‘Statushouders en minima dupe van gemeente’, zegt SP

Terwijl de gemeente volhoudt dat statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) nu gewone Amstelveners zijn, zodat bijvoorbeeld niet is te gaan of zij een uitkering hebben, blijkt in de praktijk juist die groep de dupe te worden. Dat zegt althans de SP in een tweede zwartboek over die categorie en de minima. Tijdens een demonstratie voor het raadhuis, waaraan ook FNV meewerkte, werd het donderdag gepresenteerd.

Die happening – met tomatensoep en broodjes voor de liefhebbers – ging vooraf aan de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM), waar zes insprekers klaagden over denigrerende bejegening door ambtenaren en vertegenwoordigers van het voor re-integratie door de gemeente ingehuurde bureau Matchez. Een eerder zwartboek van de SP moest wel door de gemeenteraad worden overgenomen, maar in de casussen in Zwartboek 2.0, zoals de titel is, herkennen B&W en ambtenarij zich in elk geval niet, een andere zegswijze voor ‘wij doen er niks mee en u praat tegen een muur’.

Een klacht van de ook in de commissie door insprekers, onder wie SP-kandidate Wil Roode van de Vrijwilligersraad Minima

Wil Roode

Amstelveen, was dat vooral nog slecht Nederlands sprekenden onheus zijn bejegend door klantmanagers, zij hun uitkering geheel of gedeeltelijk kwijt raken en gesprekken in het Nederlands plaats vonden zonder tolk. Het gaat best goed in Amstelveen, is de toon van het zwartboek, maar alleen voor degenen die geheel zelfredzaam zijn, een goede baan en dito huisvesting hebben. Zelfredzaamheid staat trouwens hoog in het vaandel van de gemeente en degenen die daarvan (nog) weinig terecht kunnen brengen, hebben pech gehad. Dan blijken bijvoorbeeld statushouders helemaal niet gelijk te zijn aan alle andere Amstelveners, is de klacht.

‘Taalmaatje’

Dr. M. Fahrenfort, zelf een zogenoemd ‘taalmaatje’ kwam in de raadscommissie met een ontluisterend verslag over dat het de Nederlandse taal aan buitenlanders lerende instituut. “Ik doe dit werk nu 2,5 jaar, want ben een volhouder, maar de meeste vrijwillige taalmaatjes zijn binnen een jaar afgehaakt”, zei ze. De gepensioneerde beleidsonderzoeker constateerde dat bijvoorbeeld over de relatie van de gemeente met het bedrijf Matchez in het kader van de ‘deskundigheidsbevordering’ van de Taalmaatjes (niet meer dan een paar bijeenkomsten) geen vragen mochten worden gesteld. En zij kwam er naar haar zeggen achter dat het met de toeleiding naar werk van vluchtelingen absoluut niet goed gaat in Amstelveen. De gemeente besteedt er geen cent aan een geeft alleen de subsidie van het Rijk door voor de begeleiding. “En zelfs daar houden ze van over.”

 Tolken

Volgens het Zwartboek van de SP zijn tolken nodig, zeker voor mensen die nog niet zijn geslaagd voor het inburgeringsexamen, bij de alle gesprekken met de gemeentelijke afdeling Werk en Inkomen, Matchez en de Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland. Verder hoort echt passend werk vinden voor statushouders bij maatwerk voor de burger, ook als zij geen Engels spreken, en moet worden gestopt met het laten ondertekenen van plannen van aanpak door betrokkenen die niet weten wat zij eigenlijk ondertekenen (omdat zij de taal niet kennen).

Dossier

Er moet ook worden gestopt met het dreigement dat mensen moeten betalen als zijn hun eigen dossier willen inzien of kopiëren (á raison van € 0,31 oer kopie), staat in het Zwartboek en betoogde Wil Roode in de commissie nog maar even. Het is volgens de laatste verboden door een uitspraak van de Hoge Raad en de gemeente gaat er trots dat verbod volgens haar mee door. Ook met het dreigement dat inzage van het dossier € 76 per uur kost, te betalen aan Matchez. Er moet, zegt het zwartboek, een echte omslag komen in de bejegening van cliënten door ambtenaren van de gemeente. “De voorbeelden in dit zwartboek tonen aan dat klanten van de gemeente met wantrouwen tegemoet worden getreden. Beledigingen, bedreigingen en intimidatie zijn eerder regel dan uitzondering. Een vriendelijke en begripvolle benadering kost niets”, staat er letterlijk bij de aanbevelingen.

Klachten

Het geschrift meldt verder dan klachtenafhandeling verre van onafhankelijk geschiedt. “Klachten worden doorgeschoven naar teamleiders, die vervolgens hun eigen medewerkers in bescherming nemen.” Klachtencoördinatoren zouden zich verschuilen achter mededelingen zelf niet bij het betreffende contact te zijn geweest. Overigens wordt geadviseerd die klachten schriftelijk en niet mondeling af te handelen, waarbij de betrokken klantmanager aanwezig is, voor die de klant uiteraard bang is.

