Politiek gispt zwartboek minima SP

Marina Casadei. Foto: amstelveenweb.com

Voorzitter Martin Kortekaas van de raadscommissie Burgers & Samenleving ontnam tenslotte het woord aan het emotioneel opgewonden raadslid Marina Casadei. Zij kreeg – behalve van de ChristenUnie – geen enkele politieke steun voor het op basis van casussen samengestelde zwartboek van haar partij (met steun van FNV en Vrijwilligers Participatieraad Minima) omtrent ambtelijke bejegening van statushouders andere minima. Terwijl er in die contacten door klantmanagers volgens het zwartboek veel mis is, houden B&W en een forse meerderheid van de gemeenteraad vol dat het allemaal goed gaat, ook al valt er soms een enkele spaander tussen het vele werk in het sociale domein.

Door zich op het standpunt te stellen dat over individuele gevallen, ook al zijn die geanonimiseerd, niet in het openbaar kan worden gesproken, kon de gemeenteraad het door Casadei aan de agenda toegevoegde zwartboek terzijde schuiven. Bovendien, zei D66-raadslid Van der Vet, moet er hoor en wederhoor op tafel komen. En die is naar haar mening in het zwartboek (daarom heet het ook een zwartboek, red.), met nu eenmaal een eenzijdig karakter, niet te vinden.

Er werd nog wel verwezen naar de regionale Ombudsman en eventueel de Rekenkamercommissie voor onafhankelijk onderzoek,

Van der Vet

maar Casadei zei aanvankelijk in beide weinig vertrouwen te hebben en koos tenslotte dan maar voor de Rekenkamer (waar overigens weer raadsleden in zitten). Het SP-raadslid trok in elk geval de onafhankelijkheid van de regionale ombudsman in twijfel, wat haar op een lawine van kritiek van diverse fracties kwam te staan. Rob Ellermeijer (VVD) zei goed te spreken te zijn over het gevoerde gemeentelijke beleid, maar voelde wel voor een onafhankelijk onderzoek, wat aan het zwartboek naar zijn mening niet ten grondslag ligt.

Demonstratie

Voorafgaande aan de vergadering van de commissie was er een demonstratie voor het gemeentehuis, waarin werd betoogd door FNV en SP dat de lokale politiek zich tot nu toe doof en blind houdt voor kritiek op de bejegening door ambtenaren in het sociale domein van met name statushouders. Maaike Zorgman van FNV herinnerde aan de vorige demonstratie, bij de aanbieding vorige maand van het zwartboek, en zei dat heel veel in Amstelveen ten aanzien van statushouders en minima niet goed gaat. “Wij hebben geprobeerd B&W tot andere gedachten te brengen, maar dat is nog niet gelukt.”

Maaike Veeningen

Inburgering

Nou ja, ten dele, vond Wil de Roode, SP-kandidate voor het raadslidmaatschap en spil van de door B&W opgeheven Participatieraad Minima (die als vrijwilligersorganisatie doorging). Zij had de dag tevoren iemand uit Syrië gesproken, wiens ouders vijf dagen eerder uit het land waren gevlucht, terwijl hun huis door IS met de grond gelijk is gemaakt. Reactie van de klantmanager volgens Roode: ‘Vervelend voor u, maar wij gaan het nu hebben over uw inburgering.’ Positief is wel dat men tegenwoordig schijnt te vragen of er misschien een tolk nodig is. “Een openbaring voor ons want dat vroegen ze nooit”, zei Roode. Volgens haar hoeft men tegenwoordig ook geen € 76 meer te betalen om het eigen dossier te mogen inzien. Waarmee de ambtenarij overigens gewoon een landelijke wet naleeft, voegde ze er aan toe.

