Categorie: "Wonen"

Hypotheker: lang rentevast heeft risico’s

Nw-logo-de-HypothekerHuizenkopers in Amstelveen kiezen steeds vaker voor een langere rentevaste periode. Landelijke cijfers uit de Hypotheek Index wijzen uit dat in het afgelopen kwartaal de voorkeur voor een rentevaste periode van 30 jaar bijna is verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden. Eén op de vijf huizenkopers kiest voor een rentevaste periode van 30 jaar. Ook in Amstelveen wint een langere rentevaste periode snel aan populariteit. Daar kleven risico’s aan, zegt De Hypotheker

Lang niet altijd wordt bijvoorbeeld de rentevaste periode volgemaakt, met als risico dat men jarenlang een te hoge rente betaalt. Naar schatting wordt slechts vijf procent van de hypotheken meeverhuisd naar een nieuwe woning.

D66 wil voorkeur leraren op woningmarkt

Anne-Mieke van der Vet

Anne-Mieke van der Vet

Over wat heel Amstelveen al weet, dat er te weinig betaalbare woningen zijn in de gemeente, heeft D66 in de gemeenteraad nu schriftelijke vragen aan B&W gesteld. De fractie vreest met name dat daardoor het lerarentekort in Amstelveen de komende jaren oploopt. Zij pleit voor de bouw, overigens net als andere partijen, zoals het CDA, voor meer ‘middeldure’ huurwoningen (€ 710 tot € 1000).

De partij zegt van diverse scholen signalen te hebben ontvangen dat de krappe Amstelveense woningmarkt hinder oplevert bij het vervullen van vacatures. Van haar eigen wethouder van onderwijs, Maaike Veeningen, wil zij weten hoe groot het lerarentekort is en of daar het gebrek aan betaalbare woningen een rol in speelt.

Gemeente pakt overlast Airbnb aan

airbnbDe gemeente wil de overlast door tijdelijke verhuur van woonruimte via Airbnb gaan aanpakken. Verhuurders krijgen een meldplicht en de maximale verhuurduur is 30 dagen, hebben B&W besloten. In de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur komt de zaak op 28 november aan de orde en op 13 december in de gemeenteraad.

Woningdelen wordt in een door de gemeenteraad aan te wijzen deel van de gemeente, onder voorwaarden, toegestaan.

B&W: studenten in lege kantoren Kronenburg

kronenburgIn het wegens de nabijheid van Schiphol voor bewoning gesloten Kronenburg moet toch woonruimte komen. Maar dan voor studenten, ter uitbreiding van de aangrenzende campus Uilenstede. Daarvoor moeten dan leegstaande kantoren in Kronenburg worden gebruikt. Dat vinden B&W, die er toestemming voor hebben gevraagd aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Het transformeren van kantoren op Kronenburg naar studentenhuisvesting zou neerkomen op tijdelijke bewoning van de appartementen. En dat schijnt dan iets anders te zijn dan dreiging van Schiphol voor permanente bewoning, hoewel het natuurlijk in beide gevallen om mensen gaat.

Leegstand

Kantorenlocatie Kronenburg heeft al langere tijd te maken met grote leegstand en dreigende achteruitgang. Die leegstand een aanhoudend probleem is de verwachting. Daarom is volgens B&W een andere invulling van het gebied nodig. De gemeenteraad heeft eind 2016 ingestemd met het ‘Ontwikkel perspectief wonen in Amstelveen’. Hierin is de transformatie van kantoren op Kronenburg naar studentenhuisvesting opgenomen.

Kansen

Ook voor de regio heeft Kronenburg grote potentie op het gebied van de studentenhuisvesting. Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft internationale ambities en daar sluit studentenhuisvesting en internationaal onderwijs bij aan. Behalve studentencampus Uilenstede, liggen ook de VU en het internationale zakencentrum van de Zuidas dichtbij. Dit biedt unieke kansen om het tekort aan studentenhuisvesting in de regio in te lopen en is van grote waarde voor de VU. Uitbreiding van Uilenstede op Kronenburg biedt kansen voor een veelzijdige en dynamische campus waar (internationale) studenten, bedrijven, ondernemers en onderwijs en onderzoek samen komen, zegt de gemeente. “Zo ontstaat een werkgebied van de toekomst.”

 

 

 

Start woningbouw op plaats KVGO-pand

FullSizeRenderWethouder Peter Bot van Ruimtelijke ordening & Duurzaamheid (bbA) startte maandag (18 september) officieel de bouw van 18 woningen aan de Startbaan. Die worden energie-neutraal, zegt de gemeente. Stonden er ooit kantoren en scholen aan de Startbaan, in rap tempo verandert die in een woongebied. De wethouder verrichtte de starthandeling samen met Dura Vermeer en een nieuwe bewoner. Met een graafmachine werd een koker met goede wensen van de nieuwe bewoners en de krant van 18 september ingegraven.

