Categorie: "Sociale aangelegenheden en welzijn"

Vrijwilligers gezocht voor hulp aan wijkbewoonsters

VrijwilligerscentraleAmstelveenvoorelkaar, de kreet die de Vrijwilligerscentrale zich tegenwoordig aanmeet, heeft weer een aantal vrijwilligers nodig om ouderen of mensen met een beperking in wijken te helpen.

Voor een dementerende vrouw van 96 in de wijk Bankras / Kostverloren wordt een vrijwilligster gezocht die wekelijks langs komt om haar gezelschap te houden of samen een blokje te gaan wandelen. Graag met iemand die de Frans of Portugees spreekt. Ze is van oorsprong Française, heeft jaren in Brazilië gewoond en spreekt daardoor zeer goed Portugees. Door achteruitgang van met name haar korte termijn geheugen ging ook Nederlands achteruit. Mevrouw houdt zich bezig met legpuzzels, wil ook wel spelletje Rummicup spelen voor de afleiding. (1179)

Vrouwendag in P 60

instaTer gelegenheid van de Internationale Vrouwendag wordt op 8 maart (18.00 uur) P60 omgetoverd tot war de organisatoren ‘een groot vrouwenbolwerk’ noemen. De vrouwendag heeft socialistische Russische wortels, hoewel voor de oorsprong ook door sommigen ook naar het een staking van textielarbeiders in de VS, aan het begin van de twintigste eeuw, wordt verwezen.

In Amstelveen hebben PvdA-vrouwen altijd het voortouw genomen bij de viering. Advocate Gabi van Driem, uitgenodigd door de Soroptimistclub Amstelveen, geeft een lezing in P60 over seksuele intimidatie en huiselijk geweld. Zij heeft een advocatenbureau dat zich richt op slachtoffers daarvan en van discriminatie. Regelmatig kwam zij in de publiciteit wegens proefprocessen met ondersteuning van Rechtenvrouw.

Van Driem hield zich onder meer bezig met de jurisprudentie op het straatverbod en met de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Sociaal werkers Bankras genomineerden jaarprijs

2017platterAksana van Maanen van Vita Amstelland) en Sanne Joosen van AanZ Amstelveen zijn genomineerd voor de titel sociaal werker van het jaar. Beiden zijn actief in Bankras / Kostverloren. Zowel Vita als AanZ behoren sinds vorig jaar tot de Participe Holding in Alphen aan de Rijn. Participe zegt trots te zijn op de dubbel-nominatie.

De Sociaal Werker van het jaar is iemand die innovatief, creatief en vooruitstrevend is en een ambassadeur van het sociaal werk. Ook moet hij of zij er een slimme aanpak op nahouden, een echte trekker van het wijkteam en inspirerend zijn. “De Sociaal Werker van het Jaar is iemand die vol energie en passie zijn of haar vak uitoefent”, staat op de website. “Die altijd vernieuwende ideeën heeft en voor wie geen brug te ver is. En die daar ook nog eens bevlogen over kan vertellen. De winnaar van de verkiezing is een jaar lang ambassadeur van het mooie vak van sociaal werker.”

De jury heeft een drietal sociaal werkers genomineerd voor de titel Sociaal Werker van het Jaar: Lennert Bont (Versa Welzijn). Mariska Overgaag (Kwaadraad) en voor het eerst is er een duo: Aksana en Sanne.

Nieuwe AV-pas niet altijd goedkoper dan oude

Maaike Veeningen

Maaike Veeningen

De nieuwe digitale versie van de zogenoemde Amstelveenpas – die huishoudens met een minimaal inkomen recht op kortingen geeft – mag dan volgens wethouder Maaike Veeningen een succes zijn, de voormalige door de gemeente opgeheven Participatieraad Minima Amstelveen (PMA), maakt daar kritische kanttekeningen bij. De PMA ging, hoewel niet meer als adviesorgaan van B&W erkend, door als vrijwilligersorganisatie (VMA) om onder anderen bijstand gerechtigden bij te staan.

