Categorie: "Sociale aangelegenheden en welzijn"

Pleegmoeder dupe van schuldsanering

Mr. Linda Ravestijn

Mr. Linda Ravestijn

Mag iemand in de schuldhulpverlening de bijdrage worden ontnomen die zij ontvangt voor de kosten van een dubbel gehandicapt pleegkind? Ja hoor, zeggen B&W. Nee, zegt de betrokken moeder van drie pleegkinderen, die bovendien wegens bureaucratie de voordelen van regelingen voor minima mist.

In een hoorzitting van de (ambtelijke) Commissie voor de Bezwaarschriften, die B&W moet adviseren, lichtte zij emotioneel de ernst van de situatie en het door haar ingebrachte bezwaar toe. De gemeente beschouwt haar vergoeding voor de kosten van het pleegkind als inkomen, dat naar de schuldeisers moet, en zegt voor haar geen uitzondering te kunnen maken. Maar volgens haar advocaat Linda Ravestijn is er eigenlijk van een uitzondering geen sprake en zit de gemeente gewoon juridisch fout. Namens het college wordt steeds vanuit het (niet) toepassen van een hardheidsclausule geredeneerd, maar het moet gewoon de ratio van de regelgeving volgen, zei ze.

Statushouders tussen pamperdrift en integratie

Symposium_Thuis_ verkleind196Voornamelijk professionals en vrijwilligers die zich – uitsluitend of ook – met statushouders bezig houden, waren er woensdag. Zij wisten dus allemaal wat statushouders zijn, in tegenstelling tot de gemiddelde Amstelvener, bleek uit een filmpje. Nochtans gaat men er in gemeentelijke persberichten, soms klakkeloos door media overgenomen, van uit dat iedereen weet dat een statushouder een vluchteling is, die een verblijfsvergunning kreeg.

In het filmpje wist maar één van de vele op straat ondervraagden dat uit te leggen, waaruit blijkt dat de gemeentelijke afdeling communicatie meer gewend is met ambtenaren en bestuurders dan met inwoners (al dan niet via media) te communiceren.

AMbassador club opgericht, Lamme 1e lid

amAM match, ooit als AM het regionale werkvoorzieningschap, heeft iets nieuws: de AMbassador club. Met nog maar één lid overigens: Lamme Groep. De samenwerking van dat bedrijf met AM match bestaat al lang en is onlangs weer verlengd voor een periode van ieder geval twee jaar.

Directeur van die van Lamme Groep is Anton van den Hoed, die voorheen vijftien jaar lang AM leidde. Volgens hem zetten beide bedrijven zich in om mensen die thuis zitten weer aan het werk te krijgen. “We zien vooral de mogelijkheden van mensen”, zegt hij. “Bij Lamme Textiel stellen we banen beschikbaar. AM match levert geschikte kandidaten en zorgt voor de juiste begeleiding. Zo kunnen er in ons bedrijf veel mensen werken, die elders misschien niet aan de bak komen. Bij ons krijgen ze wel een kans. Het is motiverend te zien dat het hebben van werk vaak zo’n positieve invloed heeft op hun leven. Daar doen we het voor.”

Iets ruimer beleid minima

Schouwburg logo paars transparantTot en met 7 januari 2018 is er een speciale Amstelveenpasactie voor kinderen. Alle pashouders met kinderen krijgen dan 30 euro op hun passen gestort, te besteden bij verschillende partners. Ouders kunnen samen met hun kinderen bijvoorbeeld een bezoek brengen aan de Schouwburg Amstelveen, het Scheepvaartmuseum of Bodyworlds. Of dertig euro dan geen druppel op een gloeiende plaat is, lijkt de vraag.

De Amstelveenpas voor mensen met een minimaal inkomen, waarmee men kortingen krijgt bij diverse bedrijven en instellingen. Meer informatie over de Amstelveenpasactie voor kinderen en de deelnemende aanbieders: www.amstelveenpas.nl/voorkinderen

Pensioen Avond bij Zwitserleven

Zwitserleven houdt op dinsdag 31 oktober een PensioenAvond in het kantoor aan Keerpunt. Daar vertellen experts meer over het komende pensioen en wat mensen dan allemaal kunnen verwachten.zwitserleven zwitserleven290-290x193

Pensioen leeft in het bijzonder bij de groep die het pensioen ziet naderen. Daarom organiseert Zwitserleven elk jaar de PensioenAvond. Daar komen vragen aan bod als: Hoeveel pensioen ontvang ik straks? Wat betekent de verschuiving van de AOW-leeftijd voor mijn pensioen? Welke keuzes moet en kan ik maken bij de aankoop van pensioen? Wat zijn de gevolgen voor mij van de verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar?