Incidenten

In die zin liet ook Casadei zich uit in de commissie, tot ergernis van de meeste andere partijen. Die laatste sloten zich, met uitzondering van de ChristenUnie, onvoorwaardelijk aan bij B&W. Er gaat wel eens wat mis, gaf wethouder Maaike Veeningen toe, maar dat zijn incidenten en de situatie is geenszins zo ernstig als in het zwartboek wordt gesteld. Intussen heeft de regionale Ombudsman wel gemeld dat Amstelveen nu eenmaal een ‘lerende organisatie’ heeft. Tijdens dat leren aan het volgens de SP veel, volgens de andere partijen kennelijk weinig mis. “Maar wij willen hiermee wel aan de slag”, zei Van Groeningen (CDA), daarmee in wezen het nut van het zwartboek onderkennend, hoewel de gemeente zich er niet in herkend. Maar er moet een onpartijdig onderzoek komen, vindt Van Groeningen. Zijn mededeling dat in het openbaar niet over individuele casussen kan worden gesproken, stuitte op weerstand van Bert de Pijper van de ChristenUnie. “We hoeven het helemaal niet daarover te hebben, maar over de rode lijn in het zwartboek.”

Onbegrip

Maar die erkende eigenlijk niemand. Vrijwel alle partijen zeiden eensgezind achter de medewerkers te gaan staan, zoals ook

Bert de Pijper

Veeningen dat deed, die weer op de hoge opleiding en voortdurende training van de ambtenaren. Zij vonden elke kritiek op medewerkers eigenlijk beneden peil. De Pijper zei wel respect voor de medewerkers te hebben, maar vond dat met de bejegening best ter discussie mocht stellen.

Maar volgens Casadei doemen aan de loketten en in de spreekkamers schrijnende beelden van onbegrip voor de veelal onder stress levende cliënten op, die de taal niet kennen en met vermindering of stopzetting van de uitkering worden gestraft, omdat zij iets verkeerd hebben gedaan, zonder te weten wat dan (omdat zij de taal niet kennen). “Het college ontkent in alle toonaarden dat er iets mis is”, zei Casadei, die zich kwaad maakte over de door wethouder Herbert Raat gemaakte opmerking dat iemand maar terug moest gaan naar Aleppo, omdat hij kennelijk hier niet tevreden was over zijn behandeling. De juistheid van de tientallen verhalen in het zwartboek, waarin B&W zich zeiden niet te herkennen, wordt volgens de meerderheid van de gemeenteraad toch voornamelijk betwijfeld.

Volgens het SP-raadslid worden statushouders door de gemeente uitsluitend met wantrouwen tegemoet getreden en ziet zelfs de nationale ombudsman dat het niet goed gaat met de bejegening van de minima. Hoge schulden, oorlogstrauma’s en taalproblemen duperen de cliënten, zei ze. “De bejegening is inhumaan en de gemeente komt uitsluitend meteen Goed Nieuws Show. Wat is er mis met enige zelfkritiek?”

Alles, was kennelijk het antwoord dat in de betogen van de meeste andere partijen doorklonk. Maar De Pijper vond de schriftelijke reactie van B&W op het zwartboek toch wel enorm defensief. “Ik had wat meer begrip voor de emoties en persoonlijke omstandigheden van statushouders verwacht.”

 

 

 

Lees ook:SP gaat vuile sociale was gemeente buiten hangen
Lees ook:SP: ‘Politiek laf jegens kwetsbare burgers’
Lees ook:B&W: Zwartboek SP bevat onjuistheden
Lees ook:SP: Zwartboek WMO raadsbreed overgenomen
Lees ook:Weer actie SP wegens ‘doof- en blindheid’ politiek

22 reacties op “Politiek gispt zwartboek minima SP

 1. App

  Critici het woord ontnemen. Zich doof en blind houden voor kritiek. Zich niet in kriek herkennen. Elke kritiek beneden peil vinden. In alle toonaarden ontkennen dat er iets mis is. Critici vertellen dat zij maar moeten oprotten naar de provincie of het land waar zij vandaan komen. Inhumane bejegening van machteloze rechtszoekers.

  Al met al een verhaal dat veel betrokken Amstelveners zullen herkennen. Niets wijst erop dat Amstelveen een ‘lerende organisatie’ is.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Het woord werd haar ontnomen omdat zij keer op keer (anders dan anderen) buiten de voorzitter om zich emotioneel tot anderen wendde. Ondanks herhaalde waarschuwingen dat op die manier een zindelijke discussie moeilijk is. De emoties zijn begrijpelijk, maar ook de ingreep van de voorzitter op den duur. Overigens verviel het SP-raadslid toen in herhalingen en kwam het ontnemen van het woord aan het einde van een verhit debat.

