Categorie: "Sociale aangelegenheden en welzijn"

Met Zonnebloem naar HP

hpZevenentwintig gasten, inclusief hun begeleiders, waren dezer dagen te gast bij HP (Hewlett Packard) op de Startbaan. Daarheen maakte de regionale organisatie van de Zonnebloem een excursie. Dat wil zeggen dat er mensen uit Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen op kwamen.

Tijdens dit bezoek maakte de groep op een luchtige en laagdrempelige wijze kennis met de laatste ontwikkelingen op het gebied van automatisering. Men nam een kijkje in de wereld van 3D printing via verschillende voorbeelden en demonstraties. Na deze enerverende presentaties stond er een lunch voor de gasten klaar en kon men de ervaringen uitwisseling.

54% mensen met uitkering kan of wil niet werken

2017-Helft-niet-werkenden-met-uitkering-kan-wil-niet-werken (1)Van de 1,1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar die vorig jaar een sociale uitkering hadden, zegt 54 % niet te kunnen of willen werken. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Amstelveen is aan de voorzieningen voor uitkeringsgerechtigden gesleuteld, om de stap naar een baan aantrekkelijker te maken.

Onder een sociale uitkering verstaat het CBS ook de WW en een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De bijstandsuitkering moet bij de gemeente worden aangevraagd. Landelijk gaf bijna de helft (47%) van de ontvangers daarvan aan niet te kunnen of willen werken.

Leger des Heils zoekt collectanten

legerHet Leger des Heils zoekt collectanten in Amstelveen voor de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte, van 27 november tot en met 2 december. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor het sociaal maatschappelijk werk van het Leger.

Steeds meer mensen doen een beroep op het werk van het Leger des Heils. In 2016 kwamen meer dan honderdduizend mensen ermee in aanraking, bijna 20.000 meer dan het jaar daarvoor. Het gaat dan om activiteiten als kledingwinkels, de huiskamer in de buurt, scouting en schuldhulpverlening.

Beste buur Nederland woont in Bovenkerk

Aisha (rechts) en wethouder Raat

Aisha (rechts) en wethouder Raat

Onder het motto ‘beter een gouden buur dan een verre vriend’ reikte wethouder Herbert Raat van Zorg (VVD) zaterdag aan Aisha Mittendorff (45) in Bovenkerk de Gouden Buur Award uit. Dat is een prijs van Nextdoor Nederland, waarvan de manager Erwin Tjan aanwezig was. 

In elke provincie gebeurde dat, maar de Amstelveense is verkozen tot Gouden Buur van heel Nederland. “Zij was er toen mijn man overleed”, zegt Raats collega Jacqueline Koops in Stichtse Vecht, voorheen wethouder in Amstelveen voor de ChristenUnie.

Zij en de Aisha zijn buren van elkaar in Bovenkerk. Buurtapp Nextdoor ontving honderden nominaties voor de prijs in aanloop naar Nationale Burendag, die zaterdag werd gehouden. Koops nomineerde Aisha voor de prijs. “Door Aisha voelt Amstelveen aan als een dorp”, zeggen zij en andere buren over de landelijke winnares.

Gedupeerde hulpen huishouding krijgen € 1000

Herbert Raat

Herbert Raat

Er komt nu toch een financiële tegemoetkoming voor hulpen bij het huishouden die door de gemeentelijke manoeuvre in 2015 in een lagere cao-schaal terecht kwamen en daardoor minder inkomen kregen. De gemeente geeft hen eenmalig duizend euro. Zij ziet dat als een blijk van waardering, maar is in feite zelf de oorzaak van de daling van het salaris.