Nog een citaat: ‘Zowel de ombudsman metropool Amsterdam als de klachtencoördinatoren geven aan dat Amstelveen een ‘lerende organisatie’ is. Hierover wordt geen terugkoppeling aan de gemeenteraad gegeven. De raadsleden beschikken daarom niet over het juiste inzicht in de organisatie en wat de leermomenten zijn geweest op basis van de casussen.’ Het Zwartboek zegt verder dat gemeentelijke instanties in het sociale domein langs elkaar heen werken en klanten onvoldoende worden voorgelicht over hun rechten, alleen over hun plichten. ‘Zo kan een alleenstaande moeder met kinderen onder de vijf jaar ontheven worden van de sollicitatieplicht. Dit wordt hen niet verteld.”

 Straffen

Het Zwartboek zegt verder dat de gemeente bijdraagt aan het vergroten van de schuldenproblematiek, door de uitkering van mensen in een kwetsbare situatie te stoppen of te halveren. “Als cliënten tóch een strafkorting wordt opgelegd of als hun uitkering helemaal wordt stopgezet dan is het niet meer dan fair dat zij worden gewezen op het bestaan van de voedselbank c.q. kledingbank. Dit wordt nu bewust niet gedaan, zo vertelde de klachtencoördinator. Mensen moeten immers ‘gestraft’ worden. Om dezelfde reden krijgen mensen met een strafkorting of waarvan de uitkering is stopgezet ook hun individuele inkomenstoeslag niet uitgekeerd. Dat is dus straf op straf. Dit is harteloos en onacceptabel en kan gezien worden als een vorm van machtsmisbruik jegens de onwetende cliënt.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees ook:SP: ‘Politiek laf jegens kwetsbare burgers’
Lees ook:Nieuwe regeling klagen over Zorg bij gemeente
Lees ook:B&W: Zwartboek SP bevat onjuistheden
Lees ook:SP-zwartboek falend zorgloket gemeente
Lees ook:SP maakt zwartboek over WMO-loket

59 reacties op “‘Statushouders en minima dupe van gemeente’, zegt SP

 1. Frank Bikker

  In mijn buurtje kan ik zo al 2 gezinnetjes aanwijzen die met zijn vieren op een 2 kamerwoninkje zitten.

  Je mag het misschien niet eens zijn met alle vernoemde gevallen, maar alles glashard ontkennen, is toch struisvogelpolitiek .
  Neem nu dat geval van dat grote gezin met die invalide vader, dat in een onaangepast huisje woonde. Pas toen de SP met een filmpje dit in de openbaarheid bracht, toen kon plotseling een heleboel wel geregeld worden. Hoe toevallig!

  Nog even een weetje. Als taalmaatje van zowel statushouders, hooggeschoolden, laaggeschoolden en expats mag ik ze in principe een jaar begeleiden. Ik heb ook 40 jaar voor de klas gestaan. In al die tijd ben bijna nooit een kind tegen gekomen, die in 1 jaar de taal redelijk beheerste en kinderen zijn veel vlugger op dat gebied dan volwassenen.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Rotary-vriendje

  Tijdens het inspreken, donderdagavond, bij een commissievergadering trokken de meest schrijnende verhalen voorbij. Ik heb met verwondering de met name de VVD-raadsleden gadegeslagen. Pielend op hun smartphone kon je hen zien denken: nou, hoe lang duurt die flauwekul nog ? Wethouder Raat presteerde het zelfs tijdens het inspreken de raadszaal te verlaten. Het interesseert ze geen moer. Statushouders kosten geld en vinden zichzelf heel zielig. Na afloop van de vergadering werd het kostuum weer glad getrokken, de grijze haarlok weer in de plooi gegooid en ze dronken een glas, deden een plas en alles blijft zoals het was. En dat allemaal in ons o zo beschaafde Amstelveen.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Frank

  De zaal verlaten tijdens het inspreken van burgers is het toppunt van minachting. Dan heb je geen eenvoudige beleefdheidsregels geleerd.

    /   Beantwoorden  / 
  1. CeeBee

   Ik zou ook de zaal verlaten als de SP een commissievergadering misbruikt om haar verkiezingscampagne af te trappen. Zo bezien mogen ze nog van geluk spreken dat niet de hele raad is weggelopen. En dat ook de FNV zich voor dit verkiezingskarretje heeft laten spannen is helemaal merkwaardig. Ben benieuwd of hun leden dat nou wel zo’n goed idee vonden..

     /   Beantwoorden  / 
   1. Rotary-vriendje

    CeeBee
    Ik begrijp jou wel. Als de SP niet jouw partij is dan gruwel je van dat soort mensen die opkomen voor hen die amper een stem hebben.

    Wat is er heerlijker om de goedverdienende Amstelvener te vertegenwoordigen. Beetje klagen over OZB, beetje zorgen maken om de HRA. Heerlijk !!!

