AVA: Betaalbare woning primair voor Amstelvener

Amstelveen blijft in de regio te netjes en laat teveel van haar eigen woningmarkt afsnoepen. Dat zei  Actief voor Amstelveen (AVA) tijdens het donderdag gehouden politieke debat in Uilenstede. Daar waren jongeren van de diverse kandidatenlijsten voor uitgenodigsd. Het ging over de woningbouw.

Alle partijen zijn het er wet over eens dat er te weinig ‘betaalbare’ woningen in Amstelveen staan. Afgezien van het feit dat de meeste er aan jarenlang iets aan hadden kunnen doen, vindt Lechner nar men met een gestrekt been de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in moet.

“Je kunt nog zulke mooie plannen maken, maar dat als Amstelveen in de Metropoolregio Amsterdam niet méér gaat staan voor de belangen van haar burgers gebeurt er niets”, vindt lijsttrekker Tim Lechner. Volgens hem moet het groeiende Amstelveen maar eens een grotere broek aantrekken.

AVA verwijdt coalitiepartij Burgerbelangen (BBA) dat die tijdens het debat nog maar eens liet weten dat Amstelveen zijn plaats moet weten. Met die opvatting moet de gemeente altijd dansen naar de pijpen van grote broer Amsterdam, vindt de partij. Actief voor Amstelveen zegt voor samenwerking in de MRA te zijn maar waarschuwt dat ook in Amsterdam stemmen opgaan om er woningen beter te beschermen voor Amsterdammers.

Lchner: “Wij willen niet achter de muziek aanlopen maar actief aan de voorkant de belangen van Amstelveners voorop stellen. Doe je dat niet dan wordt Amstelveen, zoals het ook bij de Vervoersregio met openbaar vervoer is gegaan, links en rechts ingehaald en komt Amstelveen er bekaaid vanaf. De MRA moet de belangen van Amstelveen respecteren. Is dat niet het geval dan moet worden overwogen uit dit overleg te stappen.”

 

 

 

Lees ook:AVA wil meer woningen voor AV-ers reserveren
Lees ook:Tim Lechner voorzitter Ouderencombinatie
Lees ook:Twee nieuwe partijen bij raadsverkiezing
Lees ook:VVD: al genoeg sociale woningen in Amstelveen
Lees ook:Voorzitter Lechner stapt op bij OCA in chaos

32 reacties op “AVA: Betaalbare woning primair voor Amstelvener

 1. Kees

  Hetzelfde geldt voor het OV. Amsterdam heeft gewoon een te dikke vinger in die regioraad, die ook zich ook trouwens geheel aan het democratische toezicht onttrekt.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Rotary-vriendje

  Volgens mij zei Lechner helemaal niets gisteravond tijdens het debat, want hij deed niet mee aan het debat. Het was alleen voor de wat jongere politicus, waarbij ze bij de heer Adriaans een oogje toeknepen.

  Maar over het debat zelf. Het was een waterval van ‘open deuren’. Wij zijn voor meer betaalbare woningen in Amstelveen; er moet worden bijgebouwd. Ja, zelfs de partijen die al jarenlang in het college zitten. Dan moet je lef hebben.

  Wij willen de veiligheid verhogen in Amstelveen. Allemaal. Alsof er een partij is die dat niet nastreeft. Maar qua diepgang spande Ewa Petiet wel de kroon. “We moeten betere oplossingen voor problemen vinden in Amstelveen. Net zoals D666 wil BBA een goede woonomgeving, een goede leefomgeving en een goede zorg- en welzijnsomgeving. Fantastisch toch!

  Nee, gezellig was het wel, maar net als landelijk, is het niveau angstwekkend laag. Maar oprecht, het geeft niet, want we hebben het prima hier in Amstelveen.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Kees

   Het woningbeleid waar we de VVD, D’66, bbA en PvdA de afgelopen periode op mogen afrekenen is dat men nu geen mensen uit de zorg, starters in het algemeen, leerkrachten, politieagenten , lager administratief personeel en dienstensector hier niet meer kan huisvesten, terwijl er een tekort aan diverse van deze groepen op de arbeidsmarkt dreigt. Zij zullen dus wegtrekken. Waarmee blijven wij dan zitten? Ouderen, grootverdieners, expats en minima. Prima hoor, dat de gehele (lagere)middenklasse dan weg is. En dat allemaal dankzij de visie van de afgelopen jaren verpersoonlijkt in de hr. Raat.

