Categorie: "Wonen"

Informatie-avond over woontoren Bankrashof

Zo zou het er in de toekomst op Bankrashof 3 kunnen gaan uitzien. Foto: Gemeente Amstelveen.

Omwonenden van de Bankrastoren zijn uitgenodigd voor een informatieavond op 31 januari (20.30 uur) in het Beneluxgebouw aan de Van Heuven Goedhartlaan 121. Eigenaar Rijsterborgh Vastgoed BV wil daar vertellen over plannen voor transitie van een kantoor- naar een woontoren. Binnenkort begint de sloop van de eerste en de bouw van de tweede, die 70 meter hoog wordt.

Dat is hoger dan krachtens de luchtvaartwet kan en daarom moet een verklaring van geen bezwaar aan de minister van Infrastructuur en Rijkswaterstaat worden aangevraagd als er een bouwplan voor de toren wordt ingediend.

Over de wijziging van het bestemmingsplan en het in principe akkoord gaan met de bouw beslist ook de gemeenteraad binnenkort. Er komen maximaal 108 appartementen in, die 1300 tot 1600 huur per maand gaan opleveren volgens een startnotitie van de gemeente uit 2016. De bouw vergt een wijziging van het bestemmingsplan, dat zonder dat er bezwaar tegen is gemaakt zes weken ter inzage heeft gelegen.

AVA wil woningen voor jonge Amstelveners

De lokale partij Actief voor Amstelveen (AVA) sluit zich aan bij de brede kritiek dat er in Amstelveen te weinig betaalbare woningen voor jongeren zijn. waardoor men als geboren en getogen Amstelvener niet in de geboorteplaats kan blijven wonen.

Voor bepaalde doelgroepen komen wel woningen beschikbaar, maar Amstelveense kinderen kunnen niet in de buurt van hun familie blijven wonen, is de kritiek van AVA. Volgens de partij is de groep jonge Amstelveners die wegtrekken uit hun geboortestad, omdat zij daar niet kunnen wonen groter dan het aantal mensen dat wegens de lange reistijd niet in Amstelveen wil werken.

Minister zet streep door wonen in Kronenburg

Vluchtelingen er huisvesten in een noodopvang mocht wel, een hotel kan ook – zodat onder meer Ibis er verrees – maar studenten mogen in de kantorenwijk Kronenburg niet worden gehuisvest. Dat heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bepaald. B&W zeggen verbaasd te zijn over de beslissing, die hen in een brief van de Inspecteur Leefomgeving en Transport werd meegedeeld. Zij maken er bezwaar tegen.

De gemeente heeft lang gewerkt aan plannen, samen met onder meer Amsterdam en de Provincie, om kantoren tot 2500 studenteneenheden om te bouwen, als uitbreiding van studentencampus Uilenstede. Maar er mag in het gebied, waarvan de gemeente een woon-werkwijk wilde maken, niet worden gewoond wegens geluidhinder door Schiphol. Juist studentenwoningen zouden die goed kunnen hebben, denken B&W. Om die te realiseren was bij het Rijk een verklaring van geen bezwaar gevraagd, want Kronenburg valt nog altijd onder het Luchtvaart Indelingsbesluit (LIB). Die aanvraag was goed voorbereid en afgestemd met diverse ministeries, schrijven B&W aan de gemeenteraad. Zij gingen dan ook uit van instemming. Maar dat mocht dus niet zo zijn. “Terwijl wij nog meenden in overleg te zijn”, zeggen B&W.

CBS: Amstelveen vorig jaar 108 nieuwe woningen

Amstelveen behoort tot de categorie gemeenten waar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorig jaar het minst is gebouwd. Er werden 108 nieuwe woningen opgeleverd. Maar er staan voor de komende jaren nieuwe plannen op stapel, onder meer een geheel nieuwe wijk, de zogenoemde Scheg.

De gemeente laat voornamelijk bouwen in de dure en middeldure klasse en meent voldoende sociale huurwoningen te hebben. Daarvan gingen er vorig jaar overigens 119 wettelijk verplicht naar statushouders (vluchtelingen die een verblijfsvergunning kregen). Duurdere woningen gaan vooral naar expats, die nu toen procent van de Amstelveense bevolking vormen. Zij nemen in aantal toe, omdat de gemeente graag – ook in het kader van de citymarketing – internationale bedrijven hierheen haalt.

Stijgende huizenprijzen raken doorstromer

Door de sterk stijgende huizenprijzen zijn ook huizenkopers in Amstelveen gedwongen een steeds hogere hypotheek af te sluiten. Het gemiddeld hypotheekbedrag nam al een aantal kwartalen achter elkaar toe, blijkt uit onderzoek van de Hypotheker.

Daardoor dreigt vooral de woningmarkt in de Randstad op slot te gaan voor minder vermogende huizenkopers, zoals starters. Voor doorstromers ligt de gemiddelde huizenprijs in heel Nederland nu al boven de nieuwe grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) die met ingang van dit jaar van kracht werd. Doordat huizenkopers in (middel)grote steden uitwijken naar omliggende regio’s worden de woningprijzen daar ook opgedreven.

Recordhoogte

De stijgende huizenprijzen stuwen het gemiddelde hypotheekbedrag omhoog. Amsterdam spant de kroon met gemiddeld 331.331 euro, gevolgd door Utrecht en Den Haag. Bij starters is het landelijk gemiddeld hypotheekbedrag 205.089 euro: een stijging van 6,5 procent in vergelijking met een jaar geleden. Bij doorstromers is sprake van een stijging van 6,3 procent: het gemiddeld hypotheekbedrag is nu 277.016 euro.

