Categorie: "Sociale aangelegenheden en welzijn"

‘Amstelveen voor elkaar’ zoekt vrijwilligers

VrijwilligerscentraleOnder het motto ‘Amstelveenvoorelkaar’ vraagt de Vrijwilligers Centrale weer mensen die in diverse wijken anderen kunnen helpen. De centrale richt zich vooral op ouderen en mensen met een beperking. Er worden mensen gezocht voor de volgende dames en heren.

Een vrouw van 79 in Bankras-Kostverloren zou graag met een vrijwilliger een wandelingetje maken of een keer naar winkelcentrum gaan. Zij heeft last van evenwichtsstoornissen en is vaak te onzeker om alleen naar buiten te gaan. Moet wel aan haar conditie werken. (1702). In dezelfde wijk zoekt een vrouw van 85 een vrijwilligster voor praatcontact en wandelen. Mevrouw houdt van natuur, o.a. vogels vindt zij leuk. (1676)

Sympany haalde 23 kilo textiel op

SympBijna 23 miljoen kilogram textiel kwam er vorig jaar terecht in de containers van Sympany, het bedrijf dat die onder meer in Amstelveen exploiteert. De textieldonaties bieden mensen kansen, zegt de organisatie.

In Nederland biedt zij in zes sorteercentra werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2016 zijn naast de bestaande vestigingen in Utrecht, Assen en Eindhoven, nog eens 3 sorteercentra van Sympany geopend in Harderwijk, Nieuw-Vennep en Uithuizen.

In Afrika en India wordt textiel aan gerelateerde projecten geschonken, die volgens Sympany ‘de zelfredzaamheid van mensen vergroten en zijn gericht op duurzaamheid’. Aan ondernemende vrouwen wordt een vakopleiding van zes maanden tot naaister geboden. Maar ook is er het Step-Up programma in India, voor kinderen van in de textielindustrie werkende ouders. Het programma houdt kinderen uit deze risicovolle productieomgeving en bereidt ze voor op het reguliere basisonderwijs.

‘Vrijwilligers willen het zélf doen’

Theo Spruyt

Theo Spruyt

Dat het in Amstelveen ook zo is, kon hij niet zeggen, maar landelijk daalt het vrijwilligerswerk. Dat zei prof. dr. Theo Schuyt, hoogleraar filantropie aan de VU, maandagavond tijdens een met steun van de Lions Club georganiseerde nieuwjaarsbijeenkomst van de Vrijwilligers Centrale.

Schuyt zei dat Nederland verreweg het vrijgevigste land is als het om goede doelen gaat. Maar de bevolking staat er ook om bekend het zelf wel te doen, zonder daartoe teveel door de overheid te worden gedwongen. Vrijwilligers lijken het overigens ook voor zichzelf te doen, wat ‘helpen maakt happy’ zei Schuyt. Vrijwilligers zijn gelukkiger, gezonder en leven langer, hield hij de zaal vol vrijwilligers voor. Of dat ook voor gedwongen mantelzorgers geldt, werd niet duidelijk.

Nieuw is iets voor de ander doen niet, maar de overheid heeft het  eerst naar zich toe gehaald en dumpt het nu weer bij degenen die zich erin willen storten. Schuyt herinnerde er aan dat tot ver in de zestiger jaren zijn eigen VU-universiteit werd gesteund door de ‘kleine luyden’ via de bekende busjes (spaarpotjes) voor het vanouds gereformeerde bolwerk. Maar toen de overheid alles ging betalen, verdwenen zowel de identiteit goeddeels als de busjes met particuliere giften. Maar de betrokkenheid voor goede doelen en hulp aan de medemens komt terug, constateerde hij. Den Haag wil weliswaar de participatie samenleving bevorderen, maar burgers gaan hun eigen gang.

Gemeente vraagt minima € 76 voor dossierinzage

GemeentehuisDe gemeente brengt minima € 76,05 per uur in rekening als zij hun eigen dossier willen inzien. Dat is volgens ambtenaren de leges die moet worden betaald voor de (begeleidende) inzet van gemeentelijk personeel. Willen de minima, afhankelijk van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, documenten uit dat dossier kopiëren, dan kost dat 31 cent per kopie, althans als er meer dan tien worden gemaakt.

De regeling is gebaseerd op een vorig jaar vastgestelde Legesverordening, zegt de gemeente in een brief aan een van de aanvragers. Daarin meldt een zogenoemde klantmanager dat de betrokkene een afspraak voor inzage in het dossier kan maken.

Opgeheven PMA verwijt B&W ‘onbehoorlijk bestuur’

Wil Roode

Wil Roode

De door B&W plotseling opgeheven Participatieraad Minima Amstelveen (PMA) wil dat het besluit van het college daartoe wordt vernietigd. Een delegatie van de raad pleitte daarvoor donderdag bij de (ambtelijke) Commissie Bezwaarschriften van de gemeente. Zij beschuldigde daar het college van onbehoorlijk bestuur. Namens B&W verwees ambtenaar A. Brus zo ongeveer alle beschuldigingen naar het rijk der fabelen.

Maar volgens interim-voorzitter Wil Roode van PMA, een paar jaar geleden nog tot ‘Vrijwilliger van het jaar’ uitgeroepen, is de opheffing niet op harde feiten gegrond en hebben B&W nooit over de opheffing met het adviesorgaan gesproken. De opheffing (per 31 augustus) was volgens het college onder meer gebaseerd op interne strubbelingen bij PMA. Maar de bezwaarden vonden dat die onvoldoende zijn aangetoond en onder meer gebaseerd op een mail van een kwaad weggelopen penningmeester, die – naar Roode zei – graag voorzitter wilde worden (wat hij voorheen ook van de vrijwilligerscentrale was).