     /   Beantwoorden  / 
  2. 😂

   @rv Snap dat nou joh, ergens wil hij toch nog een deurtje naar zijn “ouwe vreunden “van de VVD open houden. Tenslotte heeft hij toch voor hen een poosje in de raad gezeten en ook een tijdje bij RTVA ! Je weet nooit wat ze in de toekomst nog voor hem zien zitten. Nooit alle schepen achter je verbranden.

     /   Beantwoorden  / 
 3. Kees

  Vreemd dat ik hier nog geen verslag heb mogen vinden van het debat.

    /   Beantwoorden  / 
 4. App

  ‘Te netjes’ noemt Lechner de opstelling van Amstelveen in de diverse gremia waarin over belangen van de inwoners van Amstelveen wordt beslist.

  Lechners typering is op zichzelf ook weer véél te netjes.

  Amstelveen is namelijk sloom, slaafs en zelfs ronduit nalatig als het gaat om de behartiging van onze belangen. Niet alleen de Metropool Regio Amsterdam profiteert daarvan, maar ook Schiphol en Rijkswaterstaat. Daaraan ‘danken’ wij reeks narigheden die ik van Johan Bos niet mag opsommen. Dat is namelijk niet netjes..

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Hoewel ij tegen uw onzin niet op kan, heb ik de indruk dat ik keer op keer uw herhalingen toeliet. Als u eens nieuwe narigheden te berde wilt brengen zie ik die graag tegemoet. Oude ook trouwens, maar die kun je bepaald niet verrassend noemen. Ofwel: Uw kritiek bevat nooit eens nieuwe gezichtspunten.

     /   Beantwoorden  / 
  1. Frank Bikker

   Dit waren enkel maar inleidingen. En dan voor het overgrote deel open deuren in trappen. Ik kreeg bijvoorbeeld nergens te zien dat de oppositie de huidige coalitie eens de maat nam over de afgelopen regeringsperiode .

     /   Beantwoorden  / 
 5. App

  “Amstelveen blijft in de regio te netjes en laat teveel van haar eigen woningmarkt afsnoepen.”

  Dat zei Tim Lechner van Actief voor Amstelveen (AVA).

  Burgemeester Eenhoorn oordeelde onlangs op soortgelijke wijze over de slaafse opstelling van Amstelveen in het overleg met andere gremia. (Zie uw eigen weblog hierover.)

  @JB, is het redelijk om van mij een nieuw gezichtspunt te verlangen, terwijl dit probleem zelfs nog niet door het Amstelveense bestuur wordt erkend, laat staan aangepakt?

  De reeks narigheden omvat o.a. gebrekkige optimalisering Stadshart, open verkeersgoot A9 en problematische aansluiting daarvan op lokale infrastructuur, overlast en luchtvervuiling door Schiphol en A9, opheffing van haltes openbaar vervoer, onvoldoende woningbouw voor starters en middengroepen, falende zorg, kostbare hobby’s van wethouders en ingekapselde media.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   De reeks narigheden omvat uw vaste rijtje dus. Maar is de lijst niet langer te maken? De gemeente doet toch helemaal niks goed?

     /   Beantwoorden  / 
 6. App

  OK, omdat u zo aandringt, hierbij nog wat aanvullingen van de lijst narigheden die het gemeentebestuur te verwijten vallen:

  Afvalinzameling verslechtert voor veel bewoners vanwege de ondoordachte opzet en uitvoering ervan. Ipv een geringe korting hebben zij liever een zorgvuldige uitvoering van de wettelijke plicht voor de gemeente om huisvuil bij de woningen op te halen.

  Randwijcklaan 13 is onlangs toegevoegd aan de lijst van onverklaarbare beslissingen van wethouder Raat (VVD). Een miljoen euro gemeenschapsgeld voor een houten gebouwtje dat voor de verkoper nog slechts een negatieve sloopwaarde had en waarvan de bestemming nog onzeker is.

  De lijst kan ook nog aangevuld worden met de gebrekkige handhaving van regels, zoals scooterverbod in voetgangersgebied, alcoholverbod in openbare ruimte, geluidsoverlast van evenementen, maximum snelheid, te hard en door rood licht rijden, lawaaiige motoren, afval op straat.

  Gemeentelijke voorlichting voldoet niet aan democratische eisen van openheid en eerlijkheid.

  Er is bovendien te weinig waarborg voor journalistieke onafhankelijkheid om de politieke, bestuurlijke en bureacratische macht kritisch te volgen en te beoordelen.

  Van een open en eerlijk openbaar publiek debat is in Amstelveen geen sprake en dat is helaas goed te merken.