     /   Beantwoorden  / 
   1. frank bikker

    @Johan,wat bedoel je met “anders dan anderen”?
    Deden de anderen het ook of enkel mevr. Casadei? Misschien domme vraag, maar bij mij schept het toch enige verwarring.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Johan Bos

     Pfff. Nee de anderen spraken via de voorzitter. die de discussie leidde.

       /   Beantwoorden  / 
     1. frank

      Sorry hoor, maar bedankt!

        /  
  2. App

   Gelukkig maar. Het woord werd Casadei dus terecht ontnomen. Haar emotie was natuurlijk geheel misplaatst. En haar kritiek dus ook. Hulde voor de voorzitter.

     /   Beantwoorden  / 
 2. Tomaat

  Niemand van de meerderheid van de raad vraagt zich blijkbaar af, waarom vele statushouders dit zo ervaren. Het kan toch niet zo zijn van jullie zijn gek en wij niet. Enige zelfreflexie is toch wel vereist en daar merk ik bij de raad niets van. Zelfs bij een GL, een PvdA, D66 niet die altijd beweren dat ze oog hebben voor het individu of het sociale.
  Mijn enige conclusie kan dan zijn, dat dit niet ligt aan de desbetreffende ambtenaren, maar aan het beleid dat de coalitie of de toekomstige coalitie de ambtenaren heeft voorgeschreven hoe er gewerkt moet worden. De hr. Raat weet namelijk heel goed hoe het in de ambtenarij werkt. hij is de enige bestuurder die er echt voor kan zorgen dat zijn medewerkers in de pas lopen. Dat moet ik hem nageven.
  Ook is het misschien handig om in het achterhoofd te houden dat GL en PvdA naar een wethouderszetel lonken. Je zou bijna heel cynisch denken dat die statushouders mede slachtoffer zijn geworden van een cynisch stukje machtspolitiek van bovenstaande 2 partijen terwille van het pluche.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Elias

   GL en Pvda, willen in de coalitie komen, respectievelijk daar nu al in. Ook het CDA maakt zich er warm voor. Het is in de verkiezingstijd dus zaak niet VVD en D66 tegen de jaren te strijken. Wat dat betreft kwam de SP op het juiste of juist onjuiste moment met het zwartboek. Geen politieke partij wil zich daar kennelijk aan stoten…

     /   Beantwoorden  / 
   1. Tomaat

    Vergis je ook niet in D’66. Die zijn door Raat in het hier voorgaande college geheel weggespeeld, toen ze een te grote mond hadden. Die zijn ook gewoon bang en dus net zo laf als de rest.

      /   Beantwoorden  / 
 3. Rotary-vriendje

  Pasen komt eraan. B&W veranderen van Paashazen in Angsthazen.

  Wat een misselijkmakende vertoning. Onkruid moet je wieden. Loketgangers ook. Een beschaafd dat ze zich allemaal vinden.

  Brilletje, stropdasje, Burberrydas.
  Zij dronken een glas,
  zij deden een plas…

  HET INTERESSEERT ZE GEEN REET !

  Tot 21 maart dan maar !

    /   Beantwoorden  / 
 4. Inwoner Amstelveen

  De ergernis dat de SP het aandurfde om het onderwerp te agenderen droop van de coalitie partijen af. Groen links die graag mee wil doen met de volgende coalitie koos veilig door aan te geven dat problemen kunnen worden opgelost. Laf maar nog laffer was de voorItter van de commissie, van groen links, emotioneel geschreeuw van de PvdA werd beloond, zelf verhief de man wel zijn stem maar probeerde de SP monddood te maken. En de wethouders? Die van de PVDA, Brandes stampte met zijn voetjes op de vloer, en zei dat hij zoveel interesse had gewoond door wel twee symposia te organsiseren. Zo kleinzielig als je door het pluche plakken niets meer hebt te zeggen. De VDD en D’66 zijn zo rechts als de neten en komen alleen op voor rijke expats die wel een miljoentje of anderhalf kan gebruiken, dit college heeft nog geen stuiver uitgegeven aan vluchtelingen behalve aan zichzelf en de elite voor slijmerige workshops en te meerder eer en glorie vna zichzelf. halleluja en Amen.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Mies Gasser

  ” Brilletje, stropdasje, Burberrydas.”

