Categorie: "Sociale aangelegenheden en welzijn"

Ontmoeting nieuwe en oude AV-ers in Paaskerk

Paaskerk (web)De samenwerkende kerken in Amstelveen houden onder het motto ‘Come together’ zaterdag 14 april van 14.00 – 18.00 uur een spelletjesmiddag in het benedenhuis van de Paaskerk, Augustinuspark 1.

De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Het initiatief is bedoeld om nieuwe én oud Amstelveners met elkaar in contact te brengen. Iedereen neemt een hoofdgerecht meebrengt, het liefst uit de eigen cultuur. Alles komt op een grote tafel en wordt met elkaar gedeeld. Voor aanmelding en meer informatie kan men mailen naar [email protected].

Mensen van elders hebben na een lange reis een plek in Amstelveen gevonden. Degenen die er al jaren wonen en leven kunnen op deze manier de nieuwe Amstelveners ontmoeten, tijdens een grote gevarieerde maaltijd.

 

 

 

Training in Scrum Talk bij JCI

JCI Logo[1]Vanavond – dinsdag 10 april om 19.30 uur – begint de zogenoemde Scrum Talk van JCI Amstelland, bij de Rabobank in het Stadshart. Het is een training, gericht op twee keer zoveel doen in de helft van de tijd. Dat belooft JCI (Junior Chamber International) althans.

JCI Amstelland is een netwerk voor ondernemende maatschappelijk betrokken mensen tot 40 jaar.  Scrum verovert volgens de organisatie de wereld. Het is een eenvoudige, maar zeer effectieve methode voor het organiseren van zelfsturende teams. Het maakt organisaties wendbaar en slagvaardig en haalt het beste in mensen naar boven, meldt JCI.

GroenLinks wil basisinkomen enmeer vrijheid minima

Stieneke  Kruijer

Stieneke Kruijer

GroenLinks wil dat na de verkiezingen in Amstelveen wordt geëxperimenteerd met een Basisinkomen. In andere steden zijn proeven gedaan met regelvrije bijstand. In Amstelveen is soepeler omgang met de regels voor bijstand mogelijk een oplossing voor de conflicten van de gemeente Amstelveen met groepen minima en statushouders. Dat is kan een van de vormen zijn, meent de partij.

Zij wijst er op dat gemeenten nu zelf mogen beslissen hoe zij mensen zonder werk naar een baan begeleidt. Dat kan volgens haar door hulp bij het opstellen van een cv of een sollicitatietraining, maar ook met veel dwang om zo snel mogelijk een baan te vinden, ook als de betrokkene nog bezig is met leren van de taal of als de baan niet goed past bij je opleiding. Met dat laatste, waar zij kennelijk tegen is, deelt GroenLinks in feite ten dele de opvattingen van de SP, die er een demonstratie organiseerde en er een luidruchtige vergadering van een raadscommissie aan overhield.

Politiek gispt zwartboek minima SP

Marina Casadei. Foto: amstelveenweb.com

Marina Casadei. Foto: amstelveenweb.com

Voorzitter Martin Kortekaas van de raadscommissie Burgers & Samenleving ontnam tenslotte het woord aan het emotioneel opgewonden raadslid Marina Casadei. Zij kreeg – behalve van de ChristenUnie – geen enkele politieke steun voor het op basis van casussen samengestelde zwartboek van haar partij (met steun van FNV en Vrijwilligers Participatieraad Minima) omtrent ambtelijke bejegening van statushouders andere minima. Terwijl er in die contacten door klantmanagers volgens het zwartboek veel mis is, houden B&W en een forse meerderheid van de gemeenteraad vol dat het allemaal goed gaat, ook al valt er soms een enkele spaander tussen het vele werk in het sociale domein.

Door zich op het standpunt te stellen dat over individuele gevallen, ook al zijn die geanonimiseerd, niet in het openbaar kan worden gesproken, kon de gemeenteraad het door Casadei aan de agenda toegevoegde zwartboek terzijde schuiven. Bovendien, zei D66-raadslid Van der Vet, moet er hoor en wederhoor op tafel komen. En die is naar haar mening in het zwartboek (daarom heet het ook een zwartboek, red.), met nu eenmaal een eenzijdig karakter, niet te vinden.

Rotary tijdens NL Doet bij Brentano

w-NL-DOET-5393Natuurlijk was ook Rotaryclub Amstelveen Nieuwer-Amstel (RANA) er zaterdag (10 maart) bij om vrijwilligerswerk te doen in het kader van het landelijke NL Doet. Volgens de organisatie hebben de leden hun handen uit de mouwen gestoken om de tuin bij het Brentano verzorgingshuis Klaasje Zevenster, Klaasje Zevensterstraat 103, lenteklaar te maken.

Tuinmeubels

Sinds december 2017 beschikt Klaasje Zevenster over een nieuw gebouw en is er een mooie binnentuin aangelegd. Daar moesten verschillende werkzaamheden worden gedaan om de tuin voor de bewoners geschikt te maken.

A’veen laagste doorsnee inkomen AM-gemeenten

Euro papiergeldHet gemiddelde inkomen van ingezetenen is in Amstelveen lager dan dat van burgers in alle buurtgemeenten binnen de regio Amstelland en de Meerlanden. Alleen Amsterdam, met relatief veel statushouders en uitkeringsgerechtigden, ligt het lager. Maar in Ouder-Amstel, Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn hoger. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een gegevens uit 2015, met berekend naar het prijspeil anno 2017.