Villa’s aan de Poel

2140_VGL_nr15_HR‘Wonen aan de Poel’ wordt het plan genoemd. Het bestaat uit miljoenen kostende villa’s, herenhuizen en appartementen die bij verrijzen aan de Handweg, ter hoogte van de Handwegkerk. De verkoop start 30 september.

Aan het water komen de villa’s, die minimaal 1,6 tot rond de tweemiljoen euro gaan kosten en ongeveer 300 vierkante meter groot zijn. Meer naar de Handweg zijn acht herenhuizen geprojecteerd. Kopers van de villa’s hebben de keuze uit drie typen: Boston, Newport en Vermont. Van de herenhuizen, die rond een miljoen euro kosten, worden er twee onder één kap gebouwd, met een oppervlakte van 240 vierkante meter. De tuinen ervan grenzen ook aan de Poeloever en hebben, net als de villa’s, een eigen garage.

B&W: zorg over hoge korte huren

Nora Tang

Nora Tang

B&W maken zich zorgen over de beschikbaarheid van betaalbare woonruimte in Amstelveen. Het college gaat binnenkort nieuwe regels voorstellen aan de gemeenteraad om naar eigen zeggen ‘ongewenste ontwikkelingen’ op de woningmarkt te bestrijden.

Dat antwoorden B&W op vragen van raadslid Tang van de Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA), die alarm had geslagen over de aankoop van woningen door rijke Russen, Chinezen en Indiërs om die vervolgens tegen hoge prijzen te verhuren.

Daardoor wordt woonruimte in Amstelveen zowel nóg beperkter als duurder. De kopers zijn geen expats, maar verhuren de woningen geheel of gedeeltelijk. Dat zorgt voor steeds meer schaarste en woningprijzen rijzen de pan uit in Amstelveen, zei Tang.

Verzet tegen vervanging Jagershuis door woningen

Floortje Gordon

Floortje Gordon

Nu er blijkbaar met het historisch besef van de gemeente iets is veranderd en niet meer nonchalant elk monument tegen de vlakte gaat voordat men het weet, om het door kantoren en woningen te vervangen, kon discussie over het de geplande sloop van het ’t Jagershuis niet uitblijven. Een projectontwikkelaar wil er zeven dure huizen neer zetten, maar de gemeente liet al weten daarvoor dan niet het verdienmodel van dat bedrijf, maar de cultuurhistorische waarde voor het straatbeeld als criterium te hanteren bij het afgeven van een vergunning.

Dat straatbeeld is overigens een door het Rijk beschermd Dorpsgezicht, dus men kan er niet alle kanten mee op. Overigens schrapte het Rijk ’t Jagershuis sec van de monumentenlijst. Of de gemeente het nu op de hare plaatst- deed het met een bunker tenslotte ook wegens geconstateerde historische waarde – is onduidelijk.

Intercom voor veiliger Uilenstede

vbuOp Uilenstede is gestart met de uitvoering van de “pilot afsluiting torens”, een beveiligingsproject.  Er wordt een intercomsysteem geïnstalleerd en een nieuwe pui geplaatst in één van de torens waar internationale studenten wonen (hoogbouw 2). Nadat deze toren voorzien is van een intercomsysteem zal studentenhuisvester DUWO evalueren op welke wijze volgend jaar de andere torens worden afgesloten om het veiligheidsgevoel te vergroten.

Jongeren nemen vaker eigen huizen

Nw-logo-de-HypothekerAl een aantal kwartalen op rij is sprake van een opvallende stijging bij de groep jongvolwassen starters op de huizenmarkt. Uit de Hypotheek Index van De Hypotheker blijkt dat het aandeel jonge starters tot 25 jaar in het tweede kwartaal van 2017 met 85% steeg in vergelijking met die periode vorig jaar. Hoewel starters het steeds lastiger krijgen om in te stromen op de woningmarkt, groeit deze groep opvallend genoeg aanzienlijk. De opmars van deze jonge starters is mede te danken aan de financiële hulp die zij krijgen van ouders, bijvoorbeeld in de vorm van een schenking, of doordat zij spaargeld inbrengen in de hypotheek.

In de provincies Limburg, Gelderland en Overijssel stijgen de huizenprijzen minder snel ten opzichte van de Randstad, waardoor woningen beter betaalbaar zijn voor de jonge starter. Het gemiddelde hypotheekbedrag van de jonge starter ligt rond de 155.000 euro. Van deze groep sluit 90 procent een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af, zodat zij kunnen profiteren van de voordelen die NHG biedt. Daarbij krijgen veel jonge starters financiële hulp van ouders bij het kopen van een eerste woning.