  Tja, beoordelen op uiterlijk/kleding is wel een dingetje bij SP’ ers zo te zien.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Rotary-vriendje

   Zeker, markering schept duidelijkheid !

     /   Beantwoorden  / 
 6. Frank Bikker

  Koekje van eigen deeg voor de hr. Raat en in zijn kielzog mevr. Van Veeningen.

  Op dit moment begeleid ik 4 mensen via oa het Taalhuis . De gemeente zegt dat taal heel belangrijk is voor statushouders en minima uit EU landen. Toch worden expats op de lijst gezet. De organisatie is gesubsidieerd en de coaches zijn vrijwilligers. Het lijkt mij toch dat statushouders en minima uit EU-landen bij voorrang op deze (wacht)lijst horen te staan? Toen ik hier eens een opmerking over maakte tegenover een betaalde kracht was het antwoord;”Meneer, u kunt toch zelf een expat weigeren!” . Toch iets voor Maaike van Veeningen om hier iets aan te doen als wethouder van onderwijs en van D’66 , de partij die het maar heeft over onderwijs? Zo tussen het ronselen van expats in verre buitenlanden door?
  Daarbij komt nog dat onder statushouders vaak hooggeschoolden zitten. Ze zijn meestal afkomstig uit de middenklasse, die een waardevolle bijdrage kunnen vormen voor onze maatschappij. Die moeten nu ook plotseling vakken gaan vullen in de avonduren, hamburgers bakken of op de veiling werken waar ze goed Pools kunnen leren! Dit is gewoon maatschappelijke verspilling. Als je ze wilt laten werken , zet ze dan in een Nederlandstalige omgeving, waarin ook rekening kan worden gehouden met hun verplichte scholing in het Nederlands (gebeurt vaak niet).
  Als Raat dan een verhaal af begint te steken dat hij ook als krullenjongen is begonnen bij paps of een relatie daarvan in de wetenschap dat hij over een tijdje toch wel zou doorstoten naar een veel hogere positie , dan slaat dat natuurlijk als een tang op een varken.
  Ook het retorische, ronkende, geraaskal dat hij pal staat voor zijn ambtenaren. Ja, dank je de koekoek . Hij stuurt ze aan en reken maar dat ze daar geen mm van afwijken, want hij weet op dat gebied perfect hoe de hazen lopen. Dus wat die ambtenaren zeggen en doen is
  Ook is Raat niet te beroerd om nog eens tussen neus en lippen door te vermelden, dat de lange wachtlijsten in de soc woningbouw mede komt door de toevloed van statushouders, terwijl daarvoor ook al een schreeuwend tekort hieraan was. Door dit zo fijntjes op te merken is hij zich er natuurlijk niet van bewust dat hij het xenofobe gedeelte van onze bevolking aan het voeden is, daarvoor is hij te beschaafd.
  Hoewel zijn opmerking over die vluchteling ; Anders gaat hij maar terug naar Aleppo gewoon hufterig of gespeend is van elk empatisch vermogen van de geestesgesteldheid van deze man, die het gevoel heeft dat alle houvast voor hem en de zijnen verdwenen is.

  Historische paralellen gaan natuurlijk altijd mank, maar het kwam toch bij mij bovenborrelen over hoe inhumaan beleid of bureaucratie kan zijn, is het verhaal van die Jood na WO2 die bij zijn gemeente geld vroeg voor een zitbank. Toen kreeg hij 2 vragen. Heeft u wel ooit een bank gehad en zo ja heeft u daar een kwitantie van?
  Een foto van mijn onderwerp hoeft er niet bij. Zijn gezicht is ons genoegzaam bekend.

