Categorie: "Sociale aangelegenheden en welzijn"

GroenLinks wil basisinkomen enmeer vrijheid minima

Stieneke  Kruijer

Stieneke Kruijer

GroenLinks wil dat na de verkiezingen in Amstelveen wordt geëxperimenteerd met een Basisinkomen. In andere steden zijn proeven gedaan met regelvrije bijstand. In Amstelveen is soepeler omgang met de regels voor bijstand mogelijk een oplossing voor de conflicten van de gemeente Amstelveen met groepen minima en statushouders. Dat is kan een van de vormen zijn, meent de partij.

Zij wijst er op dat gemeenten nu zelf mogen beslissen hoe zij mensen zonder werk naar een baan begeleidt. Dat kan volgens haar door hulp bij het opstellen van een cv of een sollicitatietraining, maar ook met veel dwang om zo snel mogelijk een baan te vinden, ook als de betrokkene nog bezig is met leren van de taal of als de baan niet goed past bij je opleiding. Met dat laatste, waar zij kennelijk tegen is, deelt GroenLinks in feite ten dele de opvattingen van de SP, die er een demonstratie organiseerde en er een luidruchtige vergadering van een raadscommissie aan overhield.

Politiek gispt zwartboek minima SP

Marina Casadei. Foto: amstelveenweb.com

Marina Casadei. Foto: amstelveenweb.com

Voorzitter Martin Kortekaas van de raadscommissie Burgers & Samenleving ontnam tenslotte het woord aan het emotioneel opgewonden raadslid Marina Casadei. Zij kreeg – behalve van de ChristenUnie – geen enkele politieke steun voor het op basis van casussen samengestelde zwartboek van haar partij (met steun van FNV en Vrijwilligers Participatieraad Minima) omtrent ambtelijke bejegening van statushouders andere minima. Terwijl er in die contacten door klantmanagers volgens het zwartboek veel mis is, houden B&W en een forse meerderheid van de gemeenteraad vol dat het allemaal goed gaat, ook al valt er soms een enkele spaander tussen het vele werk in het sociale domein.

Door zich op het standpunt te stellen dat over individuele gevallen, ook al zijn die geanonimiseerd, niet in het openbaar kan worden gesproken, kon de gemeenteraad het door Casadei aan de agenda toegevoegde zwartboek terzijde schuiven. Bovendien, zei D66-raadslid Van der Vet, moet er hoor en wederhoor op tafel komen. En die is naar haar mening in het zwartboek (daarom heet het ook een zwartboek, red.), met nu eenmaal een eenzijdig karakter, niet te vinden.

Rotary tijdens NL Doet bij Brentano

w-NL-DOET-5393Natuurlijk was ook Rotaryclub Amstelveen Nieuwer-Amstel (RANA) er zaterdag (10 maart) bij om vrijwilligerswerk te doen in het kader van het landelijke NL Doet. Volgens de organisatie hebben de leden hun handen uit de mouwen gestoken om de tuin bij het Brentano verzorgingshuis Klaasje Zevenster, Klaasje Zevensterstraat 103, lenteklaar te maken.

Tuinmeubels

Sinds december 2017 beschikt Klaasje Zevenster over een nieuw gebouw en is er een mooie binnentuin aangelegd. Daar moesten verschillende werkzaamheden worden gedaan om de tuin voor de bewoners geschikt te maken.

A’veen laagste doorsnee inkomen AM-gemeenten

Euro papiergeldHet gemiddelde inkomen van ingezetenen is in Amstelveen lager dan dat van burgers in alle buurtgemeenten binnen de regio Amstelland en de Meerlanden. Alleen Amsterdam, met relatief veel statushouders en uitkeringsgerechtigden, ligt het lager. Maar in Ouder-Amstel, Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn hoger. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een gegevens uit 2015, met berekend naar het prijspeil anno 2017.

Volgens het CBS ligt in randgemeenten rond de grote steden het gemiddelde inkomen hoger dan in die steden zelf. Terwijl Amsterdam op 21,6 duizend euro uitkomt, is het in Amstelveen 27 duizend. Maar in Ouder-Amstel 29,9 duizend, in Aalsmeer 28,3, in Haarlemmermeer 28,2 en in Uithoorn 27,2 duizend.

In de grote steden ligt het doorsnee gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van huishoudens doorgaans op een lager niveau. Dit geldt met name voor Groningen en Nijmegen, twee grote steden met relatief veel studenten, meldt het CBS. In Amstelveen speelt de studentenwijk Uilenstede wat dat betreft logischerwijs ook een rol.

Door diefstal dossier van klant sociale dienst op straat

GemeentehuisDoor diefstal van een tas van een vrouwelijke ambtenaar van de gemeente, blijkt een compleet dossier over iemand in het – wat het – ‘sociale domein’ (vermoedelijk een uitkeringsgerechtigde) ook enkele dagen de mist in te zijn geweest. Dat melden B&W aan de gemeenteraad.

In de brief wordt de zaak een ‘veiligheidsincident’ genoemd, waarvan zich er trouwens meer voordeden sinds professionalisering van het veiligheidsbeleid in 2016. Alle incidenten, ook het onderhavige, werden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Groot aquarium in Nifterlake onthuld

aquariumEr waren donderdag heel wat genodigden naar Nifterlake aan Hoeksewaard gekomen, want (betaald) parkeren kon men nog minder dan anders in Randwijck. In de hal van het gebouw voor dagbesteding door kinderen met een ontwikkelingsachterstand onthulde oud-directeur van Artis Maarten Franjehuis met enkele van de kinderen, Jens en Mark Bressers, een tropisch aquarium van liefst drie meter lengte. Wethouder Herbert Raat was er wel bij, werd ook publiekelijk verwelkomd, maar moest tijdens de ceremonie weg voor die in de Johanneskapel, waar hij historische boeken presenteerde.