      /   Beantwoorden  / 
    1. CeeBee

     Ik gruwel met name van partijen die statushouders gebruiken voor hun campagne.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Rotary-vriendje

      Okay. Maar wát is daar dan verkeerd aan ? Iedere partij grijpt toch onderwerpen aan om zich op te profileren.

      Is het soms dat dit te pijnlijk de werkelijkheid bloot legt? Dat filmpje op Youtube werd ook al niet gewaardeerd. En de SP weet, als er geageerd wordt hebben ze beet !

        /  
    2. Kees

     @rv Valt je het ook op dat cb niet in gaat op aangedragen casussen van de SP.? Ik heb altijd gedacht, dat je in een democratie argumenten moet zien te pareren.

       /   Beantwoorden  / 
     1. CeeBee

      Doe eerst maar eens een link naar dat rapport. Wie weet praten we daarna verder.

        /  
     2. Kees

      @cb Als dat zou zijn gebeurd, begon je vast weer te leuteren over privacy en dan had je nog gelijk gehad ook.

        /  
 4. App

  Met vluchtelingen valt electoraal alleen als historisch monument te scoren.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Sam Eritaan

  Ik kan me voorstellen dat het dhr Raat pijn aan de oren deed en dat hij daarom de zaal verliet. Het is niet fijn om met de neus op de feiten gedrukt te worden.
  Hij wist zich natuurlijk geen Raat.
  Hij moet evenwel beseffen dat het veel fijner is om aan deze misstanden structureel iets te kunnen doen.
  Hij zit in de positie om daadwerkelijk iets voor deze mensen te kunnen doen, samen met de andere raadsleden.
  Help de Bijstandsgerechtigden, de statushouders, de vluchtelingen, de gehandicapten.
  Maak een handboek voor de minder bedeelden, waarin de mogelijkheden opgesomd zijn en stuur / geef het ze. Bied de hulp aan die er is.
  Laat de goeien niet lijden onder de kwaaien.

  Laat de ambtenaren het goede nastreven ipv wantrouwend met de vinger te wijzen.
  Het zal ze zelf ook goed doen.

    /   Beantwoorden  / 
  1. X

   Hebben de christenlijke partijen geen mening of is een zwembad en wethouderschap belangrijker?

     /   Beantwoorden  / 
 6. De barmhartige

  Je zult weten dat je hier heen bent gekomen als parasiet op hen die wel hun kansen hebben gepakt. Amstelveen heeft vernederen tot kunst verheven.

  Goede actie van de SP !

    /   Beantwoorden  / 
 7. Elias

  @RV: Het ging om het gebruik van de raadzaal om een verkiezingscampagne te starten, wat geen der andere partijen deed, maar van de SP wel toestond. Maar natuurlijk is een in wezen communistische partij (ontworpen naar Mao-model) een éénpartijstaat gewend, die dus automatisch beschikt over het raadhuis. Dankzij democratie lieten de acht andere partijen dat in dit geval toe. Maar chique?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank Bikker

   U loopt inmiddels een 30 jaar achter hoor! Oorspronkelijk kom ik van de PvdA, maar sinds die zijn vergeten wat sociaal voor iedereen betekent zit ik bij de SP.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Rotary-vriendje

   Ik begrijp wel dat Elias niet bij de feiten blijft. Anders had hij geen argumenten. Want het is natuurlijk pure flauwekul wat hij schrijft. En ‘niet chique’ is geen reden, maar een subjectief oordeel. U moest eens weten wat ik van de keurig geklede VVD-ers ‘niet chique’ vind. Heeft u even ?

     /   Beantwoorden  / 
   1. Elias

    Niet chique met hetzelfde beantwoorden dus. Inderdaad ook een opvatting, Hoewel een andere dan die van: ‘Wat gij niet wilt’ enzovoort

      /   Beantwoorden  / 
    1. Rotary-vriendje

     Elias, gaat het met je ?

       /   Beantwoorden  / 
     1. Elias

      Hebt u zo’n moeite met alleen mijn vraag? Een feit was dat de SP voor de start van een verkiezingscampagne het raadhuis gebruikte. Niets heb ik gezegd over de inhoud van het zwartboek, dat best in de commissie ABM (of waar dan ook) ter bespreking mocht worden aangeboden. Maar ik vrees dat door deze stunt – ja weet ik, niet goed – de inhoud van het zwartboek door andere partijen als ‘partij politiek’ wordt afgedaan. En SP als actiegroep. Niet goed, maar ja, het is verkiezingstijd en dan moet je niet alleen letten op wat, maar ook hoe je iets communiceert.

        /  
     2. Rotary-vriendje

      Wat een zeldzaam onzinargument om te stellen dat de SP het raadhuis voor de start van een verkiezingscampagne gebruikt.

      De SP voert gewoon actie. Punt. En over Maoïstische modellen gesproken; u bepaalt dus even dat een politieke partij actie moet/mag voeren voor een commissievergadering c.q. raadhuis?