  Zo nu ben ik aan het einde gekomen van waarbij ik wel wil opmerken dat ik ook niet zo van het pamperen ben, maar wel van menselijkheid en ook eisen stellen. En het eerste vergeet men meestal in Amstelveen vooral als je tot een onderliggende groep behoort.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Rotary-vriendje

   Ze moeten hamburgers bakken, in de hoop dat ze gaan zeuren. En dan kan meneer Raat zeggen: “Als het je hier niet bevalt, ga lekker terug naar Aleppo.” Of andere schofterige woorden van die strekking.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Kritische burger

    Niet veel anders dan vrind Rutte pleegt te roepen.

      /   Beantwoorden  / 
 7. F. Wijlens

  “Zij had de dag tevoren iemand uit Syrië gesproken, wiens ouders vijf dagen eerder uit het land waren gevlucht, terwijl hun huis door IS met de grond gelijk is gemaakt. Reactie van de klantmanager volgens Roode: ‘Vervelend voor u, maar wij gaan het nu hebben over uw inburgering.’ “?

  Om te kunnen functioneren en een toekomst op te kunnen bouwen is het belangrijk rap in te burgeren. Het is in het belang van de statushouders om iig een beetje actief te zijn en niet passief thuis te zitten, dat doen zij vaak al jaren en op een gegeven moment zit er geen sjoege in. Trouwens, het is belangrijke om empathie te hebben, maar een afspraak met een ambtenaar van de gemeente over inburgering is een afspraak met een ambtenaar van de gemeente over inburgering. Wil men de problematiek soms ook bij de cassière bespreken? Het is juist de inburgering, met sociale contacten buitenshuis die helpen bij verdriet en leed.

  Daarnaast weet ik 100% zeken dat zaken verkeerd kunnen gaan, al dan niet opzettelijk, daar heb ik overigens zelf goede ervaringen mee op het gemeentehuis, maar de op effectbejag gerichte aanpak van de SP lijkt mi geheel het tegenovergestelde te bewerkstelligen bij de kiezers in de gemeente. Zelfs vakkenvullen bij de Hema is niet goed, hoorde ik ze uiten in de media. Dit is geheel de verkeerde instelling om vooruitgang te boeken in genoemde casus.

    /   Beantwoorden  / 
 8. F. Wijlens

  Overigens ben ik eens zeer ernstig onheus bejegend bij het WMO-loket. Het ging erom dat ik een ernstig ongeluk had gehad, in het ziekenhuis was mij iets heel vervelends overkomen. Op dat laatste had ik ‘gereageerd’ op een wijze die geheel inging tegen mijn geweten en ik verkeerde voor een ruime periode in een situatie van zeer ernstige cognitieve dissonantie en toen ik uit de ggz-kliniek kwam moest ik uit mijn oude woning naar een nieuwe. Door een euh tijdelijk geldgebrek maakte ik bij de gemeente aanspraak op een voorziening waarbij de gelden voor de borg en 1e maand huur je voorgeschoten kunnen worden. Echter, die krijg je pas bij het tonen van het getekende huurcontract, dat kan je pas tekenen als je het geld hebt gepind. Derhalve constateerde ik dat deze voorziening niet aan te vragen was voor diegenen in aanmerking kwamen/komen voor genoemde voorziening.

  Toen ik een paar keer van de woningbouwcorporatie naar de gemeente en terug was gegaan kaartte ik dit aan en mij deelde mij mede dat dit toch alles mijn verantwoordelijkheid was. Héhé, dat vond ik zelf nou ook maar je moet geen voorzieningen beschikbaar stellen die niet aan te vragen zijn en ik kwam letterlijk net uit het gesticht lopen. Uiteindelijk schoot mijn vader het voor en de volgende aanvraag op de voorziening werd afgewezen omdat als je elders kan lenen je het niet bij de gemeente hoeft. Toen zij mijn pa dat ik het mocht houden, daar ik wel eens een college rechten bijgewoond heb veronderstelde ik dat wanneer ik dat op dat moment geaccepteerd had ik uitkeringsfraude zou plegen, immers ik zou een gift met terugwerkende kracht accepteren zonder aan de informatieplicht richting uitkeringsinstatie voldaan te hebben. Uiteindelijk kon mijn klantmanager het niets schelen en ik zou een ieder willen aanraden gewoon openkaart te spelen bij de gemeente ipv achterdochtig te doen, zo een houding kweekt dezelfde achterdocht bij de bewuste ambtenaar.

