftig woningen per jaar te reserveren. Dat moet corporatie Eigen Haard dan verder regelen.

Het nu bestaande regionale toewijzingssysteem werkt voor geen meter, constateert Raat. Hij heeft in de plaatselijke Huisvestingsverordening een ontsnappingsmogelijkheid ontdekt die in het voordeel van jongeren kan werken. Dat zal menige klagende Amstelvener als muziek in de oren klinken, maar misschien even zoveel inwoners doen constateren dat het voordeel voor de jongeren van 22 tot 32 jaar in het nadeel van iets ouderen (of juist jongeren) werkt. Voor het nu regionaal opgezette systeem van toewijzen, waarbij maar weinig woningen naar Amstelveners mogen gaan, geeft Raat weinig goede woorden over. “Het systeem is er niet op gericht of je een woning nodig hebt, maar hoe lang je ingeschreven staat bij Woningnet. Het gevolg: woningen gaan vooral naar mensen van buiten Amstelveen”, schijft hij op zijn weblog.