      En partij politiek of weet ik wat u er allemaal bij haalt. De SP doet gewoon haar ding en u heeft het maar te aanvaarden. Het is zwaar en ik leef met u mee. Sterkte.

        /  
  3. App

   Mag een politieke partij geen actie voeren en mag een lokale fractie geen gebruik maken van het gemeentehuis?

     /   Beantwoorden  / 
   1. Elias.

    Volgens mij heb ik het nooit gehad over wat mag en niet mag. Alleen gezegd dat het misschien niet zo handig is in verkiezingstijd het raadhuis daarvoor te gebruiken. Niemand uit de andere partijen protesteerde overigens, maar de kans – en dus het gevaar – bestaat dat die nu de boodschap uit het zwartboek als verkiezingsstunt zien en daarom niet zo serieus nemen als door de SP gewenst. Verder niets, welke kwaadaardige gedachten men ook bij mij meent te bespeuren.

      /   Beantwoorden  / 
   2. App

    Voorliefde voor de VVD is niet kwaadaardig. Er moet echter ruimte en gelegenheid zijn om daar iets tegenover te zetten. Het wordt anders allemaal wel erg eenzijdig in de lokale politiek en media.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Elias

     Voorliefde voor de VVD? Waar haalt u dat nou weer vandaan>

       /   Beantwoorden  / 
 8. App

  De VVD gebruikt de lokale media voor haar verkiezingscampagne. Dat is slimmer en effectiever dan wat de SP in de raadzaal doet.

    /   Beantwoorden  / 
 9. Elias.

  De SP kreeg toch ook de nodige media-aandacht? Of is ook dat u ontgaan?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank Bikker

   Ik heb gekeken op RTVA en Amstelveenz , maar daar kon ik niets vinden. Enkel op Amstelveen Blog.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Jan van Enthoven

   Terecht, partijen die kwalijke zaken aan de kaak stellen krijgen media-aandacht.

     /   Beantwoorden  / 
 10. Elias

  In elk geval RTVA had beelden van de demonstratie en een gesprek met Marina Cadadei….

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank

   Oh, ik heb enkel gekeken bij weekoverzicht en politiek.

     /   Beantwoorden  / 
 11. App

  Elias, een ‘communistische en naar Mao-model ontworpen partij’ zou nooit zulke scherpe kritiek op de staat (in casu de gemeente) willen, durven en mogen uiten.

  Ook u gaat trouwens niet in op de schrijnende dingen die door de SP te berde werden gebracht.

  Het ging over de denigrerende en onheuse bejegening van weerloze rechtzoekers door ambtenaren. “Beledigingen, bedreigingen en intimidatie zijn eerder regel dan uitzondering.” Dat is nogal wat. Het is in ieder geval belangwekkender dan uw vraag of het gebruik van de raadzaal voor partijpolitieke profilering wel chique is.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Rotary-vriendje

   App, dat gaat Elias boven de pet. Laat ‘m lekker brullen.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Frank

    Nee Rv, laat die Elias maar eens inhoudelijk op de zaak in gaan.

      /   Beantwoorden  / 
    1. F. Wijlens

     Oh ja joh? Het socialisme is een agressief topdownmodel waarin alle maatschappelijke variabelen in extreme mate beheerst moeten worden. Nu is het beheersen van alle variabelen in elk experiment een onmogelijkheid en op een gegeven moment gaan de meerkosten de meeropbrengsten overschrijden.

     Daarnaast wordt er in het socialisme op sterk dehumaniserende wijze over complete bevolkingsgroepen geschreven en gesproken simpelweg omdat men een goede opleiding heeft genoten, naar de kerk gaat of wat meer centjes heeft. Volgens het socialisme moeten dat soort mensen in heropvoedingskampen opgesloten worden. Omdat het socialisme antidemocratisch, antirechtsstaat, antivrijheidvandepers, antivrijheidvanmeningsuiting, antimensenrechten etc is, dan kan je er van uit gaan dat die heropvoedingskampen plekken zijn waar u niet naar toe wilt.

     U kunt zich af vragen waarom het sociaal-democatie en partij van de arbeid heet. Dat is omdat het socialisme een extreem beangstigende alsook afstotende ideologie is die gegarandeerd een gigantische puinhoop veroorzaakt en waarmee je de verkiezingen niet gaat winnen.

     Trouwens, die mensen van de SP zijn nogal sektarisch en men doet aan de volgende logica:
     1 links en socialisme zijn hetzelfde
     2 als je niet socialistisch bent ben je dus rechts
     3 alles wat rechts is is slecht
     4 liberalisme is rechts en is dus hetzelfde als extreemrechts
     5 iedereen die niet bij de SP zit, inclusief de PvdA is extreemrechts en is slecht.