  Is de lijst zo wel lang genoeg, JB? Al deze narigheden mogen (moeten) worden herhaald zolang het gemeentebestuur niet merkbaar aan verbetering ervan werkt. Mooie praatjes vullen geen gaatjes.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Ik zie niks nieuws in die lijst. Over mislukt afvalbeheer (helaas geen zaak van Raat). Randwijcklaan 13, handhaving op het Stadsplein, voorlichting en media hebt u het meen ik toch al eerder gehad. Laten we het kort houden: Niets van wat de gemeente – en in het bijzonder Herbert Raat doet – is goed. Zullen we het daar gewoon bij laten?

     /   Beantwoorden  / 
   1. 😂

    Als Raat er een miljoen tegenaan had gegooid voor handhaving scooterverbod, rokers onder het afdak, zwerfvuil en last but least zijn excuses ,liefst met smartengeld aan de hr. Van Waning had aangeboden was Raat de beste bestuurder ter wereld. Tjeempie dat was ik nog vergeten, er minimaal 100 miljoen voor die tunnel!

    Niet omdat dat goed zou zijn geweest voor alle Amstelveners maar voor de hr. Van Waning, omdat dit allemaal zaken zijn die zich in een straal van 500m van zijn appartementje afspelen .

      /   Beantwoorden  / 
    1. App

     Fijn dat je mijn naam noemt. Dat mag ik hier zelf namelijk niet.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Robbie

      Je kunt jezelf ook ‘adelborst’ noemen i.p.v. dat malle ‘App’

        /  
   2. App

    Handhaaft Raat het scooterverbod, het alcoholverbod en het rookverbod niet omdat die binnen een straal van 500 meter van mijn woning gelden?

    Alles is mogelijk in het liverale Amstelveen.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Johan Bos

     Dat hebben alle lezers nu al honderden keren van u gehoord. Het wordt echt vervelend. Als u iets wilt veranderen, kunt u stemmen op een politieke partij of zelf kandidaat raadslid worden. Nu niet meer, natuurlijk, maar dat was u niet van plan, denk ik. Het is gemakkelijker aan de zijlijn kritiek op iemand te hebben, geef ik toe. Maar steeds dezelfde woorden wordt echt saai.

       /   Beantwoorden  / 
 7. App

  Waarom mogen alleen nieuwe narigheden worden vermeld? Zij moeten immers allemaal worden meegewogen bij de komende verkiezingen.

  Raat maakte afvalbeheer tot zijn zaak door goede sier te maken met de 8 euro korting die de Amstelveners krijgen in ruil voor slechtere dienstverlening door de gemeente.

  Had ik het zwembadje in de Poel al genoemd? Dat VVD-speeltje heeft Amstelveen ook een miljoen euro gekost. En het eind van die kostbare ellende is nog niet in zicht, want dat onding moet ook nog eens worden afgevoerd.

  Op uw aandringen mag het bunkerdebacle niet onvermeld blijven. Dat is immers ook een private hobby van onze lokale Poetin.

  Zo genoeg?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Elke dag hetzelfde wegen, c.q. in dezelfde woorden weergegeven kritiek, wordt ook eentonig. Maar ik zie dat u zelf bij afvalbeheer weer een manier hebt gevonden, om Raat te bashen. Nogmaals: Ik zie echt niets nieuws.

     /   Beantwoorden  / 
 8. App

  Zijn de betaalbare woningen van AVA dan nieuws? Zijn eindeloze herhalingen van die klacht/wens wel toegestaan, alsmede die over duurzaamheid, thuis- en ouderenzorg?

  Klachten en wensen mogen wmb worden herhaald zolang er te weinig wordt verbeterd. Afval is zeer actueel, evenals die andere zaken die ik noemde.

  U wilt echter alleen positieve dingen over Raat (VVD) lezen en schrijven.

    /   Beantwoorden  / 
 9. App

  JB, welke nieuwe gezichtspunten bevat uw kritiek? U herhaalt alleen maar dat ik mijzelf herhaal, maar u voegt zelf niets inhoudelijks toe aan de discussie. Anderen ook niet, trouwens. Hun persoonsgerichte aanvallen laat u ongemoeid.

  Ik noemde al die narigheden omdat u mij. daartoe uitnodigde. Als niemand op die dingen mag wijzen, blijft alles bij het oude en kan Raat ongehinderd zijn gang blijven gaan met foute beslissingen, wanbeleid, gebrekkige handhaving en kostbare privé hobby’s.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Ja reageren op herhaling is nu eenmaal herhaling. Persoonsgerichte aanvallen zal ik niet of nauwelijks, maar uw allergie leidt soms tot onzinnige conclusies. Zullen we nu echt stoppen met telkens opnieuw en tot in den treuren oude koeien uit de sloot, c.q. de verkeersgoot te halen? Alle beslissingen van Raat zijn fout, ook al krijgt hij groen licht van de gemeenteraad. Dat weten wij nu. Als u echt niets nieuws hebt te melden, haal ik uw herhalingen weg. Zal in uw ogen wel weer niet democratisch zijn, maar het komt misschien de leesbaarheid ten goede.