Volgens het CBS ligt in randgemeenten rond de grote steden het gemiddelde inkomen hoger dan in die steden zelf. Terwijl Amsterdam op 21,6 duizend euro uitkomt, is het in Amstelveen 27 duizend. Maar in Ouder-Amstel 29,9 duizend, in Aalsmeer 28,3, in Haarlemmermeer 28,2 en in Uithoorn 27,2 duizend.

In de grote steden ligt het doorsnee gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van huishoudens doorgaans op een lager niveau. Dit geldt met name voor Groningen en Nijmegen, twee grote steden met relatief veel studenten, meldt het CBS. In Amstelveen speelt de studentenwijk Uilenstede wat dat betreft logischerwijs ook een rol.

Door diefstal dossier van klant sociale dienst op straat

GemeentehuisDoor diefstal van een tas van een vrouwelijke ambtenaar van de gemeente, blijkt een compleet dossier over iemand in het – wat het – ‘sociale domein’ (vermoedelijk een uitkeringsgerechtigde) ook enkele dagen de mist in te zijn geweest. Dat melden B&W aan de gemeenteraad.

In de brief wordt de zaak een ‘veiligheidsincident’ genoemd, waarvan zich er trouwens meer voordeden sinds professionalisering van het veiligheidsbeleid in 2016. Alle incidenten, ook het onderhavige, werden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Groot aquarium in Nifterlake onthuld

aquariumEr waren donderdag heel wat genodigden naar Nifterlake aan Hoeksewaard gekomen, want (betaald) parkeren kon men nog minder dan anders in Randwijck. In de hal van het gebouw voor dagbesteding door kinderen met een ontwikkelingsachterstand onthulde oud-directeur van Artis Maarten Franjehuis met enkele van de kinderen, Jens en Mark Bressers, een tropisch aquarium van liefst drie meter lengte. Wethouder Herbert Raat was er wel bij, werd ook publiekelijk verwelkomd, maar moest tijdens de ceremonie weg voor die in de Johanneskapel, waar hij historische boeken presenteerde.

De Rotary Amstelveen Amstel (RANA) bracht samen met ouders en een veiling ruim € 20.000 op. Aquarialease,com in Uithoorn leverde dat en zorgt ook voor het onderhoud.

Ouderen namen huiskamer raadhuis in gebruik

Gouden-Dagen“We zijn een beetje met improvisatie bezig”, zei de zanger, tevens gitarist, van het duo dat voor levende muziek zorgde vrijdagmiddag. Plaats van handeling: Eerste verdieping van het raadhuis, waar de organisatie ‘Gouden Dagen’ voor een feestje voor ouderen zorgde.

Normaal is ‘Muziekmenu’ van de muzikanten een trio, maar de zangeres was ziek. Vandaar. Met z’n tweeën speelden zij ‘gouwe ouden’. Veel Frans en Engels, maar ook wel Nederlandstalig. Ook de uitgenodigde ouderen improviseerden eigenlijk met hun verhalen, hoewel sommigen daarmee de indruk wekten in herhalingen te vallen. De meesten hadden Wereldoorlog 2 meegemaakt en vertelden daarover in geuren en kleuren of wilden er juist geen woord over kwijt. Maar zij wisten wel van de op de ellende en de hongerwinter volgende opbouw van het land.

Jongeren van nu weten eigenlijk niks, vonden sommige vertellers. Een klacht waarin alom werd berust. “Er is een generatie ontstaan die meer op systemen dan op eigen kunnen vertrouwt”, verzuchtte iemand. “Zelf hoofdrekenen kunnen ze niet meer. Als de elektriciteit uitvalt, zitten ze.”

B&W: Zwartboek SP bevat onjuistheden

zwartboek_2.0_bejegening_zrand_0Zoals viel te verwachten, zeggen B&W zich niet te herkennen in het door de SP aangeboden Zwartboek 2.0 over wantoestanden bij de gemeentelijke behandeling van statuszoekers en minima. Aan de gemeenteraad schrijft het college volledig afstand te nemen van de in het zwartboek gedane beschuldigingen aan het adres van ambtenaren, die volgens de SP in een aantal gevallen respectloos, intimiderend en bedreigend zouden hebben gehandeld.

“De situaties die SP aanhaalt zijn grotendeels bekend bij het college”, melden B&W aan de raad. Zij vinden het naar hun zeggen niet juist in het openbaar op individuele casussen in te gaan. Het college zegt overigens wel dat die allemaal ‘eenzijdig, selectief en soms zelfs onjuist’ zijn weergegeven.

De steun die door de Vrijwilligersraad Minima Amstelveen (VMA) en de SP-hulpdienst werd gegeven aan van de gemeente afhankelijke statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) en mensen met een minimaal inkomen werkt volgens B&W vaak belemmerend en soms zelfs contraproductief.

“Met bijna 5000 Amstelveners die ondersteuning van de gemeente ontvangen, van wie bijna 2000 minima en 1500 bijstandsgerechtigden, gaat er natuurlijk weleens iets mis”, geven B&W toe. Maar meestal gaat het goed, laten zij daarop volgen. Dat is althans het beeld dat door de (gemeentelijke) onderzoeken naar ervaringen van cliënten volgens het college opdoemt.