     Trouwens, als je als partij zogenaamd stemmen verdiend door op te komen voor arme mensen of vluchtelingen, dan heb je een incentive om zo veel mogelijk armoede en vluchtelingen te veroorzaken want dan kan je nog meer stemmen verdienen. Als je de plannen van de SP doorrekent dan is dat precies wat er zal gebeuren.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Frank Bikker

      Wat heeft dit hele relaas te maken met het aanbieden van een zwartboek of heeft het meer te maken met de partij die het aanbiedt? Raat gaat toch ook naar verpleegtehuizen als hij verontrustende berichten heeft gehoord ? En terecht! Ook dit werd breed uitgemeten in de pers, maar hierover heb ik geen commentaar gehoord binnen de coalitie, ondanks het feit dat die eigenlijk niets met het gevoerde beleid in verpleegtehuizen te maken heeft.

      Je zou bijna denken: het is niet belangrijk wat je zegt, maar wie het zegt.
      Beperk je nu tot die aangedragen casussen en de eventuele fouten binnen het beleid en don’t kill the Messenger , dan bestuur je pas echt .

        /  
     2. F. Wijlens

      En over het winnen van verkiezingen gesproken:
      1 een maatschappij met veel jongeren, zoals toen met de babyboomers is veel linkser want jonge mensen zijn linkser
      2 WOII heeft extreem genivelleerd, een genivelleerde maatschappij is veel veiliger en dus heeft men ook minder te vrezen van mensen die zich willen emanciperen zoals arbeiders, vrouwen, homo’s, zwarten etc etc.
      3 Onze huidige samenleving is één van de welvarendste en méést genivelleerde samenlevingen vandaag de dag en in de geschiedenis van de mensheid. Zulk een samenleving is van nature minder geneigd om extreem-links te stemmen. Op links lopen echter een hoop mensen rond die dat niet doorhebben; zij hebben continue de neiging om extremer te worden. Nu is dat bij de kernachterban wel populair maar men vervreemdt het gros van het electoraat en zo win je de verkiezingen niet.
      4 tegelijkertijd kan dat extreem-links niet samenwerken, geen afspraken maken, nooit afspraken nakomen, geen compromissen sluiten, niet inhoudelijk debatteren etc.

      Nu wil ik u geen rare dingen zeggen maar (bijna) niemand wil samenwerken met extreemrechts. Dan is regeren over het rechts een stuk moeilijker. Als extreem-links nu ook niet wil samenwerken dan zal het midden op een gegeven moment gedwongen worden om over (extreem)rechts te gaan regeren.

      Als je naar het politieke landschap kijkt zie je bijna hetzelfde als Duitsland begin jaren dertig. Ook toen had je extreem-linkse types die opzettelijk het verzwakte midden aangrepen om de kans te grijpen op een socialistische dictatuur maar in werkelijkheid de hele toko in de handen van extreem-rechts weggaven.

      En dat alles voor ego, en een disfunctionele ideologie.

      Weet u trouwens wie er op politiek gezien het meest onverdraagzaam, hatelijk, xenofobisch, racistisch, seksistisch etc is? Dat is de partij Denk, men ontkent totale genocide’s en is fan van Erdogan die zelfverklaard fan is van Hitler.

      Waar zat dat denk tot voor kort? Bij de pvda. Nu vormen wij met 17.000.000 mensen een politiek spectrum dat half links en half rechts is, waarom haalt links gecombineerd dan nooit de helft van de stemmen? Nou, Dat ligt aan die partijen zelf.

        /  
     3. F. Wijlens

      @Frank Bikker,

      Ik probeer u aan te geven dat u hoog of laag kunt springen. Van mijn part geneest de SP aids, kanker en malaria, nog zal ik er niets mee te maken willen hebben.

        /  
     4. Jan van Enthoven

      Wat is dit sneu ??? Die haat naar gewoon een partij die voor de minder sterken opkomt. En dan zo’n relaas over socialisme enz. enz.

      Ernstig.

        /  
     5. F. Wijlens

      Nou euh, feitelijk ben ik heel blij met het opkomen voor minderbedeelden maar ik heb het idee dat zoiets mogelijk is zonder te streven naar een dictatuur.
      https://nos.nl/artikel/2206978-maduro-ontzegt-oppositie-deelname-aan-presidentsverkiezingen.html
      https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/11/sp-blijft-linkse-president-van-venezuela-steunen-ondanks-dreigende-dictatuur-12472953-a1569582

      De SP heeft trouwens een lang en stevig trackrecord met het opkomen voor lieden als Pol Pot, Saddam Hoessein en Slobodan Miloseviç.

      Qua haat: waarom haat de SP de democratie en rechtsstaat? Dat vind ik vrij ernstig.

        /  
     6. F. Wijlens

      @Jan van Enthoven,

      Ik zal het u nog sterker vertellen: zo gauw als men bij de SP in naam en daad de democratie en rechtsstaat omarmt, ophoudt met het steunen van mensenrechtenschenders in de rest van de wereld en een interne partijdemocratie organiseert, dan wil ik best op die partij stemmen of opkomen dagen bij een demonstratie.

