Categorie: "Sociale aangelegenheden en welzijn"

Werkplein: succes volgens B&W, volgens klant niet

Maaike Veeningen. weth. Economische Zaken

Maaike Veeningen. weth. Economische Zaken

De ambitie van de gemeente iedereen hoe dat ook zo snel mogelijk uit de bijstand en in een baan te krijgen, vastgelegd in het Beleidsplan Participatiewet, leidt niet tot voor iedereen bevredigende oplossingen. Maar blijkens een notitie van wethouder Maaike Veeningen aan de gemeenteraad werkt het vorig jaar opgerichte Werkplein AA in de raadhuis redelijk perfect.

Het was bedoeld om minder uitkeringsgerechtigden te krijgen en iedereen door te loodsen naar de arbeidsmarkt. Toch steeg het aantal mensen in de bijstand inmiddels met 18%, terwijl de bedoeling van B&W was het met 2,5% te doen dalen. Ondanks dat spreekt het college van een succes van het Werkplein. Die 2,5 daling zou ‘bij gelijkblijvende omstandigheden’ het doel zijn. En omdat omstandigheden nu eenmaal altijd veranderen was succes blijkbaar vooraf verzekerd.

De AOW-leeftijd is opgetrokken en er zijn meer statushouders dan verwacht gekomen, bijvoorbeeld. Bij 22% van de aanvragers van een uitkering werd fraude geconstateerd.

Kritiek op hulpbeleid van de gemeente

Stieneke Kruijer

Stieneke Kruijer

Bij de uitvoering van bijstand gerelateerde uitkeringen gaat Amstelveen nog altijd teveel uit van wantrouwen en met de zogenoemde re-integratie om mensen naar betaalde arbeid te dwingen is ook van alles mis. Die kritiek kwam van enkele oppositiepartijen in de raadscommissie Burgers en Samenleving (BS).

Vooral bij de inburgering van nieuwkomers blijft de enthousiast door B&W beleden zelfredzaamheid niet tot de gewenste resultaten te leiden, zei raadslid Stieneke Kruijer van GroenLinks. Zij signaleerde ook dat schuldhulpverlening vooral bij jongeren zonder inkomen met veel vreselijke hoge schulden niet werkt. Zij en andere raadsleden wezen er voorts op dat het internationaal onderwijs bij ISA aan de Sportlaan en straks in de nieuwe Indiase school in het Van Leergebouw onbetaalbaar is voor sommige expats.

Ouderen zonder (klein) kinderen digitaal zwak

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

Vooral kwetsbare personen en ouderen zonder (klein-)kinderen zijn digitaal ongeletterd. Zij missen vaker de aansluiting met de omgeving en de motivatie om zich te verdiepen in computervaardigheden. Een onduidelijke structuur op websites blijkt vaak een hindernis om het digitale aanbod op een hulpvraag te vinden.

Dat schrijft wethouder Jeroen Brandes aan de gemeenteraad, op basis van door de Hogeschool van Amsterdam gedaan onderzoek. HvA was al belast met onderzoek naar de toegankelijkheid van informele zorg in Groenelaan en heeft dat uitgebreid met ‘digitale ongeletterdheid’. De gemeenteraad had daar via een motie op aangedrongen. Volgens Brandes kan worden aangenomen dat de resultaten van het onderzoek in Groenelaan voor geheel Amstelveen gelden.

De raad had B&W gevraagd de digitale ongeletterdheid in kaart te brengen om vast te stellen hoe die is aan te pakken en stelde tien mille voor het onderzoek beschikbaar.

Myra haalt geld op voor SOS Kinderdorpen

myra 2Tijdens het grootste Benjamin en F toernooi ter wereld, afgelopen weekend, heeft hockeyclub Myra geld ingezameld voor SOS Kinderdorpen. Er werd € 1000 opgehaald.

Totaal namen 66 teams deel aan het toernooi en er waren diverse inzamelingsacties. SOS Kinderdorpen is een internationale kinderontwikkelingsorganisatie. Het geld wordt ingezet voor kwetsbare kinderen die familieliefde ontberen, geen ouders en een veilig thuis hebben.

Kinderyoga in Mamma Cafe

Sanne Bredt van de Kinderyogatuin in het vrijdag geopende Enjoy centrum aan de Amsterdamseweg neemt vrijdag 7 juli de bezoekeksters van het zogenoemde Mama Café mee in de wereld van yoga. Het gaat dan om een vorm van volwassenen samen met kinderen. Yoga draagt volgens Bredt bij aan ‘een positieve toekomst waarin kinderen volledig tot bloei kunnen komen’.

Behalve kinderyoga docente is Sanne Bredt moeder van twee dochters. Haar bedrijf de Kinderyogatuin is ontstaan uit ‘de wens om kinderen te begeleiden om emotioneel, mentaal, fysiek en spiritueel in balans te zijn, waardoor ze keuzes maken die goed zijn voor henzelf en hun omgeving’, meldt het Mamma Café.