Hoewel de PMA toen nog bestond werd die bij de voorbereidingen voor de nieuwe pas vorig jaar niet betrokken, terwijl hij van het begin 2015 af informatie over de plannen vroeg. “Dit had wethouder Veeningen de kans gegeven ook de belangen, wensen en mening van de vertegenwoordiging van de gebruikers van de Amstelveenpas mee te nemen”, meldt de inmiddels door de gemeente geloosde instantie. “Door dit niet te doen, miste de wethouder volgens ons een goede kans om gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid van de in de PMA/ Clientenraad aanwezige minima zelf.”

Volgens de wethouder is er in december wel een bijeenkomst van pashouders geweest, die verbeterpunten voor de toen al kant en klare pas konden aangeven. Maar de VMA vraag zich af welke pashouders dan zijn gevraagd, of die deelnemers representatief waren voor de gebruikers, wat die dan wel hebben gezegd ter verbetering, want dat valt uit de brief van de wethouder aan de gemeenteraad niet op te maken.

VVD-taart bij De Schakel

schakelHet was zaterdag weer zover. Nadrukkelijk buiten aanwezigheid van de media kwam het in Amstelveen wonende VVD-Statenlid Petra Kirch in deze stad taarten uitdelen. Samen met wethouder Herbert Raat en burgerraadslid Bas Zwart van haar partij bezocht zij de Schakel, om daar vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten in het zonnetje te zetten.

De Schakel is een vereniging die zich tot doel stelt vrijetijdsbesteding van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen en te verbeteren.

Elk jaar rondom Valentijnsdag worden in de gemeenten van Noord-Holland mensen en organisaties door de VVD in het zonnetje gezet voor hun bijdrage aan de gemeenschap in hun buurt, wijk, dorp, stad, of regio. De VVD Taartenactie vond dit jaar voor het elfde keer plaats. In totaal werd er aan meer dan 30 genomineerden een taart uitgereikt, verdeeld over de hele provincie Noord-Holland.

PvdA wil armoede onder kinderen bestrijden

Esther Veenboer

Esther Veenboer

In Nederland leven 421 duizend kinderen in armoede, waardoor zij bijvoorbeeld niet mee kunnen op een schoolreisje. Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft 100 miljoen euro voor hen vrij gemaakt, maar de PvdA in de gemeenteraad wil nu weten hoeveel van die arme kinderen er in Amstelveen zijn. Zij heeft er schriftelijke vragen over aan wethouder Maaike Veeningen (D66) gesteld en gaat er na beantwoording daarvan, met haar en andere partijen in de raad over praten.

De 100 miljoen wordt verdeeld over gemeenten voor bestrijding van armoede onder kinderen. PvdA-fractievoorzitter Esther Veenboer vraag de wethouder wat daarvan in Amstelveen terecht komt en wat er mee wordt gedaan. Volgens haar is het aantal huishoudens in armoede de afgelopen vier jaar fors gedaald, maar kan het nog beter. “Ook in Amstelveen groeien er kinderen op die in armoede leven en dat zou niet mogen, zeker niet in Amstelveen”, zegt Veenboer. “Elk kind moet kunnen sporten, de verjaardag vieren, gezond eten en mee kunnen gaan op schoolreisje. We doen als stad al veel maar wij gaan ons sterk maken om deze middelen goed terecht te laten komen in Amstelveen.”

Valentijnsmarkt van ondernemers AC

Amstelveen-College[1]De leerlingen van het Amstelveen College die het plusprofiel Ondernemerschap doen uit de leerjaren 1 en 2 zijn dertien kleine bedrijfjes gestart. Die onderneminkjes verkopen donderdag 9 februari tussen 14.20 en 16.30 uur hun producten voor het goede doel in de aula van de school aan de Sportlaan 27.

Om hun bedrijfje en de Valentijnsmarkt tot een succes te maken, kregen de leerlingen les in marketing. Er werd marktonderzoek gedaan naar de behoefte van hun potentiële doelgroep. Ook stelden de leerlingen een financieel plan op. Naast dat zij er heel veel van hebben geleerd, steunen ze met de markt ook een goed doel.