      Tot die tijd heb ik het idee dat men dmv het opkomen voor kwetsbare mensen slechts die mensen wil misbruiken om politiek punten te scoren.

        /  
     7. Jan van Enthoven

      En ik stel het nog explicieter;
      wanneer het liberalisme de democratie en rechtsstaat volledig dicteert, houdt het op met mensenrechtenschenders in de rest van de wereld. Dan worden ook zaken als civielrecht aan de markt overgelaten en dan is het de willekeur van de sterkste. In zo’n liberale dictatuur lijkt het mij niet fijn toeven. Het is maar goed dat er aan de linkerkant nog een beetje op de rem wordt getrapt anders zouden veel rechtse Vinex-stemmers in armoede vervallen. Zij kunnen hun luxe leventje handhaven dankzij een andere groep wel naar anderen omkijkt en zorgt dat iedereen het een beetje naar zijn zin heeft i.p.v. alleen hen die het goed gaat. Maar ik vrees dat dit relaas boven uw pet gaat omdat het uit die niet-bestaande maoïstische koker komt.

        /  
     8. Frank Bikker

      Waarom haalt u er allerlei internationale standpunten bij? De koning zit ook te dineren en onderhoudt goede contacten met China. Ook toch niet zo fris met een dergelijk regime?
      Hier gaat het enkel over dat zwartboek in Amstelveen. En ja, dat is van de SP. Hebben ze dan ongelijk op dit punt? Daar heb ik nog steeds geen antwoord op.

        /  
     9. Rotary-vriendje

      @Frank Daar ga je ook geen antwoord op krijgen, omdat iedere reactie erop hilarisch is.

        /  
     10. F. Wijlens

      @Jan van Enthoven,

      U valt in een valse frame, liberalisme en rechts marktbeleid zijn niet hetzelfde. Maw, u valt iets aan dat niet direct een op een te vergelijken is met liberalisme. Zo is het feit dat wij überhaupt een democratie hebben waarin wij vrij onze mening kunnen uitwisselen hier op deze site, juist te danken aan liberalisme.

      Dat er überhaupt een SP bestaat die mee kan doen aan überhaupt een verkiezing is te danken aan het liberalisme.

      Daarnaast staat liberalisme, ook wel vrijheid, niet 100% vast te pinnen in simpele praatjes. Zo zou je kunnen zeggen dat om vrij te kunnen zijn, je ook vrijheid van gebrek behoeft. Maw, armoedebestrijding, uitkeringen, verzorgingsstaat, vakbonden etc passen perfect in mijn liberalisme.

      Anderen gebruiken liberalisme nu juist om zo weinig belasting te hoeven betalen. Als het u niet is opgevallen is de wereld geglobaliseerd en wordt er nogal veel aan belastingontwijking gedaan, Het valt mij op dat links in het geheel niet bezig is met de werkelijk enorme problemen bij de belastingdienst. Dat is dan ook de reden dat ik bij de vorige kamerverkiezingen op dhr. Omtzigt heb gestemt. Om voor sociale dingen geld uit te geven moet je het eerst innen. Hoe is het mogelijk dat er maar één kamerlid is die met een paar simpele en schriftelijke vragen de problemen boven tafel heeft kunnen krijgen. Mensen als u zitten alleen maar te roepen maar draagt niets bij behalve loze kreten en holle praatjes.
      https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/02/wiebes-creeert-zn-eigen-bonnetjesdebat-en-overleeft-6528058-a1544263

      Om dezelfde reden ga ik bij de Europese verkiezingen waarschijnlijk op Paul Tang stemmen, PvdA, u weet wel.

      Verder vind ik het opvallend dat u mij hier als heel rechts schijnt te beschouwen, u schijnt uw vijand al gevonden te hebben. Nou, u gaat maar lekker met u zelf vijand zijn, ik beschouw u iig niet als mijn vijand maar als iemand die niet inhoudelijk kan beargumenteren.

      @Frank Bikker,

      Persoonlijk heb ik twee ervaringen gehad daar op het gemeentehuis en de zaken in dat zwartboek zullen wel kloppen maar ik vind dat de SP niet inhoudelijk iets bijdraagt behalve klagen, wat is hetgeen dat ze aandragen? Behalve dat het nu slecht geregeld is?

        /  
     11. F. Wijlens

      En dan nog iets: macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut. De reden dat werknemers zonder vakbonden een slechte onderhandelingspositie hebben tov werkgevers, de reden dat hulpbehoevenden een zwakke positie hebben tov een bureaucratische gemeente, de reden is dat men in een zwakke machtspositie staat.

      Dat hele socialisme stelt dat alle problemen opgelost worden dmv een agressief topdownmodel waarin alle variablen in de maatschappij beheerst moeten worden. Nu kan alles en iedereen ontsporen en het lijkt mij belangrijk om jezelf, anderen, een organisatie en de overheid zo vorm te geven dat je een dergelijke situatie voorkomt. De SP wíl nu juist een nog zwakkere rechtspositie van iedereen tov de staat. Dit is een garantie voor ontsporing.