Hulpen die voor de regeling in aanmerking komen, kunnen een mail sturen naar [email protected] De vergoeding is het gevolg een klacht van thuishulp Sylvia Verver, die begin 2016 overstapte van Amstelring naar Tzorg. Dat kwam doordat wethouder Herbert Raat besloot te breken met Amstelring en om niet alle eieren in een schaal te leggen (waarmee de gemeente slechte ervaringen had) de stad te verdelen in voer districten en voor elk ervan een instelling te contracteren. De overstap naar één van de vier betekende voor deel van de thuishulpen een lagere inschaling.

SP: ‘Integratie vluchtelingen moet beter’

Marina Casadei

Marina Casadei

De gemeente moet meer maatregelen nemen om integratie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zogenoemde statushouders, te bevorderen en het draagvlak onder de bevolking te vergroten. Dat zegt de SP in de gemeenteraad, die daarover schriftelijke vragen aan B&W heeft gesteld.

“Integratie gaat niet vanzelf. Je kunt je hoofd wel in het zand steken, maar je moet als gemeente beleid maken”, vindt SP-fractievoorzitter Joep van Erp. Hij kwam bij de behandeling van de Kadernota 2018 (contouren van de begroting) met een motie, maar die werd alleen gesteund door de oppositiepartijen ChristenUnie, CDA en GroenLinks. De coalitie (VVD, D66, Pvda en Burgerbelangen) stemden tegen en kreeg de steun van de Ouderencombinatie (OCA). Die zien niet de noodzaak in van zich laten informeren over de integratie van statushouders, meent de SP.

KLM naar getroffen St. Maarten met hulp

klmEen KLM Boeing 747 is vrijdag van Schiphol naar Sint Maarten vertrokken om hulpbehoevenden, toeristen van alle nationaliteiten en anderen die niet op het getroffen eiland wonen, te evacueren. Het is de eerste KLM vlucht op Sint Maarten sinds het uitbreken van de orkaan. Dinsdagochtend 19 september komt de KLM Boeing 747 met opgehaalde reizigers weer aan op Schiphol.

Gemeente betaalt smartphone arme kinderen

Rob Ellermeijer

Rob Ellermeijer

Dankzij een bijdrage van het Rijk gaat de gemeente meer geld geven voor kinderen in arme gezinnen. De leeftijdsgrens voor investering in computers en internet gaat bijvoorbeeld omlaag van acht naar vier jaar (tot en met 18 jaar). De gemeente krijgt dit jaar € 282.000 van het Rijk voor arme kinderen en in 2018 bijna drie ton. Het nu beschikbare  geld nog in 2017 uitgeven, heeft wel tot haastwerk op het gemeentehuis geleid, zeiden diverse fracties woensdag in de raadscommissie Burgers en Samenleving. Die wil trouwens dat arme kinderen ook financieel worden geholpen bij de aanschaf smartphones.

Een jaar ‘verboden’ cliëntenraad minima

Wil Roode

Wil Roode

Eigenlijk mocht die vrijwilligersraad voor minima er niet zijn. B&W staan er althans niet over te juichen, sinds plotseling door hen een jaar geleden voorganger Participatieraad Minima Amstelveen (PMA) door hen werd opgeheven. Dat was een officieel adviesorgaan van het college, maar werd te lastig. De gemeente zei zich in een rapport over ambtelijke misstanden bij uitkeringen niet te herkennen, schoof het dus aan de kant, constateerde trouwens onenigheid binnen de gewraakte organisatie en wilde bovendien naar één cliëntenraad voor het gehele sociale domein.

Rommelmarkt voor kledingbank in Paaskerk

Paaskerk

Paaskerk

In de Paaskerk aan het Augustinuspark 1 wordt zaterdag 23 september voor de 43ste keer de jaarlijkse rommelmarkt gehouden, die om 10.00 uur begint. Nog goed bruikbare spullen ervoor kunnen worden ingeleverd op woensdag 20 september van 11.00 tot 20.00 uur.

De opbrengst gaat naar een aantal goede doelen, onder andere naar de Stichting Kledingbank Amstelland . Kijk voor meer informatie op www.paaskerk-amstelveen.nl.