“Het gaat niet om waarheidsvinding”, zei Brus ter verdediging van het standpunt van B&W. Volgens haar was de situatie binnen PMA – die overigens als cliëntenraad voor de minima op vrijwillige basis is doorgegaan – onwerkbaar en onwenselijk geworden, zoals het gemeentebestuur eerder had gezegd. “Geen sprake van”, reageerde Roode.

HP-personeel haalt 75 mille op voor War Child

HPE en WarChildMedewerkers van Hewlett Packard Enterprise (HPE) hebben met een grootschalige campagne €74.750,- opgehaald voor War Child. Dit is de eerste keer dat een bedrijf via een medewerkersinitiatief zoveel geld ophaalt voor die organisatie. Afgelopen jaar hebben medewerkers van het IT-bedrijf zich enthousiast ingezet voor de oorlogskinderen. Met het geld kunnen zo’n 1.000 oorlogskinderen worden geholpen dankzij het project ‘Save Spaces’ dat gevluchte oorlogskinderen, met name uit Syrië, een veilige plek biedt.

HPE-medewerkers dienden eigen ideeën in, dit resulteerde in creatieve en verrassende projecten door henzelf georganiseerd. Zo werd er een online veiling, een hardloopchallenge en een benefietconcert georganiseerd.

Hoogleraar filantropie Schuyt op vrijwilligersmeeting

Theo Spruyt

Theo Schuyt

In Sport- en partycentrum De Kegel aan de Bovenkerkerweg 81 wordt maandagavond 16 januari (18.30 – 21.00 uur) een zogenoemde ‘Vrijwilligersborrel’ gegeven. Daar spreekt VU-hoogleraar filantropie Theo Schuyt, in een programma over vrijwillig helpen.

Behalve degenen die al vrijwilliger zijn, kunnen ook wie dat werk (nog) niet doen komen. Voorafgaande aan het programma, kan men van 17.30 uur af komen bowlen. Om 18.30 uur start de inloop met broodjes en soep. Het programma met Spruyt start om 19.30 uur. Na afloop is er nog een borrel.

Volgens de Vrijwilligerscentrale hoort men tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst inspirerende verhalen over vrijwilligerswerk en ontmoet men vrijwilligers en organisaties. Aanmelding vóór 9 januari via [email protected] Wie komt bowlen, moet dat er even bij vertellen.

Weer avond voor ouders verslaafde kinderen

BrijderBrijder Jeugd organiseert iedere derde donderdag van de maand een ondersteuningsavond voor ouders van jongeren die problematisch gamen, gokken of alcohol of drugs gebruiken. De eerstvolgende bijeenkomst is dus op 19 januari (19.30 tot 21.00 uur). Op de avonden is een preventiewerker van Brijder Jeugd aanwezig.

Doel: ouders met elkaar in contact brengen zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen. De preventiewerker opent de avond, waarna de ouders zelf voor een groot deel de inhoud bepalen. De avonden zijn bedoeld voor ouders uit de regio Zuid- en Midden-Kennemerland, Haarlemmermeer en Amstelland.

Voedselbank: ‘Geef ons resten kerstpakketten’

voedselbankjpgGoede kans dat van de voor de feestdagen ingeslagen producten, ook al uit kerstpakketten, het nodige overblijft. De Voedselbank vraagt dat dan daarheen te brengen. Vaak blijven voedingsmiddelen uit kerstpakketten de lang liggen en kunnen uiteindelijk van de kast rechtstreeks naar de vuilnisbak. `Zonde´, vindt coördinator Grea Twint van de Voedselbank Amstelveen.

Op 4 januari (09.00-12.00 uur) kunnen zulke artikelen worden ingeleverd bij de Voedselbank, gevestigd in de Olmenhof aan Landtong 2 (ingang om de hoek). De organisatie zelf, die zich inzet voor huishoudens met een zo laag inkomen dat zij niet meer in staat zijn hun dagelijkse voeding te betalen, zorgde er voor dat de 102 daarvan afhankelijke gezinnen een kerstpakket kregen. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers.

 

 

Vandaag laatste dag vergoeding chronisch zieken

Gemeentehuis

VMA: Gemeente doet stiekem

Alleen vandaag (vrijdag 30 december) nog kan men een vergoeding voor chronisch zoeken bij de gemeente vragen. Daarop wijst de Vrijwilligersraad Minima Amstelveen, de voortzetting van de door B&W opgeheven PMA (Participatieraad Minima Amstelveen).

De vergoeding over 2016 is bedoeld voor wie een laag inkomen en als gevolg van ziekte hoge kosten heeft. “Een medewerkster van het Amstelveenloket vertelde ons dat het invullen van het formulier voor vandaag voldoende is”, meldt de raad. Wie niet over de bijbehorende stukken zo snel beschikt, mag die volgens dat loket in 2017 aanleveren. Maar brieven naar burgers zijn niet verstuurd, wat volgens de raad nogal op gespannen voet staat met het door B&W beleden voornemen ‘maatwerk’ te leveren. “Desgevraagd vertelde de medewerkster dat geen brieven zijn gestuurd om burgers met een minimum inkomen er op te attenderen dat de aanvraag voor 2016 uiterlijk 30 december 2016 ingeleverd zijn”, aldus de VMA.