      Daarnaast heeft die SP bijna niet weten te profiteren van het verlies van de PvdA. Nu heeft die partij de hele verkiezingscampagne opgehanden aan de zorg. Alles moet in een soort NHS on steroids veranderen. In werkelijkheid is het zo dat wanneer een iemand op een minimuminkomen beschikt en veel zorgkosten maakt, als je de premie, eigen bijdragen, zorgtoeslag en andere tegemoetkomingen tegen elkaar wegstreept, zelfs dan is zo een iemand nog steeds volledig klaar qua zorg voor slechts 50 piek per maand! Mensen zijn niet stom, de reden dat de kiezer geen SP koos heeft te maken met de SP zelf.

      Trouwens, die Ron Meyer schijnt de weg sindsdien nog steeds niet gevonden te hebben. Dat kon wel eens te maken hebben met een gebrekkige partijdemocratie. Bij recente lijsttrekkersverkiezingen wisten tegenstanders van mevr. Marijnissen pas de dag van te voren dat er überhaupt dergelijke verkiezinge waren, mevr. Marijnissen wist het al een maand van te voren. Maw, een uitsteken voorbeeld van een verkeerd uitvallende machtsverhouding van dhr. Meyer binnen de SP.
      https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/09/de-messias-en-zijn-adviseur-a1591678

      (nee hoor zegt Meyer, belangenverstrengeling is niet verkeerd, toet toet boink boink)

        /  
     12. Jan van Enthoven

      @ F Wijlens

      U houdt een werkelijk mooi verhaal over liberalisme. Je zou bijna geloven dat het te mooi is om waar te zijn.

      Maar als uw liberalisme dan zo’n oplossing is voor alle kwalen, waren kennen de VS dan zoveel daklozen? Immers, u stelt dat armoedebestrijding prachtige binnen het plaatje van het liberalisme past. Gelooft u werkelijk wat u zegt?

      Of is het die utopie dat als het liberalisme werkelijk haar gang mag gaan, dat de economie dan zo goed gaat draaien, dat zelfs zij met weinig talenten nodig zijn in het arbeidsproces ? Geen mij dan maar de sprookjes van Anderson…

        /  
 12. Frank Bikker

  Trouwens wie het zwartboek wil inzien kan gewoon kijken bij SP Amstelveen Marina Casadei . Stuk voor stuk Kafkiaanse toestanden, waarin iedereen terecht kan komen als je pech hebt.

    /   Beantwoorden  / 
 13. App

  Elias, zulke jaloerse, onredelijke en inhoudsloze kritiek op de SP kan alleen van VVD-zijde komen.

  De SP vestigt op een correcte en legitieme manier aandacht op de harteloze behandeling van mensen die zichzelf juist níet kunnen redden. Gelukkig is er nog een politieke partij die dat doet.

  U vindt dat de raadzaal niet mag worden gebruikt voor politiek activisme, maar alleen voor de o zo ‘chique’ politieke manipulatie door de VVD en haar vazallen.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Elias.

   Waarmee opnieuw uw blinde haat jegens de VVD – waarop ik trouwens nog nooit heb gestemd – is bewezen. Alles wat in uw ogen fout is,is in uw ogen de schuld van die partij. Overigens ook van SP-ers twijfel gehoord over de start van de lokale campagne, waardoor andere partijen misschien wat het zwartboek betreft de hakken in het zand zetten.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Frank Bikker

    VVD en D’66 zijn hier toch de grootste partijen in de coalitie. Dientengevolge zijn zij toch politiek verantwoordelijk voor de aansturing van de ambtenaren ? Ook toch voor eventueel gemaakte fouten, tenzij dat het beleid is. Edoch D’66 beweerde zich niet in deze klachten te “herkennen”.

    Als men de casussen doorleest, zult u bemerken dat ambtenaren gewoon verzuimen de cliënten op hun rechten te wijzen hetgeen in de wet staat vermeldt. Dit heeft niets met de SP te maken, maar alles met rechten en plichten voor de overheid en burgers zoals die in de wet omschreven staat.

    En dan nog even iets over hoe de SP zich wenst te manifesteren. Dat doet zij sinds jaar en dag overal met de bekende tomaat en de dozen vol sponsjes en wel overal. Zij maakt dan gebruik van alle wettelijke middelen, zoals inspreken, demonstraties, “kloppen” enz. Dit is hun folklore. De VVD zit te borrelen in de Winekitchen, bbA gaat op ergonomisch verantwoord krukje praten met burgers, het CDA loopt in groene (mantel)pakjes en witte ballonnetjes rond. Elke club doet het op zijn manier. Dat hoort bij de democratie.

