Categorie: "Sociale aangelegenheden en welzijn"

Halloween hondentocht in het Bos

HondenEen Halloween Hondentocht wordt gehouden op zaterdagmiddag en –avond 28 oktober in het Amsterdamse Bos. Eigenaren van honden kunnen hun viervoeter dan op voor die tocht laten sponsoren. De tocht wordt georganiseerd door KNGF Geleidehonden.

De sfeervolle route die de organisatie uitzet, wordt een unieke beleving voor hond en baas, belooft zij. Elke hond vanaf één jaar mag meewandelen, mits hij zich heeft laten sponsoren voor minimaal €48.

Schrijfactie van Amnesty International

AMN_COBR_RGB_WEB-1000x400In de Amstelstroom aan Kerkstraat 12 in Ouderkerk vindt zondag 10 september (11.15 tot 11.45 uur) een schrijfactie van Amnesty International plaats. In brieven wordt dan aandacht gevraagd voor het lot van verdwenen of gevangen mensen in China, India en Iran.

De brieven hoeven door deelnemers alleen te worden ondertekend, want zijn voorgedrukt. Ook kan in een bus een vrijwillige bijdrage worden gedeponeerd voor portokosten en andere onkosten.

Herdenking maandag bij Indië monument

Indie Monument 2Bij het Indië monument in het Broersepark wordt maandagavond (14 augustus) de jaarlijkse herdenking gehouden om 19.15 uur. Men staat dan stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog op 15 augustus 1945 voor het toenmalige Nederlands-Indië (het latere Indonesia), de gevallenen in Japanse kampen en tijdens in de strijd daarna, toen Soekarno (Koesno Sosrodihardjo) en vicepresident Dr. Mohammed Hatta de onafhankelijkheid van de republiek Indonesië uitriepen.

Talloze sprekers treden er bij het monument weer op, zoals voorzitter J.C.E.M. Bouwens van de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië (die de herdenking organiseert), burgemeester Mirjam van ’t Veld, Luitenant-kolonel E.R.L. Saiboo (voorzitter van de Bond van Wapenbroeders), een leerling van basisschool De Cirkel, adoptieschool Indië-Monument (die een gedicht leest) en T. La Lau over zijn kamptijd in Tjideng en zijn ervaringen als vluchteling.

Taalcoaches voor vluchtelingen gezocht

downloadNog steeds zoekt Stichting Vluchtelingenwerk taalcoaches. Die spreken één-op-één met anderstaligen om hen Nederlands te leren. De organisatie die daartoe aan de stichting is verbonden heet Het Taalhuis.

Ruba Alafaghani en Cornelia Punch vormen zo’n taalkoppel. Bij die laatste thuis vertelt immigrante Ruba onlangs haar staatsexamen te hebben gehaald.

Zij vormt sinds anderhalf jaar met Cornelia een taalkoppel bij Vluchtelingenwerk Amstelland. “We spreken telkens samen een doel af”, zegt Cornelia. ‘Dan werken we ergens naartoe en nu konden we heel gericht aan de slag met het staatsexamen van Ruba.”

Met bakfiets de wijk in…

vitaMet hoeveel mensen zij hebben gesproken en wat de vruchten ervan waren, melden Vita Amstelland en Amstelveenvoorelkaar (Vrijwilligerscentrale) niet, maar volgens hen is de ‘bakfietsactie’ van vrijdag ‘succesvol’ geweest.

Zij trokken met een bakfiets naar enkele wijken om te praten met bewoners over de activiteiten van beide organisaties. Vita Amstelland zegt graag te willen weten wat er leeft bij de wijkbewoners ‘en zo het meedoen van iedereen bevorderen’.

GroenLinks wil basisinkomen i.p.v. bijstand

Martin Kortekaas

Martin Kortekaas

Er zou eigenlijk in Amstelveen een basisinkomen moeten komen. Verschillende gemeenten experimenten met uiteenlopende vormen daarvan en Amstelveen zou hun voorbeeld moeten volgen vindt GroenLinks in de gemeenteraad.

“Amstelveen zou een ideale stad zijn om ook eens andere vormen te proberen dan de steeds meer doodlopende weg van de bijstand”, zei fractievoorzitter Martin Kortekaas vorige week. B&W proberen sinds hun aantreden mensen zo snel mogelijk uit de bijstand naar betaald werk te loodsen, maar hun straffe beleid op dat punt blijkt volgens hem niet te werken. “Het doel dat het college zichzelf had gesteld om het aantal mensen in de bijstand te verminderen wordt niet gehaald.” Integendeel: Het aantal mensen in de bijstand neemt allen maar toe.