De Rotary Amstelveen Amstel (RANA) bracht samen met ouders en een veiling ruim € 20.000 op. Aquarialease,com in Uithoorn leverde dat en zorgt ook voor het onderhoud.

Ouderen namen huiskamer raadhuis in gebruik

Gouden-Dagen“We zijn een beetje met improvisatie bezig”, zei de zanger, tevens gitarist, van het duo dat voor levende muziek zorgde vrijdagmiddag. Plaats van handeling: Eerste verdieping van het raadhuis, waar de organisatie ‘Gouden Dagen’ voor een feestje voor ouderen zorgde.

Normaal is ‘Muziekmenu’ van de muzikanten een trio, maar de zangeres was ziek. Vandaar. Met z’n tweeën speelden zij ‘gouwe ouden’. Veel Frans en Engels, maar ook wel Nederlandstalig. Ook de uitgenodigde ouderen improviseerden eigenlijk met hun verhalen, hoewel sommigen daarmee de indruk wekten in herhalingen te vallen. De meesten hadden Wereldoorlog 2 meegemaakt en vertelden daarover in geuren en kleuren of wilden er juist geen woord over kwijt. Maar zij wisten wel van de op de ellende en de hongerwinter volgende opbouw van het land.

Jongeren van nu weten eigenlijk niks, vonden sommige vertellers. Een klacht waarin alom werd berust. “Er is een generatie ontstaan die meer op systemen dan op eigen kunnen vertrouwt”, verzuchtte iemand. “Zelf hoofdrekenen kunnen ze niet meer. Als de elektriciteit uitvalt, zitten ze.”

B&W: Zwartboek SP bevat onjuistheden

zwartboek_2.0_bejegening_zrand_0Zoals viel te verwachten, zeggen B&W zich niet te herkennen in het door de SP aangeboden Zwartboek 2.0 over wantoestanden bij de gemeentelijke behandeling van statuszoekers en minima. Aan de gemeenteraad schrijft het college volledig afstand te nemen van de in het zwartboek gedane beschuldigingen aan het adres van ambtenaren, die volgens de SP in een aantal gevallen respectloos, intimiderend en bedreigend zouden hebben gehandeld.

“De situaties die SP aanhaalt zijn grotendeels bekend bij het college”, melden B&W aan de raad. Zij vinden het naar hun zeggen niet juist in het openbaar op individuele casussen in te gaan. Het college zegt overigens wel dat die allemaal ‘eenzijdig, selectief en soms zelfs onjuist’ zijn weergegeven.

De steun die door de Vrijwilligersraad Minima Amstelveen (VMA) en de SP-hulpdienst werd gegeven aan van de gemeente afhankelijke statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) en mensen met een minimaal inkomen werkt volgens B&W vaak belemmerend en soms zelfs contraproductief.

“Met bijna 5000 Amstelveners die ondersteuning van de gemeente ontvangen, van wie bijna 2000 minima en 1500 bijstandsgerechtigden, gaat er natuurlijk weleens iets mis”, geven B&W toe. Maar meestal gaat het goed, laten zij daarop volgen. Dat is althans het beeld dat door de (gemeentelijke) onderzoeken naar ervaringen van cliënten volgens het college opdoemt.

Organisatie voor eenzame ouderen

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

Met een speciaal evenement in het raadhuis wordt vrijdag 16 februari gevierd dat de Amstelveense zorginstellingen Groenelaan, Klaasje Zevenster, Nieuw Vredeveld, Zonnehuis Amstelveen en De Luwte zijn toegetreden tot de Ouderenorganisatie Gouden Dagen. In die instellingen zijn in het vervolg eenzame ouderen, voor wie de organisatie is opgericht, hartelijk welkom.

Op ouderen zijn uitgenodigd voor de happening in het raadhuis, die bestaat uit muziek, koffie en gebak. Ook directeur Jan Romme van Gouden Dagen en wethouder Jeroen Brandes (PvdA) zijn er ook. Brandes is verantwoordelijk voor eenzaamheidsbestrijding in Amstelveen. Hij vindt dat Gouden Dagen daar een sleutelrol in kan vervullen.
Volgens de stichting Gouden Dagen is 92 % van alle ouderen in Nederland eenzaam. Gouden Dagen biedt onder meer door in het hele land structureel activiteiten aan in buurthuizen en verpleegcentra.

CDA: gemeente moet pleegzorg tot 21 jaar verlengen

Sandra van Engelen

Sandra van Engelen

Het CDA in de gemeenteraad wil dat de zorg voor pleegkinderen wordt verlengd tot zij 21 jaar oud zijn. Nu is dat achttien jaar. Sinds de decentralisatie van de Jeugdwet kunnen gemeenten de pleegzorg verlengen. CDA Amstelveen wil dat de gemeente dat doet.

“De overgang van jongeren van net nog geen 18 jaar naar 18+ in de jeugdzorg is al langer een punt van zorg in Amstelveen”, zegt fractielid Sandra van Engelen, die over het onderwerp schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college. “Het CDA vindt het heel belangrijk dat pleegkinderen een veilig en stabiel thuis hebben, ook na hun achttiende.”

Problemen

Wettelijk wordt nu de pleegzorg en de vergoeding aan pleegouders na het 18e jaar stop gezet. Van Engelen: “Voor sommige jongeren betekent dit dat zij het pleeggezin dan moeten verlaten en zelfstandig verder moeten. De kans dat daardoor opnieuw problemen ontstaan, is niet ondenkbaar.”