Categorie: "Sociale aangelegenheden en welzijn"

Organisatie voor eenzame ouderen

Jeroen Brandes

Met een speciaal evenement in het raadhuis wordt vrijdag 16 februari gevierd dat de Amstelveense zorginstellingen Groenelaan, Klaasje Zevenster, Nieuw Vredeveld, Zonnehuis Amstelveen en De Luwte zijn toegetreden tot de Ouderenorganisatie Gouden Dagen. In die instellingen zijn in het vervolg eenzame ouderen, voor wie de organisatie is opgericht, hartelijk welkom.

Op ouderen zijn uitgenodigd voor de happening in het raadhuis, die bestaat uit muziek, koffie en gebak. Ook directeur Jan Romme van Gouden Dagen en wethouder Jeroen Brandes (PvdA) zijn er ook. Brandes is verantwoordelijk voor eenzaamheidsbestrijding in Amstelveen. Hij vindt dat Gouden Dagen daar een sleutelrol in kan vervullen.
Volgens de stichting Gouden Dagen is 92 % van alle ouderen in Nederland eenzaam. Gouden Dagen biedt onder meer door in het hele land structureel activiteiten aan in buurthuizen en verpleegcentra.

CDA: gemeente moet pleegzorg tot 21 jaar verlengen

Sandra van Engelen

Het CDA in de gemeenteraad wil dat de zorg voor pleegkinderen wordt verlengd tot zij 21 jaar oud zijn. Nu is dat achttien jaar. Sinds de decentralisatie van de Jeugdwet kunnen gemeenten de pleegzorg verlengen. CDA Amstelveen wil dat de gemeente dat doet.

“De overgang van jongeren van net nog geen 18 jaar naar 18+ in de jeugdzorg is al langer een punt van zorg in Amstelveen”, zegt fractielid Sandra van Engelen, die over het onderwerp schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college. “Het CDA vindt het heel belangrijk dat pleegkinderen een veilig en stabiel thuis hebben, ook na hun achttiende.”

Problemen

Wettelijk wordt nu de pleegzorg en de vergoeding aan pleegouders na het 18e jaar stop gezet. Van Engelen: “Voor sommige jongeren betekent dit dat zij het pleeggezin dan moeten verlaten en zelfstandig verder moeten. De kans dat daardoor opnieuw problemen ontstaan, is niet ondenkbaar.”

SP: ‘Politiek laf jegens kwetsbare burgers’

Vuile was…

De demonstratie om de ‘vuile was’ van de gemeente buiten te hangen, is volgens de SP wel geslaagd. Die partij hield samen met FNV die veel publiek trekkende protestactie vorige week. ‘Statushouders en minima zijn het beu als tweederangs burgers behandeld te worden en vonden het tijd om dat eens goed aan iedereen duidelijk te maken’, zegt de SP. Insprekers uit die doelgroepen lieten hetzelfde geluid horen ten overstaan van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM), die erop volgde.

Volgens raadslid Marina Casadei van de SP is de lokale politiek uitgenodigd in gesprek te gaan met de statushouders en de minima. Tot nu toe hebben alleen GroenLinks en Ouderencombinatie (OCA) dat ook gedaan. Het is volgens de SP een zware tegenslag voor de demonstranten dat zij hun verhaal niet aan andere partijen kwijt konden.

‘Statushouders en minima dupe van gemeente’, zegt SP

Terwijl de gemeente volhoudt dat statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) nu gewone Amstelveners zijn, zodat bijvoorbeeld niet is te gaan of zij een uitkering hebben, blijkt in de praktijk juist die groep de dupe te worden. Dat zegt althans de SP in een tweede zwartboek over die categorie en de minima. Tijdens een demonstratie voor het raadhuis, waaraan ook FNV meewerkte, werd het donderdag gepresenteerd.

Die happening – met tomatensoep en broodjes voor de liefhebbers – ging vooraf aan de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM), waar zes insprekers klaagden over denigrerende bejegening door ambtenaren en vertegenwoordigers van het voor re-integratie door de gemeente ingehuurde bureau Matchez. Een eerder zwartboek van de SP moest wel door de gemeenteraad worden overgenomen, maar in de casussen in Zwartboek 2.0, zoals de titel is, herkennen B&W en ambtenarij zich in elk geval niet, een andere zegswijze voor ‘wij doen er niks mee en u praat tegen een muur’.

Nieuwe directeur KNGF Geleidehonden

Meta Neeleman

De raad van toezicht van KNGF Geleidehonden heeft Meta Neeleman (49) benoemd tot directeur-bestuurder. Zij volgt Peter van der Heijden op, die interim bestuurder was, en treedt 1 april in dienst. Neeleman was tot nu toe zes jaar lang directeur-bestuurder van Theater Orpheus in Apeldoorn.

Daar ziet zij, naar haar zeggen, met grote regelmaat geleidehonden die ervoor zorgen dat mensen met een beperking toch naar (bijvoorbeeld) het theater kunnen. “Ik zou graag mijn steentje bijdragen aan het verder ontwikkelen en vernieuwen van de organisatie die deze bijzondere honden opleidt”, zegt ze.

Zowel de raad van toezicht als het managementteam van KNGF Geleidehonden zeggen uit te zien naar de komst van Neeleman.