Rotary Dance Event voor speeltoestellen

rotary-internationalRotaryclub Amstelveen Nieuwer-Amstel (RANA) en Rotaryclub Amsterdam Z.O. organiseren een Dance Event voor het goede doel. Het vindt plaats op dinsdag 21 november (19.15 uur). De clubs werken samen omdat in beide werkgebieden behoefte bestaat aan meer aangepaste speeltoestellen in speeltuinen, waar dan minder valide en valide kinderen samen kunnen spelen op veilige speeltoestellen.

Om voor dit doel geld bij elkaar te krijgen, organiseren de beide Rotaryclubs ‘Dance Event’ in de Johan Cruyff Arena in Amsterdam. Zes top dansparen om strijden er om de Rotary Cup 2017 en het publiek kan genieten van Latin American Show Dance en een uitstekend vijfgangendiner, inclusief bijzondere wijnen op een unieke locatie. Voor aanmelding [email protected]

‘Zelfredzaamheid burger een probleem’

Marina Casadei

Marina Casadei

Sociaal domein, mantelzorg, werk en inkomen en Sportbedrijf waren onderwerpen die woensdag ter sprake kwamen bij de behandeling van de begroting voor volgend jaar door de raadscommissie Burgers en Samenleving. Links en rechts hadden nogal uiteenlopende opvattingen over de bijstand en de zelfstandigheid van inwoners waarnaar B&W streven.

Ook coalitiepartner PvdA kon niet helemaal om kritiek op de zogenoemde zelfredzaamheid van burgers heen. “Wij weten door wetenschappelijke publicaties dat er een probleem is met die zelfredzaamheid”, zei fractievoorzitter Esther Veenboer.

Werkgroep bestudeert eigen bijdrage WMO

Bert de Pijper (CU)

Bert de Pijper (CU)

Er komt een werkgroep uit de gemeenteraad om te onderzoeken wat er met de eigen bijdrage van mensen met een laag inkomen voor voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) moet gebeuren. De ChristenUnie wil dat die vervalt voor absolute minima en drastisch omlaag gaat voor mensen met een hoewel niet minimaal toch altijd nog laag inkomen. Maar andere partijen, vooral binnen de coalitie, voelden er weinig voor over één nacht ijs te gaan.

Er moeten eerst allerlei gegevens op tafel komen, vinden zij. Wat gaat het de gemeente kosten, wilde Victor Frequin (VVD) weten. Die constateerde dat de ChristenUnie een standpunt heeft, evenals trouwens bijvoorbeeld de SP. En andere fracties kennelijk niet. Met de hulp van zeven van de acht andere partijen (Burgerbelangen deed niet mee) had die een verzoek ter bespreking op de agenda van de raadscommissie Burgers en Samenleving geplaatst. Die vergaderde woensdag.

ChristenUnie: geen / lage eigen bijdrage WMO

Bert de Pijper

Bert de Pijper

Amstelveners met een minimaal inkomen hoeven geen eigen bijdrage te leveren als zij voorzieningen nodig hebben die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Dat wil de ChristenUnie in de gemeenteraad. Op verzoek van die fractie wordt, met steun van alle andere partijen (uitgezonderd Burgerbelangen),de zaak in de raadscommissie Burgers en Samenleving woensdagavond besproken.

Volgens de wet kunnen gemeenten zelf een systeem voor eigen bijdragen te ontwikkelen, waardoor minima niets of een laag bedrag hoeven te betalen. Tot nu toe maakt Amstelveen van die wettelijke mogelijkheid geen gebruik. “Het wordt hoog tijd dat de gemeente dat wel gaat doen”, zegt fractievoorzitter Bert de Pijper van de ChristenUnie. “Dan geven we echt inhoud aan het project “mensen maken Amstelveen’.”