Verdonkeremaande klachten over ambtenarij

Wil Roode

Wil Roode

Dit is zo’n zaak waarover nooit iets is terug te vinden in de gemeentelijke rapportages over klachten, zegt Wil Roode. Zij maakte deel uit van de plotseling door B&W opgeheven Participatieraad Minima Amstelveen (PMA), die nu als vrijwilligersorganisatie (VMA) doorgaat. Zij is nu alleen niet meer een officieel adviesorgaan van B&W. Maar dient wel de belangen van de minima en helpt hen met klachten. Er zijn er vele, die nooit in de rapportages terug zijn te vinden, zegt Roode. Zoals deze dus over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Roode schrijft: ‘Mevrouw P doet in het voorjaar, april 2016, zoals elk jaar, een aanvraag voor de Amstelveenpas en een voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen bij het Amstelveen loket. Zij is volledig afgekeurd in 2000 en moet rondkomen van een minimuminkomen en de Voedselbank.’

‘Mevrouw P verheugt zich enorm op de aanbiedingen die twee keer per jaar gekoppeld zijn aan de Amstelveenpas. Met name omdat zij dan weer een jaar lang naar de bibliotheek kan. Dit is een aanbieding die zij altijd kiest. Maar dan krijgt zij een brief van de ambtenaar van de afdeling minimavoorzieningen. Ze zou geen stukken hebben verstrekt aan het loket toen ze de aanvraag deed. Mevrouw P klimt in de pen en schrijft dat ze dit wel heeft gedaan en alles op het gemeentehuis moet liggen. Ze heeft nog wel een bewijs van ontvangst. Helaas, de ambtenaar is overtuigd van eigen gelijk en wijst de aanvraag voor de Amstelveen pas af. Met behulp van de VMA schrijft zij een bezwaarschrift. En weer gaat het mis, want de hoorzitting op het gemeentehuis waarin je mag aangeven tegenover de voorzitter van de commissie dat je wel gelijk hebt, is pas op 4 januari in het jaar 2017.’

‘Amstelveenvoorelkaar’ zoekt tuinhulpen

Vrijwilligerscentrale‘Amstelveenvoorelkaar’, onderdeel van de Vrijwilligers Centrale, zoekt een tuinhulpen. Dus iemand met groene vingers die van tuinieren houdt. ‘In het voorjaar is er veel behoefte aan vrijwilligers, die willen helpen met de tuin gereed te maken voor de zomer’, zegt de organisatie. ‘Ook krijgen wij dan regelmatig vragen voor tuinonderhoud. Dit gaat bijvoorbeeld om snoeien, grasmaaien, onkruid wieden, bladeren vegen, de tuin gezellig maken door plantjes in de tuin te zetten en soms een straatje aan te vegen.’

Ook zijn mensen nodig die voor vervoer en het helpen bij het doen van boodschappen kunnen helpen. Zij kunnen bijvoorbeeld samen met een oudere of iemand met een beperking naar ziekenhuis, arts of supermarkt gaan.’Extra chauffeurs zijn meer dan welkom. Onkosten worden vergoed’, meldt de centrale.

Taco Houwert (Ouderkerk) klaar voor Kilimanjaro

Taco Houwert uit Ouderkerk vertrekt naar Afrika om de Kilimanjaro te beklimmen en start op woensdag 1 februari. Een pittige uitdaging staat hem te wachten:  een zware klim naar de top op 5.895 meter hoogte. Deelnemers halen in de lange weg naar de top zoveel mogelijk geld op voor oorlogskinderen. Taco betaalt zijn reis zelf en heeft sponsorgeld opgehaald voor verschillende projecten van War Child. Voor een betere toekomst voor oorlogskinderen zien zij straks vanaf het dak van Afrika de zon opkomen.

Tjipke Bergsma, directeur War Child: “Wij zijn ontzettend trots dat 75 tot op het bot gemotiveerde sportievelingen voor oorlogskinderen in actie komen. De Kili-Challenge daagt deelnemers uit het beste in zichzelf naar boven te halen. Het zal een ervaring worden om nooit meer te vergeten. Door deze sportieve uitdaging kan War Child duizenden oorlogskinderen helpen en een betere toekomst bieden. Succes!”