  Dan zou ik nog even willen benadrukken dat ik niets te verbergen heb.

    /   Beantwoorden  / 
  1. F. Wijlens

   Over de kwestie was in het geheel niet eens te communiceren door de bewuste ambtenaren. Er kwam niet eens een inhoudelijke reactie, “het is uw verantwoordelijkheid”, “ja maar leg mij eens uit waarom ik de aanvraag niet kan indienen”, “het is écht geheel uw eigen verantwoordelijkheid”, “idd, maar u ziet toch dat het feitelijk niet mogelijk is om de aanvraag in te dienen, immers als ik het geld had om het zelf te betalen en later aan te vragen, dan zat ik hier niet te vragen om een voorziening om het voor te schieten”, “meneer, het is echt uw eigen verantwoordelijkheid” en dat laatste dan nog met stemverheffing ook. Maw, je presenteert een voorziening die in het geheel niet aan te vragen is door de personen voor wie het bedoeld is, dan zullen ze toch vaker dezelfde vraag te horen krijgen daar.

   Ik moet zeggen dat de wijze van actievoeren door de SP, geheel niet inhoudelijk en gericht op uiterlijk effectbejag bij de eigen kiezersbasis, mij in het geheel niet vertegenwoordigt. Daarom wou ik zelf mijn inhoudelijke casus geheel gratis ter beschikking stellen aan een ieder.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Kees

   U vergeet een paar dingen te vermelden.
   Deze statushouders spreken de taal niet, u wel en u kunt u goed uitdrukken. Zij niet. Er was zelfs geen tolk bij aanwezig. Gelukkig nu wel , nadat de SP daarop gewezen had.
   Veel van deze mensen hebben oorlogstrauma’s daarbij, komen ze ook uit een cultuur waar dit al vlug onder de mat geveegd wordt. Je krijgt dan dit zich uit in allerlei onbestemde fysieke klachten, die ze ook weer niet goed bij een dokter uit kunnen leggen.
   Dan komt het redelijk vaak voor dat zij ergens te werk worden gesteld
   waar totaal geen rekening werd gehouden met de tijden waarop zij op school moesten zijn. Dit geeft spanning, want ze moeten alle twee.

   Maw u vergelijkt het met wat u heeft meegemaakt, en dat wil ik heus niet bagatelliseren maar ik weet niet of u wel eens in het Midden-Oosten bent geweest, maar daar vormt het ambtenarenkorps niet het meest betrouwbare gedeelte van de bevolking. De wantrouwen valt dus best te begrijpen. Wat denkt u nu bijvoorbeeld zelf als 2 mensen in een u onbekende taal spreken en u aankijken?

   En om 5 dagen na een tocht uit oorlogsgebied aangekomen in een jouw volstrekt vreemd land te beginnen over werk en scholing , terwijl je niet eens je huis op orde hebt , getuigt niet van empatisch vermogen.

     /   Beantwoorden  / 
 9. Altijd Pechtold

  Je zal toch maar de pech hebben in Amstelveen naar het gemeentehuis te moeten..
  Als individu beteken je hier niets..
  Koos werkeloos, Stomme Statushouders, zielige asielzoekers, zielige zieken, ongelukkige ongeletterden kunnen beter in Groningen gaan wonen..Nou, ze kunnen het hier al schudden…

    /   Beantwoorden  / 
  1. Kees

   Dit beleid wordt natuurlijk aangemoedigd door Den Haag, waardoor de gemeentes de neiging krijgen de problemen ergens anders neer te leggen. Met als gevolg de rijke gemeentes worden rijker en anderen worden het bezinkputje.

     /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.