     /   Beantwoorden  / 
   1. App

    JB, het zijn geen oude koeien, maar actuele en nog springlevende problemen die het gevolg zijn van foute beslissingen (A9, zwembad, bunker, Randwijck 13, etc) en wanbeleid (afval, woningbouw, zorg, openbaar vervoer, Schiphol, Stadshart, luchtvervuiling, gebrekkige handhaving, etc).

    Als problemen niet mogen worden benoemd, worden zij niet opgelost. Als wanbeleid niet aan de kaak mag worden gesteld, verandert er niets, ook niet na de verkiezingen.

    Waar dient dit forum anders voor?

      /   Beantwoorden  / 
    1. Johan Bos

     Ik heb nooit iets gezien van alle onderwerpen die u noemt waartegen u een nieuw licht werpt. Alleen dat er wanbeleid wordt gevoerd, maar dat weten we dus al en noemde ik daarom oude koeien. Maar oude moeien blijven voor u actueel…

       /   Beantwoorden  / 
   2. App

    Nu u beaamt dat al die dingen die van u niet genoemd mogen worden inderdaad het gevolg zijn van wanbeleid en verkeerde beslissingen, kunnen wij gaan nadenken en discussiëren over herstel en verbetering ervan.

    Waarmee zullen wij beginnen? A9, afvalinzameling, openbaar vervoer, Stadshart, sociale woningbouw, thuis- en ouderenzorg, handhaving, fietspaden? Zegt u het maar.

    Het is tenslotte verkiezingstijd en wij kunnen nu nog van de huidige coalitie af.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Johan Bos

     Wanbeleid is een constatering uwerzijds die ik overnam. Maar bespaar mij en andere lezers de al vaak en steeds in dezelfde bewoordingen weergegeven kritiek op de vaste lijst van projecten, waarvan er naar u smaak niet een deugt. Dat is geen discussie, zoals u het noemt. maar eenzijdige herhaling van klachten. Spreek eens in tijdens een raadscommissie, opdat die terecht komt waar die hoort: Bij de gemeenteraad, het democratisch gekozen orgaan dat deze stad (naar uw mening totaal verkeerd) leidt.

       /   Beantwoorden  / 
    2. App

     U wilt Raats wanbeleid verdoezelen en daarom noemt zijn miskleunen ‘oude koeien’, ook al zijn zij actueel en gaan zij nog veel geld kosten (bunker, Randwijck 13, zwembad) cq veel ellende opleveren (A9, gebrekkige handhaving, Stadshart).

       /   Beantwoorden  / 
     1. Johan Bos

      Uw krankzinnige beschuldiging is mij bekend. Kan me niet herinneren dat ik uw kritiek over door u gesignaleerde miskleunen weigerde. Maar steeds hetzelfde zeggen, is voor de lezers vermoeiend (als zij het nog willen lezen trouwens). Hoezo discussie? Alle actuele ontwikkelingen bestrijdt u steeds opnieuw met verwijzingen naar gebrekkige handhaving, A9, bunker, Stadshart etc. U hebt natuurlijk niets anders, maar het wordt vervelend.

        /  
 10. App

  Op dit forum mag zelfs in verkiezingstijd dus niet over foute beslissingen en wanbeleid van het huidige gemeentebestuur worden geschreven. Dat is inderdaad niet erg democratisch.

  De locatie van mijn huis is mijn persoonlijke levenssfeer en doet hier niet ter zake.

    /   Beantwoorden  / 
 11. App

  U reageerde al meteen heftig op mijn eerste reactie op uw artikel over de kritiek van Lechner op het ‘te nette’ (lees: slaafse) gemeentebestuur. Ik noemde zelf geen enkel voorbeeld van Raats verkeerde beslissingen en wanbeleid.

  U noemde het meteen allemaal onzin en daagde mij uit om voorbeelden te geven.

  Van die gelegenheid heb ik gebruik gemaakt door actuele miskleunen te noemen waar wij nog veel narigheid aan zullen beleven. Daar werd u helemaal wild van.

  Laat mij toch gewoon mijn inhoudelijke commentaar geven zonder dat u daar steeds zo heftig op reageert.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.