Zonnebloem-auto voor rolstoelers

image001Voor wie door een lichamelijke beperking in een rolstoel belandt, ziet de wereld er vaak ineens heel anders uit. Zo kan reizen van de ene naar de andere plaats een enorm grote uitdaging zijn. Je eigen auto volstaat niet meer en openbaar en of aangepast vervoer hebben vaak hun eigen beperkingen. Nationale Vereniging de Zonnebloem streeft ernaar dat iedereen met een lichamelijke beperking kan blijven deelnemen aan de samenleving. Vrijwilligers van lokale afdelingen komen met regelmaat bij deelnemers thuis. Zij zorgen voor uitjes en er worden jaarlijks door de afdelingen meerdere bijeenkomsten georganiseerd.

De Zonnebloem biedt nu de mogelijkheid aan rolstoelgebonden mindervaliden om met de auto een dagje of langer op stap te gaan. Door sponsors en donateurs is de Zonnebloem in staat de kosten zo laag mogelijk te houden.

Driekwart Wmo-klanten kent onafhankelijke steun niet

Herbert Raat

Herbert Raat

Hoewel de overgrote meerderheid van de klanten tevreden is over de manier waarop de gemeente de gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitvoert, weet minder dan een kwart dat er bij de contacten met ambtenaren een onafhankelijke cliëntondersteuning van stichting MEE mogelijk is. Negen procent maakt daarvan gebruik.

Dat blijkt uit onderzoek dat bureau Research in opdracht van de gemeente uitvoerde. Van 1.604 cliënten die steekproefsgewijs werd gevraagd een vragenlijst online in te vullen, deed ruim een derde (36%) dat. Wie geen digitale mogelijkheden had viel dus buiten de boot. Een groot deel van de cliënten spreekt van kwalitatief goede en passende ondersteuning en ervaart een toegenomen kwaliteit van leven als gevolg van de ondersteuning, hoewel er verschillen zijn in de waardering van de diverse vormen van hulpverlening, die onder meer bestaat uit hulp bij het huishouden, dagbesteding, woonvoorzieningen, hulpmiddelen, individuele begeleiding en regiovervoer. Over dat laatste is men het minst tevreden (72%), vooral omdat lange wachttijden en onberekenbaarheid er kenmerken van zijn, waardoor men soms afspraken mist.

Vrijwilligerswerk blijkt soms slavenarbeid

Marina Casadei

Marina Casadei

“Ik gun iedere vrijwilliger zijn geluksgevoel over wat hij doet voor de samenleving”, zei een van de aanwezigen. Maar hij een anderen kwamen ook met verhalen over aantoonbare verdringing van betaalde krachten op de arbeidsmarkt door die gratis werkenden. En dan was er donderdag op de bijeenkomst van de SP in de Meent de klacht over uitkeringsgerechtigden die op basis van de Participatiewet ambtelijke dwang ervaren om zich als vrijwilliger te melden bij een (maatschappelijk?) bedrijf of organisatie.

Dat laatste is vooral een valkuil op een CV, legde de als deskundige uitgenodigde Déjo Overdijk van de FNV uit. “Als je hoger bent opgeleid en op basis daarvan ook een functie hebt gehad wil de een Baan voor lager geschoold personeel niet op je CV hebben”, zei ze. Volgens haar treft het gedwongen vrijwilligerswerk tegenwoordig ook de middenklasse op de arbeidsmarkt. En zij kwam met het voorbeeld van een dame die vrij hoog in de Stopera had gewerkt maar verplicht vrijwillig aan lager wal is geraakt. Zij repte trouwens ook over vakkenvullers en mensen aan een lopende band, zogenaamd om de taal te leren, terwijl er geen Nederlander in de omgeving is te bekennen.

Sociaal ondernemer in het Bos

Maatschappelijke ondernemers komen op 22 juni in het Amsterdamse Bos uitleggen hoe ‘social enterprise’ werkt. De happening heet Fun Forest en koplopers in sociaal ondernemen gaan vertellen hoe jongeren direct aan een baan kunnen komen.

De Boss Kitchen, waar de manifestatie wordt gehouden is een eetcafé, onderdeel van de Fun Forest Foundation en wordt mede ondersteund door Stichtingen DOEN en Dichterbij Huis. De BOSS Kitchen wordt grotendeels gerund door medewerkers die een extra zetje nodig hebben om de arbeidsmarkt te kunnen betreden. Ook wel mensen met een afstand tot arbeidsmarkt geheten.

“Door de BOSS Kitchens kunnen nog meer mensen bij Fun Forest leren en werken”, vertelt directeur Ernst-Jan Swarte.

Vluchtelingenplatform houdt iftar

donor_1Het Bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg, ooit de koepel van vrijwilligers voor de nooit volledig benutte en snel overbodig geworden noodopvang in een kantoorgebouw aan de Laan van Kronenburg, Pakt weer uit voor moslims. Donderdag 22 jhuni, in de laatste week van de Ramadan, houdt zij samen met IMFSA (internationale organisatie voor geneeskunde studenten) van het VU medisch centrum een Syrische iftar. Dat is dus een maaltijd die moslims mogen gebruiken na een dag te hebben gevast.

De bijeenkomst vindt plaats in het Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112 in Buitenveldert. ‘Het verbreken van het vasten begint bij zonsondergang om 22:10 uur’, meldt VWK. ‘Syrische vluchtelingen die vorig jaar nog in de Amstelveense noodopvang woonden, zorgen dan met assistentie van vrijwilligers voor een heerlijke iftar maaltijd’.