Kortekaas: ‘Het zou het college sieren als het een deel van het geld dat Amstelveen in he Sociaal Domein overhoudt, inzet om mensen zonder betaalde baan de vrijheid en de kans te geven via scholing of vrijwilligerswerk hun kansen te vergroten. Nu biedt Amstelveen naar eigen zeggen maatwerk aan mensen in de bijstand, maar dat maatwerk kan dan weer niet zover gaan dat mensen vrijgesteld kunnen worden van het zoeken naar een betaalde baan. En toch kan dat soms voor mensen het beste zijn. Dat ze even niet de verplichte re-integratie doorlopen en naar een betaalde baan zoeken, als dat als het ware de ruime maat is die hen past.”

Geen fonds voor uitzichtloze schuld jongeren

Stieneke  Kruijer

Stieneke Kruijer

Een fonds van 50 mille om jongeren met problematische schulden te stellen komt er niet. Oppositiepartijen GroenLinks, SP, Ouderencombinatie (OCA) en CDA steunder de motie waarin dat woensdag werd voorgesteld, maar de coalitie (VVD, PvdA. D66 en Burgerbelangen) voelde er niks voor.

In de door GroenLinks-raadslid Stieneke Kruijer ingediende motie werd gevraagd zulke jongeren, die toch niet kunnen aflossen, terwijl hun schuld (door incassokosten) steeds hoger wordt, in kaart te brengen. Het voorgestelde fonds zou de schulden moeten overnemen en betalen, zodat die incassokosten niet verder oplopen. In Utrecht bestaat een dergelijk fonds. De opgekochte schulden worden daar omgezet in ‘zachte lening’ voor betrokkenen.

Burgerbelangen en PvdA willen ‘ouderenkunst’

Jacquelinne Hocker

Jacquelinne Hocker

De coalitiepartijen Burgerbelangen Amstelveen (bbA) en PvdA komen woensdag met het voorstel te onderzoeken of kunst niet wat voor ouderen is. Die zouden op dat gebied dan actief moeten worden om hun ‘maatschappelijke participatie, sociale omstandigheden en mentale gezondheid’ te verbeteren. In een motie zeggen zij voor de proef 25 mille te willen reserveren.

In bbA is initiatiefneemster burgerlid Jacqueline Höcker. Zij krijgt steun van fractievoorzitter Esther Veenboer van de PvdA.

Een burgerlid maakt wel van een raadscommissie deel uit, maar niet van de gemeenteraad. Het voorstel komt aan de orde bij de behandeling door de gemeenteraad woensdag van de zogenoemde Kadernota, waarin de contouren voor de begroting van volgend jaar zichtbaar worden.

In verschillende gemeenten – zoals Groningen, Schiedam, Amersfoort en tien gemeenten in Gelderland – hebben zogenaamde Proeftuinen goede resultaten opgeleverd met dergelijk kunstbeleid.

“Amstelveen heeft behoefte aan succesprojecten voor ouderen” zegt Jacqueline Höcker van bbA. “De stad kent al een aantal sterk vergrijsde wijken en er wordt verwacht dat het aandeel van ouderen in de bevolking er vanaf 2020 hoger is dan 20%. Dat betekent toenemende fysieke problemen, maar ook meer eenzaamheid en hulpbehoevende thuiswonenden” Zij denkt aan samenwerking van de gemeente met zowel sociale als culturele instellingen. “Vita wil dit ook heel graag. Wetenschappelijk is bewezen dat het voor zowel dementerenden als anderen werkt, ook preventief.”

Door haringparty bijna 4 mille voor De Schakel

Haring_04Een cheque van € 3800 woensdagmiddag aan de vereniging De Schakel worden overhandigd. Het was de opbrengst van de eerste Amstelveense Rotary Haringparty, die 22 juni in The WineKitchen at Sea werd gehouden.

De Schakel organiseert activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking en wil het bedrag onder meer besteden aan professionele keukenapparatuur. De organisatie heeft rond de 135 leden en ongeveer 120 actieve vrijwilligers. Haar doel is de vrijetijdsbesteding van mensen met een beperking te bevorderen. De doelgroep is bijzonder kwetsbaar en zou zonder de hulp van vrijwilligers voor een groot gedeelte aangewezen zijn op de woonvoorzieningen. Die doen fantastisch werk, vindt de Schakel, maar ook hier zijn de financiële middelen gering en vult de vereniging een groot een gat.