      /   Beantwoorden  / 
    1. F. Wijlens

     @Frank Bikker,

     dmv het bezigen van de naam Socialisme door de SP, en jou fan zijn van die club, nou, op die manier verklaren die partij en jij dat jullie de democratie willen afschaffen, de rechtsstaat geweld willen aandoen, de economie in de afgrond willen rijden, vrijheid van de pers inclusief dit weblog willen afschaffen etc etc.

     Maw het maakt wel uit dat het de SP is, beweringen gedaan door een dergelijke club zijn per definitie niet geloofwaardig. Dus ik ga er van uit dat alles dat vanuit jou of de SP komt gelogen en verdraaid is.

     Daarnaast weet ik 100% zeker dat er dingen mis zijn op het gemeente huis.

       /   Beantwoorden  / 
 14. App

  ‘Blinde haat’? Nee hoor, gewoon tegenspraak. In een open democratie is dat heel gewoon en wenselijk: Geen monopolie van een lokale kongsi van politiek en media.

    /   Beantwoorden  / 
 15. App

  Wat is onwaar in het Zwartboek van de SP over de onheuse en denigrerende manieren waarop de gemeente Amstelveen omgaat met statushouders en minima? Na alle tirades tegen de SP wil ik dat wel eens horen.

    /   Beantwoorden  / 
  1. F. Wijlens

   @App,

   Okay, vluchtelingen en minima zijn kwetsbare mensen in een moeilijke situatie. Derhalve is het voor hen niet makkelijk om 100% rationeel te handelen. De opzet van de sociale zekerheid en inburgering gaat echter uit van een sterke mate van rationaliteit van de ontvanger, wanneer men niet kan voldoen volgen er boete’s.

   Men zou bv de inburgering simpeler en overzichterlijker kunnen maken en die uit de handen van commerciële bureautjes kunnen halen. Daarnaast vergt de huidige opzet nogal wat ambtenaren die het een en ander controleren en waar nodig een sanctie opleggen. Deze ambtenaren zouden beter ingezet kunnen worden ter ondersteuning ipv overal wat achter te zoeken.

   Qua SP, wanneer je opkomt voor die mensen heb je mi ook een plicht om beleid te maken dat in het belang is van die mensen. Zulke mensen hebben bv behoefte aan sociale woningbouw. Nu komt maar een gedeelte van de bevolking in aanmerking voor sociale woningbouw en die sociale woningbouw is in zo ongeveer dezelfde hoeveelheid aanwezig. Dat het zo moeilijk is om zo een woning te krijgen ligt dan ook niet aan een tekort aan sociale woningbouw maar aan de opzet van die sociale woningbouw. Dan zou het voor de SP handig zijn eens uit te leggen hoe zij die sociale woningbouw willen hervormen (net als qua inburgering). Nu hoor ik verhalen uit bv Amsterdam dat men iedereen van buiten de gemeentegrens wil weren, dit lijkt mij nogal xenofoob.

     /   Beantwoorden  / 
 16. p.g. van faassen

  Was er eigenlijk iemand van de SP aanwezig bij die gesprekken met gemeentelijke afdeling Werk en Inkomen, Matchez en de Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank Bikker

   Als u dat echt wilt weten kunt u zich altijd in verbinding stellen met de dames Casadei en Roode. Uit eigen waarneming heb ik in ieder geval kunnen vaststellen dat mevr. Roode een echtpaar bij stond in het gemeentehuis.

     /   Beantwoorden  / 
   1. p.g. van faassen

    ” Uit eigen waarneming heb ik in ieder geval kunnen vaststellen dat mevr. Roode een echtpaar bij stond in het gemeentehuis.”

    Dat betekent dus dat u ook aanwezig was bij dat gesprek?

    Ik zie dat trouwens nergens terug in het zwartboek.

      /   Beantwoorden  / 
 17. Frank Bikker

  @ f. Wijlens. Vroeger was ik een overtuigd aanhanger van de PvdA, maar bij Kok begon de twijfel. Sinds die tijd is het enkel nog maar groter geworden, omdat zij haar oude achterban in mijn ogen in de steek liet. Voor mij was het de partij van arrivé ‘s geworden. Toen ben ik SP gaan stemmen . Niet omdat zij in jouw ogen socialistisch waren, maar ik vond ze sociaal. Ze kwamen op voor mensen die het zelf vaak niet konden. (Vandaar in jouw ogen misschien een klaagpartij) ik zie de SP als ee prima partij die zeker lokaal de scherpe kantjes van het huidige beleid kan afslijpen, zoals in tenminste verschillende zaken uit dat zwartboek al is gebeurd. Men zal het nooit openlijk erkennen maar ondertussen gebeurt het wel. Dat is het belang van de SP lokaal.
  Ook nog even het begrip “klaagpartij”. De VVD klaagt toch ook altijd over de belastingdruk, te veel regeltjes, vastgelopen arbeidsmarkt , matig of slecht ondernemersklimaat. Dus het begrip klaagpartij zegt mij niet zo veel. Zelfs de SP zegt positieve zaken over Amstelveen. Zie het verkiezingsprogramma.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.