Keurmerk voor AM Match

AM match toont met het behalen van PSO-keurmerk Trede 3|30+ aan dé regionale expert te zijn op het gebied van inclusief ondernemen. AM match, voormalig regionaal werkvoorzieningsschap en tegenwoordig re-integratie bedrijf voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, kreeg maandag het PSO-certificaat.

Het bedrijf werd al per 1 september gecertificeerd op trede3/30+ van het Keurmerk. Volgens AM Match betekent het dat daarmee wordt aangetoond dat de onderneming zich inzet voor meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

AM match is een samenwerking van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Op basis van de Participatiewet voeren zijn op de arbeidsmarkt werk uit in de regio Amstelland en Meerlanden. “Het doel van AM match is mensen die vallen onder de Participatiewet nieuwe kansen te bieden op betaald werk bij reguliere bedrijven”, zegt de organisatie.

Festival over MVO bij lustrum Vrijwilligerscentrale

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is het onderwerp van het zogenoemde ‘Voorelkaar Festival’ op donderdag 15 februari (16.15 uur) in Nest Amstelveen aan de Laan van Kronenburg 14. Het wordt georganiseerd door de Vrijwilligerscentrale Amstelland, ter ere van haar vijfjarige bestaan.

Volgens de centrale zien steeds meer bedrijven zien het belang van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. ‘Vrijwilligerswerk is voor hen een van de manieren om meer verbinding met de lokale omgeving te realiseren’, zegt ze.

De ervaring leert naar de mening van de centrale dat vrijwilligerswerk op initiatief van de werkgever een positief effect heeft op ‘het gevoel van zingeving, de persoonlijke ontwikkeling en gevoel van tevredenheid van medewerkers’. Daarnaast is in het bedrijfsleven kennis en ervaring beschikbaar, waar vrijwilligersorganisaties volgens de centrale erg mee geholpen zijn.

SP gaat vuile sociale was gemeente buiten hangen

Marina Casadei

Amstelveen heeft zich ontwikkeld tot een gemeente met een harteloos beleid ten aanzien van mensen die het al moeilijk hebben. Dat vindt de SP in de gemeenteraad, laat afdelingsvoorzitter en raadslid Marina Casadei weten. De partij is voornemens demonstratief op donderdag 1 februari voor het raadhuis de ‘vuile was’, zoals zij het zelf noemt, buiten te hangen.

Overigens worden op diezelfde dag het door B&W georganiseerde Eneco-symposium in Rotterdam en ’s avonds een vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) gehouden.

Vooral statushouders, die veelal getraumatiseerd zijn doordat ze uit oorlogsgebieden komen, krijgen volgens de SP in Amstelveen een tweede trauma door ‘de respectloze bejegening die velen van hen hebben ervaren’.

 Zij zegt dat bij haar hulpdienst, die andere fracties kennelijk missen, veel vragen binnen kwamen van minima en statushouders die zich door de gemeente in de steek gelaten voelen. En dat zijn dan de moedigsten van hen, want velen durven geen hulp in te roepen omdat ze bang zijn voor de gemeente, voegt zij er aan toe.

Cursus over ‘Omgaan met Geld’

Er is een kennismakingsbijeenkomst voor de cursus Omgaan met Geld op donderdag 29 maart van 10.00-12.00 uur bij welzijnsorganisatie Participe Amstelland. De cursus bestaat uit zeven wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Na de kennismaking worden die gegeven op donderdag 5, 12, 19 en 26 april en op 3,17 en 24 mei (telkens van 10.00 tot 12.00 uur).

Het is de bedoeling meer inzicht in hun uitgaven te bieden aan inwoners van Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Aalsmeer die er moeite mee hebben financieel rond te komen met hun inkomen.

Dat is voor velen namelijk een hele opgave. Vooral voor mensen met een laag salaris of een uitkering, mensen die gescheiden zijn, als er sprake is van verlies van werk of wanneer er plotseling een inkomensdaling plaatsvindt. Tijdens de cursus is er ruimte om met andere deelnemers ervaringen uit te wissen en staat het delen van tips centraal.

Eerste betalingen gedupeerde huishoudhulpen

Door de aanbesteding aan verschillende partijen, na de breuk met Amstelring, gingen diverse hulpen in de huishouding er fors in salaris op achteruit. Om dat te compenseren beloofde wethouder Herbert Raat in september ieder van de gedupeerden € 1000. Dat bedrag wordt nu aan de eerste 36 thuishulpen uitgereikt.

“Die zijn allemaal op enige wijze benadeeld door de cao”, zegt Raat. “Werk moet wel lonen. Met deze regeling laten we zien dat het werk van de hulpen belangrijk voor ons is. Zij zien het als eerste wanneer inwoners thuis tegen problemen aanlopen.”

Terwijl sommige hulpen er begin 2016 op achteruit zijn gegaan, behielden anderen hun oude, hogere salaris. Uit onderzoek bleek dat het mogelijk was de hulpen als gemeente zelf tegemoet te komen.

Onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers hebben inmiddels tot gevolg dat de cao verplicht voorziet in een hogere loonschaal voor alle hulpen. De cao treedt vermoedelijk in werking vanaf april 2018.