Bestemmingsplan wijziging voor Zonnestein

Hoewel sommigen ook daartegen weer bezwaren hebben, gaan eindelijk de bestemmingsplannen voor de negen nieuwe woningen aan Zonnestein in procedure. Het gaat om Zonnestein 64 en 66. Tegen de oorspronkelijke plannen ontstond bij omwonenden een storm van protest, waarna de gemeente in feite tegen hen zei: Vertellen jullie dan maar hoe het moet. Op maandag 15 januari houden gemeente en projectontwikkelaar over de plannen een inloopavond in het raadhuis van 19.30 tot 21 uur.

Projectontwikkelaar BPD ging met de omwonenden praten, zonder dat de gemeenteraad al kaders voor de bebouwing had vastgesteld. Pas over de wijziging van het bestemmingsplan, die van 11 januari af zes weken ter inzage ligt, neemt de raad een besluit.

Over de plannen wordt al jaren gediscussieerd. “In 2015 heeft de gemeente een bijzondere aanbesteding uitgeschreven voor de ontwikkeling van Zonnestein 64 en 66”, zegt wethouder Peter Bot van Ruimtelijke Ordening (bbA).

Kans op woningen en nieuwe scholen aan Landtong

Gaan de oude scholen aan Landtong tegen de vlakte en komen er nieuwe, plus woningen die € 850 huur per maand kosten? De gemeente onderzoekt of herontwikkeling van dat kan in het gebied tussen Groenhof en Bovenkerkerpolder. De Olmenhof, waarin nu onder meer de Voedselbank is gevestigd, hoort niet bij het plangebied. De gemeente voert de herontwikkeling uit op eigen grond. Er zal trouwens op zijn vroegst over twee jaar gebouwd kunnen worden.

De scholenbouw moet wel compact om alles in het plan te krijgen. Wethouder Peter Bot van Ruimtelijke Ordening (BBA) heeft vorig jaar samen met andere wethouders vorig jaar al het gebied bekeken. Hij constateert dat de schoolgebouwen en gymzalen er nodig vervangen moet worden. “Dat biedt kansen om het gebied opnieuw in te richten en beter te ontsluiten”, zegt hij. Bot ziet daarin ook een impuls voor de wijk Groenelaan en denkt dar de sociale cohesie er beter door wordt. “Wij denken aan woningen en de bestaande speelvoorzieningen worden behouden. De indeling verandert wel. Wat mij betreft bouwen we energiezuinige en duurzame woningen in het betaalbare middeldure segment in een parkachtige omgeving.”

Koopwoningen bij Klaasje Zevenster aan Oranjebaan

Aan de Oranjebaan worden de appartementen in twee van de daar voor verpleeghuis Klaasje Zevenster te bouwen vijf woontorens verkocht. Het complex bevatte altijd verzorgingshuis Brentano en aanleunwoningen voor ouderen. Onlangs werd van de nieuwbouw een toren door de burgemeester geopend, die onder meer een buurtrestaurant en kapsalon, alsmede kamers voor bewoners omvat.

Er komen 57 appartementen voor de verkoop, die worden ontwikkeld door ontwikkelcombinatie Klaasje Zevenster, waarin BPD Onwikkeling en bouwbedrijf De Nijs participeren. De verkopende partij zegt dat de fietsafstand naar het Stadshart vijf minuten is, waarbij overigens de vraag is hoeveel ouderen er nog fietsen. In elk geval ligt de locatie dichtbij winkelcentrum Bankrashof. Volgens de verkopers wordt de buurt ook ‘autoluw’, hoewel er de komende jaren talloze flats bij worden gebouwd, zoals de woontoren van 70 meter hoog bij Bakrashof en de woonbebouwing aan de Carmenlaan.

Woontoren Brentano geopend

(FOTO’S: amstelveenweb.com)

Door samen met directeur Lies Zuidema de toegang naar het restaurant ‘Bij Klaasje’ te, openen, via de onthulling van een boord waarop die naam stond, opende burgemeester Bas Eenhoorn vrijdag een woontoren van Brentano’s vestiging Klaasje Zevenster.

In feite was het bord toen al drie keer onthuld voordat hij de kans kreeg het dunnetjes over te doen, want het stuntelig opgehangen doek ervoor gleed er telkens af. Wat Eenhoorn de opmerking ontlokte: “Je hoeft eigenlijk niks te doen als burgemeester, want het gaat allemaal vanzelf.”

Minder appartementen in KPMG-gebouw

Er is wel vergunning afgegeven voor de ombouw van het leegstaande voormalige kantoorpand van KPMG aan de Burgemeester Rijnderslaan tot woningen, maar die moet nu worden aangepast, omdat er iets is veranderd. Er kwam een andere eigenaar en die denkt onder meer aan minder appartementen: 307 in plaats van 319, waarvan nu 138 voorde verkoop en 169 voor verhuur.

De nieuwe eigenaar is een ontwikkelingsmaatschappij waarin M.J. de Nijs, Prowinko en De Jong Groep participeren. M.J. de Nijs en UBA gaan voor de verbouwing zorgen, waarmee naar schatting drie jaar is gemoeid. Op 13 december is de gewijzigde vergunning afgegeven, waarmee de ontwikkelaar beter uit de voeten kan. Het nu ontworpen pand sluit beter aan mij de wensen van afnemers en toekomstige bewoners, denkt de eigenaar.